ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com
TED2005

Terry Moore: How to tie your shoes

Terry Moore: Så knyter du dina skor

Filmed:
7,612,252 views

Terry Moore fick reda på att han hade knutit sina skor på fel sätt hela livet. I sann TED-anda tar han plats på scen för att visa ett bättre sätt. (Historisk kommentar: Detta var den allra första 3-minuters-föreläsningen från TED-scenen 2005)
- Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
I'm used to thinkingtänkande of the TEDTED audiencepublik as a wonderfulunderbar collectionsamling
0
0
3000
Jag är van vid att tänka på TED-publiken som en underbar samling
00:18
of some of the mostmest effectiveeffektiv, intelligentintelligent,
1
3000
2000
Av några av de mest effektiva, intelligenta,
00:20
intellectualintellektuell, savvykunniga,
2
5000
3000
intellektuella, smarta,
00:23
worldlyvärldsliga and innovativeinnovativ people in the worldvärld.
3
8000
2000
världsliga och uppfinningsrika människorna i världen.
00:25
And I think that's truesann.
4
10000
2000
Och jag tror att det är sant.
00:27
HoweverEmellertid, I alsoockså have reasonanledning to believe
5
12000
2000
Jag har ändå anledning att tro
00:29
that manymånga, if not mostmest, of you
6
14000
2000
att många, om inte de flesta, av er
00:31
are actuallyfaktiskt tyingkopplingsförbehåll your shoesskor incorrectlyfelaktigt.
7
16000
2000
faktiskt knyter era skor på fel sätt.
00:33
(LaughterSkratt)
8
18000
2000
(Skratt)
00:35
Now I know that seemsverkar ludicrousskrattretande.
9
20000
2000
Jag vet att det verkar idiotiskt.
00:37
I know that seemsverkar ludicrousskrattretande.
10
22000
2000
Jag vet att det verkar idiotiskt.
00:39
And believe me, I livedlevde the samesamma sadledsen life
11
24000
2000
Och tro mig, jag har levt samma sorgliga liv
00:41
untilfram tills about threetre yearsår agosedan.
12
26000
2000
tills för ungefär tre år sen.
00:43
And what happenedhände to me
13
28000
2000
Det som hände mig
00:45
was I boughtköpt, what was for me, a very expensivedyr pairpar of shoesskor.
14
30000
3000
var att jag köpte ett par, för mig, väldigt dyra skor.
00:48
But those shoesskor camekom with roundrunda nylonnylon- lacesskosnören,
15
33000
3000
Men dessa skor kom med runda nylonsnören,
00:51
and I couldn'tkunde inte keep them tiedbundna.
16
36000
2000
och jag kunde inte hålla dem knutna.
00:53
So I wentåkte back to the storeLagra and said to the ownerägare,
17
38000
2000
Så jag gick tillbaks till affären och sade till ägaren:
00:55
"I love the shoesskor, but I hatehata the lacesskosnören."
18
40000
2000
"Jag älskar skorna, men jag hatar skosnörena."
00:57
He tooktog a look and said, "Oh, you're tyingkopplingsförbehåll them wrongfel."
19
42000
3000
Han tog en titt och sade: "Du knyter dem fel."
01:00
Now up untilfram tills that momentögonblick,
20
45000
2000
Fram till dess,
01:02
I would have thought that, by ageålder 50,
21
47000
3000
hade jag trott att, vid 50 års ålder,
01:05
one of the life skillsKompetens that I had really nailedspikade
22
50000
3000
skulle en av de färdigheter jag verkligen hade spikat
01:08
was tyingkopplingsförbehåll my shoesskor.
23
53000
2000
vara att knyta mina skor.
01:10
But not so -- let me demonstrateVisa.
24
55000
3000
Men inte riktigt -- låt mig visa.
01:14
This is the way
25
59000
2000
Det är så här
01:16
that mostmest of us were taughtlärde to tieslips our shoesskor.
26
61000
3000
de flesta av oss fick lära sig att knyta sina skor.
01:22
Now as it turnsvarv out -- thank you.
27
67000
3000
Det visar sig -- tack så mycket.
01:25
Wait, there's more.
28
70000
2000
Vänta, det finns mer.
01:27
As it turnsvarv out,
29
72000
3000
Det visar sig,
