ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tiffany Watt Smith: The history of human emotions

Tiffany Watt Smith: Az emberi érzelmek története

Filmed:
3,518,597 views

Érzelmeink leírására használt szavaink, melyek befolyásolják, hogyan érzünk, gyakran megváltoznak (időnként nagyon élesen), feleletképp az új kulturális elvárásokra és eszmékre – mondja Tiffany Watt Smith történész. Vegyük alapul például a nosztalgiát, mely először 1688-ban halálos betegségként volt meghatározva, azonban ma sokkal kevésbé súlyos csapásként ítélik meg. Az érzelmek történetéről szóló érdekfeszítő előadásából többet tanulhatunk arról, hogyan fejlődik az érzelmeinket leíró nyelv. Aztán elsajátíthatunk néhány, különböző kultúrákban használatos szót, amelyek magukba zártak az érzelmek mulandó voltát.
- Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I would like to beginkezdődik
with a little experimentkísérlet.
0
856
2675
Kezdjük egy kis kísérlettel!
00:15
In a momentpillanat, I'm going to askkérdez
if you would closeBezárás your eyesszemek
1
3555
3091
Kérem, csukják be szemüket,
00:18
and see if you can work out
2
6670
1472
és megnézzük, rájönnek-e,
00:20
what emotionsérzelmek you're feelingérzés right now.
3
8166
2910
milyen érzelmek vannak most önökben.
00:23
Now, you're not going
to tell anyonebárki or anything.
4
11100
2312
Egyelőre senkinek semmit se mondjanak.
00:25
The ideaötlet is to see how easykönnyen
or perhapstalán hardkemény you find it
5
13436
4427
A cél, hogy megnézzük, milyen könnyű
vagy talán nehéz hajszálpontosan
00:29
to pinpointhajszálpontos exactlypontosan what you're feelingérzés.
6
17887
2592
eltalálniuk, mit éreznek.
00:32
And I thought I'd give you
10 secondsmásodperc to do this.
7
20503
3441
Gondoltam, adok tíz másodpercet erre.
00:35
OK?
8
23968
1444
Rendben?
00:37
Right, let's startRajt.
9
25436
1687
Akkor fogjunk neki!
00:48
OK, that's it, time'sidő up.
10
36150
1377
Rendben, ennyi, az idő lejárt.
00:49
How did it go?
11
37551
1224
Hogy ment?
00:51
You were probablyvalószínűleg feelingérzés
a little bitbit underalatt pressurenyomás,
12
39113
2568
Valószínűleg kicsit nyomás alatt voltak,
00:53
maybe suspiciousgyanús
of the personszemély nextkövetkező to you.
13
41705
2166
talán a szomszédjukra gyanakodtak:
00:55
Did they definitelyegyértelműen
have theirazok eyesszemek closedzárva?
14
43895
2723
tényleg becsukta a szemét?
00:58
PerhapsTalán you feltfilc some
strangefurcsa, distanttávoli worryaggodalom
15
46642
3210
Esetleg valami furcsa,
bizonytalan érzésük volt
01:01
about that emailemail you sentküldött this morningreggel
16
49876
2330
a reggel elküldött ímél miatt,
01:04
or excitementizgalom about something
you've got plannedtervezett for this eveningeste.
17
52230
3154
vagy a ma estére tervezett
dolog okozta izgalom miatt.
01:07
Maybe you feltfilc that exhilarationjókedv
that comesjön when we get togetheregyütt
18
55408
3145
Talán azt az élénkséget érezték,
ami akkor jön, ha egybegyűlünk
01:10
in bignagy groupscsoportok of people like this;
19
58577
1743
nagy tömegbe, mint ma itt.
01:12
the Welshwalesi calledhívott it "hwylHWYL,"
20
60344
2168
A walesiek ezt hívják "hwyl"-nek,
01:14
from the wordszó for boathajó sailsvitorlák.
21
62536
2350
ami a hajóvitorla szóból ered.
01:17
Or maybe you feltfilc all of these things.
22
65660
2654
Talán mindezt érzik.
01:20
There are some emotionsérzelmek
whichmelyik washmosás the worldvilág in a singleegyetlen colorszín,
23
68338
3425
Vannak érzelmek, melyeket egyszínűvé
mos össze a világ,
01:23
like the terrorterror feltfilc as a carautó skidscsúszótalpakkal.
24
71787
3009
mint a rémület, amint a kocsi megfarol.
01:27
But more oftengyakran, our emotionsérzelmek
crowdtömeg and jostlelökdös togetheregyütt
25
75344
2598
De érzelmeink többnyire
elárasztanak, addig lökdösik egymást,
01:29
untilamíg it is actuallytulajdonképpen quiteegészen hardkemény
to tell them aparteltekintve.
26
77966
2837
ameddig szinte már
lehetetlen szétválasztani őket.
01:33
Some slidecsúszik pastmúlt so quicklygyorsan
you'djobb lenne, ha hardlyalig even noticeértesítés them,
27
81351
3791
Van, ami úgy elsiklik mellettünk,
hogy alig vesszük észre.
01:37
like the nostalgianosztalgia
that will make you reachelér out
28
85166
2428
Mint a nosztalgia, ami arra késztet,
01:39
to grabMegragad a familiarismerős brandmárka
in the supermarketszupermarket.
29
87618
2590
hogy ismerős márkáért nyúljunk a boltban.
