ABOUT THE SPEAKER
Christian Picciolini - Counter-extremism specialist
Christian Picciolini is dedicated to helping others counter racism and extremism.

Why you should listen

After leaving the white supremacist skinhead movement he helped build in America during the 1980s and 90s, Christian Picciolini earned a degree in international relations from DePaul University. He launched Goldmill Group, a global media and counter-extremism consulting firm. In 2016, he won an Emmy Award for his role in producing an anti-hate advertising campaign aimed at helping people disengage from violent extremist groups. His life since leaving the white-supremacist movement over two decades ago has been dedicated to helping others counter racism and extremism by founding such organizations as ExitUSA and Life After Hate.

Picciolini has spoken all over the world, sharing his unique and extensive knowledge, teaching all who are willing to learn about building greater peace through empathy and compassion. His involvement in the early American skinhead movement is chronicled in his memoir WHITE AMERICAN YOUTH: My Descent into America’s Most Violent Hate Movement—and How I Got Out (Hachette). He is co-developing a television docu-series based on his work helping people disengage from violent ideologies.

More profile about the speaker
Christian Picciolini | Speaker | TED.com
TEDxMileHigh

Christian Picciolini: My descent into America's neo-Nazi movement -- and how I got out

Christian Picciolini: Môj zostup do amerického neonacistického hnutia -- a ako som sa z neho dostal

Filmed:
4,136,078 views

Christian Picciolini sa ako naivný 14 ročný tínedžer stal vyznávačom nadvlády bielej rasy a čoskoro lídrom prvého neonacistického gangu skinheadov v Spojených štátoch. Ako bol radikalizovaný a ako sa napokon dostal z hnutia? V tomto odvážnom prejave sa Picciolini delí o prekvapivé a kontra-intuitívne riešenie nenávisti vo všetkých jej podobách.
- Counter-extremism specialist
Christian Picciolini is dedicated to helping others counter racism and extremism. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
My journeycesta away from violentnásilný extremismextrémizmu
beganzačal 22 yearsleta agopred,
0
1223
4965
Moja cesta od násilného extrémizmu
sa začala pred 22 rokmi,
00:18
when I denouncedudal racismrasizmus
1
6212
1947
keď som zavrhol rasizmus
00:20
and left the AmericanAmerický whitebiely
supremacistšovinista skinheadSkinhead movementpohyb
2
8183
2784
a opustil som americké hnutie
skinheadov za bielu nadvládu,
00:22
that I had helpedpomohol buildvybudovať.
3
10991
1360
ktoré som pomohol postaviť.
00:24
(CheersNa zdravie and applausepotlesk)
4
12707
5062
(povzbudenie a potlesk)
00:30
I was just 22 yearsleta oldstarý at the time,
5
18780
2585
V tom čase som mal 22 rokov,
00:33
but I had already spentstrávil eightosem yearsleta,
from the time I was 14 yearsleta oldstarý,
6
21389
4053
ale už som mal za sebou osem rokov,
odkedy som mal štrnásť rokov,
00:37
as one of the earliestnajstaršie
and youngestnajmladší membersčlenovia
7
25466
2214
ako jeden z najskorších
a najmladších členov
00:39
and an eventualprípadné leadervodca withinvnútri
America'sAmerica's mostväčšina violentnásilný hatenenávidieť movementpohyb.
8
27704
4529
a eventuálne ako líder najnásilnejšieho
amerického nenávistného hnutia.
00:44
But I wasn'tnebol bornnarodený into hatenenávidieť;
9
32881
2778
Ale nenarodil som sa do nenávisti;
00:47
in factskutočnosť, it was quitecelkom the oppositeopak.
10
35683
3011
v skutočnosti celkom naopak.
00:52
I had a relativelypomerne normalnormálne childhooddetstva.
11
40067
3051
Mal som relatívne normálne detstvo.
00:55
My parentsrodičia are Italiantaliančina immigrantsprisťahovalcov
12
43771
1698
Moji rodičia sú talianski imigranti,
00:57
who cameprišiel to the UnitedVeľká StatesŠtáty
in the mid-stredne-1960s
13
45493
3090
ktorí prišli do Spojených štátov
uprostred 60. rokov
01:00
and settledusadil on the SouthSouth SideVedľajšie of ChicagoChicago,
14
48607
2689
a usadili sa na Južnej strane Chicaga,
01:03
where they eventuallynakoniec metstretol,
15
51320
1404
kde sa nakoniec zoznámili,
01:05
and openedotvorené a smallmalý beautykrása shoppredajňa.
16
53307
1912
a otvorili si malý salón krásy.
01:08
Right after I was bornnarodený,
things got a little bittrocha more difficultnáročný.
17
56639
2995
Hneď ako som sa narodil,
začali byť veci trochu ťažšie.
01:11
They struggledzápasil to surviveprežiť with raisingzdvíhanie
a youngmladý familyrodina and a newNový businessobchodné,
18
59658
4692
Usilovali sa prežiť, zatiaľčo sa
starali o mladú rodinu a nový podnik,
01:16
oftenčasto workingpracovný sevensedem daysdni a weektýždeň,
19
64374
2394
často pracovali sedem dní v týždni,
01:19
14 hourshodiny a day,
20
67259
1798
14 hodín denne,
01:21
takingprevzatia on seconddruhý and thirdtretina jobspracovných miest
just to earnzarábať a meagerskromné livingžijúci.
21
69081
3475
zobrali si druhú a tretiu prácu,
len aby zarobili skromné živobytie.
01:25
And qualitykvalita time with my parentsrodičia
was prettypekný nonexistentNeexistujúce.
22
73210
3402
Kvalitný čas s mojimi rodičmi
vlastne neexistoval.
01:29
Even thoughhoci I knewvedel
they lovedMiloval me very much,
23
77176
2381
Aj keď som vedel,
že ma veľmi milovali,
01:32
growingrastúce up, I feltplsť abandonedopustený.
24
80216
2179
cítil som sa počas dospievania opustený.
01:35
I was lonelyosamelý, and I startedzahájená to withdrawStiahnuť,
25
83297
2959
Bol som osamelý,
začal som sa od nich odkláňať
01:39
and then I startedzahájená to resentvadí my parentsrodičia
and becomestať sa very angrynahnevaný.
26
87196
4183
a potom som začal k mojim rodičom
cítiť odpor a bol som veľmi nahnevaný.
01:44
And as I was growingrastúce up,
throughskrz my teenagedospievajúci yearsleta,
27
92943
2563
A ako som vyrastal,
počas mojich tínedžerských rokov
01:47
I startedzahájená to actakt out to try and get
attentionpozornosť from my parentsrodičia.
28
95530
4042
som začal vyvádzať, aby som od rodičov
získal pozornosť.
01:53
And one day, when I was 14,
29
101032
2534
A jedného dňa, keď som mal 14 rokov,
01:55
I was standingstojace in an alleyalej,
and I was smokingfajčenie a jointkĺb,
30
103590
3544
stál som v uličke a fajčil joint,
01:59
and a man who was twicedvakrát my ageVek,
with a shavedoholil headhlava and tallvysoký blackčierna bootstopánky,
31
107791
5043
a muž, ktorý bol odo mňa dvakrát starší,
s vyholenou hlavou a s kanadami
02:05
cameprišiel up to me,
32
113470
1251
prišiel ku mne
02:07
and he snatchedschmatol the jointkĺb from my lipspery.
