ABOUT THE SPEAKER
Nancy Rabalais - Marine scientist, educator
Nancy Rabalais has studied coastal marine ecosystems for more than 40 years now and loves to share that knowledge.

Why you should listen

Nancy Rabalais has worked in Louisiana ever since she got her PhD in 1983, studying aspects of marine ecology relevant to environmental health. As she writes: "I work on areas called 'dead zones' that are coastal waters lacking in oxygen in which animals such as fish, shrimp and crabs cannot live. I am also, since 2011, studying the long-term effects of the Deepwater Horizon oil spill on coastal waters and Louisiana wetlands.

"I fell in love with biology in the 8th grade and then marine biology in college. My education was not quite the typical 'academic' training. I worked my way through college, beginning at a two-year college, a regional university for my BS and MS, then worked at the University of Texas Marine Science Institute in Port Aransas, Texas, for three years. My desire for further education sent me back to work on my PhD at The University of Texas at Austin. My first job as a PhD was at the Louisiana Universities Marine Consortium, starting in 1983. I am now a professor and Shell Endowed Chair of Oceanography and Coastal Sciences at Louisiana State University."

More profile about the speaker
Nancy Rabalais | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Nancy Rabalais: The "dead zone" of the Gulf of Mexico

Nancy Rabalais: „Mŕtva zóna“ Mexického zálivu

Filmed:
1,211,268 views

Odborníčka na podmorský svet Nancy Rabalais ide po stope hrozivo pomenovanej „mŕtvej zóny“ v Mexickom zálive, kde vo vode nie je dostatok kyslíka, aby v nej mohli prežiť živočíchy. Mŕtva zóna v Mexickom zálive je druhá najväčšia mŕtva zóna na svete. Okrem toho, že zabíja ryby a kôrovce, taktiež ničí rybolov v týchto vodách. Rabalais nám hovorí, čo spôsobuje mŕtvu zónu a ako môžeme zvrátiť tieto škodlivé následky a obnoviť jedno z prírodných bohatstiev Ameriky.
- Marine scientist, educator
Nancy Rabalais has studied coastal marine ecosystems for more than 40 years now and loves to share that knowledge. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Good eveningvečerné, welcomevitajte to NewNové OrleansOrleans.
0
1040
3176
Dobrý večer, vitajte v New Orleans.
00:16
I don't know if you knewvedel this,
1
4240
1536
Neviem, či o tom viete,
00:17
but you are sittingsediaci withinvnútri 15 minutesminúty
of one of the largestnajväčší riversriek in the worldsvet:
2
5800
6336
ale nachádzate sa 15 minút
od jednej z najväčších riek na svete:
00:24
the MississippiMississippi riverrieka.
3
12160
1280
rieky Mississippi.
00:26
OldStaré Man RiverRieka, BigVeľký MuddyZablatené.
4
14360
2440
Rieka starého muža, Veľká mútna rieka.
00:29
And it goeside as farďaleko northsever
as the statestáť of MinnesotaMinnesota,
5
17560
4496
A pokračuje na sever až po štát Minnesota,
00:34
as farďaleko eastvýchod as the statestáť of NewNové YorkYork,
6
22080
4336
na východ až po štát New York,
00:38
as farďaleko westzápad as MontanaMontana.
7
26440
3656
na západ až po štát Montana.
00:42
And 100 milesmíle from here, riverrieka milesmíle,
8
30120
3336
A 160 kilometrov odtiaľto,
riečnych kilometrov,
00:45
it emptiesvyprázdňuje its freshčerstvý watervoda and sedimentssedimentov
into the GulfGulf of MexicoMexiko.
9
33480
4600
vlieva svoju sladkú vodu a náplavy
do Mexického zálivu.
00:51
That's the endkoniec of GeographyGeografia 101.
10
39080
3176
To by stačilo zo základov geografie.
00:54
(LaughterSmiech)
11
42280
1096
(smiech)
00:55
Now we're going to go
to what is in that watervoda.
12
43400
3936
Teraz si povieme, čo v tej vode je.
00:59
BesidesOkrem toho the sedimentsedimentov, there are dissolvedrozpustený
moleculesmolekuly, nitrogendusíka and phosphorusfosfor.
