ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Terry Moore: Ako si uviazať šnúrky

Filmed:
7,612,252 views

Terry Moore len nedávno zistil, že si celý svoj život viazal šnúrky nesprávnym spôsobom. V duchu TED sa s nami podelí o lepší spôsob. (Historická poznámka: Jednalo sa o vôbec prvé 3-minútové vystúpenie, z roku 2005)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinkingpremýšľanie of the TEDTED audiencepublikum as a wonderfulbáječný collectionzbierka
0
0
3000
Som zvyknutý myslieť si o TED publiku, ako o úžasnej zbierke
00:18
of some of the mostväčšina effectiveefektívna, intelligentinteligentný,
1
3000
2000
niektorých z najefektívnejších, najinteligentnejších,
00:20
intellectualintelektuálne, savvypútavé,
2
5000
3000
najintelektuálnejších, najbystrejších,
00:23
worldlysvetské and innovativeinovačné people in the worldsvet.
3
8000
2000
sveta znalých a najinovatívnejších ľudí na svete.
00:25
And I think that's truepravdivý.
4
10000
2000
A myslím si, že to je pravda.
00:27
HoweverAvšak, I alsotaktiež have reasondôvod to believe
5
12000
2000
Avšak, mám tiež dôvod si myslieť,
00:29
that manyveľa, if not mostväčšina, of you
6
14000
2000
že veľa, ak nie väčšina z vás,
00:31
are actuallyvlastne tyingviazanie your shoestopánky incorrectlynesprávne.
7
16000
2000
si viaže svoje topánky nesprávne.
00:33
(LaughterSmiech)
8
18000
2000
(Smiech)
00:35
Now I know that seemszdá ludicrousabsurdné.
9
20000
2000
Znie to možno smiešne.
00:37
I know that seemszdá ludicrousabsurdné.
10
22000
2000
A viem, že áno.
00:39
And believe me, I livedžíl the samerovnaký sadsmutný life
11
24000
2000
Ale verte mi, žil som rovnaký smutný život ako vy.
00:41
untilkým about threetri yearsleta agopred.
12
26000
2000
Pred troma rokmi
00:43
And what happenedStalo to me
13
28000
2000
sa stalo ale niečo,
00:45
was I boughtkúpil, what was for me, a very expensivedrahý pairpár of shoestopánky.
14
30000
3000
čo to zmenilo - kúpil som si, čo považujem za veľmi drahý, par topánok.
00:48
But those shoestopánky cameprišiel with roundkolo nylonnylon lacesšnúrky,
15
33000
3000
Ale šnúrky boli guľaté a nylonové,
00:51
and I couldn'tnemohol keep them tiedviazaná.
16
36000
2000
a hlavne sa mi ich nepodarilo udržať zaviazané.
00:53
So I wentšiel back to the storesklad and said to the ownervlastník,
17
38000
2000
Vrátil som sa preto do predajne a povedal majiteľovi:
00:55
"I love the shoestopánky, but I hatenenávidieť the lacesšnúrky."
18
40000
2000
"Páčia sa mi tieto topánky, ale šnúrky nenávidím."
00:57
He tookzobral a look and said, "Oh, you're tyingviazanie them wrongzle."
19
42000
3000
Pozrel sa na ne a povedal: "Aha, veď vy si ich viažete nesprávne."
01:00
Now up untilkým that momentmoment,
20
45000
2000
Až do tejto chvíle som si myslel,
01:02
I would have thought that, by ageVek 50,
21
47000
3000
čo je asi do mojich 50 rokov,
01:05
one of the life skillszručností that I had really nailedpribil
22
50000
3000
že jedna zo 'životných zručností,' ktorú som skutočne zvládol,
01:08
was tyingviazanie my shoestopánky.
23
53000
2000
bolo viazanie si šnúrok na topánkach.
01:10
But not so -- let me demonstratepreukázať.
24
55000
3000
Ale opak bol pravdou - dovoľte mi demonštrovať prečo.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Takto
01:16
that mostväčšina of us were taughtučil to tierozhodujuca our shoestopánky.
26
61000
3000
bola väčšina z vás naučená viazať si šnúrky.
