English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Drew Dudley: Alledaags leiderschap

Filmed
Views 3,298,825

We hebben allemaal iemands leven veranderd -- meestal zonder het te beseffen. In dit grappige praatje roept Drew Dudley ons allen op om alledaags leiderschap te waarderen als de daad waardoor we elke dag elkaars leven beter maken. (Gefilmd op TEDxToronto.)

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

How manyveel of you are completelyhelemaal comfortablecomfortabel
Hoeveel van jullie noemen zichzelf met gemak
00:16
with callingroeping yourselvesuzelf a leaderleider?
een leider?
00:17
See, I've askedgevraagd that questionvraag all the way acrossaan de overkant the countryland,
Ik heb die vraag over het hele land gesteld.
00:20
and everywhereoveral I askvragen it, no matterer toe doen where,
Overal waar ik ze stel,
00:23
there's always a hugereusachtig portiondeel of the audiencepubliek that won'tzal niet put up theirhun handhand-.
is er altijd een groot deel van het publiek
dat zijn hand niet opsteekt.
00:25
And I've come to realizerealiseren that we have madegemaakt leadershipleiderschap
Het werd me duidelijk dat we van leiderschap
iets gemaakt hebben
00:28
into something biggergroter than us.
dat groter is dan onszelf.
00:30
We'veWe hebben madegemaakt into something beyondvoorbij us.
Iets dat ons overstijgt.
00:31
We'veWe hebben madegemaakt it about changingveranderen the worldwereld-.
Iets over 'de wereld veranderen'.
00:33
And we'vewij hebben takeningenomen this titletitel of leaderleider, and we treattraktatie it
De titel 'leider' behandelen we
00:35
as if it's something that one day we're going to deserveverdienen,
als iets dat we op een dag zullen verdienen.
00:37
but to give it to ourselvesonszelf right now
Als we ons vandaag die titel geven,
00:40
meansmiddelen a levelniveau of arrogancearrogantie or cockinesspresenteert that we're not comfortablecomfortabel with.
geeft dat blijk van arrogantie en haantjesgedrag
waar we ons niet goed bij voelen.
00:42
And I worryzorgen sometimessoms that we spendbesteden so much time
Het baart me zorgen
dat we zoveel tijd besteden
00:45
celebratingvieren amazingverbazingwekkend things that hardlynauwelijks anybodyiemand can do
aan het bejubelen van grootse dingen
die bijna niemand kan,
00:47
that we'vewij hebben convincedovertuigd ourselvesonszelf that those are
dat we onszelf hebben wijsgemaakt
00:51
the only things worthwaard celebratingvieren, and we startbegin to
dat dat de enige dingen zijn
die onze lof waard zijn,
00:52
devaluedevalueren the things that we can do everyelk day, and we startbegin
dat we dingen devalueren
die we elke dag kunnen doen,
00:54
to take momentsmomenten where we trulywerkelijk are a leaderleider
dat er momenten zijn waarop we echt een leider zijn
00:56
and we don't let ourselvesonszelf take creditcredit for it,
en waar we onszelf geen krediet voor gunnen,
00:59
and we don't let ourselvesonszelf feel good about it.
dat we onszelf het goede gevoel niet gunnen.
01:01
And I've been luckyLucky enoughgenoeg over the last
Ik heb het geluk gehad
01:02
10 yearsjaar to work with some amazingverbazingwekkend people
om de laatste 10 jaar
met fantastische mensen te werken
01:04
who have helpedgeholpen me redefineherdefiniëren leadershipleiderschap in a way
waardoor ik leiderschap kon herdefiniëren
01:06
that I think has madegemaakt me happiergelukkiger.
op een manier waar ik gelukkiger van werd.
01:07
And with my shortkort time todayvandaag, I just want to sharedelen with you
In mijn korte tijd wil ik met jullie
01:09
the one storyverhaal that is probablywaarschijnlijk mostmeest responsibleverantwoordelijk for that redefinitionherdefiniëring.
het ene verhaal delen
dat daar het meest toe bijdroeg.
01:11
I wentgegaan to schoolschool- in a little schoolschool- calledriep
Ik ging naar een kleine school,
01:16
MountMount AllisonAllison UniversityUniversiteit in SackvilleSackville, NewNieuw BrunswickBrunswick,
Mount Allison University in Sackville, New Brunswick.
