ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Terry Moore: Com lligar-se les sabates

Filmed:
7,612,252 views

En Terry Moore va descobrir que s'havia estat lligant les sabates malament durant tota la seva vida. En l'esperit de TED, puja a l'escenari per mostrar una manera millor. (Nota històrica: Aquesta és la primera xerrada amb audiència de 3 minuts feta en un escenari de TED, l'any 2005.)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinkingpensant of the TEDTED audienceaudiència as a wonderfulmeravellós collectioncol · lecció
0
0
3000
Solc pensar en l'audiència de TED com un meravellós conjunt
00:18
of some of the mostla majoria effectiveeficaç, intelligentintel · ligent,
1
3000
2000
d'algunes de les persones més efectives, intel·ligents,
00:20
intellectualintel · lectual, savvyconeixedors,
2
5000
3000
intel·lectuals, comprensives,
00:23
worldlymundana and innovativeinnovador people in the worldmón.
3
8000
2000
"mundials" i innovadores de tot el món.
00:25
And I think that's trueveritat.
4
10000
2000
I crec que és cert.
00:27
HoweverNo obstant això, I alsotambé have reasonraó to believe
5
12000
2000
Per altra banda, tinc raons per creure
00:29
that manymolts, if not mostla majoria, of you
6
14000
2000
que molts, probablement la majoria, de vosaltres
00:31
are actuallyen realitat tyingla vinculació your shoessabates incorrectlyincorrectament.
7
16000
2000
us lligueu les sabates incorrectament.
00:33
(LaughterRiure)
8
18000
2000
(Riure)
00:35
Now I know that seemssembla ludicrousridícul.
9
20000
2000
Sé que sembla absurd.
00:37
I know that seemssembla ludicrousridícul.
10
22000
2000
Sé que ho sembla.
00:39
And believe me, I livedvivia the samemateix sadtrist life
11
24000
2000
I creieu-me, he viscut la mateixa trista vida
00:41
untilfins a about threetres yearsanys agofa.
12
26000
2000
fins fa uns tres anys.
00:43
And what happenedsucceït to me
13
28000
2000
I el que em va passar
00:45
was I boughtva comprar, what was for me, a very expensivecar pairparell of shoessabates.
14
30000
3000
va ser que vaig comprar el que, per a mi, eren un parell de sabates molt cares.
00:48
But those shoessabates cameva venir with roundronda nylonniló lacesCordons,
15
33000
3000
Però aquelles sabates venien amb cordons rodons de niló,
00:51
and I couldn'tno podia keep them tiedlligat.
16
36000
2000
i no els podia mantenir lligats.
00:53
So I wentva anar back to the storebotiga and said to the ownerpropietari,
17
38000
2000
Així que vaig tornar a la botiga, i li vaig dir al propietari,
00:55
"I love the shoessabates, but I hateodi the lacesCordons."
18
40000
2000
"M'encanten les sabates, però n'odio els cordons."
00:57
He tookva prendre a look and said, "Oh, you're tyingla vinculació them wrongmal."
19
42000
3000
Va fer-hi una ullada i va dir, "Oh, te les lligues malament."
01:00
Now up untilfins a that momentmoment,
20
45000
2000
Fins aquell moment,
01:02
I would have thought that, by ageedat 50,
21
47000
3000
creia que, tenint 50 anys,
01:05
one of the life skillshabilitats that I had really nailedclavat
22
50000
3000
una de les habilitats bàsiques de la vida que havia aconseguit clavar
01:08
was tyingla vinculació my shoessabates.
23
53000
2000
era lligar-me les sabates.
01:10
But not so -- let me demonstratedemostrar.
24
55000
3000
Però no era així, deixeu-me demostrar-ho.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Aquesta és la manera
01:16
that mostla majoria of us were taughtensenyat to tiecorbata our shoessabates.
26
61000
3000
amb la qual la majoria ens lliguem les sabates perquè així ens ho van ensenyar.
01:22
Now as it turnsgirs out -- thank you.
27
67000
3000
