ABOUT THE SPEAKER
Yasin Kakande - Investigative journalist, author
Yasin Kakande is exposing the human rights abuses of migrant workers in the Middle East.

Why you should listen

Investigative journalist Yasin Kakande works undercover in the Middle East to expose human rights abuses of migrant workers. He investigates the reasons why Africans choose to migrate to the Middle East, Europe and America, and traces the severe consequences of countries closing their borders to African migrants. A migrant himself, first to the Middle East and recently to the US, Kakande is the author of two books: Slave States, an expose of the enslavement, trafficking and abuse of workers in the Gulf Arab Region, and The Ambitious Struggle: An African Journalist's Journey of Hope and Identity in a Land of Migrants.

More profile about the speaker
Yasin Kakande | Speaker | TED.com
TED2018

Yasin Kakande: What's missing in the global debate over refugees

Yasin Kakande: Vad som saknas i den globala debatten om flyktingar

Filmed:
955,903 views

Vi hör av alla som debatterar flyktingar - från politiker som talar för gränskontroll till personer som är rädda att förlora sina jobb - alla, utom migranterna själva: Varför kommer de? Journalisten och TED Fellow Yasin Kakanda förklarar vad som tvingade honom och många andra att fly sina hemländer. Han ivrar för en öppnare diskussion och ett nytt perspektiv, för mänsklighetens historia är en historia av migration, påminner han oss: "Det finns inga hinder som någonsin kan bli så starka att de kan stoppa migrationsvågen som har bestämt mänsklighetens historia. ", säger han.
- Investigative journalist, author
Yasin Kakande is exposing the human rights abuses of migrant workers in the Middle East. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
I am an immigrantinvandrare from UgandaUganda
livinglevande in the UnitedUnited StatesStaterna
0
5154
3905
Jag är en immigrant från Uganda
som bor i USA
00:21
while waitingväntar for my asylumasylsökande applicationAnsökan
1
9083
2661
medan jag väntar på att min asylansökan
00:23
to go throughgenom.
2
11768
1186
ska godkännas.
00:25
MigrantsMigranter do not enjoynjut av
much freedomfrihet of movementrörelse
3
13723
3268
Migranter har inte mycket rörelsefrihet
00:29
in our worldvärld todayi dag.
4
17015
1424
i vår värld idag.
00:30
This certainlysäkert appliesapplicerar to those
who are desperatedesperat enoughtillräckligt
5
18802
3171
Det gäller särskilt för de som
är så desperata att de far på
00:33
to navigatenavigera choppyhackig
and stormystormigt seashav in boatsbåtar.
6
21997
3018
krabbiga och stormiga hav i båtar.
00:37
These are the risksrisker my cousinskusiner
from WestVäst AfricaAfrika and NorthNorr AfricaAfrika faceansikte
7
25352
4772
Det är riskerna som mina kusiner
från väst- och nordafrika möter
00:42
while tryingpåfrestande to crosskorsa over to EuropeEuropa.
8
30148
2302
när de far över till Europa.
00:44
IndeedVerkligen, it is a raresällsynt
but fortunatelyckligt lottad opportunitymöjlighet
9
32474
3827
Det är verkligen sällsynt
men lyckosamt för en migrant
00:48
for a migrantmigrerande to addressadress
a gatheringsammankomst like this.
10
36325
3157
att få tala inför
en församling som den här.
00:52
But this alsoockså signifiesbetecknar
what oftenofta is missingsaknas
11
40259
3147
Men detta visar också vad som ofta saknas
00:55
in the globalglobal debatedebatt over refugeesflyktingar,
12
43430
2674
i den globala debatten om flyktingar,
00:58
migrantsmigranter and immigrantsinvandrare,
13
46128
2358
migranter och invandrare,
01:00
voicesröster of the disenfranchisedofria.
14
48510
2969
röster för de som berövats
sina mänskliga rättigheter.
01:03
CitizensMedborgarna of manymånga hostvärd countriesländer,
15
51503
1963
Medborgare i många värdländer,
01:05
even those that previouslytidigare
welcomedvälkomnade newcomersnykomlingar,
16
53490
2915
även de som tidigare välkomnat nyanlända,
01:08
are uneasyorolig about the risingstigande
numberstal of individualsindivider
17
56429
3282
är bekymrade över det stigande
antalet individer
01:11
comingkommande into theirderas countriesländer.
18
59735
2218
som kommer till deras länder.
01:13
The immediateomedelbar criticismkritik
