ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tiffany Watt Smith: The history of human emotions

טיפאני וואט סמית': ההיסטוריה של הרגשות האנושיים

Filmed:
3,518,597 views

המלים המשמשות אותנו לתיאור רגשותינו משפיעות על האופן בו אנו מרגישים, אומרת ההיסטוריונית טיפאני וואט סמית', והן עברו שינויים רבים (לעתים דרמטיים מאד) בתגובה לציפיות ולרעיונות תרבותיים חדשים. קחו למשל את המילה "נוסטלגיה": במקור היא הוגדרה ב-1688 כמחלה קטלנית, וכיום היא נחשבת לבעיה הרבה פחות חמורה. בהרצאה מרתקת זאת אודות ההיסטוריה של הרגשות תוכלו ללמוד איך השפה המשמשת אותנו לתיאור מה שאנחנו מרגישים ממשיכה להתפתח - ואגב כך גם לקלוט כמה מלים חדשות המשמשות בתרבויות שונות לתיאור רגשות חמקמקים אלה.
- Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I would like to beginהתחל
with a little experimentלְנַסוֹת.
0
856
2675
אני רוצה לפתוח בניסוי קטן.
00:15
In a momentרֶגַע, I'm going to askלִשְׁאוֹל
if you would closeלִסְגוֹר your eyesעיניים
1
3555
3091
בעוד רגע אבקש מכם
לעצום את העיניים
ולראות אם תצליחו לזהות
00:18
and see if you can work out
2
6670
1472
את הרגשות שאתם מרגישים כרגע.
00:20
what emotionsרגשות you're feelingמַרגִישׁ right now.
3
8166
2910
אינכם אמורים להתוודות עליהם;
00:23
Now, you're not going
to tell anyoneכֹּל אֶחָד or anything.
4
11100
2312
הרעיון הוא לראות באיזו קלות,
או קושי,
00:25
The ideaרַעְיוֹן is to see how easyקַל
or perhapsאוּלַי hardקָשֶׁה you find it
5
13436
4427
אתם מצליחים לזהות במדויק
מה אתם מרגישים.
00:29
to pinpointלְאַתֵר בִּמְדוּיָק exactlyבְּדִיוּק what you're feelingמַרגִישׁ.
6
17887
2592
חשבתי להקציב לזה 10 שניות.
00:32
And I thought I'd give you
10 secondsשניות to do this.
7
20503
3441
בסדר?
00:35
OK?
8
23968
1444
טוב, הבה נתחיל.
00:37
Right, let's startהַתחָלָה.
9
25436
1687
בסדר, תם הזמן.
00:48
OK, that's it, time'sפִּי up.
10
36150
1377
איך היה?
00:49
How did it go?
11
37551
1224
אולי חשתם נתונים ללחץ מסוים,
00:51
You were probablyכנראה feelingמַרגִישׁ
a little bitbit underתַחַת pressureלַחַץ,
12
39113
2568
אולי חשדתם באדם שלצידכם;
00:53
maybe suspiciousחָשׁוּד
of the personאדם nextהַבָּא to you.
13
41705
2166
האם הוא או היא
עצמו עיניים באמת?
00:55
Did they definitelyבהחלט
have theirשֶׁלָהֶם eyesעיניים closedסָגוּר?
14
43895
2723
אולי חשתם איזו דאגה משונה ומרוחקת
00:58
Perhapsאוּלַי you feltהרגיש some
strangeמוּזָר, distantרָחוֹק worryדאגה
15
46642
3210
בנוגע לדוא"ל ששלחתם הבוקר,
01:01
about that emailאֶלֶקטרוֹנִי you sentנשלח this morningשַׁחַר
16
49876
2330
או התרגשות לקראת משהו
שתכננתם להערב.
01:04
or excitementהתרגשות about something
you've got plannedמתוכנן for this eveningעֶרֶב.
17
52230
3154
אולי חשתם את התרוממות הרוח
שמופיעה כשמתכנסים יחד בקבוצות גדולות,
01:07
Maybe you feltהרגיש that exhilarationשִׂמְחָה
that comesבא when we get togetherיַחַד
18
55408
3145
01:10
in bigגָדוֹל groupsקבוצות of people like this;
19
58577
1743
כמו זאת;
בני וויילס מכנים זאת "הוול,"
01:12
the Welshוולשית calledשקוראים לו it "hwylhwyl,"
20
60344
2168
מהמילה "מפרש."
01:14
from the wordמִלָה for boatסִירָה sailsמפרשים.
21
62536
2350
ואולי חשתם את כל אלה.
01:17
Or maybe you feltהרגיש all of these things.
22
65660
2654
יש רגשות שצובעים את העולם
בצבע יחיד,
01:20
There are some emotionsרגשות
whichאיזה washלִשְׁטוֹף the worldעוֹלָם in a singleיחיד colorצֶבַע,
23
68338
3425
כמו האימה שחשים כשהמכונית מחליקה.
01:23
like the terrorטֵרוֹר feltהרגיש as a carאוטו skidsהחלקה.
24
71787
3009
01:27
But more oftenלעתים קרובות, our emotionsרגשות
crowdקָהָל and jostleלְהִדָחֵף togetherיַחַד
25
75344
2598
אך לעתים קרובות יותר,
הרגשות צפופים ומתנגשים זה בזה
עד שקשה למדי להבחין ביניהם.
01:29
untilעד it is actuallyלמעשה quiteדַי hardקָשֶׁה
to tell them apartמלבד.
26
77966
2837
יש שחומקים במהירות כה רבה,
עד שכמעט ולא משגיחים בהם,
01:33
Some slideשקופית pastעבר so quicklyבִּמְהִירוּת
you'dהיית רוצה hardlyבְּקוֹשִׁי even noticeהודעה them,
27
81351
3791
כמו הנוסטלגיה שגורמת לכם
להושיט יד אל מותג מוכר במרכול.
01:37
like the nostalgiaנוֹסטָלגִיָה
that will make you reachלְהַגִיעַ out
28
85166
2428
01:39
to grabלִתְפּוֹס a familiarמוּכָּר brandמותג
in the supermarketסוּפֶּרמַרקֶט.
