ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com
TEDxBeaconStreet

Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

Robert Waldinger: Od čega je satkan dobar život? Lekcije iz najdužeg istraživanja o sreći

Filmed:
31,511,567 views

Što nas čini sretnima i zdravima tijekom cijelog života? Ako mislite da je to slava ili bogatstvo, niste jedini - ali, ako je vjerovati psihijatru Robertu Waldingeru, u krivu ste. Waldinger, nositelj 75-ogodišnjeg istraživanja o razvoju odraslih, ima dosad neviđeni pristup podatcima o istinskoj sreći i zadovoljstvu. U ovom govoru s nama dijeli tri važne stvari kojima nas je naučilo ovo istraživanje, kao i praktične, no prastare mudrosti o tome kako izgraditi dugačak život koji će nas ispunjavati.
- Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
What keepsčuva us healthyzdrav and happysretan
0
760
2975
Što nas čini zdravima i sretnima
00:15
as we go throughkroz life?
1
3760
1560
dok prolazimo kroz život?
00:18
If you were going to investInvestirati now
2
6520
2496
Da sada ulažete
00:21
in your futurebudućnost bestnajbolje selfsam,
3
9040
2056
u svoju buduću bolju verziju,
00:23
where would you put your time
and your energyenergija?
4
11120
2960
u što biste uložili
svoje vrijeme i energiju?
00:27
There was a recentnedavni surveypregled of millennialsMillennials
5
15120
2416
U nedavnom istraživanju generacije Y
00:29
askingtraži them what theirnjihov
mostnajviše importantvažno life goalsciljevi were,
6
17560
5176
ispitanike su pitali što su im
najvažniji životni ciljevi
00:34
and over 80 percentposto said
7
22760
2016
i preko 80% ispitanika izjavilo je
00:36
that a majorglavni life goalcilj for them
was to get richbogat.
8
24800
4136
da je jedan od njihovih
najvećih životnih ciljeva obogatiti se.
00:40
And anotherjoš 50 percentposto
of those sameisti youngmladi adultsodrasli
9
28960
4336
Drugih 50% tih istih mladih odraslih osoba
00:45
said that anotherjoš majorglavni life goalcilj
10
33320
2536
tvrdi da im je jedan
od najvećih životnih ciljeva
00:47
was to becomepostati famouspoznat.
11
35880
1840
postati poznat/a.
00:50
(LaughterSmijeh)
12
38960
1216
(Smijeh)
00:52
And we're constantlykonstantno told
to leanmršav in to work, to pushgurnuti harderteže
13
40200
6656
Stalno nam govore
da se bacimo na posao, da se više trudimo
00:58
and achievepostići more.
14
46880
2056
kako bismo više postigli.
01:00
We're givendan the impressionutisak that these
are the things that we need to go after
15
48960
3656
Stekli smo dojam da su to stvari
kojima moramo težiti
01:04
in ordernarudžba to have a good life.
16
52640
1816
kako bismo živjeli dobrim životima.
01:06
PicturesSlike of entirečitav livesživot,
17
54480
2216
Slike cjelokupnih života,
01:08
of the choicesizbori that people make
and how those choicesizbori work out for them,
18
56720
5216
izbora na koje se ljudi odluče
i kakvima se ti izbori za njih pokažu
01:13
those picturesSlike
are almostskoro impossiblenemoguće to get.
19
61960
2880
gotovo je nemoguće dobiti.
01:18
MostVećina of what we know about humanljudski life
20
66080
3056
Većinu toga što nam je
poznato o ljudskom životu
01:21
we know from askingtraži people
to rememberzapamtiti the pastprošlost,
21
69160
3456
saznali smo tražeći od ljudi
da se prisjete prošlosti
01:24
and as we know, hindsightzaključak
is anything but 20/20.
22
72640
4776
i, kao što već znamo, sjećanja
nisu pretjerano pouzadana.
01:29
We forgetzaboraviti vastogroman amountsiznosi
of what happensdogađa se to us in life,
23
77440
3696
Puno toga što nam se dogodi tijekom života
jednostavno zaboravimo,
01:33
and sometimesponekad memorymemorija
is downrightStvarno creativekreativan.
