ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tiffany Watt Smith: The history of human emotions

Tiffany Watt Smith: Istoria emoțiilor omenești

Filmed:
3,518,597 views

Cuvintele pe care le folosim pentru a ne descrie emoțiile afectează modul în care ne simțim, spune istoricul Tiffany Watt Smith, și ele s-au schimbat adesea (uneori foarte dramatic) ca răspuns la noile așteptări și idei culturale. Să luăm de exemplu nostalgia: definită inițial în 1688 ca o boală și considerată mortală, astăzi este privită ca o afecțiune mai puțin serioasă. În acest discurs fascinant despre istoria emoțiilor, aflați mai multe despre cum limbajul folosit pentru a descrie cum ne simțim continuă să evolueze - și învățați câteva cuvinte folosite în diferite culturi pentru a cuprinde acele sentimente efemere în cuvinte.
- Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I would like to beginÎNCEPE
with a little experimentexperiment.
0
856
2675
Aș dori să încep cu un mic experiment.
00:15
In a momentmoment, I'm going to askcere
if you would closeînchide your eyesochi
1
3555
3091
Într-o clipă, am să vă rog
să închideți ochii
și să vedeți dacă puteți identifica
00:18
and see if you can work out
2
6670
1472
00:20
what emotionsemoții you're feelingsentiment right now.
3
8166
2910
ce emoții simțiți chiar acum.
00:23
Now, you're not going
to tell anyoneoricine or anything.
4
11100
2312
Nu o să spuneți nimic nimănui.
00:25
The ideaidee is to see how easyuşor
or perhapspoate hardgreu you find it
5
13436
4427
Ideea este să vedeți cât de ușor
sau poate cât de greu este
00:29
to pinpointforma unor pete exactlyexact what you're feelingsentiment.
6
17887
2592
să definiți exact ceea ce simțiți.
00:32
And I thought I'd give you
10 secondssecunde to do this.
7
20503
3441
Și cred că o să vă dau
10 secunde pentru asta.
00:35
OK?
8
23968
1444
OK?
00:37
Right, let's startstart.
9
25436
1687
Bine, să începem.
00:48
OK, that's it, time'stimp pe up.
10
36150
1377
OK, gata, timpul a expirat.
00:49
How did it go?
11
37551
1224
Cum a fost?
00:51
You were probablyprobabil feelingsentiment
a little bitpic undersub pressurepresiune,
12
39113
2568
Probabil v-ați simțit un pic sub presiune,
00:53
maybe suspicioussuspicios
of the personpersoană nextUrmător → to you.
13
41705
2166
poate suspicioși
față de persoana de alături.
00:55
Did they definitelycategoric
have theiral lor eyesochi closedînchis?
14
43895
2723
Oare chiar a închis ochii?
00:58
PerhapsPoate că you feltsimțit some
strangeciudat, distantîndepărtat worryface griji
15
46642
3210
Poate ați simțit o grijă ciudată
01:01
about that emaile-mail you senttrimis this morningdimineaţă
16
49876
2330
față de email-ul trimis de dimineață
01:04
or excitemententuziasm about something
you've got plannedplanificat for this eveningseară.
17
52230
3154
sau entuziasm pentru ceva
ce ați planificat pentru diseară.
01:07
Maybe you feltsimțit that exhilarationbucurie
that comesvine when we get togetherîmpreună
18
55408
3145
Poate ați simțit bucuria
care vine când ne întâlnim
01:10
in bigmare groupsGrupuri of people like this;
19
58577
1743
în grupuri mari de oameni ca acesta;
01:12
the WelshVelşă calleddenumit it "hwylhwyl,"
20
60344
2168
galezii îl numesc „hwyl”,
01:14
from the wordcuvânt for boatbarcă sailsvele.
21
62536
2350
care înseamnă barcă plutind.
01:17
Or maybe you feltsimțit all of these things.
22
65660
2654
Sau poate ați simțit toate aceste lucruri.
01:20
There are some emotionsemoții
whichcare washspalare the worldlume in a singlesingur colorculoare,
23
68338
3425
Sunt câteva emoții
ce au aceeași nuanță în toată lumea
01:23
like the terrorteroare feltsimțit as a carmașină skidsskiduri.
24
71787
3009
precum teroarea simțită
când o mașină derapează.
01:27
But more oftende multe ori, our emotionsemoții
crowdmulţimea and jostleînghesui togetherîmpreună
25
75344
2598
Dar adesea emoțiile noastre
se înghesuie și se ciocnesc
01:29
untilpana cand it is actuallyde fapt quitedestul de hardgreu
to tell them apartseparat.
26
77966
2837
până când e foarte greu să le separăm.
01:33
Some slidealuneca pasttrecut so quicklyrepede
you'dte-ai hardlycu greu even noticeînștiințare them,
27
81351
3791
Unele alunecă în trecut așa repede
că abia le observăm,
01:37
like the nostalgianostalgie
that will make you reacha ajunge out
28
85166
2428
ca nostalgia care ne face să ne îndreptăm
01:39
to grabapuca a familiarfamiliar brandmarca
in the supermarketsupermarket.
29
87618
2590
spre o marcă familiară
într-un supermarket.