13
47360
5960
Okrem náplav sú tam
rozpustené molekuly, dusík a fosfor.
01:06
And those, throughskrz a biologicalbiologický processproces,
14
54120
3160
A tie, cez biologický proces,
01:10
leadolovo to the formationtvorenie
of areasoblasti calledvolal deadmŕtvi zoneszóny.
15
58600
5200
vedú k formácii takzvaných mŕtvych zón.
01:16
Now, deadmŕtvi zonezóna is a quitecelkom ominousskazonosný wordslovo
16
64400
4160
Takže, slovné spojenie mŕtva zóna
znie hrozivo, pokiaľ ste ryba alebo krab.
01:21
if you're a fishryby or a crabKrab.
17
69880
2056
01:23
(LaughterSmiech)
18
71960
1536
(smiech)
01:25
Even a little wormčerv in the sedimentssedimentov.
19
73520
2976
Alebo dokonca aj
malý červík v usadeninách.
01:28
WhichKtoré meansprostriedky that there's not enoughdosť oxygenkyslík
20
76520
3056
Čo znamená, že v týchto miestach
nie je dosť kyslíka,
01:31
for those animalszver to surviveprežiť.
21
79600
2640
aby tieto zvieratá prežili.
01:35
So, how does this happenstať sa?
22
83680
1736
Takže, ako vznikajú?
01:37
The nitrogendusíka and the phosphorusfosfor
23
85440
2216
Dusík a fosfor podporujú rast
01:39
stimulatestimulovať the growthrast of microscopicmikroskopické plantsrastliny
calledvolal phytoplanktonfytoplanktónu.
24
87680
4960
mikroskopických rastlín,
ktoré sa volajú fytoplanktón.
01:45
And smallmalý animalszver calledvolal zooplanktonzooplanktónu
eatjesť the phytoplanktonfytoplanktónu,
25
93760
5576
A malé zvieratá, ktoré sa volajú
zooplanktón, jedia tento fytoplanktón,
01:51
smallmalý fishryby eatjesť the zooplanktonzooplanktónu,
largeveľký fishryby eatjesť the smallmalý fishryby
26
99360
3936
malé ryby jedia zooplanktón,
veľké ryby jedia malé ryby
01:55
and it goeside on up into the foodjedlo webweb.
27
103320
2776
a ďalej to takto pokračuje
v potravinovom reťazci.
01:58
The problemproblém is that there's just too much
nitrogendusíka and phosphorusfosfor right now,
28
106120
4536
Problém je v tom, že momentálne
je vo vode nadbytok dusíka a fosforu,
02:02
too much phytoplanktonfytoplanktónu
fallingpadajúce to the bottomdno
29
110680
3216
na dno padá priveľa fytoplanktónu,
02:05
and decomposedRozložené by bacteriabaktérie
that use up the oxygenkyslík.
30
113920
5496
ktorý je rozkladaný baktériami,
ktoré spotrebúvajú kyslík.
02:11
That's the biologybiológie.
31
119440
1760
Toľko k biológii.
02:13
Now, you can't see it
from the surfacepovrch of the watervoda,
32
121880
3376
Toto nie je viditeľné ani na povrchu vody,
02:17
you can't see it in satellitesatelit imagessnímky,
33
125280
2456
ani zo satelitných snímok,
02:19
so how do we know it's there?
34
127760
2176
tak ako vieme, že tam mŕtva zóna je?
02:21
Well, a trawlertraulerov can tell you,
35
129960
2776
No, rybárska loď vie, že tam je,
02:24
when she putsputs her netnetto over the sidebočné
and dragsvlečie for 20 minutesminúty
36
132760
4336
keď spustí sieť do vody
a po 20 minútach plavenia
02:29
and comesprichádza up emptyprázdny,
37
137120
1816
má prázdnu sieť.
02:30
that she knowsvie she's in the deadmŕtvi zonezóna.
38
138960
2296
Vtedy vie, že je v mŕtvej zóne.
02:33
And she has to go somewhereniekam elseinak.
39
141280
2336
A tak musí ísť niekam inam.
02:35
But where elseinak do you go
if this arearozloha is 8,000 squarenámestie milesmíle bigveľký?
