ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com
TEDxBeaconStreet

Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

Robert Waldinger: Kas lemia gerą gyvenimą? Ilgiausio laimės tyrimo išvados

Filmed:
31,511,567 views

Kas mus gyvenime padaro sveikus in laimingus? Jūs nesate vienintelis, jei manote, kad tai – šlovė ir pinigai, tačiau, anot psichologo Robert Waldinger, jūs klystate. 75 metus trukusio suaugusiųjų vystymosi tyrimo vadovas Waldinger turi pačių vertingiausių duomenų, atskleidžiančių laimės ir pasitenkinimo priežastis. Šioje kalboje jis pateikia svarbias tyrimo išvadas, praktines gyvenimo pastabas ir primena seną kaip pasaulis išmintį, bylojančią, kaip gyventi ilgai bei laimingai.
- Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
What keepsišlaiko us healthysveikas and happylaimingas
0
760
2975
Kas mus gyvenime padaro
00:15
as we go throughper life?
1
3760
1560
sveikus ir laimingus?
00:18
If you were going to investinvestuoti now
2
6520
2496
Jei šiuo metu norėtumėte kuo geriau
00:21
in your futureateitis bestgeriausia selfsavarankiškai,
3
9040
2056
investuoti į savo ateitį,
00:23
where would you put your time
and your energyenergija?
4
11120
2960
kam skirtumėte savo laiką ir jėgas?
00:27
There was a recentneseniai surveyapklausa of millennialsMillennials
5
15120
2416
Neseniai apklausta tūkstantmečio kartos
atstovų,
00:29
askingklausia them what their
mostlabiausiai importantsvarbu life goalstikslai were,
6
17560
5176
kokie svarbiausi jų gyvenimo tikslai.
00:34
and over 80 percentproc said
7
22760
2016
Daugiau nei 80 proc. iš jų atsakė,
00:36
that a majorpagrindinis life goaltikslas for them
was to get richturtingas.
8
24800
4136
kad pagrindinis jų gyvenimo tikslas –
tapti turtingam.
00:40
And anotherkitas 50 percentproc
of those sametas pats youngjaunas adultssuaugusieji
9
28960
4336
50 proc. tų pačių jaunuolių
00:45
said that anotherkitas majorpagrindinis life goaltikslas
10
33320
2536
nurodė kitą pagrindinį tikslą –
00:47
was to becometapti famousgarsus.
11
35880
1840
tapti žinomam.
00:50
(LaughterJuokas)
12
38960
1216
(Juokas.)
00:52
And we're constantlynuolat told
to leanliesas in to work, to pushstumti hardersunkiau
13
40200
6656
Mums nuolat teigiama, kad
turime pasinerti į darbą,
00:58
and achievepasiekti more.
14
46880
2056
labiau stengtis ir pasiekti daugiau.
Sudarytas įspūdis, kad to turime siekti,
01:00
We're givenpateiktas the impressionįspūdis that these
are the things that we need to go after
15
48960
3656
jei norime gero gyvenimo.
01:04
in orderįsakymas to have a good life.
16
52640
1816
01:06
PicturesNuotraukos of entirevisa livesgyvena,
17
54480
2216
Viso gyvenimo vaizdai,
01:08
of the choicespasirinkimai that people make
and how those choicespasirinkimai work out for them,
18
56720
5216
žmonių pasirinkimai ir jų poveikis,
01:13
those picturesnuotraukos
are almostbeveik impossibleneįmanomas to get.
19
61960
2880
yra beveik nepasiekiami.
01:18
MostDauguma of what we know about humanžmogus life
20
66080
3056
Daugiausia sužinome apie žmogaus gyvenimą
01:21
we know from askingklausia people
to rememberPrisiminti the pastpraeitis,
21
69160
3456
paprašę prisiminti jo apie savo praeitį
01:24
and as we know, hindsightdabar matyti
is anything but 20/20.
22
72640
4776
ir, kaip žinia, atmintis nebūna tobula.
01:29
We forgetpamiršk vastdidelis amountssumos
of what happensatsitinka to us in life,
23
77440
3696
Be galo daug pamirštame, kas nutinka
gyvenime,
01:33
and sometimeskartais memoryatmintis
is downrighttiesus creativekūrybingas.
24
81160
2880
o atmintis kartais yra tiesiog kūrybinga.
