English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Drew Dudley: Hverdagens lederskap

Filmed
Views 3,298,825

Vi har alle forandret noens liv - vanligvis uten å engang vite det. I denne morsomme seansen, ber Drew Dudley oss om å feire lederskap som en hverdagslig handling som endrer andres liv. (Filmet på TEDxToronto.)

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

00:16
How many of you are completely comfortable
Hvor mange av dere er helt komfortabel
00:17
with calling yourselves a leader?
med å kalle deg selv en leder?
00:20
See, I've asked that question all the way across the country,
Jeg har stilt spørsmålet over hele landet,
00:23
and everywhere I ask it, no matter where,
og uansett hvor jeg stiller det,
00:25
there's always a huge portion of the audience that won't put up their hand.
er det mange som ikke rekker opp handa.
00:28
And I've come to realize that we have made leadership
Jeg synes at vi
har gjort lederskap
00:30
into something bigger than us.
til noe større enn oss selv.
00:31
We've made into something beyond us.
00:33
We've made it about changing the world.
Vi har gjort det til å forandre verden.
00:35
And we've taken this title of leader, and we treat it
Vi har tatt tittelen "leder"
00:37
as if it's something that one day we're going to deserve,
og behandler den som noe
som vi en gang skal fortjene.
00:40
but to give it to ourselves right now
Men å gi den til oss selv akkurat nå,
00:42
means a level of arrogance or cockiness that we're not comfortable with.
betyr et nivå av arroganse eller
kjepphøyhet vi ikke er komfortabel med
00:45
And I worry sometimes that we spend so much time
Og jeg bekymrer meg
for at vi bruker så mye tid
00:47
celebrating amazing things that hardly anybody can do
på å feire fantastiske ting
som nesten ingen kan klare
at vi blir overbevist om at det er
det eneste verdt å feire.
00:51
that we've convinced ourselves that those are
00:52
the only things worth celebrating, and we start to
Vi begynner å nedvurdere det
vi kan gjøre hver dag
00:54
devalue the things that we can do every day, and we start
00:56
to take moments where we truly are a leader
Vi tar øyeblikk der vi
virkelig er en leder
og vi anerkjenner ikke oss selv
eller lar det føles bra.
00:59
and we don't let ourselves take credit for it,
01:01
and we don't let ourselves feel good about it.
01:02
And I've been lucky enough over the last
De siste 10 årene
har Jeg har vært så heldig
01:04
10 years to work with some amazing people
å jobbe med folk som har hjulpet meg
å redefinere lederskap
01:06
who have helped me redefine leadership in a way
på en måte som har
gjort meg lykkeligere.
01:07
that I think has made me happier.
01:09
And with my short time today, I just want to share with you
På min korte tid i dag
vil jeg dele med dere en historie
som antagelig er ansvarlig
01:11
the one story that is probably most responsible for that redefinition.
for den redefineringen.
01:16
I went to school in a little school called
Jeg gikk på en liten skole
Mount Allison University
i Sackville, New Brunswick
01:18
Mount Allison University in Sackville, New Brunswick,
01:20
and on my last day there, a girl came up to me
Og på min siste dag der
kom en jente bort til meg og sa:
01:22
and she said, "I remember the first time that I met you."
"Jeg husker første gangen jeg møtte deg."
01:25
And then she told me a story that had happened four years earlier.
Så fortalte hun en historie
som hadde hendt fire år tidligere:
01:28
She said, "On the day before I started university,
"På den dagen,
før jeg startet på universitetet,
01:31
I was in the hotel room with my mom and my dad, and
var jeg på hotellrommet
med min mor og far.
01:33
I was so scared and so convinced that I couldn't do this,
Jeg var så redd og overbevist om
at jeg ikke kunne gjøre dette,
01:36
that I wasn't ready for university, that I just burst into tears.
at jeg ikke var klar for universitetet
at jeg brøt ut i tårer
01:39
And my mom and my dad were amazing. They were like,
Mor og far var fantastisk
01:40
'Look, we know you're scared, but let's just go tomorrow.
