ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com
TEDxBeaconStreet

Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

Robert Waldinger: Ce duce la o viață bună? Învățăminte trase din cel mai îndelungat studiu despre fericire

Filmed:
31,511,567 views

Ce ne menține fericiți și sănătoși pe măsură ce înaintăm în vârstă? Dacă crezi că e vorba de faimă și bani, nu ești singurul, dar psihiatrul Robert Waldinger consideră că te înșeli. Ca director al unui studiu întins pe o perioadă de 75 de ani, despre dezvoltarea adulților, Waldinger are acces fără precedent la informații referitoare la fericirea reală și la satisfacție. În acest discurs el ne prezintă trei învățăminte importante, reieșite din acest studiu, precum și sfaturi vechi de când lumea despre cum să-ți clădești o viață împlinită și îndelungată.
- Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
What keepspăstrează us healthysănătos and happyfericit
0
760
2975
Ce ne menține sănătoși și fericiți
pe parcursul vieții?
00:15
as we go throughprin life?
1
3760
1560
Dacă ar fi să investești acum
în cea mai bună versiune a ta viitoare,
00:18
If you were going to investinvesti now
2
6520
2496
00:21
in your futureviitor bestCel mai bun selfde sine,
3
9040
2056
00:23
where would you put your time
and your energyenergie?
4
11120
2960
în ce ți-ai investi timpul și energia?
Un sondaj recent a întrebat
persoane de 25–35 de ani
00:27
There was a recentRecent surveystudiu of millennialsMileniului
5
15120
2416
00:29
askingcer them what theiral lor
mostcel mai importantimportant life goalsgoluri were,
6
17560
5176
care sunt țelurile lor
cele mai importante în viață.
Peste 80% au spus că un scop major
00:34
and over 80 percentla sută said
7
22760
2016
00:36
that a majormajor life goalpoartă for them
was to get richbogat.
8
24800
4136
e să se îmbogățească.
Alți 50% din aceiași tineri adulți
00:40
And anothero alta 50 percentla sută
of those samela fel youngtineri adultsadulți
9
28960
4336
au spus că un alt scop major în viață
e să devină celebri.
00:45
said that anothero alta majormajor life goalpoartă
10
33320
2536
00:47
was to becomedeveni famouscelebru.
11
35880
1840
(Râsete)
00:50
(LaughterRâs)
12
38960
1216
00:52
And we're constantlymereu told
to leana se sprijini in to work, to pushApăsaţi harderMai tare
13
40200
6656
Ni se spune constant
să ne aplecăm asupra muncii,
să ne străduim și să realizăm mai mult.
00:58
and achieveobține more.
14
46880
2056
Ni se dă impresia că asta trebuie
să urmărim pentru o viață bună.
01:00
We're givendat the impressionimpresie that these
are the things that we need to go after
15
48960
3656
01:04
in orderOrdin to have a good life.
16
52640
1816
01:06
PicturesImagini of entireîntreg livesvieți,
17
54480
2216
Imagini ale unor vieți întregi,
01:08
of the choicesalegeri that people make
and how those choicesalegeri work out for them,
18
56720
5216
cu alegerile făcute și cu rezultatele lor,
astfel de imagini
sunt aproape imposibil de găsit.
01:13
those picturespoze
are almostaproape impossibleimposibil to get.
19
61960
2880
01:18
MostCele mai multe of what we know about humanuman life
20
66080
3056
Majoritatea lucrurilor
pe care le știm despre viață
01:21
we know from askingcer people
to remembertine minte the pasttrecut,
21
69160
3456
le aflăm cerându-le oamenii
să-și amintească trecutul.
Și știm bine că trecutul
nu se vede deloc clar.
01:24
and as we know, hindsightretrospectiv
is anything but 20/20.
22
72640
4776
Uităm enorm din ce ni se întâmplă
pe parcursul vieții
01:29
We forgeta uita vastvast amountssume
of what happensse întâmplă to us in life,
23
77440
3696
01:33
and sometimesuneori memorymemorie
is downrightpur şi simplu creativecreator.
24
81160
2880
și uneori memoria e de-a dreptul creativă.
