ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tiffany Watt Smith: The history of human emotions

Тифани Вот Смит (Tiffany Watt Smith): Историја људских емоција

Filmed:
3,518,597 views

„Речи које користимо да опишемо своје емоције утичу на то како се осећамо“, каже историчарка Тифани Вот Смит, „а често су се мењале, понекад и веома драматично, као одговор на нова културолошка очекивања и идеје.“ Узмите носталгију, на пример - први пут је дефинисана 1688. године као болест и сматрало се да је смртоносна, а данас мислимо да је значајно мање озбиљно стање. У овом фасцинантном говору о историји емоција, сазнајте више о томе како језик који користимо да опишемо своја осећања наставља да се развија и научите неке нове речи које користе различите културе да би речима описале ова пролазна осећања.
- Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I would like to beginзапочети
with a little experimentексперимент.
0
856
2675
Желела бих да започнем
малим експериментом.
00:15
In a momentтренутак, I'm going to askпитати
if you would closeБлизу your eyesочи
1
3555
3091
Ускоро ћу вас замолити да затворите очи
00:18
and see if you can work out
2
6670
1472
и покушате да схватите
00:20
what emotionsемоције you're feelingОсећај right now.
3
8166
2910
шта управо осећате.
00:23
Now, you're not going
to tell anyoneбило ко or anything.
4
11100
2312
Никоме нећете то испричати
или нешто слично.
00:25
The ideaидеја is to see how easyлако
or perhapsможда hardтешко you find it
5
13436
4427
Идеја је да се види колико је лако
или можда тешко за вас
00:29
to pinpointпрецизно exactlyбаш тако what you're feelingОсећај.
6
17887
2592
да прецизно одредите оно што осећате.
00:32
And I thought I'd give you
10 secondsсекунде to do this.
7
20503
3441
Мислила сам да вам дам
десет секунди за то.
00:35
OK?
8
23968
1444
У реду?
00:37
Right, let's startпочетак.
9
25436
1687
Добро, хајде да кренемо.
00:48
OK, that's it, time'svrijeme je up.
10
36150
1377
Добро, то је то. Време је истекло.
00:49
How did it go?
11
37551
1224
Како је прошло?
00:51
You were probablyвероватно feelingОсећај
a little bitмало underиспод pressureпритисак,
12
39113
2568
Мора да сте осећали
да сте помало под притиском,
можда били подозриви
када је у питању особа поред вас.
00:53
maybe suspiciousсумњив
of the personособа nextследећи to you.
13
41705
2166
00:55
Did they definitelyдефинитивно
have theirњихова eyesочи closedзатворен?
14
43895
2723
Да ли су дефинитивно затворили очи?
00:58
PerhapsMožda you feltосетио some
strangeчудан, distantдалеко worryзабринути
15
46642
3210
Можда сте осетили чудну, далеку бригу
везану за имејл који сте послали јутрос
01:01
about that emailемаил you sentпослат this morningјутро
16
49876
2330
или узбуђење везано за нешто
што сте испланирали за вечерас.
01:04
or excitementузбуђење about something
you've got plannedпланирано for this eveningвече.
17
52230
3154
Можда сте осетили велику радост
која се јавља када се људи окупе
01:07
Maybe you feltосетио that exhilarationraspoloženje
that comesдолази when we get togetherзаједно
18
55408
3145
у великој групи као што је ова;
01:10
in bigвелики groupsгрупе of people like this;
19
58577
1743
Велшани је зову „хвел“,
01:12
the Welshvelšanski calledпозвани it "hwylhwyl,"
20
60344
2168
што потиче од речи
која означава једра бродова.
01:14
from the wordреч for boatброд sailsjedra.
21
62536
2350
01:17
Or maybe you feltосетио all of these things.
22
65660
2654
А можда сте осетили све ове ствари.
01:20
There are some emotionsемоције
whichкоја washпрање the worldсвет in a singleједно colorбоја,
23
68338
3425
Постоје емоције
које обоје свет једном бојом,
као што је страх који осетите
када вам кола проклизају.
01:23
like the terrorтерор feltосетио as a carауто skidssrozavam.
24
71787
3009
01:27
But more oftenчесто, our emotionsемоције
crowdгомила and jostlegurati togetherзаједно
25
75344
2598
Много чешће се, међутим,
наше емоције нагомилају и сударају,
01:29
untilсве док it is actuallyзаправо quiteприлично hardтешко
to tell them apartодвојено.
26
77966
2837
до тренутка када је прилично тешко
да их разграничимо.
01:33
Some slideклизање pastпрошлост so quicklyбрзо
you'dти би hardlyтешко even noticeобјава them,
27
81351
3791
Неке прођу толико брзо
да их једва приметите,
као што је носталгија
која ће вас натерати да посегнете
01:37
like the nostalgiaносталгија
that will make you reachдостигнути out
28
85166
2428
и зграбите производ познатог
произвођача у супермаркету.
01:39
to grabграб a familiarпознат brandМарка
in the supermarketсупер маркет.