24
81160
2880
a nekada naša sjećanja
postanu strašno kreativna.
01:36
But what if we could watch entirečitav livesživot
25
84800
4376
Ali što kad bismo mogli
gledati cijele naše živote
01:41
as they unfoldrazvijati throughkroz time?
26
89200
2856
kako se postepeno razvijaju?
01:44
What if we could studystudija people
from the time that they were teenagerstinejdžeri
27
92080
3976
Što kad bismo mogli proučavati ljude
od tinejdžerske dobi
01:48
all the way into oldstar agedob
28
96080
2736
sve do starosti
01:50
to see what really keepsčuva people
happysretan and healthyzdrav?
29
98840
3360
kako bismo vidjeli što ljude uistinu
čini sretnima i zdravima?
01:55
We did that.
30
103560
1200
Mi smo to i učinili.
01:57
The HarvardHarvard StudyStudija of AdultOdrasla osoba DevelopmentRazvoj
31
105640
2216
Harvardsko istraživanje o razvoju mladih
01:59
maysvibanj be the longestnajduži studystudija
of adultodrasla osoba life that's ever been doneučinio.
32
107880
4760
možda je i najduže istraživanje
o odraslosti ikada provedeno.
02:05
For 75 yearsgodina, we'veimamo trackedprati
the livesživot of 724 menmuškarci,
33
113720
6120
Punih 75 godina pratili smo
živote 724 muškarca,
02:13
yeargodina after yeargodina, askingtraži about theirnjihov work,
theirnjihov home livesživot, theirnjihov healthzdravlje,
34
121360
4496
godinu za godinu ispitivali smo ih
o karijeri, obiteljskom životu, zdravlju,
02:17
and of coursenaravno askingtraži all alonguz the way
withoutbez knowingpoznavanje how theirnjihov life storiespriče
35
125880
4376
i to smo ih ispitivali cijelo vrijeme
ne znajući kako će njihove životne priče
02:22
were going to turnskretanje out.
36
130280
1440
završiti.
02:25
StudiesStudije like this are exceedinglyiznimno rarerijedak.
37
133280
3616
Istraživanja poput ovoga
iznimno su rijetka.
02:28
AlmostGotovo all projectsprojekti of this kindljubazan
fallpad apartosim withinunutar a decadedesetljeće
38
136920
4056
Gotovo svi projekti ove vrste
raspadnu se unutar deset godina
02:33
because too manymnogi people
droppad out of the studystudija,
39
141000
3176
jer previše ispitanika odustane
od sudjelovanja u istraživanju,
02:36
or fundingfinanciranje for the researchistraživanje driessuši up,
40
144200
2896
ili izvori financiranja
istraživanja presuše,
02:39
or the researchersistraživači get distractedometen,
41
147120
2256
ili si istraživači nađu drugu zanimaciju
02:41
or they dieumrijeti, and nobodynitko movespotezi the balllopta
furtherunaprijediti down the fieldpolje.
42
149400
4080
ili umru i nitko ne nastavi njihov posao.
02:46
But throughkroz a combinationkombinacija of lucksreća
43
154280
2256
No, kombinacijom sreće
02:48
and the persistenceupornost
of severalnekoliko generationsgeneracije of researchersistraživači,
44
156560
3696
i upornosti nekoliko
generacija istraživača
02:52
this studystudija has survivedpreživio.
45
160280
1560
ovo je istraživanje preživjelo.
02:54
About 60 of our originalizvornik 724 menmuškarci
46
162520
4496
Otprilike 60 od naša
originalna 724 muškarca
02:59
are still aliveživ,
47
167040
1296
još je uvijek živo,
03:00
still participatingkoji sudjeluje in the studystudija,
48
168360
2176
još uvijek sudjeluju u istraživanju,
03:02
mostnajviše of them in theirnjihov 90s.
49
170560
2040
a većina njih u devedesetim je godinama.
03:05
And we are now beginningpočetak to studystudija
50
173560
1896
Sada počinjemo istraživati
03:07
the more than 2,000 childrendjeca of these menmuškarci.
51
175480
3360
više od 2 000 djece ovih muškaraca.