01:36
But what if we could watch entireîntreg livesvieți
25
84800
4376
Dar ce-ar fi
dacă am putea vedea vieți întregi
01:41
as they unfoldse desfăşoară throughprin time?
26
89200
2856
desfășurându-se
de-a lungul timpului?
Dacă am putea studia oamenii
01:44
What if we could studystudiu people
from the time that they were teenagersadolescenți
27
92080
3976
de la vremea adolescenței
până la bătrânețe,
01:48
all the way into oldvechi agevârstă
28
96080
2736
să vedem ce îi menține
fericiți și sănătoși?
01:50
to see what really keepspăstrează people
happyfericit and healthysănătos?
29
98840
3360
01:55
We did that.
30
103560
1200
Am făcut asta.
01:57
The HarvardHarvard StudyStudiu of AdultAdult DevelopmentDezvoltare
31
105640
2216
Studiul Harvard al dezvoltării adulților
01:59
mayMai be the longestcea mai lungă studystudiu
of adultadult life that's ever been doneTerminat.
32
107880
4760
ar putea fi cel mai lung studiu
efectuat vreodată despre viața adulților.
Timp de 75 de ani, am urmărit viețile
02:05
For 75 yearsani, we'vene-am trackedpe șenile
the livesvieți of 724 menbărbați,
33
113720
6120
a 724 de bărbați,
An după an i-am întrebat despre munca lor,
despre viața de acasă, despre sănătate,
02:13
yearan after yearan, askingcer about theiral lor work,
theiral lor home livesvieți, theiral lor healthsănătate,
34
121360
4496
și desigur i-am întrebat pe parcurs
02:17
and of coursecurs askingcer all alongde-a lungul the way
withoutfără knowingcunoaștere how theiral lor life storiespovestiri
35
125880
4376
fără să știm
cum avea să li se desfășoare viața.
02:22
were going to turnviraj out.
36
130280
1440
Studii ca acesta sunt extrem de rare.
02:25
StudiesStudii like this are exceedinglyextrem rarerar.
37
133280
3616
Aproape toate proiectele de acest fel
se destramă într-un deceniu,
02:28
AlmostAproape all projectsproiecte of this kinddrăguț
fallcădea apartseparat withinîn a decadedeceniu
38
136920
4056
02:33
because too manymulți people
dropcădere brusca out of the studystudiu,
39
141000
3176
deoarece prea mulți oameni
se retrag din studiu,
02:36
or fundingfinanțarea for the researchcercetare driesDries up,
40
144200
2896
sau se termină fondurile
alocate cercetării,
02:39
or the researcherscercetători get distractedzăpăcit,
41
147120
2256
sau cercetătorii pierd interesul, sau mor,
02:41
or they diea muri, and nobodynimeni movesmișcări the ballminge
furthermai departe down the fieldcamp.
42
149400
4080
și nimeni nu preia ștafeta.
02:46
But throughprin a combinationcombinaţie of lucknoroc
43
154280
2256
Dar printr-o combinație între noroc
02:48
and the persistencepersistenţă
of severalmai mulți generationsgenerații of researcherscercetători,
44
156560
3696
și tenacitatea câtorva
generații de cercetători,
acest studiu a supraviețuit.
02:52
this studystudiu has survivedsupraviețuit.
45
160280
1560
02:54
About 60 of our originaloriginal 724 menbărbați
46
162520
4496
Cam 60 din cei 724 de bărbați
de la început sunt încă în viață,
02:59
are still aliveîn viaţă,
47
167040
1296
03:00
still participatingparticipante in the studystudiu,
48
168360
2176
încă participă la studiu,
majoritatea având peste 90 de ani.
03:02
mostcel mai of them in theiral lor 90s.
49
170560
2040
03:05
And we are now beginningînceput to studystudiu
50
173560
1896
Iar acum începem să studiem
03:07
the more than 2,000 childrencopii of these menbărbați.
51
175480
3360
cei peste 2000 de copii
ai acestor bărbați.
Eu sunt al patrulea director al studiului.
03:11
And I'm the fourthAl patrulea directordirector of the studystudiu.
