ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Mike Gil: Could fish social networks help us save coral reefs?

Mike Gil: A halak közösségi hálózata menti meg a korallszirteket?

Filmed:
1,010,095 views

Mike Gil halak után leskelődik: egy új fajta többkamerás rendszer és számítógépek használatával a TED-Fellow és munkatársai a korallszirtek halainak viselkedését és környezetükre gyakorolt hatását kutatják. Hallgassák meg, hogy kommunikálnak egymással különböző halfajok közösségi hálózat révén, és hogy e hálózatok lerombolása milyen végzetes hatással lehet a - milliónyi ember táplálékát biztosító, és a világgazdaság szempontjából is meghatározó - korallszirt finom egyensúlyára.
- Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Who here is fascinatedelbűvölt
by life underalatt the seatenger?
0
1160
3680
Ki az, akit lenyűgöz
a tenger alatti élővilág?
00:18
FantasticFantasztikus.
1
6960
1376
Bámulatos!
00:20
Now, what did we just do?
2
8360
1560
De mit is csináltunk most?
00:22
Let's dissectfelboncol this for a secondmásodik.
3
10760
1816
Elemezzük csak ki egy kicsit!
00:24
The simpleegyszerű actionakció
of an individualEgyedi raisingemelés a handkéz
4
12600
3496
Az egyszerű mozdulat,
hogy valaki felemeli a kezét,
00:28
led manysok othersmások to do the sameazonos.
5
16120
1840
másokat ugyanerre ösztönzött.
00:30
Now, it's trueigaz that when individualsegyének
in a socialtársadalmi networkhálózat
6
18880
3336
Az a helyzet ugyanis,
hogy amikor egy közösség egyedeinek
00:34
have commonközös prioritiesprioritások,
7
22240
1576
azonosak a prioritásai,
00:35
it's oftengyakran beneficialjótékony to copymásolat one anotheregy másik.
8
23840
2976
akkor érdemes a többieket utánozni.
00:38
Think back to gradefokozat schooliskola and dressingöltözködés
like the coolmenő kidsgyerekek madekészült you "coolmenő."
9
26840
3856
Emlékezzünk csak, mikor az iskolában
menőnek öltözve mi is "menő"-vé váltunk.
00:42
But copyingmásolás behaviorviselkedés
is alsois commonközös in wildvad animalsállatok.
10
30720
3696
De a viselkedés másolása
az állatok körében sem szokatlan.
00:46
For examplepélda, some birdsmadarak
copymásolat the alarmriasztás callshívások of other birdsmadarak
11
34440
3736
Egyes madarak például utánozzák
más madarak vészhívó hangját,
00:50
to spreadterjedését informationinformáció
about approachingközeledik predatorsragadozók.
12
38200
2800
amivel ragadozó közeledésére
figyelmeztetnek.
00:53
But could copyingmásolás behaviorviselkedés in wildvad animalsállatok
13
41920
3256
De vajon hatással lehet-e
az állatok viselkedésmásolása
00:57
affectérint entireteljes ecosystemsökoszisztémák
that we humansemberek dependfügg on?
14
45200
3640
az emberek számára is meghatározó
ökoszisztémákra?
Ez akkor merült fel bennem,
amikor a korallszirteket tanulmányoztam,
01:02
I was led to this questionkérdés
while studyingtanul coralkorall reefszátonyok,
15
50040
2576
01:04
whichmelyik supporttámogatás millionsTöbb millió of people
throughkeresztül fisherieshalászati and tourismidegenforgalom
16
52640
3496
melyek itt, Afrikában és világszerte
emberek millióinak adnak megélhetést
01:08
here in AfricaAfrika and around the worldvilág.
17
56160
2576
a halászat és a turizmus révén.
01:10
But coralkorall reefszátonyok dependfügg on fishhal
18
58760
3256
A korallszirtek viszont
a halaktól függnek,
01:14
that performteljesít a criticalkritikai jobmunka
by eatingenni algaealgák.
19
62040
3080
melyek elvégzik az algaevés
létfontosságú feladatát.
01:17
Because if left uncheckednincs bejelölve,
20
65640
1256
Ha ugyanis ez félbemarad,
01:18
these algaealgák can killmegöl coralkorall
and take over entireteljes coralkorall reefszátonyok,
21
66920
3896
az alga képes a korallt elpusztítva
egész korallszirteket elfoglalni.
01:22
a costlydrága changeváltozás that is difficultnehéz
or impossiblelehetetlen to reversefordított.
22
70840
4600
Ez pedig oly mértékű behatás, ami nem,
vagy csak nehezen visszafordítható.