29
87618
2590
ויש רגשות שאנו ממהרים
לחמוק מהם,
01:42
And then there are othersאחרים
that we hurryלְמַהֵר away from,
30
90949
2402
שמא יעלו על גדותיהם ויציפו אותנו
01:45
fearingפחד that they'llהם יהיו burstהִתפָּרְצוּת on us,
31
93375
1890
כמו הקנאה שגורמת לנו
לחטט בכיסים של אדם אהוב.
01:47
like the jealousyקנאה that causesגורם ל you
to searchחפש a lovedאהוב one'sיחידות pocketsכיסים.
32
95956
3999
וכמובן, יש רגשות כה משונים,
01:52
And of courseקוּרס, there are some emotionsרגשות
whichאיזה are so peculiarמוּזָר,
33
100860
2908
שלפעמים איננו יודעים איך לכנותם.
01:55
you mightאולי not even know what to call them.
34
103792
2075
ביושבכם כאן, אולי עלתה בכם
דקירת-תשוקה קלה
01:57
Perhapsאוּלַי sittingיְשִׁיבָה there, you had
a little tingleלָחוּשׁ עִקצוּץ of a desireרצון עז
35
105891
2879
של הרגש שסוציולוג צרפתי ידוע
כינה "אילינקס":
02:00
for an emotionרֶגֶשׁ one eminentדָגוּל
Frenchצָרְפָתִית sociologistסוֹצִיוֹלוֹג calledשקוראים לו "ilinxilinx,"
36
108794
4318
הטירוף הקל שמתלווה
לפעולות תוהו קלות-ערך.
02:05
the deliriumהֲזָיָה that comesבא
with minorקַטִין actsמעשי of chaosאי סדר.
37
113136
3526
למשל, לקום פתאום
ולרוקן את תכולת התיק על הרצפה.
02:08
For exampleדוגמא, if you stoodקם up right now
and emptiedמְרוּקָן the contentsתוכן of your bagתיק
38
116686
3650
02:12
all over the floorקוֹמָה.
39
120360
1196
אולי חוויתם את אחד מאותם
רגשות מוזרים, שקשה לתרגם,
02:13
Perhapsאוּלַי you experiencedמְנוּסֶה one of those oddמוזר,
untranslatableלא ניתן לתירגום emotionsרגשות
40
121580
3927
ושאין להם מילה מקבילה באנגלית.
02:17
for whichאיזה there's no obviousברור
Englishאנגלית equivalentהמקבילה.
41
125531
2785
אולי חשתם את הרגש
שההולנדים מכנים "גיזליהייד,"
02:20
You mightאולי have feltהרגיש the feelingמַרגִישׁ
the Dutchהוֹלַנדִי calledשקוראים לו "gezelligheidgezelligheid,"
42
128340
3285
להרגיש נוחות וחמימות בבית
בחברת ידידים, כשבחוץ קר ורטוב.
02:23
beingלהיות cozyנוֹחַ and warmחַם insideבְּתוֹך with friendsחברים
when it's coldקַר and dampלח outsideבחוץ.
43
131649
4132
ואם באמת התמזל מזלכם,
02:28
Maybe if you were really luckyבַּר מַזָל,
44
136273
2316
חשתם את זה:
02:30
you feltהרגיש this:
45
138613
1194
"באסורקסיה,"
02:32
"basorexiabasorexia,"
46
140358
1347
דחף פתאומי לנשק מישהו.
02:33
a suddenפִּתְאוֹמִי urgeדַחַף to kissנְשִׁיקָה someoneמִישֶׁהוּ.
47
141729
2037
02:35
(Laughterצחוק)
48
143790
2054
(צחוק)
אנו חיים בעידן
02:38
We liveלחיות in an ageגיל
49
146799
1803
שבו ידע הרגשות הוא מוצר
בעל חשיבות עצומה,
02:40
when knowledgeיֶדַע of emotionsרגשות
is an extremelyמְאוֹד importantחָשׁוּב commodityסְחוֹרָה,
50
148626
4184
כשהרגשות משמשים להסביר דברים רבים,
02:45
where emotionsרגשות are used
to explainלהסביר manyרב things,
51
153530
3022
הם מנוצלים ע"י הפוליטיקאים שלנו,
02:49
exploitedמְנוּצָל by our politiciansפוליטיקאים,
52
157192
1917
מתומרנים בידי אלגוריתמים.
02:51
manipulatedמניפולציה by algorithmsאלגוריתמים.
53
159133
2131
האינטליגנציה הרגשית,
המיומנות לזהות ולנקוב בשמות רגשותיך
02:53
Emotionalרִגשִׁי intelligenceאינטליגנציה, whichאיזה is the skillמְיוּמָנוּת
of beingלהיות ableיכול to recognizeלזהות and nameשֵׁם
54
161288
4850
02:58
your ownשֶׁלוֹ emotionsרגשות
and those of other people,
55
166162
2476
ורגשות הזולת,
מקובלת כחשובה כל-כך,
עד שהיא נלמדת בבתי-ספר ובעסקים
03:00
is consideredנחשב so importantחָשׁוּב, that this
is taughtלימד in our schoolsבתי ספר and businessesעסקים
56
168662
4187
וזוכה לעידוד מצד
שירותי הבריאות שלנו.
03:04
and encouragedעודדו by our healthבְּרִיאוּת servicesשירותים.
57
172873
2327
אבל חרף כל זאת,
03:07
But despiteלמרות all of this,
58
175962
1823
אני תוהה לפעמים
03:09
I sometimesלִפְעָמִים wonderפֶּלֶא
59
177809
1179
אם החשיבה שלנו על רגשות
הולכת ונעשית דלה.
03:11
if the way we think about emotionsרגשות
is becomingהִתהַוּוּת impoverishedמְרוֹשָׁשׁ.
60
179012
3883
לפעמים כבר לא ברור לנו
אפילו מהו רגש.
03:15
Sometimesלִפְעָמִים, we're not even that clearברור
what an emotionרֶגֶשׁ even is.
61
183491
4359
אולי שמעתם על התיאוריה,
03:21
You've probablyכנראה heardשמע the theoryתֵאוֹרִיָה
62
189509
1946
לפיה ניתן לתמצת
את כל חיי הרגש שלנו
03:23
that our entireשלם emotionalרִגשִׁי livesחיים
can be boiledמְבוּשָׁל down
63
191479
2584
לקומץ רגשות בסיסיים.