01:36
But what if we could watch entirevisa livesgyvena
25
84800
4376
O kas būtų, jei galėtume stebėti ištisus
gyvenimus,
01:41
as they unfoldatsiskleisti throughper time?
26
89200
2856
besirutuliojančius bėgant laikui?
01:44
What if we could studystudijuoti people
from the time that they were teenagerspaaugliai
27
92080
3976
Jei galėtume stebėti žmones visą laiką
nuo jų paauglystės
01:48
all the way into oldsenas ageamžius
28
96080
2736
iki pat senatvės, kad suprastume,
01:50
to see what really keepsišlaiko people
happylaimingas and healthysveikas?
29
98840
3360
kas žmones padaro sveikus ir laimingus.
01:55
We did that.
30
103560
1200
Mes tai atlikome.
01:57
The HarvardHarvardo StudyTyrimas of AdultSuaugusiųjų DevelopmentPlėtros
31
105640
2216
Harvardo studija apie suaugusiųjų
vystymąsi,
01:59
mayGegužė be the longestIlgiausias studystudijuoti
of adultsuaugęs life that's ever been donepadaryta.
32
107880
4760
ko gero, yra ilgiausia kada nors atlikta
suaugusiųjų gyvenimo studija.
02:05
For 75 yearsmetai, we'vemes turime trackedsekti
the livesgyvena of 724 menvyrai,
33
113720
6120
75 metus stebėjome 724 vyrų gyvenimus,
02:13
yearmetai after yearmetai, askingklausia about their work,
their home livesgyvena, their healthsveikata,
34
121360
4496
kiekvienais metais klausdami apie jų
darbą, gyvenimą namuose, sveikatą
02:17
and of coursežinoma askingklausia all alongkartu the way
withoutbe knowingžinant how their life storiesistorijos
35
125880
4376
ir, žinoma, klausėme visą laiką
nežinodami, kaip pakryps
02:22
were going to turnpasukti out.
36
130280
1440
jų gyvenimo istorijos.
02:25
StudiesTyrimai like this are exceedinglynepaprastai rareretas.
37
133280
3616
Tokie tyrimai yra nepaprastai reti.
02:28
AlmostBeveik all projectsprojektai of this kindmalonus
fallkritimo apartatskirai withinper a decadedešimtmetis
38
136920
4056
Beveik visi tokie projektai per dešimtmetį
yra nutraukiami,
02:33
because too manydaug people
droplašas out of the studystudijuoti,
39
141000
3176
nes daug žmonių nustoja dalyvauti
tyrime,
02:36
or fundingfinansavimas for the researchtyrimai driesdžiūsta up,
40
144200
2896
pasibaigia tyrimo finansavimas
02:39
or the researchersmokslininkai get distractedišsiblaškęs,
41
147120
2256
arba tyrėjai pradeda kitą veiklą
02:41
or they diemirti, and nobodyniekas movesjuda the ballkamuolys
furthertoliau down the fieldlaukas.
42
149400
4080
ar miršta – ir niekas toliau nebetęsia.
02:46
But throughper a combinationderinys of lucksėkmė
43
154280
2256
Tačiau dėl keleto tyrėjų kartų
02:48
and the persistenceatkaklumas
of severalkelios generationskartos of researchersmokslininkai,
44
156560
3696
sėkmės ir užsispyrimo
02:52
this studystudijuoti has survivedišgyveno.
45
160280
1560
šis tyrimas išliko.
02:54
About 60 of our originaloriginalus 724 menvyrai
46
162520
4496
Apie 60 iš pradėtų tirti 724 vyrų
02:59
are still alivegyvas,
47
167040
1296
vis dar gyvena
03:00
still participatingdalyvavimas in the studystudijuoti,
48
168360
2176
ir toliau dalyvauja tyrime.
03:02
mostlabiausiai of them in their 90s.
49
170560
2040
Daugelis iš jų 90-mečiai.
03:05
And we are now beginningpradedant to studystudijuoti
50
173560
1896
Šiuo metu pradedame tirti
03:07
the more than 2,000 childrenvaikai of these menvyrai.
51
175480
3360
daugiau nei 2 000 šių vyrų vaikų.
03:11
And I'm the fourthketvirtas directordirektorius of the studystudijuoti.
52
179680
2320
Aš – ketvirtasis studijos vadovas.
03:15
SinceNuo 1938, we'vemes turime trackedsekti the livesgyvena
of two groupsgrupes of menvyrai.
53
183400
4736
Nuo 1938 metų stebime dvi vyrų grupes.
