ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Mike Gil: Could fish social networks help us save coral reefs?

Mike Gil: Kan fiskers sosiale nettverk hjelpe oss redde korallrev?

Filmed:
1,010,095 views

Mike Gil spionerer på fisk: ved å bruke nye multikamera-systemer og datasynteknologi, utforsker en TED Fellow og hans kolleger hvordan korallrev-fisk oppfører seg, sosialiserer og påvirker økosystemet. Lær mer om hvordan ulike arter fisk kommuniserer via sosiale nettverk -- og hva forstyrrelser av disse nettverkene kan bety for den delikate økologien av korallrev, som bidrar til å nære millioner av oss og støtter den globale økonomien.
- Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Who here is fascinatedfascinert
by life underunder the seahav?
0
1160
3680
Hvem her er fascinert av livet i havet?
00:18
FantasticFantastisk.
1
6960
1376
Fantastisk.
00:20
Now, what did we just do?
2
8360
1560
Hva gjorde vi akkurat nå?
00:22
Let's dissectdissekere this for a secondsekund.
3
10760
1816
La oss analysere dette et øyeblikk.
00:24
The simpleenkel actionhandling
of an individualindividuell raisingraising a handhånd
4
12600
3496
Den enkle handlingen av
et individ som rekker opp hånden
00:28
led manymange othersandre to do the samesamme.
5
16120
1840
ledet mange til å gjøre det samme.
00:30
Now, it's trueekte that when individualsenkeltpersoner
in a socialsosial networknettverk
6
18880
3336
Det er sant at når individer
i et sosialt nettverk
00:34
have commonfelles prioritiesprioriteringer,
7
22240
1576
har felles prioriteter,
00:35
it's oftenofte beneficialgunstig to copykopiere one anotheren annen.
8
23840
2976
er det ofte gunstig å kopiere hverandre.
00:38
Think back to gradegrade schoolskole and dressingdressing
like the coolkul kidsbarn madelaget you "coolkul."
9
26840
3856
Tenk tilbake til grunnskolen, da å kle seg
som de kule barna gjorde deg "kul".
00:42
But copyingkopiering behavioroppførsel
is alsoogså commonfelles in wildvill animalsdyr.
10
30720
3696
Men å kopiere oppførsel
er også vanlig blant ville dyr.
00:46
For exampleeksempel, some birdsfugler
copykopiere the alarmalarm callssamtaler of other birdsfugler
11
34440
3736
For eksempel, noen fugler
kopierer alarmrop av andre fugler
00:50
to spreadspredt informationinformasjon
about approachingnærmer seg predatorsrovdyr.
12
38200
2800
for å spre informasjon
om rovdyr som nærmer seg.
00:53
But could copyingkopiering behavioroppførsel in wildvill animalsdyr
13
41920
3256
Men kan kopieringsadferd blant ville dyr
00:57
affectpåvirke entirehel ecosystemsøkosystemer
that we humansmennesker dependavhenge on?
14
45200
3640
påvirke hele økosystemer
som vi mennesker er avhengig av?
01:02
I was led to this questionspørsmål
while studyingstudere coralkorall reefsSkjær,
15
50040
2576
Jeg fant dette spørsmålet
mens jeg studerte korallrev,
01:04
whichhvilken supportBrukerstøtte millionsmillioner of people
throughgjennom fisheriesFiskeri and tourismturisme
16
52640
3496
som støtter millioner av mennesker
gjennom fiskeri og turisme
01:08
here in AfricaAfrika and around the worldverden.
17
56160
2576
her i Afrika og verden over.
01:10
But coralkorall reefsSkjær dependavhenge on fishfisk
18
58760
3256
Men korallrev er avhengige av fisk
01:14
that performutføre a criticalkritisk jobjobb
by eatingspiser algaealger.
19
62040
3080
som utfører en kritisk jobb
ved å spise alger.
01:17
Because if left uncheckedukontrollert,
20
65640
1256
Om de forblir uhindret,
01:18
these algaealger can killdrepe coralkorall
and take over entirehel coralkorall reefsSkjær,
21
66920
3896
kan disse algene drepe koraller
og ta over hele korallrev,
01:22
a costlykostbar changeendring that is difficultvanskelig
or impossibleumulig to reverseomvendt.
22
70840
4600
en kostbar endring som er vanskelig
eller umulig å reversere.