01:42
And then there are othersalții
that we hurrygrabă away from,
30
90949
2402
Și sunt altele de care
ne îndepărtăm grăbiți,
01:45
fearingTemându-se de that they'llei vor burstizbucni on us,
31
93375
1890
de teamă că vor exploda peste noi,
01:47
like the jealousygelozie that causescauze you
to searchcăutare a lovediubit one'sunul e pocketsbuzunare.
32
95956
3999
precum gelozia care ne face
să căutăm în buzunarele celui drag.
01:52
And of coursecurs, there are some emotionsemoții
whichcare are so peculiarciudat,
33
100860
2908
Și desigur, sunt unele emoții
care sunt așa deosebite,
01:55
you mightar putea not even know what to call them.
34
103792
2075
încât nici măcar nu știm cum să le numim.
01:57
PerhapsPoate că sittingședință there, you had
a little tinglefurnica of a desiredorință
35
105891
2879
Poate că stând acolo,
ați avut un firicel de dorință
02:00
for an emotionemoţie one eminenteminent
FrenchFranceză sociologistsociolog calleddenumit "ilinxilinx,"
36
108794
4318
de emoție pe care un eminent
sociolog francez o numea „ilinx”,
02:05
the deliriumdelir that comesvine
with minorminor actsacte of chaoshaos.
37
113136
3526
delirul care însoțește
mici acțiuni haotice.
02:08
For exampleexemplu, if you stooda stat up right now
and emptiedgolite the contentsconținut of your bagsac
38
116686
3650
De exemplu, dacă v-ați ridica acum
și v-ați goli conținutul poșetei
02:12
all over the floorpodea.
39
120360
1196
peste tot pe podea.
02:13
PerhapsPoate că you experiencedcu experienta one of those oddciudat,
untranslatableintraductibil emotionsemoții
40
121580
3927
Poate că ați experimentat una din aceste
emoții ciudate, intraductibile
02:17
for whichcare there's no obviousevident
EnglishEngleză equivalentechivalent.
41
125531
2785
pentru care nu există un echivalent
în limba engleză.
02:20
You mightar putea have feltsimțit the feelingsentiment
the DutchOlandeză calleddenumit "gezelligheidgezelligheid,"
42
128340
3285
Poate că ați avut sentimentul
numit de olandezi „gezelligheid”,
02:23
beingfiind cozyconfortabil and warmcald insideinterior with friendsprieteni
when it's coldrece and dampumedă outsidein afara.
43
131649
4132
a-ți fi cald și bine înăuntru cu prietenii
când afară e frig și umezeală.
02:28
Maybe if you were really luckynorocos,
44
136273
2316
Poate, dacă ați fost norocoși,
02:30
you feltsimțit this:
45
138613
1194
ați simțit asta:
02:32
"basorexiabasorexia,"
46
140358
1347
„basorexia”,
02:33
a suddenbrusc urgeîndemn to kisspup someonecineva.
47
141729
2037
dorința bruscă de a săruta pe cineva.
02:35
(LaughterRâs)
48
143790
2054
(Râsete)
02:38
We livetrăi in an agevârstă
49
146799
1803
Trăim într-o epocă
02:40
when knowledgecunoştinţe of emotionsemoții
is an extremelyextrem importantimportant commodityprodus,
50
148626
4184
în care cunoașterea emoțiilor
este o marfă extrem de importantă,
02:45
where emotionsemoții are used
to explainexplica manymulți things,
51
153530
3022
în care emoțiile sunt folosite
pentru a explica multe lucruri,
02:49
exploitedexploatate by our politicianspoliticieni,
52
157192
1917
exploatate de politicieni,
02:51
manipulatedmanipulate by algorithmsalgoritmi.
53
159133
2131
manipulate de algoritmi.
02:53
EmotionalEmoţională intelligenceinteligență, whichcare is the skillabilitate
of beingfiind ablecapabil to recognizerecunoaşte and nameNume
54
161288
4850
Inteligența emoțională, care e abilitatea
de a putea recunoaște și numi
02:58
your ownpropriu emotionsemoții
and those of other people,
55
166162
2476
propriile emoții
și pe cele ale altor oameni,
03:00
is consideredluate în considerare so importantimportant, that this
is taughtînvățat in our schoolsșcoli and businessesîntreprinderi
56
168662
4187
e considerată atât de importantă,
încât se învață la școală și în afaceri
03:04
and encouragedîncurajat by our healthsănătate servicesServicii.
57
172873
2327
și este încurajată de serviciile medicale.
03:07
But despitein ciuda all of this,
58
175962
1823
Dar cu toate acestea,
03:09
I sometimesuneori wondermirare
59
177809
1179
mă întreb uneori
03:11
if the way we think about emotionsemoții
is becomingdevenire impoverishedsărăcit.
60
179012
3883
dacă modul în care privim emoțiile
nu devine tot mai sărac.
03:15
SometimesUneori, we're not even that clearclar
what an emotionemoţie even is.
61
183491
4359
Uneori nici nu ne este prea clar
ce este de fapt o emoție.
03:21
You've probablyprobabil heardauzit the theoryteorie
62
189509
1946
Probabil ați auzit de teoria
03:23
that our entireîntreg emotionalemoţional livesvieți
can be boiledfiert down
63
191479
2584
că întreaga viață emoțională
poate fi redusă
03:26
to a handfulmână of basicde bază emotionsemoții.
64
194087
3234
la o mână de emoții de bază.
