ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com
TEDxBeaconStreet

Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

Robert Waldinger: Mitől lesz jó az életünk? A boldogság leghosszabb kutatásának tanulságai

Filmed:
31,511,567 views

Mi tart bennünket boldogan és egészségesen egy életen keresztül? Ha azt gondolják, hogy a hírnév és a pénz, nos, ebben nincsenek egyedül – de, Robert Waldinger pszichológus szerint, tévednek. A felnőttek fejlődését vizsgáló 75 éves kutatás vezetőjeként, Waldingernek példa nélküli hozzáférése van a boldogság és a megelégedettség adataihoz. Ebben az előadásában a tanulmány három fontos tanulságán kívül azt a régi, gyakorlati bölcsességet is megosztja velünk, hogy hogyan éljünk hosszú, örömteli életet.
- Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
What keepstartja us healthyegészséges and happyboldog
0
760
2975
Mi tesz bennünket egészségessé és boldoggá
00:15
as we go throughkeresztül life?
1
3760
1560
egy életen keresztül?
00:18
If you were going to investbefektet now
2
6520
2496
Ha tudnánk,
hogy a jelenlegi cselekedeteink
döntő hatással vannak
a jövőbeni elégedettségünkre,
00:21
in your futurejövő bestlegjobb selfmaga,
3
9040
2056
00:23
where would you put your time
and your energyenergia?
4
11120
2960
mire lenne érdemes leginkább
időt és energiát áldozni?
00:27
There was a recentfriss surveyfelmérés of millennialsMillennials
5
15120
2416
Egy mostanában napvilágot látott,
00:29
askingkérve them what theirazok
mosta legtöbb importantfontos life goalscélok were,
6
17560
5176
fiatal felnőttekről készült, s életük
legfőbb céljait firtató felmérésben
00:34
and over 80 percentszázalék said
7
22760
2016
a megkérdezettek több mint 80%-a
00:36
that a majorJelentősebb life goalcél for them
was to get richgazdag.
8
24800
4136
a meggazdagodást tartotta
a legfontosabbnak az életben.
00:40
And anotheregy másik 50 percentszázalék
of those sameazonos youngfiatal adultsfelnőttek
9
28960
4336
Ugyanennek a korosztálynak
a fele azt válaszolta,
00:45
said that anotheregy másik majorJelentősebb life goalcél
10
33320
2536
hogy életének másik nagy célja az,
00:47
was to becomeválik famoushíres.
11
35880
1840
hogy híressé váljon.
00:50
(LaughterNevetés)
12
38960
1216
(Nevetés)
00:52
And we're constantlyállandóan told
to leansovány in to work, to pushnyom hardernehezebb
13
40200
6656
Másfelől folyamatosan azt halljuk,
hogy dolgozzunk keményen,
00:58
and achieveelér more.
14
46880
2056
ha el akarunk érni valamit.
01:00
We're givenadott the impressionbenyomás that these
are the things that we need to go after
15
48960
3656
Így aztán jogosan érezhetjük,
hogy ezeket a dolgokat kell űznünk
01:04
in ordersorrend to have a good life.
16
52640
1816
egy jó élet reményében.
01:06
PicturesKépek of entireteljes liveséletét,
17
54480
2216
Ám életünknek ezek a vágyai,
01:08
of the choicesválasztás that people make
and how those choicesválasztás work out for them,
18
56720
5216
amelyek befolyásolják a döntéseinket,
s így végső soron alakítják a sorsunkat,
01:13
those picturesképek
are almostmajdnem impossiblelehetetlen to get.
19
61960
2880
nos, ezek a vágyak
általában elérhetetlenek.
A legtöbbet úgy tudhatjuk meg arról, hogy
egy ember mennyire elégedett az életével,
01:18
MostA legtöbb of what we know about humanemberi life
20
66080
3056
01:21
we know from askingkérve people
to rememberemlékezik the pastmúlt,
21
69160
3456
hogy megkérjük,
emlékezzen vissza a múltjára,
01:24
and as we know, hindsightutólag
is anything but 20/20.
22
72640
4776
hiszen, mint tudjuk,
utólag már okos az ember.
01:29
We forgetelfelejt vasthatalmas amountsösszegek
of what happensmegtörténik to us in life,
23
77440
3696
Többnyire elfelejtjük, hogy mik történtek
velünk az életben,
01:33
and sometimesnéha memorymemória
is downrightegyenesen creativekreatív.
