English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

Bill Clinton: My wish: Rebuilding Rwanda

O Μπιλ Κλίντον μιλάει για την ανοικοδόμηση της Ρουάντα.

Filmed
Views 853,060

Παραλαμβάνοντας το βραβείο TED για το 2007, ο Μπιλ Κλίντον ζητάει βοήθεια για να υπάρξει υγειονομική περίθαλψη στη Ρουάντα και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

- Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation. Full bio

I thought in gettingνα πάρει up to my TEDTED wishεπιθυμία
Θεωρούσα ό,τι για να πραγματοποιήσω την ευχή μου μέσω του TED
00:25
I would try to beginαρχίζουν by puttingβάζοντας in perspectiveπροοπτική what I try to do
θα ξεκινούσα βάζοντας αυτό που θέλω να κάνω σε ένα πλαίσιο
00:31
and how it fitsταιριάζει with what they try to do.
για να διαπιστώσω αν ταιριάζει με αυτό που προσπαθεί να κάνει το TED.
00:38
We liveζω in a worldκόσμος that everyoneΟλοι knowsξέρει is interdependentαλληλοεξαρτώμενα,
Ζούμε όπως όλοι μας γνωρίζουμε,σε έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο,
00:42
but insufficientανεπαρκής in threeτρία majorμείζων waysτρόπους.
αλλά ανεπαρκή σε τρεις βασικούς τομείς.
00:47
It is, first of all, profoundlyβαθέως unequalάνισος:
Πρωτίστως είναι βαθιά άνισος.
00:53
halfΉμισυ the world'sτου κόσμου people still livingζωή on lessπιο λιγο than two dollarsδολάρια a day;
Ο μισός πληθυσμός εξακολουθεί να ζει με λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα,
00:56
a billionδισεκατομμύριο people with no accessπρόσβαση to cleanΚΑΘΑΡΗ waterνερό;
ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό,
01:00
two and a halfΉμισυ billionδισεκατομμύριο no accessπρόσβαση to sanitationυγιεινή;
2,5 δισεκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής,
01:02
a billionδισεκατομμύριο going to bedκρεβάτι hungryπεινασμένος everyκάθε night;
1 δισεκατομμύριο πηγαίνει για ύπνο κάθε βράδυ χωρίς να έχει φάει.
01:05
one in fourτέσσερα deathsθανάτους everyκάθε yearέτος from AIDSAIDS, TBTB, malariaελονοσία
Ένας στους τέσσερις πεθαίνει κάθε χρόνο από AIDS, φυματίωση και ελονοσία,
01:07
and the varietyποικιλία of infectionsλοιμώξεις associatedσυσχετισμένη with dirtyβρώμικος waterνερό --
και άλλες ασθένειες σχετιζόμενες με το ακάθαρτο νερό.
01:12
80 percentτοις εκατό of them underκάτω από fiveπέντε yearsχρόνια of ageηλικία.
Το 80% αυτών είναι κάτω των 5 ετών.
01:16
Even in wealthyπλούσιος countriesχώρες it is commonκοινός now to see inequalityανισότητα growingκαλλιέργεια.
Ακόμη και στις πλούσιες χώρες, βλέπουμε πως η ανισότητα αυξάνεται.
01:19
In the UnitedΕνωμένοι StatesΚράτη μέλη, sinceΑπό 2001 we'veέχουμε had fiveπέντε yearsχρόνια of economicοικονομικός growthανάπτυξη,
Στις Η.Π.Α , από το 2001 είχαμε 5 χρόνια οικονομικής ευμάρειας,
01:25
fiveπέντε yearsχρόνια of productivityπαραγωγικότητα growthανάπτυξη in the workplaceΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
πέντε χρόνια με αύξηση της παραγωγικότητας στον εργασιακό χώρο,
01:30
but medianδιάμεσος wagesμισθοί are stagnantστάσιμη and the percentageποσοστό of workingεργαζόμενος familiesοικογένειες
αλλά οι μέσοι μισθοί παραμένουν στάσιμοι και το ποσοστό των εργαζόμενων οικογενειών
01:33
droppingρίψη belowπαρακάτω the povertyφτώχεια lineγραμμή is up by fourτέσσερα percentτοις εκατό.
που πέφτουν κάτω από το όριο της φτώχειας έχει αυξηθεί κατά τέσσερα τοις εκατό.
01:37
The percentageποσοστό of workingεργαζόμενος familiesοικογένειες withoutχωρίς healthυγεία careΦροντίδα up by fourτέσσερα percentτοις εκατό.
Το ποσοστό των εργαζόμενων οικογενειών χωρίς ιατρική περίθαλψη έχει αυξηθεί κατά τέσσερα τοις εκατό.
01:41
So this interdependentαλληλοεξαρτώμενα worldκόσμος whichοι οποίες has been prettyαρκετά good to mostπλέον of us --
Οπότε αυτός ο αλληλοεξαρτώμενος κόσμος που μοιάζει αρκετά καλός για τους περισσότερους από εμάς,
01:45
whichοι οποίες is why we're all here in NorthernΒόρεια CaliforniaΚαλιφόρνια doing what we do
γι'αυτό και εμείς που βρισκόμαστε εδώ στην Βόρεια Καλιφόρνια συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε,
01:49
for a livingζωή, enjoyingαπολαμβάνοντας this eveningαπόγευμα -- is profoundlyβαθέως unequalάνισος.
για να ζήσουμε, και απολαμβάνουμε αυτή την βραδιά, είναι βαθιά άνισος.
01:53
It is alsoεπίσης unstableασταθής.
Ακόμη είναι και ασταθής.
01:58
UnstableΑσταθής because of the threatsαπειλές of terrorτρόμος,
Ασταθής εξαιτίας των τρομοκρατικών απειλών,
02:01
weaponsόπλα of massμάζα destructionκαταστροφή, the spreadδιάδοση of globalπαγκόσμια diseaseασθένεια
των όπλων μαζικής καταστροφής, της μετάδοσης των ασθενειών σε όλο τον κόσμο
02:05
and a senseέννοια that we are vulnerableευάλωτα to it in a way that we weren'tδεν ήταν not so manyΠολλά yearsχρόνια agoπριν.
και του αισθήματος ότι είμαστε ευάλωτοι σε βαθμό που δεν ίσχυε πριν από λίγα χρόνια.
02:08
And perhapsίσως mostπλέον importantσπουδαίος of all, it is unsustainableμη βιώσιμη
Και πιθανόν το πιο σημαντικό είναι, ότι ο κόσμος μας δεν είναι βιώσιμος,
02:15
because of climateκλίμα changeαλλαγή, resourceπόρος depletionεξάντληση and speciesείδος destructionκαταστροφή.
εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών, της εξάντλησης των φυσικών πόρων και τον αφανισμό των ειδών.
02:19
When I think about the worldκόσμος I would like to leaveάδεια to my daughterκόρη
Όταν σκέφτομαι τον κόσμο που θα κληροδοτήσω στην κόρη μου
02:27
and the grandchildrenεγγονια I hopeελπίδα to have,
και στα εγγόνια που εύχομαι να αποκτήσω,
02:31
it is a worldκόσμος that movesκινήσεις away from unequalάνισος, unstableασταθής, unsustainableμη βιώσιμη
σκέφτομαι έναν κόσμο μακριά από ανισότητες, αστάθειες και βιώσιμη
02:33
interdependenceαλληλοεξάρτηση to integratedολοκληρωμένο communitiesκοινότητες -- locallyτοπικά, nationallyσε εθνικό επίπεδο and globallyπαγκοσμίως --
αλληλοεξάρτηση σε ολοκληρωμένες κοινωνίες, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
02:40
that shareμερίδιο the characteristicsΧαρακτηριστικά of all successfulεπιτυχής communitiesκοινότητες:
που μοιράζονται τα χαρακτηριστικά όλων των πετυχημένων κοινωνιών.
02:45
a broadlyσε γενικές γραμμές sharedκοινή χρήση, accessibleπροσιτός setσειρά of opportunitiesευκαιρίες,
Με διευρυμένες προσβάσιμες ευκαιρίες
02:48
a sharedκοινή χρήση senseέννοια of responsibilityευθύνη for the successεπιτυχία of the commonκοινός enterpriseεπιχείρηση
με κοινό αίσθημα ευθύνης για την επιτυχία της κοινής επιχείρησης
02:54
and a genuineγνήσιος senseέννοια of belongingπου ανήκουν.
και μια γνήσια αίσθηση του ανήκειν.
02:58
All easierευκολότερη said than doneΈγινε.
Πολύ πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις.
03:04
When the terroristτρομοκράτης incidentsπεριστατικά occurredσυνέβη in the UnitedΕνωμένοι KingdomΒασίλειο a coupleζευγάρι of yearsχρόνια agoπριν,
Όταν έλαβαν χώρα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν μερικά χρόνια,
03:07
I think even thoughαν και they didn't claimαπαίτηση as manyΠολλά livesζωή as we lostχαμένος in the UnitedΕνωμένοι StatesΚράτη μέλη on 9/11,
σκέφτηκα πως παρόλο που δεν είχαν τόσες απώλειες όσες χάσαμε στις Η.Π.Α την 11η Σεπτεμβρίου ,
03:13
I think the thing that troubledπροβλήματα the BritishΒρετανοί mostπλέον
σκέφτηκα ότι αυτό που προβλημάτισε πιο πολύ τους Βρετανούς
03:18
was that the perpetratorsοι δράστες were not invadersεισβολείς, but homegrownσπίτι citizensοι πολίτες
ήταν οτι οι εγκληματίες δεν ήταν ξένοι εισβολείς, αλλά γηγενείς πολίτες