33
115295
2288
a vychmatol mi joint z mojich pier.
02:10
Then he put his handručné on my shoulderrameno
and he lookedpozrel me in the eyesoči,
34
118893
3917
Potom položil ruku na moje rameno
a pozrel sa mi do očí
02:14
and he said,
35
122834
1226
a povedal:
02:16
"That's what the communistskomunisti
and the JewsŽidia want you to do
36
124933
3019
"To komunisti a Židia chcú,
aby si toto robil
02:19
to keep you docileUčenlivý."
37
127976
1369
aby si ostal povoľný."
02:23
I was 14 yearsleta oldstarý,
38
131330
1182
Mal som 14 rokov,
02:24
I'd been tradingobchodovanie baseballbaseball cardskarty
and watchingsledovanie "Happyšťastný DaysDní" --
39
132536
2874
vymieňal som si baseballové kartičky
a pozeral "Happy Days" -
02:27
I didn't really know what a JewŽid was.
40
135434
1774
naozaj som nevedel, čo je to Žid.
02:29
(LaughterSmiech)
41
137232
1770
(smiech)
02:31
It's truepravdivý.
42
139026
1151
Naozaj.
02:32
And the only communistKomunistická that I knewvedel
was the badzlý Russianruština guy
43
140201
3975
A jediný komunista, ktorého som poznal,
bol zlý Rus
02:36
in my favoritenajobľúbenejšie RockyRocky moviefilm.
44
144200
1868
v mojej obľúbenej časti Rockyho.
02:38
(LaughterSmiech)
45
146092
2631
(smiech)
02:40
And sinceod tej doby I'm here
baringBaring my soulduše with you,
46
148747
2231
A keďže vám tu odhaľujem svoju dušu,
02:43
I can revealodhaliť that I did not even know
what the wordslovo "docileUčenlivý" meantznamenalo.
47
151002
3992
tak vám môžem prezradiť, že som nevedel
ani, čo znamená slovo "povoľný".
02:47
(LaughterSmiech)
48
155018
1801
(smiech)
02:48
DeadMŕtvych seriousvážny.
49
156843
1205
Úplne vážne.
02:50
But it was as if this man in this alleyalej
had offeredponúkaný me a lifelineLifeline.
50
158950
4461
Ale bolo to akoby mi ten muž v uličke
ponúkol záchranné lano.
02:55
For 14 yearsleta, I'd feltplsť
marginalizedna okraji and bulliedšikanovaných.
51
163435
4276
14 rokov som sa cítil
marginalizovaný a šikanovaný.
03:00
I had lownízky self-esteemvlastné-úcta.
52
168247
1663
Mal som nízke sebavedomie.
03:02
And franklyúprimne, I didn't know
who I was, where I belongedpatril,
53
170632
3796
A úprimne som nevedel,
kto som bol, kam som patril
03:06
or what my purposeúčel was.
54
174452
2005
alebo čo bolo mojím zmyslom.
03:08
I was loststratený.
55
176481
1174
Bol som stratený.
03:10
And overnightcez noc, because this man
had pulledpritiahol me in,
56
178430
4092
A zo dňa na deň, pretože ma
tento muž vtiahol
03:14
and I had grabbedschmatol ontona that lifelineLifeline
with everykaždý fibervlákno of my beingbytia.
57
182546
4605
a ja som sa chytil toho záchranného lana
každou nitkou svojho bytia.
03:19
I had gonepreč from "JoanieJoanie LovesMiluje ChachiChachi"
58
187901
3126
Z fanúšika "Joanie Loves Chachi"
03:24
to full-blownfull-fúkané NaziNacistickej.
59
192264
1994
som sa stal úplným nacistom.
03:26
OvernightCez noc.
60
194826
1178
Zo dňa na deň.
03:29
I startedzahájená to listen to the rhetoricrétorika
61
197626
3147
Začal som počúvať
ich rétoriku a veriť jej.
03:32
and believe it.
62
200797
1155
03:34
I startedzahájená to watch very closelyblízko
as the leadersvedúci of this organizationorganizácie
63
202518
4362
Začal som veľmi pozorne sledovať
ako sa lídri tejto organizácie
03:38
would targetterč vulnerablezraniteľný youngmladý people
who feltplsť marginalizedna okraji
64
206904
5155
zameriavali na zraniteľných mladých ľudí,
ktorí sa cítili marginalizovaní,
03:44
and then drawkresliť them in
with promisessľuby of paradiseraj
65
212083
4550
a potom ich vtiahli prísľubmi raja,
03:48
that were brokenzlomený.
66
216657
1204
ktoré boli porušené.
03:51
And then I startedzahájená to recruitnábor myselfja sám.
67
219691
2565
A potom som začal verbovať aj ja.
03:55
I startedzahájená to do that by makingmaking
white-powerbiely-výkon musichudba.
68
223099
3784
Začal som robením white-power hudby.
A čoskoro som sa stal lídrom
tejto neslávne známej organizácie,
04:00
And soončoskoro, I becamesa stal the leadervodca
of that infamousneslávne známy organizationorganizácie
69
228299
5265
04:05
that was led by that man in that alleyalej
70
233588
2628
ktorú viedol ten muž v uličke,
04:08
who recruitedprijatí me that day,
71
236240
1749
ktorý ma vtedy naverboval,
04:10
who was America'sAmerica's first neo-NaziNeo-nacistickej skinheadSkinhead
and who had radicalizedRadikalizuje me.
72
238013
4731
a ktorý bol prvý neonacistický skinhead
v Amerike, a ktorý ma radikalizoval.
04:15
For the nextĎalšie eightosem yearsleta,
73
243452
2280
Ďalších osem rokov
04:17
I believedpredpokladá the lieslži that I had been fedFed.
74
245756
2908
som veril klamstvám,
ktorými som bol kŕmený.
04:21
And thoughhoci I saw
no evidencedôkaz of it whatsoevervôbec,
75
249292
3356
A aj keď som o tom
nikdy nevidel žiadny dôkaz,
04:24
I didn't hesitateváhať to blamevina
everykaždý JewishŽidovské persončlovek in the worldsvet
76
252672
4223
neváhal som viniť každého Žida na svete
04:28
for what I thought was a whitebiely,
EuropeanEurópska genocidegenocída
77
256919
4133
za to, o čom som si myslel, že bola
biela európska genocída
04:33
beingbytia promotedpovýšený by them
throughskrz a multiculturalistmultikulturalistické agendaprogram.
78
261076
4260
nimi podporovaná
cez multikulturalistickú agendu.
04:38
I blamedvinu people of colorfarba
79
266553
1998
Vinil som ľudí inej farby pleti
04:40
for the crimezločin and violencenásilia
and the drugslieky in the cityveľkomesto,
80
268575
4035
za zločiny, násilie a drogy v meste,
04:45
completelyúplne neglectingzanedbanie the factskutočnosť
that I was committingspáchanie actsakty of violencenásilia
81
273737
3891
úplne ignorujúc fakt, že som sám páchal
násilné činy každý deň,
04:49
on a dailydenná basiszáklad,
82
277652
1245
04:51
and that in manyveľa casesprípady,
83
279558
1672
a že v mnohých prípadoch
04:53
it was whitebiely supremacistsnadradenosti
who were funnelingfunneling drugslieky
84
281254
2970
to boli bieli rasisti, kto prinášal drogy
do centier miest.
