ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com
TEDxBeaconStreet

Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

Роберт Волдінґер: Яке воно - хороше життя? Уроки з найдовшого дослідження про щастя

Filmed:
31,511,567 views

Що робить нас щасливими і здоровими упродовж життя? Якщо ви гадаєте, що це слава і гроші, то ви не одні такі. Але згідно зі словами психіатра Роберта Волінґера, ви помиляєтеся. Як керівник 75-річного дослідження про розвиток дорослих, Волдінґер має безпрецедентний доступ до даних про справжнє щастя і задоволення. У своєму виступі він ділиться трьома важливими уроками з дослідження, а також практичними порадами, старою як світ мудрістю про те, як мати довге щасливе життя.
- Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
What keepsтримає us healthyздоровий and happyщасливий
0
760
2975
Що робить нас
здоровими і щасливими
00:15
as we go throughчерез life?
1
3760
1560
протягом усього нашого життя?
00:18
If you were going to investінвестувати now
2
6520
2496
Якби ви зараз інвестували
00:21
in your futureмайбутнє bestнайкраще selfсамоврядування,
3
9040
2056
у найкращу версію
майбутнього себе,
00:23
where would you put your time
and your energyенергія?
4
11120
2960
куди б ви спрямували
свій час і енергію?
00:27
There was a recentостаннім часом surveyобстеження of millennialsMillennials
5
15120
2416
В останньому дослідженні
покоління ігрек,
00:29
askingзапитую them what theirїх
mostнайбільше importantважливо life goalsцілі were,
6
17560
5176
де його представників спитали про
найважливіші життєві цілі,
00:34
and over 80 percentвідсоток said
7
22760
2016
більше, ніж 80 відсотків відповіли,
00:36
that a majorмажор life goalмета for them
was to get richбагатий.
8
24800
4136
що найбільшою життєвою ціллю
для них було розбагатіти.
00:40
And anotherінший 50 percentвідсоток
of those sameтой же youngмолодий adultsдорослі
9
28960
4336
Ще 50 відсотків
цих молодих людей
00:45
said that anotherінший majorмажор life goalмета
10
33320
2536
відповіли, що ще однією
головною життєвою ціллю
00:47
was to becomeстати famousзнаменитий.
11
35880
1840
було стати відомим.
00:50
(LaughterСміх)
12
38960
1216
(Сміх)
00:52
And we're constantlyпостійно told
to leanнахиляйся in to work, to pushтиснути harderважче
13
40200
6656
Нам постійно кажуть
наполегливо працювати, старатися
00:58
and achieveдомогтися more.
14
46880
2056
і досягати більшого.
01:00
We're givenдано the impressionвраження that these
are the things that we need to go after
15
48960
3656
У нас складається враження,
що саме цього і треба досягати,
01:04
in orderзамовлення to have a good life.
16
52640
1816
щоб жити щасливо.
01:06
PicturesФотографії of entireцілий livesживе,
17
54480
2216
Картинки всього життя,
01:08
of the choicesвибір that people make
and how those choicesвибір work out for them,
18
56720
5216
рішень, які приймають люди,
і які вони для них мають наслідки,
01:13
those picturesмалюнки
are almostмайже impossibleнеможливо to get.
19
61960
2880
ці картинки майже
неможливо дістати.
01:18
MostБільшість of what we know about humanлюдина life
20
66080
3056
Більшість того,
що ми знаємо про життя,
01:21
we know from askingзапитую people
to rememberзгадаймо the pastминуле,
21
69160
3456
ми знаємо з відповідей,
коли просимо людей згадати минуле.
01:24
and as we know, hindsightОзираючись назад
is anything but 20/20.
22
72640
4776
А як ми знаємо,
люди по шкоді мудрі.
01:29
We forgetзабувай vastвеличезний amountsсуми
of what happensбуває to us in life,
23
77440
3696
Ми забуваємо стільки
подій з нашого життя,
01:33
and sometimesіноді memoryпам'ять
is downrightпрямо-таки creativeкреативний.
24
81160
2880
що наша пам'ять, буває,
креативить на повну.