03:29
This ideaidee is actuallyde fapt
about 2,000 yearsani oldvechi,
65
197345
2465
Această idee are de fapt 2.000 de ani,
03:31
but in our ownpropriu time,
66
199834
1164
dar în vremea noastră,
03:33
some evolutionaryevolutiv psychologistspsihologi
have suggestedsugerat that these sixşase emotionsemoții --
67
201022
4265
unii psihologi evoluționiști
au sugerat că aceste șase emoții —
03:37
happinessfericire, sadnesstristeţe, fearfrică,
disgustdezgust, angerfurie, surprisesurprinde --
68
205311
4754
fericire, tristețe, teamă,
dezgust, mânie, surpriză —
03:42
are expressedexprimate by everyonetoata lumea acrosspeste the globeglob
in exactlyexact the samela fel way,
69
210089
3539
sunt exprimate de toată lumea de pe glob
în exact același fel,
03:45
and thereforeprin urmare representreprezinta
the buildingclădire blocksblocuri
70
213652
2683
și deci reprezintă pietrele de temelie
03:48
of our entireîntreg emotionalemoţional livesvieți.
71
216359
2659
ale întregii noastre vieți emoționale.
03:51
Well, if you look at an emotionemoţie like this,
72
219042
2167
Dacă ne uităm la o astfel de emoție,
03:53
then it looksarată like a simplesimplu reflexreflex:
73
221233
2129
atunci pare un un simplu reflex:
03:55
it's triggereda declanșat by an externalextern predicamentneplăcută,
74
223386
2236
este declanșată de o situație externă,
03:57
it's hardwiredhardwired,
75
225646
1781
este adânc încrustată,
03:59
it's there to protectproteja us from harmdăuna.
76
227451
2598
este acolo să ne protejeze de rău.
04:02
So you see a bearurs,
your heartinimă raterată quickensinvie,
77
230073
2464
Dacă vedeți un urs,
inima bate mai repede,
04:04
your pupilselevi dilatedilata, you feel frightenedînspăimântat,
you runalerga very, very fastrapid.
78
232561
4201
pupilele se dilată, vă este teamă,
fugiți foarte, foarte repede.
04:09
The problemproblemă with this pictureimagine is,
79
237878
2087
Problema cu această imagine este
04:11
it doesn't entirelyîn întregime capturecaptură
what an emotionemoţie is.
80
239989
4098
că nu cuprinde tot ce înseamnă o emoție.
04:16
Of coursecurs, the physiologyfiziologie
is extremelyextrem importantimportant,
81
244592
2958
Bineînțeles, fiziologia
este extrem de importantă,
04:19
but it's not the only reasonmotiv
why we feel the way we do
82
247574
3151
dar nu este singurul motiv
care explică felul în care ne simțim
04:22
at any givendat momentmoment.
83
250749
1575
la orice moment dat.
04:26
What if I was to tell you
that in the 12thlea centurysecol,
84
254102
2978
Ce-ar fi dacă v-aș spune
că în secolul al XII-lea,
04:29
some troubadourstroubadours didn't see yawningcăscat
85
257104
3752
câțiva trubaduri nu priveau căscatul
04:32
as causedcauzate by tirednessoboseală
or boredomplictiseala like we do todayastăzi,
86
260880
3750
ca rezultat al oboselii sau plictiselii,
cum facem noi astăzi,
04:36
but thought it a symbolsimbol
of the deepestcea mai adâncă love?
87
264654
3354
ci ca simbolul celei mai profunde iubiri?
04:40
Or that in that samela fel periodperioadă,
bravecurajos menbărbați -- knightsCavalerii --
88
268907
4239
Sau că în aceeași perioadă,
bărbați viteji precum cavalerii,
04:45
commonlyîn mod obișnuit fainteda leşinat out of dismaydisperarea?
89
273170
3289
leșinau frecvent de spaimă?
04:49
What if I was to tell you
90
277474
1242
Ce-ar fi dacă v-aș spune
04:50
that some earlydin timp ChristiansCreştinii
who livedtrăit in the desertdeşert
91
278740
2763
că unii creștini timpurii
care trăiau în deșert
04:53
believeda crezut that flyingzbor demonsdemonii
who mainlymai ales camea venit out at lunchtimela prânz
92
281527
3888
credeau că demonii zburători
care apăreau de obicei la prânz
04:57
could infectinfecta them with an emotionemoţie
they calleddenumit "accidieaccidie,"
93
285439
4862
îi puteau infecta cu o emoție
numită „accidie”,
05:02
a kinddrăguț of lethargyletargie
that was sometimesuneori so intenseintens
94
290325
2594
un fel de letargie
care era uneori atât de intensă
05:04
it could even killucide them?
95
292943
1489
încât putea chiar să-i omoare?
05:07
Or that boredomplictiseala,
as we know and love it todayastăzi,
96
295234
4136
Sau că plictiseala,
așa cum o cunoaștem și o iubim azi,
05:11
was first really only feltsimțit
by the VictoriansVictorienii,
97
299394
3027
a fost prima oară simțită
în epoca victoriană,
05:14
in responseraspuns to newnou ideasidei
about leisuretimp liber time and self-improvementauto-îmbunătăţire?
98
302445
5176
ca reacție la ideile noi
despre timp liber și autoperfecționare?
