ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Mike Gil: Could fish social networks help us save coral reefs?

Mike Gil: Balıkların sosyal çevresi mercan resiflerini kurtarmamıza yardımcı olabilir mi?

Filmed:
1,010,095 views

Mike Gil balıkları gözetliyor: yeni çoklu kamera sistemleri ve bilgisayar görüntüsü teknolojisiyle. TED üyesi ve onun meslektaşları mercan resifi balıklarının nasıl davrandıklarını, sosyalleştiklerini ve ekosistemlerini nasıl etkilediklerini keşfediyor. Farklı balık türlerinin sosyal ağları aracılığıyla nasıl iletişim kurduğu ve bu ağların bozulmasının milyonlarcamızı besleyen ve küresel ekonomimize can veren bu nazik resif ekolojisinde ne anlama geldiği hakkında daha çok bilgi edinin.
- Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Who here is fascinatedbüyülenmiş
by life underaltında the seadeniz?
0
1160
3680
Aranızda kimler deniz altındaki yaşamı
büyüleyici buluyor?
00:18
FantasticFantastik.
1
6960
1376
Harika.
00:20
Now, what did we just do?
2
8360
1560
Biz şimdi ne yaptık?
00:22
Let's dissectincelemek this for a secondikinci.
3
10760
1816
Bunu bir inceleyelim.
00:24
The simplebasit actionaksiyon
of an individualbireysel raisingyükselen a handel
4
12600
3496
Bir kişinin elini kaldırması
gibi basit bir hareket,
00:28
led manyçok othersdiğerleri to do the sameaynı.
5
16120
1840
diğerlerini de etkiledi.
00:30
Now, it's truedoğru that when individualsbireyler
in a socialsosyal network
6
18880
3336
Sosyal iletişimde kişilerin ortak
önceliklerinin
00:34
have commonortak prioritiesöncelikler,
7
22240
1576
olduğu doğrudur.
00:35
it's oftensık sık beneficialfaydalı to copykopya one anotherbir diğeri.
8
23840
2976
Birbirini taklit etmek bazen faydalıdır.
İlkokulu düşünün.
00:38
Think back to gradesınıf schoolokul and dressingsoyunma
like the coolgüzel kidsçocuklar madeyapılmış you "coolgüzel."
9
26840
3856
Havalı çocuklar gibi giyinmenin sizi
havalı yaptığı zamanlar...
00:42
But copyingkopyalama behaviordavranış
is alsoAyrıca commonortak in wildvahşi animalshayvanlar.
10
30720
3696
Davranışı taklit, vahşi hayvanlarda da
yaygındır.
00:46
For exampleörnek, some birdskuşlar
copykopya the alarmalarm callsaramalar of other birdskuşlar
11
34440
3736
Örneğin bazı kuşlar diğerlerinin uyarı
çağrısını kopyalarlar.
00:50
to spreadYAYILMIŞ informationbilgi
about approachingyaklaşıyor predatorsyırtıcı.
12
38200
2800
Yaklaşan bir avcının olduğu bilgisini
yaymak amacıyla.
00:53
But could copyingkopyalama behaviordavranış in wildvahşi animalshayvanlar
13
41920
3256
Fakat vahşi hayvanlardaki davranışı taklit
00:57
affectetkilemek entiretüm ecosystemsekosistemler
that we humansinsanlar dependbağımlı on?
14
45200
3640
insanlığın dayandığı bütün ekosistemi
etkileyebilir mi?
01:02
I was led to this questionsoru
while studyingders çalışıyor coralmercan reefsresifleri,
15
50040
2576
Mercan resifleri incelerken bu soruyla
karşılaştım.
01:04
whichhangi supportdestek millionsmilyonlarca of people
throughvasitasiyla fisheriesBalıkçılık and tourismturizm
16
52640
3496
Balıkçılık ve turizmiyle Afrika'daki ve
dünyadaki
01:08
here in AfricaAfrika and around the worldDünya.
17
56160
2576
pek çok kişiyi ayakta tutan
01:10
But coralmercan reefsresifleri dependbağımlı on fishbalık
18
58760
3256
mercan resifleri, yosun yiyerek
01:14
that performyapmak a criticalkritik job
by eatingyemek yiyor algaeyosun.
19
62040
3080
önemli bir işi yapan balıkların
eline bakar.
01:17
Because if left uncheckeddenetlenmeyen,
20
65640
1256
Çünkü başıboş bırakılırsa
01:18
these algaeyosun can killöldürmek coralmercan
and take over entiretüm coralmercan reefsresifleri,
21
66920
3896
bu yosunlar mercanı öldürebilir
ve bütün mercan resifini ele geçirebilir.
01:22
a costlypahalı changedeğişiklik that is difficultzor
or impossibleimkansız to reverseters.
22
70840
4600
Pahalıya mal olan bu değişimi geriye
döndürmek çok zor ya da imkansızdır.
01:28
So to understandanlama
how fishbalık mayMayıs ayı preventönlemek this,
23
76160
3016
Bu balıklar bunu nasıl önlüyor
anlamak için
01:31
I spycasus on them
24
79200
1936
onları gözetledim.