01:42
And then there are othersmások
that we hurrysiet away from,
30
90949
2402
Aztán vannak érzelmek,
amelyektől menekülünk,
01:45
fearingfélve that they'llfognak burstrobbanás on us,
31
93375
1890
félve, hogy ránk telepednek.
01:47
like the jealousyféltékenység that causesokoz you
to searchKeresés a lovedszeretett one'sazok pocketszsebek.
32
95956
3999
Mint a féltékenység, ami miatt
kedvesünk zsebében kutatunk.
01:52
And of coursetanfolyam, there are some emotionsérzelmek
whichmelyik are so peculiarsajátos,
33
100860
2908
Persze, néhány érzelem annyira sajátos,
hogy a nevüket sem tudjuk.
01:55
you mightesetleg not even know what to call them.
34
103792
2075
Ültükben cseppnyi vágy
fogta el tán önöket,
01:57
PerhapsTalán sittingülés there, you had
a little tinglebizsereg of a desirevágy
35
105891
2879
02:00
for an emotionérzelem one eminentjeles
Frenchfrancia sociologistszociológus calledhívott "ilinxilinx,"
36
108794
4318
amit egy kiváló francia
szociológus úgy hívott: ilinx,
02:05
the deliriumDelirium that comesjön
with minorkisebb actscselekmények of chaoskáosz.
37
113136
3526
azaz mámor, amit apró,
kaotikus tettek váltanak ki.
02:08
For examplepélda, if you stoodállt up right now
and emptiedkiürített the contentstartalom of your bagtáska
38
116686
3650
Például, ha most felállnának,
és táskájukat a padlóra borítanák.
02:12
all over the floorpadló.
39
120360
1196
02:13
PerhapsTalán you experiencedtapasztalt one of those oddpáratlan,
untranslatablelefordíthatatlan emotionsérzelmek
40
121580
3927
Talán megtapasztalták azon furcsa,
leírhatatlan érzések egyikét,
02:17
for whichmelyik there's no obviousnyilvánvaló
Englishangol equivalentegyenértékű.
41
125531
2785
amelyre nincs kézenfekvő angol megfelelő.
02:20
You mightesetleg have feltfilc the feelingérzés
the Dutchholland calledhívott "gezelligheidgezelligheid,"
42
128340
3285
Talán azt érezték, ami a hollandok
szerint gezelligheid:
02:23
beinglény cozya hangulatos and warmmeleg insidebelül with friendsbarátok
when it's coldhideg and dampnedves outsidekívül.
43
131649
4132
barátokkal bent melegben, meghitten
amikor kint hideg van és esik.
02:28
Maybe if you were really luckyszerencsés,
44
136273
2316
Talán ha elég szerencsések lennének,
02:30
you feltfilc this:
45
138613
1194
éreznék
02:32
"basorexiabasorexia,"
46
140358
1347
a basorexia-t,
02:33
a suddenhirtelen urgesürgesse to kisscsók someonevalaki.
47
141729
2037
az égető vágyat valakit megcsókolni.
02:35
(LaughterNevetés)
48
143790
2054
(Nevetés)
02:38
We liveélő in an agekor
49
146799
1803
Olyan korban élünk,
02:40
when knowledgetudás of emotionsérzelmek
is an extremelyrendkívüli módon importantfontos commodityárucikk,
50
148626
4184
ahol az érzelmek ismerete
rendkívül fontos árucikk,
02:45
where emotionsérzelmek are used
to explainmegmagyarázni manysok things,
51
153530
3022
ahol az érzelmek magyarázatul
szolgálnak sok dologra,
02:49
exploitedkihasználják by our politicianspolitikusok,
52
157192
1917
amelyet politikusaink kihasználnak,
02:51
manipulatedmanipulált by algorithmsalgoritmusok.
53
159133
2131
és algoritmusok manipulálnak.
02:53
EmotionalÉrzelmi intelligenceintelligencia, whichmelyik is the skilljártasság
of beinglény ableképes to recognizeelismerik and namenév
54
161288
4850
Az érzelmi intelligencia – a képesség,
amivel a saját érzelmeik és másokéi
02:58
your ownsaját emotionsérzelmek
and those of other people,
55
166162
2476
felismerhetők és megnevezhetők –
03:00
is consideredfigyelembe vett so importantfontos, that this
is taughttanított in our schoolsiskolákban and businessesvállalkozások
56
168662
4187
annyira fel van értékelve,
hogy iskolában és üzleti életben tanítják,
03:04
and encouragedösztönözni by our healthEgészség servicesszolgáltatások.
57
172873
2327
egészségügyben pedig támogatják.
03:07
But despiteannak ellenére all of this,
58
175962
1823
Ennek ellenére azonban
03:09
I sometimesnéha wondercsoda
59
177809
1179
néha azon tűnődöm,
03:11
if the way we think about emotionsérzelmek
is becomingegyre impoverishedelszegényedett.
60
179012
3883
hogy elszegényedőben van-e
érzelmi gondolkodásmódunk.
03:15
SometimesNéha, we're not even that clearegyértelmű
what an emotionérzelem even is.
61
183491
4359
Néha azzal sem vagyunk
tisztában, mi is az érzelem.
03:21
You've probablyvalószínűleg heardhallott the theoryelmélet
62
189509
1946
Valószínűleg ismerős az elmélet,
03:23
that our entireteljes emotionalérzelmi liveséletét
can be boiledfőtt down
63
191479
2584
miszerint érzelmi világunk leszűkíthető
03:26
to a handfulmaroknyi of basicalapvető emotionsérzelmek.