52
179680
2320
03:15
SinceDeoarece 1938, we'vene-am trackedpe șenile the livesvieți
of two groupsGrupuri of menbărbați.
53
183400
4736
Începând din 1938, am urmărit viețile
a două grupuri de bărbați.
03:20
The first groupgrup starteda început in the studystudiu
54
188160
2136
Primul grup a început când erau
studenți în anul doi la Harvard.
03:22
when they were sophomoressophomores
at HarvardHarvard CollegeColegiul.
55
190320
2696
03:25
They all finishedterminat collegecolegiu
duringpe parcursul WorldLumea WarRăzboi IIAL II-LEA,
56
193040
2816
Toți au absolvit în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial
03:27
and then mostcel mai wenta mers off
to serveservi in the warrăzboi.
57
195880
2440
și apoi majoritatea s-au dus la război.
03:31
And the secondal doilea groupgrup that we'vene-am followedurmat
58
199280
2136
Al doilea grup pe care l-am urmărit
03:33
was a groupgrup of boysbăieți
from Boston'sBoston poorestcele mai sărace neighborhoodscartiere,
59
201440
4176
a fost un grup de băieți din cartierele
cele mai sărace din Boston,
03:37
boysbăieți who were chosenales for the studystudiu
60
205640
2016
care fuseseră aleși special pentru studiu
03:39
specificallyspecific because they were
from some of the mostcel mai troubledtulbure
61
207680
3336
pentru că făceau parte din familiile
cele mai problematice și dezavantajate
03:43
and disadvantageddezavantajate familiesfamilii
62
211040
1856
03:44
in the BostonBoston of the 1930s.
63
212920
2736
din Bostonul anilor 1930.
03:47
MostCele mai multe livedtrăit in tenementstenements,
manymulți withoutfără hotFierbinte and coldrece runningalergare waterapă.
64
215680
4600
Majoritatea locuiau înghesuiți,
mulți fără apă curentă, rece sau caldă.
03:54
When they entereda intrat the studystudiu,
65
222520
1896
Când au intrat în studiu,
03:56
all of these teenagersadolescenți were interviewedintervievat.
66
224440
2936
toți acești adolescenți
au fost intervievați și examinați medical.
03:59
They were givendat medicalmedical examsexamene.
67
227400
2216
Am fost la ei acasă
și le-am intervievat părinții.
04:01
We wenta mers to theiral lor homescase
and we interviewedintervievat theiral lor parentspărinţi.
68
229640
3536
Apoi adolescenții au crescut
și au devenit adulți,
04:05
And then these teenagersadolescenți
grewcrescut up into adultsadulți
69
233200
2376
ducând tot felul de vieți.
04:07
who entereda intrat all walksplimbări of life.
70
235600
2416
Au devenit muncitori în fabrică,
avocați, zidari, doctori,
04:10
They becamea devenit factoryfabrică workersmuncitorii and lawyersavocați
and bricklayerszidari and doctorsmedici,
71
238040
6096
unul – președinte al Statelor Unite.
04:16
one PresidentPreşedintele of the UnitedMarea StatesStatele.
72
244160
2360
04:20
Some developeddezvoltat alcoholismalcoolism.
A fewpuțini developeddezvoltat schizophreniaschizofrenie.
73
248160
4240
Unii au devenit alcoolici,
câțiva au făcut schizofrenie.
04:25
Some climbedurcat the socialsocial ladderscară
74
253320
2296
Unii au urcat pe scara socială
de jos până sus de tot,
04:27
from the bottomfund
all the way to the very toptop,
75
255640
3216
04:30
and some madefăcut that journeycălătorie
in the oppositeopus directiondirecţie.
76
258880
3280
iar alții au parcurs drumul
în direcție opusă.
Fondatorii acestui studiu
04:35
The foundersFondatorii of this studystudiu
77
263520
2936
04:38
would never in theiral lor wildestmai sălbatice dreamsvise
78
266480
2016
nu și-ar fi imaginat
nici în cele mai îndrăznețe vise
04:40
have imaginedimaginat that I would be
standingpermanent here todayastăzi, 75 yearsani latermai tarziu,
79
268520
4536
că eu voi sta azi aici, după 75 de ani,
spunându-vă că studiul continuă și acum.