29
87618
2590
01:42
And then there are othersдруги
that we hurryпожури away from,
30
90949
2402
Постоје и другачије емоције
од којих журимо да побегнемо,
01:45
fearingStrahujući od that they'llони ће burstбурст on us,
31
93375
1890
у страху да ће се обрушити на нас,
01:47
like the jealousyljubomora that causesузроке you
to searchПретрага a lovedвољен one'sједан је pocketsџепови.
32
95956
3999
као што је љубомора која вас тера
да роварите по џеповима своје драге особе.
01:52
And of courseкурс, there are some emotionsемоције
whichкоја are so peculiarИudno,
33
100860
2908
Наравно, постоје и емоције
које су толико специфичне
да можда ни не знате како да их назовете.
01:55
you mightМожда not even know what to call them.
34
103792
2075
Можда сте, док сте седели,
осетили шкакљиву жељу
01:57
PerhapsMožda sittingседење there, you had
a little tingleTingl of a desireжеља
35
105891
2879
за емоцијом коју је један чувени
француски социолог назвао „илинкс“,
02:00
for an emotionемоција one eminenteminentni
Frenchfrancuski sociologistсоциолог calledпозвани "ilinxilinx,"
36
108794
4318
02:05
the deliriumdelirijum that comesдолази
with minorминор actsделује of chaosхаос.
37
113136
3526
делиријумом који се јавља
уз мање радње које узрокују хаос.
02:08
For exampleпример, if you stoodстајао up right now
and emptiedispraznio the contentsсадржај of your bagторба
38
116686
3650
На пример, ако бисте устали сада
и просули садржај своје торбе
свуда по поду.
02:12
all over the floorпод.
39
120360
1196
02:13
PerhapsMožda you experiencedИскусан one of those oddчудно,
untranslatableneprevodivo emotionsемоције
40
121580
3927
Можда сте искусили једну
од чудних, непреводивих емоција
за коју не постоји
енглеска реч са истим значењем.
02:17
for whichкоја there's no obviousочигледан
Englishengleski equivalentеквивалент.
41
125531
2785
02:20
You mightМожда have feltосетио the feelingОсећај
the Dutchholandski calledпозвани "gezelligheidgezelligheid,"
42
128340
3285
Можда сте осетили нешто
што Холанђани називају „гезелахејд“,
02:23
beingбиће cozyudobno and warmтопло insideу with friendsпријатељи
when it's coldхладно and dampvlaga outsideспоља.
43
131649
4132
а што значи да сте ушушкани
у топлој просторији са пријатељима
док је напољу хладно и влажно.
02:28
Maybe if you were really luckyСрећно,
44
136273
2316
Можда сте, ако сте имали среће,
02:30
you feltосетио this:
45
138613
1194
осетили ово -
02:32
"basorexiabasorexia,"
46
140358
1347
„басорексију“,
02:33
a suddenизненадан urgeнагон to kissпољубац someoneнеко.
47
141729
2037
изненадни порив да пољубите некога.
02:35
(LaughterSmeh)
48
143790
2054
(Смех)
02:38
We liveживи in an ageстарост
49
146799
1803
Живимо у времену
02:40
when knowledgeзнање of emotionsемоције
is an extremelyизузетно importantважно commodityроба,
50
148626
4184
у ком је познавање емоција
изузетно важна роба,
02:45
where emotionsемоције are used
to explainобјасни manyмноги things,
51
153530
3022
у ком се емоције користе
да би се објасниле многе ствари
02:49
exploitedIzrabljivan by our politiciansполитичари,
52
157192
1917
које наши политичари користе,
02:51
manipulatedmanipulisali by algorithmsалгоритми.
53
159133
2131
којима алгоритми манипулишу.
02:53
EmotionalEmocionalne intelligenceинтелигенција, whichкоја is the skillвештина
of beingбиће ableу могуцности to recognizeпрепознати and nameиме
54
161288
4850
Емоционална интелигенција,
вештина која вам омогућава
да препознате и именујете
сопствене емоције,
као и емоције других људи,
02:58
your ownвластити emotionsемоције
and those of other people,
55
166162
2476
сматра се толико важном
да се изучава у школама и на послу,
03:00
is consideredразматрати so importantважно, that this
is taughtнаучио in our schoolsшколе and businessesпредузећа
56
168662
4187
03:04
and encouragedohrabrio by our healthздравље servicesуслуге.
57
172873
2327
а подржавају је и наше здравствене службе.
03:07
But despiteупркос all of this,
58
175962
1823
Али, упркос свему овоме,
03:09
I sometimesпонекад wonderпитати се
59
177809
1179
понекад се запитам
03:11
if the way we think about emotionsемоције
is becomingпостаје impoverishedосиромашени.
60
179012
3883
да ли наше виђење емоција
постаје осиромашеније.
03:15
SometimesPonekad, we're not even that clearјасно
what an emotionемоција even is.
61
183491
4359
Понекад нисмо чак ни сигурни
шта је уопште емоција.
03:21
You've probablyвероватно heardслушао the theoryтеорија
62
189509
1946
Вероватно сте чули за теорију
да наш целокупни
емоционални живот може да се сведе
03:23
that our entireцео emotionalемоционално livesживи
can be boiledkuvana down
63
191479
2584
на само неколико основних емоција.