01:33
while they're eatingyemek yiyor algaeyosun,
25
81160
2056
Yosunları yerken
01:35
whichhangi can be difficultzor for them to do
26
83240
2056
ki bu mercanın açıklıklarında
avcılara maruz kalarak
01:37
in openaçık partsparçalar of the reefresif
exposedmaruz to predatorsyırtıcı,
27
85320
3816
yapılacak zor bir iştir.
01:41
some of whichhangi, on rarenadir occasionfırsat,
28
89160
1776
Nadiren bazıları
01:42
appeargörünmek to realizegerçekleştirmek I'm watchingseyretme them.
29
90960
2400
benim onları izlediğimi
anlamış gibi gözüküyor.
01:45
(LaughterKahkaha)
30
93880
4040
(Gülüşmeler)
01:52
So clearlyAçıkça, clearlyAçıkça, for reefresif fishbalık,
31
100280
3056
Açıkca resif balığı için
01:55
diningyemek out can be scarykorkutucu.
32
103360
2336
dışarıda yemek yemek korkutucu
bir şey olabilir.
01:57
But I wanted to understandanlama
how these fishbalık do theironların job
33
105720
2536
Fakat ben bu balıklar işlerini riskli
durumlarda
02:00
in riskyriskli situationsdurumlar.
34
108280
1576
nasıl yapıyor anlamak istedim.
02:01
So my colleaguesmeslektaşlar and I
put massivemasif videovideo camerakamera standsstandları
35
109880
4256
Meslektaşlarım ve ben mercan resiflerine
02:06
in a coralmercan reefresif
36
114160
1336
büyük kameralar yerleştirdik.
02:07
to remotelyUzaktan monitorizlemek entiretüm feedingbesleme groundszeminler
37
115520
2696
Pek çok yosun üreten bu beslenme alanında
02:10
that produceüretmek a lot of algaeyosun
38
118240
1576
onları uzaktan izlemek için.
02:11
but are exposedmaruz to predatorsyırtıcı.
39
119840
2760
Hem de avcılara apaçık bir ortamda.
02:15
And this perspectiveperspektif from aboveyukarıdaki
40
123560
2136
Yukarıdan bu açıyla
02:17
showsgösterileri us the feedingbesleme behaviordavranış
and precisekesin movementshareketler
41
125720
3496
beslenme davranışını ve pek çok
balığın
02:21
of manyçok differentfarklı fishbalık,
42
129240
1576
kusursuz hareketlerini
02:22
showngösterilen here with coloredrenkli dotsnoktalar.
43
130840
1640
renkli noktalar bize gösteriyor.
02:25
And by analyzinganaliz
thousandsbinlerce of fishbalık movementshareketler
44
133240
2896
Beslenme alanına ve alanından itibaren
02:28
to and from feedingbesleme groundszeminler,
45
136160
2216
binlerce balık hareketini analiz ederek
02:30
we discoveredkeşfedilen a patternmodel.
46
138400
1600
bir desen keşfettik.
02:32
These fishbalık, despiterağmen beingolmak
from differentfarklı speciesTürler
47
140680
2656
Bu balıklar farklı türden olmasına ve
02:35
and not swimmingyüzme in schoolsokullar,
48
143360
1816
kendi bölgesinde yüzmemesine rağmen
02:37
were copyingkopyalama one anotherbir diğeri,
49
145200
2016
birbirlerini taklit ediyorlardı.
02:39
suchböyle that one fishbalık enteringgirme
these dangeroustehlikeli feedingbesleme groundszeminler
50
147240
3216
Öyle ki bir balığın bu tehlikeli beslenme
alanına girmesi
02:42
could leadöncülük etmek manyçok othersdiğerleri to do the sameaynı.
51
150480
2400
pek çok diğer balığı da buraya sürükledi.
02:45
And fishbalık stayedkaldı for longeruzun
and ateyemek yedi more algaeyosun
52
153320
2936
Etrafta daha çok beslenen balık olduğunda
02:48
when they were surroundedçevrili
by more feedingbesleme fishbalık.
53
156280
3016
balıklar daha uzun süre kaldılar
daha çok yosun yediler.
02:51
Now, this could be happeningolay
54
159320
1936
Bu şu sebeple oluyor olabilir:
02:53
because even simplebasit movementshareketler
by individualbireysel fishbalık
55
161280
2576
tek bir balığın basit bir hareketi bile
02:55
can inadvertentlyyanlışlıkla communicateiletişim kurmak
vitalhayati informationbilgi.
56
163880
3976
farkında olmadan hayati bir bilgiye
dönüştü.
02:59
For exampleörnek, if even one fishbalık
seesgörür a predatoryırtıcı hayvan and fleeskaçar,
57
167880
3976
Örneğin bir balık avcıyı görür ve kaçarsa
03:03
this can alertAlarm manyçok othersdiğerleri to dangerTehlike.
