ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Mike Gil: Could fish social networks help us save coral reefs?

Мајк Гил (Mike Gil): Да ли нам друштвене мреже риба могу помоћи да спасимо коралне гребене?

Filmed:
1,010,095 views

Мајк Гил шпијунира рибе. Користећи иновативне системе са више камера и компјутерску визуелну технологију, TED Fellow и његове колеге истражују како се рибе са коралних гребена понашају, друже и утичу на своје екосистеме. Сазнајте више о томе како рибе различитих врста комуницирају путем друштвених мрежа, као и шта ометање ових мрежа може значити за нежну екологију гребена, који помажу да се прехране милиони људи и подржавају глобалну економију.
- Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Who here is fascinatedфасциниран
by life underиспод the seaморе?
0
1160
3680
Ко је од овде присутних
опчињен животом у мору?
00:18
FantasticFantastično.
1
6960
1376
Фантастично.
00:20
Now, what did we just do?
2
8360
1560
Шта смо управо урадили?
00:22
Let's dissectsecirati this for a secondдруго.
3
10760
1816
Анализирајмо ово накратко.
00:24
The simpleједноставно actionпоступак
of an individualпојединац raisingподизање a handруку
4
12600
3496
Једноставан чин подизања руке
једног појединца
00:28
led manyмноги othersдруги to do the sameисти.
5
16120
1840
потакнуо је многе друге да учине исто.
00:30
Now, it's trueистина that when individualsпојединци
in a socialсоцијално networkмрежа
6
18880
3336
Видите, истина је да,
када појединци у друштвеној мрежи
00:34
have commonзаједнички prioritiesприоритете,
7
22240
1576
имају исте приоритете,
00:35
it's oftenчесто beneficialblagotvorno to copyкопирај one anotherдруги.
8
23840
2976
често је корисно да копирају једни друге.
00:38
Think back to gradeграде schoolшкола and dressingpreliv
like the coolхладан kidsклинци madeмаде you "coolхладан."
9
26840
3856
Сетите се основне школе
када сте се облачили
као популарна деца
и постали „популарни“.
00:42
But copyingкопирање behaviorпонашање
is alsoтакође commonзаједнички in wildдивље animalsЖивотиње.
10
30720
3696
Међутим, имитирање понашања
уобичајено је и код дивљих животиња.
00:46
For exampleпример, some birdsптице
copyкопирај the alarmалармни callsпозиве of other birdsптице
11
34440
3736
Неке птице, на пример, опонашају
зов за узбуну других птица
00:50
to spreadширити informationинформације
about approachingprilazi predatorsпредатори.
12
38200
2800
да би разгласиле информацију
о грабљивцима који се приближавају.
00:53
But could copyingкопирање behaviorпонашање in wildдивље animalsЖивотиње
13
41920
3256
Али, да ли имитирање понашања
код дивљих животиња
00:57
affectутицати entireцео ecosystemsекосистеми
that we humansљуди dependзависи on?
14
45200
3640
може да утиче на целокупни екосистем
од којег ми зависимо?
01:02
I was led to this questionпитање
while studyingстудирање coralкорал reefsGrebeni,
15
50040
2576
Дошао сам до овог питања
док сам проучавао коралне гребене,
01:04
whichкоја supportподршка millionsмилиони of people
throughкроз fisheriesribarstvo and tourismтуризам
16
52640
3496
који подржавају милионе људи
путем риболова и туризма
01:08
here in AfricaAfrika and around the worldсвет.
17
56160
2576
овде у Африци и широм света.
01:10
But coralкорал reefsGrebeni dependзависи on fishриба
18
58760
3256
Међутим, корални гребени зависе од риба
01:14
that performизводити a criticalкритичан jobпосао
by eatingјести algaeалге.
19
62040
3080
које обављају важан посао једења алги.
01:17
Because if left uncheckedNeprovjereni,
20
65640
1256
Ако се не држе под контролом,
01:18
these algaeалге can killубиј coralкорал
and take over entireцео coralкорал reefsGrebeni,
21
66920
3896
ове алге могу да убију корале
и превладају читавим коралним гребенима,
01:22
a costlyскуп changeпромена that is difficultтешко
or impossibleнемогуће to reverseобратно.
22
70840
4600
што је катастрофална промена
коју је тешко или немогуће исправити.
