English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Дрю Дадлі: Щоденне лідерство

Filmed
Views 3,223,768

Всі ми коли-небудь змінювали чиєсь життя, здебільшого навіть не підозрюючи про це. У цій веселій розповіді Дрю Дадлі закликає нас подивитись на лідерство як на щоденну справу, в якій ми робимо життя одне одного кращим. (Знято на TEDxToronto).

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

How many of you are completely comfortable
Хто з вас може з впевненістю
00:16
with calling yourselves a leader?
назвати себе лідером?
00:17
See, I've asked that question all the way across the country,
Бачите, я ставлю це запитання по всій країні
00:20
and everywhere I ask it, no matter where,
і всюди, де б я це не робив,
00:23
there's always a huge portion of the audience that won't put up their hand.
більшість слухачів не піднімає рук.
00:25
And I've come to realize that we have made leadership
Тоді я зрозумів, що ми перетворили поняття лідерства
00:28
into something bigger than us.
у щось більше, ніж ми є самі.
00:30
We've made into something beyond us.
Ми перетворили його у щось недосяжне.
00:31
We've made it about changing the world.
Ми перетворили лідерство в місію змінити світ.
00:33
And we've taken this title of leader, and we treat it
Ось ми взяли звання лідера і трактуємо його так,
00:35
as if it's something that one day we're going to deserve,
ніби це щось, що ми заслужимо колись у майбутньому,
00:37
but to give it to ourselves right now
але отримати його зараз -
00:40
means a level of arrogance or cockiness that we're not comfortable with.
означає проявити самовпевненість чи зухвалість, а ми цього не хочемо.
00:42
And I worry sometimes that we spend so much time
І мене часом непокоїть,
що ми так багато часу витрачаємо на
00:45
celebrating amazing things that hardly anybody can do
возвеличення неймовірних вчинків,
на які мало хто здатен,
00:47
that we've convinced ourselves that those are
що вже переконали себе,
00:51
the only things worth celebrating, and we start to
що тільки ці вчинки заслуговують похвали.
00:52
devalue the things that we can do every day, and we start
І починаємо применшувати значення
тих речей, які можемо робити щодня.
00:54
to take moments where we truly are a leader
Ми не зважаємо на ті моменти, коли ми справді повелися як лідери,
00:56
and we don't let ourselves take credit for it,
і не дозволяємо собі визнати нашу заслугу
00:59
and we don't let ourselves feel good about it.
і не дозволяємо собі відчути гордість.
01:01
And I've been lucky enough over the last
Впродовж останніх 10 років,
01:02
10 years to work with some amazing people
я мав щастя працювати з неймовірними людьми,
01:04
who have helped me redefine leadership in a way
які допомогли мені подивитись на лідерство іншими очима.
01:06
that I think has made me happier.
і це, здається, зробило мене щасливішим.
01:07
And with my short time today, I just want to share with you
Сьогодні, за цей короткий час,
я б хотів розповісти вам одну історію,
01:09
the one story that is probably most responsible for that redefinition.
яка мабуть найбільше і вплинула на мене.
01:11
I went to school in a little school called
Я навчався в невеликому університеті,
01:16
Mount Allison University in Sackville, New Brunswick,
який називався Маунт Еллісон
в місті Саквіль, Нью-Брансвік.
01:18
and on my last day there, a girl came up to me
В останній день навчання до мене підійшла якась дівчина
і сказала:
01:20
and she said, "I remember the first time that I met you."
"Я пам'ятаю той день,
коли я вперше тебе зустріла".
01:22
And then she told me a story that had happened four years earlier.
І тоді вона розповіла мені історію чотирирічної давності.
01:25
She said, "On the day before I started university,
Вона сказала: "За день до вступу
01:28
I was in the hotel room with my mom and my dad, and
я була в готельному номері зі своїми батьками.
01:31
I was so scared and so convinced that I couldn't do this,
Мені було дуже страшно. Я була впевнена,
що не зможу цього зробити,
01:33
that I wasn't ready for university, that I just burst into tears.
що я не готова навчатися в університеті.
І я просто розплакалася.
