ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Terry Moore: Kaip užsirišti batus?

Filmed:
7,612,252 views

Terry Morre išsiaiškino, jog visą savo gyvenimą jis neteisingai rišosi batus. Apimtas TED dvasios, jis užlipa ant scenos pasidalinti geresniu būdu. (Istorinis pastebėjimas: Tai pati pirmoji trijų minučių kalba prieš publiką, pasakyta ant TED scenos 2005-taisiais.)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinkingmąstymas of the TEDTED audienceauditorija as a wonderfulnuostabus collectionkolekcija
0
0
3000
Esu įpratęs galvoti apie TED publiką, kaip apie nuostabų,
00:18
of some of the mostlabiausiai effectiveefektyvus, intelligentprotingas,
1
3000
2000
pačių efektyviausių, protingiausių
00:20
intellectualintelektualus, savvyišminties,
2
5000
3000
intelektualiausių, sąmoningiausių,
00:23
worldlyžemiškų and innovativenovatoriškas people in the worldpasaulis.
3
8000
2000
pasaulietiškiausių ir novatoriškiausių žmonių pasaulyje susibūrimą.
00:25
And I think that's truetiesa.
4
10000
2000
Ir manau, jog tai tiesa.
00:27
HoweverTačiau, I alsotaip pat have reasonpriežastis to believe
5
12000
2000
Tačiau, taip pat turiu priežastį manyti
00:29
that manydaug, if not mostlabiausiai, of you
6
14000
2000
jog daugelis jūsų, jei ne dauguma,
00:31
are actuallyiš tikrųjų tyingsusiejimas your shoesavalynė incorrectlyneteisingai.
7
16000
2000
tikrai rišatės savo batus neteisingai.
00:33
(LaughterJuokas)
8
18000
2000
(Juokas)
00:35
Now I know that seemsatrodo ludicrousabsurdiška.
9
20000
2000
Žinau, jog tai atrodo absurdiška.
00:37
I know that seemsatrodo ludicrousabsurdiška.
10
22000
2000
Žinau, jog tai atrodo absurdiška.
00:39
And believe me, I livedgyveno the sametas pats sadliūdnas life
11
24000
2000
Ir patikėkit manimi, aš gyvenau tokį pat liūdną gyvenimą
00:41
untiliki about threetrys yearsmetai agoprieš.
12
26000
2000
dar prieš trejus metus.
00:43
And what happenedįvyko to me
13
28000
2000
O kas man atsitiko,
00:45
was I boughtnusipirkau, what was for me, a very expensivebrangus pairpora of shoesavalynė.
14
30000
3000
tai aš nusipirkau, pagal mane, labai brangių batų porą.
00:48
But those shoesavalynė cameatėjo with roundapvalus nylonnailonas lacesBatų Raišteliai,
15
33000
3000
Bet šie batai buvo parduodami su apvaliais nailono raišteliais,
00:51
and I couldn'tnegalėjo keep them tiedsusieta.
16
36000
2000
ir jie man vis atsirišdavo.
00:53
So I wentnuėjo back to the storeparduotuvė and said to the ownersavininkas,
17
38000
2000
Tad grįžau atgal į parduotuvę ir pasakiau savininkui:
00:55
"I love the shoesavalynė, but I hatenekenčiu the lacesBatų Raišteliai."
18
40000
2000
"Man patinka šie batai, tačiau nekenčiu šių raištelių"
00:57
He tookpaėmė a look and said, "Oh, you're tyingsusiejimas them wrongneteisingai."
19
42000
3000
Jis pažvelgė ir tarė: "Ak, jūs juos blogai rišate."
01:00
Now up untiliki that momentmomentas,
20
45000
2000
Ligi pat to momento,
01:02
I would have thought that, by ageamžius 50,
21
47000
3000
būčiau manęs, jog sulaukus 50-ies,
01:05
one of the life skillsįgūdžiai that I had really nailedprikaltas
22
50000
3000
vienas iš gyvenimo įgūdžių, kuriuos tikrai įvaldžiau,
01:08
was tyingsusiejimas my shoesavalynė.
23
53000
2000
buvo užsirišti batus.
01:10
But not so -- let me demonstrateįrodyti.
24
55000
3000
Bet visai ne -- leiskite man pademonstruoti.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Štai būdas,
01:16
that mostlabiausiai of us were taughtmokė to tiekaklaraištis our shoesavalynė.
26
61000
3000
kuriuo dauguma mūsų buvome išmokyti užsirišti batus.
01:22
Now as it turnspasisuka out -- thank you.
27
67000