03:20
whoseτου οποίου religiousθρησκευτικός and politicalπολιτικός identitiesταυτότητες were more importantσπουδαίος to them
των οποίων οι θρησκευτικές και πολιτικές ταυτότητες ήταν πιο σημαντικές για αυτούς
03:25
than the people they grewαυξήθηκε up with, wentπήγε to schoolσχολείο with,
από τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσαν μαζί, πήγαν μαζί σχολείο,
03:30
workedεργάστηκε with, sharedκοινή χρήση weekendsΣαββατοκύριακα with, sharedκοινή χρήση mealsγεύματα with.
εργάστηκαν μαζί, πέρασαν μαζί τα Σαββατοκύριακά τους, δείπνησαν μαζί.
03:33
In other wordsλόγια, they thought theirδικα τους differencesδιαφορές
Με άλλα λόγια, είδαν ότι οι διαφορές τους
03:36
were more importantσπουδαίος than theirδικα τους commonκοινός humanityανθρωπότητα.
ήταν πιο σημαντικές από την κοινή ανθρωπιά τους.
03:39
It is the centralκεντρικός psychologicalψυχολογικός plagueπανούκλα of humankindτης ανθρωπότητας in the 21stst centuryαιώνας.
Είναι η κεντρική ψυχολογική μάστιγα της ανθρωπότητας τον 21ο αιώνα.
03:43
Into this mixμείγμα, people like us, who are not in publicδημόσιο officeγραφείο,
Σε αυτή την σύνθεση, άνθρωποι όπως εμείς που δεν κατέχουμε δημόσια αξιώματα,
03:50
have more powerεξουσία to do good than at any time in historyιστορία,
έχουν τώρα περισσότερη δύναμη να κάνουν κάτι καλό από ό,τι είχαν πιο παλιά,
03:55
because more than halfΉμισυ the world'sτου κόσμου people
επειδή περισσότερος από τον μισό πληθυσμό της γης
04:00
liveζω underκάτω από governmentsκυβερνήσεις they votedψήφισαν in and can voteψήφος out.
ζούν με εκλεγμένες κυβερνήσεις τις οποίες μπορούν να καταψηφίσουν.
04:02
And even non-democraticμη δημοκρατικά governmentsκυβερνήσεις are more sensitiveευαίσθητος to publicδημόσιο opinionγνώμη.
Ακόμη κι οι μη δημοκρατικές κυβερνήσεις είναι πιο ευαίσθητες απέναντι στην κοινή γνώμη.
04:05
Because primarilyκατά κύριο λόγο of the powerεξουσία of the InternetΣτο διαδίκτυο,
Αρχικά εξαιτίας της δύναμης του Διαδικτύου,
04:09
people of modestμετριόφρων meansπου σημαίνει can bandζώνη togetherμαζί and amassσυσσωρεύουν vastαπέραντος sumsποσά of moneyχρήματα
άνθρωποι με περιορισμένα μέσα μπορούν να συννενωθούν και να συγκεντρώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά
04:14
that can changeαλλαγή the worldκόσμος for some publicδημόσιο good if they all agreeσυμφωνώ.
τα οποία μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο για το κοινό όφελος, εάν συμφωνούν.
04:20
When the tsunamiτσουνάμι hitΚτύπημα SouthΝότια AsiaΑσία, the UnitedΕνωμένοι StatesΚράτη μέλη contributedσυνέβαλε 1.2 billionδισεκατομμύριο dollarsδολάρια.
Όταν το τσουνάμι χτύπησε τη Νότια Ασία, οι Η.Π.Α συνεισέφεραν 1.2 δις δολάρια
04:24
30 percentτοις εκατό of our householdsνοικοκυριά gaveέδωσε.
εκ των οποίων το 30% προήλθε από τα νοικοκυριά.
04:29
HalfΜισό of them gaveέδωσε over the InternetΣτο διαδίκτυο.
Οι μισοί από αυτούς τα προσέφεραν μέσω του Διαδικτύου.
04:31
The medianδιάμεσος contributionσυνεισφορά was somewhereκάπου around 57 dollarsδολάρια.
Η μέση συνεισφορά ήταν περίπου 57 δολλάρια.
04:33
And thirdlyτρίτον, because of the riseαύξηση of non-governmentalμη κυβερνητική organizationsοργανώσεις.
Και τρίτον, εξαιτίας της εξάπλωσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
04:39
They, businessesεπιχειρήσεις, other citizens'οι πολίτες' groupsομάδες, have enormousτεράστιος powerεξουσία
Αυτές, οι επιχειρήσεις, και άλλες οργανώσεις πολιτών, έχουν τεράστια δύναμη
04:44
to affectεπηρεάζουν the livesζωή of our fellowσύντροφος humanο άνθρωπος beingsόντα.
για να επιδράσουν στις ζωές των συνανθρώπων μας.
04:50
When I becameέγινε presidentΠρόεδρος in 1993,
Όταν έγινα πρόεδρος το 1993,
04:55
there were noneκανένας of these organizationsοργανώσεις in RussiaΡωσία.
δεν υπήρχαν τέτοιοι οργανισμοί στη Ρωσία.
04:57
There are now a coupleζευγάρι of hundredεκατό thousandχίλια.
Τώρα υπάρχουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες.
04:59
NoneΚανένας in IndiaΙνδία. There are now at leastελάχιστα a halfΉμισυ a millionεκατομμύριο activeενεργός.
Δεν υπήρχαν στην Ινδία. Τώρα υπάρχουν τουλάχιστον 500.000 ενεργοί.
05:01
NoneΚανένας in ChinaΚίνα. There are now 250,000 registeredεγγεγραμμένοι with the governmentκυβέρνηση,
Δεν υπήρχαν στην Κίνα. Τώρα 250.000 είναι σε συνεργασία με την κυβέρνηση,
05:05
probablyπιθανώς twiceεις διπλούν again that manyΠολλά who are not registeredεγγεγραμμένοι for politicalπολιτικός reasonsαιτιολογικό.
πιθανόν να είναι διπλάσιοι, καθώς υπάρχουν και εκείνοι που δεν συνεργάζονται με την κυβέρνηση για πολιτικούς λόγους.
05:08
When I organizedδιοργάνωσε my foundationθεμέλιο, and I thought about the worldκόσμος as it is
Όταν οργάνωνα το ίδρυμά μου, σκεπτόμουν τον κόσμο ως έχει
05:14
and the worldκόσμος that I hopeελπίδα to leaveάδεια to the nextεπόμενος generationγενιά,
και τον κόσμο που θα ήθελα να παραδώσω στις επόμενες γενιές.
05:22
and I triedδοκιμασμένος to be realisticρεαλιστική about what I had caredφροντίδα about all my life
και προσπάθησα να είμαι ρεαλιστής σχετικά με αυτά που είχα φροντίσει όλη μου τη ζωή
05:27
that I could still have an impactεπίπτωση on.
στα οποία μπορούσα ακόμη να έχω μια επιρροή.
05:34
I wanted to focusΣυγκεντρώνω on activitiesδραστηριότητες
Ήθελα να εστιάσω στις δραστηριότητες
05:36
that would help to alleviateανακουφίσει povertyφτώχεια, fightπάλη diseaseασθένεια, combatμάχη climateκλίμα changeαλλαγή,
που θα μπορούσαν να αμβλύνουν τη φτώχεια, να καταπολεμήσουν την ασθένεια, να αγωνιστούν για την κλιματική αλλαγή,
05:39
bridgeγέφυρα the religiousθρησκευτικός, racialφυλετικός and other dividesδιαιρεί that tormentμαρτύριο the worldκόσμος,
να γεφυρώσουν θρησκευτικές, φυλετικές και άλλες διαφορές που βασανίζουν τον κόσμο,
05:46
but to do it in a way that would eitherείτε use
αλλά να το κάνω με τέτοιο τρόπο, που θα χρησιμοποιούσαμε
05:50
whateverοτιδήποτε particularιδιαιτερος skillsικανότητες we could put togetherμαζί in our groupομάδα
όποιες δεξιότητες μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε στην ομάδα μας
05:54
to changeαλλαγή the way some publicδημόσιο good functionλειτουργία was performedεκτελείται
για να αλλάξουμε τον τρόπο που το κοινό όφελος λειτουργεί
06:00
so that it would sweepσκούπισμα acrossαπέναντι the worldκόσμος more.
έτσι ώστε να εξαπλωθεί ακόμη πιο πολύ σε όλο τον κόσμο.
06:05
You saw one referenceαναφορά to that in what we were ableικανός to do with AIDSAIDS drugsφάρμακα.
Είδατε μόνο μια αναφορά σχετικά με το τι καταφέραμε να κάνουμε με τα φάρμακα κατά του AIDS.
06:08
And I want to say that the headκεφάλι of our AIDSAIDS effortπροσπάθεια,
Θα ήθελα να προσθέσω ότι επικεφαλής στην προσπαθειά μας για το ΑΙDS,
06:14
and the personπρόσωπο who alsoεπίσης is primarilyκατά κύριο λόγο activeενεργός in the wishεπιθυμία I'll make tonightαπόψε,
και ο άνθρωπος που είναι πρωταρχικά υπέυθυνος για την ευχή που θα κάνω απόψε,
06:17
IraIRA MagazinerMagaziner, is here with me and I want to thank him for everything he's doneΈγινε.
ο Ira Magazinew, είναι εδώ μαζί μου και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για όλα όσα έχει προσφέρει.
06:21
He's over there.
Βρίσκεται εκεί πίσω.
06:25
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
06:27
When I got out of officeγραφείο and was askedερωτηθείς to work, first in the CaribbeanΚαραϊβική,
Όταν τελείωσε η θητεία μου και ξεκίνησα την δουλειά, πρώτα στην Καραϊβική,