01:36
But what if we could watch entireцілий livesживе
25
84800
4376
Але що, якби ми могли
спостерігати, як ціле життя
01:41
as they unfoldрозгортатися throughчерез time?
26
89200
2856
розгортається у часі?
01:44
What if we could studyвивчення people
from the time that they were teenagersпідлітки
27
92080
3976
Що, якби ми могли вивчати
людей з їхніх підліткових років
01:48
all the way into oldстарий ageвік
28
96080
2736
аж до самої старості,
01:50
to see what really keepsтримає people
happyщасливий and healthyздоровий?
29
98840
3360
щоб побачити, що ж робить
людей здоровими і щасливими?
01:55
We did that.
30
103560
1200
Ми так і зробили.
01:57
The HarvardГарвардський університет StudyДослідження of AdultДля дорослих DevelopmentРозвиток
31
105640
2216
Дослідження розвитку
дорослих у Гарварді -
01:59
mayможе be the longestнайдовший studyвивчення
of adultдорослий life that's ever been doneзроблено.
32
107880
4760
чи не найдовше дослідження
життя дорослих в історії науки.
02:05
For 75 yearsроків, we'veми маємо trackedвідстежувати
the livesживе of 724 menчоловіки,
33
113720
6120
75 років ми стежили за
життями 734 чоловіків.
02:13
yearрік after yearрік, askingзапитую about theirїх work,
theirїх home livesживе, theirїх healthздоров'я,
34
121360
4496
Рік за роком ми питали їх
про роботу, сім'ю, здоров'я,
02:17
and of courseзвичайно askingзапитую all alongразом the way
withoutбез knowingзнаючи how theirїх life storiesоповідання
35
125880
4376
і всі ці роки ми робили це,
не знаючи, чим обернуться
їхні життєві історії.
02:22
were going to turnповорот out.
36
130280
1440
02:25
StudiesДослідження like this are exceedinglyнадзвичайно rareрідко.
37
133280
3616
Дослідження, такі як наше,
надзвичайно рідкісні.
02:28
AlmostМайже all projectsпроекти of this kindдоброзичливий
fallпадати apartокремо withinв межах a decadeдесятиліття
38
136920
4056
Майже всі схожі проекти
закриваються у перші десять років,
02:33
because too manyбагато хто people
dropпадіння out of the studyвивчення,
39
141000
3176
бо забагато людей
випадає з дослідження,
02:36
or fundingфінансування for the researchдослідження driesвисихає up,
40
144200
2896
або закінчується фінансування,
02:39
or the researchersдослідники get distractedвідволікся,
41
147120
2256
або дослідники відволікаються
02:41
or they dieвмирати, and nobodyніхто movesрухається the ballкуля
furtherдалі down the fieldполе.
42
149400
4080
чи помирають, і ніхто вже не
продовжує цю справу.
02:46
But throughчерез a combinationкомбінація of luckудача
43
154280
2256
Але завдяки поєднанню удачі
02:48
and the persistenceнаполегливість
of severalкілька generationsпокоління of researchersдослідники,
44
156560
3696
і наполегливості кількох
поколінь дослідників
02:52
this studyвивчення has survivedвижив.
45
160280
1560
наше дослідження вижило.
02:54
About 60 of our originalоригінал 724 menчоловіки
46
162520
4496
Близько 60 з початкових 724 чоловіків
02:59
are still aliveживий,
47
167040
1296
досі живі
03:00
still participatingучасть in the studyвивчення,
48
168360
2176
і досі беруть участь у дослідженні.
03:02
mostнайбільше of them in theirїх 90s.
49
170560
2040
Більшості з них за 90 років.
03:05
And we are now beginningпочаток to studyвивчення
50
173560
1896
А тепер ми починаємо досліджувати
03:07
the more than 2,000 childrenдіти of these menчоловіки.
51
175480
3360
більше, ніж 2000 дітей цих чоловіків.
03:11
And I'm the fourthчетвертий directorрежисер of the studyвивчення.
52
179680
2320
І я - четвертий керівник дослідження.
