ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Тери Мур: Как да връзваме обувките си

Filmed:
7,612,252 views

Тери Мур разбрал, че връзвал обувките си по погрешен начин през целия си живот. В духа на TED, той излиза на сцената за да сподели по-добър начин. (Историческа бележка:. Това беше първата 3-минутна реч на човек от публиката на сцената на TED, през 2005 година.)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinkingмислене of the TEDТЕД audienceпублика as a wonderfulчудесен collectionколекция
0
0
3000
Аз съм свикнал да мисля за публиката на TED като една прекрасна колекция
00:18
of some of the mostнай-много effectiveефективен, intelligentинтелигентен,
1
3000
2000
на някои от най-ефективните, интелигентни,
00:20
intellectualинтелектуален, savvyразбирам,
2
5000
3000
интелектуални, мъдри,
00:23
worldlyсветски and innovativeиновативен people in the worldсвят.
3
8000
2000
светски и иновативни хора в света.
00:25
And I think that's trueвярно.
4
10000
2000
И мисля, че това е вярно.
00:27
HoweverВъпреки това, I alsoсъщо have reasonпричина to believe
5
12000
2000
Въпреки това, имам също основание да смятам,
00:29
that manyмного, if not mostнай-много, of you
6
14000
2000
че много, ако не и повечето, от вас
00:31
are actuallyвсъщност tyingобвързване your shoesобувки incorrectlyнеправилно.
7
16000
2000
всъщност си връзвате обувките неправилно.
00:33
(LaughterСмях)
8
18000
2000
(Смях)
00:35
Now I know that seemsИзглежда ludicrousнелеп.
9
20000
2000
Сега знам, че това изглежда нелепо.
00:37
I know that seemsИзглежда ludicrousнелеп.
10
22000
2000
Знам, че това изглежда нелепо.
00:39
And believe me, I livedживял the sameедин и същ sadтъжен life
11
24000
2000
И повярвайте ми, аз живях същия тъжен живот
00:41
untilдо about threeтри yearsгодини agoпреди.
12
26000
2000
до преди около три години.
00:43
And what happenedсе случи to me
13
28000
2000
И това, което ми се случи
00:45
was I boughtкупих, what was for me, a very expensiveскъп pairдвойка of shoesобувки.
14
30000
3000
беше, че си купих, което за мен бяха, много скъпи обувки.
00:48
But those shoesобувки cameдойде with roundкръгъл nylonнайлон lacesДантели,
15
33000
3000
Но тези обувки дойдоха с кръгли найлонови връзки,
00:51
and I couldn'tне можех keep them tiedобвързан.
16
36000
2000
и аз не можех да ги връзвам.
00:53
So I wentотидох back to the storeмагазин and said to the ownerсобственик,
17
38000
2000
Затова се върнах в магазина и казах на собственика:
00:55
"I love the shoesобувки, but I hateмразя the lacesДантели."
18
40000
2000
"Обичам обувките, но мразя връзките."
00:57
He tookвзеха a look and said, "Oh, you're tyingобвързване them wrongпогрешно."
19
42000
3000
Той погледна и каза: "О, но вие ги връзвате погрешно."
01:00
Now up untilдо that momentмомент,
20
45000
2000
Сега до този момент,
01:02
I would have thought that, by ageвъзраст 50,
21
47000
3000
си мислех, че до 50-годишна възраст,
01:05
one of the life skillsумения that I had really nailedприкован
22
50000
3000
едно от житейските умения, които наистина бях усвоил
01:08
was tyingобвързване my shoesобувки.
23
53000
2000
беше връзването на обувки.
01:10
But not so -- let me demonstrateдемонстрира.
24
55000
3000
Но не беше така -- нека ви покажа.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Това е начинът,
01:16
that mostнай-много of us were taughtпреподава to tieвратовръзка our shoesобувки.
26
61000
3000
по който повечето от нас са били научени да връзват обувките си.
01:22
Now as it turnsзавои out -- thank you.
27
67000
3000
Но както се оказва -- благодаря ви.