03:26
to a handfulקוֹמֶץ of basicבסיסי emotionsרגשות.
64
194087
3234
הרעיון הזה הוא בעצם
בן כ-2,000 שנה,
03:29
This ideaרַעְיוֹן is actuallyלמעשה
about 2,000 yearsשנים oldישן,
65
197345
2465
אבל בימינו,
03:31
but in our ownשֶׁלוֹ time,
66
199834
1164
יש פסיכולוגים אבולוציוניים
שטוענים שששת הרגשות האלה -
03:33
some evolutionaryאֵבוֹלוּצִיוֹנִי psychologistsפסיכולוגים
have suggestedמוּצָע that these sixשֵׁשׁ emotionsרגשות --
67
201022
4265
שמחה, עצב, פחד,
גועל, כעס, הפתעה -
03:37
happinessאושר, sadnessעֶצֶב, fearפַּחַד,
disgustגועל, angerכַּעַס, surpriseהַפתָעָה --
68
205311
4754
כל אדם בעולם מבטא אותם
בדיוק באותו האופן,
03:42
are expressedהביע by everyoneכל אחד acrossלְרוֹחָב the globeגלוֹבּוּס
in exactlyבְּדִיוּק the sameאותו way,
69
210089
3539
ולכן הם מייצגים את אבני הבניין
03:45
and thereforeלכן representלְיַצֵג
the buildingבִּניָן blocksבלוקים
70
213652
2683
של כל חיי הרגש שלנו.
03:48
of our entireשלם emotionalרִגשִׁי livesחיים.
71
216359
2659
כשרואים כך את הרגש,
03:51
Well, if you look at an emotionרֶגֶשׁ like this,
72
219042
2167
הריהו רפלקס פשוט:
03:53
then it looksנראה like a simpleפָּשׁוּט reflexרֶפלֶקס:
73
221233
2129
הוא מופעל ע"י מצב חיצוני,
03:55
it's triggeredמופעלות by an externalחיצוני predicamentמַצָב קָשֶׁה,
74
223386
2236
הוא צרוב בנו,
03:57
it's hardwiredקשה,
75
225646
1781
ונועד להגן עלינו.
03:59
it's there to protectלְהַגֵן us from harmלפגוע.
76
227451
2598
אתם רואים דוב,
קצב הלב מואץ,
04:02
So you see a bearדוב,
your heartלֵב rateציון quickensמחיש,
77
230073
2464
האישונים מתרחבים, אתם חשים פחד
ורצים מהר, מהר.
04:04
your pupilsתלמידים dilateלְהִתְרַחֵב, you feel frightenedמבוהל,
you runלָרוּץ very, very fastמָהִיר.
78
232561
4201
הבעיה היא שתיאור זה
04:09
The problemבְּעָיָה with this pictureתְמוּנָה is,
79
237878
2087
אינו ממצה לגמרי
את מהות הרגש.
04:11
it doesn't entirelyלַחֲלוּטִין captureלִלְכּוֹד
what an emotionרֶגֶשׁ is.
80
239989
4098
ברור שהמרכיב הפיזיולוגי חשוב ביותר,
04:16
Of courseקוּרס, the physiologyפִיסִיוֹלוֹגִיָה
is extremelyמְאוֹד importantחָשׁוּב,
81
244592
2958
אבל זו אינה הסיבה היחידה
למה שאנו חשים
04:19
but it's not the only reasonסיבה
why we feel the way we do
82
247574
3151
בכל רגע נתון.
04:22
at any givenנָתוּן momentרֶגַע.
83
250749
1575
מה דעתכם על כך שבמאה ה-12
04:26
What if I was to tell you
that in the 12thה centuryמֵאָה,
84
254102
2978
היו זמרים נודדים שלא חשבו
04:29
some troubadoursטרובדורים didn't see yawningפַּהֶקֶת
85
257104
3752
שהפיהוק נגרם מעייפות או משעמום,
כפי שאנו חושבים היום,
04:32
as causedגרם ל by tirednessעייפות
or boredomשעמום like we do todayהיום,
86
260880
3750
אלא ראו בו
אות לאהבה עמוקה?
04:36
but thought it a symbolסֵמֶל
of the deepestהעמוק ביותר love?
87
264654
3354
ושבאותה התקופה,
גברים אמיצים - אבירים -
04:40
Or that in that sameאותו periodפרק זמן,
braveאַמִיץ menגברים -- knightsאבירים --
88
268907
4239
נהגו להתעלף מתוך פחד?
04:45
commonlyבדרך כלל faintedהתעלף out of dismayתַדְהֵמָה?
89
273170
3289
מה תאמרו על כך
04:49
What if I was to tell you
90
277474
1242
שאחדים מראשוני הנוצרים
שחיו במדבר
04:50
that some earlyמוקדם Christiansנוצרים
who livedחי in the desertמִדבָּר
91
278740
2763
האמינו ששדים מעופפים
שמופיעים בעיקר בזמן ארוחת הצהריים
04:53
believedהאמינו that flyingעַף demonsשדים
who mainlyבעיקר cameבא out at lunchtimeזמן ארוחת צהרים
92
281527
3888
עלולים להדביק אותם ברגש
שאותו כינו "אסידי," "אסידיה,"
04:57
could infectלְהַדבִּיק them with an emotionרֶגֶשׁ
they calledשקוראים לו "accidieaccidie,"
93
285439
4862
מעין עייפות עמוקה
שהיתה לעתים כה עזה
05:02
a kindסוג of lethargyעייפות
that was sometimesלִפְעָמִים so intenseאִינטֶנסִיבִי
94
290325
2594
שהיה בכוחה להרוג אותם?
05:04
it could even killלַהֲרוֹג them?
95
292943
1489
או שאת השעמום
המוכר והאהוב עלינו,
05:07
Or that boredomשעמום,
as we know and love it todayהיום,
96
295234
4136
הרגישו בתחילה רק הויקטוריאנים,
05:11
was first really only feltהרגיש
by the Victoriansויקטוריאנים,
97
299394
3027
בתגובה לרעיונות חדשים בנוגע
לשעות-פנאי ולשיפור עצמי?
