ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tiffany Watt Smith: The history of human emotions

Tiffany Watt Smith: De geschiedenis van de menselijke emoties

Filmed:
3,518,597 views

De woorden die we gebruiken om onze emoties te beschrijven, hebben invloed op hoe we ons voelen, zegt historicus Tiffany Watt Smith, en de betekenis ervan is vaak veranderd (soms zelfs heel extreem) als gevolg van culturele verwachtingen en ideeen. Bijvoorbeeld 'nostalgie': in 1688 omschreven als een dodelijke ziekte maar tegenwoordig gezien als een veel minder ernstige aandoening. Luister in deze boeiende lezing over de geschiedenis van onze emoties naar hoe de taal die we gebruiken om onze gevoelens te beschrijven zich voortdurend ontwikkelt -- en leer een paar nieuwe woorden die in verschillende culturen worden gebruikt om die vluchtige gevoelens in woorden te vangen.
- Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I would like to beginbeginnen
with a little experimentexperiment.
0
856
2675
Laten we beginnen
met een klein experiment.
00:15
In a momentmoment, I'm going to askvragen
if you would closedichtbij your eyesogen
1
3555
3091
Ik ga jullie vragen je ogen te sluiten
om te zien of je kunt nagaan
00:18
and see if you can work out
2
6670
1472
00:20
what emotionsemoties you're feelinggevoel right now.
3
8166
2910
welke emoties je op dit moment voelt.
00:23
Now, you're not going
to tell anyoneiedereen or anything.
4
11100
2312
Niet om erover te praten of zo.
00:25
The ideaidee is to see how easygemakkelijk
or perhapsmisschien hardhard you find it
5
13436
4427
Het idee is om te zien hoe makkelijk
of misschien moeilijk je het vindt
00:29
to pinpointvaststellen exactlyprecies what you're feelinggevoel.
6
17887
2592
om erachter te komen wat je precies voelt.
00:32
And I thought I'd give you
10 secondsseconden to do this.
7
20503
3441
Ik geef jullie 10 seconden.
00:35
OK?
8
23968
1444
Oké?
Begin maar.
00:37
Right, let's startbegin.
9
25436
1687
Oké, jullie kunnen nu ophouden.
00:48
OK, that's it, time'sTime's up.
10
36150
1377
00:49
How did it go?
11
37551
1224
Hoe ging het?
00:51
You were probablywaarschijnlijk feelinggevoel
a little bitbeetje underonder pressuredruk,
12
39113
2568
Je voelde je waarschijnlijk
een beetje gespannen,
00:53
maybe suspiciousverdacht
of the personpersoon nextvolgende to you.
13
41705
2166
wellicht wat wantrouwig naar je buren.
00:55
Did they definitelydefinitief
have theirhun eyesogen closedGesloten?
14
43895
2723
Hadden zij wel echt hun ogen dicht?
00:58
PerhapsMisschien you feltvoelde some
strangevreemd, distantafgelegen worryzorgen
15
46642
3210
Misschien maakte je je wat zorgen
01:01
about that emaile-mail you sentverzonden this morningochtend-
16
49876
2330
over de email die je vanochtend verstuurde
01:04
or excitementopwinding about something
you've got plannedgepland for this eveningavond.
17
52230
3154
of voelde opwinding
over je plannen voor vanavond.
Of misschien de opgewondenheid
die je voelt als je samen bent
01:07
Maybe you feltvoelde that exhilarationopwinding
that comeskomt when we get togethersamen
18
55408
3145
01:10
in biggroot groupsgroepen of people like this;
19
58577
1743
met een grote groep mensen;
01:12
the WelshWelsh calledriep it "hwylhwyl,"
20
60344
2168
de mensen uit Wales noemen dit 'hwyl',
01:14
from the wordwoord for boatboot sailszeilen.
21
62536
2350
van het woord zeilen.
01:17
Or maybe you feltvoelde all of these things.
22
65660
2654
Of misschien voelde je
dit allemaal tegelijkertijd.
01:20
There are some emotionsemoties
whichwelke washwassen the worldwereld- in a singlesingle colorkleur,
23
68338
3425
Sommige emoties zijn eenduidig,
01:23
like the terrorterreur feltvoelde as a carauto skidssleden.
24
71787
3009
zoals paniek bij het slippen van een auto.
01:27
But more oftenvaak, our emotionsemoties
crowdmenigte and jostledrummen togethersamen
25
75344
2598
Maar vaak overlappen onze emoties elkaar
01:29
untiltot it is actuallywerkelijk quiteheel hardhard
to tell them apartdeel.
26
77966
2837
zodanig dat het moeilijk is
ze uit elkaar te houden.
01:33
Some slideglijbaan pastverleden so quicklysnel
you'dje zou hardlynauwelijks even noticekennisgeving them,
27
81351
3791
Sommige emoties slippen zo snel voorbij
dat je ze nauwelijks opmerkt,
zoals de nostalgie
die jou je arm doet uitstrekken
01:37
like the nostalgianostalgie
that will make you reachberijk out
28
85166
2428
01:39
to grabgrijpen a familiarvertrouwd brandmerk
in the supermarketsupermarkt.
29
87618
2590
om een vertrouwd merk te pakken
in de supermarkt.