03:11
And I'm the fourthČetvrta directordirektor of the studystudija.
52
179680
2320
Ja sam četvrti voditelj ovog istraživanja.
03:15
SinceOd 1938, we'veimamo trackedprati the livesživot
of two groupsgrupe of menmuškarci.
53
183400
4736
Od 1938. pratili smo živote
dviju skupina muškaraca.
03:20
The first groupskupina startedpočeo in the studystudija
54
188160
2136
Prva se skupina uključila u istraživanje
03:22
when they were sophomoressophomores
at HarvardHarvard CollegeKoledž.
55
190320
2696
kada su bili na drugoj godini
studija na Harvardu.
03:25
They all finishedgotov collegekoledž
duringza vrijeme WorldSvijet WarRat IIII,
56
193040
2816
Svi su završili fakultet
tijekom Drugog svjetskog rata,
03:27
and then mostnajviše wentotišao off
to serveposlužiti in the warrat.
57
195880
2440
a zatim je većina otišla
sudjelovati u ratu.
03:31
And the seconddrugi groupskupina that we'veimamo followedslijedi
58
199280
2136
Druga skupina čije smo živote pratili
03:33
was a groupskupina of boysdječaci
from Boston'sBoston poorestnajsiromašnija neighborhoodsčetvrti,
59
201440
4176
bila je skupina dječaka
iz najsiromašnijih dijelova Bostona.
03:37
boysdječaci who were chosenodabran for the studystudija
60
205640
2016
Bili su to dječaci koji su namjerno
03:39
specificallyposebno because they were
from some of the mostnajviše troubledproblematičan
61
207680
3336
izabrani za istraživanje jer su dolazili
iz najproblematičnijih
03:43
and disadvantagednepovoljnom položaju familiesobitelji
62
211040
1856
i najuskraćenijih obitelji
03:44
in the BostonBoston of the 1930s.
63
212920
2736
u Bostonu 1930-ih godina.
03:47
MostVećina livedživjeli in tenementsstambene zgrade,
manymnogi withoutbez hotvruće and coldhladno runningtrčanje watervoda.
64
215680
4600
Većina je živjela kao podstanari,
a mnogi bez tople i hladne vode.
03:54
When they enteredušao the studystudija,
65
222520
1896
Kada su se uključili u istraživanje,
03:56
all of these teenagerstinejdžeri were interviewedintervjuiran.
66
224440
2936
svi su tinejdžeri prošli intervju,
03:59
They were givendan medicalmedicinski examsispiti.
67
227400
2216
medicinske preglede,
04:01
We wentotišao to theirnjihov homeskuća
and we interviewedintervjuiran theirnjihov parentsroditelji.
68
229640
3536
obišli smo im kuće
i intervjuirali im roditelje,
04:05
And then these teenagerstinejdžeri
grewrastao up into adultsodrasli
69
233200
2376
a onda su ti tinejdžeri
izrasli u odrasle ljude
04:07
who enteredušao all walksšetnje of life.
70
235600
2416
koji su bavili svim mogućim zanimanjima;
04:10
They becamepostao factorytvornica workersradnici and lawyersodvjetnici
and bricklayerszidari and doctorsliječnici,
71
238040
6096
postali su tvornički radnici,
odvjetnici, zidari i doktori,
04:16
one PresidentPredsjednik of the UnitedUjedinjeni StatesDržava.
72
244160
2360
a jedan je postao i predsjednik SAD-a.
04:20
Some developedrazvijen alcoholismalkoholizam.
A fewnekoliko developedrazvijen schizophreniashizofrenija.
73
248160
4240
Neki su postali alkoholičari,
neki su oboljeli od šizofrenije,
04:25
Some climbedpopeo the socialsocijalni ladderljestve
74
253320
2296
neki su popravili svoj društveni status,
04:27
from the bottomdno
all the way to the very topvrh,
75
255640
3216
pa su se tako s dna uzdigli na sam vrh,
04:30
and some madenapravljen that journeyputovanje
in the oppositesuprotan directionsmjer.
76
258880
3280
a neki su ga pak potpuno pokvarili.
