ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Terry Moore: Ayakkabı nasıl bağlanır

Filmed:
7,612,252 views

Terry Moore hayatı boyunca ayakkabılarını yanlış bağladığını farketmiş. TED ruhuyla, daha iyi bir yolu sahnede paylaşıyor. (Tarihsel not: Bu 2005 yılında TED'te dinleyicilere verilen yalnızca 3 dakikalık konuşmadan alınmıştır.)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinkingdüşünme of the TEDTED audienceseyirci as a wonderfulolağanüstü collectionToplamak
0
0
3000
TED dinleyenlerini dünyadaki en etkin,
00:18
of some of the mostçoğu effectiveetkili, intelligentakıllı,
1
3000
2000
akıllı, entellektüel,
00:20
intellectualentellektüel, savvyanlayışlı,
2
5000
3000
bilgili, dünya insanı ve yenilikçi insanlardan bazılarının
00:23
worldlydünyevi and innovativeyenilikçi people in the worldDünya.
3
8000
2000
harikulade bir koleksiyonu olarak düşünürdüm.
00:25
And I think that's truedoğru.
4
10000
2000
Ve bence bu gerçek.
00:27
HoweverAncak, I alsoAyrıca have reasonneden to believe
5
12000
2000
Buna rağmen hepiniz olmasa bile çoğunuzun
00:29
that manyçok, if not mostçoğu, of you
6
14000
2000
gerçekte ayakkabılarını yanlış bağladığına dair
00:31
are actuallyaslında tyingbağlama your shoesayakkabı incorrectlyyanlış.
7
16000
2000
inancım var
00:33
(LaughterKahkaha)
8
18000
2000
(Gülüşmeler)
00:35
Now I know that seemsgörünüyor ludicrousgülünç.
9
20000
2000
Şimdi bunun komik göründüğünü biliyorum.
00:37
I know that seemsgörünüyor ludicrousgülünç.
10
22000
2000
Biliyorum komik görünüyor.
00:39
And believe me, I livedyaşamış the sameaynı sadüzgün life
11
24000
2000
Ama bana inanın, aynı üzüntüyü 3 yıl önce
00:41
untila kadar about threeüç yearsyıl agoönce.
12
26000
2000
yaşadım.
00:43
And what happenedolmuş to me
13
28000
2000
Yaşadığım şey, kendime aldığım
00:45
was I boughtsatın, what was for me, a very expensivepahalı pairçift of shoesayakkabı.
14
30000
3000
çok pahalı bir çift ayakkabıydı.
00:48
But those shoesayakkabı camegeldi with roundyuvarlak nylonnaylon lacesdantel,
15
33000
3000
Fakat bu ayakkabılar kalın naylon bacıklarla gelmişti,
00:51
and I couldn'tcould keep them tiedbağlı.
16
36000
2000
onları bağlayamadım.
00:53
So I wentgitti back to the storemağaza and said to the ownersahip,
17
38000
2000
Bu yüzden aldığım dükkana geri dönüp sahibine dedim ki,
00:55
"I love the shoesayakkabı, but I hatenefret the lacesdantel."
18
40000
2000
"Ayakkabılara bayıldım ancak bağcıklardan nefret ettim."
00:57
He tookaldı a look and said, "Oh, you're tyingbağlama them wrongyanlış."
19
42000
3000
Bana bir bakış atıp dedi ki, "Aa, onları yanlış bağlıyorsun."
01:00
Now up untila kadar that momentan,
20
45000
2000
Şimdi o ana kadar,
01:02
I would have thought that, by ageyaş 50,
21
47000
3000
düşündüm ki, 50'ye gelmiş biri olarak,
01:05
one of the life skillsbecerileri that I had really nailedçivilenmiş
22
50000
3000
gerçekten çuvalladığım hayat becerilerinden bir tanesi
01:08
was tyingbağlama my shoesayakkabı.
23
53000
2000
ayakkabılarımı bağlamaktı.
01:10
But not so -- let me demonstrategöstermek.
24
55000
3000
Çok fazla değil, izin verin göstereyim.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Bu yol çoğumuza öğretilen
01:16
that mostçoğu of us were taughtöğretilen to tiekravat our shoesayakkabı.
26
61000
3000
bağlama şekli.
01:22
Now as it turnsdönüşler out -- thank you.
27
67000
3000
Şimdi ortaya çıkan -- teşekkür ederim.
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Bekleyin, daha var.