04:45
tellingspune you that
the studystudiu still continuescontinuă.
80
273080
3080
La fiecare doi ani, cercetătorii noștri
răbdători și pasionați,
04:49
EveryFiecare two yearsani, our patientrabdator
and dedicateddedicat researchcercetare staffpersonal
81
277280
3616
îi sună pe subiecți,
întrebându-i dacă le pot trimite
04:52
callsapeluri up our menbărbați
and askssolicită them if we can sendtrimite them
82
280920
3056
încă un set de întrebări
despre viețile lor.
04:56
yetinca one more seta stabilit of questionsîntrebări
about theiral lor livesvieți.
83
284000
3120
Mulți dintre cei din Boston ne întreabă:
05:00
ManyMulte of the innerinterior cityoraș BostonBoston menbărbați askcere us,
84
288040
3576
05:03
"Why do you keep wantingdoresc to studystudiu me?
My life just isn't that interestinginteresant."
85
291640
3880
„De ce tot vreți să mă studiați?
Viața mea nu e atât de interesantă.”
05:08
The HarvardHarvard menbărbați never askcere that questionîntrebare.
86
296600
2376
Cei de la Harvard nu pun
niciodată întrebarea asta.
05:11
(LaughterRâs)
87
299000
5200
(Râsete)
Pentru o imagine cât mai clară
despre viața lor,
05:20
To get the clearestmai clar pictureimagine
of these livesvieți,
88
308920
2856
nu le trimitem doar chestionare.
05:23
we don't just sendtrimite them questionnaireschestionare.
89
311800
2936
05:26
We interviewinterviu them in theiral lor livingviaţă roomscamere.
90
314760
2456
Îi intervievăm în casa lor,
05:29
We get theiral lor medicalmedical recordsînregistrări
from theiral lor doctorsmedici.
91
317240
2936
obținem fișele medicale
de la doctorii lor,
05:32
We drawa desena theiral lor bloodsânge, we scanscanda theiral lor brainscreier,
92
320200
2496
le luăm sânge, le scanăm creierele,
vorbim cu copiii lor.
05:34
we talk to theiral lor childrencopii.
93
322720
1696
Îi filmăm vorbind cu nevestele lor
despre grijile lor cele mai mari.
05:36
We videotapecasetă video them talkingvorbind with theiral lor wivessoții
about theiral lor deepestcea mai adâncă concernspreocupările.
94
324440
5256
05:41
And when, about a decadedeceniu agoîn urmă,
we finallyin sfarsit askedîntrebă the wivessoții
95
329720
3536
Când, acum vreun deceniu,
am întrebat în sfârșit soțiile
05:45
if they would joina adera us
as membersmembrii of the studystudiu,
96
333280
2376
dacă vor să participe și ele la studiu,
05:47
manymulți of the womenfemei said,
"You know, it's about time."
97
335680
2696
multe femei au spus:
„Era și timpul.”
(Râsete)
05:50
(LaughterRâs)
98
338400
1056
05:51
So what have we learnedînvățat?
99
339480
1696
Deci ce am învățat?
Ce învățături reies
05:53
What are the lessonslecții that come
from the tenszeci of thousandsmii of pagespagini
100
341200
5216
din zecile de mii de pagini de informații
05:58
of informationinformație that we'vene-am generatedgenerate
101
346440
3056
pe care le-am produs despre aceste vieți?
06:01
on these livesvieți?
102
349520
1200
Învățămintele nu-s despre bogăție,
faimă sau muncă din greu.
06:03
Well, the lessonslecții aren'tnu sunt about wealthbogatie
or famefaimă or workinglucru harderMai tare and harderMai tare.
103
351720
5600
Cel mai clar mesaj al acestui studiu,
lung de 75 de ani, este acesta:
06:10
The clearestmai clar messagemesaj that we get
from this 75-year-an studystudiu is this:
104
358520
6296
relațiile bune ne mențin mai fericiți
și mai sănătoși.
06:16
Good relationshipsrelaţii keep us
happiermai fericit and healthiermai sanatos. PeriodPerioada.
