ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tiffany Watt Smith: The history of human emotions

Tiffany Watt Smith: Historia ludzkich emocji

Filmed:
3,518,597 views

Według historyk Tiffany Watt Smith słowa, których używamy opisując nasze emocje, wpływają na to, jak czujemy. Słowa te często się zmieniały się (czasem bardzo drastycznie) w odpowiedzi na nowe kulturowe oczekiwania i idee. Na przykład nostalgia w 1688 r. została zdiagnozowana jako śmiertelna choroba, a w obecnych czasach uważa się ją za o wiele mniej szkodliwą przypadłość. Z tego fascynującego wykładu o historii emocji nauczycie się więcej o tym, jak język, którego używamy, żeby opisać, co czujemy, stale ewoluuje, a także poznacie kilka nowych słów, których różne kultury używają, aby uchwycić i oddać te ulotne uczucia.
- Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I would like to beginzaczynać
with a little experimenteksperyment.
0
856
2675
Chciałabym zacząć od małego eksperymentu.
00:15
In a momentza chwilę, I'm going to askzapytać
if you would closeblisko your eyesoczy
1
3555
3091
Za chwilę poproszę, żebyście zamknęli oczy
00:18
and see if you can work out
2
6670
1472
i spróbowali określić,
00:20
what emotionsemocje you're feelinguczucie right now.
3
8166
2910
jakie emocje odczuwacie w tej chwili.
00:23
Now, you're not going
to tell anyonektokolwiek or anything.
4
11100
2312
Nie będziecie się tym z nikim dzielić.
00:25
The ideapomysł is to see how easyłatwo
or perhapsmoże hardciężko you find it
5
13436
4427
Chodzi o to, żeby zobaczyć,
jak trudne albo jak łatwe
00:29
to pinpointsprecyzować exactlydokładnie what you're feelinguczucie.
6
17887
2592
jest określenie tego, co się czuje.
00:32
And I thought I'd give you
10 secondstowary drugiej jakości to do this.
7
20503
3441
10 sekund powinno wystarczyć.
00:35
OK?
8
23968
1444
OK?
00:37
Right, let's startpoczątek.
9
25436
1687
Czas start.
00:48
OK, that's it, time'sczas up.
10
36150
1377
OK, czas minął.
00:49
How did it go?
11
37551
1224
Jak wam poszło?
00:51
You were probablyprawdopodobnie feelinguczucie
a little bitkawałek underpod pressurenacisk,
12
39113
2568
Pewnie czuliście się nieco pod presją,
00:53
maybe suspiciouspodejrzany
of the personosoba nextNastępny to you.
13
41705
2166
a może byliście trochę
podejrzliwi wobec sąsiada.
00:55
Did they definitelyZdecydowanie
have theirich eyesoczy closedZamknięte?
14
43895
2723
Czy na pewno miał zamknięte oczy?
00:58
PerhapsByć może you feltczułem some
strangedziwne, distantodległy worrymartwić się
15
46642
3210
Może poczuliście dziwne,
odległe zaniepokojenie
01:01
about that emaile-mail you sentwysłane this morningranek
16
49876
2330
związane z mailem,
którego wysłaliście rano,
01:04
or excitementpodniecenie about something
you've got plannedzaplanowany for this eveningwieczór.
17
52230
3154
albo ekscytację na myśl
o planach na wieczór.
01:07
Maybe you feltczułem that exhilarationradość
that comespochodzi when we get togetherRazem
18
55408
3145
Może poczuliście euforię, którą wywołuje
01:10
in bigduży groupsgrupy of people like this;
19
58577
1743
zebranie się w większej grupie.
01:12
the WelshWalijski callednazywa it "hwylhwyl,"
20
60344
2168
Walijczycy nazywają ją "hwyl",
01:14
from the wordsłowo for boatłódź sailsżagle.
21
62536
2350
od słowa oznaczającego żagle.
01:17
Or maybe you feltczułem all of these things.
22
65660
2654
A może poczuliście wszystko na raz.
01:20
There are some emotionsemocje
whichktóry washmyć się the worldświat in a singlepojedynczy colorkolor,
23
68338
3425
Niektóre emocje
pokrywają świat jednym kolorem
01:23
like the terrorterror feltczułem as a carsamochód skidsPłozy.
24
71787
3009
jak przerażenie,
kiedy auto wpada w poślizg.
01:27
But more oftenczęsto, our emotionsemocje
crowdtłum and jostleprzepychają togetherRazem
25
75344
2598
Ale częściej emocje
tłoczą się i mieszają ze sobą,
01:29
untilaż do it is actuallytak właściwie quitecałkiem hardciężko
to tell them apartniezależnie.
26
77966
2837
aż trudno je rozróżnić.
01:33
Some slideślizgać się pastprzeszłość so quicklyszybko
you'dty byś hardlyledwie even noticeogłoszenie them,
27
81351
3791
Niektóre mijają tak szybko,
że ciężko je zauważyć,
01:37
like the nostalgianostalgia
that will make you reachdosięgnąć out
28
85166
2428
jak nostalgia, przez którą wyciągamy rękę
01:39
to grabchwycić a familiarznajomy brandMarka
in the supermarketsupermarket.
29
87618
2590
po znajomy produkt w supermarkecie.
01:42
And then there are othersinni
that we hurrypośpiech away from,
30
90949
2402
Są też takie, przed którymi uciekamy,
01:45
fearingobawiając się that they'lloni to zrobią burstrozerwanie on us,
31
93375
1890
boimy się, że nas pochłoną,
01:47
like the jealousyzazdrość that causesprzyczyny you
to searchszukanie a lovedkochany one'sswoje pocketskieszenie.