01:22
Now as it turnszákruty out -- thank you.
27
67000
3000
Ale ako sa ukazuje -- ďakujem.
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Počkajte, to nie je všetko.
01:27
As it turnszákruty out,
29
72000
3000
Ako sa ukázalo,
01:30
there's a strongsilný formformulár and a weakslabý formformulár of this knotuzol,
30
75000
2000
existuje silná a slabá forma tohto uzlu,
01:32
and we were taughtučil to tierozhodujuca the weakslabý formformulár.
31
77000
2000
a my sme učili tu slabú formu.
01:34
And here'stady how to tell.
32
79000
2000
A takto to rozoznáte.
01:36
If you pullSEM the strandspramene at the basezákladňa of the knotuzol,
33
81000
2000
Ak roztiahnete boky na spodku uzla,
01:38
you will see that the bowlúk will orientOrient itselfsám
34
83000
3000
tak uvidíte, že sa mašľa otočí smerom dole,
01:41
down the long axisos of the shoestřevíc.
35
86000
2000
pozdĺž osi topánky.
01:43
That's the weakslabý formformulár of the knotuzol.
36
88000
2000
To je slabá forma uzlu.
01:45
But not to worryznepokojovať.
37
90000
2000
Nebojte sa.
01:47
If we startštart over
38
92000
2000
Pokiaľ začneme odznova
01:49
and simplyjednoducho go the other directionsmer
39
94000
2000
a pokračujeme jednoducho druhým smerom
01:51
around the bowlúk,
40
96000
2000
okolo mašle,
01:53
we get this, the strongsilný formformulár of the knotuzol.
41
98000
3000
dopracujeme sa k silnej forme uzla.
01:56
And if you pullSEM the cordsšnúry underpod the knotuzol,
42
101000
3000
A ak roztiahnete boky na spodku uzla,
01:59
you will see that the bowlúk orientssa orientuje itselfsám
43
104000
2000
tak uvidíte, že sa mašľa otočí sama
02:01
alongpozdĺž the transversepriečne axisos of the shoestřevíc.
44
106000
3000
pozdĺž priečnej osi topánky.
02:04
This is a strongersilnejší knotuzol. It will come untiedneviazané lessmenej oftenčasto.
45
109000
3000
To je silná forma uzla. Rozväzuje sa menej často.
02:07
It will let you down lessmenej,
46
112000
2000
Neuvoľní sa tak jednoducho.
02:09
and not only that, it looksvzhľad better.
47
114000
3000
A nie len to, vyzerá to lepšie.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Spravíme to teda ešte raz.
02:14
(ApplausePotlesk)
49
119000
3000
(Potlesk)
02:17
StartŠtart as usualobvyklý,
50
122000
4000
Začneme normálne,
02:21
go the other way around the loopslučka.
51
126000
2000
a pokračujeme opačným smerom okolo slučky.
02:23
This is a little hardusilovne for childrendeti,
52
128000
2000
Je to síce náročnejšie pre deti,
02:25
but I think you can handlerukoväť it.
53
130000
2000
ale povedal by som, že vy to zvládnete.
02:29
PullVytiahnite the knotuzol.
54
134000
2000
Zatiahnete za uzol.
02:31
There it is: the strongsilný formformulár of the shoestřevíc knotuzol.
55
136000
3000
A je to: silná forma uzlu.
02:34
Now, in keepingvedenie with today'sdnešný themetéma,
56
139000
4000
A aby som pokračoval v duchu dnešnej témy,
02:38
I'd like to pointbod out -- and something you already know --
57
143000
2000
chcel by som poukázať -- na niečo, čo už viete --
02:40
that sometimesniekedy a smallmalý advantageVýhodou
58
145000
2000
a to, že niekedy i malá výhoda,
02:42
someplaceniekam in life
59
147000
2000
niekde v živote,
02:44
can yieldvýťažok tremendousobrovský resultsvýsledok someplaceniekam elseinak.
60
149000
3000
môže mať za následok ohromné dôsledky niekde inde.
02:48
LiveLive long and prosperProsper.
61
153000
2000
Žite dlho a úspešne.
02:50
(ApplausePotlesk)
62
155000
3000
(Potlesk)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com