06:31
to try to help dealσυμφωνία with the AIDSAIDS crisisκρίση,
για να προσπαθήσω να βοηθήσω στην αντιμετώπιση του προβλήματος του AIDS,
06:37
genericγενικός drugsφάρμακα were availableδιαθέσιμος for about 500 dollarsδολάρια a personπρόσωπο a yearέτος.
υπήρχαν γενικευμένα φάρμακα, διαθέσιμα προς 500 δολάρια ανά άτομο τον χρόνο.
06:40
If you boughtαγορασμένος them in vastαπέραντος bulksόγκοι,
Αν αγόραζες μεγάλες ποσότητες,
06:44
you could get them at a little underκάτω από 400 dollarsδολάρια.
μπορούσες να τα προμηθευτείς με λίγο λιγότερο από 400 δολάρια.
06:46
The first countryΧώρα we wentπήγε to work in, the BahamasΜπαχάμες,
Η πρώτη χώρα που επισκεφθήκαμε ήταν οι Μπαχάμες,
06:49
was payingδικαιούχος 3,500 dollarsδολάρια for these drugsφάρμακα.
η οποία και πλήρωνε 3,500 δολάρια για αυτά τα φάρμακα.
06:52
The marketαγορά was so terriblyτρομερά disorganizedαποδιοργανωμένη
Η αγορά ήταν βαθιά αποδιοργανωμένη
06:54
that they were buyingεξαγορά this medicineφάρμακο throughδιά μέσου two agentsπράκτορες
σε σημείο που προμηθεύονταν το συγκεκριμμένο φάρμακο από δύο αντιπροσώπους
06:57
who were gigginggigging them sevenfoldSevenfold.
που χρέωναν επτά φορές παραπάνω.
07:01
So the very first weekεβδομάδα we were workingεργαζόμενος,
Έτσι την πρώτη εβδομάδα που δουλέψαμε,
07:04
we got the priceτιμή down to 500 dollarsδολάρια.
πετύχαμε την μείωση της τιμής στα 500 δολάρια.
07:07
And all of a suddenαιφνίδιος, they could saveαποθηκεύσετε sevenεπτά timesφορές as manyΠολλά livesζωή
Και έτσι ξαφνικά, μπορούσαν να σώσουν επταπλάσιες ζωές
07:09
for the sameίδιο amountποσό of moneyχρήματα.
με τα ίδια χρήματα.
07:11
Then we wentπήγε to work with the manufacturersκατασκευαστές of AIDSAIDS medicinesφάρμακα,
Έπειτα πήγαμε να εργαστούμε με τους κατασκευαστές των φαρμάκων κατά του AIDS
07:13
one of whomποιόν was citedπαρατίθεται in the filmταινία,
ένας από τους οποίους αναφέρθηκε στο φιλμ,
07:16
and negotiatedδιαπραγμάτευση a wholeολόκληρος differentδιαφορετικός changeαλλαγή in businessεπιχείρηση strategyστρατηγική,
και διαπραγματευθήκαμε μια τελείως διαφορετική επιχειρηματική στρατηγική.
07:18
because even at 500 dollarsδολάρια, these drugsφάρμακα
Γιατί ακόμη και στα 500 δολάρια, αυτά τα φάρμακα
07:23
were beingνα εισαι soldπωληθεί on a high-marginυψηλού περιθωρίου, low-volumeχαμηλού όγκου, uncertain-paymentαβέβαιο-πληρωμή basisβάση.
διακινούνταν στην αγορά με μεγάλο κόστος, χαμηλή παραγωγή και αβέβαιη πληρωμή.
07:26
So we workedεργάστηκε on improvingβελτίωση the productivityπαραγωγικότητα of the operationsλειτουργίες
Έτσι εργαστήκαμε για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα της επιχείρησης
07:31
and the supplyΠρομήθεια chainαλυσίδα, and wentπήγε to a low-marginχαμηλού περιθωρίου, high-volumeυψηλή ένταση,
και τον εφοδιασμό και κατορθώσαμε να έχουμε χαμηλό κόστος, υψηλή παραγωγή
07:35
absolutelyαπολύτως certain-payment-η πληρωμή ορισμένων businessεπιχείρηση.
και ασφαλή πληρωμή.
07:39
I jokedαστειεύτηκε that the mainκύριος contributionσυνεισφορά we madeέκανε
Αστειευόμουν ότι συνεισφέραμε κυρίως
07:41
to the battleμάχη againstκατά AIDSAIDS was to get the manufacturersκατασκευαστές
στην μάχη κατά του AIDS με το να αλλάξουμε την στρατηγική των κατασκευαστών
07:44
to changeαλλαγή from a jewelryκοσμήματα storeκατάστημα to a groceryπαντοπωλείο storeκατάστημα strategyστρατηγική.
από μια στρατηγική ενός κοσμηματοπωλείου σε στρατηγική ενός παντοπωλείου.
07:45
But the priceτιμή wentπήγε to 140 dollarsδολάρια from 500.
Αλλά η τιμή πήγε από τα 500 δολάρια στα 140.
07:51
And prettyαρκετά soonσύντομα, the averageμέση τιμή priceτιμή was 192 dollarsδολάρια.
Και πολύ σύντομα, η μέση τιμή ήταν 192 δολάρια.
07:55
Now we can get it for about 100 dollarsδολάρια.
Τώρα πλεον βρίσκεται στα 100 δολάρια.
07:59
Children'sΤων παιδιών medicineφάρμακο was 600 dollarsδολάρια,
Το παιδικό φάρμακο κόστιζε 600 δολάρια,
08:01
because nobodyκανείς could affordΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ δυνατοτητα to buyαγορά any of it.
επειδή κανείς δεν είχε χρήματα να το αγοράσει.
08:03
We negotiatedδιαπραγμάτευση it down to 190.
Το διαπραγματευτήκαμε και η τιμή του έπεσε στα 190.
08:05
Then, the FrenchΓαλλικά imposedπου επιβάλλονται theirδικα τους brilliantlyεξαιρετικά conceivedσυνέλαβε airlineαερογραμμή taxφόρος
Έπειτα, οι Γάλλοι επέβαλλαν τον περίφημα σχεδιασμένο αεροπορικό φόρο
08:08
to createδημιουργώ a something calledπου ονομάζεται UNITAIDUNITAID,
για να δημιουργήσουν το λεγόμενο UNITAID,
08:12
got a bunchδέσμη of other countriesχώρες to help.
σ'αυτό συνέβαλλαν και άλλες χώρες.
08:14
That children'sπαιδιά medicineφάρμακο is now 60 dollarsδολάρια a personπρόσωπο a yearέτος.
Το παιδικό φάρμακο κοστίζει τώρα ετησίως 60 δολάρια ανά άτομο.
08:16
The only thing that is keepingτήρηση us from basicallyβασικα savingοικονομία the livesζωή
Το μόνο που μας κρατά από το να σώζουμε τις ζωές
08:19
of everybodyόλοι who needsανάγκες the medicineφάρμακο to stayδιαμονή aliveζωντανός
όλων όσων χρειάζονται το φάρμακο για να ζήσουν
08:24
are the absenceαπουσία of systemsσυστήματα necessaryΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ to diagnoseδιαγιγνώσκω, treatκέρασμα and careΦροντίδα
είναι η απουσία των συστημάτων διάγνωσης, θεραπείας και φροντίδας
08:26
for people and deliverπαραδίδω this medicineφάρμακο.
για τους ανθρώπους, καθώς και η χορήγηση του φαρμάκου.
08:29
We startedξεκίνησε a childhoodΠαιδική ηλικία obesityευσαρκία initiativeπρωτοβουλία with the HeartΚαρδιά AssociationΣύλλογος in AmericaΑμερική.
Ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία για την παιδική παχυσαρκία με τoν Αμερικανικό Καρδιολογικό Σύλλογο.
08:33
We triedδοκιμασμένος to do the sameίδιο thing by negotiatingδιαπραγμάτευση industry-rightβιομηχανία-δεξιά dealsσυμφωνίες
Προσπαθήσαμε να κάνουμε το ίδιο διαπραγματευόμενοι δικαιώματα
08:37
with the softμαλακός drinkποτό and the snackσνακ foodτροφή industryβιομηχανία to cutΤομή the caloricθερμαντικός
με βιομηχανίες αναψυκτικών και έτοιμων φαγητών για να μειώσουν τις θερμίδες,
08:40
and other dangerousεπικίνδυνος contentπεριεχόμενο of foodτροφή going to our childrenπαιδιά in the schoolsσχολεία.
και άλλα επικίνδυνα συστατικά στα τρόφιμα, που προμηθεύονται τα παιδιά μας στα σχολεία.
08:45
We just reorganizedαναδιοργάνωσε the marketsαγορές.
Απλά αρχίσαμε να αναδιοργανώνουμε την αγορά.
08:49
And it occurredσυνέβη to me that in this wholeολόκληρος non-governmentalμη κυβερνητική worldκόσμος,
Κα σκέφτηκα πως σε αυτό το μη κυβερνητικό κόσμο,
08:52
somebodyκάποιος needsανάγκες to be thinkingσκέψη about organizingοργανωτικός publicδημόσιο goodsεμπορεύματα marketsαγορές.
κάποιος χρειάζεται να σκεφτεί πως οργανώνονται οι αγορές δημοσίων αγαθών.
08:57
And that is now what we're tryingπροσπαθεί to do,
Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε,
09:02
and workingεργαζόμενος with this largeμεγάλο citiesπόλεις groupομάδα to fightπάλη climateκλίμα changeαλλαγή,
δουλεύουμε μαζί με μεγάλες ομάδες πόλεων για να πολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή
09:04
to negotiateδιαπραγματεύομαι hugeτεράστιος, bigμεγάλο, volumeΕνταση ΗΧΟΥ dealsσυμφωνίες that will enableεπιτρέπω citiesπόλεις
να διαπραγματευτούμε μεγάλες, εμπορικές συναλλαγές που θα επιτρέπουν στις πόλεις
09:07
whichοι οποίες generateπαράγω 75 percentτοις εκατό of the world'sτου κόσμου greenhouseΘερμοκήπιο gasesαερίων,