05:14
in responseתְגוּבָה to newחָדָשׁ ideasרעיונות
about leisureפְּנַאִי time and self-improvementשיפור עצמי?
98
302445
5176
מה אם נחשוב מחדש
05:20
What if we were to think again
99
308570
1500
על אותן מלים משונות וקשות לתרגום
ששימשו לתיאור רגשות,
05:22
about those oddמוזר,
untranslatableלא ניתן לתירגום wordsמילים for emotionsרגשות
100
310094
2818
ונתהה אם תרבויות מסוימות
חשו רגש כלשהו בעוצמה כה רבה
05:24
and wonderפֶּלֶא whetherהאם some culturesתרבויות
mightאולי feel an emotionרֶגֶשׁ more intenselyבעוצמה
101
312936
4230
רק משום שטרחו לכנותו בשם
ולדבר עליו,
05:29
just because they'veהם כבר botheredטרח
to nameשֵׁם and talk about it,
102
317190
3796
כמו המילה רוסית "טוסקה,"
05:33
like the Russianרוּסִי "toskatoska,"
103
321010
2469
רגש של מורת-רוח מרגיזה
05:35
a feelingמַרגִישׁ of maddeningמְשַׁגֵעַ dissatisfactionחוסר שביעות רצון
104
323503
2707
שאמרו שהיא נישאת ברוח
הנושבת מהמישורים הגדולים.
05:38
said to blowלנשוף in from the great plainsמישורים.
105
326234
2534
ההתפתחויות האחרונות במדעים הקוגניטיביים מראות
05:43
The mostרוב recentלאחרונה developmentsהתפתחויות
in cognitiveקוגניטיבית scienceמַדָע showלְהַצִיג
106
331111
3965
05:47
that emotionsרגשות are not simpleפָּשׁוּט reflexesרפלקסים,
107
335100
3391
שרגשות אינם רפלקסים פשוטים,
אלא מערכות גמישות ומורכבות ביותר
05:50
but immenselyהַרבֵּה מְאוֹד complexמורכב, elasticאֵלַסטִי systemsמערכות
108
338515
3110
שמגיבות גם לביולוגיה שירשנו
05:53
that respondלְהָגִיב bothשניהם to the biologiesbiologies
that we'veיש לנו inheritedירש
109
341649
3148
וגם לתרבות בה אנו חיים.
05:56
and to the culturesתרבויות that we liveלחיות in now.
110
344821
2649
הרגשות הם תופעה קוגניטיבית.
05:59
They are cognitiveקוגניטיבית phenomenaתופעות.
111
347494
2096
הם לא רק מעוצבים ע"י גופנו
אלא גם ע"י המחשבות,
06:01
They're shapedמְעוּצָב not just by our bodiesגופים,
but by our thoughtsמחשבות,
112
349614
2949
המושגים והשפה שלנו.
06:04
our conceptsמושגים, our languageשפה.
113
352587
2829
מדענית המוח ליסה פלדמן בארט
החלה להתעניין מאד
06:07
The neuroscientistמדענית מוח Lisaליסה Feldmanפלדמן Barrettבארט
has becomeהפכו very interestedמעוניין
114
355979
4430
ביחסים הדינמיים שבין המלים לרגשות.
06:12
in this dynamicדִינָמִי relationshipמערכת יחסים
betweenבֵּין wordsמילים and emotionsרגשות.
115
360433
3744
היא טוענת שכאשר אנו לומדים
מילה חדשה המתארת רגש,
06:16
She arguesטוען that when we learnלִלמוֹד
a newחָדָשׁ wordמִלָה for an emotionרֶגֶשׁ,
116
364558
3453
ינבעו בהכרח תחושות חדשות.
06:20
newחָדָשׁ feelingsרגשות are sure to followלעקוב אחר.
117
368035
2898
כהיסטוריונית, אני חושדת זה מכבר
שככל שהשפה משתנה,
06:24
As a historianהִיסטוֹרִיוֹן, I've long suspectedחשוד
that as languageשפה changesשינויים,
118
372272
3980
משתנים גם הרגשות שלנו.
06:28
our emotionsרגשות do, too.
119
376276
1683
במבט אל העבר קל לראות
שהרגשות השתנו,
06:30
When we look to the pastעבר, it's easyקַל
to see that emotionsרגשות have changedהשתנה,
120
378527
3899
לעתים בצורה דרמטית מאד,
06:34
sometimesלִפְעָמִים very dramaticallyבאופן דרמטי,
121
382450
1924
בתגובה לציפיות תרבותיות
ולאמונות דתיות חדשות,
06:36
in responseתְגוּבָה to newחָדָשׁ culturalתַרְבּוּתִי expectationsציפיות
and religiousדָתִי beliefsאמונות,
122
384398
3493
לרעיונות חדשים
סביב מגדר, אתניות וגיל,
06:39
newחָדָשׁ ideasרעיונות about genderמִין, ethnicityמוצא אתני and ageגיל,
123
387915
3126
ואף בתגובה לאידאולוגיות
פוליטיות וכלכליות חדשות.
06:43
even in responseתְגוּבָה to newחָדָשׁ politicalפּוֹלִיטִי
and economicכַּלְכָּלִי ideologiesאידיאולוגיות.
124
391065
4271
לרגשות יש היסטוריה
06:48
There is a historicityההיסטוריות to emotionsרגשות
125
396106
3398
שרק לאחרונה אנו מתחילים להבין.
06:51
that we are only recentlyלאחרונה
startingהחל to understandמבין.
126
399528
3412
לכן אני מסכימה בהחלט שיועיל לנו
ללמוד שמות חדשים לרגשות,
06:56
So I agreeלְהַסכִּים absolutelyבהחלט that it does us good
to learnלִלמוֹד newחָדָשׁ wordsמילים for emotionsרגשות,
127
404228
4171
אבל לדעתי עלינו להרחיק מעבר לכך.
07:00
but I think we need to go furtherנוסף.
128
408423
2396
לדעתי, כדי להיות באמת
נבונים רגשית,
07:02
I think to be trulyבֶּאֱמֶת
emotionallyרגשית intelligentאִינְטֶלִיגֶנְטִי,
129
410843
2674
עלינו להבין מניין באו השמות האלה,
07:05
we need to understandמבין
where those wordsמילים have come from,
130
413541
4312
ואילו רעיונות, איך יש לחיות ולהתנהג,
07:09
and what ideasרעיונות about how
we oughtצריך to liveלחיות and behaveלְהִתְנַהֵג
131
417877
4178
הם מבריחים בתוכם.