03:20
The first groupgrupė startedprasidėjo in the studystudijuoti
54
188160
2136
Pirmosios grupės atstovus pradėta
tirti,
03:22
when they were sophomoresAntrakursiams skirtuose kursuose
at HarvardHarvardo CollegeKolegijos.
55
190320
2696
kai jie buvo Harvardo kolegijos
antrakursiai.
03:25
They all finishedbaigtas collegekolegija
duringper WorldPasaulyje WarKaro IIII,
56
193040
2816
Visi jie baigė kolegiją per Antrąjį
pasaulinį karą
03:27
and then mostlabiausiai wentnuėjo off
to servetarnauti in the warkaras.
57
195880
2440
ir beveik visi išėjo į karo tarnybą.
03:31
And the secondantra groupgrupė that we'vemes turime followedsekė
58
199280
2136
Kitą stebimą grupę sudarė berniukai
03:33
was a groupgrupė of boysberniukai
from Boston'sBostono poorestneturtingiausias neighborhoodsrajonai,
59
201440
4176
iš Bostono skurdžiausios kaimynystės.
03:37
boysberniukai who were chosenpasirinkta for the studystudijuoti
60
205640
2016
Tirti jie buvo pasirinkti būtent
03:39
specificallykonkrečiai because they were
from some of the mostlabiausiai troubledneramus
61
207680
3336
dėl to, kad gyveno daugiausia
sunkumų patiriančiose
03:43
and disadvantagedsocialiai familiesšeimos
62
211040
1856
ir socialiai nuskriaustose Bostono
03:44
in the BostonBoston of the 1930s.
63
212920
2736
šeimose 1930 metais.
03:47
MostDauguma livedgyveno in tenementstenements,
manydaug withoutbe hotkarštas and coldšalta runningbėgimas watervanduo.
64
215680
4600
Daugelis iš jų gyveno nuomojamuose
būstuose be karšto ir šalto vandens.
03:54
When they enteredįvesta the studystudijuoti,
65
222520
1896
Pradedant tirti,
03:56
all of these teenagerspaaugliai were interviewedapklausti.
66
224440
2936
visi šie paaugliai buvo apklausti,
03:59
They were givenpateiktas medicalmedicinos examsegzaminai.
67
227400
2216
patikrinta jų sveikata.
04:01
We wentnuėjo to their homesnamus
and we interviewedapklausti their parentstėvai.
68
229640
3536
Nuvykome į jų namus ir apklausėme tėvus.
04:05
And then these teenagerspaaugliai
grewaugo up into adultssuaugusieji
69
233200
2376
Tuomet šie paaugliai tapo suaugusiaisiais,
04:07
who enteredįvesta all walkspasivaikščiojimai of life.
70
235600
2416
pradėjusiais eiti gyvenimo žingsnius.
04:10
They becametapo factorygamykla workersdarbuotojai and lawyersadvokatai
and bricklayersmūrininkai and doctorsgydytojai,
71
238040
6096
Jie tapo fabriko darbininkais,
teisininkais, mūrininkais, gydytojais,
vienas – JAV prezidentu.
04:16
one PresidentPrezidentas of the UnitedDidžioji StatesAmerikos.
72
244160
2360
04:20
Some developedišsivysčiusios alcoholismalkoholizmas.
A fewnedaug developedišsivysčiusios schizophreniašizofrenija.
73
248160
4240
Kai kurie turėjo polinkį į alkoholizmą,
keletui pasireiškė šizofrenija.
04:25
Some climbedužkopė the socialsocialinis ladderkopėčios
74
253320
2296
Kiti visą laiką kilo nuo žemiausios
socialinės pakopos
04:27
from the bottomapačioje
all the way to the very topviršuje,
75
255640
3216
link aukštesnės, kol pasiekė viršūnę,
04:30
and some madepagamintas that journeykelionė
in the oppositepriešingas directionkryptis.
76
258880
3280
o antri keliavo taip pat – tik priešinga
linkme.
04:35
The founderssteigėjai of this studystudijuoti
77
263520
2936
Studijos įkūrėjai,
04:38
would never in their wildestdrąsiausias dreamssvajones
78
266480
2016
net ir pačiame beprotiškiausiame sapne,
04:40
have imaginedįsivaizduoti that I would be
standingstovintis here todayšiandien, 75 yearsmetai latervėliau,
79
268520
4536
nebūtų įsivaizdavę manęs taip čia dabar
stovinčio po 75 metų
04:45
tellingsakydamas you that
the studystudijuoti still continuestęsiasi.
