English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Drew Dudley: Ledarskap i vardagen

Filmed
Views 3,223,768

Vi har alla förändrat någons liv – vanligtvis utan att ens inse det. I detta roliga föredrag vill Drew Dudley få oss att hylla ledarskapet som en vardagshandling för att förbättra varandras liv. (Inspelat vid TedxToronto.)

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

Hur många av er är helt bekväma
00:16
HowHur manymånga ofav youdu are completelyfullständigt comfortablebekväm
00:17
withmed callingkallelse yourselveser a leaderledare?
med att kalla er ledare?
00:20
SeeSe, I'veJag har askedfrågade thatden där questionfråga allAllt the way acrosstvärs över the countryland,
Jag har ställt den här frågan
runtom i landet
00:23
and everywhereöverallt I askfråga itDet, noNej mattermateria wherevar,
och var jag än frågar, oavsett plats,
00:25
there'sdet finns alwaysalltid a hugeenorm portiondel ofav the audiencepublik thatden där won'tvana put upupp theirderas handhand.
är det en stor del av publiken
som inte räcker upp handen.
Jag har insett
att vi har gjort ledarskap
00:28
And I'veJag har come to realizeinse thatden där wevi have madegjord leadershipledarskap
00:30
intoin i somethingnågot biggerstörre thanän us.
till något större än oss;
något ouppnåeligt.
00:31
We'veVi har madegjord intoin i somethingnågot beyondbortom us.
00:33
We'veVi har madegjord itDet about changingskiftande the worldvärld.
Om att förändra världen.
00:35
And we'vevi har takentagen thisdetta titletitel ofav leaderledare, and wevi treatbehandla itDet
Vi har tagit titeln "ledare"
och ser det som något
vi en dag kommer förtjäna.
00:37
as ifom it'sdess somethingnågot thatden där oneett daydag we'revi going to deserveförtjänar,
Men att ge den till oss själva nu
00:40
butmen to give itDet to ourselvesoss själva right nownu
00:42
meansbetyder a levelnivå ofav arrogancearrogans oreller cockinesskaxighet thatden där we'revi notinte comfortablebekväm withmed.
innebär en grad av arrogans eller kaxighet
vi inte är bekväma med.
00:45
And I worryoroa sometimesibland thatden där wevi spendspendera so muchmycket timetid
Och jag oroar mig ibland över
att vi ägnar sådan tid
00:47
celebratingfirar amazingfantastiskt thingssaker thatden där hardlyknappast anybodyvem som helst can do
åt att fira fantastiska saker
som knappt någon klarar av,
att vi övertygat oss själva
att de är de enda värda att fira.
00:51
thatden där we'vevi har convincedövertygad ourselvesoss själva thatden där thosede där are
00:52
the onlyendast thingssaker worthvärde celebratingfirar, and wevi startStart to
Vi börjar nervärdera saker
vi kan göra varje dag,
00:54
devaluedevalvera the thingssaker thatden där wevi can do everyvarje daydag, and wevi startStart
och vi börjar ta tillfällen
när vi verkligen är ledare
00:56
to take momentsstunder wherevar wevi trulyverkligt are a leaderledare
00:59
and wevi don'tinte let ourselvesoss själva take creditkreditera for itDet,
och vi tillåter oss inte ta cred för det,
eller må bra över det.
01:01
and wevi don'tinte let ourselvesoss själva feelkänna goodBra about itDet.
01:02
And I'veJag har been luckytur- enoughtillräckligt over the lastsista
Jag har haft turen de senaste 10 åren
01:04
10 yearsår to work withmed somenågra amazingfantastiskt peoplepersoner
att jobba med fantastiska människor
01:06
whovem have helpedhjälpte memig redefineomdefiniera leadershipledarskap in a way
som hjälpt mig se ledarskap på ett sätt
som gjort mig lyckligare.
01:07
thatden där I thinktror has madegjord memig happierlyckligare.
