ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Terry Moore: Làm thế nào để buộc dây giày

Filmed:
7,612,252 views

Terry Moore nhận ra rằng ông ấy đã buộc sai dây giày trong suốt cả cuộc đời của mình. Và trên tinh thần của TED, ông đã đưa lên sân khấu 1 cách buộc tốt hơn. (Ghi chú: Đây là video trò chuyện khán giả 3 phút đầu tiên của TED vào năm 2005)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinkingSuy nghĩ of the TEDTED audiencethính giả as a wonderfulTuyệt vời collectionbộ sưu tập
0
0
3000
Tôi quen với việc nghĩ rằng khán giả của TED
00:18
of some of the mostphần lớn effectivecó hiệu lực, intelligentthông minh,
1
3000
2000
nằm trong số những người có tầm ảnh hưởng, thông minh,
00:20
intellectualtrí tuệ, savvyhiểu biết,
2
5000
3000
tri thức, khôn ngoan,
00:23
worldlythế gian and innovativesáng tạo people in the worldthế giới.
3
8000
2000
từng trải và cách tân nhất trên thế giới.
00:25
And I think that's truethật.
4
10000
2000
Và tôi nghĩ rằng đó là sự thực.
00:27
HoweverTuy nhiên, I alsocũng thế have reasonlý do to believe
5
12000
2000
Tuy nhiên, tôi cũng có lý do để tin rằng
00:29
that manynhiều, if not mostphần lớn, of you
6
14000
2000
rất nhiều, nếu không nói là hầu hết các bạn
00:31
are actuallythực ra tyingkiểu gõ your shoesgiày incorrectlykhông chính xác.
7
16000
2000
đang thực sự buộc dây giày sai.
00:33
(LaughterTiếng cười)
8
18000
2000
(Cười)
00:35
Now I know that seemsdường như ludicrouslố bịch.
9
20000
2000
Tôi biết rằng điều này có vẻ lố bịch.
00:37
I know that seemsdường như ludicrouslố bịch.
10
22000
2000
Tôi biết rằng điều này có vẻ buồn cười.
00:39
And believe me, I livedđã sống the sametương tự sadbuồn life
11
24000
2000
Nhưng hãy tin tôi, tôi đã sống cuộc sống đáng buồn này
00:41
untilcho đến about threesố ba yearsnăm agotrước.
12
26000
2000
cho tới 3 năm về trước.
00:43
And what happenedđã xảy ra to me
13
28000
2000
Và điều đã xảy ra đó là
00:45
was I boughtđã mua, what was for me, a very expensiveđắt pairđôi of shoesgiày.
14
30000
3000
khi tôi mua, đối với tôi, 1 đôi giày đắt tiền.
00:48
But those shoesgiày cameđã đến with roundtròn nylonnylon lacesLaces,
15
33000
3000
Nhưng đôi giày đó lại đi kèm với những chiếc dây nylon tròn,
00:51
and I couldn'tkhông thể keep them tiedgắn.
16
36000
2000
và tôi không thể buộc được.
00:53
So I wentđã đi back to the storecửa hàng and said to the ownerchủ nhân,
17
38000
2000
Do đó tôi quay lại cửa hàng và nói với người chủ,
00:55
"I love the shoesgiày, but I hateghét bỏ the lacesLaces."
18
40000
2000
"Tôi yêu đôi giày này, nhưng tôi ghét những chiếc dây."
00:57
He tooklấy a look and said, "Oh, you're tyingkiểu gõ them wrongsai rồi."
19
42000
3000
Ông ấy ngó đến và nói, "Ồ, ông đã buộc sai cách rồi."
01:00
Now up untilcho đến that momentchốc lát,
20
45000
2000
Và trước thời điểm đó,
01:02
I would have thought that, by agetuổi tác 50,
21
47000
3000
tôi đã nghĩ rằng, ở tuổi 50,
01:05
one of the life skillskỹ năng that I had really nailedđóng đinh
22
50000
3000
1 trong những kỹ năng sống mà tôi nắm vững
01:08
was tyingkiểu gõ my shoesgiày.
23
53000
2000
đó là buộc dây giày.
01:10
But not so -- let me demonstratechứng minh.
24
55000
3000
Nhưng không phải vậy - hãy để tôi cho các bạn thấy.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Đây là cách
01:16
that mostphần lớn of us were taughtđã dạy to tiecà vạt our shoesgiày.
26
61000
3000
mà hầu hết chúng ta được dạy để buộc dây giày.
01:22
Now as it turnslượt out -- thank you.
27
67000
3000
Nhưng thực ra - cảm ơn các bạn.