01:28
So to understandmegért
how fishhal maylehet preventmegelőzése this,
23
76160
3016
Hogy kiderítsem,
hogyan oldják meg ezt a halak,
01:31
I spykém on them
24
79200
1936
meglestem őket
01:33
while they're eatingenni algaealgák,
25
81160
2056
algalegelés közben,
01:35
whichmelyik can be difficultnehéz for them to do
26
83240
2056
ami nem egyszerű feladat számukra
01:37
in opennyisd ki partsalkatrészek of the reefzátony
exposedkitett to predatorsragadozók,
27
85320
3816
a szirt nyílt,
ragadozóknak kitett részein.
01:41
some of whichmelyik, on rareritka occasionalkalommal,
28
89160
1776
Ez utóbbiak egyébként
időnként észrevették,
01:42
appearmegjelenik to realizemegvalósítani I'm watchingnézni them.
29
90960
2400
hogy figyelem őket.
01:45
(LaughterNevetés)
30
93880
4040
(Nevetés)
01:52
So clearlytisztán, clearlytisztán, for reefzátony fishhal,
31
100280
3056
Tisztán látszik tehát,
hogy a szirten élő halaknak
01:55
diningétkező out can be scaryijedős.
32
103360
2336
a vacsorázás egy merő rettegés.
Én pedig meg akartam érteni,
hogyan dolgoznak ezek a halak
01:57
But I wanted to understandmegért
how these fishhal do theirazok jobmunka
33
105720
2536
02:00
in riskykockázatos situationshelyzetek.
34
108280
1576
veszélyes körülmények között.
02:01
So my colleagueskollégák and I
put massivetömeges videovideó- camerakamera standsállványok
35
109880
4256
Munkatársaimmal ezért
videokamerákat telepítettünk
02:06
in a coralkorall reefzátony
36
114160
1336
egy korallszirtre,
02:07
to remotelytávolról monitormonitor entireteljes feedingetetés groundsterület
37
115520
2696
hogy távolról tudjuk szemmel tartani
02:10
that producegyárt a lot of algaealgák
38
118240
1576
a bőséges táplálékot adó,
02:11
but are exposedkitett to predatorsragadozók.
39
119840
2760
de ragadozóknak kitett algatelepeket.
02:15
And this perspectivetávlati from abovefelett
40
123560
2136
Nos, ez a madártávlati nézet
pontosan megmutatja nekünk
02:17
showsműsorok us the feedingetetés behaviorviselkedés
and precisepontos movementsmozgások
41
125720
3496
számos különböző,
02:21
of manysok differentkülönböző fishhal,
42
129240
1576
itt színes pontokkal jelölt hal
02:22
shownLátható here with coloredszínezett dotspontok.
43
130840
1640
táplálkozási szokását és mozgását.
02:25
And by analyzingelemzése
thousandsTöbb ezer of fishhal movementsmozgások
44
133240
2896
A halaknak a tápláléklelőhelyek körüli
02:28
to and from feedingetetés groundsterület,
45
136160
2216
több ezer mozgását elemezve
02:30
we discoveredfelfedezett a patternminta.
46
138400
1600
felfedeztünk egy mintát.
02:32
These fishhal, despiteannak ellenére beinglény
from differentkülönböző speciesfaj
47
140680
2656
E halak, annak ellenére,
hogy eltérő fajokhoz tartoznak,
02:35
and not swimmingúszás in schoolsiskolákban,
48
143360
1816
és nem rajban úsztak,
02:37
were copyingmásolás one anotheregy másik,
49
145200
2016
utánozták egymást oly módon,
02:39
suchilyen that one fishhal enteringbelépés
these dangerousveszélyes feedingetetés groundsterület
50
147240
3216
hogy a veszélyes legelőre
belépő halat követve
02:42
could leadvezet manysok othersmások to do the sameazonos.
51
150480
2400
sok másik is ugyanúgy cselekedett.
02:45
And fishhal stayedtartózkodott for longerhosszabb
and ateevett more algaealgák
52
153320
2936
Tovább is maradtak,
több algát is fogyasztottak,
02:48
when they were surroundedkörülvett
by more feedingetetés fishhal.
53
156280
3016
ha több legelésző hal vette körül őket.
02:51
Now, this could be happeningesemény
54
159320
1936
Ez pedig azért történhet így,
02:53
because even simpleegyszerű movementsmozgások
by individualEgyedi fishhal
55
161280
2576
mert akár egyetlen hal egyetlen mozdulata
02:55
can inadvertentlyvéletlenül communicatekommunikálni
vitallétfontosságú informationinformáció.
56
163880
3976
képes lényeges információt közvetíteni.
02:59
For examplepélda, if even one fishhal
seeslát a predatorragadozó and fleesmenekül,
57
167880
3976
Ha például egyikük
ragadozót látva menekülni kezd,
03:03
this can alertéber manysok othersmások to dangerveszély.
58
171880
2736
az a többieket figyelmezteti a veszélyre.
03:06
And a fishhal safelybiztonságosan enteringbelépés feedingetetés groundsterület
can showelőadás othersmások that the coasttengerpart is clearegyértelmű.
