ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Terry Moore: Kako si zavezovati čevlje

Filmed:
7,612,252 views

Terry Moore je odkril, da si je celo življenje narobe zavezoval čevlje. V duhu TED-a, je prišel na oder, da bi z nami delil boljši način zavezovanja čevljev. (Zgodovinska opomba: To je prvo 3-minutno predavanje na odru TED-a, leta 2005)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinkingrazmišljanje of the TEDTED audienceobčinstvo as a wonderfulČudovito collectionzbirka
0
0
3000
TED-ovo občinstvo si vedno zamišljam kot čudovit zbor
00:18
of some of the mostnajbolj effectiveučinkovito, intelligentinteligenten,
1
3000
2000
najbolj učinkovitih, inteligentnih,
00:20
intellectualintelektualca, savvyzdrava pamet,
2
5000
3000
intelektualnih, pametnih,
00:23
worldlyposvetne and innovativeinovativni people in the worldsvet.
3
8000
2000
svetovljanskih in inovativnih ljudi na svetu.
00:25
And I think that's trueresnično.
4
10000
2000
To resnično mislim,
00:27
HoweverVendar, I alsotudi have reasonrazlog to believe
5
12000
2000
a vendarle imam razlog, da verjamem,
00:29
that manyveliko, if not mostnajbolj, of you
6
14000
2000
da si mnogi, če ne večina, med vami
00:31
are actuallydejansko tyingvezava your shoesčevlji incorrectlynepravilno.
7
16000
2000
čevlje zavezujete narobe.
00:33
(LaughterSmeh)
8
18000
2000
(Smeh)
00:35
Now I know that seemsZdi se ludicroussmešno.
9
20000
2000
Saj vem, da se to sliši smešno.
00:37
I know that seemsZdi se ludicroussmešno.
10
22000
2000
Vem, da se to sliši smešno.
00:39
And believe me, I livedživel the sameenako sadžalostno life
11
24000
2000
In verjemite mi, tudi jaz sem živel enako žalostno življenje
00:41
untildo about threetri yearslet agonazaj.
12
26000
2000
do približno treh let nazaj.
00:43
And what happenedse je zgodilo to me
13
28000
2000
Kar se je zgodilo meni je bilo to,
00:45
was I boughtkupil, what was for me, a very expensivedraga pairpar of shoesčevlji.
14
30000
3000
da sem si kupil, zame, zelo drage čevlje.
00:48
But those shoesčevlji cameprišel with roundokrogla nylonnajlon lacesvezalke,
15
33000
3000
Ti čevlji so imeli najlonske vezalke,
00:51
and I couldn'tni mogel keep them tiedvezani.
16
36000
2000
ki so se kar naprej odvezovale.
00:53
So I wentšla back to the storeshranite and said to the ownerlastnik,
17
38000
2000
Zato sem šel nazaj v trgovino in lastniku rekel:
00:55
"I love the shoesčevlji, but I hatesovraštvo the lacesvezalke."
18
40000
2000
"Čevlji so odlični, vezalke pa sovražim".
00:57
He tookvzel a look and said, "Oh, you're tyingvezava them wrongnarobe."
19
42000
3000
Lastnik je pogledal čevlje in rekel "Ja seveda, če si jih pa zavezujete narobe".
01:00
Now up untildo that momenttrenutek,
20
45000
2000
Do tistega trenutka sem mislil,
01:02
I would have thought that, by agestarost 50,
21
47000
3000
da bi lahko bila ena od življenjskih spretnostih,
01:05
one of the life skillsspretnosti that I had really nailedzaboden
22
50000
3000
ki sem jih do svojih 50 let dodobra osvojil
01:08
was tyingvezava my shoesčevlji.
23
53000
2000
zavezovanje čevljev.
01:10
But not so -- let me demonstratedokazati.
24
55000
3000
A temu ni bilo tako -- naj vam pokažem.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Večina od nas se je
01:16
that mostnajbolj of us were taughtučil to tiekravata our shoesčevlji.
26
61000
3000
naučila zavezovati čevlje takole.
01:22
Now as it turnszavrti out -- thank you.
27
67000
