ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Terry Moore: Cum să te legi la şireturi

Filmed:
7,612,252 views

Terry Moore a descoperit că toată viaţa şi-a legat greşit şireturile la pantofi. În spiritul TED el vine pe scenă pentru a împărtăşi o cale mai bună de a ne lega la şireturi.(Notă istorică: Aceasta a fost prima conferinţă de 3 minute ţinută pe scena TED 2005)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinkinggândire of the TEDTED audiencepublic as a wonderfulminunat collectionColectie
0
0
3000
Obişnuiesc să mă gândesc la auditoriul TED ca la o colecţie minunată
00:18
of some of the mostcel mai effectiveefectiv, intelligentinteligent,
1
3000
2000
de cei mai eficienţi, inteligenţi,
00:20
intellectualintelectual, savvySavvy,
2
5000
3000
intelectuali, pricepuţi
00:23
worldlylumeşti and innovativeinovatoare people in the worldlume.
3
8000
2000
vorbăreţi şi inovatori oameni din lume.
00:25
And I think that's trueAdevărat.
4
10000
2000
Şi cred că este adevărat.
00:27
HoweverCu toate acestea, I alsode asemenea have reasonmotiv to believe
5
12000
2000
Totuşi, am motive să cred că
00:29
that manymulți, if not mostcel mai, of you
6
14000
2000
mulţi, dacă nu chiar toţi dintre voi,
00:31
are actuallyde fapt tyinglegarea your shoespantofi incorrectlyincorect.
7
16000
2000
îşi leagă de fapt şireturile incorect.
00:33
(LaughterRâs)
8
18000
2000
(Râsete)
00:35
Now I know that seemspare ludicrousridicol.
9
20000
2000
Acum ştiu că pare ridicol.
00:37
I know that seemspare ludicrousridicol.
10
22000
2000
Ştiu că pare ridicol.
00:39
And believe me, I livedtrăit the samela fel sadtrist life
11
24000
2000
Şi credeţi-mă am trăit aceeaşi viaţă tristă
00:41
untilpana cand about threeTrei yearsani agoîn urmă.
12
26000
2000
până acum vreo 3 ani.
00:43
And what happeneds-a întâmplat to me
13
28000
2000
Şi ce mi s-a întâmplat
00:45
was I boughtcumparat, what was for me, a very expensivescump pairpereche of shoespantofi.
14
30000
3000
a fost că am cumpărat, ceea ce a fost pentru mine, o pereche de pantofi foarte scumpi.
00:48
But those shoespantofi camea venit with roundrundă nylonnailon lacesdantele,
15
33000
3000
Dar acei pantofi aveau şireturi rotunde de nailon
00:51
and I couldn'tnu a putut keep them tiedlegat de.
16
36000
2000
şi nu le puteam ţine legate.
00:53
So I wenta mers back to the storemagazin and said to the ownerproprietar,
17
38000
2000
Aşa că am mers înapoi la magazin şi i-am spus proprietarului
00:55
"I love the shoespantofi, but I hateură the lacesdantele."
18
40000
2000
"Îmi plac pantofii foarte mult, dar urăsc şireturile."
00:57
He tooka luat a look and said, "Oh, you're tyinglegarea them wronggresit."
19
42000
3000
S-a uitat şi a spus: "Oh, le-ai legat greşit."
01:00
Now up untilpana cand that momentmoment,
20
45000
2000
Acum, până în acel moment,
01:02
I would have thought that, by agevârstă 50,
21
47000
3000
am crezut că, la vârsta de 50 de ani,
01:05
one of the life skillsaptitudini that I had really nailedbătute în cuie
22
50000
3000
una din deprinderile de viaţă pe care am avut-o cu adevărat
01:08
was tyinglegarea my shoespantofi.
23
53000
2000
a fost să-mi leg şireturile la pantofi.
01:10
But not so -- let me demonstratedemonstra.
24
55000
3000
Dar nu chiar--să vă demonstrez.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Acesta e modul în care
01:16
that mostcel mai of us were taughtînvățat to tiecravată our shoespantofi.
26
61000
3000
cei mai mulţi dintre noi am fost învăţaţi să ne legăm şireturile.
01:22
Now as it turnstransformă out -- thank you.
27
67000
3000
Acum, aşa cum se dovedeşte--mulţumesc.