04:56
into the innervnútorné citiesmesta.
85
284248
1484
04:58
And I blamedvinu immigrantsprisťahovalcov
86
286967
2296
A vinil som imigrantov
05:01
for takingprevzatia jobspracovných miest from whitebiely AmericansAmeričania,
87
289287
3516
za to, že bielym Američanom brali prácu,
05:04
completelyúplne neglectingzanedbanie the factskutočnosť that
my parentsrodičia were hardworkingpracovitý immigrantsprisťahovalcov
88
292827
4971
úplne ignorujúc fakt, že moji rodičia
boli ťažko pracujúci imigranti,
05:09
who struggledzápasil to surviveprežiť,
89
297822
2085
ktorí sa usilovali prežiť
05:13
despitenapriek not gettingzískavanie help
from anybodyniekto elseinak.
90
301010
2761
napriek tomu, že od nikoho iného
nedostávali pomoc.
05:17
For the nextĎalšie eightosem yearsleta,
91
305846
1596
Počas nasledujúcich ôsmich rokov
05:20
I saw friendspriatelia diezomrieť,
92
308339
1725
som videl priateľov zomierať,
05:23
I saw othersostatné go to prisonväzenský
and inflictspôsobiť untoldnevýslovný painbolesť
93
311096
4117
videl som ostatných ísť do väzenia
a spôsobovať nesmiernu bolesť
05:27
on countlessnespočetný victimsobete
and theirich families'rodín livesživoty.
94
315237
3083
nespočetným obetiam
a ich rodinám.
05:31
I heardpočul horrifichrozný storiespríbehy
from youngmladý womenženy in the movementpohyb,
95
319566
3548
Počul som desivé príbehy
od mladých žien v hnutí,
05:35
who'dkto by been brutallybrutálne rapedznásilnená by the very menmuži
they were conditionedklimatizované to trustdôvera,
96
323138
4946
ktoré boli brutálne znásilnené tými mužmi,
ktorým boli naučené dôverovať.
05:41
and I myselfja sám committedangažovaný actsakty
of violencenásilia againstproti people,
97
329957
3158
A sám som páchal násilné činy na ľuďoch
05:45
solelyvýlučne for the colorfarba of theirich skinkoža,
98
333139
2528
len kvôli farbe ich pleti,
05:47
who they lovedMiloval,
99
335691
1337
kvôli tomu, koho milovali
05:49
or the god that they prayedmodlil to.
100
337052
2628
alebo kvôli bohu, ku ktorému sa modlili.
05:53
I stockpiledskladovať weaponszbrane for what I thought
was an upcomingnadchádzajúce racepreteky warvojna.
101
341315
3871
Zásoboval som sa zbraňami,
lebo som očakával rasovú vojnu.
05:57
I wentšiel to sixšesť highvysoký schoolsškoly;
102
345746
1419
Zo šiestich stredných škôl
05:59
I was kickedkopol out of fourštyri of them,
103
347189
1677
ma vyhodili zo štyroch,
06:00
one of them, twicedvakrát.
104
348890
1429
z jednej dvakrát.
06:03
And 25 yearsleta agopred, I wrotenapísal
and performedvykonané racistrasista musichudba
105
351641
4903
A pred 25 rokmi som skladal
a hral rasistickú hudbu,
06:10
that foundnájdených its way
to the internetinternet decadesdesaťročia laterneskôr
106
358044
2670
ktorá si po desaťročiach našla
svoju cestu na internet
06:12
and partiallyčiastočne inspiredinšpirovaný
a youngmladý whitebiely nationalistnacionalista
107
360738
3289
a čiastočne inšpirovala
mladého bieleho nacionalistu,
06:16
to walkchôdza into a sacredposvätný CharlestonCharleston,
SouthSouth CarolinaKarolína, churchcirkevné
108
364051
4501
ktorý vkročil do kostola v Charlestone,
v Južnej Karolíne
06:20
and senselesslynezmyselne massacremasaker
ninedeväť innocentnevinný people.
109
368576
4107
a bezhlavo zmasakroval
deviatich nevinných ľudí.
06:28
But then my life changedzmenený.
110
376278
1641
Ale potom sa môj život zmenil.
06:31
At 19 yearsleta oldstarý, I metstretol a girldievča
who was not in the movementpohyb,
111
379721
4104
Keď som mal 19 rokov, stretol som dievča,
ktoré nebolo v hnutí.
06:35
who didn't have a racistrasista bonekosť in her bodytelo,
112
383849
2744
Nemala v sebe ani kúsok rasizmu
06:39
and I fellklesol in love with her.
113
387708
1499
a ja som sa do nej zamiloval.
06:42
And at 19, we got marriedženatý,
114
390279
1751
V devätnástich sme sa vzali
06:44
and we had our first sonsyn.
115
392920
1965
a mali sme prvého syna.
06:48
And when I helddržaný my sonsyn in my armszbrane
in the deliverydodávka roomizba that day,
116
396425
3648
A keď som v ten deň v pôrodnej sále
svojho syna držal v rukách
06:52
not only did I reconnectpripojte
with some of the innocencenevinnosť that I had loststratený
117
400784
4496
nielen že som znovu našiel
niečo z nevinnosti, ktorú som stratil,
06:57
at 14 yearsleta oldstarý,
118
405304
1426
keď som mal 14 rokov,
06:59
but it alsotaktiež beganzačal to challengevýzva
119
407716
1933
ale tiež to spochybnilo
07:01
the very importantdôležitý things that drewDrew
me to the movementpohyb to beginzačať with:
120
409673
4209
najdôležitejšie veci, ktoré ma
v prvom rade viedli k hnutiu:
07:05
identityidentita, communityspoločenstvo and purposeúčel --
121
413906
2470
identitu, komunitu a zmysel --
07:08
things that I had been
strugglingzápasí with as a youngmladý boychlapec.
122
416400
3514
veci, s ktorými som zápasil
ako mladý chlapec.
07:11
And now, I struggledzápasil with the conceptpojem
of who I was again.
123
419938
5168
Tentokrát som znovu zápasil
s predstavou toho, čo som.
07:17
Was I this neo-NaziNeo-nacistickej hatemongerhatemonger,
124
425130
4610
Bol som neonacistický šíriteľ nenávisti
07:22
or was I a caringláskavý fatherotec and husbandmanžel?
125
430674
2756
alebo starostlivý otec a manžel?
07:26
Was my communityspoločenstvo the one
that I had manufacturedvyrobené around me
126
434932
3656
Bola mojou komunitou tá,
ktorú som si okolo seba vytvoril,
07:30
to boostBoost my ownvlastný egoego,
127
438612
1601
aby som si posilnil svoje ego,
07:32
because I feltplsť self-hatredself-nenávisť for myselfja sám
and I wanted to projectprojekt it ontona othersostatné,
128
440982
4511
pretože som voči sebe cítil nenávisť
a chcel som ju premietnuť na iných,
07:38
or was it the one
that I had physicallyfyzicky givendaný life to?