03:26
to a handfulMuka of basicосновно emotionsемоције.
64
194087
3234
03:29
This ideaидеја is actuallyзаправо
about 2,000 yearsгодине oldстари,
65
197345
2465
Ова идеја је заправо стара
око 2 000 година,
03:31
but in our ownвластити time,
66
199834
1164
али у наше време
03:33
some evolutionaryеволуционарни psychologistsпсихолози
have suggestedпредложио that these sixшест emotionsемоције --
67
201022
4265
неки еволуциони психолози
сматрају да ових шест емоција -
03:37
happinessсрећа, sadnessтуга, fearбојати се,
disgustgađenje, angerбес, surpriseизненађење --
68
205311
4754
срећа, туга, страх,
гађење, бес, изненађење -
03:42
are expressedизражена by everyoneсви acrossпреко the globeглобус
in exactlyбаш тако the sameисти way,
69
210089
3539
људи широм света изражавају
на потпуно исти начин,
03:45
and thereforeстога representзаступати
the buildingзграде blocksблокови
70
213652
2683
те стога представљају
основне градивне јединице
нашег целокупног емоционалног живота.
03:48
of our entireцео emotionalемоционално livesживи.
71
216359
2659
03:51
Well, if you look at an emotionемоција like this,
72
219042
2167
Па, ако на емоције гледате на овај начин,
онда то изгледа као једноставан рефлекс -
03:53
then it looksизглед like a simpleједноставно reflexrefleks:
73
221233
2129
03:55
it's triggeredактивирано by an externalекстерно predicamentneprilika,
74
223386
2236
покреће га ситуација извана,
03:57
it's hardwiredkoji je spojen,
75
225646
1781
уграђен је у нас
03:59
it's there to protectзаштитити us from harmштета.
76
227451
2598
и постоји да би нас заштитио од повреде.
Тако, видите медведа
и ваше срце почне убрзано да куца,
04:02
So you see a bearмедвед,
your heartсрце rateстопа quickensubrzava,
77
230073
2464
04:04
your pupilsZenice dilateproširimo, you feel frightenedуплашен,
you runтрцати very, very fastбрзо.
78
232561
4201
ваше зенице се рашире, осетите страх,
побегнете веома брзо.
04:09
The problemпроблем with this pictureслика is,
79
237878
2087
Проблем са овом представом
је да не одражава у потпуности
шта је емоција.
04:11
it doesn't entirelyу потпуности captureхватање
what an emotionемоција is.
80
239989
4098
04:16
Of courseкурс, the physiologyфизиологија
is extremelyизузетно importantважно,
81
244592
2958
Наравно, физиологија је изузетно важна,
04:19
but it's not the only reasonразлог
why we feel the way we do
82
247574
3151
али није једини разлог
због ког се осећамо како се осећамо
04:22
at any givenдато momentтренутак.
83
250749
1575
у сваком тренутку.
04:26
What if I was to tell you
that in the 12thтх centuryвек,
84
254102
2978
Шта ако бих вам рекла да у 12. веку
04:29
some troubadourstrubadura didn't see yawningzevanje
85
257104
3752
неки трубадури нису сматрали да је зевање
04:32
as causedизазвана by tirednessumor
or boredomdosada like we do todayданас,
86
260880
3750
проузроковано умором или досадом,
као што ми сматрамо данас,
04:36
but thought it a symbolсимбол
of the deepestдубоко love?
87
264654
3354
већ су мислили да је то
симбол најдубље љубави?
04:40
Or that in that sameисти periodраздобље,
braveхрабри menмушкарци -- knightsVitezovi --
88
268907
4239
Или да су у истом периоду
храбри људи, витезови,
04:45
commonlyобично faintedpala u nesvest out of dismayužas?
89
273170
3289
често падали у несвест због ужаснутости?
04:49
What if I was to tell you
90
277474
1242
Шта ако бих вам рекла
04:50
that some earlyрано ChristiansHrišćani
who livedживели in the desertпустиња
91
278740
2763
да су неки рани хришћани
који су живели у пустињи
04:53
believedверовали that flyingлети demonsdemoni
who mainlyуглавном cameДошао out at lunchtimeručka
92
281527
3888
веровали да су летећи демони
који би се обично појавили у време ручка
04:57
could infectzarazi them with an emotionемоција
they calledпозвани "accidieaccidie,"
93
285439
4862
могли да их заразе емоцијом
коју су називали „асиди“ или „асидија“,
врстом летаргије која је понекад
била толико снажна
05:02
a kindкинд of lethargyletargija
that was sometimesпонекад so intenseинтензивно
94
290325
2594
да их је могла чак и убити?
05:04
it could even killубиј them?
95
292943
1489
05:07
Or that boredomdosada,
as we know and love it todayданас,
96
295234
4136
Или да су досаду
какву познајемо и волимо данас
05:11
was first really only feltосетио
by the VictoriansViktorijanci,
97
299394
3027
први стварно осетили људи
који су живели у Викторијанском добу,
05:14
in responseодговор to newново ideasидеје
about leisureСлободно време time and self-improvementsamousavršavanje?