07:14
they are smugglingהַברָחָה alongלְאוֹרֶך with them.
132
422079
2172
אספר לכם סיפור.
07:17
Let me tell you a storyכַּתָבָה.
133
425753
1805
הוא מתחיל בעליית-גג
בשלהי המאה ה-17,
07:19
It beginsמתחיל in a garretעֲלִיַת גַג
in the lateמאוחר 17thה centuryמֵאָה,
134
427582
4130
בעיר האוניברסיטאית בזל שבשווייץ.
07:23
in the Swissשְׁוֵיצָרִי universityאוּנִיבֶרְסִיטָה townהעיר of Baselבאזל.
135
431736
2526
07:26
Insideבְּתוֹך, there's a dedicatedמוּקדָשׁ studentתלמיד
livingחַי some 60 milesstomach away from home.
136
434286
5665
מתגורר שם סטודנט שקדן,
במרחק כ-100 ק"מ מביתו.
הוא מפסיק להגיע להרצאות,
07:31
He stopsמפסיק turningחֲרִיטָה up to his lecturesהרצאות,
137
439975
1792
וכשחבריו באים לבקרו
הם מגלים שהוא מדוכא וקודח,
07:33
and his friendsחברים come to visitלְבַקֵר
and they find him dejectedמְדוּכָּא and feverishחום,
138
441791
4720
סובל מפרפורי לב,
07:38
havingשיש heartלֵב palpitationsדפיקות,
139
446535
1866
פצעים מוזרים צצים בגופו.
07:40
strangeמוּזָר soresפצעים breakingשְׁבִירָה out on his bodyגוּף.
140
448425
2465
הם קוראים לרופאים
07:43
Doctorsרופאים are calledשקוראים לו,
141
451338
1164
ומצבו כה חמור בעיניהם,
עד כי מתפללים לשלומו בכנסיה המקומית.
07:44
and they think it's so seriousרְצִינִי
that prayersתפילות are said for him
142
452526
2879
07:47
in the localמְקוֹמִי churchכְּנֵסִיָה.
143
455429
1156
ורק כאשר מתכוננים להחזיר
את הצעיר לביתו,
07:48
And it's only when they're preparingמכין
to returnלַחֲזוֹר this youngצָעִיר man home
144
456609
3205
כדי למות שם,
07:51
so that he can dieלָמוּת,
145
459838
1192
הם מבינים מה קורה,
07:53
that they realizeלִהַבִין what's going on,
146
461054
1731
כי ברגע בו הם מעבירים אותו
אל האלונקה,
07:54
because onceפַּעַם they liftמעלית him
ontoעַל גַבֵּי the stretcherאֲלוּנקָה,
147
462809
2247
נשימתו נעשית קלה יותר.
07:57
his breathingנְשִׁימָה becomesהופך lessפָּחוּת laboredעבדו.
148
465080
1697
ועם הגיעם לשערי עירו,
07:58
And by the time he's got
to the gatesשערים of his hometownעיר הולדתו,
149
466801
2795
הוא החלים כמעט כליל.
08:01
he's almostכִּמעַט entirelyלַחֲלוּטִין recoveredהתאושש.
150
469620
2124
ואז הם הבינו
08:04
And that's when they realizeלִהַבִין
151
472186
1413
שהוא סבל מצורה רבת-עוצמה
של געגועים הביתה.
08:05
that he's been sufferingסֵבֶל
from a very powerfulחָזָק formטופס of homesicknessגעגועים הביתה.
152
473623
4165
הגעגועים היו כה עזים,
שהם יכלו להרוג אותו.
08:09
It's so powerfulחָזָק,
that it mightאולי have killedנהרג him.
153
477812
2473
ב-1688, רופא צעיר בשם
יוהנס הופר
08:13
Well, in 1688, a youngצָעִיר doctorדוֹקטוֹר,
Johannesיוהנס Hoferהופר,
154
481347
3268
שמע על מקרהו ועל מקרים דומים
08:16
heardשמע of this caseמקרה and othersאחרים like it
155
484639
2032
והכתיר את המחלה בשם "נוסטלגיה".
08:18
and christenedchristened the illnessמַחֲלָה "nostalgiaנוֹסטָלגִיָה."
156
486695
3107
האבחנה התפשטה במהירות
בחוגי הרפואה האירופיים.
08:22
The diagnosisאִבחוּן quicklyבִּמְהִירוּת caughtנתפס on
in medicalרְפוּאִי circlesמעגלים around Europeאֵירוֹפָּה.
157
490843
3480
האנגלים חשבו שהם כנראה מחוסנים
08:26
The Englishאנגלית actuallyלמעשה thought
they were probablyכנראה immuneחֲסִין
158
494347
2572
עקב כל נסיעותיהם
ברחבי האימפריה שלהם וכדומה.
08:28
because of all the travelלִנְסוֹעַ they did
in the empireאימפריה and so on.
159
496943
2835
אבל במהרה צצו מקרים כאלה
גם בבריטניה.
08:31
But soonבקרוב there were casesבמקרים
croppingחיתוך up in Britainבְּרִיטַנִיָה, too.
160
499802
2548
האדם האחרון שמת מנוסטלגיה
08:34
The last personאדם to dieלָמוּת from nostalgiaנוֹסטָלגִיָה
161
502374
2868
היה חייל אמריקני שלחם בצרפת
במלחמת העולם הראשונה.
08:37
was an Americanאֲמֶרִיקָאִי soldierלוֹחֶם fightingלְחִימָה
duringבְּמַהֲלָך the First Worldעוֹלָם Warמִלחָמָה in Franceצָרְפַת.
162
505266
4656
איך ייתכן שאפשר היה
למות מנוסטלגיה
08:43
How is it possibleאפשרי
that you could dieלָמוּת from nostalgiaנוֹסטָלגִיָה
163
511363
3569
לפני פחות ממאה שנה?
08:46
lessפָּחוּת than a hundredמֵאָה yearsשנים agoלִפנֵי?