129
446597
4020
alebo ňou bola tá,
ktorej som fyzicky dal život?
07:43
Was my purposeúčel to scorchScorch the earthkrajiny
130
451918
2956
Bolo mojím zmyslom spáliť zem
07:48
or was it to make it
a better placemiesto for my familyrodina?
131
456134
3555
alebo spraviť ju lepším miestom
pre moju rodinu?
07:52
And suddenlynaraz, like a tonTony of brickstehly hithit me,
132
460903
4174
A zrazu ma to zasiahlo ako tona tehál.
07:57
I becamesa stal very confusedzmätený with
who I'd been for the last eightosem yearsleta.
133
465101
5380
Bol som zmätený z toho,
kým som posledných osem rokov bol.
08:04
And if only I'd been bravestatočný enoughdosť
to walkchôdza away at that momentmoment,
134
472026
3324
A ak by som bol dosť statočný vtedy odísť,
08:07
to understandrozumieť what the struggleboj was
that was happeninghappening insidevnútri of me,
135
475374
5568
pochopiť ten boj,
ktorý sa vo mne odohrával,
08:13
then maybe tragedytragédie
could have been avertedodvrátená.
136
481715
3241
tak by tragédia možno
mohla byť odvrátená.
08:17
InsteadNamiesto toho, I did compromisekompromis.
137
485916
1919
Namiesto toho som spravil kompromis.
08:19
I tookzobral myselfja sám off the streetsuliciach
for the benefitvýhoda of my familyrodina,
138
487859
3345
Pre dobro rodiny som sa stiahol z ulice,
08:23
because I was nervousnervózny that maybe
I could go to jailväzenia or endkoniec up deadmŕtvi,
139
491228
3976
pretože som sa bál, že by som
mohol skončiť vo väzení alebo mŕtvy
08:27
and they would have to fendodraziť
for themselvessami.
140
495228
2093
a oni by sa o seba museli postarať sami.
08:30
So I steppedvystúpil back as a leadervodca,
141
498086
1582
Odišiel som z pozície lídra
08:31
and insteadnamiesto I openedotvorené a recordrekord storesklad
142
499692
2639
a namiesto toho som si otvoril
obchod s hudbou,
08:35
that I was going to sellpredať
white-powerbiely-výkon musichudba in, of coursekurz,
143
503092
4151
v ktorom som samozrejme
plánoval predávať white-power hudbu,
08:39
because I was importingimport it in from EuropeEurópa.
144
507267
2121
pretože som ju dovážal z Európy.
08:42
But I knewvedel that if I was just
a racistrasista storesklad sellingpredajné racistrasista musichudba
145
510409
4136
Ale vedel som, že rasistický obchod
predávajúci len rasistickú hudbu
08:46
the communityspoločenstvo would not
allowdovoliť me to be there.
146
514569
3022
by v tamojšej komunite nebol prijatý.
08:49
So I decidedrozhodol I was going to alsotaktiež
stocksklad the shelvespolice with other musichudba,
147
517615
4649
Tak som sa rozhodol, že budem regále
zásobiť aj inou hudbou,
08:54
like punkpankáč rockrock and heavyťažký metalkov
148
522288
2456
akou je punk rock, heavy metal a hip-hop.
08:56
and hip-hophip-hop.
149
524768
1247
08:58
And while the white-powerbiely-výkon musichudba
that I was sellingpredajné
150
526925
2531
A kým white-power hudba,
ktorú som predával,
09:01
was 75 percentpercento of my grosshrubý revenuepríjem,
151
529480
2411
tvorila 75 % môjho hrubého príjmu,
09:03
because people were drivingvodičský in
from all over the countrykrajina to buykúpiť it
152
531915
3318
pretože ľudia z celej krajiny cestovali,
aby si ju kúpili
09:07
from the only storesklad that was sellingpredajné it,
153
535257
2139
v jedinom obchode, ktorý ju predával,
09:10
I alsotaktiež had customerszákazníci come in
to buykúpiť the other musichudba.
154
538435
4763
mal som aj zákazníkov, ktorí si prišli
kúpiť aj tú inú hudbu.
09:15
And eventuallynakoniec, they startedzahájená
to talk to me.
155
543222
3123
A nakoniec sa mi začali prihovárať.
09:19
One day, a youngmladý blackčierna teendospievajúci cameprišiel in,
156
547387
4455
Jedného dňa vošiel mladý čierny tínedžer,
09:23
and he was visiblyviditeľne upsetrozčúlený.
157
551866
1739
ktorý bol viditeľne znepokojený.
09:27
And I decidedrozhodol to askopýtať sa him what was wrongzle.
158
555076
2330
A rozhodol som sa, že sa ho spýtam,
čo sa deje.
09:30
And he told me that his mothermatka
had been diagnoseddiagnostikovaná with breastprsník cancerrakovina.
159
558213
3943
Povedal mi, že jeho mama
bola diagnostikovaná rakovinou prsníka.
09:35
And suddenlynaraz, this youngmladý blackčierna teenagerteenager,
160
563166
2989
Zrazu som sa s týmto čiernym tínedžerom,
09:38
who I'd never had a meaningfulvýznamný
conversationkonverzácia or interactioninterakcia with,
161
566716
4565
s ktorým som nikdy nemal zmysluplnú
konverzáciu alebo interakciu,
09:43
I was ableschopný to connectpripojiť with,
162
571305
1719
vedel zblížiť,
09:45
because my ownvlastný mothermatka
had been diagnoseddiagnostikovaná with breastprsník cancerrakovina,
163
573048
4005
pretože mojej mame tiež
diagnostikovali rakovinu prsníka
09:49
and I could feel his painbolesť.
164
577077
2426
a dokázal som cítiť jeho bolesť.
09:52
On anotherďalší occasionpríležitosti, a gayhomosexuál couplepár
cameprišiel in with theirich sonsyn,
165
580712
3740
Pri inej príležitosti vošiel gay pár
so svojím synom
09:56
and it was undeniablenepopierateľný to me
that they lovedMiloval theirich sonsyn
166
584476
4917
a bolo pre mňa nesporné,
že svojho syna milovali
10:01
in the samerovnaký profoundhlboký waysspôsoby
that I lovedMiloval minebaňa.
167
589417
3544
tak hlboko ako som miloval
ja svojho.
10:06
And suddenlynaraz, I couldn'tnemohol rationalizeracionalizovať
or justifyospravedlniť the prejudicevplyv
168
594233
4844
A zrazu som nemohol obhájiť
alebo zdôvodniť predsudky,
10:11
that I had in my headhlava.
169
599101
1434
ktoré som mal v hlave.
10:13
I decidedrozhodol to pullSEM the white-powerbiely-výkon
musichudba from the inventoryinventár
170
601869
2812
Rozhodol som sa z ponuky stiahnuť
white-power hudbu,
10:16
when I becamesa stal too embarrassedv rozpakoch
to sellpredať it in frontpredné of my newNový friendspriatelia.
171
604705
3359
lebo mi bolo príliš trápne
predávať ju pred mojimi novými priateľmi.