03:15
SinceПочинаючи з 1938, we'veми маємо trackedвідстежувати the livesживе
of two groupsгрупи of menчоловіки.
53
183400
4736
З 1938 року ми стежили
за життями двох груп чоловіків.
03:20
The first groupгрупа startedпочався in the studyвивчення
54
188160
2136
Перша група
приєдналася до дослідження,
03:22
when they were sophomoresдругокурсників
at HarvardГарвардський університет CollegeКоледж.
55
190320
2696
коли вони вчилися на другому
курсі в коледжі Гарварду.
03:25
They all finishedзакінчив collegeколедж
duringпід час WorldСвіт WarВійна IIII,
56
193040
2816
Всі вони випустилися
під час Другої світової війни,
03:27
and then mostнайбільше wentпішов off
to serveслужити in the warвійна.
57
195880
2440
і чимало з них пішли воювати.
03:31
And the secondдругий groupгрупа that we'veми маємо followedслідує
58
199280
2136
У другу ж групу входили
03:33
was a groupгрупа of boysхлопчики
from Boston'sБостон poorestнайбідніший neighborhoodsквартали,
59
201440
4176
хлопчики з найбіднішого
району Бостона.
03:37
boysхлопчики who were chosenвибраний for the studyвивчення
60
205640
2016
Їх обрали для дослідження
03:39
specificallyконкретно because they were
from some of the mostнайбільше troubledстурбований
61
207680
3336
саме тому, що вони були
з найбільш неблагополучних
03:43
and disadvantagedмалозабезпечених familiesсім'ї
62
211040
1856
та найбідніших сімей
03:44
in the BostonБостон of the 1930s.
63
212920
2736
Бостона у 1930-х роках.
03:47
MostБільшість livedщо жив in tenementsбагатоквартирних будинків,
manyбагато хто withoutбез hotгарячий and coldхолодний runningбіг waterвода.
64
215680
4600
Більшість з них жила в орендованих
квартирах без водопостачання.
03:54
When they enteredвведено the studyвивчення,
65
222520
1896
На початку дослідження
03:56
all of these teenagersпідлітки were interviewedінтерв'ю.
66
224440
2936
усі підлітки пройшли інтерв'ю.
03:59
They were givenдано medicalмедичний examsіспити.
67
227400
2216
Було проведено медогляд.
04:01
We wentпішов to theirїх homesбудинки
and we interviewedінтерв'ю theirїх parentsбатьки.
68
229640
3536
Ми ходили до них додому
і говорили з батьками.
04:05
And then these teenagersпідлітки
grewвиріс up into adultsдорослі
69
233200
2376
А потім із цих підлітків
виросли дорослі чоловіки,
04:07
who enteredвведено all walksпрогулянки of life.
70
235600
2416
які знайшли себе
в різних сферах життя.
04:10
They becameстає factoryфабрика workersпрацівники and lawyersадвокати
and bricklayersмуляри and doctorsлікарі,
71
238040
6096
Вони працювали на фабриці,
адвокатами, лікарями, клали цеглу.
04:16
one PresidentПрезидент of the UnitedЮнайтед StatesШтати.
72
244160
2360
Один став президентом
Сполучених Штатів.
04:20
Some developedрозроблений alcoholismалкоголізм.
A fewмало хто developedрозроблений schizophreniaшизофренія.
73
248160
4240
Деякі захворіли алкоголізмом.
Інші ж - шизофренією.
04:25
Some climbedпіднявся the socialсоціальний ladderсходи
74
253320
2296
Деякі піднялися
соціальними сходами
04:27
from the bottomдно
all the way to the very topвершина,
75
255640
3216
з низу до самої вершини,
04:30
and some madeзроблений that journeyподорож
in the oppositeнавпаки directionнапрямок.
76
258880
3280
інші ж пройшли той самий шлях
у зворотньому напрямку.