01:42
And then there are othersanderen
that we hurryhaast je away from,
30
90949
2402
En andere emoties waar we voor weg lopen,
01:45
fearinguit angst that they'llzullen ze burstuitbarsting on us,
31
93375
1890
uit angst dat ze ons laten barsten,
01:47
like the jealousyjaloezie that causesoorzaken you
to searchzoeken a lovedgeliefde one'séén is pocketspockets.
32
95956
3999
zoals jaloezie waardoor je de zakken
van je geliefde gaat doorzoeken.
01:52
And of courseCursus, there are some emotionsemoties
whichwelke are so peculiareigenaardige,
33
100860
2908
En dan zijn er emoties
die zo vreemd zijn,
01:55
you mightmacht not even know what to call them.
34
103792
2075
dat je er geen naam voor weet.
01:57
PerhapsMisschien sittingzittend there, you had
a little tingletintelen of a desireverlangen
35
105891
2879
Misschien voelde je een licht verlangen
02:00
for an emotionemotie one eminentEminent
FrenchFrans sociologistsocioloog calledriep "ilinxilinx,"
36
108794
4318
naar een emotie die een eminente
Franse socioloog "ilinx" noemt,
02:05
the deliriumDelirium that comeskomt
with minormineur actsacts of chaoschaos.
37
113136
3526
de verwarring die je voelt
bij momenten van lichte chaos.
02:08
For examplevoorbeeld, if you stoodstond up right now
and emptiedgeleegd the contentsinhoud of your bagzak
38
116686
3650
Bijvoorbeeld, als je nu zou opstaan
en de inhoud van je tas
op de vloer zou gooien.
02:12
all over the floorverdieping.
39
120360
1196
02:13
PerhapsMisschien you experiencedervaren one of those oddvreemd,
untranslatableonvertaalbaar emotionsemoties
40
121580
3927
Misschien voelde je een van die vreemde,
niet uit te drukken emoties
02:17
for whichwelke there's no obviousduidelijk
EnglishEngels equivalentgelijkwaardig.
41
125531
2785
waar geen duidelijk Engels woord voor is.
02:20
You mightmacht have feltvoelde the feelinggevoel
the DutchNederlands calledriep "gezelligheidgezelligheid,"
42
128340
3285
Of misschien voelde je de emotie
wat in Nederland "gezelligheid" heet:
02:23
beingwezen cozygezellige and warmwarm insidebinnen with friendsvrienden
when it's coldkoude and dampvocht outsidebuiten.
43
131649
4132
knus en warm met vrienden binnen zitten
als het buiten koud en nat is.
02:28
Maybe if you were really luckyLucky,
44
136273
2316
Of misschien had je geluk,
02:30
you feltvoelde this:
45
138613
1194
en voelde je dit:
02:32
"basorexiabasorexia,"
46
140358
1347
"basorexia,"
02:33
a suddenplotseling urgedrang to kisskus someoneiemand.
47
141729
2037
een plotselinge drang
om iemand te zoenen.
02:35
(LaughterGelach)
48
143790
2054
(Gelach)
02:38
We liveleven in an ageleeftijd
49
146799
1803
We leven in een tijdperk
02:40
when knowledgekennis of emotionsemoties
is an extremelyuiterst importantbelangrijk commoditykoopwaar,
50
148626
4184
waarin kennis van emoties belangrijk is,
waarin emoties worden gebruikt
om veel dingen mee te verklaren,
02:45
where emotionsemoties are used
to explainuitleg geven manyveel things,
51
153530
3022
worden uitgebuit door politici,
02:49
exploitedbenut by our politicianspolitici,
52
157192
1917
en gemanipuleerd door algoritmen.
02:51
manipulatedgemanipuleerd by algorithmsalgoritmen.
53
159133
2131
02:53
EmotionalEmotionele intelligenceintelligentie-, whichwelke is the skillbekwaamheid
of beingwezen ablein staat to recognizeherken and namenaam
54
161288
4850
Emotionele intelligentie is
de vaardigheid om onze eigen emoties
02:58
your owneigen emotionsemoties
and those of other people,
55
166162
2476
en die van anderen te duiden,
en wordt zo gewaardeerd
03:00
is consideredbeschouwd so importantbelangrijk, that this
is taughtonderwezen in our schoolsscholen and businessesondernemingen
56
168662
4187
dat het aan universiteiten
en in bedrijven onderwezen wordt
03:04
and encouragedaangemoedigd by our healthGezondheid servicesdiensten.
57
172873
2327
en wordt gepromoot
in de gezondheidszorg.
03:07
But despiteondanks all of this,
58
175962
1823
Desalniettemin,
vraag ik me soms af
03:09
I sometimessoms wonderwonder
59
177809
1179
03:11
if the way we think about emotionsemoties
is becomingworden impoverishedverarmde.
60
179012
3883
of onze wijze van denken over emoties
niet aan het aftakelen is.
03:15
SometimesSoms, we're not even that clearduidelijk
what an emotionemotie even is.
61
183491
4359
Soms weten we niet eens zeker
wat een emotie precies is.
03:21
You've probablywaarschijnlijk heardgehoord the theorytheorie
62
189509
1946
Jullie kennen waarschijnlijk de theorie
03:23
that our entiregeheel emotionalemotioneel liveslevens
can be boiledgekookt down
63
191479
2584
dat ons hele emotionele leven neerkomt
03:26
to a handfulhandvol of basicbasis- emotionsemoties.
64
194087
3234
op slechts enkele basis-emoties.