01:28
So to understandforstå
how fishfisk maykan preventforhindre this,
23
76160
3016
For å forstå hvordan
fisk kan forhindre dette,
01:31
I spyspion on them
24
79200
1936
spionerer jeg på dem
01:33
while they're eatingspiser algaealger,
25
81160
2056
mens de spiser alger,
01:35
whichhvilken can be difficultvanskelig for them to do
26
83240
2056
som kan være vanskelig for dem
01:37
in openåpen partsdeler of the reefReef
exposedutsatt to predatorsrovdyr,
27
85320
3816
i åpne områder av revet
utsatt for rovdyr,
01:41
some of whichhvilken, on raresjelden occasionanledning,
28
89160
1776
hvorav noen, en sjelden gang,
01:42
appearvises to realizeinnse I'm watchingse them.
29
90960
2400
ser ut til å forstå at jeg ser på dem.
01:45
(LaughterLatter)
30
93880
4040
(Latter)
01:52
So clearlyhelt klart, clearlyhelt klart, for reefReef fishfisk,
31
100280
3056
Så helt klart, helt klart, for revfisk
01:55
diningservering out can be scaryskummelt.
32
103360
2336
kan det være skummelt å spise ute.
01:57
But I wanted to understandforstå
how these fishfisk do theirderes jobjobb
33
105720
2536
Men jeg ville forstå hvordan
fiskene gjør sin jobb
02:00
in riskyrisikabelt situationssituasjoner.
34
108280
1576
i risikable situasjoner.
02:01
So my colleagueskollegaer and I
put massivemassiv videovideo camerakamera standsstår
35
109880
4256
Så jeg og mine kolleger
monterte massive videokameraer
02:06
in a coralkorall reefReef
36
114160
1336
på et korallrev
02:07
to remotelyeksternt monitorfølge entirehel feedingfôring groundsbegrunnelse
37
115520
2696
for å overvåke hele foringsområder
02:10
that produceprodusere a lot of algaealger
38
118240
1576
som produserer mye alger
02:11
but are exposedutsatt to predatorsrovdyr.
39
119840
2760
men er utsatt for rovdyr.
02:15
And this perspectiveperspektiv from aboveovenfor
40
123560
2136
Og dette perspektivet fra oven
02:17
showsviser us the feedingfôring behavioroppførsel
and precisenøyaktig movementsbevegelser
41
125720
3496
viser oss foringsadferd
og presise bevegelser
02:21
of manymange differentannerledes fishfisk,
42
129240
1576
for mange ulike fisker,
02:22
shownvist here with coloredfarget dotsprikker.
43
130840
1640
vist her med fargede prikker.
02:25
And by analyzinganalysere
thousandstusener of fishfisk movementsbevegelser
44
133240
2896
Og ved å analysere tusenvis
av fiskers bevegelser
02:28
to and from feedingfôring groundsbegrunnelse,
45
136160
2216
til og fra foringsområder,
02:30
we discoveredoppdaget a patternmønster.
46
138400
1600
oppdaget vi et mønster.
02:32
These fishfisk, despitepå tross av beingå være
from differentannerledes speciesarter
47
140680
2656
Disse fiskene,
tross tilhørighet til ulike arter
02:35
and not swimmingsvømme~~POS=TRUNC in schoolsskoler,
48
143360
1816
og at de ikke svømmer i stim,
02:37
were copyingkopiering one anotheren annen,
49
145200
2016
kopierte hverandre,
02:39
suchslik that one fishfisk enteringgår inn
these dangerousfarlig feedingfôring groundsbegrunnelse
50
147240
3216
så om en fisk entret
disse farlige foringsområdene
02:42
could leadlede manymange othersandre to do the samesamme.
51
150480
2400
kunne mange andre følge
og gjøre det samme.
02:45
And fishfisk stayedoppholdt seg for longerlenger
and atespiste more algaealger
52
153320
2936
Og fisker ble der lengre
og spiste mer alger
02:48
when they were surroundedomgitt
by more feedingfôring fishfisk.
53
156280
3016
når de var omringet
av andre spisende fisker.
02:51
Now, this could be happeningskjer
54
159320
1936
Dette kan skje
02:53
because even simpleenkel movementsbevegelser
by individualindividuell fishfisk
55
161280
2576
fordi til og med enkle bevegelser
av individuelle fisk
02:55
can inadvertentlyuforvarende communicatekommunisere
vitalvital informationinformasjon.
56
163880
3976
kan utilsiktet kommunisere
viktig informasjon.
02:59
For exampleeksempel, if even one fishfisk
seesser a predatorrovdyr and fleesflykter,
57
167880
3976
For eksempel, om bare én fisk
ser et rovdyr og rømmer,
03:03
this can alertvarsling manymange othersandre to dangerfare.
58
171880
2736
kan dette varsle mange flere om faren.
03:06
And a fishfisk safelytrygt enteringgår inn feedingfôring groundsbegrunnelse
can showforestilling othersandre that the coastkyst is clearklar.