04:35
The foundersзасновники of this studyвивчення
77
263520
2936
Засновники цього дослідження
04:38
would never in theirїх wildestдикий dreamsмрії
78
266480
2016
навіть у своїх
найбожевільніших мріях
04:40
have imaginedуявити собі that I would be
standingстоячи here todayсьогодні, 75 yearsроків laterпізніше,
79
268520
4536
не могли уявити, що я
розповідатиму через 75 років,
04:45
tellingкажучи you that
the studyвивчення still continuesпродовжується.
80
273080
3080
що воно й надалі триває.
04:49
EveryКожен two yearsроків, our patientпацієнт
and dedicatedвідданий researchдослідження staffперсонал
81
277280
3616
Кожні два роки наша терпляча
і віддана дослідницька команда
04:52
callsдзвінки up our menчоловіки
and asksзапитує them if we can sendвідправити them
82
280920
3056
зв'язується з цими чоловіками
і питає, чи можна надіслати
04:56
yetвсе-таки one more setвстановити of questionsпитання
about theirїх livesживе.
83
284000
3120
ще блок питань
про їхнє життя.
05:00
ManyБагато of the innerвнутрішній cityмісто BostonБостон menчоловіки askзапитай us,
84
288040
3576
Чимало з цих чикагців питають мене:
05:03
"Why do you keep wantingбажаючий to studyвивчення me?
My life just isn't that interestingцікаво."
85
291640
3880
"Чому вам цікаво мене вивчати?
Моє життя не варте уваги".
05:08
The HarvardГарвардський університет menчоловіки never askзапитай that questionпитання.
86
296600
2376
Чоловіки з Гарварду
ніколи цього не питали.
05:11
(LaughterСміх)
87
299000
5200
(Сміх)
05:20
To get the clearestясніше pictureкартина
of these livesживе,
88
308920
2856
Щоб скласти найчіткішу
картинку їхнього життя,
05:23
we don't just sendвідправити them questionnairesанкети.
89
311800
2936
ми не тільки надсилаємо
їм анкети з запитаннями.
05:26
We interviewінтерв'ю them in theirїх livingживий roomsномери.
90
314760
2456
Ми інтерв'юємо
їх у них вдома.
05:29
We get theirїх medicalмедичний recordsзаписи
from theirїх doctorsлікарі.
91
317240
2936
Збираємо медичні звіти
у їхніх лікарів.
05:32
We drawмалювати theirїх bloodкров, we scanсканування theirїх brainsмозок,
92
320200
2496
Беремо кров,
скануємо мозок,
05:34
we talk to theirїх childrenдіти.
93
322720
1696
розмовляємо з
їхніми дітьми.
05:36
We videotapeвідеокліп them talkingговорити with theirїх wivesдружини
about theirїх deepestнайглибший concernsстурбованість.
94
324440
5256
Ми знімаємо, як вони звіряють
дружинам найглибші переживання.
05:41
And when, about a decadeдесятиліття agoтому назад,
we finallyнарешті askedзапитав the wivesдружини
95
329720
3536
І коли через десять років
ми нарешті спитали цих дружин,
05:45
if they would joinприєднатися us
as membersчлени of the studyвивчення,
96
333280
2376
чи не хотіли б вони
приєднатися до дослідження,
05:47
manyбагато хто of the womenжінки said,
"You know, it's about time."
97
335680
2696
більшість відповіла:
"Невже нарешті додумалися?"
05:50
(LaughterСміх)
98
338400
1056
(Сміх)
05:51
So what have we learnedнавчився?
99
339480
1696
Чого ж ми навчилися?
05:53
What are the lessonsуроки that come
from the tensдесятки of thousandsтисячі of pagesсторінок
100
341200
5216
Які уроки з
десятків тисяч сторінок
05:58
of informationінформація that we'veми маємо generatedзгенерований
101
346440
3056
інформації, яку ми зібрали,
06:01
on these livesживе?
102
349520
1200
про ці життя?
06:03
Well, the lessonsуроки aren'tні about wealthбагатство
or fameслава or workingпрацює harderважче and harderважче.
103
351720
5600
Ну, уроки не про багатство,
славу чи наполегливу роботу.