01:18
and on my last day there, a girlmeisje camekwam up to me
Op mijn laatste dag daar
kwam een meisje op me af:
01:20
and she said, "I rememberonthouden the first time that I metleerde kennen you."
"Ik herinner me onze eerste ontmoeting."
01:22
And then she told me a storyverhaal that had happenedgebeurd fourvier yearsjaar earliervroeger.
Ze vertelde me iets dat vier jaar eerder was gebeurd.
01:25
She said, "On the day before I startedbegonnen universityUniversiteit,
"Op de dag voor ik aan de universiteit begon,
01:28
I was in the hotelhotel roomkamer with my mommam and my dadpa, and
zat ik op hotel met mama en papa.
01:31
I was so scaredbang and so convincedovertuigd that I couldn'tkon het niet do this,
Ik was doodsbang en zo overtuigd
dat ik het niet kon,
01:33
that I wasn'twas niet readyklaar for universityUniversiteit, that I just burstuitbarsting into tearstranen.
dat ik niet klaar was voor de universiteit,
dat ik in tranen uitbarstte.
01:36
And my mommam and my dadpa were amazingverbazingwekkend. They were like,
Mijn mama en papa waren geweldig.
Ze zeiden:
01:39
'Look, we know you're scaredbang, but let's just go tomorrowmorgen.
'We weten dat je bang bent,
maar laten we gewoon gaan, morgen.
01:40
Let's go to the first day, and if at any pointpunt
Laten we gaan op dag één,
01:43
you feel as if you can't do this, that's fine, just tell us,
en als je het gevoel hebt dat je het niet kan,
zeg het dan gewoon,
01:45
we will take you home. We love you no matterer toe doen what.'"
dan gaan we naar huis.
We houden in elk geval van je.'
01:48
And she sayszegt, "So I wentgegaan the nextvolgende day
Dus de volgende dag
01:50
and I was standingstaand in linelijn gettingkrijgen readyklaar for registrationregistratie,
stond ik in de rij voor de inschrijving.
01:51
and I lookedkeek around and I just knewwist I couldn'tkon het niet do it.
Ik keek rond
en ik wist dat ik het niet kon.
01:54
I knewwist I wasn'twas niet readyklaar. I knewwist I had to quitophouden."
Ik was niet klaar.
Ik moest stoppen.
01:56
And she sayszegt, "I madegemaakt that decisionbesluit, and as soonspoedig as I madegemaakt it,
Ik nam die beslissing,
en zodra dat gebeurd was,
01:58
there was this incredibleongelooflijk feelinggevoel of peacevrede that camekwam over me.
kwam een ongelooflijk gevoel van rust over mij.
02:00
And I turnedgedraaid to my mommam and my dadpa to tell them
Ik keerde me naar mama en papa
02:02
that we needednodig to go home, and just at that momentmoment,
om te zeggen dat we naar huis moesten gaan,
02:04
you camekwam out of the StudentStudent UnionUnie buildinggebouw
en net toen kwam jij
uit het Studentenverenigingslokaal,
02:06
wearingvervelend the stupideststomste hathoed I have ever seengezien in my life." (LaughterGelach)
met de meest dwaze hoed op
die ik ooit had gezien. (Gelach)
02:08
"It was awesomegeweldig.
Het was ongelooflijk.
02:12
And you had a biggroot signteken promotinghet bevorderen van ShineramaShinerama,
Je droeg een groot bord om
Shinerama te promoten,
02:13
whichwelke is StudentsStudenten FightingBestrijding van CysticCystic FibrosisFibrose,"
'Studenten tegen taaislijmziekte',
02:15
— a charitygoed doel I've workedwerkte with for yearsjaar
-- een goed doel waar ik jarenlang voor werkte --
02:17
"and you had a bucketfulemmer of lollipopsLollies.
en je had een emmer vol lolly's.
02:18
And you were walkingwandelen alonglangs and you were handinghanding the lollipopsLollies out
Je liep rond en deelde lolly's uit
02:20
to people in linelijn and talkingpratend about ShineramaShinerama.
aan mensen in de rij,
en je praatte over Shinerama.
02:22
And all of a suddenplotseling, you got to me, and you just stoppedgestopt,
Toen je bij mij aankwam,
stopte je
02:25
and you staredstaarde. It was creepygriezelig." (LaughterGelach)
en staarde.