10:20
And of coursekurz, the storesklad
couldn'tnemohol sustainudržiavať itselfsám,
172
608929
2355
Samozrejme, obchod sa nemohol udržať,
10:23
so I had to closeZavrieť it.
173
611308
1311
takže som ho musel zavrieť.
10:25
At that samerovnaký time, I loststratený
nearlytakmer everything in my life.
174
613343
4631
V tom čase som stratil
takmer všetko v mojom živote.
10:30
I used it as an opportunitypríležitosť to walkchôdza away
175
618484
2504
Využil som to ako príležitosť odísť
10:33
from the movementpohyb that
I'd been a partčasť of for eightosem yearsleta,
176
621012
2858
z hnutia, ktorého súčasťou som bol
osem rokov,
10:35
the only identityidentita, communityspoločenstvo and purposeúčel
that I'd really knownznámy for mostväčšina of my life.
177
623894
4402
od jedinej identity, komunity a zmyslu,
ktorého som poznal väčšinu svojho života.
10:40
So I had nobodynikto.
178
628949
1586
Takže som nemal nikoho.
10:43
I loststratený my livelihoodživobytie
because I closedZATVORENÉ the storesklad.
179
631731
2596
Stratil som svoje živobytie,
lebo som zatvoril obchod.
10:46
I didn't have a great relationshipsúvislosť
with my parentsrodičia, even thoughhoci they triedskúšal.
180
634351
3986
Nemal som dobrý vzťah
s mojimi rodičmi, aj keď sa o to snažili.
10:50
And my wifežena and childrendeti left me,
181
638891
1997
A moja žena a deti ma opustili,
10:52
because I hadn'tnemal left the movementpohyb
and disengagedvýsuvné quicklyrýchlo enoughdosť.
182
640912
3665
pretože som neopustil hnutie
a neodpútal sa od neho dosť rýchlo.
10:58
And suddenlynaraz,
183
646040
1184
A zrazu som opäť nevedel, kto som
11:01
I didn't know who I was again,
184
649117
1931
11:03
or where I fitfit in
185
651072
1260
alebo kam patrím,
11:05
or what my purposeúčel was supposedpredpokladaný to be.
186
653044
2370
alebo aký má byť môj zmysel.
11:08
I was miserablebiedny insidevnútri,
187
656034
2317
Vnútorne som sa cítil biedne
11:10
and I oftenčasto wokezobudil up in the morningdopoludnia
188
658959
2955
a často som sa ráno zobúdzal
11:13
wishingŽelám that I hadn'tnemal.
189
661938
1484
so želaním nezobudiť sa.
11:17
About fivepäť yearsleta in,
190
665590
1740
Po asi piatich rokoch
11:19
one of the fewmálo friendspriatelia that I had
was concernedznepokojený about my well-beingzdar,
191
667354
3846
sa jedna osoba z môjho malého
okruhu priateľov bála o moje zdravie,
11:23
and she cameprišiel to me and she said,
192
671224
1883
prišla za mnou a povedala:
11:25
"You need to do something,
because I don't want to see you diezomrieť."
193
673131
3359
"Musíš niečo spraviť, pretože ťa nechcem
vidieť umierať."
11:29
And she suggestednavrhol that I go
applyplatiť for a jobzamestnania where she workedpracoval,
194
677982
3628
Navrhla, aby som sa uchádzal
o prácu tam, kde pracovala ona,
11:33
at a companyspoločnosť calledvolal IBMIBM.
195
681634
1799
v spoločnosti, ktorá sa volá IBM.
11:37
Yeah, I thought she was crazybláznivý, too.
196
685158
2053
Áno, aj ja som si myslel, že sa zbláznila.
11:39
(LaughterSmiech)
197
687235
1685
(smiech)
11:40
Here I was, a closetedcloseted ex-Naziex-nacistickej
coveredpokrytý in hatenenávidieť tattoostetovanie.
198
688944
4575
Takže som bol skrytý ex-nacista
pokrytý nenávistnými tetovaniami.
11:45
I didn't go to collegekoľaj.
199
693543
1232
Nechodil som na vysokú.
11:46
I'd been kickedkopol out of multiplenásobok
highvysoký schoolsškoly multiplenásobok timesdoba.
200
694799
4075
Niekoľkokrát som bol vyhodený
z niekoľkých stredných škôl.
11:52
I didn't even ownvlastný a computerpočítačový.
201
700071
1599
Ani som nevlastnil počítač.
11:55
But I wentšiel in,
202
703384
1256
Ale išiel som
11:56
and somehownejako, miraculouslyzázračne, I got the jobzamestnania.
203
704664
3630
a nejakým zázrakom som tú prácu dostal.
12:01
I was thrillednadšený.
204
709636
1566
Bol som natešený.
12:04
And then I becamesa stal terrifiedvydesený to learnučiť sa
205
712218
2637
A potom som sa so zdesením dozvedel,
12:06
that they'doni by actuallyvlastne be puttinguvedenie me
back at my oldstarý highvysoký schoolškolské,
206
714879
3561
že ma vlastne posielajú
na moju starú strednú školu,
12:10
the samerovnaký one I got kickedkopol out of twicedvakrát,
207
718464
2475
na tú, z ktorej ma dvakrát vyhodili,
12:13
to installinštalovať theirich computerspočítače.
208
721892
1449
inštalovať ich počítače.
12:16
This was a highvysoký schoolškolské
where I had committedangažovaný actsakty of violencenásilia
209
724483
3507
Toto bola stredná škola,
na ktorej som páchal násilné činy
12:20
againstproti studentsštudentov, againstproti facultyfakulta;
210
728014
2452
na študentoch, na učiteľoch;
12:22
where I had protestedprotestoval out in frontpredné
of the schoolškolské for equalrovný rightspráva for whitesbielka
211
730490
4140
kde som pred školou protestoval
za rovnaké práva pre bielych,
12:26
and even had a sit-insit-in in the cafeteriakaviareň
212
734654
3079
a kde som obsadil jedáleň,
12:29
to try and demanddopyt a whitebiely studentštudent unionúnia.
213
737757
2494
žiadajúc založenie
klubu bielych študentov.
12:34
And of coursekurz, as karmaKarma would have it,
214
742039
2608
A samozrejme, vďaka karme
12:37
withinvnútri the first couplepár of hourshodiny,
215
745289
1835
prešlo len pár hodín
12:39
who walksprechádzky right by me
but MrPán. JohnnyJohnny HolmesHolmes,
216
747676
3922
a kto okolo mňa neprešiel
nik iný pán Johnny Holmes,
12:43
the toughhúževnatý blackčierna securityzabezpečenia guardstráž
I had gottendostali in a fistfightpästné súboj with,
217
751622
3386
silný čierny ochrankár
s ktorým som sa dostal do pästného súboja,
12:48
that got me kickedkopol out the seconddruhý time
218
756016
2040
kvôli ktorému ma druhýkrát vyhodili
12:50
and led out in handcuffsputá from the schoolškolské.
219
758080
2414
a vyviedli zo školy v putách.
12:53
He didn't recognizeuznať me,
220
761763
1615
Nespoznal ma,
12:56
but I saw him,
221
764251
1232
ale ja som ho videl,
12:58
and I didn't know what to do.
222
766404
1402
a nevedel som, čo mám robiť.