06:10
The clearestясніше messageповідомлення that we get
from this 75-yearрік studyвивчення is this:
104
358520
6296
Очевидне повідомлення, яке нам
дало 75-річне дослідження, таке:
06:16
Good relationshipsвідносини keep us
happierщасливіше and healthierздоровіше. PeriodПеріод.
105
364840
5200
Хороші стосунки роблять нас
щасливішими і здоровішими. Крапка.
06:23
We'veМи ' VE learnedнавчився threeтри bigвеликий lessonsуроки
about relationshipsвідносини.
106
371000
3816
Про стосунки ми вивчили
три великих уроки.
06:26
The first is that socialсоціальний connectionsз'єднання
are really good for us,
107
374840
4096
Перший - соціальні зв'язки
справді йдуть нам на користь.
06:30
and that lonelinessСамотність killsвбиває.
108
378960
2496
А самотність вбиває.
06:33
It turnsвиявляється out that people
who are more sociallyсоціально connectedпов'язаний
109
381480
3656
З'ясувалося, що ті, хто
більше спілкується
06:37
to familyсім'я, to friendsдрузі, to communityспільнота,
110
385160
3096
з сім'єю, друзями, громадою,
06:40
are happierщасливіше, they're physicallyфізично healthierздоровіше,
and they liveжити longerдовше
111
388280
4696
щасливіші, фізично здоровіші
і живуть довше,
06:45
than people who are lessменше well connectedпов'язаний.
112
393000
3376
ніж ті, хто
цього спілкування не має.
06:48
And the experienceдосвід of lonelinessСамотність
turnsвиявляється out to be toxicтоксичний.
113
396400
3416
Самотність, як
з'ясувалося, отруйна.
06:51
People who are more isolatedізольований
than they want to be from othersінші
114
399840
5136
Люди, які більше ізольовані,
ніж би їм хотілося,
06:57
find that they are lessменше happyщасливий,
115
405000
3216
визнають себе менш щасливими,
07:00
theirїх healthздоров'я declinesзниження earlierраніше in midlifeсереднього віку,
116
408240
2936
їхнє здоров'я гіршає
ще в середньому віці,
07:03
theirїх brainмозок functioningфункціонування declinesзниження soonerрано
117
411200
2216
мозок швидше починає
гірше функціонувати,
07:05
and they liveжити shorterкоротше livesживе
than people who are not lonelyсамотній.
118
413440
3560
і вони живуть менше,
ніж ті, хто не самотній.
07:10
And the sadсумний factфакт
is that at any givenдано time,
119
418040
3216
І найсумніше те, що
незалежно від періоду
07:13
more than one in fiveп'ять AmericansАмериканці
will reportзвіт that they're lonelyсамотній.
120
421280
4600
більше, ніж 1 з 5 американців
визнають себе самотніми.
07:19
And we know that you
can be lonelyсамотній in a crowdнатовп
121
427040
2656
Ми знаємо, що можливо
бути самотнім у натовпі
07:21
and you can be lonelyсамотній in a marriageшлюб,
122
429720
2656
і бути самотнім у шлюбі,
07:24
so the secondдругий bigвеликий lessonурок that we learnedнавчився
123
432400
2136
тому другий великий урок в тому,
07:26
is that it's not just
the numberномер of friendsдрузі you have,
124
434560
3096
що річ не в кількості друзів
07:29
and it's not whetherчи то or not
you're in a committedвчинено relationshipвідносини,
125
437680
3496
і не тому, чи ви перебуваєте
в серйозних стосунках.
07:33
but it's the qualityякість
of your closeзакрити relationshipsвідносини that mattersмає значення.
126
441200
4640
Важливою є якість
ваших близьких стосунків.
07:38
It turnsвиявляється out that livingживий in the midstсередній
of conflictконфлікт is really badпоганий for our healthздоров'я.
127
446560
4776
З'ясувалося, що жити в конфліктах
погано для нашого здоров'я.
07:43
High-conflictВисока конфлікт marriagesшлюби, for exampleприклад,
withoutбез much affectionлюбов,
128
451360
3976
Наприклад, шлюби, де переважають
конфлікти, а не кохання,
07:47
turnповорот out to be very badпоганий for our healthздоров'я,
perhapsможе бути worseгірше than gettingотримувати divorcedрозлучений.