24
81160
2880
sőt, néha a memóriánk még
ki is talál dolgokat.
01:36
But what if we could watch entireteljes liveséletét
25
84800
4376
De mi lenne, ha egyszerre
végignézhetnénk az egész életet,
01:41
as they unfoldbontakozik ki throughkeresztül time?
26
89200
2856
ahogy kibontakozik előttünk?
01:44
What if we could studytanulmány people
from the time that they were teenagerstizenévesek
27
92080
3976
Mi lenne, ha tanulmányozhatnánk
az embereket tizenéves koruktól kezdve
01:48
all the way into oldrégi agekor
28
96080
2736
folyamatosan, ahogy megöregszenek,
01:50
to see what really keepstartja people
happyboldog and healthyegészséges?
29
98840
3360
hogy lássuk, mitől maradnak
boldogok és egészségesek?
01:55
We did that.
30
103560
1200
Pontosan ezt tettük.
01:57
The HarvardHarvard StudyTanulmány of AdultFelnőtt DevelopmentFejlesztési
31
105640
2216
A Harvard Egyetemnek
a felnőttek változásait vizsgáló kutatása
01:59
maylehet be the longestleghosszabb studytanulmány
of adultfelnőtt life that's ever been doneKész.
32
107880
4760
talán a leghosszabb ebben a kérdéskörben.
02:05
For 75 yearsévek, we'vevoltunk trackedlánctalpas
the liveséletét of 724 menférfiak,
33
113720
6120
75 éven keresztül nyomon követtük
724 ember életét,
02:13
yearév after yearév, askingkérve about theirazok work,
theirazok home liveséletét, theirazok healthEgészség,
34
121360
4496
évről évre megkérdezve őket munkájukról,
családi életükről, egészségükről,
02:17
and of coursetanfolyam askingkérve all alongmentén the way
withoutnélkül knowingtudva how theirazok life storiestörténetek
35
125880
4376
és természetesen mindezt anélkül,
hogy bárki tudta volna,
hogy hogyan fog alakulni az életük.
02:22
were going to turnfordulat out.
36
130280
1440
02:25
StudiesTanulmányok like this are exceedinglyrendkívül rareritka.
37
133280
3616
Ezek a kutatások rendkívül ritkák.
02:28
AlmostSzinte all projectsprojektek of this kindkedves
fallesik aparteltekintve withinbelül a decadeévtized
38
136920
4056
Ugyanis az ilyen jellegű projektek
általában szétesnek egy évtizeden belül,
02:33
because too manysok people
dropcsepp out of the studytanulmány,
39
141000
3176
vagy azért, mert nem sikerül
együtt tartani a kutatás alanyait,
02:36
or fundingfinanszírozás for the researchkutatás driesmegszárad up,
40
144200
2896
vagy mert megszűnik a pénzügyi támogatás,
02:39
or the researcherskutatók get distractedzaklatott,
41
147120
2256
esetleg a kutatók lelkesedése hagy alább,
02:41
or they diemeghal, and nobodysenki movesmozog the balllabda
furthertovábbi down the fieldmező.
42
149400
4080
vagy meghalnak, és nincs
aki továbbmenjen a megkezdett úton.
02:46
But throughkeresztül a combinationkombináció of luckszerencse
43
154280
2256
De részben a szerencsének,
02:48
and the persistencekitartás
of severalszámos generationsgenerációk of researcherskutatók,
44
156560
3696
részben a kutatók több nemzedéke
kitartó munkájának köszönhetően
02:52
this studytanulmány has survivedtúlélte.
45
160280
1560
ez a kutatás nem halt el.
02:54
About 60 of our originaleredeti 724 menférfiak
46
162520
4496
Az eredeti 724 emberből
körülbelül 60 még mindig él,
02:59
are still aliveélő,
47
167040
1296
03:00
still participatingrészt vevő in the studytanulmány,
48
168360
2176
és még mindig részt vesz a kutatásban,
03:02
mosta legtöbb of them in theirazok 90s.
49
170560
2040
többségük elmúlt 90 éves.
03:05
And we are now beginningkezdet to studytanulmány
50
173560
1896
És most kezdjük bevonni a gyerekeiket,
03:07
the more than 2,000 childrengyermekek of these menférfiak.
51
175480
3360
akik több mint 2000-en vannak.
03:11
And I'm the fourthnegyedik directorrendező of the studytanulmány.
52
179680
2320
Én pedig már a negyedik
vezetője vagyok a projektnek.