40
143640
5856
Ale kam inam pôjdete, keď má táto zóna
veľkosť 20 000 kilometrov štvorcových?
02:41
About the sizeveľkosť of the statestáť of NewNové JerseyJersey.
41
149520
2440
To je približne veľkosť štátu New Jersey.
02:44
Well, you eitherbuď make
a decisionrozhodnutie to go furtherďalej,
42
152880
4256
Takže buď sa rozhodnete ísť ďalej,
02:49
withoutbez much economicekonomický returnspiatočný,
43
157160
2296
bez nejakého zisku,
02:51
or go back to the dockDock.
44
159480
1480
alebo sa vrátite do prístavu.
02:54
As a scientistvedec, I have accessprístup
to high-techHigh Tech equipmentzariadenie
45
162160
3936
Ako vedkyňa mám prístup
k moderným technologickým zariadeniam,
02:58
that we can put over the sidebočné
of the researchvýskum vesselnádoba,
46
166120
2856
ktorými môžeme na výskumnom plavidle
03:01
and it measuresOpatrenia oxygenkyslík
and manyveľa more things.
47
169000
2856
zmerať kyslík a veľa ďalších vecí.
03:03
We startštart at the MississippiMississippi RiverRieka,
48
171880
2296
Začneme s riekou Mississippi,
03:06
we crisscrosskrížom krážom the GulfGulf of MexicoMexiko
all the way to TexasTexas,
49
174200
4496
krížom-krážom prejdeme Mexický záliv,
až k Texasu
03:10
and even I sneakprepašovať into TexasTexas
everykaždý now and then and testtest theirich watersvody.
50
178720
4640
a z času na čas skontrolujeme
aj vody v Texase.
03:16
And you can tell by the bottomdno oxygenkyslík --
51
184560
3736
A podľa kyslíka na dne môžete zistiť
03:20
you can drawkresliť a mapmapa
of everything that's lessmenej than two,
52
188320
3176
a nakresliť mapu všetkého,
kde je hodnota nižšia ako dva,
03:23
whichktorý is the magickúzlo numberčíslo
for when the fishryby startštart to leavezanechať the arearozloha.
53
191520
5680
čo je zázračné číslo, keď ryby začínajú
odchádzať z týchto miest.
03:29
I alsotaktiež diveponoriť in this deadmŕtvi zonezóna.
54
197880
2080
Ja sa v týchto miestach aj potápam.
03:33
We have oxygenkyslík metersmetre
that we have to deploynasadenie offshoreOffshore
55
201000
4016
Prístroje merajúce kyslík, ktoré
musíme rozmiestniť mimo pobrežia,
03:37
that tell us continuousnepretržitý measurementsmeranie
of lownízky oxygenkyslík or highvysoký oxygenkyslík.
56
205040
4400
nepretržite merajú údaje nízkeho alebo
vysokého množstva kyslíka.
03:42
And when you get into the watervoda,
there's a lot of fishryby.
57
210360
3576
A keď sa ponoríte do vody,
je tam veľa rýb.
03:45
TonsTon of fishryby, all kindsdruhy of fishryby,
58
213960
1896
Množstvo rýb, všetky možné druhy,
03:47
includingpočítajúc do toho my buddykámoš here,
the barracudaBarracuda that I saw one day.
59
215880
4216
vrátane mojej kamošky barakudy,
ktorú som v jeden deň videla.
03:52
EverybodyVšetci elseinak swamplával this way
and I wentšiel this way with my camerafotoaparát.
60
220120
4376
Všetky ryby plávali jedným smerom
a ja som šla opačným s mojím fotoaparátom.
03:56
(LaughterSmiech)
61
224520
1016
(smiech)
03:57
And then, down at 30 feetchodidlá
you startštart to see fewermenej fishryby.
62
225560
4616
A potom, o 10 metrov hlbšie,
vidíte menej rýb.
04:02
And then you get to the bottomdno.
63
230200
2176
A potom sa dostanete na dno.
04:04
And you don't see any fishryby.
64
232400
2216
A nevidíte žiadne ryby.
04:06
There's no life on the platformplošina,
there's no life swimmingplávanie around.
65
234640
4656
Na dne nie je žiadny život.