03:29
This ideaidee is actuallywerkelijk
about 2,000 yearsjaar oldoud,
65
197345
2465
Dit idee is al 2000 jaar oud,
03:31
but in our owneigen time,
66
199834
1164
maar tegenwoordig
03:33
some evolutionaryevolutionaire psychologistspsychologen
have suggestedgesuggereerd that these sixzes emotionsemoties --
67
201022
4265
beweren sommige evolutiepsychologen
dat deze zes emoties --
03:37
happinessgeluk, sadnessdroefheid, fearangst,
disgustwalging, angerboosheid, surpriseverrassing --
68
205311
4754
geluk, verdriet, angst,
afschuw, woede, verwondering --
03:42
are expresseduitgedrukt by everyoneiedereen acrossaan de overkant the globewereldbol
in exactlyprecies the samedezelfde way,
69
210089
3539
overal ter wereld door iedereen
op dezelfde manier uitgedrukt worden,
03:45
and thereforedaarom representvertegenwoordigen
the buildinggebouw blocksblokken
70
213652
2683
en dat ze daarom de bouwstenen vormen
03:48
of our entiregeheel emotionalemotioneel liveslevens.
71
216359
2659
van ons hele emotionele leven.
03:51
Well, if you look at an emotionemotie like this,
72
219042
2167
Nu, als je naar een emotie als deze kijkt,
03:53
then it lookslooks like a simpleeenvoudig reflexreflex:
73
221233
2129
lijkt het op een simpele reflex:
het wordt gewekt door gevaar van buiten
03:55
it's triggeredveroorzaakt by an externalextern predicamenthachelijke situatie,
74
223386
2236
03:57
it's hardwiredHardwired,
75
225646
1781
het is instinctief,
03:59
it's there to protectbeschermen us from harmkwaad.
76
227451
2598
we voelen het om ons
tegen gevaar te beschermen.
04:02
So you see a bearbeer,
your hearthart- ratetarief quickensversnelt,
77
230073
2464
Je ziet een beer,
je hartslag neemt toe,
04:04
your pupilsleerlingen dilateverwijden, you feel frightenedbang,
you runrennen very, very fastsnel.
78
232561
4201
je pupillen worden groter,
je bent bang, je rent heel hard weg.
Het probleem met dat beeld
04:09
The problemprobleem with this pictureafbeelding is,
79
237878
2087
is dat het niet helemaal
laat zien wat een emotie is.
04:11
it doesn't entirelygeheel capturevangst
what an emotionemotie is.
80
239989
4098
04:16
Of courseCursus, the physiologyfysiologie
is extremelyuiterst importantbelangrijk,
81
244592
2958
Natuurlijk is fysiologie belangrijk,
maar het is niet de enige reden
waarom we ons
04:19
but it's not the only reasonreden
why we feel the way we do
82
247574
3151
op zo'n moment zo voelen.
04:22
at any givengegeven momentmoment.
83
250749
1575
Stel dat ik jullie zou vertellen
dat in de 12de eeuw,
04:26
What if I was to tell you
that in the 12thth centuryeeuw,
84
254102
2978
sommige troubadours gapen niet zagen
04:29
some troubadourstroubadours didn't see yawninggeeuwen
85
257104
3752
als een gevolg van moeheid of verveling,
zoals wij tegenwoordig,
04:32
as causedveroorzaakt by tirednessvermoeidheid
or boredomverveling like we do todayvandaag,
86
260880
3750
maar als een symbool
van diepe liefde?
04:36
but thought it a symbolsymbool
of the deepestdiepste love?
87
264654
3354
04:40
Or that in that samedezelfde periodperiode,
bravedapper menmannen -- knightsridders --
88
268907
4239
Of dat in diezelfde periode,
dappere mannen -- ridders --
04:45
commonlyalgemeen faintedflauwgevallen out of dismayontzetting?
89
273170
3289
vaak flauwvielen uit wanhoop?
Stel dat ik jullie zou vertellen
04:49
What if I was to tell you
90
277474
1242
04:50
that some earlyvroeg ChristiansChristenen
who livedleefden in the desertwoestijn
91
278740
2763
dat de eerste Christenen
die in de woestijn woonden
04:53
believedgeloofde that flyingvliegend demonsdemonen
who mainlyhoofdzakelijk camekwam out at lunchtimelunch
92
281527
3888
geloofden dat vliegende demonen
die vooral tijdens de lunch verschenen
04:57
could infectinfecteren them with an emotionemotie
they calledriep "accidieaccidie,"
93
285439
4862
hen konden besmetten met een emotie
die ze 'accidie' noemden,
een soort lethargie
die soms zo intens was
05:02
a kindsoort of lethargylethargie
that was sometimessoms so intenseintens
94
290325
2594
dat het hen zelfs kon doden?
05:04
it could even killdoden them?
95
292943
1489
05:07
Or that boredomverveling,
as we know and love it todayvandaag,
96
295234
4136
Of dat verveling, zoals wij
dat nu noemen en koesteren,
05:11
was first really only feltvoelde
by the VictoriansVictorianen,
97
299394
3027
voor het eerst werd gevoeld
tijdens de Victoriaanse periode,
05:14
in responseantwoord to newnieuwe ideasideeën
about leisurevrije tijd time and self-improvementmotivatie & zelfontwikkeling?
98
302445
5176
in reactie op nieuwe ideeën
over vrije tijd en zelfontwikkeling?