05:20
What if we were to think again
99
308570
1500
Ce-ar fi să ne gândim mai bine
05:22
about those oddciudat,
untranslatableintraductibil wordscuvinte for emotionsemoții
100
310094
2818
la aceste cuvinte ciudate,
intraductibile pentru emoții
05:24
and wondermirare whetherdacă some culturesculturi
mightar putea feel an emotionemoţie more intenselyintens
101
312936
4230
și să ne întrebăm dacă unele culturi
ar putea simți o emoție mai intens
05:29
just because they'vele-au botheredderanjat
to nameNume and talk about it,
102
317190
3796
doar fiindcă s-au deranjat
să o numească și să vorbească despre ea,
05:33
like the RussianRusă "toskaopere Toska,"
103
321010
2469
precum termenul rusesc „toska”,
05:35
a feelingsentiment of maddeningînnebunitor dissatisfactionnemulţumirea
104
323503
2707
un sentiment de insatisfacție
înnebunitoare
05:38
said to blowa sufla in from the great plainscampii.
105
326234
2534
care se spune că vine
dinspre marile stepe.
05:43
The mostcel mai recentRecent developmentsevoluții
in cognitivecognitiv scienceştiinţă showspectacol
106
331111
3965
Cele mai recente descoperiri
în științe cognitive arată
05:47
that emotionsemoții are not simplesimplu reflexesreflexe,
107
335100
3391
că emoțiile nu sunt simple reflexe,
05:50
but immenselyimens complexcomplex, elasticelastice systemssisteme
108
338515
3110
ci sisteme elastice imense, complexe
05:53
that respondrăspunde bothambii to the biologiesbiologies
that we'vene-am inheritedmostenit
109
341649
3148
care răspund atât biologiei
pe care am moștenit-o,
05:56
and to the culturesculturi that we livetrăi in now.
110
344821
2649
cât și culturilor în care trăim acum.
05:59
They are cognitivecognitiv phenomenafenomene.
111
347494
2096
Sunt fenomene cognitive.
06:01
They're shapedprofilat not just by our bodiesorganisme,
but by our thoughtsgânduri,
112
349614
2949
Sunt modelate nu doar de corpurile,
ci și de gândurile noastre,
06:04
our conceptsconcepte, our languagelimba.
113
352587
2829
de conceptele noastre, de limba noastră.
06:07
The neuroscientistneurolog LisaLisa FeldmanFeldman BarrettBarrett
has becomedeveni very interestedinteresat
114
355979
4430
Neurologul Lisa Feldman Barrett
a devenit foarte interesată
06:12
in this dynamicdinamic relationshiprelaţie
betweenîntre wordscuvinte and emotionsemoții.
115
360433
3744
de relația dinamică
dintre cuvinte și emoții.
06:16
She arguessusţine that when we learnînvăța
a newnou wordcuvânt for an emotionemoţie,
116
364558
3453
Ea susține că atunci când învățăm
un cuvânt nou pentru o emoție,
06:20
newnou feelingssentimente are sure to followurma.
117
368035
2898
sigur vor apărea sentimente noi.
06:24
As a historianistoric, I've long suspectedsuspectate
that as languagelimba changesschimbări,
118
372272
3980
Ca istoric, am suspectat de mult
că așa cum se schimbă limba,
06:28
our emotionsemoții do, too.
119
376276
1683
și emoțiile noastre se schimbă.
06:30
When we look to the pasttrecut, it's easyuşor
to see that emotionsemoții have changedschimbat,
120
378527
3899
Când privim spre trecut, e ușor
să vedem că emoțiile s-au schimbat,
06:34
sometimesuneori very dramaticallydramatic,
121
382450
1924
uneori foarte dramatic,
06:36
in responseraspuns to newnou culturalcultural expectationsaşteptările
and religiousreligios beliefscredințe,
122
384398
3493
ca răspuns la așteptările culturale
și credințele religioase,
06:39
newnou ideasidei about gendergen, ethnicityetnie and agevârstă,
123
387915
3126
ideile noi despre gen, etnie și vârstă,
06:43
even in responseraspuns to newnou politicalpolitic
and economiceconomic ideologiesideologii.
124
391065
4271
chiar ca răspuns la noi ideologii
politice și economice.
06:48
There is a historicityistoricitatea to emotionsemoții
125
396106
3398
Există o istoricitate a emoțiilor
06:51
that we are only recentlyrecent
startingpornire to understanda intelege.
126
399528
3412
pe care abia recent
am început să o înțelegem.
06:56
So I agreede acord absolutelyabsolut that it does us good
to learnînvăța newnou wordscuvinte for emotionsemoții,
127
404228
4171
Sunt de acord că ne face bine
să învățăm cuvinte noi pentru emoții,
07:00
but I think we need to go furthermai departe.
128
408423
2396
dar cred că trebuie să mergem mai departe.
07:02
I think to be trulycu adevărat
emotionallyemoțional intelligentinteligent,
129
410843
2674
Cred că pentru a fi cu adevărat
inteligenți emoțional,
07:05
we need to understanda intelege
where those wordscuvinte have come from,
130
413541
4312
trebuie să înțelegem
de unde au venit acele cuvinte,
07:09
and what ideasidei about how
we oughttrebui to livetrăi and behavecomporta
131
417877
4178
și ce idei despre cum ar trebui
să trăim și să ne comportăm
07:14
they are smugglingcontrabanda alongde-a lungul with them.