03:15
SinceÓta 1938, we'vevoltunk trackedlánctalpas the liveséletét
of two groupscsoportok of menférfiak.
53
183400
4736
1938 óta két csoport életét
követtük nyomon.
03:20
The first groupcsoport startedindult in the studytanulmány
54
188160
2136
Az első csoport tagjait akkor vontuk be,
03:22
when they were sophomoressophomores
at HarvardHarvard CollegeFőiskola.
55
190320
2696
amikor másodévesek voltak a Harvardon.
03:25
They all finishedbefejezett collegefőiskola
duringalatt WorldVilág WarHáború IIII.,
56
193040
2816
Ők mindannyian
a II. világháború idején végeztek,
03:27
and then mosta legtöbb wentment off
to serveszolgál in the warháború.
57
195880
2440
így többségük részt is vett benne.
03:31
And the secondmásodik groupcsoport that we'vevoltunk followedmajd
58
199280
2136
A másik csoport,
amelyet figyelemmel kísértünk,
03:33
was a groupcsoport of boysfiúk
from Boston'sBoston poorestlegszegényebb neighborhoodsvárosrészek,
59
201440
4176
Boston legszegényebb negyedéből
való fiúk voltak,
03:37
boysfiúk who were chosenválasztott for the studytanulmány
60
205640
2016
akik direkt azért lettek beválogatva,
03:39
specificallykifejezetten because they were
from some of the mosta legtöbb troubledzavaros
61
207680
3336
mert rossz volt a családi hátterük,
és kifejezetten hátrányos helyzetűnek
számítottak Bostonban
03:43
and disadvantagedhátrányos helyzetű familiescsaládok
62
211040
1856
03:44
in the BostonBoston of the 1930s.
63
212920
2736
az 1930-es években.
03:47
MostA legtöbb livedélt in tenementsbérházak,
manysok withoutnélkül hotforró and coldhideg runningfutás watervíz.
64
215680
4600
Többségük olyan bérházban lakott,
ahol hideg-meleg víz sem volt.
03:54
When they enteredlépett the studytanulmány,
65
222520
1896
A tanulmány kezdetén
03:56
all of these teenagerstizenévesek were interviewedmeghallgatott.
66
224440
2936
az összes résztvevőt meginterjúvolták.
03:59
They were givenadott medicalorvosi examsvizsgák.
67
227400
2216
Orvosi vizsgálatokon estek át.
04:01
We wentment to theirazok homesotthonok
and we interviewedmeghallgatott theirazok parentsszülők.
68
229640
3536
Kimentek az otthonukba,
és beszélgettek a szüleikkel.
04:05
And then these teenagerstizenévesek
grewnőtt up into adultsfelnőttek
69
233200
2376
Majd szép lassan felnőtté cseperedtek,
04:07
who enteredlépett all walkssétál of life.
70
235600
2416
és beléptek a nagybetűs életbe.
04:10
They becamelett factorygyár workersmunkások and lawyersügyvédek
and bricklayersKőműves and doctorsorvosok,
71
238040
6096
Gyári munkások és ügyvédek,
kőművesek és orvosok váltak belőlük,
04:16
one PresidentElnök of the UnitedEgyesült StatesÁllamok.
72
244160
2360
egyikük az Egyesült Államok elnöke lett.
04:20
Some developedfejlett alcoholismalkoholizmus.
A fewkevés developedfejlett schizophreniaskizofrénia.
73
248160
4240
Néhányan alkoholistává váltak,
páran skizofrénné.
04:25
Some climbedfelmászott the socialtársadalmi ladderlétra
74
253320
2296
Voltak, akiknek sikerült
feltornászniuk magukat
04:27
from the bottomalsó
all the way to the very topfelső,
75
255640
3216
a szociális létrán,
a legaljától a legtetejéig,
04:30
and some madekészült that journeyutazás
in the oppositeszemben directionirány.
76
258880
3280
mások ugyanezt az utat járták be,
csak pont fordítva.
04:35
The foundersalapítók of this studytanulmány
77
263520
2936
A kutatás alapítói soha,
még a legvadabb álmaikban sem
képzelték volna,
04:38
would never in theirazok wildestlegvadabb dreamsálmok
78
266480
2016
04:40
have imaginedképzelt that I would be
standingálló here todayMa, 75 yearsévek latera későbbiekben,
79
268520
4536
hogy ma, 75 évvel később,
itt fogok állni,
04:45
tellingsokatmondó you that
the studytanulmány still continuesfolytatódik.