οι οποίες παράγουν το 75% των αερίων του θερμοκηπίου
09:12
to drasticallyδραστικά and quicklyγρήγορα reduceπεριορίζω greenhouseΘερμοκήπιο gasαέριο emissionsεκπομπών
να μειώσουν δραστικά και άμεσα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
09:15
in a way that is good economicsΟικονομικά.
με τέτοιο τρόπο που να είναι καλός οικονομικά.
09:18
And this wholeολόκληρος discussionσυζήτηση as if it's some sortείδος of economicοικονομικός burdenβάρος,
Όλη αυτή η συζήτηση, λες και πρόκειται για κάποιο οικονομικό βάρος,
09:22
is a mysteryμυστήριο to me.
παραμένει μυστήριο για μένα.
09:26
I think it's a bird'sτου πουλιού nestφωλιά on the groundέδαφος.
Θεωρώ ότι επιτυγχάνεται πολύ εύκολα.
09:27
When AlΑλ GoreΓκορ wonΚέρδισε his well-deservedεπάξια OscarOscar
Όταν ο Αλ Γκορ κέρδισε επάξια το Όσκαρ
09:29
for the "InconvenientΆβολο TruthΑλήθεια" movieταινία, I was thrilledενθουσιασμένος,
για την ταινία " Μια Άβολη Αλήθεια", ενθουσιάστηκα,
09:33
but I had urgedπαρότρυνε him to make a secondδεύτερος movieταινία quicklyγρήγορα.
αλλά τον παρότρυνα να δημιουργήσει γρήγορα και μια δεύτερη ταινία.
09:37
For those of you who saw "An InconvenientΆβολο TruthΑλήθεια,"
Για όσους έχουν παρακολουθήσει την ταινία "Μια Άβολη Αλήθεια,"
09:41
the mostπλέον importantσπουδαίος slideολίσθηση in the GoreΓκορ lectureδιάλεξη is the last one,
η πιο σημαντική παρουσίαση στην ομιλία του Αλ Γκορ, είναι η τελευταία,
09:45
whichοι οποίες showsδείχνει here'sεδώ είναι where greenhouseΘερμοκήπιο gasesαερίων are going
η οποία δείχνει που καταλήγουν τα αέρια του θερμοκηπίου
09:50
if we don't do anything, here'sεδώ είναι where they could go.
εαν δεν κάνουμε κάτι, να που θα καταλήξουν.
09:53
And then there are sixέξι differentδιαφορετικός categoriesκατηγορίες
Και έπειτα υπάρχουν έξι διαφορετικές κατηγορίες
09:55
of things we can do to changeαλλαγή the trajectoryτροχιά.
πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή την τροχιά.
09:57
We need a movieταινία on those sixέξι categoriesκατηγορίες.
Χρειαζόμαστε μια ταινία με αυτές τις έξι κατηγορίες.
09:59
And all of you need to have it embeddedενσωματωμένο in your brainsμυαλά
Και πρέπει όλοι σας να την εμπεδώσετε
10:02
and to organizeοργανώνω yourselvesσείς οι ίδιοι around it.
και να οργανώσετε τις ζωές σας σύμφωνα με αυτή
10:05
So we're tryingπροσπαθεί to do that.
Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε αυτό.
10:08
So organizingοργανωτικός these marketsαγορές is one thing we try to do.
Η οργάνωση των αγορών είναι κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε.
10:10
Now we have takenληφθεί on a secondδεύτερος thing, and this getsπαίρνει to my wishεπιθυμία.
Τώρα πήγαμε στο επόμενο βήμα, και αυτό οδηγεί στην ευχή μου.
10:13
It has been my experienceεμπειρία in workingεργαζόμενος in developingανάπτυξη countriesχώρες
Η εμπειρία μου στο να δουλεύω σε αναπτυσσόμενες χώρες λέει ότι
10:17
that while the headlinesπρωτοσέλιδα mayενδέχεται all be -- the pessimisticδυσοίωνος headlinesπρωτοσέλιδα mayενδέχεται say,
ενώ τα πρωτοσέλιδα μπορεί να...τα απαισιόδοξα πρωτοσέλιδα μπορεί να λένε
10:22
well, we can't do this, that or the other thing because of corruptionδιαφθορά --
δεν μπορούμε να κάνουμε το ένα ή το άλλο λόγω της διαφθοράς,
10:26
I think incapacityανικανότητας is a farμακριά biggerμεγαλύτερος problemπρόβλημα in poorΦτωχός countriesχώρες than corruptionδιαφθορά,
θεωρώ ότι η έλλειψη υποδομής είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στις φτωχές χώρες από την διαφθορά,
10:30
and feedsτροφές corruptionδιαφθορά.
και συντηρεί τη διαφθορά.
10:36
We now have the moneyχρήματα, givenδεδομένος these lowχαμηλός pricesτιμές, to distributeδιανέμω
Τώρα έχουμε τα χρήματα, για να διαθέσουμε
10:40
AIDSAIDS drugsφάρμακα all over the worldκόσμος to people we cannotδεν μπορώ presentlyεπί του παρόντος reachφθάνω.
τα φάρματα κατά του AIDS σε όλο τον κόσμο, σε ανθρώποθς που δεν μπορούσαμε να φτάσουμε.
10:43
TodayΣήμερα these lowχαμηλός pricesτιμές are availableδιαθέσιμος in the 25 countriesχώρες where we work,
Σήμερα αυτές οι χαμηλές τιμές είναι διαθέσιμες σε 25 χώρες στις οποίες δουλεύουμε
10:50
and in a totalσύνολο of 62 countriesχώρες,
και συνολικά σε 62 χώρες.
10:54
and about 550,000 people are gettingνα πάρει the benefitsπλεονεκτήματα of them.
Περίπου 550,000 άνθρωποι επωφελούνται από αυτά.
10:56
But the moneyχρήματα is there to reachφθάνω othersοι υπολοιποι.
Αλλά τα χρήματα είναι εκεί για να προσεγγίσουν άλλους.
11:00
The systemsσυστήματα are not there to reachφθάνω the people.
Τα συστήματα δεν είναι εκεί για να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους.
11:03
So what we have been tryingπροσπαθεί to do,
Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε
11:06
workingεργαζόμενος first in RwandaΡουάντα and then in MalawiΜαλάουι and other placesθέσεις --
είναι να δουλέψουμε στη Ρουάντα και μετά στο Μαλάουι καθώς και σε άλλα μέρη
11:14
but I want to talk about RwandaΡουάντα tonightαπόψε --
αλλά θέλω να μιλήσω για τη Ρουάντα απόψε--
11:20
is to developαναπτύσσω a modelμοντέλο for ruralαγροτικός healthυγεία careΦροντίδα in a very poorΦτωχός areaπεριοχή
προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα μοντέλο αγροτικής υγειονομικής περίθαλψης σε μια πολύ φτωχή περιοχή
11:22
that can be used to dealσυμφωνία with AIDSAIDS, TBTB, malariaελονοσία, other infectiousμολυσματικών diseasesασθένειες,
για να αντιμετωπίσει το AIDS, τη φυματίωση, την ελονοσία και άλλες λοιμώδεις ασθένειες,
11:30
maternalμητέρας and childπαιδί healthυγεία, and a wholeολόκληρος rangeσειρά of healthυγεία issuesθέματα
τη μητρική και παιδική φροντίδα και μια σειρά θεμάτων υγείας
11:34
poorΦτωχός people are grapplingΒελτιωμένοι with in the developingανάπτυξη worldκόσμος,
που φτωχοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν σε έναν αναπτυσσόμενο κόσμο,
11:37
that can first be scaledλεπιδωτός for the wholeολόκληρος nationέθνος of RwandaΡουάντα,
τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη τη Ρουάντα,
11:40
and then will be a modelμοντέλο that could literallyΚυριολεκτικά
και μετά να αποτελέσουν ένα μοντέλο που θα μπορούσε
11:44
be implementedεφαρμοστεί in any other poorΦτωχός countryΧώρα in the worldκόσμος.
να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε άλλη φτωχή χώρα του κόσμου.
11:46
And the testδοκιμή is: one, will it do the jobδουλειά?
Το ερώτημα είναι ένα: Θα αποδόσει
11:48
Will it provideπρομηθεύω highυψηλός qualityποιότητα careΦροντίδα?
θα αναπτυχθεί--θα παρέχει περίθαλψη υψηλής ποιότητας;
11:50
And two, will it do it at a priceτιμή
Και δεύτερον, θα γίνει με τέτοιο κόστος,
11:53
that will enableεπιτρέπω the countryΧώρα to sustainυποστηρίζω a healthυγεία careΦροντίδα systemΣύστημα
που θα επιτρέπει στη χώρα να συντηρήσει ένα σύστημα υγείας
11:55
withoutχωρίς foreignξένο donorsΧορηγοί after fiveπέντε to 10 yearsχρόνια?
χωρίς εξωτερικές δωρεές μετά από πέντε ή δέκα χρόνια;
11:59
Because the longerμακρύτερα I dealσυμφωνία with these problemsπροβλήματα,
Γιατί όσο πιο πολύ ασχολούμαι με αυτά τα προβλήματα,
12:03
the more convincedπεπεισμένοι I am that we have to --
τόσο πιο πολύ πεπεισμένος είμαι ότι οφείλουμε--
12:07
whetherκατά πόσο it's economicsΟικονομικά, healthυγεία, educationεκπαίδευση, whateverοτιδήποτε --
ανεξάρτητα εάν μιλάμε για θέματα οικονομικά, υγείας, εκπαίδευσης --
12:09
we have to buildχτίζω systemsσυστήματα.