80
273080
3080
ir pasakojančio jums apie tyrimo tęsinį.
04:49
EveryKiekvienas two yearsmetai, our patientpacientas
and dedicatedskirta researchtyrimai staffdarbuotojai
81
277280
3616
Kas dvejus metus mūsų kantrūs ir atsidavę
tyrimo darbuotojai
04:52
callsskambučiai up our menvyrai
and asksklausia them if we can sendsiųsti them
82
280920
3056
skambina mūsų tiriamiesiems ir prašo
leidimo išsiųsti
04:56
yetvis dar one more setnustatyti of questionsklausimai
about their livesgyvena.
83
284000
3120
nors vieną su jų gyvenimu susijusį
klausimų rinkinį.
05:00
ManyDaug of the innervidinis citymiestas BostonBoston menvyrai askpaklausk us,
84
288040
3576
Daugelis Bostono vyrų klausia mūsų:
05:03
"Why do you keep wantingnori to studystudijuoti me?
My life just isn't that interestingįdomus."
85
291640
3880
„Kodėl norite mane tirti? Mano gyvenimas
nėra toks jau įdomus.“
05:08
The HarvardHarvardo menvyrai never askpaklausk that questionklausimas.
86
296600
2376
Harvardo vyras niekada neužduoda tokio
klausimo.
05:11
(LaughterJuokas)
87
299000
5200
(Juokas.)
05:20
To get the clearestaiškiausia picturenuotrauka
of these livesgyvena,
88
308920
2856
Norėdami susidaryti aiškesnį jų gyvenimo
vaizdą,
05:23
we don't just sendsiųsti them questionnairesKlausimynai.
89
311800
2936
siunčiame ne tik klausimynus.
05:26
We interviewinterviu them in their livinggyvenimas roomskambariai.
90
314760
2456
Apklausiame juos namuose.
05:29
We get their medicalmedicinos recordsįrašai
from their doctorsgydytojai.
91
317240
2936
Gauname medicininius įrašus iš gydytojų.
05:32
We drawatkreipti their bloodkraujas, we scannuskaityti their brainssmegenys,
92
320200
2496
Stebime jų kraują, nuskaitome smegenis,
05:34
we talk to their childrenvaikai.
93
322720
1696
kalbamės su jų vaikais.
05:36
We videotapevaizdo įrašas them talkingkalbėti with their wivesžmonos
about their deepestgiliausias concernssusirūpinęs.
94
324440
5256
Padarome vaizdo įrašus, kai jie išreiškia
didžiausius susirūpinimus savo žmonoms.
05:41
And when, about a decadedešimtmetis agoprieš,
we finallypagaliau askedpaklausė the wivesžmonos
95
329720
3536
Kai prieš dešimtmetį pagaliau paklausėme
žmonų,
05:45
if they would joinprisijungti us
as membersnariai of the studystudijuoti,
96
333280
2376
ar jos norėtų dalyvauti tyrime,
05:47
manydaug of the womenmoterys said,
"You know, it's about time."
97
335680
2696
daugelis iš jų atsakė:
„Žinote ką, seniai reikėjo!“
05:50
(LaughterJuokas)
98
338400
1056
(Juokas.)
05:51
So what have we learnedišmoko?
99
339480
1696
Taigi – ką mes sužinojome?
05:53
What are the lessonspamokos that come
from the tensdešimtys of thousandstūkstančiai of pagespuslapiai
100
341200
5216
Kokios yra tūkstančių puslapių
informacijos,
05:58
of informationinformacija that we'vemes turime generatedsugeneruotas
101
346440
3056
surinktos stebint
06:01
on these livesgyvena?
102
349520
1200
šiuos gyvenimus, išvados?
06:03
Well, the lessonspamokos aren'tnėra about wealthturtas
or famešlovė or workingdirba hardersunkiau and hardersunkiau.
103
351720
5600
Tai nėra pamokos apie turtą ar šlovę arba
vis sunkesnį ir sunkesnį darbą.
06:10
The clearestaiškiausia messagepranešimas that we get
from this 75-year-metu studystudijuoti is this:
104
358520
6296
Aiškiausia šios 75 metus trunkančios
studijos žinia yra tokia:
06:16
Good relationshipssantykiai keep us
happierlaimingesnis and healthiersveikesni. PeriodLaikotarpis.