Stel dat we opnieuw nadenken
05:20
What if we were to think again
99
308570
1500
05:22
about those oddvreemd,
untranslatableonvertaalbaar wordstekst for emotionsemoties
100
310094
2818
over die vreemde,
onvertaalbare woorden voor emoties
05:24
and wonderwonder whetherof some culturesculturen
mightmacht feel an emotionemotie more intenselyintens
101
312936
4230
en ons zouden afvragen of sommige culturen
bepaalde emoties sterker ervaren
05:29
just because they'veze hebben botheredlastig gevallen
to namenaam and talk about it,
102
317190
3796
alleen maar omdat ze de moeite namen
ze te benoemen en erover te praten,
05:33
like the RussianRussisch "toskatoska,"
103
321010
2469
zoals het Russische woord 'toska',
een gevoel van gekmakende ontevredenheid
05:35
a feelinggevoel of maddeninggekmakend dissatisfactionontevredenheid
104
323503
2707
dat naar zeggen van verre komt aanwaaien.
05:38
said to blowblazen in from the great plainsvlaktes.
105
326234
2534
05:43
The mostmeest recentrecent developmentsontwikkelingen
in cognitivecognitieve sciencewetenschap showtonen
106
331111
3965
De meest recente ontwikkelingen in
cognitief onderzoek laten zien
05:47
that emotionsemoties are not simpleeenvoudig reflexesreflexen,
107
335100
3391
dat emoties geen simpele reflexen zijn,
05:50
but immenselyonmetelijk complexcomplex, elasticelastische systemssystemen
108
338515
3110
maar zeer complexe, elastische systemen
05:53
that respondreageren bothbeide to the biologiesBiologies
that we'vewij hebben inheritedgeërfd
109
341649
3148
die reageren op biologische aspecten
die we geërfd hebben
05:56
and to the culturesculturen that we liveleven in now.
110
344821
2649
en op de cultuur waarin we nu leven.
Het zijn cognitieve verschijnselen.
05:59
They are cognitivecognitieve phenomenafenomenen.
111
347494
2096
Ze worden niet enkel
door ons lichaam gevormd,
06:01
They're shapedgevormd not just by our bodieslichamen,
but by our thoughtsgedachten,
112
349614
2949
maar door onze gedachten, ideeën en taal.
06:04
our conceptsconcepten, our languagetaal.
113
352587
2829
06:07
The neuroscientistneurowetenschapper LisaLisa FeldmanFeldman BarrettBarrett
has becomeworden very interestedgeïnteresseerd
114
355979
4430
De neuroloog Lisa Feldman Barrett
raakte erg geïnteresseerd
in die dynamische relatie
tussen woorden en emoties.
06:12
in this dynamicdynamisch relationshipverhouding
betweentussen wordstekst and emotionsemoties.
115
360433
3744
Ze zegt dat als we een nieuw woord
voor een emotie leren,
06:16
She arguesbetoogt that when we learnleren
a newnieuwe wordwoord for an emotionemotie,
116
364558
3453
06:20
newnieuwe feelingsgevoelens are sure to followvolgen.
117
368035
2898
dat er dan ook nieuwe gevoelens op volgen.
06:24
As a historiangeschiedschrijver, I've long suspectedvermoedelijke
that as languagetaal changesveranderingen,
118
372272
3980
Als historicus vermoedde ik al lang
dat zodra taal verandert,
onze emoties ook veranderen.
06:28
our emotionsemoties do, too.
119
376276
1683
06:30
When we look to the pastverleden, it's easygemakkelijk
to see that emotionsemoties have changedveranderd,
120
378527
3899
Als we naar het verleden kijken
zien we dat emoties zijn veranderd,
06:34
sometimessoms very dramaticallydramatisch,
121
382450
1924
soms zelfs zeer dramatisch,
06:36
in responseantwoord to newnieuwe culturalcultureel expectationsverwachtingen
and religiousreligieus beliefsovertuigingen,
122
384398
3493
in reactie op culturele waarden
en religie,
06:39
newnieuwe ideasideeën about gendergeslacht, ethnicityetniciteit and ageleeftijd,
123
387915
3126
nieuwe ideeën
over geslacht, ras en leeftijd,
06:43
even in responseantwoord to newnieuwe politicalpolitiek
and economiceconomisch ideologiesideologieën.
124
391065
4271
zelfs in reactie op nieuwe
politieke en economische ideologieën.
06:48
There is a historicityhistoriciteit to emotionsemoties
125
396106
3398
Er zit een historische waarde aan emoties
06:51
that we are only recentlykort geleden
startingbeginnend to understandbegrijpen.
126
399528
3412
die we nu pas beginnen te begrijpen.
Dus ik ben het ermee eens dat het goed is
om nieuwe woorden voor emoties te leren,
06:56
So I agreemee eens absolutelyAbsoluut that it does us good
to learnleren newnieuwe wordstekst for emotionsemoties,
127
404228
4171
07:00
but I think we need to go furtherverder.
128
408423
2396
maar ik denk dat we verder moeten gaan.
.
07:02
I think to be trulywerkelijk
emotionallyemotioneel intelligentintelligent,
129
410843
2674
Om echt emotioneel intelligent te zijn,
07:05
we need to understandbegrijpen
where those wordstekst have come from,
130
413541
4312
moeten we begrijpen
waar die woorden vandaan komen,
07:09
and what ideasideeën about how
we oughtmoeten to liveleven and behavezich gedragen
131
417877
4178
en welke ideeën over hoe
we moeten leven en ons gedragen
07:14
they are smugglingsmokkel alonglangs with them.