De sa: "Vi vet at du er redd,
men la oss gå i morgen
01:43
Let's go to the first day, and if at any point
gå på første dag, og hvis du på noe punkt
føler at du ikke kan gjøre det
01:45
you feel as if you can't do this, that's fine, just tell us,
bare si det,
så tar vi deg med hjem
01:48
we will take you home. We love you no matter what.'"
Vi elsker deg uansett"
Hun sa: "Så jeg gikk neste dag.
01:50
And she says, "So I went the next day
01:51
and I was standing in line getting ready for registration,
Jeg sto i kø for registrering,
01:54
and I looked around and I just knew I couldn't do it.
så meg rundt og bare visste at
jeg ikke klarte det; jeg var ikke klar
01:56
I knew I wasn't ready. I knew I had to quit."
Jeg visste jeg måtte slutte
01:58
And she says, "I made that decision, and as soon as I made it,
Jeg tok avgjørelsen
og med det samme,
02:00
there was this incredible feeling of peace that came over me.
kom en fantastisk følelse
av fred over meg.
02:02
And I turned to my mom and my dad to tell them
Jeg snudde meg til mor og far for
å fortelle at vi måtte dra hjem
02:04
that we needed to go home, and just at that moment,
i det samme, kom du ut av
bygningen til studentforeningen
02:06
you came out of the Student Union building
02:08
wearing the stupidest hat I have ever seen in my life." (Laughter)
i den dummeste hatten
jeg hadde sett i mitt liv."
(Latter)
02:12
"It was awesome.
"Det var fantastisk.
02:13
And you had a big sign promoting Shinerama,
Og du hadde et stort skilt med Shinerama"-
02:15
which is Students Fighting Cystic Fibrosis,"
støtteforening for Cystisk Fibrose
02:17
— a charity I've worked with for years —
som jeg jobbet for,
02:18
"and you had a bucketful of lollipops.
"Og du hadde en bøtte med kjærlighet-på-pinne.
02:20
And you were walking along and you were handing the lollipops out
Du ga kjærlighet-på-pinne til de i køen
02:22
to people in line and talking about Shinerama.
og snakket om Shinerama
02:25
And all of a sudden, you got to me, and you just stopped,
Plutselig, kom du til meg,
og du bare stoppet.
02:28
and you stared. It was creepy." (Laughter)
Og du stirret. Det var skummelt"
(Latter)
02:32
This girl right here knows exactly what I'm talking about. (Laughter)
Denne jenta vet hva jeg snakker om.
(Latter)
02:35
"And then you looked at the guy next to me,
"Så så du på han ved siden av meg,
smilte og tok ut en kjærlighet-på-pinne av bøtta,
02:37
and you smiled, and you reached in your bucket, and you pulled
02:38
out a lollipop, and you held it out to him, and you said,
holdt den fram mot ham og sa,
02:41
'You need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you.'"
Du må gi denne til den vakre
kvinnen ved siden av deg"
02:44
And she said, "I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life.
Hun sa: "Jeg har aldri
sett noen bli så flau
Han ble pionrød,
han kunne ikke engang se på meg
02:49
He turned beet red, and he wouldn't even look at me.
02:50
He just kind of held the lollipop out like this." (Laughter)
Han bare holdt
kjærlighet-på-pinnen ut sånn her."
(Latter)
02:54
"And I felt so bad for this dude that I took the lollipop,
"Jeg synes så synd på ham
at jeg tok kjærlighet-på-pinnen.
02:57
and as soon as I did, you got this incredibly severe look
Straks jeg gjorde det, fikk du
et alvorlig uttrykk,
02:59
on your face and you looked at my mom and my dad,
så på mor og far og sa:
´Se på det! Se på det!
03:01
and you said, 'Look at that. Look at that.
03:03
First day away from home, and already she's taking candy
Første dagen hjemmefra,
og allerede tar hun imot
godteri fra fremmede?"