164
514956
1812
אבל היום, לא רק שיש למילה זו
משמעות אחרת -
08:48
But todayהיום, not only does the wordמִלָה
mean something differentשונה --
165
516792
3072
געגוע לתקופה אבודה
ולא למקום אבוד -
08:51
a sickeningמַבְחִיל for a lostאבד time
ratherבמקום than a lostאבד placeמקום --
166
519888
3436
אלא שגעגועים הביתה
נחשבים לפחות חמורים,
08:55
but homesicknessגעגועים הביתה itselfעצמה
is seenלראות as lessפָּחוּת seriousרְצִינִי,
167
523348
3298
והם הורדו בדרגה ממשהו
שאפשר למות ממנו
08:58
sortסוג of downgradedהורידו לאחור from something
you could dieלָמוּת from
168
526670
2541
לדאגה שהילדים עלולים לסבול מכך
כשהם ישנים אצל חברים.
09:01
to something you're mainlyבעיקר worriedמוּדְאָג
your kidיֶלֶד mightאולי be sufferingסֵבֶל from
169
529235
3249
09:04
at a sleepoverמסיבת פיג'מות.
170
532508
1168
נראה שהשינוי קרה בתחילת המאה ה-20,
09:05
This changeשינוי seemsנראה to have happenedקרה
in the earlyמוקדם 20thה centuryמֵאָה.
171
533700
4118
אבל מדוע?
09:09
But why?
172
537842
1219
האם בגלל המצאת הטלפון
או התרחבות רשת הרכבות?
09:11
Was it the inventionהַמצָאָה of telephonesטלפונים
or the expansionהַרחָבָה of the railwaysמסילות ברזל?
173
539085
4232
האם בגלל הופעת המודרניות,
09:15
Was it perhapsאוּלַי the comingמגיע of modernityהמודרניות,
174
543341
2981
שחוגגת את חוסר המנוח,
הנסיעות והקידמה
09:18
with its celebrationחֲגִיגָה of restlessnessאי שקט
and travelלִנְסוֹעַ and progressהתקדמות
175
546346
3729
שגרמו לגעגועים אל המוכר
09:22
that madeעָשׂוּי sickeningמַבְחִיל for the familiarמוּכָּר
176
550099
2517
להיראות פחות רציניים?
09:24
seemנראה ratherבמקום unambitiousחד-משמעית?
177
552640
1596
אתם ואני ירשנו את השינוי העצום בערכים,
09:27
You and I inheritלָרֶשֶׁת that massiveמַסִיבִי
transformationטרנספורמציה in valuesערכים,
178
555324
5018
וזו סיבה אחת לכך שאיננו מרגישים
געגועים הביתה
09:32
and it's one reasonסיבה why we mightאולי not
feel homesicknessגעגועים הביתה todayהיום
179
560366
3257
בחומרה רבה כמו פעם.
09:35
as acutelyלמעשה as we used to.
180
563647
2016
חשוב להבין
09:39
It's importantחָשׁוּב to understandמבין
181
567139
2056
שהשינויים ההיסטוריים הגדולים האלה
משפיעים על רגשותינו
09:41
that these largeגָדוֹל historicalהִיסטוֹרִי changesשינויים
influenceלְהַשְׁפִּיעַ our emotionsרגשות
182
569219
3536
חלקית, כי הם משנים
את הרגשתנו לגבי רגשותינו.
09:44
partlyחֶלקִית because they affectלהשפיע
how we feel about how we feel.
183
572779
3815
היום אנו מעלים על נס את האושר.
09:48
Todayהיום, we celebrateלַחֲגוֹג happinessאושר.
184
576991
2515
האושר אמור להפוך אותנו לעובדים,
הורים ובני זוג טובים יותר;
09:51
Happinessאושר is supposedאמור
to make us better workersעובדים
185
579988
3269
09:55
and parentsהורים and partnersשותפים;
186
583281
2167
הוא אמור להאריך את חיינו.
09:57
it's supposedאמור to make us liveלחיות longerארוך יותר.
187
585472
2476
במאה ה-16,
09:59
In the 16thה centuryמֵאָה,
188
587972
1825
ראו בעצב את הגורם
למרבית הדברים האלה.
10:01
sadnessעֶצֶב was thought to do
mostרוב of those things.
189
589821
2848
אפשר אפילו לקרוא
ספרי עזרה-עצמית מאותם ימים
10:04
It's even possibleאפשרי to readלקרוא
self-helpעזרה עצמית booksספרים from that periodפרק זמן
190
592693
3398
שמנסים לעודד את העצב אצל הקוראים
10:08
whichאיזה try to encourageלְעוֹדֵד sadnessעֶצֶב in readersהקוראים
191
596115
2573
בעזרת רשימות של דברים
שאפשר להתאכזב מהם.
10:10
by givingמַתָן them listsרשימות of reasonsסיבות
to be disappointedמְאוּכזָב.
192
598712
2966
(צחוק)
10:13
(Laughterצחוק)
193
601702
1042
מחברי אותם ספרים חשבו
שיש לטפח את העצב כמיומנות,
10:14
These self-helpעזרה עצמית authorsמחברים thought
you could cultivateלְטַפֵּחַ sadnessעֶצֶב as a skillמְיוּמָנוּת,
194
602768
4247
משום שההתמחות בו
היתה אמורה לחשל אותך
10:19
sinceמאז beingלהיות expertמוּמחֶה in it
would make you more resilientמִתאוֹשֵׁשׁ מַהֵר
195
607039
3158
לקראת אירועים רעים,
שאכן קרו.
10:22
when something badרַע did happenלִקְרוֹת to you,
as invariablyבִּקְבִיעוּת it would.
196
610221
3482
לדעתי יש כאן לקח עבורנו.
10:26
I think we could learnלִלמוֹד from this todayהיום.
197
614195
2436
מי שעצוב היום ירגיש אולי
קוצר-רוח או אף מעט בושה;
10:28
Feel sadעָצוּב todayהיום, and you mightאולי feel
impatientחסר סבלנות, even a little ashamedמְבוּיָשׁ.
198
616655
5171
אך מי שהיה עצוב במאה ה-16
אולי חש זחוח במידה-מה.
10:33
Feel sadעָצוּב in the 16thה centuryמֵאָה,
and you mightאולי feel a little bitbit smugזחוח.