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Đợi chút, còn nữa.
01:27
As it turnslượt out,
29
72000
3000
Nhưng thực ra,
01:30
there's a strongmạnh formhình thức and a weakYếu formhình thức of this knothôn,
30
75000
2000
nút thắt này có 2 dạng là dạng bền và dạng yếu.
01:32
and we were taughtđã dạy to tiecà vạt the weakYếu formhình thức.
31
77000
2000
và chúng ta được học để buộc dạng yếu.
01:34
And here'sđây là how to tell.
32
79000
2000
Giờ tôi sẽ nói.
01:36
If you pullkéo the strandssợi at the basecăn cứ of the knothôn,
33
81000
2000
Nếu kéo sợi dây ở đáy của nút thắt,
01:38
you will see that the bowcây cung will orientOrient itselfchinh no
34
83000
3000
bạn sẽ thấy cái nơ tự hướng
01:41
down the long axistrục of the shoegiày.
35
86000
2000
theo chiều dài của chiếc giày.
01:43
That's the weakYếu formhình thức of the knothôn.
36
88000
2000
Đây là dạng yếu của chiếc nút.
01:45
But not to worrylo.
37
90000
2000
Nhưng đừng lo.
01:47
If we startkhởi đầu over
38
92000
2000
Nếu ta làm lại
01:49
and simplyđơn giản go the other directionphương hướng
39
94000
2000
và chỉ đơn giản buộc theo hướng ngược lại
01:51
around the bowcây cung,
40
96000
2000
xung quanh chiếc nơ,
01:53
we get this, the strongmạnh formhình thức of the knothôn.
41
98000
3000
chúng ta sẽ có được dạng bền của chiếc nút.
01:56
And if you pullkéo the cordsdây underDưới the knothôn,
42
101000
3000
Và nếu bạn kéo cái dây ở dưới chiếc nút,
01:59
you will see that the bowcây cung orientshướng itselfchinh no
43
104000
2000
bạn sẽ thấy cái nơ hướng theo chiều
02:01
alongdọc theo the transversenằm ngang axistrục of the shoegiày.
44
106000
3000
ngang của chiếc giày.
02:04
This is a strongermạnh mẽ hơn knothôn. It will come untieduntied lessít hơn oftenthường xuyên.
45
109000
3000
Đây là dạng bền của nút thắt. Nó sẽ bị tuột ít hơn.
02:07
It will let you down lessít hơn,
46
112000
2000
Nó sẽ ít khiến bạn phiền hơn.
02:09
and not only that, it looksnhìn better.
47
114000
3000
Và không chỉ có vậy, nó trông đẹp hơn.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Chúng ta sẽ làm lại 1 lần nữa.
02:14
(ApplauseVỗ tay)
49
119000
3000
(Vỗ tay)
02:17
StartBắt đầu as usualthường lệ,
50
122000
4000
Bắt đầu như bình thường,
02:21
go the other way around the loopvòng lặp.
51
126000
2000
buộc theo chiều ngược lại.
02:23
This is a little hardcứng for childrenbọn trẻ,
52
128000
2000
Điều này sẽ hơi khó đối với trẻ em,
02:25
but I think you can handlexử lý it.
53
130000
2000
nhưng tôi nghĩ là bạn sẽ làm được.
02:29
PullKéo the knothôn.
54
134000
2000
Kéo chiếc nút.
02:31
There it is: the strongmạnh formhình thức of the shoegiày knothôn.
55
136000
3000
Và đây, dạng bền của nút thắt.
02:34
Now, in keepingduy trì with today'sngày nay themechủ đề,
56
139000
4000
Giờ, cùng với chủ đề của ngày hôm nay,
02:38
I'd like to pointđiểm out -- and something you alreadyđã know --
57
143000
2000
tôi muốn chỉ ra rằng - và đây là cái các bạn đã biết -
02:40
that sometimesđôi khi a smallnhỏ bé advantagelợi thế
58
145000
2000
đôi khi, chỉ 1 thuận lợi nhỏ
02:42
someplacenơi nào in life
59
147000
2000
ở 1 nơi trong cuộc sống
02:44
can yieldnăng suất tremendousto lớn resultscác kết quả someplacenơi nào elsekhác.
60
149000
3000
có thể thu được những kết quả to lớn ở 1 nơi khác.
02:48
LiveSống long and prosperthịnh vượng.
61
153000
2000
Chúc sống lâu và thành đạt.
02:50
(ApplauseVỗ tay)
62
155000
3000
(Vỗ tay)
Translated by Duc Nguyen
Reviewed by Minh Trang Lai

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com