να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις.
12:12
And the absenceαπουσία of systemsσυστήματα that functionλειτουργία
Η απουσία λειτουργικών συστημάτων
12:14
breakΔιακοπή the connectionσύνδεση whichοι οποίες got you all in this seatέδρα tonightαπόψε.
δημιουργεί προβλήματα και γι'αυτό είμαστε απόψε εδώ.
12:17
You think about whateverοτιδήποτε your life has been,
Αναλογιζόμενοι την πορεία της ζωής σας,
12:21
howeverωστόσο manyΠολλά obstaclesεμπόδια you have facedαντιμετωπίζουν in your life,
όσα εμπόδια κι αν χρειάστηκε να υπερπηδήσετε,
12:23
at criticalκρίσιμος juncturesκομβικά σημεία you always knewήξερε
σε κρίσιμες περιόδους πάντα γνωρίζατε
12:26
there was a predictableαναμενόμενος connectionσύνδεση betweenμεταξύ the effortπροσπάθεια you exertedπου ασκείται
οτι υπήρχε ένας προβλέψιμος σύνδεσμος μεταξύ της προσπάθειάς σας
12:29
and the resultαποτέλεσμα you achievedεπιτευχθεί.
και του αποτελέσματος που είχατε πετύχει.
12:33
In a worldκόσμος with no systemsσυστήματα, with chaosχάος,
Σε έναν κόσμο που δεν είναι οργανωμένος, που επικρατεί χάος,
12:35
everything becomesγίνεται a guerillaανταρτών struggleπάλη,
όλα μετατρέπονται σε αγώνα ανταρτών,
12:40
and this predictabilityπροβλεψιμότητα is not there.
και αυτή η προβλεψημότητα δεν υπάρχει.
12:43
And it becomesγίνεται almostσχεδόν impossibleαδύνατο to saveαποθηκεύσετε livesζωή,
Γίνεται σχεδόν αδύνατο να σώσεις ζωές,
12:46
educateεκπαιδεύσει kidsπαιδιά, developαναπτύσσω economiesοικονομίες, whateverοτιδήποτε.
να εκπαιδεύσεις τα παιδιά, να αναπτύξεις την οικονομία.
12:49
The personπρόσωπο, in my viewθέα,
Το άτομο που κατά την γνώμη μου,
12:52
who has doneΈγινε the bestκαλύτερος jobδουλειά of this in the healthυγεία careΦροντίδα areaπεριοχή,
έχει κάνει την καλύτερη δουλειά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης,
12:55
of buildingΚτίριο a systemΣύστημα in a very poorΦτωχός areaπεριοχή, is DrDr. PaulΟ Παύλος FarmerΑγρότης,
δημιουργώντας ένα σύστημα σε μια πολύ φτωχή περιοχή, είναι ο Δρ. Πολ Φάρμερ,
13:00
who, manyΠολλά of you know, has workedεργάστηκε for now 20 yearsχρόνια with his groupομάδα,
ο οποίος όπως πολλοί γνωρίζετε, έχει εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια με την ομάδα του,
13:04
PartnersΣυνεργάτες in HealthΥγεία, primarilyκατά κύριο λόγο in HaitiΑϊτή where he startedξεκίνησε,
"Συνεργάτες στην Υγεία", κυρίως στην Αϊτή από όπου και ξεκίνησε.
13:09
but they'veέχουν alsoεπίσης workedεργάστηκε in RussiaΡωσία, in PeruΠερού
Δούλεψαν επίσης και στη Ρωσία, στο Περού
13:13
and other placesθέσεις around the worldκόσμος.
καθώς και σε άλλα μέρη του κόσμου.
13:15
As poorΦτωχός as HaitiΑϊτή is, in the areaπεριοχή where Farmer'sΤου αγρότη clinicκλινική is activeενεργός --
Όσο φτωχή κι αν είναι η Αϊτή, στην περιοχή που βρίσκεται η κλινική των αγροτών,
13:17
and they serveσερβίρισμα a catchmentλεκάνης απορροής areaπεριοχή farμακριά greaterμεγαλύτερη
και εξυπηρετούν μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή
13:22
than the medicalιατρικός professionalsεπαγγελματίες they have would indicateυποδεικνύω they could serveσερβίρισμα --
από αυτή που είχαν υποδείξει ότι θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν, οι ειδικοί
13:24
sinceΑπό 1988, they have not lostχαμένος one personπρόσωπο to tuberculosisφυματίωση, not one.
από το 1988 δεν έχει χαθεί ούτε μια ανθρώπινη ζωή από φυματίωση.
13:28
And they'veέχουν achievedεπιτευχθεί a lot of other amazingφοβερο healthυγεία resultsΑποτελέσματα.
Όντως πέτυχαν μια σειρά από θεαματικά ιατρικά αποτελέσματα.
13:35
So when we decidedαποφασισμένος to work in RwandaΡουάντα
Όταν αποφασίσαμε να πάμε στη Ρουάντα,
13:40
on tryingπροσπαθεί to dramaticallyδραματικά increaseαυξάνουν the incomeεισόδημα of the countryΧώρα and fightπάλη the AIDSAIDS problemπρόβλημα,
για να αυξήσουμε το κεφάλαια της χώρας και να καταπολεμήσουμε το AIDS,
13:44
we wanted to buildχτίζω a healthcareφροντίδα υγείας networkδίκτυο,
θέλαμε να κατασκευάσουμε ένα δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης,
13:49
because it had been totallyεντελώς destroyedκαταστράφηκε από duringστη διάρκεια the genocideγενοκτονία in 1994,
μιας και είχε καταστραφεί κατά την περίοδο της γενοκτονίας το 1994,
13:51
and the perανά capitaκεφαλή incomeεισόδημα was still underκάτω από a dollarδολάριο a day.
και το κατά κεφαλή εισόδημα παρέμενε κάτω από ένα δολάριο την ημέρα.
13:55
So I rangχτύπησε up, askedερωτηθείς PaulΟ Παύλος FarmerΑγρότης if he would help.
Έτσι επικοινώνησα με τον Πολ Φάρμερ και τον ρώτησα εάν μπορούσε να βοηθήσει.
13:59
Because it seemedφαινόταν to me if we could proveαποδεικνύω there was a modelμοντέλο in HaitiΑϊτή
Καθώς θεωρούσα οτι αν μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι υπήρχε ένα μοντέλο στην Αϊτή,
14:04
and a modelμοντέλο in RwandaΡουάντα that we could then take all over the countryΧώρα,
και ένα μοντέλο στη Ρουάντα που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε σε όλη τη χώρα,
14:07
numberαριθμός one, it would be a wonderfulεκπληκτικός thing for a countryΧώρα
πρώτον, θα ήταν καταπληκτικό για μία χώρα,
14:11
that has sufferedυπέφερε as much as any on EarthΓη in the last 15 yearsχρόνια,
που υπέφερε περισσότερο από όλους τα τελευταία 15 χρόνια,
14:13
and numberαριθμός two, we would have something that could then be adaptedπροσαρμοστεί
και δεύτερον, θα είχαμε κάτι που θα μπορούσε να υιοθετηθεί μετέπειτα,
14:17
to any other poorΦτωχός countryΧώρα anywhereοπουδήποτε in the worldκόσμος.
από άλλες φτωχές χώρες οπουδήποτε στον κόσμο.
14:21
And so we have setσειρά about doing that.
Έτσι ξεκινήσαμε να το πραγματοποιούμε.
14:25
Now, we startedξεκίνησε workingεργαζόμενος togetherμαζί 18 monthsμήνες agoπριν.
Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί εδώ και 18 μήνες.
14:29
And we're workingεργαζόμενος in an areaπεριοχή calledπου ονομάζεται SouthernΝότια KayonzaΚαγιόνζα,
σε μια περιοχή που ονομάζεται Νότια Καγιόνζα,
14:33
whichοι οποίες is one of the poorestφτωχότερες areasπεριοχές in RwandaΡουάντα,
η οποία είναι από τις πιο φτωχές περιοχές στη Ρουάντα,
14:37
with a groupομάδα that originallyαρχικά includesπεριλαμβάνει about 400,000 people.
με μια ομάδα 400,000 ατόμων.
14:41
We're essentiallyουσιαστικά implementingυλοποίηση what PaulΟ Παύλος FarmerΑγρότης did in HaitiΑϊτή:
Κυρίως εφαρμόζουμε ό,τι έκανε ο Πολ Φάρμερ στην Αϊτή,
14:47
he developsαναπτύσσεται and trainsτρένα paidεπί πληρωμή communityκοινότητα healthυγεία workersεργαζομένων
όπου και ανέπτυξε και εκπαίδευσε κοινοτικούς υγειονομικούς μισθωτούς υπαλλήλους
14:52
who are ableικανός to identifyαναγνωρίζω healthυγεία problemsπροβλήματα,
που είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα προβλήματα υγείας,
14:57
ensureεξασφαλίζω that people who have AIDSAIDS or TBTB are properlyδεόντως diagnosedδιάγνωση
να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι με AIDS ή φυματίωση, έχουν διαγνωστεί σωστά,
15:01
and take theirδικα τους medicineφάρμακο regularlyτακτικά,
και λαμβάνουν τα φάρμακά τους τακτικά,
15:05
who work on bringingφέρνοντας about healthυγεία educationεκπαίδευση, cleanΚΑΘΑΡΗ waterνερό and sanitationυγιεινή,
οι οποίοι εργάζονται για να εκπαιδεύσουν σε θέματα υγείας, καθαρό νερό και υγιεινή,
15:07
providingχορήγηση nutritionalθρεπτικός supplementsσυμπληρώματα and movingκίνηση people up the chainαλυσίδα of healthυγεία careΦροντίδα
παρέχοντας συμπληρώματα διατροφής και στέλνοντας ασθενείς σε ειδικούς