105
364840
5200
sveikus ir laimingus mus padaro
geri tarpusavio santykiai. Taškas.
06:23
We'veMes jau learnedišmoko threetrys bigdidelis lessonspamokos
about relationshipssantykiai.
106
371000
3816
Išmokome tris svarbias pamokas
apie tarpusavio santykius.
06:26
The first is that socialsocialinis connectionsjungtys
are really good for us,
107
374840
4096
Pirma – mus teigiamai veikia socialiniai
ryšiai,
06:30
and that lonelinessVienatvė killsžudo.
108
378960
2496
o vienatvė žudo.
06:33
It turnspasisuka out that people
who are more sociallysocialiai connectedprijungtas
109
381480
3656
Pasirodo, kad žmonės, glaudžiau socialiai
06:37
to familyšeima, to friendsdraugai, to communitybendruomenė,
110
385160
3096
susiję su šeima, draugais, bendruomene,
06:40
are happierlaimingesnis, they're physicallyfiziškai healthiersveikesni,
and they livegyventi longerilgiau
111
388280
4696
yra laimingesni, fiziškai sveikesni ir
ilgiau gyvena,
06:45
than people who are lessmažiau well connectedprijungtas.
112
393000
3376
palyginti su žmonėmis, mažiau
bendraujančiais su kitais.
06:48
And the experiencepatirtis of lonelinessVienatvė
turnspasisuka out to be toxictoksiškas.
113
396400
3416
Pasirodo, vienatvė kenkia.
06:51
People who are more isolatedizoliuotas
than they want to be from otherskiti
114
399840
5136
Žmonės, kurie labiau atsiskyrę nuo kitų,
nei jie to norėtų,
06:57
find that they are lessmažiau happylaimingas,
115
405000
3216
yra ne tokie laimingi,
07:00
their healthsveikata declinesmažėja earlieranksčiau in midlifeMidlife,
116
408240
2936
gyvenimo viduryje jų sveikata suprastėja,
07:03
their brainsmegenys functioningveikimas declinesmažėja sooneranksčiau
117
411200
2216
anksčiau susilpnėja smegenų funkcija
07:05
and they livegyventi shortertrumpesnis livesgyvena
than people who are not lonelyvienišas.
118
413440
3560
ir jie gyvena trumpiau nei tie,
kurie nėra vieniši.
07:10
And the sadliūdnas factfaktas
is that at any givenpateiktas time,
119
418040
3216
Liūdna tiesa yra ta, kad daugiau nei
07:13
more than one in fivepenki AmericansAmerikiečiai
will reportataskaita that they're lonelyvienišas.
120
421280
4600
vienas iš penkių amerikiečių bet kuriuo
metu nurodo esąs vienišas.
07:19
And we know that you
can be lonelyvienišas in a crowdminios
121
427040
2656
Žinoma – galima jaustis vienišu minioje,
07:21
and you can be lonelyvienišas in a marriagesantuoka,
122
429720
2656
taip pat ir santuokoje.
07:24
so the secondantra bigdidelis lessonpamoka that we learnedišmoko
123
432400
2136
Kita svarbi išmokta pamoka yra ta,
07:26
is that it's not just
the numbernumeris of friendsdraugai you have,
124
434560
3096
kad svarbu yra ne draugų kiekis,
07:29
and it's not whetherar or not
you're in a committedpadaryta relationshipsantykiai,
125
437680
3496
turite įsipareigojančius santykius ar ne,
07:33
but it's the qualitykokybė
of your closeUždaryti relationshipssantykiai that mattersklausimai.
126
441200
4640
o jums svarbių santykių kokybė.
07:38
It turnspasisuka out that livinggyvenimas in the midstviduryje
of conflictkonfliktas is really badblogai for our healthsveikata.
127
446560
4776
Pasirodo, konfliktai tikrai labai kenkia
sveikatai.
07:43
High-conflictAukštas konflikto marriagessantuokos, for examplepavyzdys,
withoutbe much affectionmeilė,
128
451360
3976
Pvz., jei santuokoje, kur trūksta meilės,
smarkiai kivirčijamasi,
07:47
turnpasukti out to be very badblogai for our healthsveikata,
perhapsgalbūt worseblogiau than gettinggauti divorcedišsiskyręs.
129
455360
5776
labai kenkiama sveikatai, galbūt
net stipriau nei skiriantis.