32
95956
3999
jak zazdrość, przez którą przeszukuje się
kieszenie ukochanej osoby.
01:52
And of coursekurs, there are some emotionsemocje
whichktóry are so peculiarPeculiar,
33
100860
2908
Oczywiście są też emocje tak dziwne,
01:55
you mightmoc not even know what to call them.
34
103792
2075
że ciężko jest je nazwać.
01:57
PerhapsByć może sittingposiedzenie there, you had
a little tinglemrowienie of a desirepragnienie
35
105891
2879
Być może siedząc tu,
poczuliście małe ukłucie pożądania,
02:00
for an emotionemocja one eminentwybitnych
FrenchFrancuski sociologistsocjolog callednazywa "ilinxilinx,"
36
108794
4318
emocji, którą pewien wybitny
francuski socjolog nazwał "ilinx",
02:05
the deliriumdelirium that comespochodzi
with minormniejszy actsdzieje of chaoschaos.
37
113136
3526
delirium, jakie wiąże się
z małymi aktami chaosu.
02:08
For exampleprzykład, if you stoodstał up right now
and emptiedopróżnione the contentszawartość of your bagtorba
38
116686
3650
Na przykład, gdyby ktoś wstał teraz
i wysypał zawartość swojej torby
na podłogę.
02:12
all over the floorpiętro.
39
120360
1196
02:13
PerhapsByć może you experienceddoświadczony one of those odddziwny,
untranslatablenieprzetłumaczalne emotionsemocje
40
121580
3927
Może odczuliście jedną z tych dziwnych,
nieprzetłumaczalnych emocji
02:17
for whichktóry there's no obviousoczywisty
EnglishAngielski equivalentrównowartość.
41
125531
2785
niemających odpowiednika
w języku angielskim.
02:20
You mightmoc have feltczułem the feelinguczucie
the DutchHolenderski callednazywa "gezelligheidGezelligheid,"
42
128340
3285
Mogliście poczuć uczucie, które
Holendrzy nazywają "gezelligheid",
02:23
beingistota cozyCozy and warmciepły insidewewnątrz with friendsprzyjaciele
when it's coldzimno and dampwilgoć outsidena zewnątrz.
43
131649
4132
przebywanie w cieple z przyjaciółmi,
kiedy na zewnątrz jest zimno i mokro.
02:28
Maybe if you were really luckySzczęściarz,
44
136273
2316
Może, jeżeli mieliście szczęście,
02:30
you feltczułem this:
45
138613
1194
poczuliście to:
02:32
"basorexiabasorexia,"
46
140358
1347
"basorexia"
02:33
a suddennagły urgepopęd to kisspocałunek someonektoś.
47
141729
2037
nagła potrzeba pocałowania kogoś.
(Śmiech)
02:35
(LaughterŚmiech)
48
143790
2054
02:38
We liverelacja na żywo in an agewiek
49
146799
1803
Żyjemy w czasach,
02:40
when knowledgewiedza, umiejętności of emotionsemocje
is an extremelyniezwykle importantważny commoditytowar,
50
148626
4184
w których znajomość emocji jest
niesamowicie ważnym towarem,
02:45
where emotionsemocje are used
to explainwyjaśniać manywiele things,
51
153530
3022
w których za pomocą emocji
wyjaśnia się wiele rzeczy,
02:49
exploitedwykorzystana by our politicianspolitycy,
52
157192
1917
wykorzystywane są one przez polityków,
02:51
manipulatedmanipulować by algorithmsalgorytmy.
53
159133
2131
manipulowane przy użyciu algorytmów.
02:53
EmotionalEmocjonalne intelligenceinteligencja, whichktóry is the skillumiejętność
of beingistota ablezdolny to recognizerozpoznać and nameNazwa
54
161288
4850
Inteligencja emocjonalna,
czyli zdolność rozpoznania i nazwania
zarówno własnych emocji,
jak i tych, które czują inni,
02:58
your ownwłasny emotionsemocje
and those of other people,
55
166162
2476
03:00
is considereduważane so importantważny, that this
is taughtnauczony in our schoolsszkoły and businessesbiznes
56
168662
4187
jest uważana za tak istotną,
że uczy się jej w szkołach i firmach.
03:04
and encouragedzachęcać by our healthzdrowie servicesusługi.
57
172873
2327
Jest także promowana w służbie zdrowia.
03:07
But despitepomimo all of this,
58
175962
1823
Ale pomimo tego wszystkiego,
03:09
I sometimesczasami wondercud
59
177809
1179
czasem zastanawiam się,
03:11
if the way we think about emotionsemocje
is becomingtwarzowy impoverishedzubożały.
60
179012
3883
czy sposób, w jaki myślimy o emocjach,
nie staje się zubożały.
03:15
SometimesCzasami, we're not even that clearjasny
what an emotionemocja even is.
61
183491
4359
Czasem nie jesteśmy nawet pewni,
czym jest emocja.
03:21
You've probablyprawdopodobnie heardsłyszał the theoryteoria
62
189509
1946
Zapewne słyszeliście teorię,
03:23
that our entireCały emotionalemocjonalny liveszyje
can be boiledgotowane down
63
191479
2584
że całe życie emocjonalne sprowadza się
03:26
to a handfulgarść of basicpodstawowy emotionsemocje.
64
194087
3234
do kilku podstawowych emocji.