Het was eng. (Gelach)
02:28
This girlmeisje right here knowsweet exactlyprecies what I'm talkingpratend about. (LaughterGelach)
-- Dat meisje hier weet precies
waar ik het over heb. (Gelach) --
02:32
"And then you lookedkeek at the guy nextvolgende to me,
Toen keek je naar de jongen naast me,
02:35
and you smiledglimlachte, and you reachedbereikte in your bucketemmer, and you pulledgetrokken
je lachte, greep in je emmer
02:37
out a lollipopLolly, and you heldheld it out to him, and you said,
en haalde een lolly boven.
Je gaf die aan hem en zei:
02:38
'You need to give a lollipopLolly to the beautifulmooi womanvrouw standingstaand nextvolgende to you.'"
'Jij moet een lolly geven
aan de mooie vrouw naast jou.'
02:41
And she said, "I have never seengezien anyoneiedereen get more embarrassedin verlegenheid gebracht fastersneller in my life.
Ik heb nooit iemand sneller
in verlegenheid zien raken.
02:44
He turnedgedraaid beetsuikerbieten redrood, and he wouldn'tzou het niet even look at me.
Hij werd knalrood
en durfde me niet eens aankijken.
02:49
He just kindsoort of heldheld the lollipopLolly out like this." (LaughterGelach)
Hij reikte me de lolly ongeveer zo aan.
(Gelach)
02:50
"And I feltvoelde so badslecht for this dudedude that I tooknam the lollipopLolly,
Ik voelde me zo slecht voor die jongen
dat ik de lolly aannam.
02:54
and as soonspoedig as I did, you got this incrediblyongelooflijk severeerge, ernstige look
Zodra ik dat deed,
trok jij een ongelooflijk ernstig gezicht,
02:57
on your facegezicht and you lookedkeek at my mommam and my dadpa,
je keek naar mijn ouders
02:59
and you said, 'Look' Kijk at that. Look at that.
en zei: 'Kijk eens aan.
03:01
First day away from home, and alreadynu al she's takingnemen candysnoep
Pas een dag weg van huis,
en ze neemt al snoep aan
03:03
from a strangervreemdeling?!'" (LaughterGelach)
van een vreemdeling ?!' (Gelach)
03:06
And she said, "EverybodyIedereen lostde weg kwijt it. TwentyTwintig feetvoeten in everyelk
Iedereen lag dubbel.
Tien meter in de omtrek
03:09
directionrichting, everyoneiedereen startedbegonnen to howlhowl.
begon iedereen te brullen.
03:12
And I know this is cheesycheesy, and I don't know why I'm tellingvertellen you this,
Ik weet dat dit klef is,
en ik weet niet waarom ik het je vertel,
03:14
but in that momentmoment when everyoneiedereen was laughinglachend,
maar op dat moment,
toen iedereen lachte,
03:16
I knewwist that I shouldn'tmoet niet quitophouden.
wist ik dat ik niet mocht opgeven.
03:18
I knewwist that I was where I was supposedvermeend to be,
Ik wist dat ik mijn plek gevonden had,
03:20
and I knewwist that I was home, and I haven'thebben niet spokenmondeling to you
dat ik thuis was.
03:22
onceeen keer in the fourvier yearsjaar sincesinds that day,
Ik heb je de afgelopen
4 jaar niet gesproken,
03:24
but I heardgehoord that you were leavingverlaten,
maar ik hoorde dat je wegging,
03:26
and I had to come up and tell you that you've been
en ik moest je komen zeggen
03:28
an incrediblyongelooflijk importantbelangrijk personpersoon in my life, and I'm going to missmissen you. Good luckgeluk."
dat je een heel belangrijke persoon bent in mijn leven.
Ik zal je missen. Het beste."
03:30
And she walkswandelingen away, and I'm flattenedafgeplatte.
Ze loopt weg.
Ik ben verbijsterd.
03:34
And she getskrijgt about sixzes feetvoeten away, she turnsbochten around and smilesglimlacht, and goesgaat,
Ze is ongeveer twee meter ver
als ze zich omdraait, glimlacht en zegt:
03:36
"You should probablywaarschijnlijk know this, too.
"Nog iets dat je moet weten.
