ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Terry Moore: Jak si zavázat boty

Filmed:
7,612,252 views

Terry Moore zjistil, že si zavazoval boty špatným způsobem celý svůj život. V duchu TEDu představuje na pódiu lepší způsob. (Historická poznámka: toto byl první 3-minutový talk na TEDu, původně z roku 2005.)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinkingmyslící of the TEDTED audiencepublikum as a wonderfulBáječné collectionsbírka
0
0
3000
Jsem zvyklý považovat obecenstvo na TEDu za vynikající skupinu
00:18
of some of the mostvětšina effectiveefektivní, intelligentinteligentní,
1
3000
2000
jedněch z nejvíce efektivních, inteligentních,
00:20
intellectualintelektuální, savvydůvtipný,
2
5000
3000
intelektuálních, důvtipných,
00:23
worldlysvětské and innovativeinovační people in the worldsvět.
3
8000
2000
výřečných a inovativních lidí na světě.
00:25
And I think that's trueskutečný.
4
10000
2000
A myslím si, že to tak je.
00:27
HoweverNicméně, I alsotaké have reasondůvod to believe
5
12000
2000
Nicméně, mám také důvod věřit,
00:29
that manymnoho, if not mostvětšina, of you
6
14000
2000
že mnoho, snad i většina, z vás
00:31
are actuallyvlastně tyingvázaný prodej your shoesobuv incorrectlynesprávně.
7
16000
2000
si zavazujete boty nesprávně.
00:33
(LaughterSmích)
8
18000
2000
(Smích)
00:35
Now I know that seemszdá se ludicrousabsurdní.
9
20000
2000
Vím, že to tak zní absurdně.
00:37
I know that seemszdá se ludicrousabsurdní.
10
22000
2000
Vím, že to zní směšně.
00:39
And believe me, I livedžil the samestejný sadsmutný life
11
24000
2000
A věřte mi, že jsem žil ten samý smutný život
00:41
untilaž do about threetři yearsroky agopřed.
12
26000
2000
až do doby před třemi lety.
00:43
And what happenedStalo to me
13
28000
2000
Stalo se mi to,
00:45
was I boughtkoupil, what was for me, a very expensivedrahý pairpár of shoesobuv.
14
30000
3000
že jsem si koupil, podle mého dojmu, pár velice drahých bot.
00:48
But those shoesobuv camepřišel with roundkolo nylonnylon lacestkaničky,
15
33000
3000
Ale k těm botám jsem dostal kulaté nylonové tkaničky
00:51
and I couldn'tnemohl keep them tiedvázané.
16
36000
2000
a nedokázal jsme je udržet zavázané.
00:53
So I wentšel back to the storeobchod and said to the ownermajitel,
17
38000
2000
Šel jsem tedy zpátky do obchodu a řekl jsem majiteli:
00:55
"I love the shoesobuv, but I hatenenávist the lacestkaničky."
18
40000
2000
"Ty boty mám rád, ale nesnáším tkaničky."
00:57
He tookvzal a look and said, "Oh, you're tyingvázaný prodej them wrongšpatně."
19
42000
3000
On se podíval a řekl: "Aha, vy je špatmě zavazujete."
01:00
Now up untilaž do that momentmoment,
20
45000
2000
Až do toho momentu
01:02
I would have thought that, by agestáří 50,
21
47000
3000
jsem si myslel, že ve věku 50 let
01:05
one of the life skillsdovednosti that I had really nailedzahnaný
22
50000
3000
jedna z schopností, kterou jsem opravdu zvádl,
01:08
was tyingvázaný prodej my shoesobuv.
23
53000
2000
bylo zavazování tkaniček.
01:10
But not so -- let me demonstrateprokázat.
24
55000
3000
Nechte mě to demonstrovat.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Tohle je způsob
01:16
that mostvětšina of us were taughtvyučován to tiekravata our shoesobuv.
26
61000
3000
zavazování, který jsme se všichni učili.
01:22
Now as it turnsotočí out -- thank you.