132
422079
2172
erin verweven zijn.
07:17
Let me tell you a storyverhaal.
133
425753
1805
Ik zal jullie een verhaal vertellen.
07:19
It beginsbegint in a garretGarret
in the latelaat 17thth centuryeeuw,
134
427582
4130
Het begint in een zolderkamertje
eind 17de eeuw,
07:23
in the SwissZwitserse universityUniversiteit townstad- of BaselBasel.
135
431736
2526
in Basel in Zwitserland.
07:26
InsideBinnenkant, there's a dedicatedtoegewijd studentstudent
livingleven some 60 milesmijlen away from home.
136
434286
5665
Daar woont een ijverig student
ver weg van zijn ouderlijk huis.
07:31
He stopsstops turningdraaien up to his lectureslezingen,
137
439975
1792
Hij gaat niet meer naar colleges,
07:33
and his friendsvrienden come to visitbezoek
and they find him dejectedscharen and feverishkoortsig,
138
441791
4720
en zijn vrienden die hem opzoeken
treffen hem mismoedig en koortsig aan
met hartkloppingen,
07:38
havingmet hearthart- palpitationshartkloppingen,
139
446535
1866
en rare zweren die zijn lichaam bedekken.
07:40
strangevreemd soreszweren breakingbreken out on his bodylichaam.
140
448425
2465
Artsen worden geroepen
en zij vinden het zo ernstig
07:43
DoctorsArtsen are calledriep,
141
451338
1164
07:44
and they think it's so seriousernstig
that prayersgebeden are said for him
142
452526
2879
dat er voor hem wordt gebeden
in de plaatselijke kerk.
07:47
in the locallokaal churchkerk.
143
455429
1156
Pas als ze hem klaar maken
om huiswaarts te keren
07:48
And it's only when they're preparingvoorbereidingen treffen
to returnterugkeer this youngjong man home
144
456609
3205
zodat hij kan sterven,
07:51
so that he can diedood gaan,
145
459838
1192
zien ze wat er aan de hand is,
07:53
that they realizerealiseren what's going on,
146
461054
1731
07:54
because onceeen keer they liftlift him
ontonaar the stretcherbrancard,
147
462809
2247
want zodra ze hem op de brancard leggen,
07:57
his breathingademen becomeswordt lessminder laboredmoeizaam.
148
465080
1697
wordt zijn ademhaling rustiger.
07:58
And by the time he's got
to the gatespoorten of his hometownhometown,
149
466801
2795
En zodra hij in zijn stad aankomt,
is hij bijna helemaal hersteld.
08:01
he's almostbijna entirelygeheel recoveredhersteld.
150
469620
2124
Pas dan beseffen ze
08:04
And that's when they realizerealiseren
151
472186
1413
08:05
that he's been sufferinglijden
from a very powerfulkrachtig formformulier of homesicknessheimwee.
152
473623
4165
dat hij leed aan
een ernstige vorm van heimwee.
Zo ernstig dat het
bijna fataal was geweest.
08:09
It's so powerfulkrachtig,
that it mightmacht have killedgedood him.
153
477812
2473
08:13
Well, in 1688, a youngjong doctordoctor,
JohannesJohannes HoferHofer,
154
481347
3268
In 1688 hoorde Johannes Hofer,
een jonge dokter,
08:16
heardgehoord of this casegeval and othersanderen like it
155
484639
2032
over dit en soortgelijke gevallen
08:18
and christenedgedoopt the illnessziekte "nostalgianostalgie."
156
486695
3107
en noemde de ziekte 'nostalgie'.
Al snel raakte de diagnose in zwang
in medische kringen binnen Europa.
08:22
The diagnosisdiagnose quicklysnel caughtgevangen on
in medicalmedisch circlescirkels around EuropeEuropa.
157
490843
3480
08:26
The EnglishEngels actuallywerkelijk thought
they were probablywaarschijnlijk immuneimmuun
158
494347
2572
De Engelsen dachten
dat ze er immuun voor waren
08:28
because of all the travelreizen they did
in the empirerijk and so on.
159
496943
2835
door alle reizen door hun rijk.
Maar al gauw kwamen er ook
gevallen in Engeland.
08:31
But soonspoedig there were casesgevallen
croppingbijsnijden up in BritainGroot-Brittannië, too.
160
499802
2548
08:34
The last personpersoon to diedood gaan from nostalgianostalgie
161
502374
2868
Het laatste geval van iemand
die dood ging aan nostalgie
08:37
was an AmericanAmerikaanse soldiersoldaat fightingvechten
duringgedurende the First WorldWereld WarOorlog in FranceFrankrijk.
162
505266
4656
was een Amerikaans soldaat
tijdens WWI in Frankrijk.
08:43
How is it possiblemogelijk
that you could diedood gaan from nostalgianostalgie
163
511363
3569
Hoe is het mogelijk
dat je 100 jaar geleden
aan nostalgie kon overlijden?
08:46
lessminder than a hundredhonderd yearsjaar agogeleden?