03:29
This ideapomysł is actuallytak właściwie
about 2,000 yearslat oldstary,
65
197345
2465
Ta teoria ma już 2000 lat,
03:31
but in our ownwłasny time,
66
199834
1164
ale w naszych czasach
03:33
some evolutionaryewolucyjny psychologistspsychologowie
have suggestedzasugerował that these sixsześć emotionsemocje --
67
201022
4265
niektórzy psycholodzy ewolucyjni
zasugerowali, że te sześć emocji:
03:37
happinessszczęście, sadnesssmutek, fearstrach,
disgustniesmak, angergniew, surpriseniespodzianka --
68
205311
4754
radość, smutek, strach,
obrzydzenie, złość, zaskoczenie,
03:42
are expressedwyrażone by everyonekażdy acrossprzez the globeglob
in exactlydokładnie the samepodobnie way,
69
210089
3539
jest odczuwane przez wszystkich
w dokładnie ten sam sposób,
03:45
and thereforew związku z tym representprzedstawiać
the buildingbudynek blocksBloki
70
213652
2683
więc reprezentują one budulec
03:48
of our entireCały emotionalemocjonalny liveszyje.
71
216359
2659
naszego życia emocjonalnego.
03:51
Well, if you look at an emotionemocja like this,
72
219042
2167
Jeżeli potraktujecie emocję w ten sposób,
03:53
then it lookswygląda like a simpleprosty reflexReflex:
73
221233
2129
wygląda jak prosty refleks:
03:55
it's triggeredwywołany by an externalzewnętrzny predicamenttrudnej sytuacji,
74
223386
2236
jest wywoływana przez czynnik zewnętrzny,
03:57
it's hardwiredprzewodowych,
75
225646
1781
jest zaprogramowana,
03:59
it's there to protectochraniać us from harmszkoda.
76
227451
2598
chroni nas przed szkodą.
04:02
So you see a bearNiedźwiedź,
your heartserce rateoceniać quickensprzyspiesza,
77
230073
2464
Widzicie niedźwiedzia, puls przyspiesza,
04:04
your pupilsuczniowie dilaterozszerzają naczynia, you feel frightenedprzerażony,
you runbiegać very, very fastszybki.
78
232561
4201
źrenice się rozszerzają, boicie się,
uciekacie bardzo, bardzo szybko.
04:09
The problemproblem with this pictureobrazek is,
79
237878
2087
Problem tkwi w tym,
04:11
it doesn't entirelycałkowicie capturezdobyć
what an emotionemocja is.
80
239989
4098
że to porównanie nie tłumaczy,
czym jest emocja.
04:16
Of coursekurs, the physiologyfizjologia
is extremelyniezwykle importantważny,
81
244592
2958
Oczywiście, fizjologia jest bardzo ważna,
04:19
but it's not the only reasonpowód
why we feel the way we do
82
247574
3151
ale to nie jedyny powód, dla którego
czujemy się, jak się czujemy
04:22
at any givendany momentza chwilę.
83
250749
1575
w danej chwili.
04:26
What if I was to tell you
that in the 12thth centurystulecie,
84
254102
2978
Co powiecie na to, że w XII wieku
04:29
some troubadourstrubadurów didn't see yawningziewanie
85
257104
3752
niektórzy trubadurzy
nie traktowali ziewania
04:32
as causedpowodowany by tirednesszmęczenie
or boredomnuda like we do todaydzisiaj,
86
260880
3750
jako oznakę zmęczenia czy znudzenia,
04:36
but thought it a symbolsymbol
of the deepestnajgłębszy love?
87
264654
3354
ale uważali je za wyraz głębokiej miłości?
04:40
Or that in that samepodobnie periodokres,
braveodważny menmężczyźni -- knightsRycerze --
88
268907
4239
Albo że w tym samym wieku
odważni mężczyźni, rycerze,
04:45
commonlypowszechnie faintedzemdlał out of dismayprzerażenie?
89
273170
3289
często mdleli z trwogi?
04:49
What if I was to tell you
90
277474
1242
Co gdybym powiedziała wam,
04:50
that some earlywcześnie ChristiansChrześcijanie
who livedżył in the desertpustynia
91
278740
2763
że niektórzy wcześni chrześcijanie,
którzy żyli na pustyni,
04:53
believeduwierzyli that flyinglatający demonsdemony
who mainlygłównie cameoprawa ołowiana witrażu out at lunchtimew porze lunchu
92
281527
3888
wierzyli, że latające demony,
które pokazywały się w porze obiadowej,
04:57
could infectzainfekować them with an emotionemocja
they callednazywa "accidieaccidie,"
93
285439
4862
mogły zarazić ich emocją,
którą nazywali "accidie",
rodzajem letargu, który bywał tak silny,
05:02
a kinduprzejmy of lethargyletarg
that was sometimesczasami so intenseintensywny
94
290325
2594
05:04
it could even killzabić them?
95
292943
1489
że mógł ich zabić?
05:07
Or that boredomnuda,
as we know and love it todaydzisiaj,
96
295234
4136
Albo, że nudę, którą dziś znamy i kochamy,
05:11
was first really only feltczułem
by the VictoriansWiktorii,
97
299394
3027
po raz pierwszy poczuli
ludzie czasów wiktoriańskich
05:14
in responseodpowiedź to newNowy ideaspomysły
about leisurewolny czas time and self-improvementsamodoskonalenia?
98
302445
5176
w odpowiedzi na nowe pomysły
na temat czasu wolnego i samodoskonalenia?