03:39
I'm still datingdating that guy fourvier yearsjaar laterlater." (LaughterGelach)
Die jongen is na vier jaar
nog steeds mijn vriendje." (Gelach)
03:40
A yearjaar and a halfvoor de helft after I movedverhuisd to TorontoToronto,
Anderhalf jaar nadat ik naar Toronto was verhuisd,
03:44
I got an invitationuitnodiging to theirhun weddingbruiloft.
werd ik uitgenodigd voor hun bruiloft.
03:47
Here'sHier is the kickerkicker. I don't rememberonthouden that.
Maar nu komt het heikele punt.
Ik herinner het me niet.
03:50
I have no recollectionherinnering of that momentmoment,
Ik heb geen herinnering aan dat moment.
03:52
and I've searcheddoorzocht my memorygeheugen banksbanken, because that is funnygrappig
Ik heb mijn hele geheugen afgezocht,
want het is grappig,
03:54
and I should rememberonthouden doing it, and I don't rememberonthouden it.
en ik zou het me moeten herinneren,
maar dat is niet zo.
03:56
And that was suchzodanig an eye-openingeye-opening, transformativetransformatieve momentmoment
Dat moment opende me de ogen.
03:59
for me to think that maybe the biggestgrootste impactbotsing I'd ever had
De gedachte dat de grootste impact
die ik ooit had gehad
04:01
on anyone'siemands life, a momentmoment that had a womanvrouw walklopen up
op iemands leven,
en waardoor een vrouw
04:04
to a strangervreemdeling fourvier yearsjaar laterlater and say,
vier jaar later
op een onbekende afstapte en zei
04:06
"You've been an incrediblyongelooflijk importantbelangrijk personpersoon in my life,"
"Je bent een ongelooflijk belangrijke persoon
in mijn leven,"
04:08
was a momentmoment that I didn't even rememberonthouden.
een moment was
dat ik me zelfs niet herinnerde.
04:10
How manyveel of you guys have a lollipopLolly momentmoment,
Hoeveel van jullie hebben een lolly-moment gehad,
04:12
a momentmoment where someoneiemand said something or did something
waarbij iemand iets zei of deed
04:14
that you feel fundamentallyfundamenteel madegemaakt your life better?
dat je leven fundamenteel beter maakte?
04:16
All right. How manyveel of you have told that personpersoon they did it?
Hoeveel van jullie hebben die persoon gezegd
dat dat zo was?
04:18
See, why not? We celebratevieren birthdaysverjaardagen,
Zie je wel? Waarom niet?
We vieren verjaardagen,
04:23
where all you have to do is not diedood gaan for 365 daysdagen — (LaughterGelach) —
waarvoor je alleen maar 365 dagen
niet hoeft te sterven, -- (Gelach) --
04:25
and yetnog we let people who have madegemaakt our liveslevens better
en we laten mensen die ons leven
beter hebben gemaakt,
04:29
walklopen around withoutzonder knowingwetende it.
rondlopen zonder het te weten.
04:31
And everyelk singlesingle one of you, everyelk singlesingle one of you
Ieder van jullie
04:33
has been the catalystkatalysator for a lollipopLolly momentmoment.
is de katalysator van een lolly-moment geweest.
04:35
You have madegemaakt someone'siemands life better by something
Je hebt iemands leven beter gemaakt
04:37
that you said or that you did, and if you think you haven'thebben niet,
door iets wat je zei of deed,
en als je denkt dat het niet zo is,
04:38
think about all the handshanden that didn't go back up when I askedgevraagd that questionvraag.
denk dan aan de handen die niet de lucht ingingen
toen ik die vraag stelde.
04:41
You're just one of the people who hasn'theeft niet been told.
Je bent gewoon één van de mensen
aan wie het niet is gezegd.
04:44
But it is so scaryeng to think of ourselvesonszelf as that powerfulkrachtig.
Bangelijk idee, dat we zo machtig zijn.
04:45
It can be frighteningbeangstigend to think that we can matterer toe doen that much
dat we zoveel uitmaken voor anderen.
