ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Terry Moore: Hvordan knyte skoene dine

Filmed:
7,612,252 views

Terry Moore fant ut at han har knytet skoene sine feil hele livet. I ekte TED ånd tar han scenen for å dele en bedre måte å gjøre ting på. (Historisk notis: Dette var den aller første 3 minutters publikumsforedraget gitt fra TED scenen, i 2005.)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinkingtenker of the TEDTED audiencepublikum as a wonderfulherlig collectionsamling
0
0
3000
Jeg er vant til å tenke på TED publikum som en herlig samling
00:18
of some of the mostmest effectiveeffektiv, intelligentintelligent,
1
3000
2000
av noen av de mest effektive, intelligente,
00:20
intellectualintellektuell, savvyavanserte,
2
5000
3000
intellektuelle, lure,
00:23
worldlyverdslige and innovativenyskapende people in the worldverden.
3
8000
2000
verdensvante og innovative folkene i verden.
00:25
And I think that's trueekte.
4
10000
2000
Og jeg tror det er sant.
00:27
HoweverMen, I alsoogså have reasongrunnen til to believe
5
12000
2000
Likevel, så har jeg grunn til å tro
00:29
that manymange, if not mostmest, of you
6
14000
2000
at mange, om ikke mesteparten, av dere
00:31
are actuallyfaktisk tyingbinde your shoessko incorrectlyfeil.
7
16000
2000
faktisk knyter skoene deres feil.
00:33
(LaughterLatter)
8
18000
2000
(Latter)
00:35
Now I know that seemsvirker ludicrouslatterlig.
9
20000
2000
Jeg vet det kan høres tullete ut.
00:37
I know that seemsvirker ludicrouslatterlig.
10
22000
2000
Jeg vet det virker tullete.
00:39
And believe me, I livedlevde the samesamme sadlei seg life
11
24000
2000
Og tro meg, jeg levde det samme triste livet
00:41
untilfør about threetre yearsår agosiden.
12
26000
2000
inntil omtrent tre år siden.
00:43
And what happenedskjedde to me
13
28000
2000
Det som skjedde meg
00:45
was I boughtkjøpt, what was for me, a very expensivedyrt pairpar of shoessko.
14
30000
3000
var at jeg kjøpte det som for meg var et par meget dyre sko.
00:48
But those shoessko camekom with roundrund nylonnylon lacesblonder,
15
33000
3000
Men de kom med noen runde nylon skolisser,
00:51
and I couldn'tkunne ikke keep them tiedbundet.
16
36000
2000
og jeg klarte ikke å holde dem knytt.
00:53
So I wentgikk back to the storebutikk and said to the ownerEieren,
17
38000
2000
Så jeg dro tilbake til butikken og sa til eieren,
00:55
"I love the shoessko, but I hatehat the lacesblonder."
18
40000
2000
"Jeg elsker skoene, men jeg hater lissene."
00:57
He tooktok a look and said, "Oh, you're tyingbinde them wrongfeil."
19
42000
3000
Han tok en titt og sa, "Åh, du knyter dem feil."
01:00
Now up untilfør that momentøyeblikk,
20
45000
2000
Inntil det øyeblikket
01:02
I would have thought that, by agealder 50,
21
47000
3000
trodde jeg, i en alder av 50 år,
01:05
one of the life skillsferdigheter that I had really nailedklarte
22
50000
3000
at en av de livskunnskapene jeg virkelig behersket
01:08
was tyingbinde my shoessko.
23
53000
2000
var å knyte skoene mine.
01:10
But not so -- let me demonstratedemonstrere.
24
55000
3000
Men det viste seg å være feil -- la meg demonstrere.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Dette er måten
01:16
that mostmest of us were taughtundervist to tieslips our shoessko.
26
61000
3000
de fleste av oss har blitt lært å knyte skoene.
01:22
Now as it turnssvinger out -- thank you.
27
67000
3000
Nå viser det seg -- takk.
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Vent, det er mer.