04:35
The foundersOsnivači of this studystudija
77
263520
2936
Osnivači ovog istraživanja
04:38
would never in theirnjihov wildestnajluđim dreamssnovi
78
266480
2016
nikada ne bi ni pomislili
04:40
have imaginedzamislio that I would be
standingstajati here todaydanas, 75 yearsgodina laterkasnije,
79
268520
4536
da ću ja ovdje stajati nakon 75 godina
04:45
tellingreći you that
the studystudija still continuesnastavlja.
80
273080
3080
i govoriti vam o tome
kako ovo istraživanje i dalje traje.
04:49
EverySvaki two yearsgodina, our patientpacijent
and dedicatedposvećen researchistraživanje staffosoblje
81
277280
3616
Svake dvije godine naše strpljivo
i predano istraživačko osoblje
04:52
callspozivi up our menmuškarci
and askspita them if we can sendposlati them
82
280920
3056
zove naše ispitanike
i pita ih možemo li im poslati
04:56
yetjoš one more setset of questionspitanja
about theirnjihov livesživot.
83
284000
3120
još jedan upitnik o njihovim životima.
05:00
ManyMnogi of the innerunutrašnji cityGrad BostonBoston menmuškarci askpitati us,
84
288040
3576
Mnogo ispitanika
iz središta Bostona pita nas:
05:03
"Why do you keep wantingu nedostatku to studystudija me?
My life just isn't that interestingzanimljiv."
85
291640
3880
"Zašto me još uvijek želite istraživati?
Moj život uopće nije toliko zanimljiv."
05:08
The HarvardHarvard menmuškarci never askpitati that questionpitanje.
86
296600
2376
Ispitanici s Harvarda
nas to nikad ne pitaju.
05:11
(LaughterSmijeh)
87
299000
5200
(Smijeh)
05:20
To get the clearestnajjasniji pictureslika
of these livesživot,
88
308920
2856
Kako bismo dobili što jasniju sliku
o njihovim životima,
05:23
we don't just sendposlati them questionnairesupitnika.
89
311800
2936
ne pošaljemo im samo upitnik.
05:26
We interviewintervju them in theirnjihov livingživot roomssobe.
90
314760
2456
Intervjuiramo ih
u njihovom dnevnom boravku,
05:29
We get theirnjihov medicalmedicinski recordsploče
from theirnjihov doctorsliječnici.
91
317240
2936
od njihovih liječnika
tražimo povijest bolesti,
05:32
We drawizvući theirnjihov bloodkrv, we scanskenirati theirnjihov brainsmozak,
92
320200
2496
šaljemo ih na vađenje krvi
i skeniranje mozga.
05:34
we talk to theirnjihov childrendjeca.
93
322720
1696
Razgovaramo s njihovom djecom,
05:36
We videotapevideokaseta them talkingkoji govori with theirnjihov wivessupruge
about theirnjihov deepestnajdublja concernszabrinutost.
94
324440
5256
snimamo ih dok sa suprugama
razgovaraju o najdubljim strahovima.
05:41
And when, about a decadedesetljeće agoprije,
we finallykonačno askedpitao the wivessupruge
95
329720
3536
Kada smo prije desetak godina
konačno i njihove supruge pitali
05:45
if they would joinpridružiti us
as membersčlanovi of the studystudija,
96
333280
2376
žele li i one biti
ispitanice u istraživanju,
05:47
manymnogi of the womenžene said,
"You know, it's about time."
97
335680
2696
mnoge su rekle:
"Bilo je i vrijeme da me to pitate."
05:50
(LaughterSmijeh)
98
338400
1056
(Smijeh)
05:51
So what have we learnednaučeno?
99
339480
1696
Što smo naučili?
05:53
What are the lessonslekcije that come
from the tensdeseci of thousandstisuća of pagesstranica
100
341200
5216
Što smo naučili
iz desetaka tisuća stranica
05:58
of informationinformacija that we'veimamo generatedgeneriran
101
346440
3056
podataka koje smo prikupili
06:01
on these livesživot?
102
349520
1200
o ovim životima?
06:03
Well, the lessonslekcije aren'tnisu about wealthbogatstvo
or fameslava or workingrad harderteže and harderteže.