164
514956
1812
Tegenwoordig heeft het woord
niet alleen een andere betekenis --
08:48
But todayvandaag, not only does the wordwoord
mean something differentverschillend --
165
516792
3072
08:51
a sickeningmisselijkmakende for a lostde weg kwijt time
ratherliever than a lostde weg kwijt placeplaats --
166
519888
3436
een verlangen naar een voorbije tijd
en niet naar een bepaalde plek --
08:55
but homesicknessheimwee itselfzelf
is seengezien as lessminder seriousernstig,
167
523348
3298
maar heimwee wordt ook
als minder ernstig ervaren,
in rang verlaagd van iets fataals
08:58
sortsoort of downgradedgedegradeerd from something
you could diedood gaan from
168
526670
2541
naar iets dat hooguit
je kind parten kan spelen
09:01
to something you're mainlyhoofdzakelijk worriedbezorgd
your kidkind mightmacht be sufferinglijden from
169
529235
3249
bij een logeerpartij.
09:04
at a sleepoverSleepover.
170
532508
1168
Deze verandering vond schijnbaar plaats
in de vroege 20ste eeuw.
09:05
This changeverandering seemslijkt to have happenedgebeurd
in the earlyvroeg 20thth centuryeeuw.
171
533700
4118
Maar waarom?
09:09
But why?
172
537842
1219
09:11
Was it the inventionuitvinding of telephonestelefoons
or the expansionuitbreiding of the railwaysspoorwegen?
173
539085
4232
Door de uitvinding van de telefoon
of de uitbreiding van het spoornetwerk?
09:15
Was it perhapsmisschien the comingkomt eraan of modernitymoderniteit,
174
543341
2981
Of kwam het door de moderne tijd,
09:18
with its celebrationviering of restlessnessrusteloosheid
and travelreizen and progressvooruitgang
175
546346
3729
met het verheerlijken van rusteloosheid
en reizen en vooruitgang
09:22
that madegemaakt sickeningmisselijkmakende for the familiarvertrouwd
176
550099
2517
wat heimwee naar het bekende
09:24
seemlijken ratherliever unambitiousbescheiden?
177
552640
1596
als kleingeestig deed lijken?
09:27
You and I inheriterven that massivemassief
transformationtransformatie in valueswaarden,
178
555324
5018
Wij erven allemaal
deze enorme verandering van waarden,
09:32
and it's one reasonreden why we mightmacht not
feel homesicknessheimwee todayvandaag
179
560366
3257
en daarom voelen we tegenwoordig
heimwee misschien niet meer
09:35
as acutelyacuut as we used to.
180
563647
2016
zo sterk als vroeger.
Het is belangrijk te begrijpen
09:39
It's importantbelangrijk to understandbegrijpen
181
567139
2056
dat deze grote historische veranderingen
onze emoties beïnvloeden,
09:41
that these largegroot historicalhistorisch changesveranderingen
influenceinvloed our emotionsemoties
182
569219
3536
deels omdat ze beïnvloeden
hoe we ons voelen over onze gevoelens.
09:44
partlygedeeltelijk because they affectaantasten
how we feel about how we feel.
183
572779
3815
09:48
TodayVandaag, we celebratevieren happinessgeluk.
184
576991
2515
Tegenwoordig wordt geluk verheerlijkt.
09:51
HappinessGeluk is supposedvermeend
to make us better workersarbeiders
185
579988
3269
Je gelukkig voelen zou ons beter maken
in ons werk, als partner en als ouder;
09:55
and parentsouders and partnerspartners;
186
583281
2167
het zou onze levensduur verlengen.
09:57
it's supposedvermeend to make us liveleven longerlanger.
187
585472
2476
09:59
In the 16thth centuryeeuw,
188
587972
1825
In de 16de eeuw
10:01
sadnessdroefheid was thought to do
mostmeest of those things.
189
589821
2848
was het juist somberheid
die tot dit alles zou bijdragen.
10:04
It's even possiblemogelijk to readlezen
self-helpzelfhulp booksboeken from that periodperiode
190
592693
3398
Je kunt er zelfs zelfhulpboeken
uit die tijd op nalezen
waarin somberheid
bij lezers wordt aangemoedigd
10:08
whichwelke try to encourageaanmoedigen sadnessdroefheid in readersreaders
191
596115
2573
door hen lijsten te geven
met redenen om teleurgesteld te zijn.
10:10
by givinggeven them listslijsten of reasonsredenen
to be disappointedteleurgesteld.
192
598712
2966
10:13
(LaughterGelach)
193
601702
1042
(Gelach)
10:14
These self-helpzelfhulp authorsauteurs thought
you could cultivatecultiveren sadnessdroefheid as a skillbekwaamheid,
194
602768
4247
De auteurs van deze boeken dachten
dat je somberheid kon oefenen,
10:19
sincesinds beingwezen expertdeskundige in it
would make you more resilientveerkrachtig
195
607039
3158
want als je er ervaren in werd,
raakte je beter bestand tegen
10:22
when something badslecht did happengebeuren to you,
as invariablyonveranderlijk it would.
196
610221
3482
tegenslagen in je leven die
onherroepelijk zouden gebeuren.
10:26
I think we could learnleren from this todayvandaag.
197
614195
2436
Ik denk dat we hier van kunnen leren.
10:28
Feel sadverdrietig todayvandaag, and you mightmacht feel
impatientongeduldig, even a little ashamedbeschaamd.
198
616655
5171
Als je je tegenwoordig somber voelt,
voel je je ongeduldig of zelfs beschaamd.
10:33
Feel sadverdrietig in the 16thth centuryeeuw,
and you mightmacht feel a little bitbeetje smugzelfvoldaan.
199
621850
4097
In de 16de eeuw voelde je je
dan wellicht enigszins zelfvoldaan.