12:59
I was frozenzmrazený; I was this growndospelý man now,
yearsleta out of the movementpohyb,
223
767830
3643
Zamrzol som; už som bol dospelý muž,
roky som bol mimo hnutia
13:03
and I was sweatingpotenie and I was tremblingchvenie.
224
771497
2081
a potil som sa,
a triasol som sa.
13:06
But I decidedrozhodol I had to do something.
225
774533
2154
Ale rozhodol som sa,
že musím niečo urobiť.
13:09
And I decidedrozhodol I neededpotrebný to suffertrpieť
underpod the weightzávažia of my pastminulosť,
226
777902
3799
A rozhodol som sa, že musím trpieť
pod ťarchou svojej minulosti,
13:13
because for fivepäť yearsleta
I had triedskúšal to outrunPredbehnúť it.
227
781725
2671
pretože päť rokov
som sa ju snažil predbehnúť.
13:17
I'd triedskúšal to make newNový friendspriatelia
and coverveko my tattoostetovanie with long sleevesrukávy,
228
785105
3304
Snažil som sa nájsť nových priateľov
a skryť tetovania dlhými rukávmi,
13:20
and I wouldn'tnie admitpripustiť it
229
788433
1167
a minulosť som nepriznal,
13:21
because I was afraidbáť of beingbytia judgedsúdený
230
789624
1822
pretože som sa bál odsudzovania,
13:23
the samerovnaký way I had judgedsúdený other people.
231
791470
2241
tak ako som ja kedysi
odsudzoval iných ľudí.
13:26
Well, I decidedrozhodol I was going to chaseChase
MrPán. HolmesHolmes out to the parkingparkovisko lot --
232
794862
3984
Tak som sa rozhodol sledovať
pána Holmesa na parkovisko -
13:30
probablypravdepodobne not the smartestnajchytrejší
decisionrozhodnutie that I madevyrobený.
233
798870
2503
asi nie najmúdrejšie rozhodnutie,
ktoré som urobil.
13:33
(LaughterSmiech)
234
801397
1271
(smiech)
13:34
But when I foundnájdených him,
he was gettingzískavanie into his carauto,
235
802692
2514
Ale keď som ho našiel,
nastupoval do auta
13:37
and I tappedpoklepal him on the shoulderrameno.
236
805230
1973
a ja som ho poťapkal po pleci.
13:39
And when he turnedobrátil around
and he recognizeduznaný me,
237
807227
3156
Keď sa otočil, spoznal ma,
13:42
he tookzobral a stepkrok back because he was afraidbáť.
238
810407
2567
ustúpil o krok dozadu, pretože sa bál.
13:46
And I didn't know what to say.
239
814907
1627
A ja som nevedel, čo mám povedať.
13:50
FinallyNakoniec, the wordsslová cameprišiel out of my mouthústa,
and all I could think to say was,
240
818088
4040
Nakoniec z mojich úst vyšli slová
a jediné, čo som vedel povedať, bolo:
13:54
"I'm sorry."
241
822152
1161
"Prepáčte."
13:56
And he embracedobjatie me,
242
824096
1476
A on ma objal
13:58
and he forgaveodpustil me.
243
826391
1429
a odpustil mi.
14:01
And he encouragedpodporovať me to forgiveodpustiť myselfja sám.
244
829877
2966
A povzbudil ma k tomu,
aby som odpustil sám sebe.
14:06
He recognizeduznaný that it wasn'tnebol the storypríbeh
of some brokenzlomený go-nowhereGo-nikde kiddieťa
245
834073
6090
Spoznal, že nešlo o príbeh
nejakého zlomeného zbytočného dieťaťa,
14:12
who was going to just
joinpripojiť a ganggang and go to prisonväzenský.
246
840187
3016
ktoré sa pripojí ku gangu
a pôjde do väzenia.
14:15
He knewvedel that this was the storypríbeh
of everykaždý youngmladý persončlovek who was vulnerablezraniteľný,
247
843227
4523
Vedel, že toto bol príbeh každého
mladého človeka, ktorý bol zraniteľný,
14:19
who was searchingvyhľadávanie for identityidentita,
communityspoločenstvo and purposeúčel,
248
847774
2808
ktorý hľadal identitu,
komunitu a zmysel,
14:22
and then hithit a wallstena
249
850606
1406
a potom narazil na prekážku
14:24
and was unableneschopný to find it
250
852036
1722
a nemohol ich nájsť,
14:25
and wentšiel down a darktmavá pathcesta.
251
853782
1747
tak išiel cestou temna.
14:29
And he madevyrobený me promisesľub one thing,
252
857482
2093
A musel som sľúbiť jednu vec,
14:31
that I would tell my storypríbeh
to whoeverktokoľvek would listen.
253
859599
3228
že poviem môj príbeh každému,
kto ho bude počúvať.
14:34
That was 18 yearsleta agopred,
254
862851
1582
To bolo pred osemnástimi rokmi
14:36
and I've been doing it ever sinceod tej doby.
255
864457
1798
a odvtedy to robím.
14:38
(ApplausePotlesk)
256
866737
4874
(potlesk)
14:49
You mightsila be askingpýta yourselfsám right now:
257
877309
1968
Možno sa samých seba teraz pýtate:
14:51
How does a good kiddieťa from
a hardworkingpracovitý immigrantprisťahovalcov familyrodina
258
879301
3022
Ako môže dobré dieťa
z ťažko pracujúcej rodiny imigrantov
14:54
endkoniec up going down suchtaký a darktmavá pathcesta?
259
882347
2843
skončiť na takej temnej ceste?
14:57
One wordslovo: potholesvýmole.
260
885214
2680
Jedno slovo: výtlky.
15:00
That's right. PotholesVýmole.
261
888508
1718
Presne tak. Výtlky.
15:02
I had a lot of potholesvýmole when I was kiddieťa.
262
890250
2533
Ako dieťa som mal veľa výtlkov.
15:05
We all had them --
263
893582
1545
Všetci sme ich mali -
15:07
you know, the things in life that we hithit
264
895151
2870
poznáte to, tie veci v živote,
na ktoré narazíme,
15:10
that invariablystále just kinddruh of
nudgePosunúť us off our pathcesta,
265
898045
2926
ktoré nás vždy nejak
odklonia od našej cesty
15:12
and if they remainzostať unresolvednevyriešené
266
900995
1682
a ak ostanú nevyriešené
15:15
or untreatedneliečených
267
903442
1239
alebo neliečené
15:17
or not dealtzaoberala with,
268
905697
1421
alebo nevybavené,
15:19
sometimesniekedy we can get dangerouslynebezpečne loststratený
down prettypekný darktmavá corridorskoridory.
269
907792
3763
tak sa kvôli nim niekedy môžeme stratiť
vo veľmi temných uličkách.
15:24
PotholesVýmole can be things like traumatrauma,
270
912228
2183
Výtlky môžu byť veci, akými sú trauma,
15:26
abusezneužívanie, unemploymentnezamestnanosť,
271
914435
2417
zneužívanie, nezamestnanosť,
15:29
neglectzanedbať,
272
917667
1159
zanedbávanie,
15:31
untreatedneliečených mentalduševné healthzdravie conditionspodmienky,
273
919652
2192
neliečené psychické poruchy
15:33
even privilegeprivilégium.