64
194087
3234
egypár alapvető érzelemre.
03:29
This ideaötlet is actuallytulajdonképpen
about 2,000 yearsévek oldrégi,
65
197345
2465
Kétezer éves ez a gondolat,
03:31
but in our ownsaját time,
66
199834
1164
de napjainkban
03:33
some evolutionaryevolúciós psychologistspszichológusok
have suggestedjavasolt that these sixhat emotionsérzelmek --
67
201022
4265
evolúciós pszichológusok állítják,
hogy ezt a hatféle érzelmet –
03:37
happinessboldogság, sadnessszomorúság, fearfélelem,
disgustundor, angerharag, surprisemeglepetés --
68
205311
4754
boldogság, szomorúság, félelem,
utálat, harag, meglepődés –
03:42
are expressedkifejezett by everyonemindenki acrossát the globeföldgolyó
in exactlypontosan the sameazonos way,
69
210089
3539
a világon mindenhol mindenki
pontosan ugyanúgy fejezi ki,
03:45
and thereforeebből adódóan representképvisel
the buildingépület blocksblokkok
70
213652
2683
így alapkövét jelenti
03:48
of our entireteljes emotionalérzelmi liveséletét.
71
216359
2659
teljes érzelmi világunknak.
03:51
Well, if you look at an emotionérzelem like this,
72
219042
2167
Ha így tekintenek az érzelmekre,
03:53
then it looksúgy néz ki, like a simpleegyszerű reflexReflex:
73
221233
2129
akkor egyszerű reflexnek tűnnek,
03:55
it's triggeredváltott by an externalkülső predicamentkínos,
74
223386
2236
melyet külső veszélyhelyzet vált ki.
03:57
it's hardwiredvezetékes,
75
225646
1781
Belénk van építve,
03:59
it's there to protectvéd us from harmsérelem.
76
227451
2598
sérülésektől véd meg minket.
04:02
So you see a bearmedve,
your heartszív ratearány quickensmegélénkül,
77
230073
2464
Ha medvét látunk meg,
pulzusszámunk megnő,
04:04
your pupilsa diákok dilatekitágulnak, you feel frightenedrémült,
you runfuss very, very fastgyors.
78
232561
4201
pupillánk kitágul, megrémülünk,
és nagy hirtelenséggel elfutunk.
04:09
The problemprobléma with this picturekép is,
79
237878
2087
Ezzel az elképzeléssel az a gond,
04:11
it doesn't entirelyteljesen captureelfog
what an emotionérzelem is.
80
239989
4098
hogy nem teljesen írja le, mi az érzelem.
04:16
Of coursetanfolyam, the physiologyfiziológia
is extremelyrendkívüli módon importantfontos,
81
244592
2958
Persze, a fiziológia rendkívül fontos,
04:19
but it's not the only reasonok
why we feel the way we do
82
247574
3151
de egy adott pillanatban
nem csak ezért érzünk úgy, ahogy.
04:22
at any givenadott momentpillanat.
83
250749
1575
04:26
What if I was to tell you
that in the 12thth centuryszázad,
84
254102
2978
Mit szólnak hozzá, hogy a 12. században
04:29
some troubadoursFrancia költők, írók didn't see yawningásítás
85
257104
3752
a trubadúrok az ásításra
nem úgy tekintettek,
04:32
as causedokozott by tirednessfáradtság
or boredomunalom like we do todayMa,
86
260880
3750
mint amit fáradtság és unalom okoz,
04:36
but thought it a symbolszimbólum
of the deepestlegmélyebb love?
87
264654
3354
hanem a legmélyebb szerelem
szimbólumának hitték?
04:40
Or that in that sameazonos periodidőszak,
bravebátor menférfiak -- knightslovagok --
88
268907
4239
Vagy ahhoz, hogy akkoriban
a bátor férfiak, a lovagok,
04:45
commonlyáltalában faintedelájult out of dismaydöbbenet?
89
273170
3289
rendszerint elájultak a rémülettől?
04:49
What if I was to tell you
90
277474
1242
Mit szólnak hozzá,
04:50
that some earlykorai ChristiansKeresztények
who livedélt in the desertsivatag
91
278740
2763
hogy sivatagban élő
korai keresztények úgy hitték,
04:53
believedvéljük that flyingrepülő demonsdémonok
who mainlyfőként camejött out at lunchtimeebédidőben
92
281527
3888
az ebédidőben előjövő repülő démonok
04:57
could infectfertőz them with an emotionérzelem
they calledhívott "accidieaccidie,"
93
285439
4862
megfertőzhetik őket
az accidie-nek nevezett érzéssel,
05:02
a kindkedves of lethargylevertség
that was sometimesnéha so intenseerős
94
290325
2594
olyasfajta letargiával,
ami annyira erőteljes,
05:04
it could even killmegöl them?
95
292943
1489
hogy akár ölni is képes?
05:07
Or that boredomunalom,
as we know and love it todayMa,
96
295234
4136
Vagy a ma ismert és szeretett unalmat
05:11
was first really only feltfilc
by the VictoriansViktória,
97
299394
3027
először csak a Viktória-korban érezték
05:14
in responseválasz to newúj ideasötletek
about leisureszabadidő time and self-improvementönfejlesztés?
98
302445
5176
feleletképp a szabadidőtöltés
és önművelés új eszméire?