05:20
What if we were to think again
99
308570
1500
Pomyślmy o tych dziwnych,
05:22
about those odddziwny,
untranslatablenieprzetłumaczalne wordssłowa for emotionsemocje
100
310094
2818
nieprzetłumaczalnych nazwach emocji
05:24
and wondercud whetherczy some cultureskultury
mightmoc feel an emotionemocja more intenselyintensywnie
101
312936
4230
i zastanówmy się, czy niektóre kultury
nie odczuwają emocji intensywniej
05:29
just because they'veoni botheredprzeszkadzał
to nameNazwa and talk about it,
102
317190
3796
tylko dlatego, że chciało im się
je nazwać i o nich mówić,
05:33
like the RussianRosyjski "toskaToska,"
103
321010
2469
jak rosyjska "toska"
05:35
a feelinguczucie of maddeningszalony dissatisfactionniezadowolenie
104
323503
2707
uczucie niezadowolenia
doprowadzającego do szału,
05:38
said to blowcios in from the great plainsrówniny.
105
326234
2534
które ponoć wiatr przynosi znad stepów.
05:43
The mostwiększość recentniedawny developmentsrozwój sytuacji
in cognitivepoznawczy sciencenauka showpokazać
106
331111
3965
Według ostatnich odkryć
w dziedzinie kognitywistyki
05:47
that emotionsemocje are not simpleprosty reflexesrefleks,
107
335100
3391
emocje nie są zwykłymi refleksami,
05:50
but immenselyniezmiernie complexzłożony, elasticelastyczne systemssystemy
108
338515
3110
ale niesamowicie skomplikowanym,
elastycznym systemem,
05:53
that respondodpowiadać bothobie to the biologiesbiologiczne
that we'vemamy inheriteddziedziczny
109
341649
3148
który reaguje zarówno
na nasze biologiczne instynkty,
05:56
and to the cultureskultury that we liverelacja na żywo in now.
110
344821
2649
jak i na kulturę,
która nas obecnie otacza.
05:59
They are cognitivepoznawczy phenomenazjawiska.
111
347494
2096
Są zjawiskiem kognitywnym.
06:01
They're shapedw kształcie not just by our bodiesciała,
but by our thoughtsmyśli,
112
349614
2949
Tworzą je nie tylko nasze ciała,
ale i nasze myśli,
06:04
our conceptskoncepcje, our languagejęzyk.
113
352587
2829
nasze wyobrażenia, nasz język.
06:07
The neuroscientistneurolog LisaLisa FeldmanFeldman BarrettBarrett
has becomestają się very interestedzainteresowany
114
355979
4430
Psycholog Lisa Feldman Barrett
zainteresowała się
06:12
in this dynamicdynamiczny relationshipzwiązek
betweenpomiędzy wordssłowa and emotionsemocje.
115
360433
3744
tym dynamicznym związkiem
między słowami i emocjami.
06:16
She arguestwierdzi that when we learnuczyć się
a newNowy wordsłowo for an emotionemocja,
116
364558
3453
Według niej, kiedy poznajemy
nazwę nowej emocji
06:20
newNowy feelingsuczucia are sure to followśledzić.
117
368035
2898
razem z nią poznajemy nowe uczucia.
06:24
As a historianhistoryk, I've long suspectedpodejrzany
that as languagejęzyk changeszmiany,
118
372272
3980
Jako historyk dawno podejrzewałam,
że wraz z językiem
06:28
our emotionsemocje do, too.
119
376276
1683
zmieniają się też nasze emocje.
06:30
When we look to the pastprzeszłość, it's easyłatwo
to see that emotionsemocje have changedzmienione,
120
378527
3899
Jeżeli spojrzymy na naszą przeszłość
zauważymy, że emocje zmieniły się,
06:34
sometimesczasami very dramaticallydramatycznie,
121
382450
1924
czasem bardzo mocno,
06:36
in responseodpowiedź to newNowy culturalkulturalny expectationsoczekiwań
and religiousreligijny beliefswierzenia,
122
384398
3493
w odpowiedzi na nowe oczekiwania
kulturowe i wierzenia religijne,
06:39
newNowy ideaspomysły about genderpłeć, ethnicitypochodzenie etniczne and agewiek,
123
387915
3126
czy nowe rozumienie płci,
narodowości i wieku,
06:43
even in responseodpowiedź to newNowy politicalpolityczny
and economicgospodarczy ideologiesideologie.
124
391065
4271
nawet w odpowiedzi na nowe
ideologie polityczne i ekonomiczne.
06:48
There is a historicityhistoryczność to emotionsemocje
125
396106
3398
Emocje posiadają historyczność,
06:51
that we are only recentlyostatnio
startingstartowy to understandzrozumieć.
126
399528
3412
którą dopiero ostatnio
zaczęliśmy rozumieć,
06:56
So I agreeZgodzić się absolutelyabsolutnie that it does us good
to learnuczyć się newNowy wordssłowa for emotionsemocje,
127
404228
4171
więc absolutne zgadzam się z tym,
że powinniśmy uczyć się nowych emocji,
07:00
but I think we need to go furtherdalej.
128
408423
2396
ale powinniśmy też robić więcej.
07:02
I think to be trulynaprawdę
emotionallyemocjonalnie intelligentinteligentny,
129
410843
2674
Żeby posiąść prawdziwą,
inteligencję emocjonalną
07:05
we need to understandzrozumieć
where those wordssłowa have come from,
130
413541
4312
musimy zrozumieć,
skąd biorą się te słowa
07:09
and what ideaspomysły about how
we oughtpowinni to liverelacja na żywo and behavezachować się
131
417877
4178
i jakie idee na temat tego,
jak żyć i się zachowywać,
07:14
they are smugglingprzemyt alongwzdłuż with them.
