ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Mike Gil: Could fish social networks help us save coral reefs?

Mike Gil: Czy sieć społeczna ryb pomoże nam uratować rafy koralowe?

Filmed:
1,010,095 views

Mike Gil podgląda ryby, używając nowoczesnego systemu kamer i technologii rozpoznawania obrazów. Stypendysta TED i jego współpracownicy badają, jak zachowanie społeczne ryb z raf koralowych wpływa na ich ekosystem. Dowiedz się, jak ryby różnych gatunków komunikują się dzięki społecznym sieciom i co zakłócanie tych sieci może oznaczać dla wrażliwych raf, które pomagają wykarmić miliony z nas i wspierają globalną gospodarkę.
- Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Who here is fascinatedzafascynowany
by life underpod the seamorze?
0
1160
3680
Kogo z was fascynuje podwodne życie?
00:18
FantasticFantastyczne.
1
6960
1376
Fantastycznie.
00:20
Now, what did we just do?
2
8360
1560
Co właśnie zrobiliśmy?
00:22
Let's dissectwnikliwie this for a seconddruga.
3
10760
1816
Przeanalizujmy.
00:24
The simpleprosty actionczynność
of an individualindywidualny raisingwychowywanie a handdłoń
4
12600
3496
Prosta czynność podniesienia ręki
przez jedną osobę sprawiła,
00:28
led manywiele othersinni to do the samepodobnie.
5
16120
1840
że inni zrobili to samo.
00:30
Now, it's trueprawdziwe that when individualsosoby prywatne
in a socialspołeczny networksieć
6
18880
3336
To prawda, że kiedy ludzie
w sieci społecznościowej
00:34
have commonpospolity prioritiespriorytety,
7
22240
1576
mają wspólne priorytety,
00:35
it's oftenczęsto beneficialkorzystne to copyKopiuj one anotherinne.
8
23840
2976
często opłaca się kopiować innych.
00:38
Think back to gradestopień schoolszkoła and dressingOpatrunek
like the coolchłodny kidsdzieciaki madezrobiony you "coolchłodny."
9
26840
3856
W szkole, kiedy ubierasz się
jak "fajne dzieciaki", sam jesteś "fajny".
00:42
But copyingbiurowy behaviorzachowanie
is alsorównież commonpospolity in wilddziki animalszwierzęta.
10
30720
3696
Kopiowanie zachowania
jest powszechne wśród dzikich zwierząt.
00:46
For exampleprzykład, some birdsptaki
copyKopiuj the alarmalarm callspołączenia of other birdsptaki
11
34440
3736
Ptaki kopiują sygnały
alarmowe innych ptaków,
00:50
to spreadrozpiętość informationInformacja
about approachingzbliża się predatorsdrapieżniki.
12
38200
2800
by przekazać informację
o zbliżającym się drapieżniku.
00:53
But could copyingbiurowy behaviorzachowanie in wilddziki animalszwierzęta
13
41920
3256
Ale czy naśladowanie zachowania
przez dzikie zwierzęta
00:57
affectoddziaływać entireCały ecosystemsekosystemy
that we humansludzie dependzależeć on?
14
45200
3640
wpływa na cały ekosystem,
od którego jesteśmy zależni?
01:02
I was led to this questionpytanie
while studyingstudiować coralkoral reefskoralowe,
15
50040
2576
Zadałem sobie to pytanie,
badając rafy koralowe,
01:04
whichktóry supportwsparcie millionsmiliony of people
throughprzez fisheriesrybołówstwa and tourismturystyka
16
52640
3496
które utrzymują miliony ludzi
dzięki rybołówstwu i turystyce,
01:08
here in AfricaAfryka and around the worldświat.
17
56160
2576
tutaj w Afryce i na całym świecie.
01:10
But coralkoral reefskoralowe dependzależeć on fishryba
18
58760
3256
Ale rafy koralowe zależą od ryb,
01:14
that performwykonać a criticalkrytyczny jobpraca
by eatingjedzenie algaeglony.
19
62040
3080
które jedzą algi.
01:17
Because if left uncheckedniezaznaczone,
20
65640
1256
Bez kontroli
01:18
these algaeglony can killzabić coralkoral
and take over entireCały coralkoral reefskoralowe,
21
66920
3896
algi mogą zabić koralowce i zarastać rafy,
01:22
a costlykosztowny changezmiana that is difficulttrudny
or impossibleniemożliwy to reverserewers.
22
70840
4600
a to kosztowna zmiana,
być może nieodwracalna.