01:09
And withmed mymin shortkort timetid todayi dag, I justbara want to sharedela med sig withmed youdu
På den tid jag har idag
vill jag dela med mig av den berättelse
som förmodligen är den största anledningen
01:11
the oneett storyberättelse thatden där is probablyförmodligen mostmest responsibleansvarig for thatden där redefinitionomdefiniering.
till den omvärderingen.
01:16
I wentåkte to schoolskola in a littleliten schoolskola calledkallad
Jag gick på en liten skola;
Mount Allison University
i Sackville, New Brunswick.
01:18
MountMontera AllisonAllison UniversityUniversitet in SackvilleSackville, NewNya BrunswickBrunswick,
01:20
and on mymin lastsista daydag theredär, a girlflicka camekom upupp to memig
Och på min sista dag där,
kom en flicka fram och sade,
01:22
and shehon saidsa, "I rememberkom ihåg the firstförst timetid thatden där I metuppfyllda youdu."
"Jag kommer ihåg första gången vi sågs".
01:25
And thensedan shehon toldberättade memig a storyberättelse thatden där had happenedhände fourfyra yearsår earliertidigare.
Hon berättade en historia
som hänt fyra år tidigare.
01:28
SheHon saidsa, "On the daydag beforeinnan I startedsatte igång universityuniversitet,
Hon sade, "Dagen innan jag
började på universitet,
01:31
I was in the hotelhotell roomrum withmed mymin mommamma and mymin dadpappa, and
satt jag på hotellet
med mamma och pappa,
01:33
I was so scaredrädd and so convincedövertygad thatden där I couldn'tkunde inte do thisdetta,
och var rädd, och säker
på att jag inte skulle klara det,
01:36
thatden där I wasn'tvar inte readyredo for universityuniversitet, thatden där I justbara burstbrista intoin i tearstårar.
att jag inte var redo för detta,
att jag började gråta.
01:39
And mymin mommamma and mymin dadpappa were amazingfantastiskt. TheyDe were like,
Mina föräldrar var toppen.
De sade, "Vi vet att du är rädd,
men se till att gå imorgon,
01:40
'LookTitta, wevi knowkänna till you'redu är scaredrädd, butmen let'slåt oss justbara go tomorrowi morgon.
gå första dagen, och om du då
känner att du inte klarar det,
01:43
Let'sLåt oss go to the firstförst daydag, and ifom at anynågra pointpunkt
01:45
youdu feelkänna as ifom youdu can'tkan inte do thisdetta, that'sdet är fine, justbara tellsäga us,
så är det ok; säg till, så åker vi hem.
01:48
wevi will take youdu homeHem. WeVi lovekärlek youdu noNej mattermateria whatvad.'"
Vi älskar dig oavsett."
Hon säger, "Så jag gick dit.
01:50
And shehon sayssäger, "So I wentåkte the nextNästa daydag
01:51
and I was standingstående in linelinje getting readyredo for registrationregistrering,
Jag stod i kö för inskrivning,
01:54
and I lookedtittade aroundrunt and I justbara knewvisste I couldn'tkunde inte do itDet.
såg mig omkring och visste
att det inte gick; jag var inte redo.
01:56
I knewvisste I wasn'tvar inte readyredo. I knewvisste I had to quitsluta."
Jag måste sluta.
Jag fattade beslutet
och när jag gjort det,
01:58
And shehon sayssäger, "I madegjord thatden där decisionbeslut, and as soonsnart as I madegjord itDet,
02:00
theredär was thisdetta incredibleotrolig feelingkänsla ofav peacefred thatden där camekom over memig.
kände jag en rogivande känsla.
02:02
And I turnedvände to mymin mommamma and mymin dadpappa to tellsäga themdem
Jag vände mig mot mamma och pappa
för att säga att vi skulle åka,
02:04
thatden där wevi neededbehövs to go homeHem, and justbara at thatden där momentögonblick,
och i det ögonblicket kom du ut
från studentföreningslokalen
02:06
youdu camekom outut ofav the StudentStudent UnionUnionen buildingbyggnad
02:08
wearingbär the stupidestdummaste hathatt I have evernågonsin seensett in mymin life." (LaughterSkratt)
med den töntigaste hatt
jag sett i hela mitt liv."