132
422079
2172
se furișează pe lângă ele.
07:17
Let me tell you a storypoveste.
133
425753
1805
Să vă spun o poveste.
07:19
It beginsîncepe in a garretmansarda
in the latetârziu 17thlea centurysecol,
134
427582
4130
Începe într-o mansardă
la sfârșitul secolului al XVII-lea,
07:23
in the SwissElveţian universityuniversitate townoraș of BaselBasel.
135
431736
2526
în orașul universitar Basel din Elveția.
07:26
InsideÎn interiorul, there's a dedicateddedicat studentstudent
livingviaţă some 60 milesmile away from home.
136
434286
5665
Înăuntru, este un student conștiincios
care trăiește la 96 km departe de casă.
07:31
He stopsopriri turningcotitură up to his lecturesprelegeri,
137
439975
1792
Nu mai vine la cursuri,
07:33
and his friendsprieteni come to visitvizita
and they find him dejecteddemoralizat and feverishfebril,
138
441791
4720
și când prietenii vin să-l viziteze
îl găsesc abătut și bântuit de friguri,
07:38
havingavând heartinimă palpitationspalpitaţii,
139
446535
1866
cu palpitații,
07:40
strangeciudat soresrăni breakingspargere out on his bodycorp.
140
448425
2465
cu răni ciudate pe corp.
07:43
DoctorsMedicii are calleddenumit,
141
451338
1164
Sunt chemați doctorii,
07:44
and they think it's so seriousserios
that prayersrugăciuni are said for him
142
452526
2879
și ei cred că este atât de serios
încât se spun rugăciuni
07:47
in the locallocal churchbiserică.
143
455429
1156
în biserica locală.
07:48
And it's only when they're preparingpregătirea
to returnîntoarcere this youngtineri man home
144
456609
3205
Și abia când se pregătesc să-l ducă
pe acest tânăr acasă
07:51
so that he can diea muri,
145
459838
1192
pentru a muri acolo,
07:53
that they realizerealiza what's going on,
146
461054
1731
își dau seama ce se întâmplă,
07:54
because onceo singura data they liftlift him
ontope the stretchertargă,
147
462809
2247
fiindcă îndată ce l-au ridicat pe targă,
07:57
his breathingrespiraţie becomesdevine lessMai puțin laboredgreu.
148
465080
1697
respirația îi devine mai ușoară.
07:58
And by the time he's got
to the gatesporti of his hometownoras natal,
149
466801
2795
Și până să ajungă
la porțile orașului natal,
08:01
he's almostaproape entirelyîn întregime recoveredrecuperate.
150
469620
2124
el aproape că și-a revenit.
08:04
And that's when they realizerealiza
151
472186
1413
Și atunci își dau seama
08:05
that he's been sufferingsuferinţă
from a very powerfulputernic formformă of homesicknessdorul de casă.
152
473623
4165
că el suferea de o formă puternică
de dor de casă.
08:09
It's so powerfulputernic,
that it mightar putea have killeducis him.
153
477812
2473
Este atât de puternică
încât l-ar fi putut omorî.
08:13
Well, in 1688, a youngtineri doctordoctor,
JohannesJohannes HoferHofer,
154
481347
3268
Ei bine, în 1688, un tânăr doctor,
Johannes Hofer,
08:16
heardauzit of this casecaz and othersalții like it
155
484639
2032
a aflat de acest caz și de altele la fel
08:18
and christenedbotezat the illnessboală "nostalgianostalgie."
156
486695
3107
și a botezat boala „nostalgie”.
08:22
The diagnosisDiagnosticul quicklyrepede caughtprins on
in medicalmedical circlescerc around EuropeEuropa.
157
490843
3480
Diagnosticul a prins repede
în cercurile medicale din Europa.
08:26
The EnglishEngleză actuallyde fapt thought
they were probablyprobabil immuneimun
158
494347
2572
Englezii s-au gândit
că probabil ei erau imuni
08:28
because of all the travelvoiaj they did
in the empireimperiu and so on.
159
496943
2835
datorită atâtor călătorii
pe care le-au făcut prin imperiu.
08:31
But sooncurând there were casescazuri
croppingrecoltare up in BritainMarea Britanie, too.
160
499802
2548
Dar curând au apărut cazuri
și în Marea Britanie.
08:34
The last personpersoană to diea muri from nostalgianostalgie
161
502374
2868
Ultima persoană care a murit de nostalgie
08:37
was an AmericanAmerican soldiersoldat fightingluptă
duringpe parcursul the First WorldLumea WarRăzboi in FranceFranţa.
162
505266
4656
a fost un soldat american care a luptat
în Primul Război Mondial în Franța.
08:43
How is it possibleposibil
that you could diea muri from nostalgianostalgie
163
511363
3569
Cum e posibil să mori de nostalgie
08:46
lessMai puțin than a hundredsută yearsani agoîn urmă?
164
514956
1812
acum mai puțin de o sută de ani?