01:28
So to understandzrozumieć
how fishryba maymoże preventzapobiec this,
23
76160
3016
By zrozumieć, jak ryby mogą temu zapobiec,
01:31
I spySzpieg on them
24
79200
1936
podglądam je,
01:33
while they're eatingjedzenie algaeglony,
25
81160
2056
kiedy jedzą algi,
01:35
whichktóry can be difficulttrudny for them to do
26
83240
2056
co bywa dla ryb trudne
01:37
in openotwarty partsCzęści of the reefRafa
exposednarażony to predatorsdrapieżniki,
27
85320
3816
w otwartych częściach raf,
kiedy są narażone na atak drapieżników.
01:41
some of whichktóry, on rarerzadko spotykany occasionokazji,
28
89160
1776
Niektóre niekiedy
01:42
appearzjawić się to realizerealizować I'm watchingoglądanie them.
29
90960
2400
orientują się, że je obserwuję.
01:45
(LaughterŚmiech)
30
93880
4040
(Śmiech)
01:52
So clearlywyraźnie, clearlywyraźnie, for reefRafa fishryba,
31
100280
3056
Bez wątpienia, dla ryb z raf koralowych
01:55
diningjadalnia out can be scarystraszny.
32
103360
2336
jedzenie może być przerażające.
01:57
But I wanted to understandzrozumieć
how these fishryba do theirich jobpraca
33
105720
2536
Chciałem zrozumieć,
jak ryby wykonują swoją pracę
02:00
in riskyryzykowny situationssytuacje.
34
108280
1576
w ryzykownych sytuacjach.
02:01
So my colleagueskoledzy and I
put massivemasywny videowideo cameraaparat fotograficzny standsstojaki
35
109880
4256
Ustawiliśmy z kolegami stojaki pod kamery
02:06
in a coralkoral reefRafa
36
114160
1336
w rafie koralowej,
02:07
to remotelyzdalnie monitormonitor entireCały feedingkarmienie groundsfusy
37
115520
2696
żeby zdalnie monitorować całe żerowiska,
02:10
that produceprodukować a lot of algaeglony
38
118240
1576
na których rośnie wiele alg
02:11
but are exposednarażony to predatorsdrapieżniki.
39
119840
2760
i pojawiają się drapieżniki.
02:15
And this perspectiveperspektywiczny from abovepowyżej
40
123560
2136
Perspektywa z góry
02:17
showsprzedstawia us the feedingkarmienie behaviorzachowanie
and preciseprecyzyjny movementsruchy
41
125720
3496
pokazuje zachowania żywieniowe
i dokładne ruchy
02:21
of manywiele differentróżne fishryba,
42
129240
1576
wielu różnych ryb
02:22
shownpokazane here with coloredkolorowy dotskropki.
43
130840
1640
zaznaczonych kolorowymi kropkami.
02:25
And by analyzinganalizowanie
thousandstysiące of fishryba movementsruchy
44
133240
2896
Analizując tysiące rybich ruchów
02:28
to and from feedingkarmienie groundsfusy,
45
136160
2216
na żerowiska i z powrotem,
02:30
we discoveredodkryty a patternwzór.
46
138400
1600
odkryliśmy pewien wzorzec.
02:32
These fishryba, despitepomimo beingistota
from differentróżne speciesgatunki
47
140680
2656
Ryby, mimo że różnych gatunków
02:35
and not swimmingpływanie in schoolsszkoły,
48
143360
1816
i nie pływające w ławicy,
02:37
were copyingbiurowy one anotherinne,
49
145200
2016
naśladowały swoje zachowanie.
02:39
suchtaki that one fishryba enteringwstępowanie
these dangerousniebezpieczny feedingkarmienie groundsfusy
50
147240
3216
Jedna ryba wpływająca
na niebezpieczne żerowisko
02:42
could leadprowadzić manywiele othersinni to do the samepodobnie.
51
150480
2400
mogła pociągnąć za sobą inne.
02:45
And fishryba stayedzostał for longerdłużej
and atejadł more algaeglony
52
153320
2936
Ryby zostawały na dłużej
i jadły więcej alg,
02:48
when they were surroundedotoczony
by more feedingkarmienie fishryba.
53
156280
3016
kiedy otaczały je inne żerujące ryby.
02:51
Now, this could be happeningwydarzenie
54
159320
1936
Może się tak dziać,
02:53
because even simpleprosty movementsruchy
by individualindywidualny fishryba
55
161280
2576
bo nawet proste ruchy pojedynczej ryby
02:55
can inadvertentlynieumyślnie communicatekomunikować się
vitalistotny informationInformacja.
56
163880
3976
mogą mimowolnie
przekazywać ważne informacje.
02:59
For exampleprzykład, if even one fishryba
seeswidzi a predatordrapieżnik and fleesucieka,
57
167880
3976
Nawet jedna ryba,
kiedy zauważy drapieżnika i ucieknie,
03:03
this can alertalarm manywiele othersinni to dangerniebezpieczeństwo.
58
171880
2736
to zaalarmuje wiele innych
o niebezpieczeństwie.