07:53
And livinggyvenimas in the midstviduryje of good,
warmšiltas relationshipssantykiai is protectiveapsauginis.
130
461160
4776
Geri ir šilti santykiai suteikia
saugumo jausmą.
07:57
OnceVieną kartą we had followedsekė our menvyrai
all the way into their 80s,
131
465960
3096
Kai jau turėjome duomenis apie
mūsų vyrų gyvenimus iki 80-ies,
08:01
we wanted to look back at them at midlifeMidlife
132
469080
3016
norėjome žvilgtelėti į jų gyvenimo vidurio
tarpsnį
08:04
and to see if we could predictnumatyti
133
472120
1576
ir pamatyti, ar galėtume nuspėti,
08:05
who was going to growaugti
into a happylaimingas, healthysveikas octogenarianAštuoniasdešimt metų
134
473720
3976
kuris iš jų taptų laimingas ir sveikas
aštuoniasdešimtmetis,
08:09
and who wasn'tnebuvo.
135
477720
1200
o kuris – ne.
08:11
And when we gatheredsusirinko togetherkartu
everything we knewžinojau about them
136
479680
4216
Tuomet surinkome visą turimą informaciją
08:15
at ageamžius 50,
137
483920
1360
apie jų 50-ies metų tarpsnį,
08:18
it wasn'tnebuvo their middleviduryje ageamžius
cholesterolcholesterolio kiekis levelslygiai
138
486080
2536
ir visai ne cholesterolio lygis
gyvenimo viduryje
08:20
that predictedprognozuojama how they
were going to growaugti oldsenas.
139
488640
2896
gerai pranašavo, kaip jie senės.
08:23
It was how satisfiedpatenkintas they were
in their relationshipssantykiai.
140
491560
3456
O jų pasitenkinimas tarpusavio santykiais.
08:27
The people who were the mostlabiausiai satisfiedpatenkintas
in their relationshipssantykiai at ageamžius 50
141
495040
4896
Žmonės, kurie būdami 50-ies buvo
patenkinti savitarpio ryšiu,
08:31
were the healthiestSveikiausia at ageamžius 80.
142
499960
2400
sulaukę 80 metų – buvo sveikiausi.
08:35
And good, closeUždaryti relationshipssantykiai
seematrodo to bufferbuferis us
143
503680
3176
Geri, artimi tarpusavio santykiai mus
pakylėja
08:38
from some of the slingsstropai and arrowsrodykles
of gettinggauti oldsenas.
144
506880
2760
virš tam tikrų sunkumų ir negandų
senstant.
08:42
Our mostlabiausiai happilylaimingai partneredbendradarbiaujame menvyrai and womenmoterys
145
510480
3976
Laimingiausios 80-mečių poros sakė,
08:46
reportedpranešta, in their 80s,
146
514480
2055
08:48
that on the daysdienos
when they had more physicalfizinis painskausmas,
147
516559
2937
kad tomis dienomis, kai jausdavo fizinį
skausmą,
08:51
their moodnuotaika stayedliko just as happylaimingas.
148
519520
1960
jie vis tiek jautėsi laimingi.
08:54
But the people who were
in unhappynelaimingas relationshipssantykiai,
149
522400
3256
Tačiau žmonės, kurie buvo nelaiminguose
santykiuose,
08:57
on the daysdienos when they
reportedpranešta more physicalfizinis painskausmas,
150
525680
2936
tomis dienomis jautė stipresnį fizinį
skausmą
09:00
it was magnifiedpadidintos by more emotionalemocinis painskausmas.
151
528640
3040
ir tai sustiprino emocinis skausmas.
09:04
And the thirdtrečias bigdidelis lessonpamoka that we learnedišmoko
about relationshipssantykiai and our healthsveikata
152
532360
4376
Trečia išmokta pamoka apie tarpusavio
santykius ir sveikatą
09:08
is that good relationshipssantykiai
don't just protectapsaugoti our bodieskūnai,
153
536760
3256
yra tai, kad šilti ryšiai ne tik apsaugo
mūsų kūną,
09:12
they protectapsaugoti our brainssmegenys.
154
540040
1480
tai yra ir smegenų apsauga.
09:14
It turnspasisuka out that beingesamas
in a securelysaugiai attachedpridedamas relationshipsantykiai
155
542440
4656
Pasirodo, saugūs ir artimi santykiai
su kitu žmogumi –
09:19
to anotherkitas personasmuo in your 80s
is protectiveapsauginis,
156
547120
3896
sulaukus 80-ies metų veikia tausojančiai.