98
302445
5176
као реакцију на нове идеје
о слободном времену и самоусавршавању?
05:20
What if we were to think again
99
308570
1500
Шта ако бисмо поново размотрили
05:22
about those oddчудно,
untranslatableneprevodivo wordsречи for emotionsемоције
100
310094
2818
ове чудне, непреводиве речи за емоције
05:24
and wonderпитати се whetherда ли је some culturesкултура
mightМожда feel an emotionемоција more intenselyintenzivno
101
312936
4230
и запитали се да ли неке културе
можда осећају неку емоцију снажније
05:29
just because they'veони су botheredузнемирен
to nameиме and talk about it,
102
317190
3796
само зато што су се потрудиле
да је именују и разговарају о њој,
05:33
like the Russianruski "toskaToska,"
103
321010
2469
као што је руска „тоска“,
05:35
a feelingОсећај of maddeningizluрivanja dissatisfactionnezadovoljstvo
104
323503
2707
осећај излуђујућег незадовољства
05:38
said to blowудари in from the great plainsравнице.
105
326234
2534
за које се прича да долази
као налет са великих равница.
05:43
The mostнајвише recentскорашњи developmentsразвој
in cognitiveкогнитивни scienceНаука showсхов
106
331111
3965
Најновија открића
у когнитивној науци показују
05:47
that emotionsемоције are not simpleједноставно reflexesrefleksi,
107
335100
3391
да емоције нису једноставни рефлекси
05:50
but immenselyнеизмерно complexкомплекс, elasticSpojite systemsсистема
108
338515
3110
већ изузетно сложени, еластични системи
05:53
that respondодговори bothи једно и друго to the biologiesbiologies
that we'veми смо inheritedнаслеђени
109
341649
3148
који реагују на наследну биологију,
05:56
and to the culturesкултура that we liveживи in now.
110
344821
2649
али и на културе у којима тренутно живимо.
05:59
They are cognitiveкогнитивни phenomenaфеномени.
111
347494
2096
Они су когнитивна појава.
06:01
They're shapedобликован not just by our bodiesтела,
but by our thoughtsмисли,
112
349614
2949
Обликују их не само наша тела,
већ и наше мисли,
06:04
our conceptsконцепте, our languageЈезик.
113
352587
2829
наши концепти и језик.
06:07
The neuroscientistneurolog LisaLisa FeldmanFeldman BarrettBarrett
has becomeпостати very interestedзаинтересован
114
355979
4430
Неуронаучник Лиза Фелдман Барет
се веома заинтересовала
06:12
in this dynamicдинамичан relationshipоднос
betweenизмеђу wordsречи and emotionsемоције.
115
360433
3744
за ову динамичну повезаност
речи и емоција.
06:16
She arguestvrdi that when we learnучи
a newново wordреч for an emotionемоција,
116
364558
3453
Она тврди да, када научимо
нову реч за емоцију,
06:20
newново feelingsосећања are sure to followпратити.
117
368035
2898
то ће сигурно бити пропраћено
новим осећањима.
06:24
As a historianисторичар, I've long suspectedсумњиво
that as languageЈезик changesПромене,
118
372272
3980
Као историчар сам дуго сумњала
да се са развојем језика
06:28
our emotionsемоције do, too.
119
376276
1683
мењају и наше емоције.
06:30
When we look to the pastпрошлост, it's easyлако
to see that emotionsемоције have changedпромењено,
120
378527
3899
Када се осврнемо на прошлост,
лако је видети да су се емоције промениле,
06:34
sometimesпонекад very dramaticallyдраматично,
121
382450
1924
понекад и веома драматично,
06:36
in responseодговор to newново culturalкултурно expectationsočekivanja
and religiousрелигиозно beliefsверовања,
122
384398
3493
као резултат нових културолошких
очекивања и религијских уверења,
06:39
newново ideasидеје about genderпол, ethnicityetnička pripadnost and ageстарост,
123
387915
3126
нових идеја о половима,
етничкој припадности и старости,
06:43
even in responseодговор to newново politicalполитички
and economicекономски ideologiesideologije.
124
391065
4271
чак и као резултат нових
политичких и економских идеологија.
06:48
There is a historicityhistoricity to emotionsемоције
125
396106
3398
Постоји историчност везана за емоције
06:51
that we are only recentlyнедавно
startingпочевши to understandРазумем.
126
399528
3412
коју смо тек недавно почели да схватамо.
06:56
So I agreeдоговорити се absolutelyапсолутно that it does us good
to learnучи newново wordsречи for emotionsемоције,
127
404228
4171
Зато се потпуно слажем да је добро по нас
да учимо нове речи за емоције,
07:00
but I think we need to go furtherдаље.
128
408423
2396
али мислим да треба
да одемо и даље од тога.
Мислим да, да бисмо били
истински емоционално интелигентни,
07:02
I think to be trulyзаиста
emotionallyемоционално intelligentинтелигентан,
129
410843
2674
07:05
we need to understandРазумем
where those wordsречи have come from,
130
413541
4312
треба да разумемо одакле ове речи потичу
07:09
and what ideasидеје about how
we oughtтребало би to liveживи and behaveпонашати се
131
417877
4178
и које представе о томе како треба
да живимо и да се понашамо
07:14
they are smugglingkrijumčarenje alongзаједно with them.