80
273080
3080
és azt mondom majd önöknek,
hogy a kutatás még mindig tart.
04:49
EveryMinden two yearsévek, our patientbeteg
and dedicateddedikált researchkutatás staffszemélyzet
81
277280
3616
Kétévente a roppant türelmes
és elszánt kérdezőbiztosaink
04:52
callshívások up our menférfiak
and askskérdezi them if we can sendelküld them
82
280920
3056
felhívták az alanyokat,
és megkérdezték őket,
04:56
yetmég one more setkészlet of questionskérdések
about theirazok liveséletét.
83
284000
3120
hogy küldhetünk-e még egy,
az életükre vonatkozó kérdéssort.
05:00
ManySok of the innerbelső cityváros BostonBoston menférfiak askkérdez us,
84
288040
3576
Sok bostoni férfi visszakérdezett:
05:03
"Why do you keep wantinghiányzó to studytanulmány me?
My life just isn't that interestingérdekes."
85
291640
3880
"Mit akarnak tudni rólam?
Az én életem egyáltalán nem érdekes."
05:08
The HarvardHarvard menférfiak never askkérdez that questionkérdés.
86
296600
2376
A harvardiak furcsamód
sohasem kérdezték ezt.
05:11
(LaughterNevetés)
87
299000
5200
(Nevetés)
05:20
To get the clearestlegvilágosabb picturekép
of these liveséletét,
88
308920
2856
Hogy a legtisztább képet alkothassuk
az életükről,
05:23
we don't just sendelküld them questionnaireskérdőívek.
89
311800
2936
nem pusztán elküldünk egy kérdéssort,
05:26
We interviewinterjú them in theirazok livingélő roomsszobák.
90
314760
2456
hanem a saját közegükben
készítjük el az interjút.
05:29
We get theirazok medicalorvosi recordsfeljegyzések
from theirazok doctorsorvosok.
91
317240
2936
Hozzáférhetünk az orvosi feljegyzéseikhez.
05:32
We drawhúz theirazok bloodvér, we scanletapogatás theirazok brainsagyvelő,
92
320200
2496
Vért veszünk tőlük, agyröntgent készítünk,
05:34
we talk to theirazok childrengyermekek.
93
322720
1696
beszélünk a gyerekeikkel.
05:36
We videotapevideokazetta them talkingbeszél with theirazok wivesfeleségek
about theirazok deepestlegmélyebb concernsaggodalmak.
94
324440
5256
Videóra vesszük, ahogy a legsúlyosabb
gondjaikat megbeszélik a feleségükkel.
05:41
And when, about a decadeévtized agoezelőtt,
we finallyvégül askedkérdezte the wivesfeleségek
95
329720
3536
Úgyhogy amikor egy évtized múlva
megkérdeztük a feleségeket,
hogy nem lenne-e kedvük
csatlakozni a kutatáshoz,
05:45
if they would joincsatlakozik us
as memberstagjai of the studytanulmány,
96
333280
2376
sokan közülük így feleltek:
"Hát tudják, már épp itt volt az ideje."
05:47
manysok of the womennők said,
"You know, it's about time."
97
335680
2696
05:50
(LaughterNevetés)
98
338400
1056
(Nevetés)
05:51
So what have we learnedtanult?
99
339480
1696
Szóval, mit tudtunk meg mindebből?
05:53
What are the lessonstanulságok that come
from the tenstíz of thousandsTöbb ezer of pagesoldalak
100
341200
5216
Mi a tanulsága annak
a több tízezer oldalnyi információnak,
05:58
of informationinformáció that we'vevoltunk generatedgenerált
101
346440
3056
amit ezekből az életekből
06:01
on these liveséletét?
102
349520
1200
ki lehetett nyerni?
06:03
Well, the lessonstanulságok aren'tnem about wealthjólét
or famehírnév or workingdolgozó hardernehezebb and hardernehezebb.
103
351720
5600
Nos, nem a gazdagság, nem is a hírnév, és
még csak nem is az egyre keményebb munka.
06:10
The clearestlegvilágosabb messageüzenet that we get
from this 75-year-év studytanulmány is this:
104
358520
6296
Az egyértelmű üzenet,
ami a 75 év alatt kikristályosodott, ez:
06:16
Good relationshipskapcsolatok keep us
happierboldogabb and healthieregészségesebb. PeriodIdőszak.
105
364840
5200
A jó kapcsolatok őrzik meg
a boldogságunkat és az egészségünket.