Žiadny život, ktorý by plával naokolo.
04:11
And you know you're in the deadmŕtvi zonezóna.
66
239320
2480
Vtedy viete, že ste v mŕtvej zóne.
04:15
So, what's the connectionprípojka
betweenmedzi the middleprostredný of the UnitedVeľká StatesŠtáty
67
243000
4296
Takže ako súvisí stred Spojených štátov
04:19
and the GulfGulf of MexicoMexiko?
68
247320
2096
s Mexickým zálivom?
04:21
Well, mostväčšina of the watershedvodný predel is farmlandpoľnohospodárska pôda.
69
249440
3360
No, väčšina povodia
je z poľnohospodárstva.
04:25
And in particularkonkrétny, corn-soybeankukurica-sója rotationrotácia.
70
253720
3760
A konkrétne z kukurice a sóje.
04:30
The nitrogendusíka that is put in fertilizershnojivá
and the phosphorusfosfor goeside on the landpôda
71
258959
5657
Dusík, ktorý je v hnojivách,
a fosfor sa dostávajú do pôdy,
04:36
and drainskanalizácie off into the MississippiMississippi RiverRieka
72
264640
2976
odkiaľ odtekajú do rieky Mississippi
04:39
and endskonce up in the GulfGulf of MexicoMexiko.
73
267640
2200
a skončia v Mexickom zálive.
04:42
There's threetri timesdoba more
nitrogendusíka in the watervoda
74
270440
4816
Momentálne sa v rieke Mississippi nachádza
04:47
in the MississippiMississippi now,
75
275280
1776
trikrát viac dusíka
04:49
than there was in the 1950s.
76
277080
2216
ako v päťdesiatych rokoch.
04:51
ThreeTri timesdoba.
77
279320
1416
Trikrát viac.
04:52
And phosphorusfosfor has doubledzdvojnásobil.
78
280760
2016
A množstvo fosforu sa zdvojnásobilo.
04:54
And what that meansprostriedky is more phytoplanktonfytoplanktónu
and more sinkingpotopenie sailsplachty and lowerdolná oxygenkyslík.
79
282800
5080
A to znamená viac fytoplanktónu,
ktorý klesá na dno, a menej kyslíka.
05:00
This is not a naturalprírodné featurevlastnosť of the GulfGulf;
it's been causedspôsobený by humančlovek activitiesaktivity.
80
288520
4480
Toto nie je normálny jav Mexického zálivu;
bol spôsobený ľudskou aktivitou.
05:06
The landscapekrajina is not what it used to be.
81
294040
2616
Krajina už nie je taká ako kedysi.
05:08
It used to be prairiesPrairies and forestslesy
and prairieprérie potholesvýmole
82
296680
4936
Kedysi tu boli samé lúky, lesy, mokrade
05:13
and duckkačica areasoblasti and all kindsdruhy of stuffvec.
83
301640
4096
a oblasti s kačicami a všeličím iným.
05:17
But not anymore -- it's rowriadok cropsplodiny.
84
305760
2280
Ale už nie sú – teraz sú tam polia.
05:20
And there are waysspôsoby that we can addressadresa
this typetyp of agriculturepoľnohospodárstvo
85
308760
4976
Existujú spôsoby ako pomôcť
tomuto typu poľnohospodárstva.
05:25
by usingpoužitím lessmenej fertilizerhnojivo,
maybe precisionpresnosť fertilizinghnojenie.
86
313760
5296
Použivaním menšieho množstva hnojiva,
možno využívaním precízneho hnojenia.
05:31
And tryingsnažia some sustainableudržateľný agriculturepoľnohospodárstvo
87
319080
3416
Alebo vyskúšaním dlhodobo
udržateľného poľnohospodárstva,
05:34
suchtaký as perennialtrvalka wheatgrasslistovú zeleninu,
whichktorý has much longerdlhšie rootskorene
88
322520
4536
napríklad s pšenicou trvalkou,
ktorá má oveľa dlhšie korene
05:39
than the sixšesť inchespalce of a cornkukurica plantrastlina,
89
327080
2616
než iba 15-centimetrové korene kukurice,
05:41
that can keep the nitrogendusíka on the soilpôda
and keep the soilpôda from runningbezat off.