132
422079
2172
крију у себи.
07:17
Let me tell you a storyприча.
133
425753
1805
Дозволите да вам испричам причу.
07:19
It beginsпочиње in a garretGarret
in the lateкасни 17thтх centuryвек,
134
427582
4130
Прича креће на једном тавану
крајем 17. века,
у швајцарском студентском граду, Базелу.
07:23
in the SwissŠvajcarska universityуниверзитет townГрад of BaselBAZEL.
135
431736
2526
07:26
InsideUnutra, there's a dedicatedпосвећен studentученик
livingживи some 60 milesмиља away from home.
136
434286
5665
На том тавану је предани студент
који живи стотинак километара од куће.
Престаје да се појављује на предавањима,
07:31
He stopsзауставља turningокретање up to his lecturesпредавања,
137
439975
1792
07:33
and his friendsпријатељи come to visitпосетите
and they find him dejectedpotiљten, izaљao and feverishgroznicu,
138
441791
4720
а његови пријатељи га посете
и нађу утученог и у грозници,
док му је срце убрзано радило
07:38
havingимати heartсрце palpitationslupanje srca,
139
446535
1866
07:40
strangeчудан soresrane breakingломљење out on his bodyтело.
140
448425
2465
и са чудним ранама
које су му се јављале на телу.
07:43
DoctorsDoktori are calledпозвани,
141
451338
1164
Позвали су докторе,
а они су помислили да је то толико озбиљно
07:44
and they think it's so seriousозбиљан
that prayersмолитве are said for him
142
452526
2879
да су се молили за њега у локалној цркви.
07:47
in the localлокално churchцрква.
143
455429
1156
Тек када су почели да се спремају
да врате овог младића кући
07:48
And it's only when they're preparingприпрема
to returnповратак this youngмлади man home
144
456609
3205
да би могао да умре
07:51
so that he can dieумрети,
145
459838
1192
07:53
that they realizeсхватите what's going on,
146
461054
1731
схватили су шта се дешава,
07:54
because onceједном they liftлифт him
ontoна the stretchernosila,
147
462809
2247
јер када су га ставили на носила,
почео је лакше да дише.
07:57
his breathingдисање becomesпостаје lessмање laboredрадили.
148
465080
1697
07:58
And by the time he's got
to the gatesкапије of his hometownродни град,
149
466801
2795
Када је стигао до капије
свог родног града,
08:01
he's almostскоро entirelyу потпуности recoveredoporavio.
150
469620
2124
скоро се потпуно опоравио.
08:04
And that's when they realizeсхватите
151
472186
1413
Тада су схватили
да је патио од веома снажне носталгије.
08:05
that he's been sufferingпатња
from a very powerfulмоћан formобразац of homesicknessNostalgija.
152
473623
4165
08:09
It's so powerfulмоћан,
that it mightМожда have killedубијен him.
153
477812
2473
Била је толико снажна
да га је могла убити.
08:13
Well, in 1688, a youngмлади doctorдоктор,
JohannesJohanes HoferHofer,
154
481347
3268
Па, 1688. године,
млади доктор, Јоханес Хофер,
08:16
heardслушао of this caseслучај and othersдруги like it
155
484639
2032
чуо је за овај и сличне случајеве
08:18
and christenedpravo ime the illnessболест "nostalgiaносталгија."
156
486695
3107
и дао име „носталгија“ овој болести.
08:22
The diagnosisdijagnoza quicklyбрзо caughtухваћен on
in medicalмедицински circlesкругови around EuropeEurope.
157
490843
3480
Ова дијагноза је брзо прихваћена
у медицинским круговима широм Европе.
08:26
The Englishengleski actuallyзаправо thought
they were probablyвероватно immuneимуно
158
494347
2572
Енглези су заправо сматрали
да су вероватно имуни
због свих путовања
по краљевству и тако даље.
08:28
because of all the travelпутовање they did
in the empireимперије and so on.
159
496943
2835
Али, ускоро су се почели јављати
и случајеви у Британији.
08:31
But soonускоро there were casesслучајева
croppingizrezivanje up in BritainVelika Britanija, too.
160
499802
2548
08:34
The last personособа to dieумрети from nostalgiaносталгија
161
502374
2868
Последња особа која је умрла од носталгије
08:37
was an AmericanAmerikanac soldierвојник fightingборбе
duringу току the First WorldSvet WarRat in FranceFrancuska.
162
505266
4656
био је амерички војник који се борио
у Првом светском рату у Француској.
08:43
How is it possibleмогуће
that you could dieумрети from nostalgiaносталгија
163
511363
3569
Како је било могуће умрети од носталгије
08:46
lessмање than a hundredсто yearsгодине agoпре?
164
514956
1812
пре мање од сто година?