10:39
Of courseCursus, our emotionsemoties
don't just changeverandering acrossaan de overkant time,
200
627391
3271
Natuurlijk verschillen onze emoties
niet alleen door de tijd heen,
10:42
they alsoook changeverandering from placeplaats to placeplaats.
201
630686
2238
ze verschillen ook van plaats tot plaats.
10:45
The BainingBaining people of PapuaPapoea NewNieuw GuineaGuinee
speakspreken of "awumbukawumbuk,"
202
633526
4579
Het Baining-volk in Papua New Guinea
spreken van 'awumbuk',
een gevoel van lethargie dat opkomt
wanneer een gast eindelijk vertrekt.
10:50
a feelinggevoel of lethargylethargie that descendsdaalt
when a houseguesthouseguest finallyTenslotte leavesbladeren.
203
638129
4178
10:54
(LaughterGelach)
204
642331
1087
(Gelach)
10:55
Now, you or I mightmacht feel reliefreliëf,
205
643442
2589
Jij en ik zouden
wellicht opluchting voelen,
10:58
but in BainingBaining culturecultuur,
206
646055
2117
maar in de Baining-cultuur
11:00
departingvertrekkende guestsgasten are thought
to shedschuur a sortsoort of heavinesszwaarte
207
648196
3077
denkt men dat vertrekkende gasten
een soort zwaarte afschudden
11:03
so they can travelreizen more easilygemakkelijk,
208
651297
1754
zodat ze makkelijker kunnen reizen,
11:05
and this heavinesszwaarte infectsinfecteert the airlucht
and causesoorzaken this awumbukawumbuk.
209
653075
3128
en deze zwaarte besmet de lucht
en veroorzaakt die awumbuk.
11:08
And so what they do is leavehet verlof
a bowlkom of waterwater out overnightgedurende de nacht
210
656227
2821
Ze zetten daarom 's nachts
een kom met water neer
om die lucht op te nemen,
11:11
to absorbabsorberen this airlucht,
211
659072
1176
11:12
and then very earlyvroeg the nextvolgende morningochtend-,
they wakewekken up and have a ceremonyceremonie
212
660272
3376
en vroeg in de volgende ochtend
hebben ze een ceremonie
waarbij ze het water weggooien.
11:15
and throwGooi the waterwater away.
213
663672
1224
11:16
Now, here'shier is a good examplevoorbeeld
214
664920
1263
Dit is een goed voorbeeld
11:18
of spiritualgeestelijk practicespraktijken
and geographicalgeografische realitiesrealiteiten combiningcombineren
215
666207
4037
van hoe een spirituele gewoonte
en een geografische realiteit
samen een bepaalde emotie oproepen
11:22
to bringbrengen a distinctonderscheiden emotionemotie into life
216
670268
2454
en vervolgens weer laten verdwijnen.
11:24
and make it disappearverdwijnen again.
217
672746
1760
11:27
One of my favoritefavoriete emotionsemoties
is a JapaneseJapans wordwoord, "amaeamae."
218
675836
4633
Een van mijn favoriete emoties
is een Japans woord: 'amae'.
Amae is een heel gewoon woord in Japan,
11:33
AmaeAmae is a very commongemeenschappelijk wordwoord in JapanJapan,
219
681425
2332
11:35
but it is actuallywerkelijk quiteheel
hardhard to translatevertalen.
220
683781
2028
maar het is moeilijk te vertalen.
11:37
It meansmiddelen something like
the pleasuregenoegen that you get
221
685833
2539
Het betekent ongeveer
het genoegen wat je voelt
11:40
when you're ablein staat to temporarilytijdelijk
handhand- over responsibilityverantwoordelijkheid for your life
222
688396
3994
wanneer je tijdelijk
de verantwoordelijkheid voor je leven
aan een ander kunt afstaan.
11:44
to someoneiemand elseanders.
223
692414
1304
11:45
(LaughterGelach)
224
693742
1010
(Gelach)
11:46
Now, anthropologistsantropologen suggestsuggereren
225
694776
1667
Anthropologen denken
11:48
that one reasonreden why this wordwoord
mightmacht have been namedgenaamd and celebratedberoemd
226
696467
4028
dat dit woord wellicht juist in Japan
werd bedacht en in ere gehouden,
11:52
in JapanJapan
227
700519
1188
vanwege de traditie van collectiviteit
in de cultuur van het land,
11:53
is because of that country'slands
traditionallyoudsher collectivistcollectivistische culturecultuur,
228
701731
3934
11:57
whereasterwijl the feelinggevoel of dependencyafhankelijkheid
229
705689
3066
terwijl het gevoel van afhankelijkheid
12:00
maymei be more fraughtbeladen
amongstte midden van EnglishEngels speakersspeakers,
230
708779
2860
meer beladen is voor Angelsaksen,
12:03
who have learnedgeleerd to valuewaarde
self-sufficiencyzelfvoorziening and individualismindividualisme.
231
711663
4259
die onafhankelijkheid
en individualisme juist waarderen.
12:09
This mightmacht be a little simplisticsimplistische,
232
717152
2387
Misschien klinkt dit wat simplistisch,
12:11
but it is tantalizingverleidelijke.
233
719563
1754
maar het is verlokkelijk.
12:13
What mightmacht our emotionalemotioneel languagestalen
tell us not just about what we feel,
234
721889
5374
Misschien zeggen de woorden voor emoties
niet alleen iets over wat we voelen,
12:19
but about what we valuewaarde mostmeest?