09:23
that the people who are in relationshipssantykiai
157
551040
1976
Žmonės, palaikantys tokius ryšius,
09:25
where they really feel they can countsuskaičiuoti
on the other personasmuo in timeslaikai of need,
158
553040
4136
kur jaučia, kad prireikus tikrai gali
pasikliauti kitu žmogumi,
09:29
those people'sžmonių memoriesatsiminimai
staylikti sharperryškesni longerilgiau.
159
557200
3696
ilgiau išlaiko gerą atmintį.
09:32
And the people in relationshipssantykiai
160
560920
1496
Žmonių, kurių santykiuose
09:34
where they feel they really
can't countsuskaičiuoti on the other one,
161
562440
3136
trūksta pasitikėjimo vienas kitu,
09:37
those are the people who experiencepatirtis
earlieranksčiau memoryatmintis declinenuosmukis.
162
565600
3880
atmintis pablogėja anksčiau.
09:42
And those good relationshipssantykiai,
they don't have to be smoothlygus all the time.
163
570520
3456
Geri tarpusavio santykiai nereiškia, kad
jie visuomet turi būti sklandūs.
09:46
Some of our octogenarianAštuoniasdešimt metų couplesporos
could bickerBicker with eachkiekvienas other
164
574000
3576
Kai kurios mūsų aštuoniasdešimtmečių
poros bardavosi
09:49
day in and day out,
165
577600
1736
diena iš dienos,
09:51
but as long as they feltjaučiamas that they
could really countsuskaičiuoti on the other
166
579360
3176
tačiau tol, kol jie jautė galintys
vienas kitu pasikliauti,
09:54
when the going got toughkietas,
167
582560
1816
prispaudus sunkumams,
09:56
those argumentsargumentai didn't take a tollrinkliava
on their memoriesatsiminimai.
168
584400
3600
šie ginčai neturėjo neigiamo poveikio
jų atminčiai.
10:01
So this messagepranešimas,
169
589600
2736
Taigi – ši žinia,
10:04
that good, closeUždaryti relationshipssantykiai
are good for our healthsveikata and well-beinggerovė,
170
592360
5696
kad geri, artimi santykiai teigiamai
veikia sveikatą ir gerovę,
10:10
this is wisdomišmintis that's as oldsenas as the hillskalvos.
171
598080
2936
yra sena kaip pasaulis išmintis.
10:13
Why is this so hardsunku to get
and so easylengva to ignoreignoruoti?
172
601040
3840
Kodėl tai taip sunku pasiekti ir paprasta
ignoruoti?
10:17
Well, we're humanžmogus.
173
605560
1456
Na, esame žmonės.
10:19
What we'dmes norime really like is a quickgreitas fixpataisyti,
174
607040
2816
Mums tikrai patinka greitai sutvarkyti
10:21
something we can get
175
609880
1696
tai, kas galėtų
10:23
that'lltai bus make our livesgyvena good
and keep them that way.
176
611600
2760
pagerinti mūsų gyvenimą ir toliau leistų
eiti ta linkme.
10:27
RelationshipsSantykiai are messynetinkamas
and they're complicatedsudėtingas
177
615320
3336
Savitarpio santykiai yra keblus ir
sudėtingas dalykas,
10:30
and the hardsunku work of tendinglinksta
to familyšeima and friendsdraugai,
178
618680
3816
kurti gerus santykius su šeima ir draugais
reikalauja pastangų,
10:34
it's not sexyseksualus or glamorousspalvingi.
179
622520
2656
tai nėra seksualu ar patrauklu.
10:37
It's alsotaip pat lifelongvisą gyvenimą. It never endsbaigiasi.
180
625200
3336
Be to, tai – ilgas ir begalinis darbas.
10:40
The people in our 75-year-metu studystudijuoti
who were the happiestlaimingiausia in retirementišėjimo į pensiją
181
628560
5056
75 metų tyrimas parodė, kad laimingiausi
į pensiją išėję žmonės yra tie,
10:45
were the people who had activelyaktyviai workeddirbo
to replacepakeisti workmatesbendradarbius with newnaujas playmatesplaymates.
182
633640
5816
kurie itin stengėsi, kad vietoje kolegų
atsirastų naujų draugų.