08:48
But todayastăzi, not only does the wordcuvânt
mean something differentdiferit --
165
516792
3072
Dar azi, nu numai că acest cuvânt
înseamnă ceva diferit —
08:51
a sickeningrevoltător for a lostpierdut time
rathermai degraba than a lostpierdut placeloc --
166
519888
3436
o tristețe după un timp pierdut
mai degrabă decât după un loc pierdut —
08:55
but homesicknessdorul de casă itselfîn sine
is seenvăzut as lessMai puțin seriousserios,
167
523348
3298
dar însuși dorul de casă
este privit cu mai puțină seriozitate,
08:58
sortfel of downgradedretrogradate from something
you could diea muri from
168
526670
2541
un fel de decădere
de la ceva din care poți muri
09:01
to something you're mainlymai ales worriedîngrijorat
your kidcopil mightar putea be sufferingsuferinţă from
169
529235
3249
la ceva de care îți faci griji
că ar putea suferi copilul tău
09:04
at a sleepoverSleepover.
170
532508
1168
când doarme altundeva.
09:05
This changeSchimbare seemspare to have happeneds-a întâmplat
in the earlydin timp 20thlea centurysecol.
171
533700
4118
Această schimbare pare să fi avut loc
la începutul secolului XX.
09:09
But why?
172
537842
1219
Dar de ce?
09:11
Was it the inventioninvenţie of telephonestelefoane
or the expansionexpansiune of the railwayscăile ferate?
173
539085
4232
Oare din cauza inventării telefonului
sau a expansiunii căilor ferate?
09:15
Was it perhapspoate the comingvenire of modernitymodernitate,
174
543341
2981
Oare poate din cauza modernității,
09:18
with its celebrationsărbătoare of restlessnessnelinişte
and travelvoiaj and progressprogres
175
546346
3729
cu celebrarea agitației
și călătoriilor, și progresului
09:22
that madefăcut sickeningrevoltător for the familiarfamiliar
176
550099
2517
care au făcut ca dorul de familiar
09:24
seempărea rathermai degraba unambitiousmodest?
177
552640
1596
să pară mai degrabă neambițios?
09:27
You and I inheritmoşteni that massivemasiv
transformationtransformare in valuesvalorile,
178
555324
5018
Voi și eu am moștenit
această masivă transformare a valorilor,
09:32
and it's one reasonmotiv why we mightar putea not
feel homesicknessdorul de casă todayastăzi
179
560366
3257
și e un motiv pentru care probabil
nu mai simțim dorul de casă astăzi
09:35
as acutelyacut as we used to.
180
563647
2016
așa de acut ca înainte.
09:39
It's importantimportant to understanda intelege
181
567139
2056
Este important să înțelegem
09:41
that these largemare historicalistoric changesschimbări
influenceinfluență our emotionsemoții
182
569219
3536
că aceste schimbări istorice
ne influențează emoțiile
09:44
partlyparţial because they affecta afecta
how we feel about how we feel.
183
572779
3815
în parte fiindcă ne afectează
percepția despre cum simțim.
09:48
TodayAstăzi, we celebratesărbători happinessfericire.
184
576991
2515
Astăzi, celebrăm fericirea.
Se presupune că fericirea ne face
să fim mai buni, atât ca lucrători,
09:51
HappinessFericirea is supposedpresupus
to make us better workersmuncitorii
185
579988
3269

cât și ca părinți și parteneri;
09:55
and parentspărinţi and partnersparteneri;
186
583281
2167
09:57
it's supposedpresupus to make us livetrăi longermai lung.
187
585472
2476
se presupune că ne face să trăim mai mult.
09:59
In the 16thlea centurysecol,
188
587972
1825
În secolul al XVI-lea,
se credea că tristețea provoacă
o mare parte din aceste lucruri.
10:01
sadnesstristeţe was thought to do
mostcel mai of those things.
189
589821
2848
10:04
It's even possibleposibil to readcitit
self-helpauto-ajutor bookscărți from that periodperioadă
190
592693
3398
Este chiar posibil să citim cărți
de dezvoltare din acea perioadă
10:08
whichcare try to encouragea incuraja sadnesstristeţe in readerscititori
191
596115
2573
care încercau să cultive tristețea
în cititori
10:10
by givingoferindu- them listsliste of reasonsmotive
to be disappointeddezamăgit.
192
598712
2966
dându-le liste cu motive
să fie dezamăgiți.
10:13
(LaughterRâs)
193
601702
1042
(Râsete)
10:14
These self-helpauto-ajutor authorsautori thought
you could cultivatecultiva sadnesstristeţe as a skillabilitate,
194
602768
4247
Autorii de dezvoltare personală credeau
că poți cultiva tristețea ca abilitate,
10:19
sincede cand beingfiind expertexpert in it
would make you more resilientrezistente
195
607039
3158
căci a fi expert la asta
te făcea mai rezilient
10:22
when something badrău did happenîntâmpla to you,
as invariablyinvariabil it would.
196
610221
3482
când ți se întâmpla ceva rău,
și invariabil se întâmpla.
10:26
I think we could learnînvăța from this todayastăzi.
197
614195
2436
Cred că azi putem învăța din asta.
10:28
Feel sadtrist todayastăzi, and you mightar putea feel
impatientnerăbdător, even a little ashamedruşinat.
198
616655
5171
Fii trist astăzi, și te poți simți
nervos, poate chiar un pic rușinat.
10:33
Feel sadtrist in the 16thlea centurysecol,
and you mightar putea feel a little bitpic smugelegant.
199
621850
4097
Fii trist în secolul al XVI-lea,
și te poți simți un pic la modă.