235
727287
2907
maar ook iets over onze waarden?
12:24
MostDe meeste people who tell us
to paybetalen attentionaandacht to our well-beingwelzijn
236
732877
4104
De meeste mensen die zeggen
dat je voor je welzijn moet zorgen
12:29
talk of the importancebelang
of namingnaamgeving our emotionsemoties.
237
737005
3709
vinden het belangrijk
onze emoties te benoemen.
12:32
But these namesnamen aren'tzijn niet neutralneutrale labelsetiketten.
238
740738
3233
Maar die namen zijn niet neutraal.
12:35
They are freightedbevrachten with our culture'scultuur
valueswaarden and expectationsverwachtingen,
239
743995
3225
Ze zijn beladen met de waarden
en verwachtingen van onze cultuur,
12:39
and they transmitoverdragen ideasideeën
about who we think we are.
240
747244
3326
en ze geven ideeën door
over wie we denken dat we zijn.
Nieuwe en ongewone woorden leren
voor emoties, helpt ons af te stemmen
12:43
LearningLeren newnieuwe and unusualongebruikelijk wordstekst
for emotionsemoties will help attuneafstemmen us
241
751650
4072
12:47
to the more finelyfijn grainedNerf
aspectsaspecten of our innerbinnenste liveslevens.
242
755746
3487
op de meer verfijnde aspecten
van ons innerlijk leven.
12:51
But more than this, I think these
wordstekst are worthwaard caringzorgzaam about,
243
759802
3706
Bovendien denk ik dat we
deze woorden moeten koesteren,
omdat ze ons eraan herinneren
hoe sterk het verband is
12:55
because they remindherinneren us
how powerfulkrachtig the connectionverbinding is
244
763532
3343
12:58
betweentussen what we think
245
766899
1492
tussen wat we denken
13:00
and how we endeinde up feelinggevoel.
246
768415
1826
en hoe we ons vervolgens voelen.
13:03
TrueWaar emotionalemotioneel intelligenceintelligentie-
requiresvereist that we understandbegrijpen
247
771156
4015
Echte emotionele intelligentie
vereist dat we begrijpen
13:07
the socialsociaal, the politicalpolitiek,
the culturalcultureel forceskrachten
248
775195
4804
hoe sociale, politieke
en culturele invloeden
13:12
that have shapedgevormd what we'vewij hebben come
to believe about our emotionsemoties
249
780023
3533
onze ideeën over onze emoties
hebben gevormd
13:15
and understandbegrijpen how happinessgeluk
or hatredhaat or love or angerboosheid
250
783580
6118
en hoe geluk of haat of liefde of woede
misschien nog steeds kunnen veranderen.
13:21
mightmacht still be changingveranderen now.
251
789722
2487
13:24
Because if we want to measuremaatregel our emotionsemoties
252
792698
2888
Want als we onze emoties willen meten
13:27
and teachonderwijzen them in our schoolsscholen
253
795610
1943
en willen onderwijzen op scholen
13:29
and listen as our politicianspolitici
tell us how importantbelangrijk they are,
254
797577
3609
en willen luisteren naar politici
die zeggen hoe belangrijk ze zijn,
13:33
then it is a good ideaidee that we understandbegrijpen
255
801210
2200
dan is het goed om te begrijpen
waar onze aannames erover
13:35
where the assumptionsveronderstellingen we have about them
256
803434
1956
vandaan komen,
13:37
have come from,
257
805414
1180
13:38
and whetherof they still
trulywerkelijk speakspreken to us now.
258
806618
3304
en of ze nog steeds gelden.
13:43
I want to endeinde with an emotionemotie I oftenvaak feel
259
811478
2080
Ik sluit af met een emotie
die ik vaak voel
13:45
when I'm workingwerkend as a historiangeschiedschrijver.
260
813582
1984
tijdens mijn werk als historicus.
13:47
It's a FrenchFrans wordwoord, "dépaysementpaysement."
261
815590
2461
Het is een Frans woord: 'dépaysement'.
13:50
It evokesroept the giddyduizelig disorientationdesoriëntatie
that you feel in an unfamiliaronbekend placeplaats.
262
818495
4809
Het is het gevoel van verdwaald zijn
dat je voelt in een vreemde plek.
Een favoriet aspect van historicus zijn
13:55
One of my favoritefavoriete partsonderdelen
of beingwezen a historiangeschiedschrijver
263
823328
2096
13:57
is when something
I've completelyhelemaal takeningenomen for grantedtoegekend,
264
825448
2484
is wanneer iets wat ik voor lief nam,
13:59
some very familiarvertrouwd partdeel of my life,
265
827956
2571
een heel gewoon deel van mijn leven,
me plotseling weer vreemd voorkomt.
14:02
is suddenlyplotseling madegemaakt strangevreemd again.
266
830551
2084
14:05
paysementpaysement is unsettlingverontrustende,
267
833262
2817
Dépaysement zet alles op losse schroeven,
14:08
but it's excitingopwindend, too.
268
836103
1855
maar het is ook boeiend.
14:09
And I hopehoop you mightmacht be havingmet
just a little glimpseglimp of it right now.
269
837982
3534
En ik hoop dat jullie dit
nu ook een beetje ervaren.
14:13
Thank you.
270
841540
1167
Dank je wel.
14:14
(ApplauseApplaus)
271
842731
2801
(Applaus)
Translated by Sherlock Translations
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com