90
329720
4600
ktoré sú schopné udržať dusík v pôde
a zabránia podpovrchovým odtokom.
05:47
And how do we convincepresvedčiť
our neighborssusedia to the northsever,
91
335320
4016
Ako však presvedčíme
našich susedov na severe,
05:51
maybe 1,000 milesmíle away or more,
92
339360
3376
vzdialených možno 1 600 km alebo viac,
05:54
that theirich activitiesaktivity are causingspôsobujúce problemsproblémy
with watervoda qualitykvalita in the GulfGulf of MexicoMexiko?
93
342760
6040
že ich aktivity spôsobujú problémy
s kvalitou vody v Mexickom zálive?
06:01
First of all, we can take them
to theirich ownvlastný backyardzadný dvorček.
94
349760
3136
Najprv im môžeme ukázať ich domácu vodu.
06:04
If you want to go swimmingplávanie
in WisconsinWisconsin in the summerletné
95
352920
3576
Ak si chcete ísť v lete zaplávať
na svoje obľúbené miesto vo Winconsine,
06:08
in your favoritenajobľúbenejšie wateringzalievanie holediera,
96
356520
1800
06:11
you mightsila find something like this
97
359200
3216
môžete sa stretnúť s niečím takýmto,
06:14
whichktorý looksvzhľad like spilledvypustené greenzelená paintmaľovať
and smellsvonia like it,
98
362440
4496
čo vyzerá ako vyliata zelená farba
a tiež to tak aj vonia,
06:18
growingrastúce on the surfacepovrch of the watervoda.
99
366960
2536
ktorá rastie na hladine vody.
06:21
This is a toxictoxický blue-greenmodro-zelené algalRias bloomkvet
100
369520
3856
Toto sú toxické škodlivé riasy
06:25
and it is not good for you.
101
373400
3040
a nie sú zdravé.
06:29
SimilarlyPodobne, in LakeJazero ErieErie,
couplepár of summersSummers agopred
102
377480
4136
Podobne sa pred pár rokmi
v Erijskom jazere vyskytli
06:33
there was hundredsstovky of milesmíle
of this blue-greenmodro-zelené algaeriasy
103
381640
3896
stovky kilometrov týchto škodlivých rias
06:37
and the cityveľkomesto of ToledoToledo, OhioOhio,
couldn'tnemohol use it for theirich drinkingpitie watervoda
104
385560
4336
a mesto Toledo v štáte Ohio
nemohlo niekoľko dní v kuse
využívať túto vodu ako pitnú vodu.
06:41
for severalniekoľko daysdni on endkoniec.
105
389920
1856
06:43
And if you watch the newsnoviny,
106
391800
1736
A ak sledujete správy,
06:45
you know that lots of communitieskomunity
are havingmajúce troubleťažkosti with drinkingpitie watervoda.
107
393560
5920
viete, že veľa obcí
má problém s pitnou vodou.
06:53
I'm a scientistvedec.
108
401440
1736
Som vedkyňa.
06:55
I don't know if you could tell that.
109
403200
2096
Neviem, či ste si to všimli.
06:57
(LaughterSmiech)
110
405320
1240
(smiech)
07:01
And I do solidtuhý scienceveda,
I publishpublikovať my resultsvýsledok,
111
409560
4096
Venujem sa solídnej vede,
publikujem svoje výsledky,
07:05
my colleaguesspolupracovníci readprečítať them,
I get citationscitácie of my work.
112
413680
4400
moji kolegovia si ich prečítajú
a ja dostanem uznanie za svoju prácu.
07:10
But I trulyskutočne believe that, as a scientistvedec,
113
418840
3880
Ja naozaj verím, že ako vedkyňa,
07:15
usingpoužitím mostlyväčšinou federalfederálnej fundsfondy
to do the researchvýskum,
114
423680
4976
ktorá využíva na výskum
najmä federálne financie,
07:20
I owedlhovať it to the publicverejnosť,
115
428680
3136
dlhujem verejnosti,
07:23
to agencykancelária headshlava and congressionalKongresu people
116
431840
3496
vedúcim z úradov a ľuďom z Kongresu
07:27
to sharezdieľam my knowledgevedomosti with them
117
435360
2576
tieto vedomosti,
07:29
so they can use it,
hopefullydúfajme to make better decisionsrozhodnutie
118
437960
3896
aby ich mohli využiť na to,
aby spravili lepšie rozhodnutia
07:33
about our environmentalekologický policypolitika.