105
364840
5200
Punct.
06:23
We'veNe-am learnedînvățat threeTrei bigmare lessonslecții
about relationshipsrelaţii.
106
371000
3816
Am învățat trei mari lecții
despre relații.
06:26
The first is that socialsocial connectionsconexiuni
are really good for us,
107
374840
4096
Prima e că legăturile sociale
ne fac bine și că singurătatea ucide.
06:30
and that lonelinesssingurătate killsucide.
108
378960
2496
06:33
It turnstransformă out that people
who are more sociallysocialmente connectedconectat
109
381480
3656
Se pare că oamenii
cu legături sociale mai bune
06:37
to familyfamilie, to friendsprieteni, to communitycomunitate,
110
385160
3096
cu familia, prietenii, comunitatea,
sunt mai fericiți, mai sănătoși
și trăiesc mai mult
06:40
are happiermai fericit, they're physicallyfizic healthiermai sanatos,
and they livetrăi longermai lung
111
388280
4696
decât cei cu legături mai slabe.
06:45
than people who are lessMai puțin well connectedconectat.
112
393000
3376
Experiența singurătății
se pare că e toxică.
06:48
And the experienceexperienţă of lonelinesssingurătate
turnstransformă out to be toxictoxic.
113
396400
3416
06:51
People who are more isolatedizolat
than they want to be from othersalții
114
399840
5136
Oamenii ce sunt mai izolați
decât vor să fie de ceilalți
găsesc că sunt mai puțin fericiți,
06:57
find that they are lessMai puțin happyfericit,
115
405000
3216
07:00
theiral lor healthsănătate declinesscade earliermai devreme in midlifeactivitate culturală,
116
408240
2936
sănătatea lor decade mai devreme
la mijlocul vieții,
07:03
theiral lor braincreier functioningfuncționare declinesscade soonermai curând
117
411200
2216
capacitatea cerebrală le scade mai curând
și trăiesc vieți mai scurte
decât oamenii ce nu sunt singuri.
07:05
and they livetrăi shortermai scurt livesvieți
than people who are not lonelysinguratic.
118
413440
3560
07:10
And the sadtrist factfapt
is that at any givendat time,
119
418040
3216
Trist e că, în orice moment,
mai mult de 1 din 5 americani
spun că se simt singuri.
07:13
more than one in fivecinci AmericansAmericanii
will reportraport that they're lonelysinguratic.
120
421280
4600
07:19
And we know that you
can be lonelysinguratic in a crowdmulţimea
121
427040
2656
Știm că poți fi singur într-o mulțime
și că poți fi singur într-o căsnicie.
07:21
and you can be lonelysinguratic in a marriagecăsătorie,
122
429720
2656
07:24
so the secondal doilea bigmare lessonlecţie that we learnedînvățat
123
432400
2136
Așa că doua mare lecție învățată
07:26
is that it's not just
the numbernumăr of friendsprieteni you have,
124
434560
3096
e că nu contează doar numărul de prieteni
sau dacă ești sau nu
într-o relație stabilă,
07:29
and it's not whetherdacă or not
you're in a committedcomise relationshiprelaţie,
125
437680
3496
07:33
but it's the qualitycalitate
of your closeînchide relationshipsrelaţii that matterschestiuni.
126
441200
4640
ce contează e calitatea
relațiilor tale apropiate.
A trăi în conflict
e foarte dăunător sănătății noastre.
07:38
It turnstransformă out that livingviaţă in the midstîn mijlocul
of conflictconflict is really badrău for our healthsănătate.
127
446560
4776
07:43
High-conflictHigh-conflict marriagescăsătorii, for exampleexemplu,
withoutfără much affectionafecţiune,
128
451360
3976
Căsniciile cu conflicte mari, de exemplu,
fără prea multă afecțiune,
se dovedesc a dăuna mult sănătății,
mai mult chiar decât divorțul.
07:47
turnviraj out to be very badrău for our healthsănătate,
perhapspoate worsemai rau than gettingobtinerea divorceddivorţat.
129
455360
5776
07:53
And livingviaţă in the midstîn mijlocul of good,
warmcald relationshipsrelaţii is protectivede protecţie.