10:51
Just like the millennialsMillennials
in that recentneseniai surveyapklausa,
183
639480
2976
Kaip ir tūkstantmečio kartos atstovai,
10:54
manydaug of our menvyrai when they
were startingpradedant out as youngjaunas adultssuaugusieji
184
642480
3616
daugelis mūsų vyrų, būdami jaunais
suaugusiaisiais,
10:58
really believedtikėjo that famešlovė and wealthturtas
and highaukštas achievementpasiekimas
185
646120
4016
tikrai tikėjo, kad šlovė, turtas ir dideli
pasiekimai
11:02
were what they neededreikia to go after
to have a good life.
186
650160
3936
yra tai, ko reikia geram gyvenimui.
11:06
But over and over, over these 75 yearsmetai,
our studystudijuoti has shownparodyta
187
654120
4176
Tačiau 75 metų tyrimas ne kartą parodė,
11:10
that the people who farednuveikta the bestgeriausia were
the people who leanedpasviręs in to relationshipssantykiai,
188
658320
5656
kad labiausiai sekėsi žmonėms, kurie
11:16
with familyšeima, with friendsdraugai, with communitybendruomenė.
189
664000
3240
palaikė abipusį ryšį su šeima, draugais,
bendruomene.
11:21
So what about you?
190
669080
1976
O kaipgi jūs?
11:23
Let's say you're 25,
or you're 40, or you're 60.
191
671080
3760
Tarkime esate 25, 40 ar 60-ies metų.
11:27
What mightgali leaningpasvirusi in
to relationshipssantykiai even look like?
192
675800
2960
Kaip galėtų atrodyti ryšių palaikymas?
11:31
Well, the possibilitiesgalimybės
are practicallypraktiškai endlessbegalinis.
193
679760
3120
Galimybės išties yra neribotos.
11:35
It mightgali be something as simplepaprasta
as replacingpakeičiant screenekranas time with people time
194
683600
6096
Ekranui skirtą laiką galima pakeisti
bendravimu su žmonėmis
11:41
or liveninglivening up a staleseni relationshipsantykiai
by doing something newnaujas togetherkartu,
195
689720
4456
ar pagyvinti atvėsusius santykius veikiant
ką nors nauja,
ilgai vaikštant ar pasimatymų vakarais,
11:46
long walkspasivaikščiojimai or datedata nightsnaktys,
196
694200
2200
11:49
or reachingpasiekti out to that familyšeima membernarys
who you haven'tne spokenpasakyta to in yearsmetai,
197
697360
4856
užmezgant ryšį su šeimos nariu, su kuriuo
ilgai nebendravote,
11:54
because those all-too-commonvisų per bendrą familyšeima feudskeršto
198
702240
3496
nes šie pernelyg dažni šeiminiai
nesutarimai
11:57
take a terriblebaisi tollrinkliava
199
705760
2216
labai kenkia
12:00
on the people who holdlaikykite the grudgesnepasitenkinimą.
200
708000
2080
žmonėms, jaučiantiems nepasitenkinimą.
12:04
I'd like to closeUždaryti with a quotecitata
from MarkŽenklas TwainTWAIN.
201
712000
3920
Norėčiau pacituoti Mark Twain.
12:09
More than a centuryamžius agoprieš,
202
717280
2376
Daugiau nei prieš amžių,
12:11
he was looking back on his life,
203
719680
2616
peržvelgdamas savo gyvenimą,
12:14
and he wroteparašė this:
204
722320
1280
jis parašė:
12:16
"There isn't time, so brieftrumpas is life,
205
724840
3696
„Gyvenimas yra trumpas:
12:20
for bickeringsbickerings, apologiesAtsiprašome,
heartburningsheartburnings, callingspašaukimus to accountsąskaita.
206
728560
5160
nėra laiko rietenoms, atsiprašymams,
apmaudui, pasiaiškinimams.
12:26
There is only time for lovingmyliu,
207
734720
2816
Laiko užtenka tik meilei
12:29
and but an instantakimirksniu,
so to speakkalbėk, for that."
208
737560
3720
ir tam skirtas, taip sakant,
tik akimirksnis.“
12:34
The good life is builtpastatytas
with good relationshipssantykiai.
209
742760
4376
Gerą gyvenimą lemia geri tarpusavio
santykiai.
12:39
Thank you.
210
747160
1216
Dėkoju.
12:40
(ApplausePlojimai)
211
748400
5440
(Plojimai.)
Translated by Edita Jurjone
Reviewed by Sigita Šimkutė-Macanko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com