Però pel que sembla ser -- gràcies.
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Espereu, no he acabat.
01:27
As it turnsgirs out,
29
72000
3000
Pel que sembla ser,
01:30
there's a strongfort formforma and a weakfeble formforma of this knotnus,
30
75000
2000
hi ha una forma forta i una de feble de fer aquest nus,
01:32
and we were taughtensenyat to tiecorbata the weakfeble formforma.
31
77000
2000
i ens van ensenyar a fer-ho de la manera feble.
01:34
And here'sheus aquí how to tell.
32
79000
2000
I ho podeu saber per això.
01:36
If you pulltirar the strandsfils at the basebase of the knotnus,
33
81000
2000
Si estires els fils de la base del nus,
01:38
you will see that the bowarc will orientorientar itselfella mateixa
34
83000
3000
veuràs que el llaç s'orientarà
01:41
down the long axiseix of the shoesabata.
35
86000
2000
cap a l'eix allargat de la sabata.
01:43
That's the weakfeble formforma of the knotnus.
36
88000
2000
Això és la forma feble del nus.
01:45
But not to worrypreocupació.
37
90000
2000
Però no us preocupeu.
01:47
If we startcomençar over
38
92000
2000
Si tornem a començar
01:49
and simplysimplement go the other directiondirecció
39
94000
2000
i simplement ho fem cap a l'altra direcció
01:51
around the bowarc,
40
96000
2000
al voltant del llaç,
01:53
we get this, the strongfort formforma of the knotnus.
41
98000
3000
ens surt això, la forma forta del nus.
01:56
And if you pulltirar the cordscordes undersota the knotnus,
42
101000
3000
I si estires els cordons sota el nus,
01:59
you will see that the bowarc orientsorienta itselfella mateixa
43
104000
2000
veuràs que el llaç s'orienta
02:01
alongjunts the transversetransversal axiseix of the shoesabata.
44
106000
3000
al llarg de l'eix transvers de la sabata.
02:04
This is a strongermés fort knotnus. It will come untiednegociacions lessmenys oftensovint.
45
109000
3000
Aquest nus és més fort. No es deslligarà tan sovint.
02:07
It will let you down lessmenys,
46
112000
2000
Et fallarà menys.
02:09
and not only that, it looksaspecte better.
47
114000
3000
I no només això, també pinta millor.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Fem-ho un altre cop, va.
02:14
(ApplauseAplaudiments)
49
119000
3000
(Aplaudiment)
02:17
StartInici as usualhabitual,
50
122000
4000
Comencem com sempre,
02:21
go the other way around the looploop.
51
126000
2000
donem el tomb per l'altra banda al voltant del llaç.
02:23
This is a little harddur for childrennens,
52
128000
2000
Això és una mica difícil per la canalla,
02:25
but I think you can handlegestionar it.
53
130000
2000
però crec que ho podeu fer.
02:29
PullTirar the knotnus.
54
134000
2000
Estireu el nus.
02:31
There it is: the strongfort formforma of the shoesabata knotnus.
55
136000
3000
I aquí està: la forma forta del nus de la sabata.
02:34
Now, in keepingmanteniment with today'savui themetema,
56
139000
4000
I ara, seguint amb el tema d'avui,
02:38
I'd like to pointpunt out -- and something you alreadyja know --
57
143000
2000
M'agradaria dir que, i és una cosa que ja sabeu,
02:40
that sometimesde vegades a smallpetit advantageavantatge
58
145000
2000
que a vegades un petit avantatge o millora
02:42
someplaceen algun lloc in life
59
147000
2000
enlloc a la vida
02:44
can yieldrendiment tremendoustremend resultsresultats someplaceen algun lloc elsealtra cosa.
60
149000
3000
pot comportar formidables resultats a algun altre lloc.
02:48
LiveViure long and prosperprosperar.
61
153000
2000
Que vagi molt bé.
02:50
(ApplauseAplaudiments)
62
155000
3000
(Aplaudiment)
Translated by Eric Miret
Reviewed by David Monreal

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com