130
461160
4776
A trăi în relații bune și calde
este protectiv.
Odată ce i-am urmărit pe
bărbații noștri până la 80 de ani,
07:57
OnceO dată we had followedurmat our menbărbați
all the way into theiral lor 80s,
131
465960
3096
am vrut ca, privind înapoi
la vârsta mijlocie,
08:01
we wanted to look back at them at midlifeactivitate culturală
132
469080
3016
08:04
and to see if we could predictprezice
133
472120
1576
să vedem dacă am putea prezice
cine avea să ajungă un octogenar
fericit și sănătos, și cine nu.
08:05
who was going to growcrește
into a happyfericit, healthysănătos octogenarianoctogenar
134
473720
3976
08:09
and who wasn'tnu a fost.
135
477720
1200
Analizând tot ce știam
despre ei la 50 de ani,
08:11
And when we gathereds-au adunat togetherîmpreună
everything we knewștiut about them
136
479680
4216
08:15
at agevârstă 50,
137
483920
1360
08:18
it wasn'tnu a fost theiral lor middlemijloc agevârstă
cholesterolcolesterol levelsniveluri
138
486080
2536
nu nivelul colesterolului e acela
care a prezis cum urmau să îmbătrânească.
08:20
that predicteda prezis how they
were going to growcrește oldvechi.
139
488640
2896
E nivelul de mulțumire în relațiile lor.
08:23
It was how satisfiedsatisfăcut they were
in theiral lor relationshipsrelaţii.
140
491560
3456
08:27
The people who were the mostcel mai satisfiedsatisfăcut
in theiral lor relationshipsrelaţii at agevârstă 50
141
495040
4896
Oamenii cei mai satisfăcuți
cu relațiile lor la vârsta de 50 de ani,
08:31
were the healthiestmai sanatoase at agevârstă 80.
142
499960
2400
au fost cei mai sănătoși
la vârsta de 80 de ani.
Relațiile bune și apropiate
par să ne protejeze
08:35
And good, closeînchide relationshipsrelaţii
seempărea to buffertampon us
143
503680
3176
08:38
from some of the slingscurele and arrowssăgeţile
of gettingobtinerea oldvechi.
144
506880
2760
de unele dintre greutățile bătrâneții.
Cele mai fericite cupluri
– atât bărbații cât și femeile –
08:42
Our mostcel mai happilyfericit partneredun parteneriat menbărbați and womenfemei
145
510480
3976
08:46
reportedraportat, in theiral lor 80s,
146
514480
2055
au declarat la 80–90 de ani
08:48
that on the dayszi
when they had more physicalfizic paindurere,
147
516559
2937
că în zilele în care durerile fizice
erau mai mari,
08:51
theiral lor mooddispozitie stayedau stat just as happyfericit.
148
519520
1960
dispoziția lor rămânea la fel de bună.
08:54
But the people who were
in unhappynefericit relationshipsrelaţii,
149
522400
3256
Însă cei aflați în relații nefericite,
în zilele în care aveau
dureri fizice mai mari,
08:57
on the dayszi when they
reportedraportat more physicalfizic paindurere,
150
525680
2936
ele erau amplificate
de suferința emoțională.
09:00
it was magnifiedmărită by more emotionalemoţional paindurere.
151
528640
3040
A treia mare lecție
despre relații și sănătatea noastră
09:04
And the thirdal treilea bigmare lessonlecţie that we learnedînvățat
about relationshipsrelaţii and our healthsănătate
152
532360
4376
09:08
is that good relationshipsrelaţii
don't just protectproteja our bodiesorganisme,
153
536760
3256
e că relațiile bune nu ne protejează
doar corpul, ne protejează și creierul.
09:12
they protectproteja our brainscreier.
154
540040
1480
09:14
It turnstransformă out that beingfiind
in a securelyîn siguranţă attachedatașat relationshiprelaţie
155
542440
4656
Găsim că faptul de a te afla
într-o relație unită și stabilă
cu cineva, la 80–90 de ani,
îți oferă protecție.