01:27
As it turnsdönüşler out,
29
72000
3000
Ortaya çıkan,
01:30
there's a stronggüçlü formform and a weakzayıf formform of this knotdüğüm,
30
75000
2000
bu düğümün bir sağlam şekli bir de zayıf şekli var,
01:32
and we were taughtöğretilen to tiekravat the weakzayıf formform.
31
77000
2000
ve bize zayıf olanı öğretilmiş.
01:34
And here'sburada how to tell.
32
79000
2000
Ve nasıl yapıldığını anlatacağım.
01:36
If you pullÇek the strandslifler at the basebaz of the knotdüğüm,
33
81000
2000
Eğer ipleri düğümün tabanından çekerseniz,
01:38
you will see that the bowyay will orientşark itselfkendisi
34
83000
3000
düğümün kendini ayakkabıya paralel olarak aşağıya
01:41
down the long axiseksen of the shoeayakkabı.
35
86000
2000
yönlendirecek.
01:43
That's the weakzayıf formform of the knotdüğüm.
36
88000
2000
Bu düğümün zayıf biçimi.
01:45
But not to worryendişelenmek.
37
90000
2000
Endişeye gerek yok.
01:47
If we startbaşlama over
38
92000
2000
Yeniden başlarsak ve
01:49
and simplybasitçe go the other directionyön
39
94000
2000
düğümün basitçe
01:51
around the bowyay,
40
96000
2000
diğer yönünden gidersek,
01:53
we get this, the stronggüçlü formform of the knotdüğüm.
41
98000
3000
bunu elde ediyoruz, güçlü bir düğüm.
01:56
And if you pullÇek the cordskordonlar underaltında the knotdüğüm,
42
101000
3000
Eğer bağlantıyı düğümün altından çekerseniz,
01:59
you will see that the bowyay orientsyönlendirir itselfkendisi
43
104000
2000
fiyonkun kendini ayakkabının eninin tersine
02:01
alonguzun bir the transverseenine axiseksen of the shoeayakkabı.
44
106000
3000
yönlendirdiğini göreceksiniz.
02:04
This is a strongergüçlü knotdüğüm. It will come untiedBugüne kadar Untied lessaz oftensık sık.
45
109000
3000
Bu güçlü bir düğüm. Kolay çözülmeyecektir.
02:07
It will let you down lessaz,
46
112000
2000
Sizi daha az yarı yolda bırakacaktır.
02:09
and not only that, it looksgörünüyor better.
47
114000
3000
Ve yalnızca bu değil, daha iyi görünecektir.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Birkez daha yapacağız.
02:14
(ApplauseAlkış)
49
119000
3000
(Alkış)
02:17
StartBaşlat as usualolağan,
50
122000
4000
Normal şekilde başlayın,
02:21
go the other way around the loopdöngü.
51
126000
2000
düğümün diğer tarafından dolanın.
02:23
This is a little hardzor for childrençocuklar,
52
128000
2000
Bu çocuklar için birazcık zor,
02:25
but I think you can handlesap it.
53
130000
2000
ancak üstesinden gelebilirsiniz.
02:29
PullÇekme the knotdüğüm.
54
134000
2000
Düğümü çekin.
02:31
There it is: the stronggüçlü formform of the shoeayakkabı knotdüğüm.
55
136000
3000
İşte böyle: ayakkabı düğümünün sağlam şekli.
02:34
Now, in keepingkoruma with today'sbugünkü themetema,
56
139000
4000
Şimdi, bugünün konusuyla alakalı,
02:38
I'd like to pointpuan out -- and something you alreadyzaten know --
57
143000
2000
bir noktaya dikkat çekeceğim - sizin zaten bildiğiniz,--
02:40
that sometimesara sıra a smallküçük advantageavantaj
58
145000
2000
bazı zamanlar hayatınızda bir yerde ufak bir
02:42
someplacebir yere in life
59
147000
2000
avantaj başka bir yerde
02:44
can yieldYol ver tremendousmuazzam resultsSonuçlar someplacebir yere elsebaşka.
60
149000
3000
muazzam sonuçlar gösterebilir.
02:48
LiveCanlı long and prosperbaşarılı ol.
61
153000
2000
Uzun ve iyi yaşayın.
02:50
(ApplauseAlkış)
62
155000
3000
(Alkış)
Translated by Sancak Gülgen
Reviewed by Mustafa İsmail ALKAN

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com