103
351720
5600
Nismo ništa naučili o bogatstvu,
slavi i napornom radu.
06:10
The clearestnajjasniji messageporuka that we get
from this 75-year-godina studystudija is this:
104
358520
6296
Najjasnija poruka koju smo izvukli
iz ovog 75-ogodišnjeg istraživanja jest:
06:16
Good relationshipsodnosa keep us
happiersretniji and healthierzdravije. PeriodRazdoblje.
105
364840
5200
Dobri odnosi čine nas
sretnijima i zdravijima. Točka.
06:23
We'veMoramo learnednaučeno threetri bigvelika lessonslekcije
about relationshipsodnosa.
106
371000
3816
Naučili smo tri velike stvari o odnosima.
06:26
The first is that socialsocijalni connectionsveze
are really good for us,
107
374840
4096
Prva - društvene veze
uistinu su dobre za nas,
06:30
and that lonelinessSamoća killsubija.
108
378960
2496
a usamljenost nas ubija.
06:33
It turnsokreti out that people
who are more sociallydruštveno connectedpovezan
109
381480
3656
Ljudi koji su društveno povezaniji
06:37
to familyobitelj, to friendsprijatelji, to communityzajednica,
110
385160
3096
s obitelji, prijateljima i zajednicom
06:40
are happiersretniji, they're physicallytjelesno healthierzdravije,
and they liveživjeti longerviše
111
388280
4696
sretniji su, fizički zdraviji i duže žive
06:45
than people who are lessmanje well connectedpovezan.
112
393000
3376
od ljudi koju su manje dobro povezani.
06:48
And the experienceiskustvo of lonelinessSamoća
turnsokreti out to be toxicotrovan.
113
396400
3416
Usamljenost je toksična.
06:51
People who are more isolatedizolirani
than they want to be from othersdrugi
114
399840
5136
Ljudi koji su izoliraniji
nego što bi htjeli biti
06:57
find that they are lessmanje happysretan,
115
405000
3216
manje su sretni,
07:00
theirnjihov healthzdravlje declinesodbija earlierranije in midlifesrednjih godina,
116
408240
2936
kvaliteta zdravlja opada im ranije
tijekom srednjih godina,
07:03
theirnjihov brainmozak functioningfunkcioniranje declinesodbija soonerprije
117
411200
2216
funkcije mozga ranije opadaju
07:05
and they liveživjeti shorterkraće livesživot
than people who are not lonelyusamljen.
118
413440
3560
te žive kraće nego ljudi
koji nisu usamljeni.
07:10
And the sadtužan factčinjenica
is that at any givendan time,
119
418040
3216
Rastužuje činjenica da
07:13
more than one in fivepet AmericansAmerikanci
will reportizvješće that they're lonelyusamljen.
120
421280
4600
svaki peti Amerikanac
tvrdi da je usamljen.
07:19
And we know that you
can be lonelyusamljen in a crowdgužva
121
427040
2656
Znamo da možemo
biti usamljeni i u gomili ljudi,
07:21
and you can be lonelyusamljen in a marriagebrak,
122
429720
2656
a možemo biti usamljeni i u braku.
07:24
so the seconddrugi bigvelika lessonlekcija that we learnednaučeno
123
432400
2136
Stoga je druga velika stvar
koju smo naučili
07:26
is that it's not just
the numberbroj of friendsprijatelji you have,
124
434560
3096
ta da nije bitan
samo broj prijatelja koje imamo,
07:29
and it's not whetherda li or not
you're in a committedpredan relationshipodnos,
125
437680
3496
a ni to jeste li u ozbiljnoj vezi,
07:33
but it's the qualitykvaliteta
of your closeblizu relationshipsodnosa that matterspitanja.
126
441200
4640
već je bitna kvaliteta tih bliskih odnosa.
07:38
It turnsokreti out that livingživot in the midstusred
of conflictsukob is really badloše for our healthzdravlje.
127
446560
4776
Život u središtu konflikta
loš je po zdravlje.