09:19
to anothero alta personpersoană in your 80s
is protectivede protecţie,
156
547120
3896
Oamenii în astfel de relații,
09:23
that the people who are in relationshipsrelaţii
157
551040
1976
09:25
where they really feel they can countnumara
on the other personpersoană in timesori of need,
158
553040
4136
care simt că se pot baza cu adevărat
pe celălalt la nevoie,
09:29
those people'soamenii lui memoriesamintiri
staystau sharpermai clare longermai lung.
159
557200
3696
au memoria bună un timp mai îndelungat.
09:32
And the people in relationshipsrelaţii
160
560920
1496
Oamenii aflați în relații în care simt
că nu pot conta pe celălalt,
09:34
where they feel they really
can't countnumara on the other one,
161
562440
3136
09:37
those are the people who experienceexperienţă
earliermai devreme memorymemorie declinedeclin.
162
565600
3880
aceia vor resimți mai devreme
un declin al memoriei.
09:42
And those good relationshipsrelaţii,
they don't have to be smoothneted all the time.
163
570520
3456
Iar relațiile bune
nu trebuie să fie mereu calme.
09:46
Some of our octogenarianoctogenar couplesCupluri
could bickerceartă with eachfiecare other
164
574000
3576
Unele cupluri octogenare
se pot ciondăni cât e ziua de lungă.
09:49
day in and day out,
165
577600
1736
09:51
but as long as they feltsimțit that they
could really countnumara on the other
166
579360
3176
Dar câtă vreme simt că pot se pot baza
cu adevărat pe celălalt la greu
09:54
when the going got toughgreu,
167
582560
1816
09:56
those argumentsargumente didn't take a tollTaxă
on theiral lor memoriesamintiri.
168
584400
3600
acele certuri nu le afectează memoria.
Dar acest mesaj,
10:01
So this messagemesaj,
169
589600
2736
10:04
that good, closeînchide relationshipsrelaţii
are good for our healthsănătate and well-beingbunăstare,
170
592360
5696
că relațiile bune și apropiate sunt bune
pentru sănătatea și bunăstarea noastră,
asta e înțelepciune veche de când lumea.
10:10
this is wisdomînţelepciune that's as oldvechi as the hillsdealuri.
171
598080
2936
De ce e atât de greu de înțeles
și atât de ușor de ignorat?
10:13
Why is this so hardgreu to get
and so easyuşor to ignoreignora?
172
601040
3840
10:17
Well, we're humanuman.
173
605560
1456
Ei bine, suntem oameni.
Ce ne-ar plăcea cu adevărat
e un truc rapid,
10:19
What we'dne-am really like is a quickrapid fixrepara,
174
607040
2816
un hap care să ne facă viața mai bună
și s-o mențină așa.
10:21
something we can get
175
609880
1696
10:23
that'llcare va make our livesvieți good
and keep them that way.
176
611600
2760
10:27
RelationshipsRelatii are messymurdar
and they're complicatedcomplicat
177
615320
3336
Relațiile sunt încurcate, sunt complicate,
10:30
and the hardgreu work of tendingtendinţa de
to familyfamilie and friendsprieteni,
178
618680
3816
și efortul de a te îngriji
de rude și de prieteni
nu e atrăgător sau fascinant.
10:34
it's not sexysexy or glamorousplin de farmec.
179
622520
2656
10:37
It's alsode asemenea lifelongpe tot parcursul vieții. It never endscapete.
180
625200
3336
Și apoi durează toată viața,
nu se termină niciodată.
Cei din studiul nostru de 75 de ani
care au fost cei mai fericiți la pensie
10:40
The people in our 75-year-an studystudiu
who were the happiestcel mai fericit in retirementpensionare
181
628560
5056
10:45
were the people who had activelyactiv workeda lucrat
to replacea inlocui workmatescolegilor de muncă with newnou playmatesPlaymates.
182
633640
5816
au fost cei ce s-au străduit activ
să înlocuiască colegii de serviciu
cu noi parteneri de distracție.