3000
Izkaže pa se -- Hvala --
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Samo malo.
01:27
As it turnszavrti out,
29
72000
3000
Izkaže pa se,
01:30
there's a strongmočno formobrazec and a weakšibko formobrazec of this knotvozel,
30
75000
2000
da obstajata močna in šibka oblika tega vozla
01:32
and we were taughtučil to tiekravata the weakšibko formobrazec.
31
77000
2000
in nas so naučili zavezovati šibko.
01:34
And here'sTukaj je how to tell.
32
79000
2000
In kako prepoznati razliko?
01:36
If you pullpotegnite the strandsprameni at the basebazo of the knotvozel,
33
81000
2000
Če potegnemo vezalke pod vozlom,
01:38
you will see that the bowlok will orientOrient itselfsama
34
83000
3000
vidimo da se mašna obrne
01:41
down the long axisosi of the shoečevelj.
35
86000
2000
navzdol ob daljši osi čevlja.
01:43
That's the weakšibko formobrazec of the knotvozel.
36
88000
2000
In to je šibka oblika vozla.
01:45
But not to worryskrbi.
37
90000
2000
Ampak brez skrbi.
01:47
If we startZačni over
38
92000
2000
Če začnemo znova
01:49
and simplypreprosto go the other directionsmer
39
94000
2000
in gremo okoli mašne
01:51
around the bowlok,
40
96000
2000
v nasprotni smeri,
01:53
we get this, the strongmočno formobrazec of the knotvozel.
41
98000
3000
dobimo tole, močno obliko vozla.
01:56
And if you pullpotegnite the cordsvrvice underSpodaj the knotvozel,
42
101000
3000
In če potegnete vezalke pod vozlom,
01:59
you will see that the bowlok orientsobrne itselfsama
43
104000
2000
vidite, da se mašna obrne
02:01
alongskupaj the transverseprečno axisosi of the shoečevelj.
44
106000
3000
pravokotno na čevelj.
02:04
This is a strongermočnejši knotvozel. It will come untiedNevezano lessmanj oftenpogosto.
45
109000
3000
To je močnejši vozel, ki se bo odvezal redkeje,
02:07
It will let you down lessmanj,
46
112000
2000
vas bo pustil na cedilu manj pogosto,
02:09
and not only that, it looksizgleda better.
47
114000
3000
in ne samo to, tudi izgleda bolje.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Ponovimo še enkrat.
02:14
(ApplauseAplavz)
49
119000
3000
(Aplavz)
02:17
StartZačetek as usualobičajno,
50
122000
4000
Začnemo kot ponavadi
02:21
go the other way around the loopzanke.
51
126000
2000
in potem v obratni smeri okoli mašne.
02:23
This is a little hardtežko for childrenotroci,
52
128000
2000
To je malce težko za otroke,
02:25
but I think you can handleročaj it.
53
130000
2000
vi boste pa po moje zmogli.
02:29
PullPotegnite the knotvozel.
54
134000
2000
Potegnite vozel.
02:31
There it is: the strongmočno formobrazec of the shoečevelj knotvozel.
55
136000
3000
In tukaj jo imamo: močna oblika vozla.
02:34
Now, in keepingvzdrževanje with today'sdanes themetema,
56
139000
4000
Zdaj bi pa, v duhu današnje teme,
02:38
I'd like to pointtočka out -- and something you alreadyže know --
57
143000
2000
rad izpostavil -- nekaj kar že veste --
02:40
that sometimesvčasih a smallmajhna advantageprednost
58
145000
2000
da lahko včasih majhna prednost
02:42
someplacenekam in life
59
147000
2000
nekje v življenju
02:44
can yielddonos tremendousizjemno resultsrezultate someplacenekam elsedrugače.
60
149000
3000
vodi do izjemnih rezultatov nekje drugje.
02:48
LiveŽiveti long and prosperProsper.
61
153000
2000
Živite dolgo in uspešno.
02:50
(ApplauseAplavz)
62
155000
3000
(Aplavz)
Translated by Doroteja Repic
Reviewed by Tilen Pigac - EFZG

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com