58
171880
2736
bu diğerlerine tehlike uyarısı
olduğunu anlatır.
03:06
And a fishbalık safelygüvenli bir şekilde enteringgirme feedingbesleme groundszeminler
can showgöstermek othersdiğerleri that the coastsahil is clearaçık.
59
174640
3920
Bir balığın beslenme alanına girmesi
diğerlerine buranın temiz olduğunu anlatır
03:11
So it turnsdönüşler out that even when
these fishbalık are differentfarklı speciesTürler,
60
179320
4016
Bu balıklar faklı türden olsalar bile
03:15
they are connectedbağlı withiniçinde socialsosyal networksağlar
61
183360
3616
sosyal ağlarla birbirine bağlılar,
03:19
whichhangi can providesağlamak informationbilgi
on when it's safekasa to eatyemek.
62
187000
3000
yemek yemenin güvenli olduğu zamanları
birbirlerine iletirler.
03:22
And our analysesanalizleri indicatebelirtmek that fishbalık simplybasitçe
copyingkopyalama other fishbalık in theironların socialsosyal network
63
190840
4976
Analizlerimiz gösteriyor ki bir balığın
sosyal çevresindeki başka balığı taklidi
03:27
could accounthesap for over 60 percentyüzde
of the algaeyosun eatenyemiş by the fishbalık communitytoplum,
64
195840
5056
yüzde 60'dan fazla yosunun
yenmesini açıklıyor.
03:32
and thusBöylece could be criticalkritik
to the flowakış of energyenerji and resourceskaynaklar
65
200920
5016
Bu mercan resifi ekosisteminin
enerji akışında
03:37
throughvasitasiyla coralmercan reefresif ecosystemsekosistemler.
66
205960
2000
ve kaynaklarında can alıcı bir nokta.
03:40
But these findingsbulgular alsoAyrıca suggestönermek
that overfishingaşırı avlanma,
67
208680
2576
Ayrıca mercan resifindeki
ortak bir sorun olan
03:43
a commonortak problemsorun in coralmercan reefsresifleri,
68
211280
1976
aşırı balık avlamanın
03:45
not only removeskaldırır fishbalık,
69
213280
2456
sadece balıkları azalttığını değil;
03:47
but it could breakkırılma up
the socialsosyal network of remainingkalan fishbalık,
70
215760
3056
kalan balıkları sosyal çevresinden
ayırdığını,
03:50
whichhangi mayMayıs ayı hidesaklamak more and eatyemek lessaz algaeyosun
71
218840
2776
hayati bilgiyi kaçırarak daha çok saklanıp
03:53
because they're missingeksik
criticalkritik informationbilgi.
72
221640
2536
daha az yosun yediğini keşfettik.
03:56
And this would make coralmercan reefsresifleri
more vulnerablesavunmasız than we currentlyşu anda predicttahmin.
73
224200
3960
Bu mercan resiflerini tahmin ettiğimizden
daha çok korunmasız kılıyor.
04:02
So remarkablyoldukça, fishbalık socialsosyal networksağlar
74
230040
4336
Önemli biçimde balık sosyal çevresinin
04:06
allowizin vermek the actionseylemler of one to spreadYAYILMIŞ to manyçok
75
234400
2896
birinden diğerlerine bilgiyi yayarak
yapmış olduğu
04:09
and could affectetkilemek entiretüm coralmercan reefsresifleri,
76
237320
1936
milyonlarcamızı doyuran
04:11
whichhangi feedbesleme millionsmilyonlarca of us
77
239280
3256
ve küresel ekonomiyi ayakta tutan
04:14
and supportdestek the globalglobal economyekonomi
78
242560
1776
bütün bu mercan resifini etkileyen
04:16
for all of us.
79
244360
1480
bu hareketleri sayesindedir.
04:18
Now, our discoverykeşif
pointsmakas us towardskarşı better waysyolları
80
246440
2696
Bizim buluşumuz,
sürdürülebilir ve daha iyi
04:21
to sustainablysürdürülebilir manageyönetmek coralmercan reefsresifleri,
81
249160
2176
biçimde mercan resiflerini
idare edeceğimizi
04:23
but it alsoAyrıca showsgösterileri us,
82
251360
1576
gösterdi ve insanların sadece
04:24
we humansinsanlar are not just affectedetkilenmiş
by the actionseylemler of other humansinsanlar,
83
252960
4176
diğerlerinin hareketlerinden değil
04:29
but we could be affectedetkilenmiş
by the actionseylemler of individualbireysel fishbalık
84
257160
2895
ayrıca uzak bir resifteki tek bir balığın
04:32
on a distantuzak coralmercan reefresif
85
260079
1777
basit bir taklit hareketinden
04:33
throughvasitasiyla theironların simplebasit copyingkopyalama behaviordavranış.
86
261880
2456
etkilenebileceğini de ortaya koydu.
04:36
Thank you.
87
264360
1216
Teşekkür ederim.
04:37
(ApplauseAlkış)
88
265600
4720
(Alkışlar)
Translated by nesibe neslihan onaran
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com