is that the newcomersnykomlingar upendvända upp och ner the stabilitystabilitet
19
61977
3995
Den närmaste kritiken är att de nyanlända
vänder upp och ner på stabiliteten
01:17
of socialsocial welfarevälfärd and employmentsysselsättning
in theirderas countriesländer.
20
65996
3157
för socialbidrag och sysselsättning
i deras länder.
01:21
UncertainOsäkra and skepticalskeptisk citizensmedborgare
look towardsmot politicianspolitiker
21
69177
3718
Osäkra och skeptiska medborgare
söker sig till politiker
01:24
who are competingtävlande againstmot eachvarje other
to see who can claimkrav the prizepris-
22
72919
4788
som konkurrerar med varandra
om vem som kan ta priset
01:29
of the loudestmest högljudda voiceröst
of populismpopulism and nationalismnationalismen.
23
77731
3711
för att mest högröstat uttrycka
populism och nationalism.
01:33
It is a contesttävling of who
is the toughesttuffaste on migrantsmigranter,
24
81917
4413
Det är en tävling om vem som
är hårdast mot migranter,
01:38
the mostmest willingvillig to imposeinföra travelresa bansförbud
25
86354
2231
mest villiga att införa reseförbud
01:40
and the mostmest eagerivriga to proposeföreslå
projectsprojekt in buildingbyggnad wallsväggar.
26
88609
3788
och mest angelägen att föreslå
projekt att bygga murar.
01:44
All these restrictionsrestriktioner simplyhelt enkelt addressadress
symptomssymptom of the problemproblem,
27
92782
3661
Alla dessa restriktioner riktar sig
enbart mot problemens symtom,
01:48
not the causesorsaker.
28
96467
1421
inte dess orsaker.
01:49
Why are they comingkommande?
29
97912
1581
Varför kommer de?
01:52
MigrantsMigranter can sharedela med sig perspectivesperspektiv,
30
100221
1705
Migranter kan dela med sig av sin syn
01:53
if only politicianspolitiker
would be willingvillig to listen.
31
101950
3230
om bara politiker skulle vilja lyssna.
01:57
In DubaiDubai, I chronicledkrönika injusticesorättvisor
and inequalitiesojämlikhet inflictedtillfogade regularlyregelbundet
32
105590
4168
I Dubai skrev jag om orättvisor och
bristande social jämlikhet som
02:01
on the migrantmigrerande laborarbetskraft forcetvinga.
33
109782
1884
gästarbetarna regelbundet utsattes för.
02:03
As a resultresultat, pressurestryck
from the governmentsregeringar
34
111690
3067
Påtryckningar från regeringarna
02:06
of the respectiverespektive countriesländer
35
114781
1463
i de respektive regeringarna
ledde som följd av detta till att jag
02:08
led to me beingvarelse forcedtvingade out of my careerkarriär
as a journalistjournalist in the MiddleMitten EastÖster.
36
116268
4670
tvingades sluta min karriär som
journalist i mellanöstern.
Jag deporterades till Uganda,
02:13
I was deportedutvisas to UgandaUganda,
37
121747
1503
02:15
where economicekonomisk deprivationdeprivation
putssätter everyonealla at the riskrisk of starvationsvält.
38
123274
4657
där ekonomisk fattigdom
ställer alla inför risken för svält.
02:19
I fledfled UgandaUganda to come to the UnitedUnited StatesStaterna
39
127955
2667
Jag flydde från Uganda till USA
02:22
in the hopehoppas of sustainingsustaining a voiceröst
for my brothersbröder and sisterssystrar
40
130646
4110
i hopp om att kunna föra talan
för mina bröder och systrar
02:26
who experienceerfarenhet a more
seriousallvarlig plightsvår situation as migrantsmigranter.
41
134780
3373
som upplever en värre belägenhet
som migranter.
02:30
My fatherfar told me he was not happylycklig
about me writingskrift a bookbok
42
138707
3658
Min far sa till mig att han inte
var nöjd över att jag skrev en bok
02:34
that riskedriskerade deportationutvisning and unemploymentarbetslöshet.
43
142389
3728
som fick mig att riskera utvisning
och arbetslöshet.
02:38
He had been diabeticdiabetiker for manymånga yearsår
when I still workedarbetade in DubaiDubai,
44
146141
3474
Han hade haft diabetes i flera år
när jag fortfarande arbetade i Dubai,
02:41
and my salarylön was always sufficienttillräcklig
to paybetala for his treatmentsbehandlingar.
45
149639
3579
och min lön räckte till
att betala hans behandlingar.
02:45
After I was expelledutvisas,
46
153854
1770
Efter att jag utvisades
02:47
I could not affordråd
to sustainupprätthålla his treatmentbehandling,
47
155648
2868
hade jag inte råd
att fortsätta hans behandlingar.