(Skratt)
02:12
"ItDet was awesomegrymt bra.
"Den var underbar.
02:13
And youdu had a bigstor signskylt promotingfrämja ShineramaShinerama,
Och du hade en skylt
med reklam för Shinerama,"
02:15
whichsom is StudentsStudenter FightingKämpar CysticCystisk FibrosisFibros,"
Studenter mot Cystisk Fibros,
02:17
— a charityvälgörenhet I'veJag har workedarbetade withmed for yearsår
som jag jobbat med i åratal.
02:18
"and youdu had a bucketfulhink ofav lollipopsLollipops.
"Du hade näven full med klubbor.
02:20
And youdu were walkinggående alonglängs and youdu were handinglämnandet the lollipopsLollipops outut
Du delade ut klubborna till folk i kön,
02:22
to peoplepersoner in linelinje and talkingtalande about ShineramaShinerama.
och pratade om Shinerama.
02:25
And allAllt ofav a suddenplötslig, youdu got to memig, and youdu justbara stoppedstoppad,
Plötsligt kom du till mig,
och du stannade.
02:28
and youdu staredstirrade. ItDet was creepyläskiga." (LaughterSkratt)
Och du stirrade. Det var läskigt."
(Skratt)
02:32
ThisDetta girlflicka right herehär knowsvet exactlyexakt whatvad I'mJag är talkingtalande about. (LaughterSkratt)
Den här tjejen vet vad jag pratar om.
(Skratt)
02:35
"And thensedan youdu lookedtittade at the guykille nextNästa to memig,
"Sen tittade du på killen bredvid mig,
log, sträckte ner handen i hinken,
02:37
and youdu smiledlog, and youdu reachednådde in yourdin buckethink, and youdu pulleddrog
02:38
outut a lollipopLollipop, and youdu heldhållen itDet outut to himhonom, and youdu saidsa,
tog fram en klubba,
gav den till honom och sade,
02:41
'YouDu needbehöver to give a lollipopLollipop to the beautifulvacker womankvinna standingstående nextNästa to youdu.'"
"Du måste ge en klubba
till den vackra kvinnan närmast dig."
Hon sade, "Jag har aldrig sett någon
skämmas så mycket, så snabbt, tidigare.
02:44
And shehon saidsa, "I have neveraldrig seensett anyonenågon get moreMer embarrassedgenerad fastersnabbare in mymin life.
Han blev helt röd,
och ville inte titta på mig.
02:49
HeHan turnedvände beetbetor redröd, and hehan wouldn'tskulle inte even lookse at memig.
02:50
HeHan justbara kindsnäll ofav heldhållen the lollipopLollipop outut like thisdetta." (LaughterSkratt)
Han räckte bara fram klubban så här."
(Skratt)
02:54
"And I feltkänt so baddålig for thisdetta dudedude thatden där I tooktog the lollipopLollipop,
"Jag tyckte så synd om killen
att jag tog emot klubban.
02:57
and as soonsnart as I did, youdu got thisdetta incrediblyoerhört severesvår lookse
När jag gjorde det, fick du
ett mycket allvarligt ansiktsuttryck,
02:59
on yourdin faceansikte and youdu lookedtittade at mymin mommamma and mymin dadpappa,
tittade på mina föräldrar
och sade, 'Titta! Titta!
03:01
and youdu saidsa, 'Look' Titta at thatden där. LookTitta at thatden där.
03:03
FirstFörsta daydag awaybort fromfrån homeHem, and alreadyredan she'shon är takingtar candygodis
Första dagen hemifrån,
och hon tar redan emot godis
från en främling?'"
03:06
fromfrån a strangerfrämling?!'" (LaughterSkratt)
(Skratt)
03:09
And shehon saidsa, "EverybodyAlla lostförlorat itDet. TwentyTjugo feetfötter in everyvarje
Hon sade, "Alla blev som galna.