15:14
if they have problemsπροβλήματα of the severityσοβαρότητα that requireαπαιτώ it.
εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ανάλογη κρισιμότητα.
15:19
The proceduresδιαδικασίες that make this work have been perfectedτελειοποίησε,
Οι διαδικασίες έχουν εξελιχθεί,
15:23
as I said, by PaulΟ Παύλος FarmerΑγρότης and his teamομάδα
όπως είπα, από τον Πολ Φάρμερ και την ομάδα του,
15:28
in theirδικα τους work in ruralαγροτικός HaitiΑϊτή over the last 20 yearsχρόνια.
σε ό,τι κάνουν στην αγροτική περιοχή της Αϊτής για πάνω από 20 χρόνια.
15:31
RecentlyΠρόσφατα we did an evaluationαξιολόγηση of the first 18 monthsμήνες of our effortsπροσπάθειες in RwandaΡουάντα.
Πρόσφατα, αξιολογήσαμε τις προσπάθειες των πρώτων 18 μηνών, στη Ρουάντα.
15:34
And the resultsΑποτελέσματα were so good that the RwandanΡουάντα governmentκυβέρνηση
Και τα αποτελέσματα ήταν τόσο καλά που η κυβέρνηση της Ρουάντα,
15:40
has now agreedσύμφωνος to adoptενστερνίζομαι the modelμοντέλο for the entireολόκληρος countryΧώρα,
συμφώνησε να υιοθετήσει το ίδιο μοντέλο σε όλη τη χώρα,
15:45
and has stronglyδυνατά supportedυποστηρίζεται and put the fullγεμάτος resourcesπόροι of the governmentκυβέρνηση behindπίσω it.
και το υποστήριξε ένθερμα με όλες τις δυνάμεις της κυβέρνησης.
15:48
I'll tell you a little bitκομμάτι about our teamομάδα because it's indicativeενδεικτικό of what we do.
Θα αναφέρω λίγα από αυτά που κάνει η ομάδα μας, τα οποία είναι ενδεικτικά.
15:54
We have about 500 people around the worldκόσμος
Έχουμε περίπου 500 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο,
15:58
workingεργαζόμενος in our AIDSAIDS programπρόγραμμα, some of them for nothing --
που εργάζονται στο πρόγραμμα κατά του AIDS, κάποιοι από αυτούς αφιλοκερδώς,
16:01
just for transportationΜεταφορά, roomδωμάτιο and boardσανίδα.
τους παρέχουμε απλά έξοδα μετακίνησης, στέγασης και διατροφής.
16:05
And then we have othersοι υπολοιποι workingεργαζόμενος in these other relatedσχετίζεται με programsπρογράμματα.
Έχουμε φυσικά και άλλους που εργάζονται σε άλλα συναφή προγράμματα.
16:07
Our businessεπιχείρηση planσχέδιο in RwandaΡουάντα
Το επιχειρησιακό μας σχέδιο στη Ρουάντα,
16:11
was put togetherμαζί underκάτω από the leadershipηγεσία of DianaDiana NobleΕυγενής,
το ανέλαβε η Νταϊάνα Νομπλ,
16:13
who is an unusuallyασυνήθιστα giftedπροικισμένος womanγυναίκα,
η οποία είναι μια ασυνήθιστα χαρισματική γυναίκα,
16:16
but not unusualασυνήθης in the typeτύπος of people who have been willingπρόθυμος to do this kindείδος of work.
αλλά όχι ασυνήθιστη για τους ανθρώπους που προθυμοποιήθηκαν να κάνουν αυτού του είδους τη δουλειά.
16:19
She was the youngestνεότερος partnerεταίρος at SchroderSchroder VenturesΚοινοπραξιών in LondonΛονδίνο in her 20s.
Στα είκοσί της ήταν η νεότερη συνεργάτης των επιχειρήσεων Schroder στο Λονδίνο.
16:24
She was CEOΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ of a successfulεπιτυχής e-venturee-επιχείρηση --
'Ηταν Διευθύνουσα σύμβουλος μια πετυχημένης διαδικτυακής επιχείρησης--
16:29
she startedξεκίνησε and builtχτισμένο ReedΚαλάμι ElsevierElsevier VenturesΚοινοπραξιών --
ξεκίνησε και δημιούργησε τις Επιχειρήσεις Reed Elsevier--
16:31
and at 45 she decidedαποφασισμένος she wanted to do something differentδιαφορετικός with her life.
και στα 45 της αποφάσισε ότι ήθελε να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό στη ζωή της.
16:35
So she now worksεργοστάσιο full-timeπλήρης απασχόληση on this for very little payπληρωμή.
Τώρα απασχολείται πλήρως και αμείβεται ελάχιστα.
16:38
She and her teamομάδα of formerπρώην businessεπιχείρηση people have createdδημιουργήθηκε a businessεπιχείρηση planσχέδιο
Η ίδια μαζί με μια ομάδα πρώην επιχειρηματιών δημιούργησαν ένα επιχειρησιακό σχέδιο,
16:42
that will enableεπιτρέπω us to scaleκλίμακα this healthυγεία systemΣύστημα up for the wholeολόκληρος countryΧώρα.
το οποίο μας επιτρέπει να κλιμακωθεί το σύστημα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.
16:46
And it would be worthyάξιος of the kindείδος of privateιδιωτικός equityίδια κεφάλαια work
Και θα είναι αντάξιο με την ιδιωτική δουλειά
16:50
she used to do when she was makingκατασκευή a lot more moneyχρήματα for it.
που έκανε όταν είχε οικονομικό όφελος από αυτό.
16:55
When we cameήρθε to this ruralαγροτικός areaπεριοχή, 45 percentτοις εκατό of the childrenπαιδιά underκάτω από the ageηλικία of fiveπέντε
Όταν ήρθαμε σε αυτή την αγροτική περιοχή, το 45% των παιδιών κάτω των 5 ετών,
16:59
had stuntedασταθής growthανάπτυξη dueλόγω to malnutritionυποσιτισμός.
δεν είχε σωστή ανάπτυξη εξαιτίας του υποσιτισμού.
17:04
23 percentτοις εκατό of them diedπέθανε before they reachedεπιτευχθεί the ageηλικία of fiveπέντε.
Από αυτά το 23% πέθαινε πριν γίνει καν 5 ετών.
17:09
MortalityΘνησιμότητας at birthγέννηση was over two-and-a-halfδύο-και-α-μισό percentτοις εκατό.
Η θνησιμότητα κατά τον τοκετό ήταν της τάξεως του 2,5%.
17:17
Over 15 percentτοις εκατό of the deathsθανάτους amongαναμεταξύ adultsενήλικες and childrenπαιδιά occurredσυνέβη
Περισσότερο από το 15% των θανάτων ενηλίκων και παιδιών οφειλόταν
17:20
because of intestinalεντερική parasitesπαράσιτα and diarrheaδιάρροια from dirtyβρώμικος waterνερό and inadequateανεπαρκής sanitationυγιεινή --
σε εντερικά παράσιτα και διάρροια από το ακάθαρτο νερό και την ανεπαρκή υγιεινή,
17:24
all entirelyεξ ολοκλήρου preventableαποτρέψιμος and treatableθεραπεύσιμος.
όλα εντελώς αποτρέψιμα και θεραπεύσιμα.
17:29
Over 13 percentτοις εκατό of the deathsθανάτους were from respiratoryαναπνευστικός illnessesασθένειες --
Πάνω από το 13% των θανάτων οφειλόταν σε ασθένειες του αναπνευστικού,
17:32
again, all preventableαποτρέψιμος and treatableθεραπεύσιμος.
εξίσου αποτρέψιμες και θεραπεύσιμες.
17:36
And not a singleμονόκλινο soulψυχή in this areaπεριοχή was beingνα εισαι treatedαντιμετωπίζεται for AIDSAIDS or tuberculosisφυματίωση.
Και σε κανείς δεν λάμβανε θεραπεία για το AIDS και τη φυματίωση.
17:39
WithinΕντός the first 18 monthsμήνες, the followingΕΠΟΜΕΝΟ things happenedσυνέβη:
Μέσα στους πρώτους 18 μήνες, κατορθώσαμε
17:45
we wentπήγε from zeroμηδέν to about 2,000 people beingνα εισαι treatedαντιμετωπίζεται for AIDSAIDS.
να παρέχουμε θεραπεία σε 2000 ανθρώπους για AIDS.
17:49
That's 80 percentτοις εκατό of the people who need treatmentθεραπεία in this areaπεριοχή.
Μιλάμε δηλαδή για το 80% των ανθρώπων με ανάγκη για θεραπεία στην περιοχή.
17:53
Listen to this: lessπιο λιγο than four-tenthsτα τέσσερις-δέκατα of one percentτοις εκατό of those beingνα εισαι treatedαντιμετωπίζεται
Ακούστε κι αυτό: Λιγότερο από το 1/4 του 1% αυτών που δέχονταν θεραπεία,
17:57
stoppedσταμάτησε takingλήψη theirδικα τους medicineφάρμακο or otherwiseσε διαφορετική περίπτωση defaultedαθέτηση on treatmentθεραπεία.
έπαυσε να παίρνει το φάρμακο ή αλλιώς παρέλειπε την θεραπεία.
18:02
That's lowerπιο χαμηλα than the figureεικόνα in the UnitedΕνωμένοι StatesΚράτη μέλη.
Οι αριθμοί είναι χαμηλότεροι από αυτούς των Η.Π.Α.
18:06
LessΛιγότερο than three-tenthsτρία δέκατα of one percentτοις εκατό
Λιγότερο από τα 3/10 του 1%
18:09
had to transferΜΕΤΑΦΟΡΑ to the more expensiveακριβός second-lineδεύτερης γραμμής drugsφάρμακα.
χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν πιο ακριβά φάρμακα.
18:11
400,000 pregnantέγκυος womenγυναίκες were broughtέφερε into counselingπαροχή συμβουλών