05:20
What if we were to think again
99
308570
1500
Mi lenne, ha újragondolnánk
05:22
about those oddpáratlan,
untranslatablelefordíthatatlan wordsszavak for emotionsérzelmek
100
310094
2818
egyes érzelmeknek adott furcsa,
lefordíthatatlan szavakat,
05:24
and wondercsoda whetherakár some cultureskultúrák
mightesetleg feel an emotionérzelem more intenselyintenzíven
101
312936
4230
és eltűnődnénk: egyes kultúrák tán
azért élnek át erősebben egy-egy érzelmet,
05:29
just because they'veők már botheredzavarta
to namenév and talk about it,
102
317190
3796
csak mert törődtek vele,
hogy elnevezzék és beszéljenek róla.
05:33
like the Russianorosz "toskaToska,"
103
321010
2469
Ahogyan az oroszok a toszka-ról,
05:35
a feelingérzés of maddeningőrjítő dissatisfactionelégedetlenség
104
323503
2707
az őrjítő elégedetlenség érzéséről,
05:38
said to blowfúj in from the great plainssíkság.
105
326234
2534
amiről mondták: a nagy síkságok felől fúj.
05:43
The mosta legtöbb recentfriss developmentsfejlemények
in cognitivemegismerő sciencetudomány showelőadás
106
331111
3965
A megismeréstudomány
legújabb fejleményei szerint
05:47
that emotionsérzelmek are not simpleegyszerű reflexesreflexek,
107
335100
3391
az érzelmek nem egyszerű reflexek,
05:50
but immenselynagyon complexösszetett, elasticrugalmas systemsrendszerek
108
338515
3110
hanem roppantul összetett,
rugalmas rendszerek,
05:53
that respondreagál bothmindkét to the biologiesbio gyógyszerek
that we'vevoltunk inheritedörökölt
109
341649
3148
melyekre egyszerre hat
a biológiai öröklődés,
05:56
and to the cultureskultúrák that we liveélő in now.
110
344821
2649
és a kultúra, melyben élünk.
05:59
They are cognitivemegismerő phenomenajelenségek.
111
347494
2096
Kognitív jelenségek.
06:01
They're shapedalakú not just by our bodiestestületek,
but by our thoughtsgondolatok,
112
349614
2949
Nemcsak testünk formálja őket,
hanem gondolataink,
06:04
our conceptsfogalmak, our languagenyelv.
113
352587
2829
fogalmaink, nyelvünk is.
06:07
The neuroscientistneurológus LisaLisa FeldmanFeldman BarrettBarrett
has becomeválik very interestedérdekelt
114
355979
4430
Lisa Feldman Barett neurológus
elkezdett nagyon érdeklődni
06:12
in this dynamicdinamikus relationshipkapcsolat
betweenközött wordsszavak and emotionsérzelmek.
115
360433
3744
a szavak és az érzelmek közötti
kapcsolat dinamikája iránt.
06:16
She arguesazt állítja that when we learntanul
a newúj wordszó for an emotionérzelem,
116
364558
3453
Azt állítja, hogy mikor új szót
tanulunk egy érzelemre,
06:20
newúj feelingsérzések are sure to followkövesse.
117
368035
2898
akkor azt új érzések is követik.
06:24
As a historiantörténész, I've long suspectedfeltételezett
that as languagenyelv changesváltoztatások,
118
372272
3980
Mint történész régóta gyanítottam,
hogy ahogyan a nyelv változik,
06:28
our emotionsérzelmek do, too.
119
376276
1683
úgy változnak érzelmeink is.
06:30
When we look to the pastmúlt, it's easykönnyen
to see that emotionsérzelmek have changedmegváltozott,
120
378527
3899
A múltba nézve könnyű meglátni,
ahogy az érzelmek változnak –
06:34
sometimesnéha very dramaticallydrámaian,
121
382450
1924
esetenként nagyon élesen –,
06:36
in responseválasz to newúj culturalkulturális expectationselvárások
and religiousvallási beliefshiedelmek,
122
384398
3493
feleletképp új hitvallásokra,
kulturális elvárásokra,
06:39
newúj ideasötletek about gendernem, ethnicityetnikum and agekor,
123
387915
3126
társadalmi nemek, korszakok,
nemzeti hovatartozás új eszméire,
06:43
even in responseválasz to newúj politicalpolitikai
and economicgazdasági ideologiesideológiák.
124
391065
4271
sőt új gazdasági és politikai
ideológiák hatására is.
06:48
There is a historicitytörténetiség to emotionsérzelmek
125
396106
3398
Az érzelmek történetiségét
06:51
that we are only recentlymostanában
startingkiindulási to understandmegért.
126
399528
3412
csak mostanában kezdjük megérteni.
06:56
So I agreeegyetért absolutelyteljesen that it does us good
to learntanul newúj wordsszavak for emotionsérzelmek,
127
404228
4171
Elfogadom az érzelmekre tanult
új szavak jótékony hatását,
07:00
but I think we need to go furthertovábbi.
128
408423
2396
de itt nem kell megállnunk.
07:02
I think to be trulyvalóban
emotionallyérzelmileg intelligentintelligens,
129
410843
2674
Úgy vélem, hogy érzelmileg
igazán intelligensek legyünk,
07:05
we need to understandmegért
where those wordsszavak have come from,
130
413541
4312
rá kell jönnünk, honnan
származnak azok a szavak,
07:09
and what ideasötletek about how
we oughtkellene to liveélő and behaveviselkedik
131
417877
4178
és milyen gondolatok mentén
kellene élnünk és viselkednünk,
07:14
they are smugglingcsempészet alongmentén with them.