01:28
So to understandРазумем
how fishриба mayможе preventспречити this,
23
76160
3016
Да бих разумео
како рибе могу ово да спрече,
01:31
I spyšpijun on them
24
79200
1936
шпијунирам их
01:33
while they're eatingјести algaeалге,
25
81160
2056
док једу алге,
01:35
whichкоја can be difficultтешко for them to do
26
83240
2056
што им може бити тешко
01:37
in openотворен partsделови of the reefgreben
exposedизложено to predatorsпредатори,
27
85320
3816
на деловима гребена
који су изложени грабљивицама,
01:41
some of whichкоја, on rareретко occasionpovod,
28
89160
1776
од којих неке у ретким приликама
01:42
appearпојавити to realizeсхватите I'm watchingгледа them.
29
90960
2400
изгледају као да схватају да их посматрам.
01:45
(LaughterSmeh)
30
93880
4040
(Смех)
01:52
So clearlyјасно, clearlyјасно, for reefgreben fishриба,
31
100280
3056
Сасвим је јасно да за рибе
које живе око корала
01:55
diningTrpezarija out can be scaryстрашно.
32
103360
2336
излазак на вечеру може бити застрашујућ.
01:57
But I wanted to understandРазумем
how these fishриба do theirњихова jobпосао
33
105720
2536
Али, желео сам да схватим
како ове рибе обављају свој посао
02:00
in riskyризичан situationsситуације.
34
108280
1576
у ризичним ситуацијама.
02:01
So my colleaguesколеге and I
put massiveмасивни videoвидео cameraКамера standsстоји
35
109880
4256
Моје колеге и ја смо поставили
велика постоља за видео камере
02:06
in a coralкорал reefgreben
36
114160
1336
на коралном гребену
02:07
to remotelydaljinski monitorмонитор entireцео feedinghranjenje groundsоснове
37
115520
2696
како бисмо издалека посматрали
целокупно место за исхрану
02:10
that produceпроизвести a lot of algaeалге
38
118240
1576
које производи много алги,
али је изложено грабљивцима.
02:11
but are exposedизложено to predatorsпредатори.
39
119840
2760
02:15
And this perspectiveперспектива from aboveгоре
40
123560
2136
Овај поглед одозго
02:17
showsпоказује us the feedinghranjenje behaviorпонашање
and preciseпрецизно movementsпокрета
41
125720
3496
нам показује понашање при исхрани
и тачна кретања много различитих риба,
02:21
of manyмноги differentразличит fishриба,
42
129240
1576
02:22
shownпоказано here with coloredобојено dotstačke.
43
130840
1640
што је овде приказано тачкицама у боји.
02:25
And by analyzinganaliziranje
thousandsхиљаде of fishриба movementsпокрета
44
133240
2896
Анализирањем хиљаде кретања риба
02:28
to and from feedinghranjenje groundsоснове,
45
136160
2216
до и од места за исхрану,
02:30
we discoveredоткривени a patternобразац.
46
138400
1600
открили смо образац.
02:32
These fishриба, despiteупркос beingбиће
from differentразличит speciesврсте
47
140680
2656
Ове рибе, иако су различитих врста
02:35
and not swimmingпливање in schoolsшколе,
48
143360
1816
и иако не пливају у јатима,
02:37
were copyingкопирање one anotherдруги,
49
145200
2016
имитирале су једна другу,
02:39
suchтаква that one fishриба enteringулазак
these dangerousопасно feedinghranjenje groundsоснове
50
147240
3216
тако да је једна риба која је допливала
у ово опасно место за исхрану
02:42
could leadолово manyмноги othersдруги to do the sameисти.
51
150480
2400
могла навести многе друге
да ураде то исто.
02:45
And fishриба stayedостао for longerдуже
and ateПојео more algaeалге
52
153320
2936
Рибе су се дуже задржавале
и појеле више алги
02:48
when they were surroundedокружен
by more feedinghranjenje fishриба.
53
156280
3016
када су биле окружене
са више риба које су јеле.
02:51
Now, this could be happeningдогађај
54
159320
1936
Ово се можда дешава
02:53
because even simpleједноставно movementsпокрета
by individualпојединац fishриба
55
161280
2576
јер чак и једноставна кретања једне рибе
02:55
can inadvertentlyненамерно communicateкомуницирајте
vitalвитално informationинформације.
56
163880
3976
могу случајно да пренесу
значајне информације.
02:59
For exampleпример, if even one fishриба
seesвиди a predatorpredator and fleespobegne iz,
57
167880
3976
Ако, на пример, чак и само једна риба
види грабљивца и побегне,
03:03
this can alertупозорење manyмноги othersдруги to dangerопасност.
58
171880
2736
ово може многе друге
упозорити на опасност.