07:43
High-conflictVisoko-sukoba marriagesbrakovi, for exampleprimjer,
withoutbez much affectionljubav,
128
451360
3976
Npr. visokokonfliktni brakovi
bez previše ljubavi
07:47
turnskretanje out to be very badloše for our healthzdravlje,
perhapsmožda worsegore than gettinguzimajući divorcedrastavljen.
129
455360
5776
jako su loši po naše zdravlje,
možda čak i gori od razvoda.
07:53
And livingživot in the midstusred of good,
warmtoplo relationshipsodnosa is protectivezaštitni.
130
461160
4776
Život u dobrim, toplim odnosima
služi kao zaštitni faktor.
07:57
OnceJednom we had followedslijedi our menmuškarci
all the way into theirnjihov 80s,
131
465960
3096
Kad smo naše ispitanike dopratili
sve do njihovih 80-ih godina,
08:01
we wanted to look back at them at midlifesrednjih godina
132
469080
3016
odlučili smo prisjetiti se
njihove srednje dobi
08:04
and to see if we could predictpredvidjeti
133
472120
1576
da vidimo možemo li predvidjeti
08:05
who was going to growrasti
into a happysretan, healthyzdrav octogenarianoctogenarian
134
473720
3976
tko će izrasti u sretnog,
zdravog osamdesetogodišnjaka,
08:09
and who wasn'tnije.
135
477720
1200
a tko neće.
08:11
And when we gatheredokupilo togetherzajedno
everything we knewznao about them
136
479680
4216
Kad smo skupili sve što smo znali o njima
08:15
at agedob 50,
137
483920
1360
u 50. godini,
08:18
it wasn'tnije theirnjihov middlesrednji agedob
cholesterolkolesterol levelsrazina
138
486080
2536
nije njihova razina kolesterola u toj dobi
08:20
that predictedpredvidjeti how they
were going to growrasti oldstar.
139
488640
2896
bila ta koja nam je pomogla
predvidjeti kako će ostariti,
08:23
It was how satisfiedzadovoljan they were
in theirnjihov relationshipsodnosa.
140
491560
3456
već njihovo zadovoljstvo
odnosima koje imaju.
08:27
The people who were the mostnajviše satisfiedzadovoljan
in theirnjihov relationshipsodnosa at agedob 50
141
495040
4896
Oni koji su bili najzadovoljniji
svojim vezama u 50. godini
08:31
were the healthiestnajzdravije at agedob 80.
142
499960
2400
bili su najzdraviji s 80 godina.
08:35
And good, closeblizu relationshipsodnosa
seemčiniti se to buffertampon us
143
503680
3176
Dobre, bliske veze štite nas
08:38
from some of the slingsPRIVEZNICE and arrowsstrelice
of gettinguzimajući oldstar.
144
506880
2760
od nekih teškoća koje uzrokuje starenje.
08:42
Our mostnajviše happilySretno partneredsudionik menmuškarci and womenžene
145
510480
3976
Najsretniji parovi
08:46
reportedizvijestio, in theirnjihov 80s,
146
514480
2055
u svojim 80-im godinama tvrdili su
08:48
that on the daysdana
when they had more physicalfizička painbol,
147
516559
2937
da su i onim danima
kad su iskusili više fizičke boli
08:51
theirnjihov moodraspoloženje stayedostao just as happysretan.
148
519520
1960
bili jednako dobro raspoloženi,
08:54
But the people who were
in unhappynesretan relationshipsodnosa,
149
522400
3256
ali nesretni parovi
08:57
on the daysdana when they
reportedizvijestio more physicalfizička painbol,
150
525680
2936
tvrdili da je tim danima
09:00
it was magnifiedveliča by more emotionalemotivan painbol.
151
528640
3040
njihova duševna bol bila još veća.
09:04
And the thirdtreći bigvelika lessonlekcija that we learnednaučeno
about relationshipsodnosa and our healthzdravlje
152
532360
4376
Treća velika stvar koju smo naučili
o odnosima i zdravlju jest:
09:08
is that good relationshipsodnosa
don't just protectzaštititi our bodiestjelesa,
153
536760
3256
dobri odnosi ne štite samo naša tijela
09:12
they protectzaštititi our brainsmozak.
154
540040
1480
već i naše umove.