119
441880
2160
v súvislosti s enviromentálnou politikou.
07:36
(ApplausePotlesk)
120
444440
1976
(potlesk)
07:38
Thank you.
121
446440
1256
Ďakujem.
07:39
(ApplausePotlesk)
122
447720
3696
(potlesk)
07:43
One of the waysspôsoby that I was ableschopný to do this
is I broughtpriniesla in the mediamédiá.
123
451440
4456
Urobila som to tak,
že som to predložila médiám.
07:47
And JobyJoby WarrickWarrick
from the "WashingtonWashington PostPríspevok"
124
455920
4416
A Joby Warrick z Washington Post
07:52
put this pictureobrázok in an articlečlánok
125
460360
2976
umiestnil túto fotku do článku
07:55
on the frontpredné pagestrana, SundayNedeľa morningdopoludnia,
two inchespalce abovevyššie the foldzložiť.
126
463360
4000
v nedeľu ráno,
na vrchnú časť prednej strany.
08:00
That's a bigveľký dealobchod.
127
468160
2256
A to je čo povedať.
08:02
And SenatorSenátor JohnJohn BreauxBreaux, from LouisianaLouisiana,
128
470440
3256
A senátor John Breaux z Louisiany
08:05
said, "Oh my goshsakra, that's what they think
the GulfGulf of MexicoMexiko looksvzhľad like?"
129
473720
4216
povedal: „Ó môj bože, to si myslia,
že Mexický záliv vyzerá takto?“
08:09
And I said, "Well, you know,
there's the proofdôkaz."
130
477960
2656
A ja som povedala:
„No, viete, toto je dôkaz.“
08:12
And we'vemy máme go to do something about it.
131
480640
2696
A my s tým musíme niečo urobiť.
08:15
At the samerovnaký time,
SenatorSenátor OlympiaOlympia SnoweSnowe from MaineMaine
132
483360
4736
V tom istom čase mala senátorka
Olympia Snowe zo štátu Maine
08:20
was havingmajúce troubleťažkosti with harmfulškodlivý
algalRias bloomskvety in the GulfGulf of MaineMaine.
133
488120
3896
taktiež problémy
so škodlivými riasami v zálive Maine.
08:24
They joinedpripojila forcessily -- it was bipartisanbipartisan --
134
492040
3896
A tak spojili sily
dvoch politických strán.
08:27
(LaughterSmiech)
135
495960
1296
(smiech)
08:29
(ApplausePotlesk)
136
497280
2456
(potlesk)
08:31
And invitedpozvaný me to give
congressionalKongresu testimonysvedectvo,
137
499760
2896
A pozvali ma, aby som podala
správu v Kongrese,
08:34
and I said, "Oh, all I've donehotový
is chaseChase crabskraby around southjuh TexasTexas,
138
502680
3056
a ja som povedala: „Ale ja som len
naháňala krabov pri Texase,
08:37
I don't know how to do that."
139
505760
1416
ja neviem rečniť.“
08:39
(LaughterSmiech)
140
507200
1216
(smiech)
08:40
But I did it.
141
508440
1216
Ale spravila som to.
08:41
(CheersNa zdravie)
142
509680
1496
(povzbudzovanie)
08:43
And eventuallynakoniec, the billzmenka passedodovzdaný.
143
511200
1575
Nakoniec návrh zákona schválili.
08:44
And it was calledvolal -- yeah, yayJéj!
144
512799
2697
A volal sa... áno, jéj!
08:47
It was calledvolal The HarmfulŠkodlivé AlgalRias BloomKvet
145
515520
3096
Volal sa Zákon o výskume škodlivého
08:50
and HypoxiaHypoxia ResearchVýskum
and ControlOvládanie ActZákon of 1998.
146
518640
4696
vodného kvetu a deficite kyslíka
a ich kontrole z roku 1998.