02:50
and even in the last daysdagar of his life,
48
158540
2744
Och inte ens under hans livs sista dagar
02:53
I could not affordråd
to take him to a hospitalsjukhus.
49
161308
2485
hade jag råd att ta honom till sjukhus.
02:56
As I carriedgenom his bodykropp in my handshänder
to laylägga it in the groundjord
50
164911
3772
När jag bar honom i mina händer
för att begravas
03:00
in JuneJuni of last yearår,
51
168707
1637
i juni förra året,
03:02
I realizedinsåg I had paidbetald a profounddjupgående pricepris
52
170368
3434
så insåg jag att jag hade betalat
ett högt pris
03:05
for amplifyingförstärkande my voiceröst.
53
173826
1800
för att höja min röst.
03:09
The actspela teater of speakingtala up againstmot injusticesorättvisor
that are multilayeredmultilayered is never easylätt,
54
177482
6151
Att höja rösten mot mångbottnade
orättvisor är aldrig lätt,
03:16
because the problemsproblem requirebehöva
more than just rhetoricretorik.
55
184257
3884
för det behövs mer än bara talekonst.
03:20
So long as goldguld- minesgruvor, oilfieldsoljefält and largestor
farmsgårdar in AfricaAfrika continueFortsätta to be ownedägd
56
188165
6657
Så länge som guldgruvor, oljefält och
stora jordbruk i Afrika ägs
03:26
by foreignutländsk investorsinvesterare
57
194846
1748
av utländska investerare
03:28
and those vitalavgörande resourcesMedel
are shippedskickat to the WestVäst,
58
196618
3546
och dessa viktiga resurser
fortsätter att skickas till västvärlden
03:32
the streamströmma of AfricanAfrikanska migrantsmigranter
will flowflöde continuouslykontinuerligt.
59
200188
4722
så kommer strömmen av afrikanska migranter
flyta kontinuerligt.
03:37
There are no restrictionsrestriktioner
that could ever be so rigorousrigorös
60
205423
4629
Det finns inga hinder
som någonsin kan bli så starka
03:42
to stop the wavevåg of migrationmigration
that has determinedfast besluten our humanmänsklig historyhistoria.
61
210076
5509
att de kan stoppa migrationsvågen
som har bestämt mänsklighetens historia.
03:47
Before bordergräns controlskontroller can be tightenedåtdragna
62
215609
2865
Innan gränskontroller kan dras åt
03:50
and newny visavisum restrictionsrestriktioner imposedsom införts,
63
218498
2964
och nya visa-restriktioner införas,
03:53
countriesländer that have long receivedmottagen migrantsmigranter
64
221486
2545
borde länder som länge
tagit emot migranter
03:56
should engageförlova sig in a more openöppen discussiondiskussion.
65
224055
3318
ägna sig åt en öppnare diskussion.
03:59
That is the only practicalpraktisk startStart
for reconcilingatt förena, finallytill sist,
66
227397
4876
Detta är det enda praktiska sättet
att slutligen göra upp med
04:05
a legacyarv of exploitationutnyttjande,
67
233217
2346
ett arv av utnyttjande,
04:08
slaveryslaveri,
68
236713
1516
slaveri,
04:10
colonialismkolonialism
69
238253
1400
kolonialism
04:11
and imperialismimperialism,
70
239677
1780
och imperialism,
04:13
so that togethertillsammans, we can moveflytta forwardfram-
in creatingskapande a more just globalglobal economyekonomi
71
241481
5612
så att vi tillsammans kan göra framsteg
i att skapa en mer rättvis global ekonomi.
04:19
in the 21stst centuryårhundrade --
72
247752
1787
under 21:a århundradet -
04:22
one that benefitsfördelar all.
73
250087
2833
en som gynnar oss alla.
Translated by Lars Carlsson
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Yasin Kakande - Investigative journalist, author
Yasin Kakande is exposing the human rights abuses of migrant workers in the Middle East.

Why you should listen

Investigative journalist Yasin Kakande works undercover in the Middle East to expose human rights abuses of migrant workers. He investigates the reasons why Africans choose to migrate to the Middle East, Europe and America, and traces the severe consequences of countries closing their borders to African migrants. A migrant himself, first to the Middle East and recently to the US, Kakande is the author of two books: Slave States, an expose of the enslavement, trafficking and abuse of workers in the Gulf Arab Region, and The Ambitious Struggle: An African Journalist's Journey of Hope and Identity in a Land of Migrants.

More profile about the speaker
Yasin Kakande | Speaker | TED.com