09:14
It turnsokreti out that beingbiće
in a securelySigurno attachedprivržen relationshipodnos
155
542440
4656
Veza u kojoj vlada sigurna privrženost
09:19
to anotherjoš personosoba in your 80s
is protectivezaštitni,
156
547120
3896
drugoj osobi u osamdesetim godinama
djeluje kao zaštitni faktor.
09:23
that the people who are in relationshipsodnosa
157
551040
1976
Osobama koje su u vezama
09:25
where they really feel they can countračunati
on the other personosoba in timesputa of need,
158
553040
4136
u kojima znaju da mogu računati
na drugu osobu u teškoćama
09:29
those people'snarodno memoriessjećanja
stayboravak sharperoštrije longerviše.
159
557200
3696
pamćenje duže ostaje netaknuto.
09:32
And the people in relationshipsodnosa
160
560920
1496
Osobe u vezama
09:34
where they feel they really
can't countračunati on the other one,
161
562440
3136
u kojima se osjećaju kao da ne mogu
računati na drugu osobu
09:37
those are the people who experienceiskustvo
earlierranije memorymemorija declineodbiti.
162
565600
3880
pate od ranijeg gubitka pamćenja.
09:42
And those good relationshipsodnosa,
they don't have to be smoothglatko, nesmetano all the time.
163
570520
3456
Te dobre veze ne moraju uvijek biti takve.
09:46
Some of our octogenarianoctogenarian couplesparovi
could bickerBoc with eachsvaki other
164
574000
3576
Neki od 80-ogodišnjih parova svađali su se
09:49
day in and day out,
165
577600
1736
iz dana u dan,
09:51
but as long as they feltosjećala that they
could really countračunati on the other
166
579360
3176
ali sve dok su imali osjećaj
da zaista mogu računati jedno na drugo
09:54
when the going got toughtvrd,
167
582560
1816
kad zagusti,
09:56
those argumentsargumenti didn't take a tollcestarina
on theirnjihov memoriessjećanja.
168
584400
3600
te svađe nisu negativno
utjecale na njihovo pamćenje.
10:01
So this messageporuka,
169
589600
2736
Ova poruka
10:04
that good, closeblizu relationshipsodnosa
are good for our healthzdravlje and well-beingblagostanje,
170
592360
5696
da su dobre bliske veze dobre
za naše zdravlje i blagostanje
10:10
this is wisdommudrost that's as oldstar as the hillsbrda.
171
598080
2936
mudrost je stara kao i sam svijet.
10:13
Why is this so hardteško to get
and so easylako to ignorezanemariti?
172
601040
3840
Zašto je to tako teško postići,
a tako lako ignorirati?
10:17
Well, we're humanljudski.
173
605560
1456
Mi smo samo ljudi.
10:19
What we'dmi bismo really like is a quickbrz fixpopraviti,
174
607040
2816
Htjeli bismo brzo rješenje,
10:21
something we can get
175
609880
1696
nešto što će naše živote
10:23
that'llto će make our livesživot good
and keep them that way.
176
611600
2760
poboljšati i pomoći nam da takvi i ostanu.
10:27
RelationshipsOdnosa are messyu neredu
and they're complicatedsložen
177
615320
3336
Veze su burne i komplicirane,
10:30
and the hardteško work of tendingbrine o
to familyobitelj and friendsprijatelji,
178
618680
3816
a sav trud koji ulažemo
u brigu za obitelj i prijatelje
10:34
it's not sexyseksi or glamorousčaroban.
179
622520
2656
nije ni seksi, a ni glamurozan.
10:37
It's alsotakođer lifelongdoživotan. It never endskrajevi.
180
625200
3336
Cjeloživotan je, nema mu kraja.
10:40
The people in our 75-year-godina studystudija
who were the happiestnajsretniji in retirementodlazak u mirovinu
181
628560
5056
Naši ispitanici koji su bili najsretniji
kad su otišli u mirovinu
10:45
were the people who had activelyaktivno workedradio
to replacezamijeniti workmateskolegama with newnovi playmatesprijatelji.
182
633640
5816
bili su oni koji su radili na tome da
kolege zamijene novim prijateljima.