132
422079
2172
niosą ze sobą.
07:17
Let me tell you a storyfabuła.
133
425753
1805
Opowiem wam historię.
07:19
It beginszaczyna się in a garretGarret
in the latepóźno 17thth centurystulecie,
134
427582
4130
Zaczyna się na poddaszu
pod koniec XVII wieku
07:23
in the SwissSzwajcarski universityUniwersytet townmiasto of BaselBazylea.
135
431736
2526
w Bazylei, mieście
uniwersyteckim w Szwajcarii.
07:26
InsideWewnątrz, there's a dedicateddedykowane studentstudent
livingżycie some 60 milesmile away from home.
136
434286
5665
Mieszka tam bardzo pilny student,
którego od domu dzieli 100 kilometrów.
07:31
He stopsprzystanki turningobrócenie up to his lecturesWykłady,
137
439975
1792
Przestaje pojawiać się na wykładach,
07:33
and his friendsprzyjaciele come to visitodwiedzić
and they find him dejectedoklapły and feverishgorączkowe,
138
441791
4720
a kiedy przychodzą przyjaciele,
okazuje się, że gorączkuje,
07:38
havingmający heartserce palpitationskołatanie serca,
139
446535
1866
ma palpitacje serca,
07:40
strangedziwne soresrany breakingłamanie out on his bodyciało.
140
448425
2465
na jego ciele pojawiły się liczne rany.
07:43
DoctorsLekarze are callednazywa,
141
451338
1164
Wezwano lekarzy,
07:44
and they think it's so seriouspoważny
that prayersmodły are said for him
142
452526
2879
sytuacja jest tak poważna,
że w miejscowym kościele
zaczęto wznosić modły.
07:47
in the locallokalny churchkościół.
143
455429
1156
Dopiero przygotowując tego
młodzieńca na powrót do domu,
07:48
And it's only when they're preparingprzygotowanie
to returnpowrót this youngmłody man home
144
456609
3205
07:51
so that he can dieumierać,
145
459838
1192
żeby umarł w spokoju,
07:53
that they realizerealizować what's going on,
146
461054
1731
zdają sobie sprawę, co się dzieje,
07:54
because oncepewnego razu they liftwinda him
ontona the stretchernosze,
147
462809
2247
bo kiedy przenieśli go na nosze,
07:57
his breathingoddechowy becomesstaje się lessmniej laboredpracowali.
148
465080
1697
zaczął łatwiej oddychać.
07:58
And by the time he's got
to the gatesbramy of his hometownmiasto rodzinne,
149
466801
2795
Kiedy wjeżdżał do rodzinnego miasta,
08:01
he's almostprawie entirelycałkowicie recoveredodzyskane.
150
469620
2124
był już prawie zupełnie zdrowy.
08:04
And that's when they realizerealizować
151
472186
1413
I wtedy zorientowali się,
08:05
that he's been sufferingcierpienie
from a very powerfulpotężny formformularz of homesicknesstęsknota za domem.
152
473623
4165
że cierpiał na wyjątkowo silną
postać tęsknoty za domem.
08:09
It's so powerfulpotężny,
that it mightmoc have killedzabity him.
153
477812
2473
Była tak przejmująca,
że nieomal go zabiła.
08:13
Well, in 1688, a youngmłody doctorlekarz,
JohannesJohannes HoferHofer,
154
481347
3268
W 1688 roku młody lekarz Johannes Hofer
08:16
heardsłyszał of this casewalizka and othersinni like it
155
484639
2032
usłyszał o tym i innych,
podobnych przypadkach
08:18
and christenedochrzczony the illnesschoroba "nostalgianostalgia."
156
486695
3107
i nazwał tę chorobę "nostalgią".
08:22
The diagnosisDiagnostyka quicklyszybko caughtzłapany on
in medicalmedyczny circleskółka around EuropeEuropy.
157
490843
3480
Diagnoza szybko przyjęła się
w medycznych kręgach Europy.
08:26
The EnglishAngielski actuallytak właściwie thought
they were probablyprawdopodobnie immuneodporny
158
494347
2572
Anglicy byli przekonani,
że są na nią odporni,
przecież tyle podróżowali
po swoim imperium, i tak dalej.
08:28
because of all the travelpodróżować they did
in the empireimperium and so on.
159
496943
2835
Wkrótce te przypadki zaczęły
pojawiać się też w Brytanii.
08:31
But soonwkrótce there were casesprzypadki
croppingprzycinanie up in BritainWielkiej Brytanii, too.
160
499802
2548
08:34
The last personosoba to dieumierać from nostalgianostalgia
161
502374
2868
Ostatnia osoba, która zmarła na nostalgię
08:37
was an AmericanAmerykański soldierżołnierz fightingwalczący
duringpodczas the First WorldŚwiat WarWojny in FranceFrancja.
162
505266
4656
to amerykański żołnierz walczący
we Francji podczas I wojny światowej.
08:43
How is it possiblemożliwy
that you could dieumierać from nostalgianostalgia
163
511363
3569
Jakim cudem można było
umrzeć na nostalgię
08:46
lessmniej than a hundredsto yearslat agotemu?
164
514956
1812
niecałe sto lat temu?