08:48
But todayданас, not only does the wordреч
mean something differentразличит --
165
516792
3072
Данас, међутим, ова реч
не само да значи нешто друго,
тугу због прошлог времена,
а не изгубљеног места,
08:51
a sickeningbolesno for a lostизгубљено time
ratherприлично than a lostизгубљено placeместо --
166
519888
3436
08:55
but homesicknessNostalgija itselfсам
is seenвиђено as lessмање seriousозбиљан,
167
523348
3298
већ се и сама носталгија
сматра мање озбиљном,
08:58
sortврста of downgradedrejting from something
you could dieумрети from
168
526670
2541
као да је деградирана
из нечега смртоносног
09:01
to something you're mainlyуглавном worriedзабринуто
your kidклинац mightМожда be sufferingпатња from
169
529235
3249
у нешто што вас углавном брине
да ће погодити ваше дете
када преспава код неког другог.
09:04
at a sleepoverspavanjac.
170
532508
1168
Чини се да се ова промена десила
почетком 20. века.
09:05
This changeпромена seemsИзгледа to have happenedдесило
in the earlyрано 20thтх centuryвек.
171
533700
4118
09:09
But why?
172
537842
1219
Али, због чега?
09:11
Was it the inventionизум of telephonesтелефони
or the expansionекспанзија of the railwaysželeznica?
173
539085
4232
Да ли је то због открића телефона
и развоја железнице?
09:15
Was it perhapsможда the comingдолазе of modernitymodernost,
174
543341
2981
Да ли је то можда
због појаве модерног доба,
09:18
with its celebrationproslava of restlessnessnemir
and travelпутовање and progressнапредак
175
546346
3729
које слави неуморно кретање,
путовање и развој,
09:22
that madeмаде sickeningbolesno for the familiarпознат
176
550099
2517
због чега туга за познатим
09:24
seemИзгледа ratherприлично unambitiousNeambiciozan?
177
552640
1596
делује прилично неамбициозно?
09:27
You and I inheritnaslediti that massiveмасивни
transformationтрансформација in valuesвредности,
178
555324
5018
Ви и ја смо наследили
ту огромну промену вредности,
09:32
and it's one reasonразлог why we mightМожда not
feel homesicknessNostalgija todayданас
179
560366
3257
а она је и један од разлога
што данас можда нећемо осетити носталгију
09:35
as acutelyakutno as we used to.
180
563647
2016
снажно као некада.
09:39
It's importantважно to understandРазумем
181
567139
2056
Важно је разумети
09:41
that these largeвелики historicalисторијски changesПромене
influenceутицај our emotionsемоције
182
569219
3536
да ове велике историјске промене
утичу на наше емоције
09:44
partlyделимично because they affectутицати
how we feel about how we feel.
183
572779
3815
делимично зато што утичу на то
како се осећамо везано за наша осећања.
09:48
TodayDanas, we celebrateславити happinessсрећа.
184
576991
2515
Данас уздижемо осећај среће.
09:51
HappinessSreća is supposedпретпостављено
to make us better workersрадници
185
579988
3269
Срећа треба да нас учини бољим радницима,
09:55
and parentsродитељи and partnersпартнери;
186
583281
2167
родитељима и партнерима;
09:57
it's supposedпретпостављено to make us liveживи longerдуже.
187
585472
2476
треба да због ње живимо дуже.
09:59
In the 16thтх centuryвек,
188
587972
1825
У 16. веку
10:01
sadnessтуга was thought to do
mostнајвише of those things.
189
589821
2848
сматрало се да туга
утиче на већину ових ствари.
10:04
It's even possibleмогуће to readчитати
self-helpsamopomoć booksкњиге from that periodраздобље
190
592693
3398
Могуће је чак и прочитати
књиге за самопомоћ из тог периода
10:08
whichкоја try to encourageохрабрити sadnessтуга in readersчитаоци
191
596115
2573
које покушавају да подрже
појаву туге код читалаца
10:10
by givingдавање them listsлисте of reasonsразлоге
to be disappointedразочаран.
192
598712
2966
док им дају листе разлога
да се осећају разочарано.
10:13
(LaughterSmeh)
193
601702
1042
(Смех)
10:14
These self-helpsamopomoć authorsаутори thought
you could cultivateOna uzgaja sadnessтуга as a skillвештина,
194
602768
4247
Ови писци књига за самопомоћ су мислили
да можете да негујете тугу као вештину,
10:19
sinceОд beingбиће expertстручњак in it
would make you more resilientotporna
195
607039
3158
јер ако сте стручњак у томе,
бићете отпорнији
10:22
when something badлоше did happenдесити се to you,
as invariablyувек it would.
196
610221
3482
када вам се нешто лоше заиста деси,
као што мора да буде.
10:26
I think we could learnучи from this todayданас.
197
614195
2436
Мислим да из овога
можемо да научимо нешто данас.
10:28
Feel sadтужно todayданас, and you mightМожда feel
impatientnestrpljiv, even a little ashamedсрам.
198
616655
5171
Ако данас осећате тугу,
бићете можда нестрпљиви,
чак ћете се можда помало и стидети.
10:33
Feel sadтужно in the 16thтх centuryвек,
and you mightМожда feel a little bitмало smugsamozadovoljni.
199
621850
4097
Да сте осећали тугу у 16. веку,
били бисте можда помало самозадовољни.