129
455360
5776
погано впливають на наше здоров'я -
навіть гірше, ніж розлучення.
07:53
And livingживий in the midstсередній of good,
warmтеплий relationshipsвідносини is protectiveзахисний.
130
461160
4776
А хороші і теплі
стосунки нас оберігають.
07:57
OnceОдного разу we had followedслідує our menчоловіки
all the way into theirїх 80s,
131
465960
3096
Щойно ми простежили за нашими
чоловіками аж до їхніх 80 років,
08:01
we wanted to look back at them at midlifeсереднього віку
132
469080
3016
нам захотілося знову
поглянути на них у середньому віці,
08:04
and to see if we could predictпередбачати
133
472120
1576
і зрозуміти, чи
могли ми вгадати,
08:05
who was going to growрости
into a happyщасливий, healthyздоровий octogenarianкулінарного
134
473720
3976
хто з них стане щасливим
і здоровим вісімдесятилітнім дідом,
08:09
and who wasn'tне було.
135
477720
1200
а хто - ні.
08:11
And when we gatheredзібрали togetherразом
everything we knewзнав about them
136
479680
4216
І коли ми зібрали все,
що про них знали
08:15
at ageвік 50,
137
483920
1360
у віці 50-ти років,
08:18
it wasn'tне було theirїх middleсередній ageвік
cholesterolхолестерин levelsрівні
138
486080
2536
то не рівень
холестерину у тому віці
08:20
that predictedпередбачений how they
were going to growрости oldстарий.
139
488640
2896
визначив, як вони постарішають.
08:23
It was how satisfiedзадоволений they were
in theirїх relationshipsвідносини.
140
491560
3456
А те, наскільки задоволеними
вони були у своїх стосунках.
08:27
The people who were the mostнайбільше satisfiedзадоволений
in theirїх relationshipsвідносини at ageвік 50
141
495040
4896
Ті, хто був щасливіший
у стосунках у віці 50-ти років,
08:31
were the healthiestздорові at ageвік 80.
142
499960
2400
були здоровішими у 80 років.
08:35
And good, closeзакрити relationshipsвідносини
seemздається to bufferбуфер us
143
503680
3176
Схоже, близькі
стосунки оберігають нас
08:38
from some of the slingsСтропи and arrowsстрілки
of gettingотримувати oldстарий.
144
506880
2760
від неприємних
наслідків старіння.
08:42
Our mostнайбільше happilyна щастя partneredу партнерстві menчоловіки and womenжінки
145
510480
3976
Наші чоловіки й жінки,
які щасливі зі своїми партнерами,
08:46
reportedповідомили, in theirїх 80s,
146
514480
2055
розповіли у свої 80 років,
08:48
that on the daysдні
when they had more physicalфізичний painболі,
147
516559
2937
що у дні, коли вони
відчували найбільший фізичний біль,
08:51
theirїх moodнастрій stayedзалишився just as happyщасливий.
148
519520
1960
вони не почувалися
менш щасливими.
08:54
But the people who were
in unhappyнещасний relationshipsвідносини,
149
522400
3256
Але ті, хто перебував
у нещасливих стосунках,
08:57
on the daysдні when they
reportedповідомили more physicalфізичний painболі,
150
525680
2936
у дні, коли вони страждали від
більшого фізичного болю,
09:00
it was magnifiedзбільшені by more emotionalемоційний painболі.
151
528640
3040
він підсилювався
ще й емоційним.
09:04
And the thirdтретій bigвеликий lessonурок that we learnedнавчився
about relationshipsвідносини and our healthздоров'я
152
532360
4376
І третій урок про стосунки
і здоров'я, який ми вивчили,
09:08
is that good relationshipsвідносини
don't just protectзахистити our bodiesтіла,
153
536760
3256
у тому, що хороші стосунки
захищають не тільки наші тіла,
09:12
they protectзахистити our brainsмозок.
154
540040
1480
а й наш мозок.