03:06
from a stranger?!'" (Laughter)
(Latter)
03:09
And she said, "Everybody lost it. Twenty feet in every
Hun sa: "Alle mistet det.
I alle retninger begynte alle le.
03:12
direction, everyone started to howl.
03:14
And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this,
Jeg vet dette er teit, og jeg vet ikke
hvorfor jeg forteller dette,
03:16
but in that moment when everyone was laughing,
men i det øyeblikket da alle lo,
visste jeg at jeg ikke burde gi opp.
03:18
I knew that I shouldn't quit.
03:20
I knew that I was where I was supposed to be,
Jeg var der jeg var ment å være;
jeg visste jeg var hjemme
03:22
and I knew that I was home, and I haven't spoken to you
Siden har jeg ikke snakket med deg
en eneste gang på fire år.
03:24
once in the four years since that day,
03:26
but I heard that you were leaving,
Men, jeg hørte at du skal dra,
og jeg måtte fortelle deg at
03:28
and I had to come up and tell you that you've been
03:30
an incredibly important person in my life, and I'm going to miss you. Good luck."
du har vært en viktig
person i livet mitt
Jeg vil savne deg. Lykke til.
Og så gikk hun, og jeg er målløs
03:34
And she walks away, and I'm flattened.
03:36
And she gets about six feet away, she turns around and smiles, and goes,
Hun går to meter, snur seg,
smiler og sier:
"Du burde vite dette også: jeg dater
fortsatt den fyren, fire år senere.
03:39
"You should probably know this, too.
03:40
I'm still dating that guy four years later." (Laughter)
(Latter)
03:44
A year and a half after I moved to Toronto,
Halvannet år etter jeg flyttet til Toronto
fikk jeg invitasjon til bryllupet deres
03:47
I got an invitation to their wedding.
(Latter)
Ironien er: Jeg husker det ikke.
Jeg har ingen minner om det øyeblikket.
03:50
Here's the kicker. I don't remember that.
03:52
I have no recollection of that moment,
Jeg har søkt i minnebanken.
03:54
and I've searched my memory banks, because that is funny
Det var artig, jeg burde huske å ha
gjort det, men jeg husker det ikke
03:56
and I should remember doing it, and I don't remember it.
03:59
And that was such an eye-opening, transformative moment
Det var en øyeåpner, et
forandrende øyeblikk for meg.
04:01
for me to think that maybe the biggest impact I'd ever had
Tenk, kanskje den største
innflytelsen jeg har hatt på noens liv,
04:04
on anyone's life, a moment that had a woman walk up
noe som fikk en kvinne gå bort
til en fremmed fire år senere og si
04:06
to a stranger four years later and say,
"Du har vært en viktig person i mitt liv,"
04:08
"You've been an incredibly important person in my life,"
04:10
was a moment that I didn't even remember.
var et øyeblikk jeg ikke engang husket
Hvor mange her har
et kjærlighet-på-pinne-øyeblikk?
04:12
How many of you guys have a lollipop moment,
04:14
a moment where someone said something or did something
et øyeblikk der noen sa eller gjorde noe
04:16
that you feel fundamentally made your life better?
som du føler gjorde ditt liv bedre?
04:18
All right. How many of you have told that person they did it?
OK. Hvor mange har fortalt
den personen det?
04:23
See, why not? We celebrate birthdays,
Hvorfor ikke?
Vi feirer bursdager,
04:25
where all you have to do is not die for 365 days — (Laughter) —
og alt du trenger å gjøre,
er å ikke dø på 365 dager.
(Latter)
Likevel lar vi noen som
har gjort vårt liv bedre
04:29
and yet we let people who have made our lives better
04:31
walk around without knowing it.
gå rundt uten å vite det.
Hver eneste av dere
har vært katalysator
04:33
And every single one of you, every single one of you
for et kjærlighet-på-pinne-øyeblikk
04:35
has been the catalyst for a lollipop moment.
Du har gjort noens liv bedre
med noe du sa eller gjorde.