10:51
Just like the millennialsMileniului
in that recentRecent surveystudiu,
183
639480
2976
Ca și tinerii din sondajul acela recent,
mulți dintre bărbații noștri, în timp ce
porneau la drum ca tineri adulți,
10:54
manymulți of our menbărbați when they
were startingpornire out as youngtineri adultsadulți
184
642480
3616
chiar credeau că faima și bogăția
și marile realizări
10:58
really believeda crezut that famefaimă and wealthbogatie
and highînalt achievementrealizare
185
646120
4016
sunt ce trebuie să obțină
pentru o viață bună.
11:02
were what they neededNecesar to go after
to have a good life.
186
650160
3936
Dar în acești 75 de ani,
studiul nostru a demonstrat repetat
11:06
But over and over, over these 75 yearsani,
our studystudiu has shownafișate
187
654120
4176
11:10
that the people who fareds-au descurcat the bestCel mai bun were
the people who leanedaplecat in to relationshipsrelaţii,
188
658320
5656
că persoanele care au ajuns cel mai bine
sunt cele care au prețuit relațiile
11:16
with familyfamilie, with friendsprieteni, with communitycomunitate.
189
664000
3240
cu familia, cu prietenii, cu comunitatea.
11:21
So what about you?
190
669080
1976
Dar voi?
Să zicem că aveți 25, sau 40,
sau 60 de ani.
11:23
Let's say you're 25,
or you're 40, or you're 60.
191
671080
3760
Ce înseamnă să prețuiești relațiile?
11:27
What mightar putea leaningînclinat in
to relationshipsrelaţii even look like?
192
675800
2960
11:31
Well, the possibilitiesposibilităţi
are practicallypractic endlessfără sfârşit.
193
679760
3120
Ei bine, posibilitățile
sunt practic nelimitate.
Ar putea fi ceva simplu, de exemplu
în loc de televizor să stai cu cineva,
11:35
It mightar putea be something as simplesimplu
as replacingînlocuind screenecran time with people time
194
683600
6096
sau să reînvigorezi o relație amorțită
făcând ceva nou împreună,
11:41
or liveninglivening up a stalestătut relationshiprelaţie
by doing something newnou togetherîmpreună,
195
689720
4456
11:46
long walksplimbări or dateData nightsnopți,
196
694200
2200
plimbări lungi sau ieșiri la întâlnire,
sau luând legătura cu ruda aceea
cu care n-ai mai vorbit de ani întregi,
11:49
or reachingajungând out to that familyfamilie membermembru
who you haven'tnu au spokenvorbit to in yearsani,
197
697360
4856
pentru că prea obișnuitele
învrăjbiri familiale
11:54
because those all-too-commontoate-prea-comune familyfamilie feudscerturile
198
702240
3496
11:57
take a terribleteribil tollTaxă
199
705760
2216
au un efect groaznic
asupra celor care stau supărați.
12:00
on the people who holddeține the grudgesranchiună.
200
708000
2080
12:04
I'd like to closeînchide with a quotecitat
from MarkMark TwainTwain.
201
712000
3920
Aș dori să închei
cu un citat de-al lui Mark Twain.
12:09
More than a centurysecol agoîn urmă,
202
717280
2376
Acum mai bine de un secol
12:11
he was looking back on his life,
203
719680
2616
își privea viața retrospectiv
și iată ce a scris:
12:14
and he wrotea scris this:
204
722320
1280
12:16
"There isn't time, so briefscurt is life,
205
724840
3696
„Nu e timp – atât de scurtă e viața –
12:20
for bickeringsle, apologiesNe cerem scuze,
heartburningsheartburnings, callingschemările to accountcont.
206
728560
5160
pentru ciorovăieli, scuze,
ranchiune, reproșuri.
12:26
There is only time for lovingiubitor,
207
734720
2816
E timp doar pentru iubire,
12:29
and but an instantclipă,
so to speakvorbi, for that."
208
737560
3720
și nici pentru ea nu e decât o clipă,
ca să spun așa.”
Viața bună se construiește
cu relații bune.
12:34
The good life is builtconstruit
with good relationshipsrelaţii.
209
742760
4376
Mulțumesc.
12:39
Thank you.
210
747160
1216
12:40
(ApplauseAplauze)
211
748400
5440
Translated by Diana Livezeanu
Reviewed by Adrian Dobroiu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com