10:39
Of coursecurs, our emotionsemoții
don't just changeSchimbare acrosspeste time,
200
627391
3271
Desigur, emoțiile noastre
nu se schimbă doar cu timpul,
10:42
they alsode asemenea changeSchimbare from placeloc to placeloc.
201
630686
2238
se schimbă și de la un loc la altul.
10:45
The BainingBaining people of PapuaPapua NewNoi GuineaGuineea
speakvorbi of "awumbukawumbuk,"
202
633526
4579
Poporul Baining din Papua Noua Guinee
vorbește despre „awumbuk”,
10:50
a feelingsentiment of lethargyletargie that descendsCoboară
when a houseguesthouseguest finallyin sfarsit leavesfrunze.
203
638129
4178
un sentiment de letargie care apare
atunci când în sfârșit pleacă un musafir.
10:54
(LaughterRâs)
204
642331
1087
(Râsete)
10:55
Now, you or I mightar putea feel reliefrelief,
205
643442
2589
Voi sau eu am putea simți o ușurare,
10:58
but in BainingBaining culturecultură,
206
646055
2117
dar în cultura Baining,
11:00
departingpleacă guestsvizitatori are thought
to shedmagazie a sortfel of heavinessGreutate
207
648196
3077
se crede că musafirii care pleacă
eliberează un fel de greutate
11:03
so they can travelvoiaj more easilyuşor,
208
651297
1754
pentru a putea călători mai ușor,
11:05
and this heavinessGreutate infectsinfecteaza the airaer
and causescauze this awumbukawumbuk.
209
653075
3128
și această greutate contaminează aerul
și cauzează acest awumbuk.
11:08
And so what they do is leavepărăsi
a bowlcastron of waterapă out overnightpeste noapte
210
656227
2821
Așa că ei lasă un vas cu apă afară
peste noapte
11:11
to absorbabsorbi this airaer,
211
659072
1176
să absoarbă acest aer,
11:12
and then very earlydin timp the nextUrmător → morningdimineaţă,
they waketrezi up and have a ceremonyceremonia
212
660272
3376
și a doua zi dis-de-dimineață,
se trezesc și fac o ceremonie
11:15
and throwarunca the waterapă away.
213
663672
1224
și aruncă apa respectivă.
11:16
Now, here'saici e a good exampleexemplu
214
664920
1263
Este un bun exemplu
11:18
of spiritualspiritual practicespractici
and geographicalgeografice realitiesrealități combiningcombinând
215
666207
4037
de practici spirituale
și realități geografice combinate
11:22
to bringaduce a distinctdistinct emotionemoţie into life
216
670268
2454
pentru a aduce o emoție distinctă în viață
11:24
and make it disappeardispărea again.
217
672746
1760
și a o face să dispară din nou.
11:27
One of my favoritefavorit emotionsemoții
is a JapaneseJaponeză wordcuvânt, "amaeAMAE."
218
675836
4633
Una din emoțiile mele favorite
este cuvântul japonez „amae”.
11:33
AmaeAMAE is a very commoncomun wordcuvânt in JapanJaponia,
219
681425
2332
Amae este un cuvânt obișnuit în Japonia,
11:35
but it is actuallyde fapt quitedestul de
hardgreu to translateTraduceți.
220
683781
2028
dar este dificil de tradus.
11:37
It meansmijloace something like
the pleasureplăcere that you get
221
685833
2539
Înseamnă ceva ca plăcerea pe care o ai
11:40
when you're ablecapabil to temporarilytemporar
handmână over responsibilityresponsabilitate for your life
222
688396
3994
când ești capabil să predai temporar
responsabilitatea pentru viața ta
11:44
to someonecineva elsealtfel.
223
692414
1304
altcuiva.
11:45
(LaughterRâs)
224
693742
1010
(Râsete)
11:46
Now, anthropologistsantropologi suggestsugera
225
694776
1667
Antropologii sugerează
11:48
that one reasonmotiv why this wordcuvânt
mightar putea have been namednumit and celebratedcelebru
226
696467
4028
că probabil motivul pentru care
acest cuvânt a fost numit și celebrat
11:52
in JapanJaponia
227
700519
1188
în Japonia
11:53
is because of that country'sţării
traditionallytradiţional collectivistcolectiviste culturecultură,
228
701731
3934
este datorită culturii
tradițional-colectiviste a țării,
11:57
whereasîntrucât the feelingsentiment of dependencydependenţa
229
705689
3066
în timp ce sentimentul de dependență
12:00
mayMai be more fraughtplină
amongstîntre EnglishEngleză speakersdifuzoare,
230
708779
2860
poate fi mai neplăcut
printre vorbitorii de engleză,
12:03
who have learnedînvățat to valuevaloare
self-sufficiencyauto-suficienţă and individualismindividualism.
231
711663
4259
care au învățat să aprecieze
auto-suficiența și individualismul.
12:09
This mightar putea be a little simplisticsimplist,
232
717152
2387
Aceasta poate părea un pic simplist,
12:11
but it is tantalizingtantalic.
233
719563
1754
dar este chinuitor.
12:13
What mightar putea our emotionalemoţional languageslimbi
tell us not just about what we feel,
234
721889
5374
Ce ar putea limbile noastre emoționale
să ne spună nu doar despre ce simțim,
12:19
but about what we valuevaloare mostcel mai?
235
727287
2907
ci și despre ce apreciem mai mult?