Tio meter i varje riktning,
började alla tjuta av skratt.
03:12
directionriktning, everyonealla startedsatte igång to howlHowl.
03:14
And I knowkänna till thisdetta is cheesycheesy, and I don'tinte knowkänna till whyVarför I'mJag är tellingtalande youdu thisdetta,
Det är löjligt, och jag vet inte
varför jag berättar det,
03:16
butmen in thatden där momentögonblick whennär everyonealla was laughingskrattande,
men där och då, med allt skratt,
visste jag att jag inte skulle sluta.
03:18
I knewvisste thatden där I shouldn'tborde inte quitsluta.
03:20
I knewvisste thatden där I was wherevar I was supposedförment to be,
Jag var där jag borde vara;
jag hade hittat hem.
03:22
and I knewvisste thatden där I was homeHem, and I haven'thar inte spokentalad to youdu
Och jag har inte pratat med dig
en enda gång på fyra år efter det.
03:24
onceen gång in the fourfyra yearsår sincesedan thatden där daydag,
03:26
butmen I heardhört thatden där youdu were leavinglämnar,
Men jag hörde att du skulle åka,
och var tvungen att berätta
03:28
and I had to come upupp and tellsäga youdu thatden där you'vedu har been
att du varit en otroligt viktig
person i mitt liv.
03:30
an incrediblyoerhört importantViktig personperson in mymin life, and I'mJag är going to missFröken youdu. GoodBra lucktur."
Jag kommer sakna dig. Lycka till."
03:34
And shehon walkspromenader awaybort, and I'mJag är flattenedtillplattad.
Hon går iväg, och jag är alldeles häpen.
03:36
And shehon getsblir about sixsex feetfötter awaybort, shehon turnsvarv aroundrunt and smilesler, and goesgår,
Hon går fem meter,
vänder sig om, ler och säger,
03:39
"YouDu should probablyförmodligen knowkänna till thisdetta, too.
"Du ska nog höra det här också:
03:40
I'mJag är stillfortfarande datingdejting thatden där guykille fourfyra yearsår latersenare." (LaughterSkratt)
Jag dejtar fortfarande killen
fyra år senare."
(Skratt)
03:44
A yearår and a halfhalv afterefter I movedrörd to TorontoToronto,
1,5 år senare
när jag flyttat till Toronto,
kom en inbjudan till deras bröllop.
03:47
I got an invitationinbjudan to theirderas weddingbröllop.
(Skratt)
Här är grejen: Jag kommer inte ihåg det.
03:50
Here'sHär är the kickerkicker. I don'tinte rememberkom ihåg thatden där.
Jag har inget minne av tillfället.
03:52
I have noNej recollectionminne ofav thatden där momentögonblick,
03:54
and I'veJag har searchedletade mymin memoryminne banksbanker, becausedärför att thatden där is funnyrolig
Jag har letat i minnesbanken,
för det där är kul och jag borde
minnas det, men det gör jag inte.
03:56
and I should rememberkom ihåg doing itDet, and I don'tinte rememberkom ihåg itDet.
03:59
And thatden där was suchsådan an eye-openingögonöppnande, transformativeomvälvande momentögonblick
Det var ett tillfälle
som fick mig att öppna ögonen,
04:01
for memig to thinktror thatden där maybekanske the biggeststörsta impactinverkan I'd evernågonsin had
och inse att det kanske största inflytande
jag haft i någons liv,
04:04
on anyone'snågons life, a momentögonblick thatden där had a womankvinna walk upupp
ett tillfälle som fick en kvinna
att fyra år senare säga till en främling
04:06
to a strangerfrämling fourfyra yearsår latersenare and saysäga,
"Du har varit en viktig person i mitt liv"
04:08
"You'veDu har been an incrediblyoerhört importantViktig personperson in mymin life,"
04:10
was a momentögonblick thatden där I didn'tinte even rememberkom ihåg.
var ett tillfälle
som jag inte ens kom ihåg.