08:55
(LaughterSmiech)
147
523360
1456
(smiech)
08:56
(ApplausePotlesk)
148
524840
3336
(potlesk)
09:00
Thank you.
149
528200
1216
Ďakujem.
09:01
WhichKtoré is why we call it
the Snowe-BreauxSnowe-Breaux BillBill.
150
529440
2496
A preto ho voláme
Zákon Snoweovej a Breauxa.
09:03
(LaughterSmiech)
151
531960
1200
(smiech)
09:06
The other thing is
that we had a conferencekonferencie in 2001
152
534400
6520
Ďalej sme mali konferenciu v roku 2001,
09:13
that was put on by
the NationalNárodné AcademyAkadémia of SciencesVied
153
541800
2776
ktorú organizovala Národná akadémia vied,
09:16
that lookedpozrel at fertilizershnojivá,
nitrogendusíka and poorchudobný watervoda qualitykvalita.
154
544600
4320
a na ktorej sme sa zaoberali hnojivami,
dusíkom a nízkou kvalitou vody.
09:21
Our plenaryPlenárne speakerrečník
was the formerbývalý governorguvernér
155
549880
3616
Hlavný hovorca bola bývalá guvernérka
09:25
of the statestáť of NewNové JerseyJersey.
156
553520
1840
štátu New Jersey.
09:28
And she ...
157
556640
2136
A ona...
09:30
There was no thinkingpremýšľanie she wasn'tnebol seriousvážny
when she peerednakukol at the audiencepublikum,
158
558800
4856
Nepochybovala som, že to myslí vážne,
keď sa pozrela na divákov
09:35
and I thought,
"SurelyUrčite she's looking at me."
159
563680
3136
a ja som si pomyslela:
„Isto sa pozerá na mňa.“
09:38
"You know, I'm really tiredunavený
of this thing beingbytia calledvolal NewNové JerseyJersey.
160
566840
4016
„Viete, už ma to nebaví,
že to stále voláte New Jersey.
09:42
PickVybrať anotherďalší statestáť, any statestáť,
I just don't want to hearpočuť it anymore."
161
570880
3856
Vyberte si iný štát, hocijaký,
ja už to nechcem počúvať.“
09:46
But she was ableschopný to movesťahovať the actionakčné planplán
162
574760
3656
Ale podarilo sa jej plán posunúť
09:50
acrossnaprieč PresidentPredseda GeorgeGeorge H.W. Bush'sBush deskstôl
163
578440
5696
na stôl prezidenta Georga H.W. Busha,
09:56
so that we had environmentalekologický goalsCiele
164
584160
2560
aby sme mali ekologické ciele
09:59
and that we were workingpracovný to solvevyriešiť them.
165
587960
1960
a aby sme pracovali na ich vyriešení.
10:04
The MidwestMidwest does not feedkrmivo the worldsvet.
166
592000
3040
Stredozápad Ameriky neživí svet.
10:07
It feedszdroje a lot of chickenskurčatá, hogsošípané, cattledobytok
167
595880
5736
Ale kŕmi veľa sliepok, prasiat a dobytok
10:13
and it generatesgeneruje ethanoletanol
168
601640
2256
a vytvára etanol,
10:15
to put into our gasolinebenzín,
169
603920
2376
ktorý dávajú do benzínu
10:18
whichktorý is regulatedregulovaných by federalfederálnej policypolitika.
170
606320
3000
a ktorý je riadený federálnou politikou.
10:22
We can do better than this.
171
610160
1480
Viem, že dokážeme viac.
10:25
We need to make decisionsrozhodnutie
172
613400
2240
Musíme robiť rozhodnutia,
10:28
that make us lessmenej consumptivespotrebou
173
616880
4120
vďaka ktorým nebudeme plytvať
10:34
and reduceredukovať our reliancezávislosť on nitrogendusíka.
174
622840
4240
a znížime našu závislosť
na využívaní dusíka.
10:39
It's like a carbonuhlík footprintstopa.
175
627920
2176
Je to ako uhlíková stopa.
10:42
But you can reduceredukovať
your nitrogendusíka footprintstopa.
176
630120
3016
Ale teraz môžete znížiť
svoju dusíkovú stopu.