08:48
But todaydzisiaj, not only does the wordsłowo
mean something differentróżne --
165
516792
3072
Teraz, to słowo
nie tylko znaczy coś innego,
08:51
a sickeningobrzydliwy for a lostStracony time
ratherraczej than a lostStracony placemiejsce --
166
519888
3436
tęsknotę za utraconym czasem,
nie za utraconym miejscem,
08:55
but homesicknesstęsknota za domem itselfsamo
is seenwidziany as lessmniej seriouspoważny,
167
523348
3298
ale sama tęsknota za domem
nie jest uważana za coś poważnego,
08:58
sortsortować of downgradedobniżony from something
you could dieumierać from
168
526670
2541
zdegradowano ją z przyczyny śmierci
09:01
to something you're mainlygłównie worriedzmartwiony
your kiddziecko mightmoc be sufferingcierpienie from
169
529235
3249
do czegoś co może nękać dzieci,
kiedy spędzają noc u kolegów.
09:04
at a sleepoverPidżama Party.
170
532508
1168
09:05
This changezmiana seemswydaje się to have happenedstało się
in the earlywcześnie 20thth centurystulecie.
171
533700
4118
Zmiana ta nastąpiła
prawdopodobnie na początku XX wieku
09:09
But why?
172
537842
1219
Ale czemu?
09:11
Was it the inventionwynalazek of telephonestelefony
or the expansionekspansja of the railwayslinie kolejowe?
173
539085
4232
Przez wynalezienie telefonu
i rozwój kolei?
09:15
Was it perhapsmoże the comingprzyjście of modernitynowoczesność,
174
543341
2981
Czy to nadejście współczesności,
09:18
with its celebrationcelebracja of restlessnessniepokój
and travelpodróżować and progresspostęp
175
546346
3729
która celebruje niepokój,
podróże i postęp,
09:22
that madezrobiony sickeningobrzydliwy for the familiarznajomy
176
550099
2517
sprawiło, że tęsknota za znanym
09:24
seemwydać się ratherraczej unambitiousmniej ambitne?
177
552640
1596
wydaje się pozbawiona ambicji?
09:27
You and I inheritdziedziczą that massivemasywny
transformationtransformacja in valueswartości,
178
555324
5018
Wszyscy odziedziczyliśmy
tę wielką zmianę wartości,
09:32
and it's one reasonpowód why we mightmoc not
feel homesicknesstęsknota za domem todaydzisiaj
179
560366
3257
będącą jednym z powodów,
dla których nie odczuwamy tęsknoty
09:35
as acutelyostro as we used to.
180
563647
2016
tak mocno jak kiedyś.
09:39
It's importantważny to understandzrozumieć
181
567139
2056
Przede wszystkim trzeba zrozumieć,
09:41
that these largeduży historicalhistoryczny changeszmiany
influencewpływ our emotionsemocje
182
569219
3536
że te wielkie, historyczne zmiany
wpływają na nasze emocje
09:44
partlyczęściowo because they affectoddziaływać
how we feel about how we feel.
183
572779
3815
częściowo dlatego, że zmieniają
sposób myślenia o uczuciach.
09:48
TodayDzisiaj, we celebrateświętować happinessszczęście.
184
576991
2515
Dziś celebrujemy szczęście.
09:51
HappinessSzczęście is supposeddomniemany
to make us better workerspracownicy
185
579988
3269
Szczęście ma zrobić z nas
lepszych pracowników,
09:55
and parentsrodzice and partnerswzmacniacz;
186
583281
2167
rodziców i partnerów,
09:57
it's supposeddomniemany to make us liverelacja na żywo longerdłużej.
187
585472
2476
ma zagwarantować nam dłuższe życie.
09:59
In the 16thth centurystulecie,
188
587972
1825
W XVI wieku
10:01
sadnesssmutek was thought to do
mostwiększość of those things.
189
589821
2848
to smutek miał zapewnić
większość tych rzeczy.
10:04
It's even possiblemożliwy to readczytać
self-helpsamopomocy booksksiążki from that periodokres
190
592693
3398
Możemy nawet czytać poradniki
z tamtego okresu,
10:08
whichktóry try to encouragezachęcać sadnesssmutek in readersczytelnicy
191
596115
2573
które miały na celu wywołanie
smutku u czytelnika,
10:10
by givingdający them listslisty of reasonspowody
to be disappointedrozczarowany.
192
598712
2966
przedstawiając mu listy
powodów do rozczarowania.
10:13
(LaughterŚmiech)
193
601702
1042
(Śmiech)
10:14
These self-helpsamopomocy authorsautorski thought
you could cultivatepielęgnować sadnesssmutek as a skillumiejętność,
194
602768
4247
Autorzy tych książek myśleli,
że smutek można rozwijać jak umiejętność,
10:19
sinceod beingistota expertekspert in it
would make you more resilientelastyczne
195
607039
3158
ponieważ bycie ekspertem
czyniło bardziej odpornym,
10:22
when something badzły did happenzdarzyć to you,
as invariablyniezmiennie it would.
196
610221
3482
kiedy spotykało cię coś złego,
a było to nieuniknione.
10:26
I think we could learnuczyć się from this todaydzisiaj.
197
614195
2436
Moglibyśmy się czegoś z tego nauczyć.
10:28
Feel sadsmutny todaydzisiaj, and you mightmoc feel
impatientniecierpliwy, even a little ashamedzawstydzony.
198
616655
5171
Poczujcie dziś smutek, a możecie poczuć
też niecierpliwość, a nawet wstyd.
10:33
Feel sadsmutny in the 16thth centurystulecie,
and you mightmoc feel a little bitkawałek smugkołtuński.
199
621850
4097
Poczujcie smutek w XVI wieku,
a możecie być zadowoleni z siebie.