Hur många av er
har ett tillfälle som detta,
04:12
HowHur manymånga ofav youdu guysgrabbar have a lollipopLollipop momentögonblick,
04:14
a momentögonblick wherevar someonenågon saidsa somethingnågot oreller did somethingnågot
en händelse när någon
sagt eller gjort något
04:16
thatden där youdu feelkänna fundamentallyfundamentalt madegjord yourdin life betterbättre?
som du känner förändrade
ditt liv till det bättre?
04:18
AllAlla right. HowHur manymånga ofav youdu have toldberättade thatden där personperson theyde did itDet?
OK. Hur många av er har sagt till
personen att de gjort det?
04:23
SeeSe, whyVarför notinte? WeVi celebratefira birthdaysfödelsedagar,
Nå, varför inte?
Vi firar födelsedagar,
04:25
wherevar allAllt youdu have to do is notinte die for 365 daysdagar — (LaughterSkratt) —
där allt du behöver göra
är att inte dö på 365 dagar.
(Skratt)
Ändå låter vi dem
som har gjort våra liv bättre
04:29
and yetän wevi let peoplepersoner whovem have madegjord ourvår livesliv betterbättre
04:31
walk aroundrunt withoututan knowingmenande itDet.
gå runt utan att veta om det.
04:33
And everyvarje singleenda oneett ofav youdu, everyvarje singleenda oneett ofav youdu
Var och en av er har varit katalysatorn
04:35
has been the catalystkatalysator for a lollipopLollipop momentögonblick.
till ett sådant ögonblick.
04:37
YouDu have madegjord someone'snågons life betterbättre by somethingnågot
Du har gjort någons liv bättre
genom något du sagt eller gjort.
04:38
thatden där youdu saidsa oreller thatden där youdu did, and ifom youdu thinktror youdu haven'thar inte,
Om du inte tror det,
04:41
thinktror about allAllt the handshänder thatden där didn'tinte go backtillbaka upupp whennär I askedfrågade thatden där questionfråga.
tänk på alla händer
som inte höjdes när jag frågade.
04:44
You'reDu är justbara oneett ofav the peoplepersoner whovem hasn'thar inte been toldberättade.
Du är bara en av dem
som ingen sagt det till.
04:45
ButMen itDet is so scaryskrämmande to thinktror ofav ourselvesoss själva as thatden där powerfulkraftfull.
Det är skrämmande
att tänka på sig som så viktig,
04:48
ItDet can be frighteningskrämmande to thinktror thatden där wevi can mattermateria thatden där muchmycket
skrämmande att inse
vad vi kan betyda för andra människor.
04:50
to otherandra peoplepersoner, becausedärför att as longlång as wevi makegöra leadershipledarskap somethingnågot biggerstörre thanän us,
Så länge vi gör ledarskap
till något större än oss,
04:54
as longlång as wevi keepha kvar leadershipledarskap somethingnågot beyondbortom us,
så länge vi gör ledarskap ouppnåeligt,
04:56
as longlång as wevi makegöra itDet about changingskiftande the worldvärld,
låter det handla om världsförändring,
04:57
wevi give ourselvesoss själva an excuseursäkt notinte to expectförvänta itDet
ger vi oss en ursäkt
att inte förvänta det i vardagen,
04:59
everyvarje daydag fromfrån ourselvesoss själva and fromfrån eachvarje otherandra.
från oss själva och från varandra.
Marianne Williamson sade, "Största
rädslan är inte att vi är otillräckliga.
05:02
MarianneMarianne WilliamsonWilliamson saidsa, "OurVåra greateststörst fearrädsla is notinte thatden där wevi are inadequateotillräcklig.
05:05
OurVåra greateststörst fearrädsla is thatden där wevi are powerfulkraftfull beyondbortom measuremäta.
Det är att vi är mäktigare
än vi kan mäta.
05:07
ItDet is ourvår lightljus, and notinte ourvår darknessmörker, thatden där frightensskrämmer us."
Det är vårt ljus och inte mörkret
som skrämmer oss."