59
174640
3920
A legelőre biztonságosan bejutó hal
pedig azt üzeni, hogy "tiszta a víz".
03:11
So it turnsmenetek out that even when
these fishhal are differentkülönböző speciesfaj,
60
179320
4016
Azt látjuk hát, hogy még ha e halak
különböző fajokhoz is tartoznak,
03:15
they are connectedcsatlakoztatva withinbelül socialtársadalmi networkshálózatok
61
183360
3616
összeköti őket egy közösségi hálózat,
03:19
whichmelyik can providebiztosítani informationinformáció
on when it's safebiztonságos to eateszik.
62
187000
3000
melynek révén megtudhatják,
mikor lehet biztonságosan legelni.
03:22
And our analyseselemzések indicatejelez that fishhal simplyegyszerűen
copyingmásolás other fishhal in theirazok socialtársadalmi networkhálózat
63
190840
4976
Elemzésünk kimutatta, hogy a csupán
a többieket utánzó halak
03:27
could accountszámla for over 60 percentszázalék
of the algaealgák eatenevett by the fishhal communityközösség,
64
195840
5056
legelik le a közösség által elfogyasztott
alga több mint 60%-át,
03:32
and thusés így could be criticalkritikai
to the flowfolyam of energyenergia and resourceserőforrások
65
200920
5016
ami pedig kritikus lehet
a korallszirt életközösségeinek
03:37
throughkeresztül coralkorall reefzátony ecosystemsökoszisztémák.
66
205960
2000
energia- és erőforrás-áramlása
szempontjából.
03:40
But these findingsmegállapítások alsois suggestjavasol
that overfishingtúlhalászás,
67
208680
2576
Mindebből az is következik,
hogy a túlhalászás,
03:43
a commonközös problemprobléma in coralkorall reefszátonyok,
68
211280
1976
a korallszirtek tipikus problémája
03:45
not only removeseltávolítja a fishhal,
69
213280
2456
nemcsak csökkenti a halállományt,
03:47
but it could breakszünet up
the socialtársadalmi networkhálózat of remainingtöbbi fishhal,
70
215760
3056
de a megmaradó halak
közösségi hálózatát is rombolja,
03:50
whichmelyik maylehet hideelrejt more and eateszik lessKevésbé algaealgák
71
218840
2776
aminek következtében e halak
algaevés helyett rejtőzködnek,
03:53
because they're missinghiányzó
criticalkritikai informationinformáció.
72
221640
2536
mert nem jutnak hozzá
létfontosságú információkhoz.
03:56
And this would make coralkorall reefszátonyok
more vulnerablesebezhető than we currentlyjelenleg predictmegjósolni.
73
224200
3960
Ez pedig a korallszirteket még
a vártnál is sérülékenyebbé teszi.
04:02
So remarkablyfeltűnően, fishhal socialtársadalmi networkshálózatok
74
230040
4336
Vegyük észre, hogy a halak
közösségi hálózata révén
04:06
allowlehetővé teszi the actionsakciók of one to spreadterjedését to manysok
75
234400
2896
egy egyed cselekedete képes
sokra átterjedni,
04:09
and could affectérint entireteljes coralkorall reefszátonyok,
76
237320
1936
hatást gyakorolni egész korallszirtekre,
04:11
whichmelyik feedtakarmány millionsTöbb millió of us
77
239280
3256
melyek pedig milliónyi embert táplálnak,
04:14
and supporttámogatás the globalglobális economygazdaság
78
242560
1776
támogatva mindannyiunk
04:16
for all of us.
79
244360
1480
globális gazdaságát.
04:18
Now, our discoveryfelfedezés
pointspont us towardsfelé better waysmódokon
80
246440
2696
De felfedezésünk egyúttal
az utat is megmutatta
a korallszirtek fenntartható
kezelése irányába,
04:21
to sustainablyfenntartható managekezel coralkorall reefszátonyok,
81
249160
2176
04:23
but it alsois showsműsorok us,
82
251360
1576
és egyúttal arra is rávilágított,
04:24
we humansemberek are not just affectedérintett
by the actionsakciók of other humansemberek,
83
252960
4176
hogy ránk, emberekre
nemcsak más emberek cselekedetei,
04:29
but we could be affectedérintett
by the actionsakciók of individualEgyedi fishhal
84
257160
2895
hanem egy távoli korallszirten lakó
egyes halak apró mozdulatai is
hatással vannak,
04:32
on a distanttávoli coralkorall reefzátony
85
260079
1777
04:33
throughkeresztül theirazok simpleegyszerű copyingmásolás behaviorviselkedés.
86
261880
2456
pusztán viselkedésutánzásuk révén.
04:36
Thank you.
87
264360
1216
Köszönöm.
04:37
(ApplauseTaps)
88
265600
4720
(Taps)
Translated by Csaba Lóki
Reviewed by Andrea Vida

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com