01:36
And my mom and my dad were amazing. They were like,
А мої батьки виявили дивовижне розуміння. Вони сказали:
01:39
'Look, we know you're scared, but let's just go tomorrow.
"Слухай, ми розуміємо, що страшно, але давай просто сходимо туди завтра.
01:40
Let's go to the first day, and if at any point
Давай підемо першого дня
і якщо в якийсь момент ти відчуєш,
01:43
you feel as if you can't do this, that's fine, just tell us,
що це тобі не під силу - нічого страшного, просто скажи нам
01:45
we will take you home. We love you no matter what.'"
і ми заберемо тебе додому. Ми тебе любимо, незважаючи ні на що!"
01:48
And she says, "So I went the next day
І вона додала: "І от наступного дня ми пішли туди,
01:50
and I was standing in line getting ready for registration,
я стала в чергу, готуючись до реєстрації,
01:51
and I looked around and I just knew I couldn't do it.
глянула навколо і зрозуміла,
що в мене нічого не вийде.
01:54
I knew I wasn't ready. I knew I had to quit."
Я знала, що я ще не готова.
Я знала, що мені краще звідти піти.
01:56
And she says, "I made that decision, and as soon as I made it,
І як тільки-но я прийняла це рішення,
01:58
there was this incredible feeling of peace that came over me.
мене огорнув неймовірний спокій.
02:00
And I turned to my mom and my dad to tell them
Тоді я повернулась до батьків і сказала,
02:02
that we needed to go home, and just at that moment,
щоб ми повертались додому. І саме в цей момент
02:04
you came out of the Student Union building
з будівлі студентського клубу вийшов ти,
02:06
wearing the stupidest hat I have ever seen in my life." (Laughter)
в найбезглуздішому капелюсі,
який я коли-небудь бачила".
(Сміх)
02:08
"It was awesome.
"Це було дивовижно.
02:12
And you had a big sign promoting Shinerama,
В тебе був великий значок на підтримку Шінерами
02:13
which is Students Fighting Cystic Fibrosis,"
який означав "студенти проти кістозного фіброзу",
02:15
— a charity I've worked with for years —
- це благодійна організація,
в якій я працюю вже багато років, -
02:17
"and you had a bucketful of lollipops.
"і в тебе було повне відро льодяників.
02:18
And you were walking along and you were handing the lollipops out
Ти йшов і роздавав льодяники людям,
які стояли в черзі
02:20
to people in line and talking about Shinerama.
і розповідав про Шінераму.
02:22
And all of a sudden, you got to me, and you just stopped,
І раптом ти підійшов до мене, зупинився
02:25
and you stared. It was creepy." (Laughter)
і витріщився так, що аж мурашки по тілі побігли".
(Сміх)
02:28
This girl right here knows exactly what I'm talking about. (Laughter)
Ось ця дівчина точно знає про що я говорю.
(Сміх)
02:32
"And then you looked at the guy next to me,
"І тоді ти глянув на хлопця, який стояв поряд,
02:35
and you smiled, and you reached in your bucket, and you pulled
усміхнувся, потягнувся за льодяником,
02:37
out a lollipop, and you held it out to him, and you said,
дав йому і сказав:
02:38
'You need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you.'"
"Ти повинен віддати цього льодяника прекрасній жінці,
яка стоїть поряд із тобою".
02:41
And she said, "I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life.
І тоді вона сказала, що ще ніколи не бачила,
щоб хтось ніяковів так швидко.
02:44
He turned beet red, and he wouldn't even look at me.
"Він почервонів як рак і навіть не глянув на мене.
02:49
He just kind of held the lollipop out like this." (Laughter)
Він просто передав льодяника якось отак".
(Сміх)
02:50
"And I felt so bad for this dude that I took the lollipop,
"Мені стало так шкода його, що я взяла льодяника.
02:54
and as soon as I did, you got this incredibly severe look
І тільки-но я це зробила, твій погляд став дуже суворий,
02:57
on your face and you looked at my mom and my dad,
ти глянув на моїх батьків і сказав:
02:59
and you said, 'Look at that. Look at that.
"Ви тільки-но подивіться! Подивіться лиш!