10:39
Of courseкурс, our emotionsемоције
don't just changeпромена acrossпреко time,
200
627391
3271
Наравно, наше се емоције
не мењају само током времена,
10:42
they alsoтакође changeпромена from placeместо to placeместо.
201
630686
2238
већ се мењају и од места до места.
10:45
The BainingBaining people of PapuaPapua NewNovi GuineaGvineja
speakговорити of "awumbukawumbuk,"
202
633526
4579
Народ Баининг са Папуе Нове Гвинеје
говори о „авумбуку“,
10:50
a feelingОсећај of lethargyletargija that descendsSilazi
when a houseguestgost finallyконачно leavesоставља.
203
638129
4178
осећају летаргије који се јавља
када гост коначно оде из ваше куће.
10:54
(LaughterSmeh)
204
642331
1087
(Смех)
10:55
Now, you or I mightМожда feel reliefрељеф,
205
643442
2589
Ви или ја бисмо можда осетили олакшање,
10:58
but in BainingBaining cultureкултура,
206
646055
2117
али у култури народа Баининг
11:00
departingодлазак guestsгостима are thought
to shedprolivena a sortврста of heavinessjadu
207
648196
3077
сматра се да гости који одлазе
остављају некакву тежину
11:03
so they can travelпутовање more easilyлако,
208
651297
1754
да би могли лакше да путују,
11:05
and this heavinessjadu infectszarazi the airваздух
and causesузроке this awumbukawumbuk.
209
653075
3128
а ова тежина загађује ваздух
и ствара овај „авумбук“.
11:08
And so what they do is leaveодлази
a bowlпосуда of waterвода out overnightпреко ноћи
210
656227
2821
Тако остављају чинију са водом током ноћи
да апсорбује овај ваздух,
11:11
to absorbапсорбовати this airваздух,
211
659072
1176
11:12
and then very earlyрано the nextследећи morningјутро,
they wakeпробудити up and have a ceremonyceremonija
212
660272
3376
а затим се веома рано следећег јутра
пробуде, одрже церемонију и баце ту воду.
11:15
and throwбацање the waterвода away.
213
663672
1224
Ево доброг примера
11:16
Now, here'sево a good exampleпример
214
664920
1263
11:18
of spiritualдуховно practicesprakse
and geographicalgeografski realitiesреалности combiningкомбиновање
215
666207
4037
укомбинованих спиритуалних обичаја
и географске стварности
11:22
to bringдовести a distinctпосебно emotionемоција into life
216
670268
2454
да се одређена емоција изазове,
11:24
and make it disappearнестати again.
217
672746
1760
а затим поново нестане.
11:27
One of my favoriteомиљени emotionsемоције
is a Japanesejapanski wordреч, "amaeAMAE."
218
675836
4633
Једна од мојих омиљених емоција
је јапанска реч, „амае“.
11:33
AmaeAMAE is a very commonзаједнички wordреч in JapanJapan,
219
681425
2332
„Амае“ је веома уобичајена реч у Јапану,
11:35
but it is actuallyзаправо quiteприлично
hardтешко to translateпревести.
220
683781
2028
али ју је заправо прилично тешко превести.
11:37
It meansзначи something like
the pleasureзадовољство that you get
221
685833
2539
Она је нешто попут
задовољства које осетите
11:40
when you're ableу могуцности to temporarilyprivremeno
handруку over responsibilityодговорност for your life
222
688396
3994
када можете да привремено предате
одговорност за сопствени живот
11:44
to someoneнеко elseдруго.
223
692414
1304
неком другом.
11:45
(LaughterSmeh)
224
693742
1010
(Смех)
11:46
Now, anthropologistsantropolozi suggestпредлажем
225
694776
1667
Антрополози сматрају
11:48
that one reasonразлог why this wordреч
mightМожда have been namedназван and celebratedпрослављен
226
696467
4028
да је разлог зашто је ова реч
створена и зашто се слави у Јапану
11:52
in JapanJapan
227
700519
1188
11:53
is because of that country'szemlje
traditionallyтрадиционално collectivistFountainhead cultureкултура,
228
701731
3934
традиционално колективистичка
култура те земље,
11:57
whereasдок the feelingОсећај of dependencyzavisnost
229
705689
3066
док се осећаја зависности
12:00
mayможе be more fraughtpuno
amongstмеђу Englishengleski speakersзвучници,
230
708779
2860
можда боје говорници енглеској језика,
12:03
who have learnedнаучио to valueвредност
self-sufficiencysamodovoljnosti and individualismиндивидуализам.
231
711663
4259
који су навикли да цене
самодовољност и индивидуалност.
12:09
This mightМожда be a little simplisticpojednostavljeno,
232
717152
2387
Ово је можда мало поједностављено,
12:11
but it is tantalizingmuиnim.
233
719563
1754
али нас ставља на Танталове муке.
12:13
What mightМожда our emotionalемоционално languagesјезике
tell us not just about what we feel,
234
721889
5374
Шта би нам наши емоционални језици
могли рећи не само о томе шта осећамо,
12:19
but about what we valueвредност mostнајвише?
235
727287
2907
већ и о томе шта највише ценимо?