04:37
You have made someone's life better by something
04:38
that you said or that you did, and if you think you haven't,
Hvis du ikke tror det,
04:41
think about all the hands that didn't go back up when I asked that question.
tenk på alle hendene som
ikke kom opp da jeg spurte
Du er bare en av de som
ikke har fått vite det
04:44
You're just one of the people who hasn't been told.
04:45
But it is so scary to think of ourselves as that powerful.
Det er skremmende å tenke på
seg selv som så mektig,
04:48
It can be frightening to think that we can matter that much
skremmende å tenke at
vi kan bety så mye for andre.
04:50
to other people, because as long as we make leadership something bigger than us,
Så lenge vi gjør lederskap til
noe større enn oss
Så lenge vi holder lederskap
utenfor oss selv
04:54
as long as we keep leadership something beyond us,
04:56
as long as we make it about changing the world,
og gjør det til å forandre verden,
04:57
we give ourselves an excuse not to expect it
har vi en grunn til ikke
å forvente det hver dag,
04:59
every day from ourselves and from each other.
fra oss selv, og fra hverandre.
Marianne Williamson sa: "Vår største
frykt er ikke at vi er utilstrekkelig.
05:02
Marianne Williamson said, "Our greatest fear is not that we are inadequate.
05:05
Our greatest fear is that we are powerful beyond measure.
Men, at vi er umåtelig mektig.
05:07
It is our light, and not our darkness, that frightens us."
Det er vårt lys og ikke mørket
som skremmer oss."
Min oppfordring til handling er at
vi skal komme over vår frykt
05:10
And my call to action today is that we need to get over that.
05:13
We need to get over our fear of how extraordinarily
for den ekstraordinære kraften
vi kan være i andres liv.
05:15
powerful we can be in each other's lives.
05:16
We need to get over it so we can move beyond it, and our
Vi må komme over det
så vi kan komme videre,
slik at våre småsøsken og en dag våre barn
05:19
little brothers and our little sisters, and one day our kids --
kan se og verdsette
05:22
or our kids right now -- can watch and start to value
innflytelsen vi alle kan ha
på hverandres liv,
05:24
the impact we can have on each other's lives
mer enn penger, makt og titler
og innflytelse
05:26
more than money and power and titles and influence.
Vi må redefinere lederskap
til kjærlighet-på-pinne-øyeblikk
05:29
We need to redefine leadership as being about lollipop moments,
05:32
how many of them we create, how many of them we acknowledge,
Hvor mange vi lager
hvor mange vi merker,
hvor mange vi gir videre
og hvor mange vi takker for.
05:35
how many of them we pay forward, and how many of them we say thank you for.
Fordi vi har fått lederskap
til å handle om å forandre verden,
05:38
Because we've made leadership about changing the world,
05:41
and there is no world. There's only six billion understandings of it,
og det er ingen verden
Bare 6 milliarder forståelser av den
Og hvis du endrer en persons
forståelse av den,
05:44
and if you change one person's understanding of it,
05:46
one person's understanding of what they're capable of,
forståelsen av hva de er istand til,
hvor mye folk bryr seg om dem,
05:48
one person's understanding of how much people care about them,
forståelsen av hvor mektig
forandringsagent
05:50
one person's understanding of how powerful an agent
05:53
for change they can be in this world, you've changed the whole thing.
de kan være i verden,
har du endret alt.
Og hvis vi forstår lederskap slik,
05:56
And if we can understand leadership like that,
jeg tror at hvis vi kan redefinere
lederskap slik,
05:59
I think if we can redefine leadership like that,
Tror jeg vi kan forandre alt,
06:01
I think we can change everything.
Det er en enkel ide,
men ikke liten.
06:03
And it's a simple idea, but I don't think it's a small one,
Takk for at jeg fikk dele dette
med dere i dag
06:06
and I want to thank you all so much for letting me share it with you today.
Translated by Ragnhild Lund
Reviewed by Martin Hassel

▲Back to top

About the speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com