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Aşteptaţi, mai este ceva.
01:27
As it turnstransformă out,
29
72000
3000
Aşa cum se dovedeşte,
01:30
there's a strongputernic formformă and a weakslab formformă of this knotnod,
30
75000
2000
există o formă rezistentă şi o formă slabă a acestui nod,
01:32
and we were taughtînvățat to tiecravată the weakslab formformă.
31
77000
2000
şi noi am fost învăţaţi să legăm forma slabă.
01:34
And here'saici e how to tell.
32
79000
2000
Şi iată cum poţi să-ţi dai seama.
01:36
If you pullTrage the strandsdirecţii de acţiune at the basebaza of the knotnod,
33
81000
2000
Dacă trageţi de margini la baza nodului,
01:38
you will see that the bowarc will orientOrient itselfîn sine
34
83000
3000
veţi vedea că şnurul se va orienta singur
01:41
down the long axisaxă of the shoepantof.
35
86000
2000
de-a lungul axei pantofului.
01:43
That's the weakslab formformă of the knotnod.
36
88000
2000
Aceasta e forma slabă a nodului.
01:45
But not to worryface griji.
37
90000
2000
Dar nu vă îngrijoraţi.
01:47
If we startstart over
38
92000
2000
Dacă o luăm de la capăt
01:49
and simplypur şi simplu go the other directiondirecţie
39
94000
2000
şi pur şi simplu mergem în cealaltă direcţie
01:51
around the bowarc,
40
96000
2000
în jurul şnurului,
01:53
we get this, the strongputernic formformă of the knotnod.
41
98000
3000
obţinem aceasta -- forma rezistentă a nodului.
01:56
And if you pullTrage the cordscabluri undersub the knotnod,
42
101000
3000
Şi dacă tragem de şnururi pe sub nod
01:59
you will see that the bowarc orientsorientează itselfîn sine
43
104000
2000
veţi vedea că şnurul se orientează
02:01
alongde-a lungul the transversetransversal axisaxă of the shoepantof.
44
106000
3000
de-a lungul axei transversale a pantofului.
02:04
This is a strongermai puternic knotnod. It will come untieddezlegat lessMai puțin oftende multe ori.
45
109000
3000
Acesta este un nod rezistent. Se va dezlega mai rar.
02:07
It will let you down lessMai puțin,
46
112000
2000
Vă va dezamăgi mai puţin.
02:09
and not only that, it looksarată better.
47
114000
3000
Şi nu numai asta, dar arată şi mai bine.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Vom face asta încă o dată.
02:14
(ApplauseAplauze)
49
119000
3000
(Aplauze)
02:17
StartÎncepe as usualca de obicei,
50
122000
4000
Începeţi ca de obicei,
02:21
go the other way around the loopbuclă.
51
126000
2000
şi mergeţi invers în jurul buclei.
02:23
This is a little hardgreu for childrencopii,
52
128000
2000
Asta e un pic mai greu pentru copii,
02:25
but I think you can handlemâner it.
53
130000
2000
dar cred că voi vă veţi descurca.
02:29
PullTrage the knotnod.
54
134000
2000
Trageţi nodul.
02:31
There it is: the strongputernic formformă of the shoepantof knotnod.
55
136000
3000
Iată: forma rezistentă a nodului de la pantofi.
02:34
Now, in keepingpăstrare with today'sastăzi themetemă,
56
139000
4000
Acum, pentru a păstra tema de azi
02:38
I'd like to pointpunct out -- and something you alreadydeja know --
57
143000
2000
vreau să subliniez--şi-i ceva ce deja ştiţi--
02:40
that sometimesuneori a smallmic advantageavantaj
58
145000
2000
că uneori un mic avantaj
02:42
someplaceintr-un loc in life
59
147000
2000
undeva în viaţă
02:44
can yieldRandament tremendousextraordinar resultsrezultate someplaceintr-un loc elsealtfel.
60
149000
3000
poate produce rezultate extraordinare altundeva.
02:48
LiveLive long and prosperprospera.
61
153000
2000
Viaţă lungă şi prosperitate.
02:50
(ApplauseAplauze)
62
155000
3000
(Aplauze)
Translated by Lucia Dobre
Reviewed by Cristina Eftenaru

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com