199
621850
4097
וכמובן, רגשותינו אינם משתנים
במשך הזמן,
10:39
Of courseקוּרס, our emotionsרגשות
don't just changeשינוי acrossלְרוֹחָב time,
200
627391
3271
אלא גם ממקום למקום.
10:42
they alsoגַם changeשינוי from placeמקום to placeמקום.
201
630686
2238
אנשי שבט הביינינג
מפפואה גיניאה החדשה
10:45
The BainingBaining people of Papuaפפואה Newחָדָשׁ Guineaגינאה
speakלְדַבֵּר of "awumbukawumbuk,"
202
633526
4579
מדברים על "אוומבוק,"
העייפות הכבדה שיורדת עליהם
כשהאורח סוף-סוף עוזב.
10:50
a feelingמַרגִישׁ of lethargyעייפות that descendsיורד
when a houseguestבית finallyסוף כל סוף leavesמשאיר.
203
638129
4178
(צחוק)
10:54
(Laughterצחוק)
204
642331
1087
אתם ואני אולי חווים אז
תחושת רווחה,
10:55
Now, you or I mightאולי feel reliefהֲקָלָה,
205
643442
2589
אבל בתרבות הביינינג,
10:58
but in BainingBaining cultureתַרְבּוּת,
206
646055
2117
חושבים שהאורח שעוזב
משיל מעליו מעין כבדות
11:00
departingיוצא guestsאורחים are thought
to shedלִשְׁפּוֹך a sortסוג of heavinessכְּבֵדוּת
207
648196
3077
כדי שיוכל לנוע ביתר קלות,
11:03
so they can travelלִנְסוֹעַ more easilyבְּקַלוּת,
208
651297
1754
ואותה כבדות מזהמת את האוויר
שגורמת לאוומבוק הזה.
11:05
and this heavinessכְּבֵדוּת infectsמדביק the airאוויר
and causesגורם ל this awumbukawumbuk.
209
653075
3128
ולכן הם משאירים בחוץ
קערת מים למשך הלילה,
11:08
And so what they do is leaveלעזוב
a bowlקְעָרָה of waterמַיִם out overnightבין לילה
210
656227
2821
כדי לספוג את הכבדות,
11:11
to absorbלִסְפּוֹג this airאוויר,
211
659072
1176
ולמחרת, השכם בבוקר,
הם מתעוררים ועורכים טקס
11:12
and then very earlyמוקדם the nextהַבָּא morningשַׁחַר,
they wakeלְהִתְעוֹרֵר up and have a ceremonyטֶקֶס
212
660272
3376
ושופכים את המים.
11:15
and throwלזרוק the waterמַיִם away.
213
663672
1224
הרי לכם דוגמה טובה
11:16
Now, here'sהנה a good exampleדוגמא
214
664920
1263
לשילוב בין מנהגים רוחניים
למציאות גיאוגרפית
11:18
of spiritualרוחני practicesשיטות
and geographicalגיאוגרפי realitiesמציאויות combiningשילוב
215
666207
4037
במטרה לעורר רגש מוגדר
11:22
to bringלְהָבִיא a distinctמובהק emotionרֶגֶשׁ into life
216
670268
2454
ולגרום לו להיעלם.
11:24
and make it disappearלְהֵעָלֵם again.
217
672746
1760
אחד הרגשות האהובים עלי
הוא המילה היפנית "אמאי."
11:27
One of my favoriteהכי אהוב emotionsרגשות
is a Japaneseיַפָּנִית wordמִלָה, "amaeamae."
218
675836
4633
11:33
AmaeAmae is a very commonמשותף wordמִלָה in Japanיפן,
219
681425
2332
"אמאי" היא מילה נפוצה מאד ביפן,
אבל קשה למדי לתרגם אותה.
11:35
but it is actuallyלמעשה quiteדַי
hardקָשֶׁה to translateלתרגם.
220
683781
2028
המשמעות היא בערך
העונג שאתה מפיק
11:37
It meansאומר something like
the pleasureהנאה that you get
221
685833
2539
מכך שאתה יכול למסור זמנית
את האחריות לחייך
11:40
when you're ableיכול to temporarilyזְמַנִית
handיד over responsibilityאַחֲרָיוּת for your life
222
688396
3994
למישהו אחר.
11:44
to someoneמִישֶׁהוּ elseאַחֵר.
223
692414
1304
(צחוק)
11:45
(Laughterצחוק)
224
693742
1010
יש אנתרופולוגים שטוענים
11:46
Now, anthropologistsאנתרופולוגים suggestלְהַצִיעַ
225
694776
1667
שאחת הסיבות לכך שמילה זו
נטבעה והתקבלה מאד ביפן,
11:48
that one reasonסיבה why this wordמִלָה
mightאולי have been namedבשם and celebratedמְפוּרסָם
226
696467
4028
11:52
in Japanיפן
227
700519
1188
היא בגלל מסורת התרבות הקיבוצית
באותה ארץ,
11:53
is because of that country'sמדינה
traditionallyבאופן מסורתי collectivistקולקטיביסטי cultureתַרְבּוּת,
228
701731
3934
בעוד שתחושת התלות
11:57
whereasואילו the feelingמַרגִישׁ of dependencyתלות
229
705689
3066
נפוצה ביותר בקרב דוברי אנגלית
12:00
mayמאי be more fraughtכָּרוּך
amongstבֵּין Englishאנגלית speakersרמקולים,
230
708779
2860
שלמדו להעריך
את הריבונות והאינדיבידואליות.
12:03
who have learnedמְלוּמָד to valueערך
self-sufficiencyעצמאות and individualismאינדיווידואליזם.
231
711663
4259
זה אולי פשטני מעט,
12:09
This mightאולי be a little simplisticפשטני,
232
717152
2387
אבל זה מרתק.
12:11
but it is tantalizingמפתה.
233
719563
1754
12:13
What mightאולי our emotionalרִגשִׁי languagesשפות
tell us not just about what we feel,
234
721889
5374
מה יכולות שפות הרגש שלנו
ללמד אותנו, לא רק על מה שאנו חשים,
אלא גם על מה שאנו
הכי מעריכים?
12:19
but about what we valueערך mostרוב?