400,000 έγκυες δέχονται συμβουλές
18:16
and will give birthγέννηση for the first time withinστα πλαίσια an organizedδιοργάνωσε healthcareφροντίδα υγείας systemΣύστημα.
και θα γεννήσουν για πρώτη φορά σε ένα οργανωμένο σύστημα υγείας.
18:20
That's about 43 percentτοις εκατό of all the pregnanciesεγκυμοσύνες.
Μιλάμε δηλαδή για το 43% όλων των εγκύων.
18:25
About 40 percentτοις εκατό of all the people -- I said 400,000. I meantσήμαινε 40,000.
Το 40% όλων αυτών των ανθρώπων-- Είπα 400,000. Ήθελα να πω 40,000.
18:30
About 40 percentτοις εκατό of all the people who need TBTB treatmentθεραπεία are now gettingνα πάρει it --
Το 40% όλων όσων χρειάζονται θεραπεία για την φυματίωση, την έχουν τώρα--
18:34
in just 18 monthsμήνες, up from zeroμηδέν when we startedξεκίνησε.
μέσα σε μόλις 18 μήνες, ξεκινώντας από το μηδέν.
18:38
43 percentτοις εκατό of the childrenπαιδιά in need of an infantβρέφος feedingσίτιση programπρόγραμμα
Το 43% των παιδιών με ανάγκη για ένα πρόγραμμα βρεφικής διατροφής
18:42
to preventαποτρέψει malnutritionυποσιτισμός and earlyνωρίς deathθάνατος
για να εμποδίσουμε τον υποσιτισμό και τον πρόωρο θάνατο
18:45
are now gettingνα πάρει the foodτροφή supplementsσυμπληρώματα they need to stayδιαμονή aliveζωντανός and to growκαλλιεργώ.
έχουν τα συμπληρώματα διατροφής που χρειάζονται για να ζήσουν και να μεγαλώσουν.
18:47
We'veΈχουμε startedξεκίνησε the first malariaελονοσία treatmentθεραπεία programsπρογράμματα they'veέχουν ever had there.
Ξεκινήσαμε το πρώτο πρόγραμμα θεραπείας κατά της ελονοσίας.
18:50
PatientsΟι ασθενείς admittedπαράδεκτος to a hospitalνοσοκομείο that was destroyedκαταστράφηκε από duringστη διάρκεια the genocideγενοκτονία
Οι ασθενείς βρίσκονται σε νοσοκομείο το οποίο είχε καταστραφεί εξαιτίας της γενοκτονίας,
18:54
that we have renovatedανακαινισμένο alongκατά μήκος with fourτέσσερα other clinicsκλινικές,
το οποίο και ανακαινίσαμε μαζί με άλλες 4 κλινικές,
18:59
completeπλήρης with solarηλιακός powerεξουσία generatorsγεννήτριες, good labεργαστήριο technologyτεχνολογία.
εξοπλισμένες με ηλιακές γεννήτριες ρεύματος και τεχνολογικά άρτια εργαστήρια.
19:04
We now are treatingθεραπεία 325 people a monthμήνας,
Τώρα θεραπεύουμε 325 άτομα το μήνα,
19:09
despiteπαρά the factγεγονός that almostσχεδόν 100 percentτοις εκατό of the AIDSAIDS patientsασθενείς are now treatedαντιμετωπίζεται at home.
παρά το γεγονός ότι περίπου το 100% των ασθενών με AIDS λαμβάνουν θεραπεία στο σπίτι.
19:14
And the mostπλέον importantσπουδαίος thing is
Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι
19:20
because we'veέχουμε implementedεφαρμοστεί PaulΟ Παύλος Farmer'sΤου αγρότη modelμοντέλο, usingχρησιμοποιώντας communityκοινότητα healthυγεία workersεργαζομένων,
ότι εφαρμόζοντας το μοντέλο του Πολ Φάρμερ, χρησιμοποιώντας κοινοτικό προσωπικό υγείας,
19:23
we estimateεκτίμηση that this systemΣύστημα could be put into placeθέση for all of RwandaΡουάντα
εκτιμούμε ότι αυτό το σύστημα θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη τη Ρουάντα,
19:28
for betweenμεταξύ fiveπέντε and sixέξι percentτοις εκατό of GDPΑΕΠ,
κοστίζοντας περίπου 5 με 6% του ΑΕΠ,
19:34
and that the governmentκυβέρνηση could sustainυποστηρίζω that
και ότι η κυβέρνηση θα το διατηρήσει
19:38
withoutχωρίς dependingσε συνάρτηση on foreignξένο aidβοήθεια after fiveπέντε or sixέξι yearsχρόνια.
χωρίς να στηρίζεται σε εξωτερική βοήθεια μετά από 5 ή 6 χρόνια.
19:42
And for those of you who understandκαταλαβαίνουν healthcareφροντίδα υγείας economicsΟικονομικά
Και για όσους γνωρίζουν από οικονομικά υγεινομικής περίθαλψης,
19:48
you know that all wealthyπλούσιος countriesχώρες spendδαπανήσει betweenμεταξύ nineεννέα and 11 percentτοις εκατό of GDPΑΕΠ
θα ξέρετε ότι όλες οι πλούσιες χώρες διαθέτουν 9 με 10% του ΑΕΠ
19:50
on healthυγεία careΦροντίδα, exceptεκτός for the UnitedΕνωμένοι StatesΚράτη μέλη, we spendδαπανήσει 16 --
για την υγεία, με εξαίρεση τις Η.Π.Α που διαθέτει το 16%,
19:55
but that's a storyιστορία for anotherαλλο day.
αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
19:57
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
20:00
We're now workingεργαζόμενος with PartnersΣυνεργάτες in HealthΥγεία and the MinistryΥπουργείο of HealthΥγεία in RwandaΡουάντα
Τώρα συνεργαζόμαστε με την οργάνωση "Συνεργάτες στην Υγεία" και το Υπουργείο Υγείας της Ρουάντα
20:02
and our FoundationΊδρυμα folksλαούς to scaleκλίμακα this systemΣύστημα up.
και το ίδρυμά μας σκοπεύει να προωθήσει αυτό το σύστημα.
20:07
We're alsoεπίσης beginningαρχή to do this in MalawiΜαλάουι and LesothoΛεσότο.
Έχουμε επίσης ξεκινήσει να το εφαρμόζουμε στο Μαλάουι και στο Λεσότο.
20:11
And we have similarπαρόμοιος projectsέργα in TanzaniaΤανζανία, MozambiqueΜοζαμβίκη,
Παρόμοιες ενέργειες γίνονται και στην Τανζανία, στη Μοζαμβίκη,
20:17
KenyaΚένυα and EthiopiaΑιθιοπία with other partnersσυνεργάτες tryingπροσπαθεί to achieveφέρνω σε πέρας the sameίδιο thing:
στην Κένυα και την Αιθιοπία με άλλους συνεργάτες που προσπαθούν να πετύχουν ακριβώς το ίδιο,
20:21
to saveαποθηκεύσετε as manyΠολλά livesζωή as quicklyγρήγορα as we can,
για να σώσουν όσες περισσότερες ζωές μπορούν, πιο γρήγορα,
20:26
but to do it in a systematicσυστηματική way that can be implementedεφαρμοστεί nationwideσε όλη την επικράτεια
αλλά να το κάνουν με συστηματικό τρόπο για να μπορέσει να απλωθεί παγκοσμίως,
20:28
and then with a modelμοντέλο that can be implementedεφαρμοστεί in any countryΧώρα in the worldκόσμος.
και έπειτα να υπάρχει ένα μοντέλο που να μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε χώρα του κόσμου.
20:31
We need initialαρχικός upfrontεκ των προτέρων investmentεπένδυση to trainτρένο doctorsτους γιατρούς, nursesνοσοκόμες,
Χρειαζόμαστε την άμεση επένδυση για να εκπαιδεύσουμε γιατρούς, νοσοκόμες,
20:35
healthυγεία administrationδιαχείριση and communityκοινότητα healthυγεία workersεργαζομένων throughoutκαθόλη τη διάρκεια the countryΧώρα,
διοικήσεις υγείας και κοινοτικούς υγειονομικούς υπαλλήλους σε όλη την χώρα,
20:39
to setσειρά up the informationπληροφορίες technologyτεχνολογία, the solarηλιακός energyενέργεια,
να εφαρμόσουμε την τεχνολογία, την ηλιακή ενέργεια,
20:42
the waterνερό and sanitationυγιεινή, the transportationΜεταφορά infrastructureυποδομή.
το νερό και την υγιεινή και να έχουμε υποδομές στη μεταφορά.
20:45
But over a five-πέντε- to 10-year-έτος periodπερίοδος,
Αλλά μέσα σε πέντε με δέκα χρόνια,
20:48
we will take down the need for outsideεξω απο assistanceβοήθεια
θα μειώσουμε την ανάγκη για εξωτερική βοήθεια
20:51
and eventuallyτελικά it will be phasedσταδιακά out.
ώσπου σταδιακά να καταργηθεί τελείως.
20:53
My wishεπιθυμία is that TEDTED assistΤο Assist us in our work and help us to buildχτίζω
Η ευχή μου είναι να έχουμε βοήθεια από το TED και να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε,
20:56
a high-qualityυψηλής ποιότητας ruralαγροτικός healthυγεία systemΣύστημα in a poorΦτωχός countryΧώρα, RwandaΡουάντα,
ένα σύστημα αγροτικής υγείας, υψηλής ποιότητας σε φτωχές χώρες όπως η Ρουάντα,
21:04
that can be a modelμοντέλο for AfricaΑφρική,
που θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για την Αφρική,
21:08
and indeedπράγματι, for any poorΦτωχός countryΧώρα anywhereοπουδήποτε in the worldκόσμος.
και για οποιαδήποτε άλλη φτωχή χώρα σε όλο τον κόσμο.
21:10
My beliefπίστη is that this will help us to buildχτίζω a more integratedολοκληρωμένο worldκόσμος