10:39
Of coursekurs, our emotionsemocje
don't just changezmiana acrossprzez time,
200
627391
3271
Oczywiście emocje zmieniają się
nie tylko na przestrzeni czasu,
10:42
they alsorównież changezmiana from placemiejsce to placemiejsce.
201
630686
2238
ale i wraz ze zmianą miejsca.
10:45
The BainingBaining people of PapuaPapua NewNowy GuineaGwinea
speakmówić of "awumbukawumbuk,"
202
633526
4579
Plemię Baining z Papui Nowej Gwinei
mówi o "awumbuk",
10:50
a feelinguczucie of lethargyletarg that descendsschodzi
when a houseguesthouseguest finallywreszcie leavesodchodzi.
203
638129
4178
odczuciu letargu, które pojawia się,
kiedy goście opuszczą dom.
10:54
(LaughterŚmiech)
204
642331
1087
(Śmiech)
10:55
Now, you or I mightmoc feel reliefulga,
205
643442
2589
My możemy poczuć ulgę,
10:58
but in BainingBaining culturekultura,
206
646055
2117
ale w kulturze Baining
11:00
departingodlatujący guestsgoście are thought
to shedszopa a sortsortować of heavinessuczucie ciężkości
207
648196
3077
odchodzący goście zostawiają
pewien rodzaj ciężaru,
11:03
so they can travelpodróżować more easilyz łatwością,
208
651297
1754
żeby łatwiej było im podróżować,
11:05
and this heavinessuczucie ciężkości infectsinfekuje the airpowietrze
and causesprzyczyny this awumbukawumbuk.
209
653075
3128
a ten z kolei przenika do powietrza
i wywołuje awumbuk,
11:08
And so what they do is leavepozostawiać
a bowlmiska of waterwoda out overnightnocny
210
656227
2821
więc zostawiają na noc wodę w misce,
żeby wchłonęła powietrze.
11:11
to absorbabsorbować this airpowietrze,
211
659072
1176
11:12
and then very earlywcześnie the nextNastępny morningranek,
they wakebudzić up and have a ceremonyCeremonia
212
660272
3376
Następnego dnia z samego rana
odprawiają ceremonię,
a następnie wylewają wodę.
11:15
and throwrzucać the waterwoda away.
213
663672
1224
11:16
Now, here'soto jest a good exampleprzykład
214
664920
1263
To świetny przykład
11:18
of spiritualduchowy practicespraktyki
and geographicalgeograficznych realitiesrzeczywistości combiningłącząc
215
666207
4037
łączenia się duchowych praktyk
i geograficznych realiów,
11:22
to bringprzynieść a distinctodrębny emotionemocja into life
216
670268
2454
mającego na celu stworzenie emocji,
11:24
and make it disappearznikać again.
217
672746
1760
a następnie jej wymazanie.
11:27
One of my favoriteulubiony emotionsemocje
is a JapaneseJapoński wordsłowo, "amaeAmae."
218
675836
4633
Jedną z moich ulubionych emocji
jest japońskie "amae".
11:33
AmaeAmae is a very commonpospolity wordsłowo in JapanJaponia,
219
681425
2332
To bardzo powszechne słowo w Japonii,
11:35
but it is actuallytak właściwie quitecałkiem
hardciężko to translateTłumaczyć.
220
683781
2028
ale niezwykle ciężko je przetłumaczyć.
11:37
It meansznaczy something like
the pleasureprzyjemność that you get
221
685833
2539
Oznacza przyjemność, którą odczuwa się
11:40
when you're ablezdolny to temporarilytymczasowo
handdłoń over responsibilityodpowiedzialność for your life
222
688396
3994
kiedy można na chwilę przekazać
odpowiedzialność za swoje życie
11:44
to someonektoś elsejeszcze.
223
692414
1304
komuś innemu.
11:45
(LaughterŚmiech)
224
693742
1010
(Śmiech)
11:46
Now, anthropologistsantropolodzy suggestsugerować
225
694776
1667
Antropologowie sugerują,
11:48
that one reasonpowód why this wordsłowo
mightmoc have been namedo imieniu and celebratedsłynny
226
696467
4028
że jeden z powodów, dla których to słowo
otrzymało nazwę i jest celebrowane
11:52
in JapanJaponia
227
700519
1188
w Japonii,
11:53
is because of that country'skraju
traditionallytradycyjnie collectivistkolektywne culturekultura,
228
701731
3934
to tradycyjnie kolektywistyczna
kultura tego kraju,
11:57
whereasnatomiast the feelinguczucie of dependencyzależność
229
705689
3066
natomiast uczucie zależności
12:00
maymoże be more fraughtobarczona
amongstwśród EnglishAngielski speakersgłośniki,
230
708779
2860
wywołuje napięcie
wśród osób anglojęzycznych,
12:03
who have learnednauczyli to valuewartość
self-sufficiencysamowystarczalności and individualismindywidualizm.
231
711663
4259
które nauczyły się cenić
indywidualizm i samowystarczalność.
12:09
This mightmoc be a little simplisticuproszczone,
232
717152
2387
Może to być nieco nazbyt uproszczone,
12:11
but it is tantalizingkuszące.
233
719563
1754
ale też kuszące.
12:13
What mightmoc our emotionalemocjonalny languagesJęzyki
tell us not just about what we feel,
234
721889
5374
Co nasze emocje i język mogą nam
powiedzieć nie tylko o tym, co czujemy,
12:19
but about what we valuewartość mostwiększość?