04:48
to other people, because as long as we make leadershipleiderschap something biggergroter than us,
Zolang we van leiderschap
iets 'groter dan onszelf' maken,
04:50
as long as we keep leadershipleiderschap something beyondvoorbij us,
iets dat ons overstijgt,
04:54
as long as we make it about changingveranderen the worldwereld-,
iets dat de wereld verandert,
04:56
we give ourselvesonszelf an excuseexcuus not to expectverwachten it
geven we onszelf een excuus om het niet
04:57
everyelk day from ourselvesonszelf and from eachelk other.
elke dag te verwachten,
van onszelf en van anderen.
04:59
MarianneMarianne WilliamsonWilliamson said, "Our greatestbeste fearangst is not that we are inadequateonvoldoende.
Marianne Williamson zei: "Onze grootste angst
is niet dat we ongeschikt zijn,
05:02
Our greatestbeste fearangst is that we are powerfulkrachtig beyondvoorbij measuremaatregel.
maar dat we al te machtig zijn.
05:05
It is our lightlicht, and not our darknessduisternis, that frightensbeangstigt us."
Het is ons licht, niet onze duisternis,
die ons beangstigt.
05:07
And my call to actionactie todayvandaag is that we need to get over that.
Mijn oproep tot actie vandaag
is dat we dat moeten overwinnen.
05:10
We need to get over our fearangst of how extraordinarilybuitengewoon
We moeten onze vrees overwinnen voor de impact
05:13
powerfulkrachtig we can be in eachelk other'selkaars liveslevens.
die we op elkaars leven kunnen hebben.
05:15
We need to get over it so we can moveverhuizing beyondvoorbij it, and our
We moeten hem overwinnen en overstijgen,
05:16
little brothersbroers and our little sisterszusters, and one day our kidskinderen --
en onze broertjes en zusjes,
en later onze kinderen --
05:19
or our kidskinderen right now -- can watch and startbegin to valuewaarde
onze kinderen vandaag --
kunnen waardering krijgen
05:22
the impactbotsing we can have on eachelk other'selkaars liveslevens
voor de impact die we op elkaars leven hebben,
05:24
more than moneygeld and powermacht and titlestitels and influenceinvloed.
meer dan voor geld, macht, titels en invloed.
05:26
We need to redefineherdefiniëren leadershipleiderschap as beingwezen about lollipopLolly momentsmomenten,
Onze nieuwe definitie voor leiderschap
moet over lolly-momenten gaan,
05:29
how manyveel of them we createcreëren, how manyveel of them we acknowledgeerkennen,
hoeveel we er hebben,
hoeveel we er erkennen,
05:32
how manyveel of them we paybetalen forwardvooruit, and how manyveel of them we say thank you for.
hoeveel we er vooruit betalen,
en voor hoeveel we dank zeggen.
05:35
Because we'vewij hebben madegemaakt leadershipleiderschap about changingveranderen the worldwereld-,
Want leiderschap gaat zogezegd
over de wereld veranderen,
05:38
and there is no worldwereld-. There's only sixzes billionmiljard understandingsafspraken of it,
maar er is geen wereld.
Er zijn 6 miljard interpretaties van de wereld,
05:41
and if you changeverandering one person'spersonen understandingbegrip of it,
en als je de interpretatie van één persoon verandert,
05:44
one person'spersonen understandingbegrip of what they're capablein staat of,
haar interpretatie van wat ze kan,
05:46
one person'spersonen understandingbegrip of how much people carezorg about them,
van hoeveel mensen om haar geven,
05:48
one person'spersonen understandingbegrip of how powerfulkrachtig an agentagent
van hoe groot haar kracht tot verandering is,
05:50
for changeverandering they can be in this worldwereld-, you've changedveranderd the wholegeheel thing.
dan heb je het hele ding veranderd.
05:53
And if we can understandbegrijpen leadershipleiderschap like that,
Als we leiderschap zo kunnen begrijpen,
05:56
I think if we can redefineherdefiniëren leadershipleiderschap like that,
het zo kunnen herdefiniëren,
05:59
I think we can changeverandering everything.
dan kunnen we alles veranderen.
06:01
And it's a simpleeenvoudig ideaidee, but I don't think it's a smallklein one,
Het is een simpel idee,
maar volgens mij geen kleintje,
06:03
and I want to thank you all so much for lettingverhuur me sharedelen it with you todayvandaag.
en jullie zijn allemaal bedankt
dat ik het met jullie kon delen vandaag.
06:06
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Christel Foncke

▲Back to top

About the speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com