59
174640
3920
Og en fisk som trygt entrer foringsområdet
kan vise andre at kysten er klar.
03:11
So it turnssvinger out that even when
these fishfisk are differentannerledes speciesarter,
60
179320
4016
Så det viser seg at selv om
disse fiskene er av ulike arter,
03:15
they are connectedtilkoblet withininnenfor socialsosial networksnettverk
61
183360
3616
er de tilknyttet i sosiale nettverk
03:19
whichhvilken can providegi informationinformasjon
on when it's safesikker to eatspise.
62
187000
3000
som kan gi informasjon om
når det er trygt å spise.
03:22
And our analysesanalyser indicateindikerer that fishfisk simplyganske enkelt
copyingkopiering other fishfisk in theirderes socialsosial networknettverk
63
190840
4976
Våre analyser indikerer at fisk som
simpelthen kopierer andre fisk
03:27
could accountkonto for over 60 percentprosent
of the algaealger eatenspist by the fishfisk communitysamfunnet,
64
195840
5056
kan utgjøre over 60 prosent
av alger spist av fiskesamfunnet,
03:32
and thusdermed could be criticalkritisk
to the flowstrømme of energyenergi and resourcesressurser
65
200920
5016
og kan dermed være kritisk
for strømmen av energi og ressurser
03:37
throughgjennom coralkorall reefReef ecosystemsøkosystemer.
66
205960
2000
gjennom økosystemet i korallrev.
03:40
But these findingsfunn alsoogså suggestforeslå
that overfishingoverfiske,
67
208680
2576
Men disse funnene foreslår også
at overfisking,
03:43
a commonfelles problemproblem in coralkorall reefsSkjær,
68
211280
1976
et vanlig problem i korallrev,
03:45
not only removesfjerner fishfisk,
69
213280
2456
ikke bare fjerner fisken,
03:47
but it could breakgå i stykker up
the socialsosial networknettverk of remaininggjenstående fishfisk,
70
215760
3056
men kan bryte opp sosiale nettverk
av gjennværende fisk,
03:50
whichhvilken maykan hidegjemme seg more and eatspise lessmindre algaealger
71
218840
2776
som da gjemmer seg mer
og spiser mindre alger
03:53
because they're missingsavnet
criticalkritisk informationinformasjon.
72
221640
2536
fordi de mangler kritisk informasjon.
03:56
And this would make coralkorall reefsSkjær
more vulnerablesårbar than we currentlyfor tiden predictforutsi.
73
224200
3960
Dette gjør korallrev mer sårbare
enn det vi har forutsett.
04:02
So remarkablybemerkelsesverdig, fishfisk socialsosial networksnettverk
74
230040
4336
Det er bemerkelsesverdig,
at fiskers sosiale nettverk
04:06
allowtillate the actionshandlinger of one to spreadspredt to manymange
75
234400
2896
tillater handling å spre seg
fra en til mange
04:09
and could affectpåvirke entirehel coralkorall reefsSkjær,
76
237320
1936
og kan påvirke hele korallrev
04:11
whichhvilken feedmate millionsmillioner of us
77
239280
3256
som nærer millioner av oss
04:14
and supportBrukerstøtte the globalglobal economyøkonomi
78
242560
1776
og støtter den globale økonomien
04:16
for all of us.
79
244360
1480
for oss alle.
04:18
Now, our discoveryoppdagelse
pointspunkter us towardsmot better waysmåter
80
246440
2696
Vår oppdagelse kan
lede oss mot bedre metoder
04:21
to sustainablybærekraftig managefå til coralkorall reefsSkjær,
81
249160
2176
for bærekraftig håndtering av korallrev,
04:23
but it alsoogså showsviser us,
82
251360
1576
men det viser oss også,
04:24
we humansmennesker are not just affectedberørt
by the actionshandlinger of other humansmennesker,
83
252960
4176
at mennesker ikke bare blir påvirket
av andre menneskers handlinger,
04:29
but we could be affectedberørt
by the actionshandlinger of individualindividuell fishfisk
84
257160
2895
men kan også bli påvirket av
individuelle fiskers handlinger
04:32
on a distantfjern coralkorall reefReef
85
260079
1777
på et fjernt korallrev
04:33
throughgjennom theirderes simpleenkel copyingkopiering behavioroppførsel.
86
261880
2456
gjennom deres enkle kopieringsadferd.
04:36
Thank you.
87
264360
1216
Tusen takk.
04:37
(ApplauseApplaus)
88
265600
4720
(Applaus)
Translated by Ronja Dahl
Reviewed by Marleen Laschet

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com