ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Terry Moore: Ayyaqqabının bağını necə bağlamalı

Filmed:
7,612,252 views

Terry Moore ömrü boyu ayaqqabısının bağını yalnış bağladını kəşv etdi. O, TED üçün səhnəyə çıxıb daha yaxşı yolu göstərir. (Tarixi qeyd: 2005-ci ildə olan bu danışıq TED səhnəsində tamaşaçılara verilən ilk 3 dəqiqəlik danışıq idi)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinking of the TED audience as a wonderful collection
0
0
3000
Mən TED tamaşaçılarını möhtəşəm bir kolleksiya kimi düşünməyə alışmışam
00:18
of some of the most effective, intelligent,
1
3000
2000
Dünyanın ən effeltiv, ən ağıllı,
00:20
intellectual, savvy,
2
5000
3000
intellektual, fərasətli,
00:23
worldly and innovative people in the world.
3
8000
2000
düynəvi və yenilikçi insanları.
00:25
And I think that's true.
4
10000
2000
Və düşünürəm ki bu doğrudur.
00:27
However, I also have reason to believe
5
12000
2000
Lakin, həm də inanıram ki,
00:29
that many, if not most, of you
6
14000
2000
əgər hər biriniz olmasa da, əksəriyyətiniz
00:31
are actually tying your shoes incorrectly.
7
16000
2000
ayyaqqabınızın bağını səhv bağlayırsınız.
00:33
(Laughter)
8
18000
2000
(Gülüş)
00:35
Now I know that seems ludicrous.
9
20000
2000
Bilirəm ki bu gülünc görünür.
00:37
I know that seems ludicrous.
10
22000
2000
Bilirəm ki bu gülünc görünür.
00:39
And believe me, I lived the same sad life
11
24000
2000
Və inanın ki, 3 ilə bundan əvvələdək
00:41
until about three years ago.
12
26000
2000
mən də həmin kədərli həyatı yaşamışam.
00:43
And what happened to me
13
28000
2000
Sonra isə başıma bir əhvalat gəldi.
00:45
was I bought, what was for me, a very expensive pair of shoes.
14
30000
3000
Mən özümə bir dəst çox bahalı ayaqqabı aldım.
00:48
But those shoes came with round nylon laces,
15
33000
3000
Amma bu ayaqqabıların yumru neylon bağları var idi
00:51
and I couldn't keep them tied.
16
36000
2000
və mən onları bağlı saxlaya bilmirdim.
00:53
So I went back to the store and said to the owner,
17
38000
2000
Beləliklə mən mağazaya geri döndüm və sahibinə dedim
00:55
"I love the shoes, but I hate the laces."
18
40000
2000
"Bu ayaqqabıları çox sevirəm, amma bağlarına nifrət edirəm"
00:57
He took a look and said, "Oh, you're tying them wrong."
19
42000
3000
O ayaqqabılara baxdı və dedi: "Siz onları səhv bağlayırsınız"
01:00
Now up until that moment,
20
45000
2000
O vaxta qədər
01:02
I would have thought that, by age 50,
21
47000
3000
düşünürdüm ki, 50 yaşıma qədər
01:05
one of the life skills that I had really nailed
22
50000
3000
həyatda yaxşı öyrəndiyim bacarıqlardan biri
01:08
was tying my shoes.
23
53000
2000
ayaqqabılarımı bağlamaq idi.
01:10
But not so -- let me demonstrate.
24
55000
3000
Amma heç də yox -- icazə verin göstərim
01:14
This is the way
25
59000
2000
Əksəriyyətimiz bu yolla
01:16
that most of us were taught to tie our shoes.
26
61000
3000
ayaqqabının bağını bağlamağı öyrənmişik.
01:22
Now as it turns out -- thank you.
27
67000
3000
Amma həqiqətdə -- təşəkkürlər
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Dayanın, ardı var
01:27
As it turns out,
29
72000
3000
Həqiqətdə
01:30
there's a strong form and a weak form of this knot,
30
75000
2000
bu düyünün güclü və zəif formaları var
01:32
and we were taught to tie the weak form.
31
77000
2000
və bizə zəif forması öyrədilib.
01:34
And here's how to tell.
32
79000
2000
Və bunu asanlıqla ayırmaq olar.
01:36
If you pull the strands at the base of the knot,
33
81000
2000
Əgər ipləri düyünün mərkəzindən dartsanız
01:38
you will see that the bow will orient itself
34
83000
3000
görəcəksiniz ki bant özünü
01:41
down the long axis of the shoe.
35
86000
2000
ayaqqabının uzununa olan hissəsinə istiqamətləndirəcək.
01:43
That's the weak form of the knot.
36
88000
2000
Bu düyünün zəif formasıdır.
01:45
But not to worry.
37
90000
2000
Amma narahat olmayın.
01:47
If we start over
38
92000
2000
Əgər yenidən başlasaq
01:49
and simply go the other direction
39
94000
2000
və sadəcə digər istiqamətdə,
01:51
around the bow,
40
96000
2000
yəni bantın ətrafı ilə getsək
01:53
we get this, the strong form of the knot.
41
98000
3000
biz düyünün güclü formasını alırıq.
01:56
And if you pull the cords under the knot,
42
101000
3000
Və düyünün altındakı ipləri dartsanız
01:59
you will see that the bow orients itself
43
104000
2000
görəcəksiniz ki bant özünü
02:01
along the transverse axis of the shoe.
44
106000
3000
ayaqqabının eninə olan hissəsinə istiqamətləndirəcək.
02:04
This is a stronger knot. It will come untied less often.
45
109000
3000
Bu düyün daha güclüdür. Daha nadir hallarda açılacaq.
02:07
It will let you down less,
46
112000
2000
Sizi daha az darda qoyacaq.
02:09
and not only that, it looks better.
47
114000
3000
Və təkcə bunlar deyil, həm də bu daha yaxşı görünür.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Gəlin bünü bir daha edək.
02:14
(Applause)
49
119000
3000
(Alqış)
02:17
Start as usual,
50
122000
4000
Həmişəki kimi başlayırıq
02:21
go the other way around the loop.
51
126000
2000
və bantın digər tərəfi ilə gedirik.
02:23
This is a little hard for children,
52
128000
2000
Bu uşaqlar üçüc bir az çətindir,
02:25
but I think you can handle it.
53
130000
2000
amma düşünürəm ki bunu bacararsınız.
02:29
Pull the knot.
54
134000
2000
Düyümü dartın.
02:31
There it is: the strong form of the shoe knot.
55
136000
3000
Və budur, ayaqqabı bağının güclü forması.
02:34
Now, in keeping with today's theme,
56
139000
4000
Beləliklə, bugünün mövzusuna qayıdaq.
02:38
I'd like to point out -- and something you already know --
57
143000
2000
Sizə artıq bildiyiniz bir şeyi xatırlatmaq istərdim.
02:40
that sometimes a small advantage
58
145000
2000
Bəzən həyatın bir yerində
02:42
someplace in life
59
147000
2000
kiçik bir fayda
02:44
can yield tremendous results someplace else.
60
149000
3000
başqa bir yerdə böyük nəticələrə gətirib çıxara bilər.
02:48
Live long and prosper.
61
153000
2000
Uzun ömür və uğur sizinlə olsun.
02:50
(Applause)
62
155000
3000
(Alqışlar)
Translated by Ruslan M
Reviewed by Gulchin Taghiyeva

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com