05:10
And mymin callring upp to actionhandling todayi dag is thatden där wevi needbehöver to get over thatden där.
Mitt budskap idag är att vi
behöver komma över vår rädsla
05:13
WeVi needbehöver to get over ourvår fearrädsla ofav howhur extraordinarilyutomordentligt
för hur otroligt inflytelserika
vi kan vara i varandras liv.
05:15
powerfulkraftfull wevi can be in eachvarje other'sdras livesliv.
05:16
WeVi needbehöver to get over itDet so wevi can moveflytta beyondbortom itDet, and ourvår
Vi måste komma över det
och ta oss vidare,
05:19
littleliten brothersbröder and ourvår littleliten sisterssystrar, and oneett daydag ourvår kidsbarn --
och våra yngre systrar och bröder,
och en dag våra barn –
05:22
oreller ourvår kidsbarn right nownu -- can watchkolla på and startStart to valuevärde
eller våra barn idag –
kan se och börja värdesätta
05:24
the impactinverkan wevi can have on eachvarje other'sdras livesliv
det inflytande vi kan ha
på varandras liv,
05:26
moreMer thanän moneypengar and powerkraft and titlestitlar and influenceinflytande.
mer än pengar och makt
och titlar och inflytande.
05:29
WeVi needbehöver to redefineomdefiniera leadershipledarskap as beingvarelse about lollipopLollipop momentsstunder,
Vi måste inse att ledarskap
handlar om dessa viktiga ögonblick
05:32
howhur manymånga ofav themdem wevi createskapa, howhur manymånga ofav themdem wevi acknowledgeerkänna,
hur många av dem vi skapar,
hur många vi lyfter fram,
hur många av dem vi vidarebefordrar
och hur många vi tackar för.
05:35
howhur manymånga ofav themdem wevi paybetala forwardfram-, and howhur manymånga ofav themdem wevi saysäga thanktacka youdu for.
05:38
BecauseEftersom we'vevi har madegjord leadershipledarskap about changingskiftande the worldvärld,
Vi har fått ledarskap
att handla om världsförändring,
05:41
and theredär is noNej worldvärld. There'sDet finns onlyendast sixsex billionmiljard understandingsöverenskommelser ofav itDet,
men världen finns inte.
Det finns bara
sex miljarder bilder av den.
05:44
and ifom youdu changeByta oneett person'spersons understandingförståelse ofav itDet,
Om du förändrar
en persons uppfattning av den,
05:46
oneett person'spersons understandingförståelse ofav whatvad they'rede är capablekapabel ofav,
förståelse för vad de är kapabla till,
05:48
oneett person'spersons understandingförståelse ofav howhur muchmycket peoplepersoner carevård about themdem,
förståelse för hur mycket andra
bryr sig om dem,
05:50
oneett person'spersons understandingförståelse ofav howhur powerfulkraftfull an agentAgent
förståelse för hur viktiga
de kan vara för förändring
05:53
for changeByta theyde can be in thisdetta worldvärld, you'vedu har changedändrats the wholehela thingsak.
i denna värld,
har du förändrat allt.
05:56
And ifom wevi can understandförstå leadershipledarskap like thatden där,
Och om vi kan förstå
att detta är ledarskap,
tror jag att vi kan omvärdera ledarskap,
05:59
I thinktror ifom wevi can redefineomdefiniera leadershipledarskap like thatden där,
06:01
I thinktror wevi can changeByta everythingallt.
ja, jag tror att vi kan förändra allt.
06:03
And it'sdess a simpleenkel ideaaning, butmen I don'tinte thinktror it'sdess a smallsmå oneett,
Det är en enkel idé,
men jag tror inte att den är liten.
06:06
and I want to thanktacka youdu allAllt so muchmycket for lettinguthyrning memig sharedela med sig itDet withmed youdu todayi dag.
Jag vill tacka er alla för att ni
lät mig dela med mig av detta idag.
Translated by Therese Hagelin
Reviewed by Helena Jonsson

▲Back to top

About the speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com