235
727287
2907
ale też o tym, co najbardziej cenimy?
12:24
MostWiększość people who tell us
to payzapłacić attentionUwaga to our well-beingdobre samopoczucie
236
732877
4104
Większość ludzi, którzy każą nam
uważać na nasze samopoczucie,
12:29
talk of the importanceznaczenie
of namingNazewnictwo our emotionsemocje.
237
737005
3709
mówi o tym, jak ważne jest
nazywanie emocji.
12:32
But these namesnazwy aren'tnie są neutralneutralny labelsetykiety.
238
740738
3233
Ale te nazwy nie są neutralne.
12:35
They are freightedfrachtowej with our culture'skultury
valueswartości and expectationsoczekiwań,
239
743995
3225
Przenoszą wartości i oczekiwania kulturowe
12:39
and they transmitprzekazać ideaspomysły
about who we think we are.
240
747244
3326
oraz nasze wyobrażenia
o tym, kim jesteśmy.
12:43
LearningUczenia się newNowy and unusualniezwykły wordssłowa
for emotionsemocje will help attunezestroić us
241
751650
4072
Uczenie się nowych, niezwykłych słów
określających emocje pomaga dostroić się
12:47
to the more finelydrobno graineddrobnoziarnisty
aspectsaspekty of our innerwewnętrzny liveszyje.
242
755746
3487
do subtelniejszych aspektów naszego życia.
12:51
But more than this, I think these
wordssłowa are worthwartość caringopiekuńczy, troskliwy about,
243
759802
3706
Ale przede wszystkim,
o te słowa warto dbać,
12:55
because they remindprzypominać us
how powerfulpotężny the connectionpołączenie is
244
763532
3343
bo przypominają nam o tym,
jak silna jest więź
12:58
betweenpomiędzy what we think
245
766899
1492
między tym, co myślimy
13:00
and how we endkoniec up feelinguczucie.
246
768415
1826
i tym, jak się czujemy.
13:03
TruePrawdziwe emotionalemocjonalny intelligenceinteligencja
requireswymaga that we understandzrozumieć
247
771156
4015
Prawdziwa inteligencja emocjonalna
wymaga zrozumienia,
13:07
the socialspołeczny, the politicalpolityczny,
the culturalkulturalny forcessiły
248
775195
4804
że społeczne, polityczne i kulturowe siły,
13:12
that have shapedw kształcie what we'vemamy come
to believe about our emotionsemocje
249
780023
3533
które ukształtowały to,
co myślimy o naszych emocjach
13:15
and understandzrozumieć how happinessszczęście
or hatrednienawiść or love or angergniew
250
783580
6118
i pozwalają zrozumieć,
jak szczęście, nienawiść, miłość i gniew
13:21
mightmoc still be changingwymiana pieniędzy now.
251
789722
2487
wciąż mogą się zmieniać.
13:24
Because if we want to measurezmierzyć our emotionsemocje
252
792698
2888
Bo jeśli chcemy mierzyć nasze emocje,
13:27
and teachnauczać them in our schoolsszkoły
253
795610
1943
uczyć ich w naszych szkołach
13:29
and listen as our politicianspolitycy
tell us how importantważny they are,
254
797577
3609
i słuchać, jak nasi politycy
mówią o tym, jakie są ważne,
13:33
then it is a good ideapomysł that we understandzrozumieć
255
801210
2200
powinniśmy zrozumieć,
13:35
where the assumptionszałożenia we have about them
256
803434
1956
skąd pochodzą założenia,
13:37
have come from,
257
805414
1180
które ich dotyczą,
13:38
and whetherczy they still
trulynaprawdę speakmówić to us now.
258
806618
3304
i czy wciąż do nas przemawiają.
13:43
I want to endkoniec with an emotionemocja I oftenczęsto feel
259
811478
2080
Na koniec emocja, którą często czuję,
13:45
when I'm workingpracujący as a historianhistoryk.
260
813582
1984
pracując jako historyk.
13:47
It's a FrenchFrancuski wordsłowo, "dépaysementpaysement."
261
815590
2461
To francuskie słowo "dépaysement".
13:50
It evokesprzywołuje the giddyzawrotny disorientationdezorientacja
that you feel in an unfamiliarnieznane placemiejsce.
262
818495
4809
Opisuje oszałamiającą dezorientację,
którą czujemy w obcym miejscu.
13:55
One of my favoriteulubiony partsCzęści
of beingistota a historianhistoryk
263
823328
2096
W byciu historykiem uwielbiam to,
13:57
is when something
I've completelycałkowicie takenwzięty for grantedZgoda,
264
825448
2484
że kiedy biorę coś za pewnik,
13:59
some very familiarznajomy partczęść of my life,
265
827956
2571
jakaś znajoma część mojego życia,
14:02
is suddenlynagle madezrobiony strangedziwne again.
266
830551
2084
nagle znów staje się obca.
14:05
paysementpaysement is unsettlingniepokojące,
267
833262
2817
Dépaysement jest niepokojące,
14:08
but it's excitingekscytujący, too.
268
836103
1855
ale jest też ekscytujące.
14:09
And I hopenadzieja you mightmoc be havingmający
just a little glimpsedojrzeć of it right now.
269
837982
3534
I mam nadzieję, że teraz odkryliście
chociaż mały jego skrawek.
14:13
Thank you.
270
841540
1167
Dziękuję.
14:14
(ApplauseAplauz)
271
842731
2801
(Brawa)
Translated by Zofia Mościcka
Reviewed by Małgorzata Ciborska

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com