27
67000
3000
Jak se ale ukázalo - děkuji.
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Počkejte, je toho víc.
01:27
As it turnsotočí out,
29
72000
3000
Jak se ukázalo,
01:30
there's a strongsilný formformulář and a weakslabý formformulář of this knotuzel,
30
75000
2000
existuje silná a slabá forma uzlu
01:32
and we were taughtvyučován to tiekravata the weakslabý formformulář.
31
77000
2000
a my jsme se učili slabou formu.
01:34
And here'stady je how to tell.
32
79000
2000
A takhle na to.
01:36
If you pullSEM the strandsprameny at the basebáze of the knotuzel,
33
81000
2000
Pokud roztáhnete boky u základu uzlu,
01:38
you will see that the bowluk will orientOrient itselfsám
34
83000
3000
uvidíte, že se klička bude orientovat
01:41
down the long axisosa of the shoeboty.
35
86000
2000
dolů podél osy boty.
01:43
That's the weakslabý formformulář of the knotuzel.
36
88000
2000
To je slabá forma uzlu.
01:45
But not to worrytrápit se.
37
90000
2000
Ale nebojte se.
01:47
If we startStart over
38
92000
2000
Pokud začneme nanovo
01:49
and simplyjednoduše go the other directionsměr
39
94000
2000
a jednoduše pokračujeme druhým směrem
01:51
around the bowluk,
40
96000
2000
okolo kličky,
01:53
we get this, the strongsilný formformulář of the knotuzel.
41
98000
3000
dostaneme toto, silnou formu uzlu.
01:56
And if you pullSEM the cordsšňůry underpod the knotuzel,
42
101000
3000
A pokud zatáhnete tkanice pod uzlem,
01:59
you will see that the bowluk orientsorientuje itselfsám
43
104000
2000
všimnete si, že se klička orientuje
02:01
alongpodél the transversena šířku axisosa of the shoeboty.
44
106000
3000
podél příčné osy boty.
02:04
This is a strongersilnější knotuzel. It will come untiedodvázal lessméně oftenčasto.
45
109000
3000
Toto je silná forma uzlu. Rozvazuje se méně často.
02:07
It will let you down lessméně,
46
112000
2000
Zklame vás méně.
02:09
and not only that, it looksvzhled better.
47
114000
3000
A nejenom to, vypadá to i lépe.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Ještě jednou to uděláme.
02:14
(ApplausePotlesk)
49
119000
3000
(Potlesk)
02:17
StartZačátek as usualobvyklý,
50
122000
4000
Začněte normálně,
02:21
go the other way around the loopsmyčka.
51
126000
2000
pokračujte opačným směrem okolo smyčky.
02:23
This is a little hardtvrdý for childrenděti,
52
128000
2000
To je trochu náročnější pro děti,
02:25
but I think you can handleRukojeť it.
53
130000
2000
ale řek bychm že to zvládnete.
02:29
PullVytáhněte the knotuzel.
54
134000
2000
Zatáhněte za uzel.
02:31
There it is: the strongsilný formformulář of the shoeboty knotuzel.
55
136000
3000
A je to: silná forma uzlu.
02:34
Now, in keepingudržování with today'sdnešní themetéma,
56
139000
4000
Abych pokračoval v duchu dnešního tématu,
02:38
I'd like to pointbod out -- and something you alreadyjiž know --
57
143000
2000
chtěl bych poukázat - a něco už víte -
02:40
that sometimesněkdy a smallmalý advantagevýhoda
58
145000
2000
někdy malé vylepšení
02:42
someplacemísto in life
59
147000
2000
někde v životě
02:44
can yieldvýtěžek tremendousobrovský resultsvýsledky someplacemísto elsejiný.
60
149000
3000
může přinést obrovské výsledky někde jinde.
02:48
LiveŽivě long and prosperProsper.
61
153000
2000
Žijte dlouho a prosperujte.
02:50
(ApplausePotlesk)
62
155000
3000
(Potlesk)
Translated by Simon Buryan
Reviewed by Lenka Kovarikova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com