274
921868
1191
a dokonca aj privilégiá.
15:35
And if we hithit enoughdosť potholesvýmole
on our journeycesta in life,
275
923942
3148
A ak narazíme na dosť výtlkov
na našej životnej ceste
15:39
and we don't have the resourceszdroje
or the help to navigatenavigovať around them
276
927696
3740
a nebudeme mať prostriedky
alebo pomoc, ktorá by nás navigovala,
15:43
or to pullSEM us out,
277
931460
1217
alebo nás odtiaľ vytiahla,
15:46
well, sometimesniekedy good people
endkoniec up doing badzlý things.
278
934184
3173
tak niekedy môžu dobrí ľudia skončiť tak,
že robia zlé veci.
15:52
One suchtaký persončlovek
who had potholesvýmole is DarrellDarrell.
279
940026
3139
Jeden taký človek,
ktorý mal výtlky, je Darrell.
15:55
DarrellDarrell is from upstateUpstate NewNové YorkYork.
280
943189
1791
Darell je zo severného New Yorku.
15:57
He had readprečítať my memoirmonografie,
281
945495
2125
Prečítal si moje memoáre,
15:59
and he was really upsetrozčúlený about the endingkoncovka.
282
947644
2697
a bol naozaj znepokojený ohľadom záveru.
16:02
You see, I'd gottendostali out of the movementpohyb
283
950365
1906
Viete, ja som sa z hnutia dostal
16:04
and he was still in.
284
952295
1430
a on v ňom ešte stále bol.
16:05
And he emailede-mailom me and he said,
285
953749
3707
Poslal mi e-mail, v ktorom napísal:
16:09
"I didn't really like the way
that turnedobrátil out."
286
957480
2338
"Naozaj sa mi nepáči, ako sa to skončilo."
16:11
And I said, "Well, I'm sorry."
287
959842
1714
Ja som povedal: "No, to je mi ľúto."
16:13
(LaughterSmiech)
288
961580
1629
(smiech)
16:15
"But if you want to talk about it,
we could certainlyiste do that."
289
963233
2991
"Ale ak sa o tom chceš rozprávať,
určite by sme mohli."
16:18
And after a couplepár of weekstýždne
of going back and forthvpred with DarrellDarrell,
290
966248
3218
A po pár týždňoch
písania si s Darrellom
16:21
I learnedučený he was a 31-year-old-rok stará
militaryvojenský veteranveterán who had been injuredporanený
291
969490
5080
som sa dozvedel, že to bol
31-ročný veterán, ktorého zranili,
16:26
and was really angrynahnevaný about
not beingbytia ableschopný to go to AfghanistanAfganistan
292
974594
3739
a bol veľmi nahnevaný,
lebo sa nemohol vrátiť do Afganistanu,
16:30
to killzabiť MuslimsMoslimovia.
293
978357
1301
aby zabíjal moslimov.
16:32
And one day on the phonetelefón,
294
980741
1325
Raz mi počas telefonátu
16:34
he told me that he had seenvidieť
a MuslimMoslimské man in the parkpark prayingmodlí,
295
982090
4189
povedal, že videl moslima
modliť sa v parku
16:38
and that all he wanted to do
was kickkop him in the facetvár.
296
986303
3887
a jediné, čo chcel spraviť,
bolo kopnúť ho do tváre.
16:43
I flewlietal to BuffaloBuffalo the nextĎalšie day,
297
991377
1749
Ďalší deň som letel do Buffala,
16:45
and I satsat down with DarrellDarrell,
298
993968
1674
sadol som si s Darrellom
a spýtal som sa ho:
16:48
and I askedspýtal him,
299
996515
1192
16:50
"Have you ever metstretol
a MuslimMoslimské persončlovek before?"
300
998343
3205
"Už si niekedy predtým stretol moslima?"
16:54
And he said, "No!
301
1002168
1546
A on povedal: "Nie!
16:55
Why the hellpeklo would I want to do that?
302
1003738
1831
Prečo by som to dopekla chcel?
16:57
They're evilzlo. I don't want
anything to do with them."
303
1005593
2549
Sú zlí. Nechcem mať s nimi nič spoločné."
17:01
I said, "OK."
304
1009067
1430
Povedal som: "Okej."
17:02
So I excusedOspravedlnil myselfja sám,
and I wentšiel into the bathroomkúpeľňa
305
1010521
2422
Ospravedlnil som sa
a odišiel na toaletu.
17:04
and I tookzobral my phonetelefón out in the bathroomkúpeľňa,
306
1012967
2234
Tam som vytiahol svoj mobil,
17:07
and I GoogledGoogled the locallokálny mosquemešita,
307
1015225
1893
vygooglil som si miestnu mešitu
17:09
and I calledvolal them very quietlypokojne
from the bathroomkúpeľňa,
308
1017977
2287
a veľmi nenápadne som tam zavolal.
17:12
and I said, "ExcuseOspravedlnenie me,
imamimám, I need a favorpriazeň.
309
1020288
3958
Povedal som "Prepáčte, imám,
potrebujem láskavosť.
17:16
I have a ChristianKresťanské man
310
1024270
1151
Mám tu kresťana,
17:17
who would really love to learnučiť sa more
about your religionnáboženstvo."
311
1025445
2806
ktorý by sa naozaj chcel naučiť viac
o vašom náboženstve."
17:20
(LaughterSmiech)
312
1028275
2685
(smiech)
17:22
"Do you mindmyseľ if we stop by?"
313
1030984
1738
"Bol by problém, ak by sme prišli?"
17:26
Well, it tookzobral some convincingpresvedčivý
for DarrellDarrell to go,
314
1034278
2714
Nuž, stálo to nejaké to presviedčanie,
aby Darrell išiel,
17:29
but finallykonečne we got there,
315
1037016
2002
ale napokon sme sa tam dostali
17:31
and when I knockedzaklopal on the doordvere,
316
1039042
1506
a keď som zaklopal na dvere,
17:32
the imamimám said he only had
15 minutesminúty left for us,
317
1040572
3090
imám povedal, že na nás
má len 15 minút,
17:35
because he was preparingpríprava
for a prayermodlitba serviceslužba.
318
1043686
2550
pretože sa pripravoval
na modlitebnú službu.
17:38
I said, "We'llBudeme take it."
319
1046260
1197
Povedal som: "Berieme."
17:40
We wentšiel in,
320
1048252
1158
Vošli sme
17:41
and two and a halfpolovičná hourshodiny laterneskôr,
we cameprišiel out after huggingobjímanie and cryingplač
321
1049434
5183
a o dve a pol hodiny sme vyšli,
po objímaní a plači
17:46
and, very strangelyNapodiv,
bondinglepenie over ChuckChuck NorrisNorris for some reasondôvod.
322
1054641
3972
a z nejakého zvláštneho dôvodu
po zbližovaní sa cez Chucka Norrisa.
17:50
(LaughterSmiech)
323
1058637
1050
(smiech)
17:51
I don't know what it was about that,
324
1059711
1932
Neviem, čo na tom bolo,
17:53
but that's what happenedStalo.
325
1061667
1392
ale tak sa to stalo.