09:14
It turnsвиявляється out that beingбуття
in a securelyнадійно attachedприкріплений relationshipвідносини
155
542440
4656
З'ясувалося, що довірливі стосунки
09:19
to anotherінший personлюдина in your 80s
is protectiveзахисний,
156
547120
3896
з іншою людиною у 80 років
мають захисну функцію,
09:23
that the people who are in relationshipsвідносини
157
551040
1976
що люди у стосунках,
09:25
where they really feel they can countрахувати
on the other personлюдина in timesразів of need,
158
553040
4136
в яких можна покластися на
іншого у скрутну хвилину,
09:29
those people'sнародний memoriesспогади
stayзалишитися sharperгостріше longerдовше.
159
557200
3696
довше мають чіткіші спогади.
09:32
And the people in relationshipsвідносини
160
560920
1496
А ті, хто у стосунках
09:34
where they feel they really
can't countрахувати on the other one,
161
562440
3136
не можуть покластися на іншого,
09:37
those are the people who experienceдосвід
earlierраніше memoryпам'ять declineзанепаду.
162
565600
3880
раніше страждають
від втрати пам'яті.
09:42
And those good relationshipsвідносини,
they don't have to be smoothгладкий all the time.
163
570520
3456
Хороші ж стосунки не повинні
постійно бути ідеальними.
09:46
Some of our octogenarianкулінарного couplesпари
could bickerбайкер with eachкожен other
164
574000
3576
Деякі з наших 80-річних
пар могли сваритися
09:49
day in and day out,
165
577600
1736
ледь не щодня,
09:51
but as long as they feltвідчував that they
could really countрахувати on the other
166
579360
3176
але поки вони відчували, що
можуть покластися одне на одного
09:54
when the going got toughжорсткий,
167
582560
1816
у скрутні часи,
09:56
those argumentsаргументи didn't take a tollплата
on theirїх memoriesспогади.
168
584400
3600
ті сварки не закарбовувалися
у їхній пам'яті.
10:01
So this messageповідомлення,
169
589600
2736
Тож це послання,
10:04
that good, closeзакрити relationshipsвідносини
are good for our healthздоров'я and well-beingблагополуччя,
170
592360
5696
що близькі стосунки корисні для
нашого здоров'я і благополуччя,
10:10
this is wisdomмудрість that's as oldстарий as the hillsпагорби.
171
598080
2936
старе як світ.
10:13
Why is this so hardважко to get
and so easyлегко to ignoreігнорувати?
172
601040
3840
Чому ж так важко це
мати і легко ігнорувати?
10:17
Well, we're humanлюдина.
173
605560
1456
Ну, ми ж люди.
10:19
What we'dми б really like is a quickшвидко fixвиправити,
174
607040
2816
Що ми любимо по-справжньому,
то це швидкі рішення,
10:21
something we can get
175
609880
1696
те, що ми можемо легко отримати,
10:23
that'llце буде make our livesживе good
and keep them that way.
176
611600
2760
і що назавжди зробить
наше життя кращим.
10:27
RelationshipsВідносини are messyбрудний
and they're complicatedускладнений
177
615320
3336
Стосунки бувають
складними й заплутаними,
10:30
and the hardважко work of tendingтенденцію
to familyсім'я and friendsдрузі,
178
618680
3816
а важка праця з догляду
за сім'єю і друзями
10:34
it's not sexyсексуальний or glamorousгламурний.
179
622520
2656
геть не сексуальна
і не гламурна.
10:37
It's alsoтакож lifelongпротягом усього життя. It never endsзакінчується.
180
625200
3336
Вона триває все життя.
Постійно.
10:40
The people in our 75-yearрік studyвивчення
who were the happiestнайщасливішим in retirementвиходу на пенсію
181
628560
5056
Найщасливішими пенсіонерами з
нашого 75-річного дослідження
10:45
were the people who had activelyактивно workedпрацював
to replaceзамінити workmatesколеги with newновий playmatesPlaymates.
182
633640
5816
стали ті, хто завзято робив
зі своїх колег вірних друзів.