3000
Tačiau kaip pasirodo -- ačiū.
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Palaukite, yra daugiau.
01:27
As it turnspasisuka out,
29
72000
3000
Taigi, pasirodo,
01:30
there's a strongstiprus formforma and a weaksilpnas formforma of this knotmazgas,
30
75000
2000
jog yra stiprioji ir silpnoji šio mazgo formos,
01:32
and we were taughtmokė to tiekaklaraištis the weaksilpnas formforma.
31
77000
2000
ir mes buvome išmokyti rišti silpnąją formą.
01:34
And here'sčia yra how to tell.
32
79000
2000
Štai kaip jas atskirti.
01:36
If you pulltraukti the strandssruogų at the basebazė of the knotmazgas,
33
81000
2000
Jei patrauksite raištelius prie mazgo pagrindo,
01:38
you will see that the bowlankas will orientorientuotis itselfpats
34
83000
3000
pastebėsite, jog kaspinėlis pasisuks
01:41
down the long axisašis of the shoebatai.
35
86000
2000
ilgąją batų ašimi.
01:43
That's the weaksilpnas formforma of the knotmazgas.
36
88000
2000
Tai silpnoji mazgo forma.
01:45
But not to worrynerimauti.
37
90000
2000
Bet nėra reikalo jaudintis.
01:47
If we startpradėti over
38
92000
2000
Jei pradėsime iš naujo
01:49
and simplytiesiog go the other directionkryptis
39
94000
2000
ir tiesiog suksime priešinga kryptimi
01:51
around the bowlankas,
40
96000
2000
aplink kilpą,
01:53
we get this, the strongstiprus formforma of the knotmazgas.
41
98000
3000
gausime tai - stipriąją mazgo formą.
01:56
And if you pulltraukti the cordsvirvės underpagal the knotmazgas,
42
101000
3000
Ir jei patrauksite virveles po mazgu,
01:59
you will see that the bowlankas orientsorientuojasi itselfpats
43
104000
2000
pastebėsite, jog kaspinėlis pasisuks
02:01
alongkartu the transverseskersinis axisašis of the shoebatai.
44
106000
3000
palei skersinę bato ašį.
02:04
This is a strongerstipresnis knotmazgas. It will come untiedatsiejo lessmažiau oftendažnai.
45
109000
3000
Tai stipresnis mazgas. Jis atsiriš rečiau.
02:07
It will let you down lessmažiau,
46
112000
2000
Jis jus nuvils mažiau.
02:09
and not only that, it looksatrodo better.
47
114000
3000
Ir negana to, jis atrodo geriau.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Padarysime tai dar kartą.
02:14
(ApplausePlojimai)
49
119000
3000
(Plojimai)
02:17
StartPradėti as usualįprasta,
50
122000
4000
Pradėkite kaip visada,
02:21
go the other way around the loopkilpa.
51
126000
2000
sukite kita puse aplink kilpą.
02:23
This is a little hardsunku for childrenvaikai,
52
128000
2000
Tai šiek tiek sunkiau vaikams,
02:25
but I think you can handlerankena it.
53
130000
2000
tačiau, manau, jūs pajėgsite.
02:29
PullTraukti the knotmazgas.
54
134000
2000
Patraukite mazgą.
02:31
There it is: the strongstiprus formforma of the shoebatai knotmazgas.
55
136000
3000
Štai ji: stiprioji batų mazgo forma.
02:34
Now, in keepingpalaikymas with today'sšiandienos themetema,
56
139000
4000
Taigi, išliekant prie šiandienos temos,
02:38
I'd like to pointtaškas out -- and something you alreadyjau know --
57
143000
2000
norėčiau pabrėžti -- tai, ką jūs jau žinote --
02:40
that sometimeskartais a smallmažas advantagepranašumas
58
145000
2000
jog kartais mažas privalumas,
02:42
someplacekitos vietos in life
59
147000
2000
kažkur gyvenime
02:44
can yieldderlius tremendousdidžiulis resultsrezultatai someplacekitos vietos elseKitas.
60
149000
3000
gali pelnyti milžiniškus rezultatus kažkur kitur.
02:48
LiveGyventi long and prosperklestėti.
61
153000
2000
Gyvenkit ilgai ir turtingai.
02:50
(ApplausePlojimai)
62
155000
3000
(Plojimai)
Translated by Aiste Saulyte
Reviewed by Enrika Baleviciute

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com