17:56
And I'm happyšťastný to say now
that DarrellDarrell and the imamimám,
326
1064459
3100
A s radosťou vám môžem povedať,
že Darrella a toho imáma
17:59
you can oftenčasto find them
at the locallokálny falafelFalafel standstáť,
327
1067583
2436
môžete často vidieť
pri miestnom stánku s falafelom
18:02
havingmajúce lunchobed togetherspolu.
328
1070043
1615
ako spolu obedujú.
18:03
(ApplausePotlesk)
329
1071682
3765
(potlesk)
18:12
You see, it's our disconnectionodpojenie
from eachkaždý other.
330
1080418
2541
Vidíte, je to tým,
akí sme navzájom odlúčení.
18:14
HatredNenávisť is bornnarodený of ignoranceneznalosť.
331
1082983
2243
Nenávisť sa rodí z nevedomosti.
18:17
FearStrach is its fatherotec,
and isolationizolácia is its mothermatka.
332
1085250
4079
Strach je jej otcom
a izolácia je jej matkou.
18:21
When we don't understandrozumieť something,
we tendsklon to be afraidbáť of it,
333
1089353
3977
Keď niečomu nerozumieme,
zvykneme sa toho báť
18:25
and if we keep ourselvesmy sami from it,
334
1093354
1719
a držíme sa od toho,
18:27
that fearstrach growsrastie, and sometimesniekedy,
it turnszákruty into hatrednenávisť.
335
1095097
3147
ten strach rastie a niekedy
prerastie do nenávisti.
18:31
SinceOd I've left the movementpohyb,
I've helpedpomohol over a hundredsto people
336
1099120
2999
Odkedy som opustil hnutie,
pomohol som vyše sto ľuďom
18:34
disengageuvoľniť from extremistextrémistické movementspohyby,
from whitebiely supremacistšovinista groupsskupiny --
337
1102143
3318
odpútať sa od extrémistických hnutí,
od skupín za nadvládu bielych --
18:37
(ApplausePotlesk)
338
1105485
3810
(potlesk)
18:46
to even jihadistdžihádistického groupsskupiny.
339
1114278
1526
až po džihádistické skupiny.
18:47
And the way I do that
is not by arguingargumentovať with them,
340
1115828
4557
Nerobím to tak, že sa s nimi hádam,
18:52
not by debatingdebatovať them,
341
1120409
1517
že s nimi debatujem
18:53
not by even tellingrozprávanie them they're wrongzle,
342
1121950
2289
alebo tak, že im hovorím, že sa mýlia,
18:56
even thoughhoci, boychlapec, I want to sometimesniekedy.
343
1124263
2233
aj keď verte, že niekedy by som chcel.
18:58
I don't do that.
344
1126520
1274
To nerobím.
19:00
InsteadNamiesto toho, I don't pushTAM them away.
345
1128334
2528
Naopak ich neodstrkujem.
19:02
I drawkresliť them in closerbližšie,
346
1130886
1635
Vtiahnem ich bližšie
19:05
and I listen very closelyblízko
for theirich potholesvýmole,
347
1133220
4363
a veľmi pozorne počúvam
o ich výtlkoch,
19:10
and then I beginzačať to fillvyplniť them in.
348
1138345
1669
a potom ich začnem vypĺňať.
19:12
I try to make people more resilientpružné,
349
1140657
2256
Snažím sa robiť ľudí húževnatejšími,
19:14
more self-confidentsebavedomý,
350
1142937
1504
sebavedomejšími,
19:16
more ableschopný to have skillszručností
to competesúťažiť in the marketplacetrhovisko
351
1144841
4029
schopnejšími uplatniť sa na trhu práce,
19:20
so that they don't have
to blamevina the other,
352
1148894
2672
aby nemuseli obviňovať iných,
19:24
the other that they'veoni majú never metstretol.
353
1152764
1824
iných, ktorých nikdy nestretli.
19:27
I'd like to just leavezanechať you
with one last thing before I go.
354
1155758
3800
Predtým, ako odídem, by som vám
rád povedal ešte jednu vec.
19:32
Of all the people I've workedpracoval with,
they will all tell you the samerovnaký thing.
355
1160915
3523
Všetci ľudia, s ktorými som pracoval,
vám povedia rovnakú vec.
19:36
One, they becamesa stal extremistsextrémisti
356
1164462
3592
Po prvé, stali sa extrémistami,
19:40
because they wanted to belongpatriť,
not because of ideologyideológie or dogmaDogma.
357
1168078
3834
pretože chceli patriť,
nie kvôli ideológii a dogme.
19:44
And seconddruhý, what broughtpriniesla them out
358
1172787
2628
A po druhé, čo ich vyviedlo preč,
19:48
was receivingprijímanie compassionsúcit
359
1176290
1902
bolo získanie súcitu
19:50
from the people
they leastnajmenej deservedzaslúžil it from,
360
1178216
2343
od ľudí, od ktorých si to
zaslúžili najmenej,
19:53
when they leastnajmenej deservedzaslúžil it.
361
1181247
1653
keď si to zaslúžili najmenej.
19:54
(ApplausePotlesk)
362
1182924
2097
(potlesk)
19:57
So I would like
to leavezanechať you with a challengevýzva:
363
1185045
2310
Takže by som vám rád dal výzvu:
19:59
go out there todaydnes, tomorrowzajtra --
hopefullydúfajme everykaždý day --
364
1187801
3506
choďte von; dnes, zajtra --
v najlepšom prípade každý deň --
20:04
find somebodyniekto that you think
is undeservingundeserving of your compassionsúcit
365
1192052
4672
nájdite niekoho, o kom si myslíte,
že si nezaslúži váš súcit,
20:08
and give it to them,
366
1196748
1184
a dajte im ho,
20:10
because I guaranteezáruka you,
367
1198694
1389
pretože vám garantujem,
20:12
they're the onesones who need it the mostväčšina.
368
1200107
1908
že oni sú tí,
ktorí ho potrebujú najviac.
20:14
Thank you very much.
369
1202554
1312
Ďakujem veľmi pekne.
20:15
(ApplausePotlesk)
370
1203890
1963
(potlesk)
Translated by Daniel Javoran
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christian Picciolini - Counter-extremism specialist
Christian Picciolini is dedicated to helping others counter racism and extremism.

Why you should listen

After leaving the white supremacist skinhead movement he helped build in America during the 1980s and 90s, Christian Picciolini earned a degree in international relations from DePaul University. He launched Goldmill Group, a global media and counter-extremism consulting firm. In 2016, he won an Emmy Award for his role in producing an anti-hate advertising campaign aimed at helping people disengage from violent extremist groups. His life since leaving the white-supremacist movement over two decades ago has been dedicated to helping others counter racism and extremism by founding such organizations as ExitUSA and Life After Hate.

Picciolini has spoken all over the world, sharing his unique and extensive knowledge, teaching all who are willing to learn about building greater peace through empathy and compassion. His involvement in the early American skinhead movement is chronicled in his memoir WHITE AMERICAN YOUTH: My Descent into America’s Most Violent Hate Movement—and How I Got Out (Hachette). He is co-developing a television docu-series based on his work helping people disengage from violent ideologies.

More profile about the speaker
Christian Picciolini | Speaker | TED.com