03:06
And a fishryba safelybezpiecznie enteringwstępowanie feedingkarmienie groundsfusy
can showpokazać othersinni that the coastWybrzeże is clearjasny.
59
174640
3920
A ryba bezpiecznie wpływająca na żerowisko
pokazuje, że jest wolne od zagrożeń.
03:11
So it turnsskręca out that even when
these fishryba are differentróżne speciesgatunki,
60
179320
4016
Okazuje się, że nawet kiedy
ryby są różnych gatunków,
03:15
they are connectedpołączony withinw ciągu socialspołeczny networkssieci
61
183360
3616
to są połączone społeczną siecią,
03:19
whichktóry can providezapewniać informationInformacja
on when it's safebezpieczny to eatjeść.
62
187000
3000
która informuje,
kiedy jedzenie jest bezpieczne.
03:22
And our analysesanalizy indicatewskazać that fishryba simplypo prostu
copyingbiurowy other fishryba in theirich socialspołeczny networksieć
63
190840
4976
Analizy wskazują, że ryby
naśladujące inne ryby
03:27
could accountkonto for over 60 percentprocent
of the algaeglony eatenjeść by the fishryba communityspołeczność,
64
195840
5056
zjadają 60 procent jedzonych alg.
03:32
and thusa zatem could be criticalkrytyczny
to the flowpływ of energyenergia and resourceszasoby
65
200920
5016
Są zatem niezbędne
w przepływie energii i zasobów
03:37
throughprzez coralkoral reefRafa ecosystemsekosystemy.
66
205960
2000
w ekosystemie rafy koralowej.
03:40
But these findingsustalenia alsorównież suggestsugerować
that overfishingprzełowienie,
67
208680
2576
Wyniki badań sugerują, że przełowienie,
03:43
a commonpospolity problemproblem in coralkoral reefskoralowe,
68
211280
1976
powszechny problemem raf koralowych,
03:45
not only removesusuwa fishryba,
69
213280
2456
zabiera nie tylko ryby,
03:47
but it could breakprzerwa up
the socialspołeczny networksieć of remainingpozostały fishryba,
70
215760
3056
ale zrywa sieć społeczną pozostałych ryb,
03:50
whichktóry maymoże hideukryć more and eatjeść lessmniej algaeglony
71
218840
2776
które się częściej chowają
i jedzą mniej alg,
03:53
because they're missingbrakujący
criticalkrytyczny informationInformacja.
72
221640
2536
bo brakuje im ważnych informacji.
03:56
And this would make coralkoral reefskoralowe
more vulnerablewrażliwy than we currentlyobecnie predictprzepowiadać, wywróżyć.
73
224200
3960
Sprawia to, że rafy koralowe
mogą być wrażliwsze niż przypuszczamy.
04:02
So remarkablywybitnie, fishryba socialspołeczny networkssieci
74
230040
4336
To niezwykłe, że dzięki sieci społecznej
04:06
allowdopuszczać the actionsdziałania of one to spreadrozpiętość to manywiele
75
234400
2896
działanie jednej ryby wpływa na tak wiele,
04:09
and could affectoddziaływać entireCały coralkoral reefskoralowe,
76
237320
1936
a nawet na całą rafę koralową,
04:11
whichktóry feedkarmić millionsmiliony of us
77
239280
3256
która karmi miliony z nas
04:14
and supportwsparcie the globalświatowy economygospodarka
78
242560
1776
i wspiera globalną gospodarkę
04:16
for all of us.
79
244360
1480
dla nas wszystkich.
04:18
Now, our discoveryodkrycie
pointszwrotnica us towardsw kierunku better wayssposoby
80
246440
2696
Odkrycie wskazuje, że są lepsze sposoby,
04:21
to sustainablyw sposób zrównoważony managezarządzanie coralkoral reefskoralowe,
81
249160
2176
żeby trwale zarządzać rafami koralowymi,
04:23
but it alsorównież showsprzedstawia us,
82
251360
1576
ale pokazuje także,
04:24
we humansludzie are not just affectedafektowany
by the actionsdziałania of other humansludzie,
83
252960
4176
że na ludzi wpływają
nie tylko inni ludzie,
04:29
but we could be affectedafektowany
by the actionsdziałania of individualindywidualny fishryba
84
257160
2895
ale także jedna ryba
04:32
on a distantodległy coralkoral reefRafa
85
260079
1777
na odległej rafie koralowej
04:33
throughprzez theirich simpleprosty copyingbiurowy behaviorzachowanie.
86
261880
2456
przez proste zachowania naśladowcze.
04:36
Thank you.
87
264360
1216
Dziękuję.
04:37
(ApplauseAplauz)
88
265600
4720
(Brawa)
Translated by Marta Murawska
Reviewed by Marta Grochowalska

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com