10:45
I do it by not eatingjesť much meatmäso --
177
633160
4400
Ja napríklad nejem toľko mäsa –
10:50
I still like a little
everykaždý now and then --
178
638360
2096
iba občas si dám –
10:52
not usingpoužitím cornkukurica oilolej,
179
640480
1480
nepoužívam kukuričný olej,
10:55
drivingvodičský a carauto that I can put
nonethanolako sa gasplynový in
180
643240
4416
jazdím na aute, do ktorého môžem
natankovať benzín bez etanolu
10:59
and get better gasplynový mileagenajazdených kilometrov.
181
647680
1800
a mám aj lepšiu spotrebu.
11:02
Just things like that
that can make a differencerozdiel.
182
650520
2536
Jednoducho také veci, ktoré dokážu pomôcť.
11:05
So I'm challengingnáročný, not just you,
183
653080
3656
Takže vyzývam, nielen vás,
11:08
but I challengevýzva a lot of people,
especiallyobzvlášť in the MidwestMidwest --
184
656760
3416
ale vyzývam veľa ľudí,
obzvlášť ľudí zo Stedozápadu Ameriky –
11:12
think about how you're treatingliečenie your landpôda
and how you can make a differencerozdiel.
185
660200
4960
rozmýšľajte, ako sa správate k svojej pôde
a ako môžete pomôcť.
11:18
So my stepskroky are very smallmalý stepskroky.
186
666040
2960
Moje pokroky sú veľmi malé.
11:22
To changezmena the typetyp
of agriculturepoľnohospodárstvo in the US
187
670320
3696
Na zmenu tohoto typu
poľnohospodárstva v Spojených štátoch
11:26
is going to be manyveľa bigveľký stepskroky.
188
674040
2896
bude potrebné mnoho veľkých pokrokov.
11:28
And it's going to take politicalpolitický
and socialsociálny will for that to happenstať sa.
189
676960
3760
Aby sa to podarilo, bude na to potrebná
politická a spoločenská vôľa.
11:33
But we can do it.
190
681360
1320
Ale my to dokážeme.
11:35
I stronglysilne believe
we can translatepreložiť the scienceveda,
191
683280
4176
Silno verím, že môžeme vysvetliť vedu,
11:39
bridgeMost it to policypolitika and make
a differencerozdiel in our environmentprostredie.
192
687480
4480
prepojiť ju s politikou a
urobiť zmenu v našom životnom prostredí.
11:44
We all want a cleančistý environmentprostredie.
193
692560
2456
Všetci chceme čisté životné prostredie.
11:47
And we can work togetherspolu to do this
194
695040
2576
Na dosiahnutie toho
môžeme navzájom spolupracovať,
11:49
so that we no longerdlhšie have
these deadmŕtvi zoneszóny in the GulfGulf of MexicoMexiko.
195
697640
4296
aby už viac neexistovali
mŕtve zóny v Mexickom zálive.
11:53
Thank you.
196
701960
1216
Ďakujem.
11:55
(ApplausePotlesk)
197
703200
6080
(potlesk)
Translated by Martina Ilenčíková
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Nancy Rabalais - Marine scientist, educator
Nancy Rabalais has studied coastal marine ecosystems for more than 40 years now and loves to share that knowledge.

Why you should listen

Nancy Rabalais has worked in Louisiana ever since she got her PhD in 1983, studying aspects of marine ecology relevant to environmental health. As she writes: "I work on areas called 'dead zones' that are coastal waters lacking in oxygen in which animals such as fish, shrimp and crabs cannot live. I am also, since 2011, studying the long-term effects of the Deepwater Horizon oil spill on coastal waters and Louisiana wetlands.

"I fell in love with biology in the 8th grade and then marine biology in college. My education was not quite the typical 'academic' training. I worked my way through college, beginning at a two-year college, a regional university for my BS and MS, then worked at the University of Texas Marine Science Institute in Port Aransas, Texas, for three years. My desire for further education sent me back to work on my PhD at The University of Texas at Austin. My first job as a PhD was at the Louisiana Universities Marine Consortium, starting in 1983. I am now a professor and Shell Endowed Chair of Oceanography and Coastal Sciences at Louisiana State University."

More profile about the speaker
Nancy Rabalais | Speaker | TED.com