03:06
And a fishриба safelybezbedno enteringулазак feedinghranjenje groundsоснове
can showсхов othersдруги that the coastобала is clearјасно.
59
174640
3920
Риба која безбедно уплива
на место за исхрану
може показати другима да нема опасности.
03:11
So it turnsокреће се out that even when
these fishриба are differentразличит speciesврсте,
60
179320
4016
Испоставља се да чак
и када су ове рибе других врста,
03:15
they are connectedповезан withinу склопу socialсоцијално networksмреже
61
183360
3616
повезане су у оквиру друштвених мрежа
03:19
whichкоја can provideпружити informationинформације
on when it's safeсигурно to eatјести.
62
187000
3000
које могу пружити информацију
када је безбедно хранити се.
03:22
And our analysesanalize indicateиндицирајте that fishриба simplyједноставно
copyingкопирање other fishриба in theirњихова socialсоцијално networkмрежа
63
190840
4976
Наше анализе указују
да једноставно имитирање
других риба у друштвеној мрежи
03:27
could accountрачун for over 60 percentпроценат
of the algaeалге eatenjela by the fishриба communityзаједница,
64
195840
5056
може да допринесе да ће заједница риба
појести 60 посто алги,
03:32
and thusтако could be criticalкритичан
to the flowток of energyенергија and resourcesресурса
65
200920
5016
што може бити од пресудног значаја
за размену енергије и ресурса
03:37
throughкроз coralкорал reefgreben ecosystemsекосистеми.
66
205960
2000
широм екосистема коралних гребена.
03:40
But these findingsZaključci alsoтакође suggestпредлажем
that overfishingribarenje,
67
208680
2576
Али, ови резултати такође указују
да прекомерни риболов,
03:43
a commonзаједнички problemпроблем in coralкорал reefsGrebeni,
68
211280
1976
као чест проблем
у вези са коралним гребенима,
03:45
not only removesUklanja fishриба,
69
213280
2456
не само да уклања рибу,
03:47
but it could breakпауза up
the socialсоцијално networkмрежа of remainingпреостало fishриба,
70
215760
3056
већ може да прекине
друштвене мреже преосталих риба
03:50
whichкоја mayможе hideсакрити more and eatјести lessмање algaeалге
71
218840
2776
које се могу више сакривати,
а јести мање алги
03:53
because they're missingнедостаје
criticalкритичан informationинформације.
72
221640
2536
јер им недостају важне информације.
03:56
And this would make coralкорал reefsGrebeni
more vulnerableрањив than we currentlyтренутно predictпредвидети.
73
224200
3960
Ово ће коралне гребене учинити
рањивијим него што тренутно предвиђамо.
04:02
So remarkablyизванредно, fishриба socialсоцијално networksмреже
74
230040
4336
Невероватно је да друштвене мреже риба
04:06
allowдозволите the actionsакције of one to spreadширити to manyмноги
75
234400
2896
омогућују да се понашање
једне рибе шири на многе,
04:09
and could affectутицати entireцео coralкорал reefsGrebeni,
76
237320
1936
а може да утиче на све коралне гребене
04:11
whichкоја feedнапајање millionsмилиони of us
77
239280
3256
који хране милионе људи
04:14
and supportподршка the globalглобално economyекономија
78
242560
1776
и подржавају глобалну економију
04:16
for all of us.
79
244360
1480
за све нас.
04:18
Now, our discoveryоткриће
pointsбодова us towardsка better waysначини
80
246440
2696
Видите, наше откриће
нам указује на боље начине
04:21
to sustainablyодрживо manageуправљати coralкорал reefsGrebeni,
81
249160
2176
да одрживо управљамо коралним гребенима,
04:23
but it alsoтакође showsпоказује us,
82
251360
1576
али нам такође показује
04:24
we humansљуди are not just affectedутицало, дјеловало
by the actionsакције of other humansљуди,
83
252960
4176
да на нас, људе, не утичу
само дела других људи,
04:29
but we could be affectedутицало, дјеловало
by the actionsакције of individualпојединац fishриба
84
257160
2895
већ да на нас може да утиче
понашање једне рибе
04:32
on a distantдалеко coralкорал reefgreben
85
260079
1777
на удаљеном коралном гребену
04:33
throughкроз theirњихова simpleједноставно copyingкопирање behaviorпонашање.
86
261880
2456
кроз једноставно имитирање.
04:36
Thank you.
87
264360
1216
Хвала.
04:37
(ApplauseAplauz)
88
265600
4720
(Аплауз)
Translated by Mirjana Čutura
Reviewed by Tijana Mihajlović

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com