132
422079
2172
mert azok ezt csempészik magukkal.
07:17
Let me tell you a storysztori.
133
425753
1805
Hadd mondjak el egy sztorit.
07:19
It beginselkezdődik in a garretGarret
in the latekéső 17thth centuryszázad,
134
427582
4130
A 17. század vége felé,
egy padlásszobában kezdődik
07:23
in the SwissSvájci universityegyetemi townváros of BaselBasel.
135
431736
2526
a svájci egyetemi városban, Bázelben.
07:26
InsideBelső, there's a dedicateddedikált studentdiák
livingélő some 60 milesmérföld away from home.
136
434286
5665
Benne egy elszánt hallgató él,
úgy 60 kilométerre otthonától.
07:31
He stopsmegálló turningfordítás up to his lectureselőadások,
137
439975
1792
Nem jár be előadásaira,
07:33
and his friendsbarátok come to visitlátogatás
and they find him dejectedlevert and feverishlázas,
138
441791
4720
aztán barátai meglátogatják,
és leverten, lázasan találnak rá.
07:38
havingamelynek heartszív palpitationsszívdobogás,
139
446535
1866
Szívdobogása van,
07:40
strangefurcsa soressebek breakingtörés out on his bodytest.
140
448425
2465
furcsa sebek borítják testét.
07:43
DoctorsOrvosok are calledhívott,
141
451338
1164
Orvost hívnak,
07:44
and they think it's so serioussúlyos
that prayersima are said for him
142
452526
2879
és annyira súlyosnak látják,
hogy imádkoznak érte
07:47
in the localhelyi churchtemplom.
143
455429
1156
a helyi templomban.
07:48
And it's only when they're preparingelőkészítése
to returnVisszatérés this youngfiatal man home
144
456609
3205
Csak akkor, mikor felkészítik
a hazaútjára a férfiút –
07:51
so that he can diemeghal,
145
459838
1192
ahol meghalhat –,
07:53
that they realizemegvalósítani what's going on,
146
461054
1731
jönnek rá, hogy mi történik,
07:54
because onceegyszer they liftemel him
onto-ra the stretcherhordágy,
147
462809
2247
hiszen ahogy hordágyra emelik,
07:57
his breathinglélegző becomesválik lessKevésbé laborederőltetett.
148
465080
1697
már könnyebben veszi a levegőt.
07:58
And by the time he's got
to the gateskapuk of his hometownszülőváros,
149
466801
2795
Ahogy pedig szülővárosa kapujához érnek,
08:01
he's almostmajdnem entirelyteljesen recoveredvisszanyert.
150
469620
2124
csaknem teljesen felépül.
08:04
And that's when they realizemegvalósítani
151
472186
1413
Ekkor pedig rájönnek,
08:05
that he's been sufferingszenvedő
from a very powerfulerős formforma of homesicknesshonvágy.
152
473623
4165
hogy a honvágy
egyik erős változatától szenvedett,
08:09
It's so powerfulerős,
that it mightesetleg have killedelesett him.
153
477812
2473
amely annyira erős,
hogy meg is ölhette volna.
08:13
Well, in 1688, a youngfiatal doctororvos,
JohannesJohannes HoferHofer,
154
481347
3268
1688-ban egy ifjú doktor, Johannes Hofer,
08:16
heardhallott of this caseügy and othersmások like it
155
484639
2032
hallott erről és más esetekről,
08:18
and christenedkeresztelték the illnessbetegség "nostalgianosztalgia."
156
486695
3107
és elkeresztelte a kórt nosztalgiának.
08:22
The diagnosisdiagnózis quicklygyorsan caughtelkapott on
in medicalorvosi circleskörök around EuropeEurópa.
157
490843
3480
A diagnózis gyorsan elterjedt
orvosi körökben Európa szerte.
08:26
The Englishangol actuallytulajdonképpen thought
they were probablyvalószínűleg immuneimmúnis
158
494347
2572
Az angolok azt hitték, hogy ők
valószínűleg immunisak rá,
08:28
because of all the travelutazás they did
in the empireBirodalom and so on.
159
496943
2835
hiszen a birodalomban tett
összes utazásuk stb.
08:31
But soonhamar there were casesesetek
croppingvágás up in BritainNagy-Britannia, too.
160
499802
2548
De hamar felmerültek esetek
Nagy-Britanniában is.
08:34
The last personszemély to diemeghal from nostalgianosztalgia
161
502374
2868
Az utolsó, aki nosztalgiába halt bele,
08:37
was an AmericanAmerikai soldierkatona fightingharcoló
duringalatt the First WorldVilág WarHáború in FranceFranciaország.
162
505266
4656
az 1. világháború idején Franciaországban
harcoló egyik amerikai katona volt.
08:43
How is it possiblelehetséges
that you could diemeghal from nostalgianosztalgia
163
511363
3569
Hogy lehet, hogy nosztalgiába
alig száz évvel ezelőtt
még bele lehetett halni?
08:46
lessKevésbé than a hundredszáz yearsévek agoezelőtt?
