ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Terry Moore: Zure zapatak nola lotu

Filmed:
7,612,252 views

Terry Moore bizi guztian zapatak gaizki lotzen jardun dela ohartu da.TED-en izpirituari jarraituz, oholtzara igo eta modu eraginkorrago bat partekatzen du. (Ohar historikoa: hau izan zen TED-en eman den 3 minutuko lehen hitzaldia, 2005.urtean)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinking of the TED audience as a wonderful collection
0
0
3000
Ohituta nago pentsatzera
TED-eko entzuleak
munduko pertsona eraginkorrenak,
00:18
of some of the most effective, intelligent,
1
3000
2000
00:20
intellectual, savvy,
2
5000
3000
inteligenteenak, intelektualenak,
azkarrenak,
00:23
worldly and innovative people in the world.
3
8000
2000
trebatuenak eta berritzaileenak
direla.
00:25
And I think that's true.
4
10000
2000
Eta hori egia dela uste dut.
Hala ere, badut arrazoi bat pentsatzeko
zuetako askok, edo gehienok,
00:27
However, I also have reason to believe
5
12000
2000
00:29
that many, if not most, of you
6
14000
2000
00:31
are actually tying your shoes incorrectly.
7
16000
2000
zuen zapatak gaizki lotzen dituzuela.
00:33
(Laughter)
8
18000
2000
(Barreak)
00:35
Now I know that seems ludicrous.
9
20000
2000
Orain badakit barregarria dirudiela.
00:37
I know that seems ludicrous.
10
22000
2000
Badakit barregarria dirudiela.
00:39
And believe me, I lived the same sad life
11
24000
2000
Baina sinetsi iezaidazue, bizi triste bera
bizi izan nuen duela 3 urte arte.
00:41
until about three years ago.
12
26000
2000
00:43
And what happened to me
13
28000
2000
Eta zera gertatu zitzaidan,
00:45
was I bought, what was for me, a very expensive pair of shoes.
14
30000
3000
niretzat oso garestiak ziren
zapata batzuk erosi nituen.
00:48
But those shoes came with round nylon laces,
15
33000
3000
Zapata horiek nylonezko
lokarri borobilak zituzten,
00:51
and I couldn't keep them tied.
16
36000
2000
eta ezin nituen lotuta mantendu.
Beraz, dendara itzuli eta
dendariari esan nion,
00:53
So I went back to the store and said to the owner,
17
38000
2000
00:55
"I love the shoes, but I hate the laces."
18
40000
2000
"zapatak maite ditut,
baina lokarriak gorroto ditut."
00:57
He took a look and said, "Oh, you're tying them wrong."
19
42000
3000
Begirada bat bota, eta esan zidan,
"Oh, gaizki lotzen dituzu."
01:00
Now up until that moment,
20
45000
2000
Une hartaraino,
01:02
I would have thought that, by age 50,
21
47000
3000
pentsatzen nuen, 50 urterekin,
01:05
one of the life skills that I had really nailed
22
50000
3000
benetan ondo egiten nuen
gauza bat baldin bazegoen,
01:08
was tying my shoes.
23
53000
2000
lokarriak lotzea zela.
(Barreak)
01:10
But not so -- let me demonstrate.
24
55000
3000
Baina ez -- utzi erakusten.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Hau da
01:16
that most of us were taught to tie our shoes.
26
61000
3000
gutariko gehienoi zapatak
lotzen irakatsi ziguten modua.
01:22
Now as it turns out -- thank you.
27
67000
3000
Gauza da -- mila esker.
(Txaloak)
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Itxaron, gehiago esango dut.
01:27
As it turns out,
29
72000
3000
Gauza da --
(Barreak)
01:30
there's a strong form and a weak form of this knot,
30
75000
2000
Korapilo hau egiteko
modu ahula eta indartsua ditugu,
01:32
and we were taught to tie the weak form.
31
77000
2000
eta modu ahula irakatsi ziguten.
01:34
And here's how to tell.
32
79000
2000
Eta hau da arrazoia.
01:36
If you pull the strands at the base of the knot,
33
81000
2000
korapiloaren oinarrian dauden
lokarriei tiratzen badiezu,
01:38
you will see that the bow will orient itself
34
83000
3000
begizta bere kaxa orientatuko da
01:41
down the long axis of the shoe.
35
86000
2000
zapataren alde luzera.
01:43
That's the weak form of the knot.
36
88000
2000
Hori korapiloa egiteko modu ahula da.
01:45
But not to worry.
37
90000
2000
Baina ez arduratu.
01:47
If we start over
38
92000
2000
Berriz hasten bagara
01:49
and simply go the other direction
39
94000
2000
eta begizta beste norabidean
inguratzen badugu,
01:51
around the bow,
40
96000
2000
01:53
we get this, the strong form of the knot.
41
98000
3000
hau lortuko dugu, korapiloaren
modu indartsua.
01:56
And if you pull the cords under the knot,
42
101000
3000
Eta korapiloaren azpiko
lokarriei tiratzean,
01:59
you will see that the bow orients itself
43
104000
2000
begizta bere kaxa orientatzen da
02:01
along the transverse axis of the shoe.
44
106000
3000
zapataren zeharkako ardatzera.
02:04
This is a stronger knot. It will come untied less often.
45
109000
3000
Hau korapilo sendoagoa da.
Gutxiagotan askatuko da.
02:07
It will let you down less,
46
112000
2000
Gutxiagotan makurtuko zara,
eta gainera politagoa da.
02:09
and not only that, it looks better.
47
114000
3000
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Beste behin egingo dugu.
02:14
(Applause)
49
119000
3000
(Txaloak)
02:17
Start as usual,
50
122000
4000
Beti bezala hasi --
(Txaloak)
02:21
go the other way around the loop.
51
126000
2000
begizta alderantzizko aldetik inguratu.
02:23
This is a little hard for children,
52
128000
2000
Hau haurrentzat zail xamarra da,
02:25
but I think you can handle it.
53
130000
2000
baina egin dezakezuela
uste dut.
02:29
Pull the knot.
54
134000
2000
Tira korapiloari.
02:31
There it is: the strong form of the shoe knot.
55
136000
3000
Hemen dago: korapiloa egiteko
modu indartsua.
02:34
Now, in keeping with today's theme,
56
139000
4000
Gaurko gaira bueltatuz,
02:38
I'd like to point out -- and something you already know --
57
143000
2000
azpimarratu nahiko nuke --
jada badakizuen zerbait--
02:40
that sometimes a small advantage
58
145000
2000
batzuetan leku batean egindako
aurrerapen txikiek
02:42
someplace in life
59
147000
2000
02:44
can yield tremendous results someplace else.
60
149000
3000
beste nonbait erantzun izugarriak
eman ditzakeela.
(Barreak)
02:48
Live long and prosper.
61
153000
2000
Bizitza luzea eta oparoa.
(Txaloak)
02:50
(Applause)
62
155000
3000
Translated by Jone Aliri
Reviewed by Nerea Guib

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com