01:30
there's a strongstark formform and a weaksvag formform of this knotKnut,
30
75000
2000
att det finns en stark och en svag variant av den här knopen,
01:32
and we were taughtlärde to tieslips the weaksvag formform.
31
77000
2000
och vi fick lära oss att knyta den svaga varianten.
01:34
And here'shär är how to tell.
32
79000
2000
Så här avgör man.
01:36
If you pulldra the strandsStrands at the basebas of the knotKnut,
33
81000
2000
Om man drar i tamparna vid knopens bas,
01:38
you will see that the bowrosett will orientOrient itselfsig
34
83000
3000
ser man att rosetten kommer lägga sig
01:41
down the long axisaxel of the shoesko.
35
86000
2000
längs skons långsida.
01:43
That's the weaksvag formform of the knotKnut.
36
88000
2000
Det är knopens svaga variant.
01:45
But not to worryoroa.
37
90000
2000
Men oroa er inte,
01:47
If we startStart over
38
92000
2000
Om vi börjar om
01:49
and simplyhelt enkelt go the other directionriktning
39
94000
2000
och helt enkelt går åt andra hållet
01:51
around the bowrosett,
40
96000
2000
runt öglan,
01:53
we get this, the strongstark formform of the knotKnut.
41
98000
3000
får vi det här, den starka varianten av knopen.
01:56
And if you pulldra the cordssladdar underunder the knotKnut,
42
101000
3000
och om du drar i snörena under knuten,
01:59
you will see that the bowrosett orientsorienterar itselfsig
43
104000
2000
kommer du se att rosetten lägger sig
02:01
alonglängs the transversetvärgående axisaxel of the shoesko.
44
106000
3000
tvärs över skon.
02:04
This is a strongerstarkare knotKnut. It will come untiedobundet lessmindre oftenofta.
45
109000
3000
Det här är en starkare knut. Den kommer att knyta upp sig mer sällan.
02:07
It will let you down lessmindre,
46
112000
2000
Den kommer göra dig mindre besviken.
02:09
and not only that, it looksutseende better.
47
114000
3000
Och inte nog med det, den ser bättre ut.
02:12
We're going to do this one more time.
48
117000
2000
Vi gör det här en gång till.
02:14
(ApplauseApplåder)
49
119000
3000
(Applåder)
02:17
StartStarta as usualvanliga,
50
122000
4000
Börja som vanligt,
02:21
go the other way around the loopslinga.
51
126000
2000
gå åt andra hållet runt öglan.
02:23
This is a little hardhård for childrenbarn,
52
128000
2000
Det här är lite svårt för barn,
02:25
but I think you can handlehantera it.
53
130000
2000
men jag tror ni klarar det.
02:29
PullDra the knotKnut.
54
134000
2000
Dra i knuten.
02:31
There it is: the strongstark formform of the shoesko knotKnut.
55
136000
3000
Där är den: knopens starka variant.
02:34
Now, in keepingförvaring with today'sdagens themetema,
56
139000
4000
Nu, i enlighet med dagens tema,
02:38
I'd like to pointpunkt out -- and something you alreadyredan know --
57
143000
2000
skulle jag vilja påpeka -- någonting ni redan vet --
02:40
that sometimesibland a smallsmå advantageFördelen
58
145000
2000
att ibland kan en liten fördel
02:42
someplacenågonstans in life
59
147000
2000
någonstans i livet
02:44
can yieldavkastning tremendousenorm resultsresultat someplacenågonstans elseannan.
60
149000
3000
leda till fantastiska resultat någon annan stans.
02:48
LiveLive long and prosperProsper.
61
153000
2000
Lev länge och frodas.
02:50
(ApplauseApplåder)
62
155000
3000
(Applåder)
Translated by David Gustavsson
Reviewed by Matti Jääaro

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Terry Moore - Thinker
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.

Why you should listen

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."

The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.

More profile about the speaker
Terry Moore | Speaker | TED.com