10:51
Just like the millennialsMillennials
in that recentостаннім часом surveyобстеження,
183
639480
2976
Так само, як покоління
ігрек з останнього дослідження,
10:54
manyбагато хто of our menчоловіки when they
were startingпочинаючи out as youngмолодий adultsдорослі
184
642480
3616
чимало наших чоловіків
ще в роки своєї молодості
10:58
really believedвірив that fameслава and wealthбагатство
and highвисокий achievementдосягнення
185
646120
4016
свято вірили, що
слава, багатство і успіх
11:02
were what they neededнеобхідний to go after
to have a good life.
186
650160
3936
були символами хорошого життя.
11:06
But over and over, over these 75 yearsроків,
our studyвивчення has shownпоказано
187
654120
4176
Але вже вкотре протягом 75 років
наше дослідження показало,
11:10
that the people who faredвдалося the bestнайкраще were
the people who leanedнахилився in to relationshipsвідносини,
188
658320
5656
що найуспішнішими були ті,
хто інвестував у стосунки
11:16
with familyсім'я, with friendsдрузі, with communityспільнота.
189
664000
3240
з родиною, друзями, громадою.
11:21
So what about you?
190
669080
1976
Як щодо вас?
11:23
Let's say you're 25,
or you're 40, or you're 60.
191
671080
3760
Скажімо, вам 25, 40 чи 60 років.
11:27
What mightможе leaningнахилившись in
to relationshipsвідносини even look like?
192
675800
2960
Що, по-вашому, значить
інвестувати у стосунки?
11:31
Well, the possibilitiesможливості
are practicallyпрактично endlessнескінченні.
193
679760
3120
Ну, варіантів тут безкінечно.
11:35
It mightможе be something as simpleпростий
as replacingзамінити screenекран time with people time
194
683600
6096
Найпростіше - це відірватися від
екранів і проводити час із людьми.
11:41
or liveninglivening up a staleзастарілі relationshipвідносини
by doing something newновий togetherразом,
195
689720
4456
Або оживити стосунки,
роблячи разом щось нове:
11:46
long walksпрогулянки or dateдата nightsночі,
196
694200
2200
довгі прогулянки або час без дітей.
11:49
or reachingдосягаючи out to that familyсім'я memberчлен
who you haven'tні spokenрозмовний to in yearsроків,
197
697360
4856
Або подзвонити родичу, з яким
ви не спілкувалися багато років.
11:54
because those all-too-commonAll теж поширена familyсім'я feudsчвари
198
702240
3496
Бо тривалі сімейні негаразди
11:57
take a terribleстрашний tollплата
199
705760
2216
мають жахливий вплив
12:00
on the people who holdтримайся the grudgesобрази.
200
708000
2080
на тих, хто тримає в собі злість.
12:04
I'd like to closeзакрити with a quoteцитата
from MarkМарк TwainTWAIN.
201
712000
3920
Я б хотів закінчити
цитатою Марка Твена.
12:09
More than a centuryстоліття agoтому назад,
202
717280
2376
Більше, ніж сторіччя тому
12:11
he was looking back on his life,
203
719680
2616
озираючись на своє життя,
12:14
and he wroteписав this:
204
722320
1280
він написав ось що:
12:16
"There isn't time, so briefкороткий is life,
205
724840
3696
"Нема часу, бо життя коротке,
12:20
for bickeringsbickerings, apologiesвибачення,
heartburningsheartburnings, callingsпокликання to accountрахунок.
206
728560
5160
на сварки, вибачення,
недоброзичливість і претензії.
12:26
There is only time for lovingлюблячий,
207
734720
2816
Для любові є лиш час.
12:29
and but an instantмиттєво,
so to speakговорити, for that."
208
737560
3720
Але й для неї, так би мовити,
є лиш коротка мить".
12:34
The good life is builtпобудований
with good relationshipsвідносини.
209
742760
4376
Щасливе життя
будується на хороших стосунках.
12:39
Thank you.
210
747160
1216
Дякую.
12:40
(ApplauseОплески)
211
748400
5440
(Оплески)
Translated by Kateryna Shchepkovska
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com