01:27
As it turnssvinger out,
29
72000
3000
Det viser seg,
01:30
there's a strongsterk formskjema and a weaksvak formskjema of this knotknute,
30
75000
2000
at det er en sterk og en svak versjon av denne knuten,
01:32
and we were taughtundervist to tieslips the weaksvak formskjema.
31
77000
2000
og vi har lært den svake versjonen.
01:34
And here'sher er how to tell.
32
79000
2000
Dette er måten å teste på.
01:36
If you pulldra the strandsTråder at the baseutgangspunkt of the knotknute,
33
81000
2000
Om du drar i endene under knuten,
01:38
you will see that the bowBue will orientOrienten itselfseg selv
34
83000
3000
vil du se at knuten orienterer seg selv
01:41
down the long axisakser of the shoesko.
35
86000
2000
langs aksen til skoen.
01:43
That's the weaksvak formskjema of the knotknute.
36
88000
2000
Det er den svake versjonen av knuten.
01:45
But not to worrybekymre.
37
90000
2000
Men fortvil ikke.
01:47
If we startstart over
38
92000
2000
Om vi starter på nytt
01:49
and simplyganske enkelt go the other directionretning
39
94000
2000
og simpelthen går den andre veien
01:51
around the bowBue,
40
96000
2000
rundt løkken,
01:53
we get this, the strongsterk formskjema of the knotknute.
41
98000
3000
så får vi dette, den sterke versjonen av knuten.
01:56
And if you pulldra the cordsledninger underunder the knotknute,
42
101000
3000
Og om du drar i endene under knuten,
01:59
you will see that the bowBue orientsordner itselfseg selv
43
104000
2000
vil du se at knuten orienterer seg
02:01
alonglangs the transversetverrgående axisakser of the shoesko.
44
106000
3000
på tvers av skoen.
02:04
This is a strongersterkere knotknute. It will come untiedubundne lessmindre oftenofte.
45
109000
3000
Dette er en sterkere knute. Den løsner sjeldnere.
02:07
It will let you down lessmindre,
46
112000
2000
Den vil skuffe deg mindre.
02:09
and not only that, it looksutseende better.
47
114000
3000
Og ikke bare det, men den ser bedre ut også.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Vi skal gjøre dette en gang til.
02:14
(ApplauseApplaus)
49
119000
3000
(Applaus)
02:17
StartStart as usualvanlig,
50
122000
4000
Start som vanlig,
02:21
go the other way around the loopsløyfe.
51
126000
2000
gå den andre veien rundt løkken.
02:23
This is a little hardhard for childrenbarn,
52
128000
2000
Dette er litt vanskelig for barn,
02:25
but I think you can handlehåndtak it.
53
130000
2000
men jeg tror dere klarer det.
02:29
PullTrekk the knotknute.
54
134000
2000
Dra i knuten.
02:31
There it is: the strongsterk formskjema of the shoesko knotknute.
55
136000
3000
Der er den: den sterke versjonen av skoknuten.
02:34
Now, in keepingholde with today'sdagens themetema,
56
139000
4000
Så, i tråd med dagens tema,
02:38
I'd like to pointpunkt out -- and something you alreadyallerede know --
57
143000
2000
vil jeg poengtere -- noe dere allerede vet --
02:40
that sometimesnoen ganger a smallliten advantagefordel
58
145000
2000
at noen ganger kan et lite fortrinn
02:42
someplaceet sted in life
59
147000
2000
et sted i livet
02:44
can yieldutbytte tremendousenorm resultsresultater someplaceet sted elseellers.
60
149000
3000
gi fantastiske resultater et annet sted.
02:48
LiveLive long and prosperProsper.
61
153000
2000
Lev lenge og vel.
02:50
(ApplauseApplaus)
62
155000
3000
(Applaus)
Translated by Martin Hassel
Reviewed by Lars Helge Finholt

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com