Πιστεύω ότι έτσι θα βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κόσμου,
21:15
with more partnersσυνεργάτες and fewerλιγότεροι terroristsτρομοκράτες,
με περισσότερους συμπορευτές και λιγότερους τρομοκράτες,
21:21
with more productiveπαραγωγικός citizensοι πολίτες and fewerλιγότεροι hatershaters,
με περισσότερους παραγωγικούς πολίτες και λιγότερους εχθρούς,
21:24
a placeθέση we'dνυμφεύω all want our kidsπαιδιά and our grandchildrenεγγονια to growκαλλιεργώ up in.
ένα μέρος στο οποίο θα θέλαμε να μεγαλώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
21:27
It has been an honorτιμή for me, particularlyιδιαίτερα, to work in RwandaΡουάντα
Ήταν τιμή για μένα, να δουλέψω κυρίως στη Ρουάντα
21:33
where we alsoεπίσης have a majorμείζων economicοικονομικός developmentανάπτυξη projectέργο
στην οποία έχουμε ένα μεγαλειώδες έργο οικονομικής ανάπτυξης
21:39
in partnershipσυνεταιρισμός with SirΟ Sir TomΤομ HunterΚυνηγός, the ScottishΣκωτίας philanthropistφιλάνθρωπος,
σε συνεργασία με τον Σερ Τομ Χάντερ, τον Σκωτσέζο φιλάνθρωπο,
21:42
where last yearέτος we, usingχρησιμοποιώντας the sameίδιο thing with AIDSAIDS drugsφάρμακα,
με τον οποίο πέρυσι, χρησιμοποιώντας το ίδιο σχέδιο με τα φάρμακα κατά του AIDS,
21:47
cutΤομή the costκόστος of fertilizerλίπασμα and the interestενδιαφέρον ratesτιμές on microcreditμικροπιστώσεις loansδάνεια by 30 percentτοις εκατό
μειώσαμε το κόστος των φυτοφαρμάκων και τα επιτόκια στα μικροπιστοτικά δάνεια κατά 30%
21:50
and achievedεπιτευχθεί three-τρία- to four-hundred-τετρακόσια percentτοις εκατό increasesαυξάνεται
επιτυγχάνοντας αύξηση 300 με 400 τοις εκατό
21:56
in cropκαλλιέργεια yieldsαποδόσεις with the farmersαγρότες.
στις αποδόσεις των καλλιεργειών μαζί με τους αγρότες.
22:00
These people have been throughδιά μέσου a lot and noneκανένας of us, mostπλέον of all me,
Αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν πολλά και κανείς από εμάς, πιο πολύ εγώ,
22:02
helpedβοήθησα them when they were on the vergeχείλος of destroyingκαταστρέφοντας eachκαθε other.
δεν τους βοήθησε, όταν βρίσκονταν ένα βήμα πριν αρχίσουν να καταστρέφουν ο ένας τον άλλο.
22:08
We're undoingΑναίρεση that now, and they are so over it and so into theirδικα τους futureμελλοντικός.
Αυτό αλλάζει τώρα, το ξεπερνούν και πορεύονται προς το μέλλον.
22:12
We're doing this in an environmentallyπεριβαλλοντικά responsibleυπεύθυνος way.
Το κάνουμε αυτό με έναν υπεύθυνο και περιβαλλοντικό τρόπο.
22:18
I'm doing my bestκαλύτερος to convinceπείθω them not to runτρέξιμο the electricηλεκτρικός gridπλέγμα
Προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμες να τους πείσω να μην δημιουργήσουν σύστημα ηλεκτροδότησης,
22:22
to the 35 percentτοις εκατό of the people that have no accessπρόσβαση,
στο 35% των ανθρώπων που δεν έχει πρόσβαση σε αυτό,
22:26
but to do it with cleanΚΑΘΑΡΗ energyενέργεια. To have responsibleυπεύθυνος reforestationαναδάσωση projectsέργα,
αλλά να το πετύχουν με καθαρή ενέργεια και να έχουν σωστά προγράμματα αναδάσωσης.
22:29
the RwandansΡουάντα, interestinglyμε ενδιαφέρο enoughαρκετά, have been quiteαρκετά good, MrΟ κ.. WilsonWilson,
Οι κάτοικοι στη Ρουάντα, είναι εξαιρετικοί, κύριε Γουίλσον
22:34
in preservingδιατήρηση theirδικα τους topsoilεπιφανειακού εδάφους.
στο να διατηρούν το έδαφος.
22:38
There's a coupleζευγάρι of guys from southernνότιος farmingκαλλιέργεια familiesοικογένειες --
Υπάρχουν κάποιοι από τις αγροτικές οικογένειες του νότου--
22:40
the first thing I did when I wentπήγε out to this placeθέση
το πρώτο πράγμα που έκανα όταν έφτασα εκεί
22:44
was to get down on my handsτα χέρια and kneesγόνατα and digσκάβω in the dirtβρωμιά
ήταν να γονατίσω και να σκάψω το χώμα
22:46
and see what they'dτο είχαν doneΈγινε with it.
για να δω τι είχαν κάνει με αυτό.
22:48
We have a chanceευκαιρία here to proveαποδεικνύω that a countryΧώρα
Μας δίνεται μια ευκαρία να αποδείξουμε ότι μια χώρα
22:50
that almostσχεδόν slaughteredσφάζονται itselfεαυτό out of existenceύπαρξη
που σχεδόν αυτοσφαγιάστηκε μέχρι εξόντωσης
22:54
can practiceπρακτική reconciliationσυμφιλίωση, reorganizeαναδιοργάνωση itselfεαυτό, focusΣυγκεντρώνω on tomorrowαύριο
μπορεί να εφαρμόσει την συμφιλίωση, να αναδιοργανωθεί, να επικεντρωθεί στο αύριο
23:00
and provideπρομηθεύω comprehensiveπεριεκτικός, qualityποιότητα healthυγεία careΦροντίδα with minimalελάχιστος outsideεξω απο help.
και να παρέχει ουσιαστική, ποιοτική υγειονομική περίθαλψη με ελάχιστη εξωτερική βοήθεια.
23:07
I am gratefulευγνώμων for this prizeβραβείο, and I will use it to that endτέλος.
Είμαι ευγνώμων γι' αυτό το βραβείο και θα το χρησιμοποιήσω γι' αυτό το σκοπό.
23:14
We could use some more help to do this,
Καλό θα ήταν να είχαμε περισσότερη βοήθεια σε αυτό που κάνουμε,
23:20
but think of what it would mean if we could have a world-classπαγκόσμιας κλάσης healthυγεία systemΣύστημα
απλά σκεφτείτε τι θα σήμαινε εάν μπορούσαμε να έχουμε ένα άριστο σύστημα υγείας
23:24
in RwandaΡουάντα -- in a countryΧώρα with a less-than-one-dollar-a-day-per-capitaless-Than-One-Dollar-a-Day-per-Capita incomeεισόδημα,
στη Ρουάντα-- σε μια χώρα που το μέσο ημερήσιο εισόδημα είναι λιγότερο από 1 δολάριο,
23:28
one that could saveαποθηκεύσετε hundredsεκατοντάδες of millionsεκατομμύρια of livesζωή
ένα σύστημα που θα μπορούσε να σώσει εκατομμύρια ζωές
23:33
over the nextεπόμενος decadeδεκαετία if appliedεφαρμοσμένος to everyκάθε similarlyομοίως situatedευρισκόμενος countryΧώρα on EarthΓη.
τις επόμενες δεκαετίες, εάν εφαρμοζόταν σε παρόμοιες χώρες σε όλο τον κόσμο.
23:37
It's worthαξία a try and I believe it would succeedπετυχαίνω.
Αξίζει τον κόπο και πιστεύω ότι θα πετύχει.
23:44
Thank you and God blessευλογώ you.
Σας ευχαριστώ, ο Θεός να είναι μαζί σας.
23:48
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
23:51
Translated by Mary Keramida
Reviewed by Leonidas Argyros

▲Back to top

About the speaker:

Bill Clinton - Activist
Through his William J. Clinton Foundation, former US President Bill Clinton has become a vital and innovative force for world change. He works in four critical areas: health, economic empowerment, citizen service, and reconciliation.

Why you should listen

Elected President of the United States in 1992 and again in 1996, Bill Clinton left office determined to continue his life of service -- to build the kind of world he wants to hand down to his daughter. His William J. Clinton Foundation is focused on four critical areas: health security, with an emphasis on HIV/AIDS; economic empowerment; leadership development and citizen service; and racial, ethnic and religious reconciliation.

Foundation projects include working with pharmaceutical companies to lower the costs of medicines to needy areas, and, through his Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative (CHAI), developing an innovative health care system that can be successful and sustainable throughout the developing world. His Clinton Global Initiative brings together world leaders to discuss the world's most pressing challenges.

In 2015, The Clinton Development Initiative partnered with Visa to help Rwandan farmers conduct business digitally, increasing their financial security and economic empowerment. 

Keep up with other updates and news from the Clinton Foundation here

More profile about the speaker
Bill Clinton | Speaker | TED.com