164
514956
1812
Viszont ma a szó nemcsak
valami mást jelent –
08:48
But todayMa, not only does the wordszó
mean something differentkülönböző --
165
516792
3072
kóros vágy az elveszett idő,
és nem annyira a hely iránt –,
08:51
a sickeningundorító for a lostelveszett time
ratherInkább than a lostelveszett placehely --
166
519888
3436
08:55
but homesicknesshonvágy itselfmaga
is seenlátott as lessKevésbé serioussúlyos,
167
523348
3298
hanem a honvágyat kevésbé
súlyos esetként ítéljük is meg.
Mintegy leminősítettük
a halál egyik lehető okát valami másra;
08:58
sortfajta of downgradedleáldozott from something
you could diemeghal from
168
526670
2541
09:01
to something you're mainlyfőként worriedaggódó
your kidkölyök mightesetleg be sufferingszenvedő from
169
529235
3249
ma inkább az bánt,
hogy gyerekünk szenvedne
az ottalvós bulitól.
09:04
at a sleepoverottalvós buli.
170
532508
1168
E változás a 20. század elejére tehető.
09:05
This changeváltozás seemsÚgy tűnik, to have happenedtörtént
in the earlykorai 20thth centuryszázad.
171
533700
4118
09:09
But why?
172
537842
1219
Vajon miért?
09:11
Was it the inventiontalálmány of telephonestelefonok
or the expansionterjeszkedés of the railwaysvasút?
173
539085
4232
A telefon felfedezése
vagy a vasút elterjedése miatt?
09:15
Was it perhapstalán the comingeljövetel of modernitymodernitás,
174
543341
2981
Vagy talán a modernitás eljövetele
és a türelmetlenség, a világlátás
s a haladás vele járó dicsőítése miatt,
09:18
with its celebrationünnepe of restlessnessnyugtalanság
and travelutazás and progressHaladás
175
546346
3729
09:22
that madekészült sickeningundorító for the familiarismerős
176
550099
2517
mely az ismert iránti vágyakozást
09:24
seemlátszik ratherInkább unambitiousszerény?
177
552640
1596
inkább igénytelenségnek láttatja?
09:27
You and I inheritöröklése that massivetömeges
transformationátalakítás in valuesértékeket,
178
555324
5018
Az értékrend nagyarányú
átalakulását örököljük,
09:32
and it's one reasonok why we mightesetleg not
feel homesicknesshonvágy todayMa
179
560366
3257
s tán ez az egyik oka,
amiért ma nem érzünk
09:35
as acutelyfokozottan as we used to.
180
563647
2016
oly égető honvágyat, mint ezelőtt.
09:39
It's importantfontos to understandmegért
181
567139
2056
Fontos megértenünk:
érzelmeinkre hatnak
a nagy történelmi változások,
09:41
that these largenagy historicaltörténelmi changesváltoztatások
influencebefolyás our emotionsérzelmek
182
569219
3536
09:44
partlyrészben because they affectérint
how we feel about how we feel.
183
572779
3815
részben, mert befolyásolják,
miként érezzük, amit érzünk.
09:48
TodayMa, we celebrateünnepel happinessboldogság.
184
576991
2515
Ma a boldogságot dicsőítjük.
09:51
HappinessBoldogság is supposedfeltételezett
to make us better workersmunkások
185
579988
3269
A boldogság állítólag jobb munkássá,
09:55
and parentsszülők and partnerspartnerek;
186
583281
2167
jobb szülővé, jobb partnerré tesz;
09:57
it's supposedfeltételezett to make us liveélő longerhosszabb.
187
585472
2476
állítólag meghosszabbítja életünket.
09:59
In the 16thth centuryszázad,
188
587972
1825
A 16. században
10:01
sadnessszomorúság was thought to do
mosta legtöbb of those things.
189
589821
2848
a szomorúságról hitték
majdhogynem ugyanezt.
10:04
It's even possiblelehetséges to readolvas
self-helpönsegítő bookskönyvek from that periodidőszak
190
592693
3398
Még önsegítő könyveket is
lehetett olvasni akkoriban,
10:08
whichmelyik try to encourageösztönzése sadnessszomorúság in readersolvasók
191
596115
2573
melyek szomorúságra
buzdították olvasóikat,
10:10
by givingígy them listslisták of reasonsokok
to be disappointedcsalódott.
192
598712
2966
egy sor okot felsorolva,
mitől keseredjenek el.
10:13
(LaughterNevetés)
193
601702
1042
(Nevetés)
E könyvek szerzői hitték: a szomorúság
mint képesség, fejleszthető,
10:14
These self-helpönsegítő authorsszerzői thought
you could cultivateápolása sadnessszomorúság as a skilljártasság,
194
602768
4247
10:19
sincemivel beinglény expertszakértő in it
would make you more resilientrugalmas
195
607039
3158
a benne való jártasság
pedig ellenállóbbá tehet,
10:22
when something badrossz did happentörténik to you,
as invariablyváltozatlanul it would.
196
610221
3482
mikor valami rossz történik,
ahogy az általában meg is esik.
10:26
I think we could learntanul from this todayMa.
197
614195
2436
Szerintem manapság okulhatnánk ebből.
10:28
Feel sadszomorú todayMa, and you mightesetleg feel
impatienttürelmetlen, even a little ashamedmegszégyenülve.
198
616655
5171
Aki ma szomorú, az türelmetlen,
sőt még kicsit restelkedik is.
10:33
Feel sadszomorú in the 16thth centuryszázad,
and you mightesetleg feel a little bitbit smugönelégült.
199
621850
4097
A 16. századi szomorúak akkor kicsit
elégedettnek érezhették magukat.