03:01
First day away from home, and already she's taking candy
Перший раз вийшла з дому, а вже бере цукерки
03:03
from a stranger?!'" (Laughter)
від незнайомця?!"
(Сміх)
03:06
And she said, "Everybody lost it. Twenty feet in every
І вона додала: "Всі мало не попадали зо сміху.
03:09
direction, everyone started to howl.
З усіх боків знявся регіт.
03:12
And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this,
Я знаю, що це банально, і не знаю навіщо я взагалі це тобі розказую,
03:14
but in that moment when everyone was laughing,
але в цей момент, коли всі заливалися сміхом,
03:16
I knew that I shouldn't quit.
я зрозуміла, що мені не треба йти.
03:18
I knew that I was where I was supposed to be,
Я зрозуміла, що я саме там, де повинна бути,
03:20
and I knew that I was home, and I haven't spoken to you
і я зрозуміла, що це і є мій дім.
03:22
once in the four years since that day,
За чотири роки ми з тобою так і не перекинулись словом,
03:24
but I heard that you were leaving,
але я чула, що ти від'їжджаєш,
03:26
and I had to come up and tell you that you've been
і тому повинна сказати тобі,
що ти зіграв
03:28
an incredibly important person in my life, and I'm going to miss you. Good luck."
надзвичайно велику роль у моєму житті.
Я сумуватиму за тобою. Щасти!".
03:30
And she walks away, and I'm flattened.
І вона пішла, а я втратив дар мови.
03:34
And she gets about six feet away, she turns around and smiles, and goes,
Вона відійшла на кілька метрів, повернулася до мене, усміхнулася і додала:
03:36
"You should probably know this, too.
"І ще одне:
03:39
I'm still dating that guy four years later." (Laughter)
я досі зустрічаюся з цим хлопцем, вже чотири роки".
(Сміх)
03:40
A year and a half after I moved to Toronto,
Через півтора року після того, як я переїхав до Торонто,
03:44
I got an invitation to their wedding.
я отримав запрошення на весілля.
03:47
Here's the kicker. I don't remember that.
Але найсмішніше те, що я цього всього не пам'ятаю.
03:50
I have no recollection of that moment,
Я ніяк не пригадую цієї події.
03:52
and I've searched my memory banks, because that is funny
Я перебрав в голові всі смішні моменти,
03:54
and I should remember doing it, and I don't remember it.
і я б запам'ятав би подібний випадок,
але я такого не пригадую.
03:56
And that was such an eye-opening, transformative moment
І тоді наступив той переломний момент, який відкрив мені очі:
03:59
for me to think that maybe the biggest impact I'd ever had
я зрозумів, що вчинок,
який можливо найбільше змінив чиєсь життя,
04:01
on anyone's life, a moment that had a woman walk up
вчинок який змусив жінку підійти до незнайомця
04:04
to a stranger four years later and say,
через чотири роки і сказати:
04:06
"You've been an incredibly important person in my life,"
"Ти зіграв неймовірно важливу роль в моєму житті" -
04:08
was a moment that I didn't even remember.
це той вчинок, якого я навіть не пам'ятаю.
04:10
How many of you guys have a lollipop moment,
Хто з вас мав "момент льодяника",
04:12
a moment where someone said something or did something
коли вам щось таке сказали або зробили,
04:14
that you feel fundamentally made your life better?
що докорінно змінило ваше життя на краще?
04:16
All right. How many of you have told that person they did it?
Гаразд. А хто з вас сказав про це тій людині?
04:18
See, why not? We celebrate birthdays,
Бачите? А чому ні?
Ми святкуємо дні народження,
04:23
where all you have to do is not die for 365 days — (Laughter) —
хоча єдине, що нам для цього треба зробити -
це не померти за 365 днів. (Сміх)
04:25
and yet we let people who have made our lives better
Але ми допускаємо, щоб люди,
які змінили наше життя на краще,
04:29
walk around without knowing it.
ходили попри нас, не знаючи про це.
04:31
And every single one of you, every single one of you
І кожен з вас, кожен-кожнісінький
04:33
has been the catalyst for a lollipop moment.
був каталізатором такого моменту.