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Чакайте, има и още.
01:27
As it turnsзавои out,
29
72000
3000
Както се оказва,
01:30
there's a strongсилен formформа and a weakслаб formформа of this knotвъзел,
30
75000
2000
има силна форма и слаба форма на този възел,
01:32
and we were taughtпреподава to tieвратовръзка the weakслаб formформа.
31
77000
2000
и нас са ни учели да връзваме слабата форма.
01:34
And here'sето how to tell.
32
79000
2000
И ето как можете да познаете.
01:36
If you pullдърпам the strandsнаправления at the baseбаза of the knotвъзел,
33
81000
2000
Ако дръпнете нишките в основата на възела,
01:38
you will see that the bowлък will orientОриент itselfсебе си
34
83000
3000
ще видите, че панделката ще се ориентира
01:41
down the long axisос of the shoeобувка.
35
86000
2000
по надлъжната ос на обувката.
01:43
That's the weakслаб formформа of the knotвъзел.
36
88000
2000
Това е слабата форма на възела.
01:45
But not to worryтревожа.
37
90000
2000
Но не се притеснявайте.
01:47
If we startначало over
38
92000
2000
Ако започнем отначало
01:49
and simplyпросто go the other directionпосока
39
94000
2000
и просто връзваме в другата посока
01:51
around the bowлък,
40
96000
2000
около панделката,
01:53
we get this, the strongсилен formформа of the knotвъзел.
41
98000
3000
ще получим това, силната форма на възела.
01:56
And if you pullдърпам the cordsшнурове underпри the knotвъзел,
42
101000
3000
И ако дръпнете връзките под възела,
01:59
you will see that the bowлък orients"ориентира – itselfсебе си
43
104000
2000
ще видите, че панделката ще се ориентира
02:01
alongзаедно the transverseнапречните axisос of the shoeобувка.
44
106000
3000
по напречната ос на обувката.
02:04
This is a strongerпо-силен knotвъзел. It will come untiedнеобвързани lessпо-малко oftenчесто.
45
109000
3000
Това е по-силен възел. Той ще се развързва по-рядко.
02:07
It will let you down lessпо-малко,
46
112000
2000
Ще ви разочарова по-малко.
02:09
and not only that, it looksвъншност better.
47
114000
3000
И не само това, той изглежда по-добре.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Ще направим това още веднъж.
02:14
(ApplauseАплодисменти)
49
119000
3000
(Ръкопляскане)
02:17
StartСтарт as usualобичаен,
50
122000
4000
Започваме както обикновено,
02:21
go the other way around the loopконтур.
51
126000
2000
връзваме в обратната посока на примката.
02:23
This is a little hardтвърд for childrenдеца,
52
128000
2000
Това е малко трудно за деца,
02:25
but I think you can handleдръжка it.
53
130000
2000
но мисля, че вие може да се справите.
02:29
PullДръпнете the knotвъзел.
54
134000
2000
Дръпнете възела.
02:31
There it is: the strongсилен formформа of the shoeобувка knotвъзел.
55
136000
3000
Ето го: силната форма на възела на обувката.
02:34
Now, in keepingсъхраняемост with today'sднес themeтема,
56
139000
4000
Сега, в съответствие с темата днес,
02:38
I'd like to pointточка out -- and something you alreadyвече know --
57
143000
2000
бих искал да подчертая -- нещо, което вече знаете --
02:40
that sometimesпонякога a smallмалък advantageпредимство
58
145000
2000
че понякога малко предимство
02:42
someplaceнякъде in life
59
147000
2000
някъде в живота
02:44
can yieldдобив tremendousогромен resultsрезултати someplaceнякъде elseоще.
60
149000
3000
може да доведе до огромни резултати някъде другаде.
02:48
LiveНа живо long and prosperблагоуспее.
61
153000
2000
Живейте дълго и просперирайте.
02:50
(ApplauseАплодисменти)
62
155000
3000
(Ръкопляскане)
Translated by Anton Hikov
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com