10:39
Of coursetanfolyam, our emotionsérzelmek
don't just changeváltozás acrossát time,
200
627391
3271
Persze, érzelmeink nemcsak időben,
10:42
they alsois changeváltozás from placehely to placehely.
201
630686
2238
hanem térben is változnak.
10:45
The BainingBaining people of PapuaPápua NewÚj GuineaGuinea
speakbeszél of "awumbukawumbuk,"
202
633526
4579
A pápua új-guineai baining törzs
az awumbukról beszél,
10:50
a feelingérzés of lethargylevertség that descendsleszáll
when a houseguesthouseguest finallyvégül leaveslevelek.
203
638129
4178
a letargiáról, ami akkor fog el,
amikor a vendég végül elmegy a háztól.
10:54
(LaughterNevetés)
204
642331
1087
(Nevetés)
10:55
Now, you or I mightesetleg feel reliefmegkönnyebbülés,
205
643442
2589
Mi inkább megkönnyebbülést érzünk,
10:58
but in BainingBaining culturekultúra,
206
646055
2117
de a baining kultúrában
11:00
departinginduló guestsvendég are thought
to shedfészer a sortfajta of heavinessnehézség
207
648196
3077
a távozó vendégről azt hitték,
egyfajta terhet hagy maga után,
11:03
so they can travelutazás more easilykönnyen,
208
651297
1754
amitől könnyebben kel útra,
11:05
and this heavinessnehézség infectsfertőz the airlevegő
and causesokoz this awumbukawumbuk.
209
653075
3128
és a teher awumbukot okozva
megmételyezi a levegőt.
11:08
And so what they do is leaveszabadság
a bowltál of watervíz out overnightéjszakai
210
656227
2821
Erre ők vízzel teli edényt
hagynak kint éjszakára,
amely elnyeli a rossz levegőt.
11:11
to absorbelnyel this airlevegő,
211
659072
1176
másnap nagyon korán felkelnek,
és szertartás közepette
11:12
and then very earlykorai the nextkövetkező morningreggel,
they wakeébred up and have a ceremonyünnepség
212
660272
3376
kiöntik a vizet.
11:15
and throwdobás the watervíz away.
213
663672
1224
11:16
Now, here'sitt a good examplepélda
214
664920
1263
Ez jó példa arra,
11:18
of spirituallelki practicesgyakorlatok
and geographicalföldrajzi realitiesvalóság combiningkombinálásával
215
666207
4037
hogyan ötvöződik a földrajzi valóság
a spirituális gyakorlatokkal,
11:22
to bringhoz a distinctkülönböző emotionérzelem into life
216
670268
2454
hogy sajátos érzelmet keltsen életre,
11:24
and make it disappeareltűnik again.
217
672746
1760
amit aztán eltüntet.
11:27
One of my favoritekedvenc emotionsérzelmek
is a Japanesejapán wordszó, "amaeamae."
218
675836
4633
Egyik kedvenc érzelmem a japán amae.
11:33
AmaeAmae is a very commonközös wordszó in JapanJapán,
219
681425
2332
Az amae nagyon elterjedt szó Japánban,
11:35
but it is actuallytulajdonképpen quiteegészen
hardkemény to translatefordít.
220
683781
2028
de igen nehéz lefordítani.
11:37
It meanseszközök something like
the pleasureöröm that you get
221
685833
2539
Valamiféle élvezetet, gyönyört jelent,
amit akkor érzünk, ha képesek vagyunk
11:40
when you're ableképes to temporarilyideiglenesen
handkéz over responsibilityfelelősség for your life
222
688396
3994
az életünkért való felelősséget
ideiglenesen másra átruházni.
11:44
to someonevalaki elsemás.
223
692414
1304
(Nevetés)
11:45
(LaughterNevetés)
224
693742
1010
Antropológusok állítják,
11:46
Now, anthropologistsantropológusok suggestjavasol
225
694776
1667
11:48
that one reasonok why this wordszó
mightesetleg have been namednevezett and celebratedünnepelt
226
696467
4028
hogy azért van ennek neve és magasztalják
11:52
in JapanJapán
227
700519
1188
Japánban,
11:53
is because of that country'sország
traditionallyhagyományosan collectivistkollektivista culturekultúra,
228
701731
3934
mert az ország hagyományosan
közösségi kultúrájú,
11:57
whereasmivel the feelingérzés of dependencyfüggőség
229
705689
3066
ahol is a függőség érzete
12:00
maylehet be more fraughttele van
amongstközött Englishangol speakershangszórók,
230
708779
2860
inkább nyűg lehet az angolul beszélőknek,
12:03
who have learnedtanult to valueérték
self-sufficiencyönellátás and individualismindividualizmus.
231
711663
4259
akik megtanulták értékelni
az önállóságot és az egyéniséget.
12:09
This mightesetleg be a little simplisticleegyszerűsítő,
232
717152
2387
Kicsit lehet leegyszerűsítő,
12:11
but it is tantalizingkínzó.
233
719563
1754
de szívfájdító ez.
12:13
What mightesetleg our emotionalérzelmi languagesnyelvek
tell us not just about what we feel,
234
721889
5374
Lehet, hogy érzelmi nyelvezetünk
nemcsak arról szól, mit érzünk,
hanem arról is, ami nekünk a legbecsesebb?
12:19
but about what we valueérték mosta legtöbb?