10:51
Just like the millennialsMillennials
in that recentnedavni surveypregled,
183
639480
2976
Baš poput generacije Y
u tom nedavnom istraživanju
10:54
manymnogi of our menmuškarci when they
were startingpolazeći out as youngmladi adultsodrasli
184
642480
3616
mnogi naši ispitanici su kao mladi ljudi
10:58
really believedvjerovao that fameslava and wealthbogatstvo
and highvisok achievementdostignuće
185
646120
4016
zaista vjerovali da je slava,
bogatstvo i veliki uspjeh
11:02
were what they neededpotreban to go after
to have a good life.
186
650160
3936
to što im je potrebno za dobar život,
11:06
But over and over, over these 75 yearsgodina,
our studystudija has shownprikazan
187
654120
4176
ali tijekom ovih 75 godina
naše je istraživanje pokazalo
11:10
that the people who faredprošla the bestnajbolje were
the people who leanednagne in to relationshipsodnosa,
188
658320
5656
da su najbolje prošli upravo oni
koji su najviše ulagali u odnose
11:16
with familyobitelj, with friendsprijatelji, with communityzajednica.
189
664000
3240
s obitelji, prijateljima i zajednicom.
11:21
So what about you?
190
669080
1976
Što to znači za vas?
11:23
Let's say you're 25,
or you're 40, or you're 60.
191
671080
3760
Recimo da vam je sad 25 g., ili 40 ili 60.
11:27
What mightmoć leaningkosi in
to relationshipsodnosa even look like?
192
675800
2960
Kako bi ulaganje u odnose
uopće trebalo izgledati?
11:31
Well, the possibilitiesmogućnosti
are practicallypraktički endlessbeskrajan.
193
679760
3120
Mogućnosti su neograničene.
11:35
It mightmoć be something as simplejednostavan
as replacingzamjena screenzaslon time with people time
194
683600
6096
Možete učiniti nešto jednostavno kao npr.
odmaknuti se od ekrana i približiti ljudima
11:41
or liveningmalo oživi up a stalemokraća relationshipodnos
by doing something newnovi togetherzajedno,
195
689720
4456
ili oživjeti dosadnu vezu
nekom novom aktivnosti,
11:46
long walksšetnje or datedatum nightsnoću,
196
694200
2200
dugim šetnjama ili spojevima.
11:49
or reachingdostizanje out to that familyobitelj memberčlan
who you haven'tnisu spokengovorni to in yearsgodina,
197
697360
4856
Ili javiti se nekom članu obitelji
s kojim niste razgovarali godinama
11:54
because those all-too-commonsve-previše-često familyobitelj feudsOsveta
198
702240
3496
jer te česte obiteljske svađe
11:57
take a terribleužasan tollcestarina
199
705760
2216
ostavljaju trag
12:00
on the people who holddržati the grudgeszamjerke.
200
708000
2080
na zlopamtilima.
12:04
I'd like to closeblizu with a quotecitat
from MarkMark TwainTwain.
201
712000
3920
Završit ću citatom Marka Twaina
12:09
More than a centurystoljeće agoprije,
202
717280
2376
koji se prije više od stotinjak godina
12:11
he was looking back on his life,
203
719680
2616
osvrtao na svoj život
12:14
and he wrotenapisao this:
204
722320
1280
i napisao ovo:
12:16
"There isn't time, so briefkratak is life,
205
724840
3696
"Vremena nema, prekratak je život,
12:20
for bickeringsbickerings, apologiesisprike,
heartburningsheartburnings, callingspozive to accountračun.
206
728560
5160
za svađe, isprike,
srcobolje, pozivanja na red.
12:26
There is only time for lovingkoji voli,
207
734720
2816
Vremena ima jedino za ljubav,
12:29
and but an instanttrenutak,
so to speakgovoriti, for that."
208
737560
3720
a i za nju, takoreći, imamo tek časak."
12:34
The good life is builtizgrađen
with good relationshipsodnosa.
209
742760
4376
Dobar život satkan je od dobrih veza.
12:39
Thank you.
210
747160
1216
Hvala vam.
12:40
(ApplausePljesak)
211
748400
5440
(Pljesak)
Translated by Anja Kolobarić
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com