235
727287
2907
רוב האנשים שאומרים לנו
להקדיש תשומת-לב לרווחתנו
12:24
Mostרוב people who tell us
to payלְשַׁלֵם attentionתשומת הלב to our well-beingרווחה
236
732877
4104
מדברים על החשיבות
של מתן שמות לרגשותינו.
12:29
talk of the importanceחֲשִׁיבוּת
of namingשִׁיוּם our emotionsרגשות.
237
737005
3709
אבל שמות אלה אינם תגיות נייטרליות.
12:32
But these namesשמות aren'tלא neutralניטראלי labelsתוויות.
238
740738
3233
הם כורעים תחת נטל
ערכיה וציפיותיה של תרבותנו,
12:35
They are freightedמובל with our culture'sתרבות
valuesערכים and expectationsציפיות,
239
743995
3225
והם נושאים רעיונות
לגבי מי שאנו חושבים שאנחנו.
12:39
and they transmitלְהַעֲבִיר ideasרעיונות
about who we think we are.
240
747244
3326
למידת שמות חדשים ושונים עבור רגשותינו
עשוי לעזור לכוונן אותנו
12:43
Learningלְמִידָה newחָדָשׁ and unusualבלתי שגרתי wordsמילים
for emotionsרגשות will help attuneלכוונן us
241
751650
4072
להיבטים המעודנים יותר
הטמונים בחיינו הפנימיים.
12:47
to the more finelyבְּעֲדִינוּת grainedזעיר
aspectsהיבטים of our innerפְּנִימִי livesחיים.
242
755746
3487
אבל מעבר לכך, נראה לי שכדאי
שיהיה לנו איכפת משמות אלה,
12:51
But more than this, I think these
wordsמילים are worthשִׁוּוּי caringאכפתיות about,
243
759802
3706
משום שהם מזכירים לנו
מה עז הקשר
12:55
because they remindלְהַזכִּיר us
how powerfulחָזָק the connectionחיבור is
244
763532
3343
בין מה שאנו חושבים
12:58
betweenבֵּין what we think
245
766899
1492
ומה שאנו מרגישים בסופו של דבר.
13:00
and how we endסוֹף up feelingמַרגִישׁ.
246
768415
1826
אינטליגנציה רגשית אמיתית
מחייבת אותנו להבין
13:03
Trueנָכוֹן emotionalרִגשִׁי intelligenceאינטליגנציה
requiresדורש that we understandמבין
247
771156
4015
את הכוחות החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים
13:07
the socialחֶברָתִי, the politicalפּוֹלִיטִי,
the culturalתַרְבּוּתִי forcesכוחות
248
775195
4804
שעיצבו את אמונותינו באשר לרגשותינו
13:12
that have shapedמְעוּצָב what we'veיש לנו come
to believe about our emotionsרגשות
249
780023
3533
ואיך השמחה, השנאה, האהבה או הכעס
13:15
and understandמבין how happinessאושר
or hatredשנאה or love or angerכַּעַס
250
783580
6118
עדיין ממשיכים לשנות אותנו.
13:21
mightאולי still be changingמִשְׁתַנֶה now.
251
789722
2487
משום שאם אנו רוצים
למדוד את רגשותינו,
13:24
Because if we want to measureלִמְדוֹד our emotionsרגשות
252
792698
2888
להורות אותם בבתי הספר
13:27
and teachלְלַמֵד them in our schoolsבתי ספר
253
795610
1943
ולהקשיב לפוליטיקאים שלנו
באומרם כמה הם חשובים,
13:29
and listen as our politiciansפוליטיקאים
tell us how importantחָשׁוּב they are,
254
797577
3609
אז כדאי מאד שנבין
13:33
then it is a good ideaרַעְיוֹן that we understandמבין
255
801210
2200
מה מקור הנחות היסוד שלנו
בנוגע אליהם,
13:35
where the assumptionsהנחות we have about them
256
803434
1956
13:37
have come from,
257
805414
1180
ואם אנו עדיין אכן מכירים בהן.
13:38
and whetherהאם they still
trulyבֶּאֱמֶת speakלְדַבֵּר to us now.
258
806618
3304
אני רוצה לסיים עם רגש
שאני מרבה לחוש בעבודתי כהיסטוריונית.
13:43
I want to endסוֹף with an emotionרֶגֶשׁ I oftenלעתים קרובות feel
259
811478
2080
13:45
when I'm workingעובד as a historianהִיסטוֹרִיוֹן.
260
813582
1984
זאת מילה בצרפתית: "דפאיסמו."
13:47
It's a Frenchצָרְפָתִית wordמִלָה, "dépaysementpaysement."
261
815590
2461
13:50
It evokesמעורר the giddyמסוחרר disorientationאִי הִתמַצְאוּת
that you feel in an unfamiliarזָר placeמקום.
262
818495
4809
היא מתארת סחרחורת
עקב חוסר-התמצאות במקום זר.
אחד ההיבטים האהובים עלי,
כהיסטוריונית,
13:55
One of my favoriteהכי אהוב partsחלקים
of beingלהיות a historianהִיסטוֹרִיוֹן
263
823328
2096
היא כשמשהו
שקיבלתי כמובן מאליו לגמרי,
13:57
is when something
I've completelyלַחֲלוּטִין takenנלקח for grantedשניתנו,
264
825448
2484
כחלק מוכר מאד בחיים,
13:59
some very familiarמוּכָּר partחֵלֶק of my life,
265
827956
2571
הופך לפתע לזר.
14:02
is suddenlyפִּתְאוֹם madeעָשׂוּי strangeמוּזָר again.
266
830551
2084
"דפאיסמו" מעורר אי-שקט,
14:05
paysementpaysement is unsettlingמטריד,
267
833262
2817
אבל גם התרגשות.
14:08
but it's excitingמְרַגֵשׁ, too.
268
836103
1855
ואני מקווה שזכיתם עכשיו
בהצצה קלה אליו.
14:09
And I hopeלְקַווֹת you mightאולי be havingשיש
just a little glimpseהֲצָצָה of it right now.
269
837982
3534
תודה לכם.
14:13
Thank you.
270
841540
1167
(מחיאות כפיים)
14:14
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
271
842731
2801
Translated by Shlomo Adam
Reviewed by Sigal Tifferet

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com