235
727287
2907
12:24
MostA legtöbb people who tell us
to payfizetés attentionFigyelem to our well-beingjólét
236
732877
4104
Legtöbben, akik figyelmeztetnek:
hogy ügyeljünk lelki egyensúlyunkra,
12:29
talk of the importancefontosság
of namingelnevezése our emotionsérzelmek.
237
737005
3709
érzelmeink megnevezésének
fontosságáról beszélnek.
12:32
But these namesnevek aren'tnem neutralsemleges labelscímkéket.
238
740738
3233
A nevek azonban nem semleges címkék.
12:35
They are freightedteherautóval with our culture'skultúra
valuesértékeket and expectationselvárások,
239
743995
3225
Kulturális értékeinkkel,
elvárásainkkal terheltek,
12:39
and they transmittovábbít ideasötletek
about who we think we are.
240
747244
3326
gondolatokat közölnek arról,
hogy mit gondolunk magunkról.
12:43
LearningTanulás newúj and unusualszokatlan wordsszavak
for emotionsérzelmek will help attunehangolódni us
241
751650
4072
Érzelmekre tanult szokatlan,
új szavak hozzásegítenek
12:47
to the more finelyfinoman grainedszemcséjű
aspectsszempontok of our innerbelső liveséletét.
242
755746
3487
belső életünk tisztultabb szemléletéhez.
12:51
But more than this, I think these
wordsszavak are worthérdemes caringgondoskodó about,
243
759802
3706
Mi több, megérdemlik a törődést,
12:55
because they remindemlékeztet us
how powerfulerős the connectionkapcsolat is
244
763532
3343
mert emlékeztetnek arra,
milyen erős a kapcsolat aközött,
12:58
betweenközött what we think
245
766899
1492
amit gondolunk,
13:00
and how we endvég up feelingérzés.
246
768415
1826
és aközött, amit végül érzünk.
13:03
TrueIgaz emotionalérzelmi intelligenceintelligencia
requiresigényel that we understandmegért
247
771156
4015
Az igaz érzelmi intelligencia
megköveteli, hogy megértsük
13:07
the socialtársadalmi, the politicalpolitikai,
the culturalkulturális forceserők
248
775195
4804
a szociális, politikai,
kulturális erőviszonyokat,
13:12
that have shapedalakú what we'vevoltunk come
to believe about our emotionsérzelmek
249
780023
3533
amelyek az érzelmeinkről
alkotott kép mikéntjét formálták,
13:15
and understandmegért how happinessboldogság
or hatredgyűlölet or love or angerharag
250
783580
6118
és azt, hogy a boldogság, a gyűlölet,
a szeretet vagy a harag
13:21
mightesetleg still be changingváltozó now.
251
789722
2487
miként lehet még mindig átalakulóban.
13:24
Because if we want to measuremérték our emotionsérzelmek
252
792698
2888
Mert ha fel akarjuk mérni érzelmeinket,
13:27
and teachtanít them in our schoolsiskolákban
253
795610
1943
és iskoláinkban tanítani őket,
13:29
and listen as our politicianspolitikusok
tell us how importantfontos they are,
254
797577
3609
hallgatni, amint politikusaink
önnön fontosságukról locsognak,
akkor jó nyomon vagyunk, hogy rájöjjünk,
13:33
then it is a good ideaötlet that we understandmegért
255
801210
2200
13:35
where the assumptionsfeltételezések we have about them
256
803434
1956
honnan származnak
a róluk alkotott előfeltevések,
13:37
have come from,
257
805414
1180
13:38
and whetherakár they still
trulyvalóban speakbeszél to us now.
258
806618
3304
és van-e ma őszinte mondandójuk számunkra.
13:43
I want to endvég with an emotionérzelem I oftengyakran feel
259
811478
2080
Azzal az érzelemmel zárnék,
amit gyakran érzek,
13:45
when I'm workingdolgozó as a historiantörténész.
260
813582
1984
amikor történészi munkát végzek.
13:47
It's a Frenchfrancia wordszó, "dépaysementpaysement."
261
815590
2461
A francia dépaysement szóval.
13:50
It evokesidézi the giddyszédül disorientationdezorientáció
that you feel in an unfamiliarismeretlen placehely.
262
818495
4809
Felidézi a szédítő zavarodottságot,
amit ismeretlen helyen érzünk.
13:55
One of my favoritekedvenc partsalkatrészek
of beinglény a historiantörténész
263
823328
2096
Történészként az a kedvencem,
13:57
is when something
I've completelyteljesen takentett for grantedmegadott,
264
825448
2484
amikor valami, amit teljesen
készpénznek veszek,
13:59
some very familiarismerős partrész of my life,
265
827956
2571
az életem valamely ismerős darabját,
14:02
is suddenlyhirtelen madekészült strangefurcsa again.
266
830551
2084
hirtelen ismét idegenné válik.
14:05
paysementpaysement is unsettlingnyugtalanító,
267
833262
2817
A dépaysement felkavaró,
14:08
but it's excitingizgalmas, too.
268
836103
1855
ugyanakkor érdekfeszítő is.
14:09
And I hoperemény you mightesetleg be havingamelynek
just a little glimpsemegpillant of it right now.
269
837982
3534
Remélem, talán egy kicsit most
ebbe bepillantást nyerhettek.
14:13
Thank you.
270
841540
1167
Köszönöm.
14:14
(ApplauseTaps)
271
842731
2801
(Taps)
Translated by Ádám Kósa
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com