12:24
MostCele mai multe people who tell us
to paya plati attentionAtenţie to our well-beingbunăstare
236
732877
4104
Cei mai mulți oameni care ne spun
să fim atenți la bunăstarea noastră
12:29
talk of the importanceimportanţă
of namingDenumire our emotionsemoții.
237
737005
3709
vorbesc despre importanța
de a ne numi emoțiile.
12:32
But these namesnumele aren'tnu sunt neutralneutru labelsEtichete.
238
740738
3233
Dar aceste nume nu sunt etichete neutre.
12:35
They are freightedfreighted with our culture'scultura pe
valuesvalorile and expectationsaşteptările,
239
743995
3225
Ele sunt încărcate cu valorile
și așteptările culturii noastre,
12:39
and they transmittransmite ideasidei
about who we think we are.
240
747244
3326
și transmit idei
despre cine credem că suntem.
12:43
LearningDe învăţare newnou and unusualneobișnuit wordscuvinte
for emotionsemoții will help attunearmonie us
241
751650
4072
Învățarea unor cuvinte noi și neobișnuite
pentru emoții ne va ajuta să ne acordăm
12:47
to the more finelyfin grainedgranulat
aspectsaspecte of our innerinterior livesvieți.
242
755746
3487
la cele mai fine aspecte
ale vieților noastre interioare.
12:51
But more than this, I think these
wordscuvinte are worthin valoare de caringîngrijirea about,
243
759802
3706
Dar mai mult decât atât, cred
că aceste cuvinte merită atenția noastră,
12:55
because they remindreaminti us
how powerfulputernic the connectionconexiune is
244
763532
3343
fiindcă ele ne amintesc
cât este de puternică legătura
12:58
betweenîntre what we think
245
766899
1492
dintre ce credem
13:00
and how we endSfârşit up feelingsentiment.
246
768415
1826
și ce ajungem să simțim.
13:03
TrueAdevărat emotionalemoţional intelligenceinteligență
requiresnecesită that we understanda intelege
247
771156
4015
Adevărata inteligență emoțională
ne cere să înțelegem
13:07
the socialsocial, the politicalpolitic,
the culturalcultural forcesforţele
248
775195
4804
forțele sociale, politice, culturale
13:12
that have shapedprofilat what we'vene-am come
to believe about our emotionsemoții
249
780023
3533
care au modelat ceea ce am ajuns
să credem despre emoțiile noastre
13:15
and understanda intelege how happinessfericire
or hatredură or love or angerfurie
250
783580
6118
și să înțelegem cum fericirea
sau ura sau iubirea sau mânia
13:21
mightar putea still be changingschimbare now.
251
789722
2487
încă ne-ar putea schimba acum.
13:24
Because if we want to measuremăsura our emotionsemoții
252
792698
2888
Fiindcă dacă vrem să ne măsurăm emoțiile
13:27
and teacha preda them in our schoolsșcoli
253
795610
1943
și să le predăm la școală
13:29
and listen as our politicianspoliticieni
tell us how importantimportant they are,
254
797577
3609
și să-i ascultăm pe politicieni
spunându-ne cât de importanți sunt,
13:33
then it is a good ideaidee that we understanda intelege
255
801210
2200
atunci e o idee bună să înțelegem
13:35
where the assumptionsipoteze we have about them
256
803434
1956
de unde vine atribuirea
13:37
have come from,
257
805414
1180
pe care le-o dăm,
13:38
and whetherdacă they still
trulycu adevărat speakvorbi to us now.
258
806618
3304
și dacă încă ei ne mai vorbesc acum.
13:43
I want to endSfârşit with an emotionemoţie I oftende multe ori feel
259
811478
2080
Vreau să închei cu o emoție
ce-o simt adesea
13:45
when I'm workinglucru as a historianistoric.
260
813582
1984
când lucrez ca istoric.
13:47
It's a FrenchFranceză wordcuvânt, "dépaysementpaysement."
261
815590
2461
Este un cuvânt franțuzesc, „dépaysement”.
13:50
It evokesevocă the giddyameţitoare disorientationdezorientare
that you feel in an unfamiliarnecunoscute placeloc.
262
818495
4809
Evocă amețitoarea dezorientare
pe care o simțim într-un loc nefamiliar.
13:55
One of my favoritefavorit partspărți
of beingfiind a historianistoric
263
823328
2096
Unul din lucrurile favorite ca istoric
13:57
is when something
I've completelycomplet takenluate for grantedacordat,
264
825448
2484
este când ceva ce am luat de bun
în totalitate,
13:59
some very familiarfamiliar partparte of my life,
265
827956
2571
o parte foarte familiară din viața mea,
14:02
is suddenlybrusc madefăcut strangeciudat again.
266
830551
2084
devine deodată străină din nou.
14:05
paysementpaysement is unsettlingtulburătoare,
267
833262
2817
Dépaysement este neliniștitor,
14:08
but it's excitingemoționant, too.
268
836103
1855
dar este de asemenea și emoționant.
14:09
And I hopesperanţă you mightar putea be havingavând
just a little glimpselicărire of it right now.
269
837982
3534
Și sper că ați putea întrezări
un pic din ea chiar acum.
14:13
Thank you.
270
841540
1167
Vă mulțumesc.
14:14
(ApplauseAplauze)
271
842731
2801
(Aplauze)
Translated by Mihaida Meila
Reviewed by Bianca Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com