12:24
MostVećina people who tell us
to payплатите attentionпажњу to our well-beingблагостање
236
732877
4104
Већина људи која нам говори
да обратимо пажњу на своју добробит
12:29
talk of the importanceзначај
of namingza imenovanje our emotionsемоције.
237
737005
3709
прича и о важности
именовања наших емоција.
12:32
But these namesимена aren'tнису neutralнеутрално labelsoznake.
238
740738
3233
Али, ова имена нису неутралне ознаке.
12:35
They are freightedmi with our culture'sKultura je
valuesвредности and expectationsočekivanja,
239
743995
3225
Оне су проткане вредностима
и очекивањама наше културе
12:39
and they transmitпреноси ideasидеје
about who we think we are.
240
747244
3326
и одашиљу идеје о томе како видимо себе.
12:43
LearningUčenje newново and unusualнеобично wordsречи
for emotionsемоције will help attuneOna je baљ ovde us
241
751650
4072
Учење нових и необичних речи за емоције
ће нам помоћи да се ускладимо
12:47
to the more finelysitno grainednahranio
aspectsаспекти of our innerунутрашњи livesживи.
242
755746
3487
са пажљиво обликованим аспектима
наших унутрашњих живота.
12:51
But more than this, I think these
wordsречи are worthвреди caringбрижан about,
243
759802
3706
Али, још више од тога, мислим да вреди
да нас ове речи интересују
12:55
because they remindПодсетите us
how powerfulмоћан the connectionвеза is
244
763532
3343
јер нас подсећају
колико је снажна повезаност
12:58
betweenизмеђу what we think
245
766899
1492
између онога што мислимо
13:00
and how we endкрај up feelingОсећај.
246
768415
1826
и онога како се на крају осећамо.
13:03
TrueIstina emotionalемоционално intelligenceинтелигенција
requiresзахтева that we understandРазумем
247
771156
4015
Истинска емоционална интелигенција
захтева да разумемо
друштвене, политичке, културолошке силе
13:07
the socialсоцијално, the politicalполитички,
the culturalкултурно forcesсиле
248
775195
4804
13:12
that have shapedобликован what we'veми смо come
to believe about our emotionsемоције
249
780023
3533
које обликују оно у шта сада верујемо
везано за наше емоције
13:15
and understandРазумем how happinessсрећа
or hatredмржња or love or angerбес
250
783580
6118
и да разумемо како се срећа,
мржња, љубав или бес
13:21
mightМожда still be changingпромена now.
251
789722
2487
још увек можда мењају.
13:24
Because if we want to measureмеру our emotionsемоције
252
792698
2888
Јер, ако желимо да измеримо наше емоције
13:27
and teachнаучити them in our schoolsшколе
253
795610
1943
и да предајемо о њима у школама
13:29
and listen as our politiciansполитичари
tell us how importantважно they are,
254
797577
3609
и слушамо док нам наши политичари
причају о томе колико су битни,
13:33
then it is a good ideaидеја that we understandРазумем
255
801210
2200
онда је добро да разумемо
13:35
where the assumptionsпретпоставке we have about them
256
803434
1956
одакле претпоставке
које имамо о њима долазе
13:37
have come from,
257
805414
1180
13:38
and whetherда ли је they still
trulyзаиста speakговорити to us now.
258
806618
3304
и да ли нам и сада заиста нешто значе.
13:43
I want to endкрај with an emotionемоција I oftenчесто feel
259
811478
2080
Желим да завршим са емоцијом
коју често осећам
13:45
when I'm workingрад as a historianисторичар.
260
813582
1984
док радим као историчар.
13:47
It's a Frenchfrancuski wordреч, "dépaysementpaysement."
261
815590
2461
То је француска реч „депејзмон“.
13:50
It evokespriziva the giddyGidi disorientationDezorijentacija
that you feel in an unfamiliarNepoznata placeместо.
262
818495
4809
Изазива вртоглаву дезоријентацију
коју осећате на непознатом месту.
13:55
One of my favoriteомиљени partsделови
of beingбиће a historianисторичар
263
823328
2096
Један од мојих омиљених разлога
тога што сам историчар
13:57
is when something
I've completelyу потпуности takenузети for grantedодобрено,
264
825448
2484
је када нешто што сам потпуно
узела здраво за готово,
13:59
some very familiarпознат partдео of my life,
265
827956
2571
неки веома познати део мог живота,
14:02
is suddenlyизненада madeмаде strangeчудан again.
266
830551
2084
постане изненада опет чудан.
14:05
paysementpaysement is unsettlingtrulo u ovoj situaciji,
267
833262
2817
„Депејзмон“ је узнемирујућ осећај,
14:08
but it's excitingузбудљиво, too.
268
836103
1855
али је и узбудљив.
14:09
And I hopeнадати се you mightМожда be havingимати
just a little glimpseпоглед of it right now.
269
837982
3534
И надам се да сте га,
макар на кратко, доживели управо сада.
14:13
Thank you.
270
841540
1167
Хвала вам.
14:14
(ApplauseAplauz)
271
842731
2801
(Аплауз)
Translated by Tijana Mihajlović
Reviewed by Mirjana Čutura

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com