04:35
You have made someone's life better by something
Ви змінили чиєсь життя на краще,
04:37
that you said or that you did, and if you think you haven't,
словом або ділом,
і якщо ви думаєте, що це не так,
04:38
think about all the hands that didn't go back up when I asked that question.
тоді подивіться скільки людей не підняло рук вдруге,
коли я поставив це питання.
04:41
You're just one of the people who hasn't been told.
Ви просто один із тих, кому про це не сказали.
04:44
But it is so scary to think of ourselves as that powerful.
Нам страшно уявити, якою силою ми володіємо.
04:45
It can be frightening to think that we can matter that much
Страшно навіть подумати,
що ми можемо так багато значити
04:48
to other people, because as long as we make leadership something bigger than us,
для інших людей,
адже поки ми вважаємо, що лідерство -
04:50
as long as we keep leadership something beyond us,
це щось більше за нас,
поки ми робимо його чимось недосяжним,
04:54
as long as we make it about changing the world,
поки ми перетворюємо його в місію змінити світ,
04:56
we give ourselves an excuse not to expect it
доти ми шукаємо собі виправдання,
04:57
every day from ourselves and from each other.
щоб не чекати його кожного дня
від себе та від інших.
04:59
Marianne Williamson said, "Our greatest fear is not that we are inadequate.
Меріан Вільямсон сказала:
"Ми більше боїмося не своїх хиб,
05:02
Our greatest fear is that we are powerful beyond measure.
а своєї прихованої сили.
05:05
It is our light, and not our darkness, that frightens us."
Нас лякає не темрява,
а світло всередині нас".
05:07
And my call to action today is that we need to get over that.
І сьогодні я закликаю вас до дії.
Треба це подолати.
05:10
We need to get over our fear of how extraordinarily
Ми повинні перестати боятися того,
05:13
powerful we can be in each other's lives.
що можемо мати неймовірно великий вплив на чиєсь життя.
05:15
We need to get over it so we can move beyond it, and our
Ми повинні перестати боятися ,
щоб рухатися далі,
05:16
little brothers and our little sisters, and one day our kids --
щоб наші молодші брати і сестри,
і колись наші діти
05:19
or our kids right now -- can watch and start to value
або наші діти вже тепер, почали бачити і цінувати той вплив,
05:22
the impact we can have on each other's lives
який ми можемо мати на життя інших людей,
05:24
more than money and power and titles and influence.
більше, ніж гроші, чи владу,
чи звання, чи вплив.
05:26
We need to redefine leadership as being about lollipop moments,
Ми повинні заново визначити поняття лідерства,
як момент льодяника,
05:29
how many of them we create, how many of them we acknowledge,
скільки таких моментів ми створюємо,
скільки визнаємо,
05:32
how many of them we pay forward, and how many of them we say thank you for.
скільки таких моментів ми даруємо
та за скільки дякуємо.
05:35
Because we've made leadership about changing the world,
Адже ми перетворили лідерство
в місію змінити світ,
05:38
and there is no world. There's only six billion understandings of it,
а світу нема, є лише 6 мільярдів світоглядів.
05:41
and if you change one person's understanding of it,
І якщо ви зміните світогляд хоча б однієї людини,
05:44
one person's understanding of what they're capable of,
зміните її думку про те, на що вона здатна,
05:46
one person's understanding of how much people care about them,
та скільки людей турбуються про неї,
05:48
one person's understanding of how powerful an agent
зміните її погляд на те, яку здатність вона має
05:50
for change they can be in this world, you've changed the whole thing.
змінити світ, то ви зміните все.
05:53
And if we can understand leadership like that,
І якщо ми саме так розумітимемо лідерство,
05:56
I think if we can redefine leadership like that,
якщо глянемо на лідерство по-новому,
05:59
I think we can change everything.
то ми зможемо змінити все.
06:01
And it's a simple idea, but I don't think it's a small one,
Ідея проста, але досить важлива.
06:03
and I want to thank you all so much for letting me share it with you today.
І я хочу подякувати вам, що мав змогу поділитися нею з вами сьогодні.
06:06
Translated by Iryna Yarosh
Reviewed by Vira Konchak

▲Back to top

About the speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com