06:23
We'veMost már learnedtanult threehárom bignagy lessonstanulságok
about relationshipskapcsolatok.
106
371000
3816
Három dolgot tudtunk meg a kapcsolatokról.
06:26
The first is that socialtársadalmi connectionskapcsolatok
are really good for us,
107
374840
4096
Az első, hogy a közösségi kapcsolatok
nagyon jó hatással vannak ránk,
06:30
and that lonelinessmagány killsöl.
108
378960
2496
és hogy a magányosság megöl.
06:33
It turnsmenetek out that people
who are more sociallytársadalmilag connectedcsatlakoztatva
109
381480
3656
Az derült ki, hogy akiknek
több a közösségi kapcsolatuk,
legyen az akár családi, akár baráti,
vagy egyéb közösségi kapcsolat,
06:37
to familycsalád, to friendsbarátok, to communityközösség,
110
385160
3096
06:40
are happierboldogabb, they're physicallyfizikailag healthieregészségesebb,
and they liveélő longerhosszabb
111
388280
4696
boldogabbak, egészségesebbek,
és tovább élnek,
06:45
than people who are lessKevésbé well connectedcsatlakoztatva.
112
393000
3376
mint azok a társaik,
akiknek kevesebb kapcsolatuk van.
06:48
And the experiencetapasztalat of lonelinessmagány
turnsmenetek out to be toxicmérgező.
113
396400
3416
Valamint, hogy a magányosság mérgező.
06:51
People who are more isolatedizolált
than they want to be from othersmások
114
399840
5136
Azok az emberek, akik másoktól
elszigeteltebbek, mint igényelnék,
06:57
find that they are lessKevésbé happyboldog,
115
405000
3216
boldogtalanabbnak érzik magukat,
07:00
theirazok healthEgészség declinescsökken earlierkorábban in midlifemidlife,
116
408240
2936
az egészségük hamarabb indul romlásnak,
az agytevékenységük is
előbb kezd hanyatlani,
07:03
theirazok brainagy functioningműködése declinescsökken soonerelőbb
117
411200
2216
07:05
and they liveélő shorterrövidebb liveséletét
than people who are not lonelymagányos.
118
413440
3560
és rövidebb ideig élnek,
mint a nem magányosak.
07:10
And the sadszomorú facttény
is that at any givenadott time,
119
418040
3216
És sajnos az a szomorú tény,
hogy minden egyes alkalommal
07:13
more than one in fiveöt AmericansAz amerikaiak
will reportjelentés that they're lonelymagányos.
120
421280
4600
öt amerikaiból legalább egy vallotta
magát magányosnak.
07:19
And we know that you
can be lonelymagányos in a crowdtömeg
121
427040
2656
És tudjuk azt, hogy tömegben is
lehet valaki magányos,
07:21
and you can be lonelymagányos in a marriageházasság,
122
429720
2656
sőt akár egy házasságban is,
07:24
so the secondmásodik bignagy lessonlecke that we learnedtanult
123
432400
2136
úgyhogy a második nagy tanulság az volt,
07:26
is that it's not just
the numberszám of friendsbarátok you have,
124
434560
3096
hogy nemcsak a barátaink száma a fontos,
07:29
and it's not whetherakár or not
you're in a committedelkötelezett relationshipkapcsolat,
125
437680
3496
és nemcsak az,
hogy komoly kapcsolatban élünk-e,
07:33
but it's the qualityminőség
of your closeBezárás relationshipskapcsolatok that mattersügyek.
126
441200
4640
hanem a közeli kapcsolatainknak
a minősége az, ami igazán számít.
07:38
It turnsmenetek out that livingélő in the midstközépen
of conflictösszeütközés is really badrossz for our healthEgészség.
127
446560
4776
Kiderült, hogy a marakodó életmód
nagyon káros az egészségünkre.
07:43
High-conflictMagas-ütközés marriagesházasságot, for examplepélda,
withoutnélkül much affectionszeretet,
128
451360
3976
Például egy szeretet nélküli,
veszekedéssel teletűzdelt házasság
07:47
turnfordulat out to be very badrossz for our healthEgészség,
perhapstalán worserosszabb than gettingszerzés divorcedelvált.
129
455360
5776
talán még rosszabb hatással van
az egészségre, mint egy válás.
07:53
And livingélő in the midstközépen of good,
warmmeleg relationshipskapcsolatok is protectivevédő.
130
461160
4776
Azonban a meleg, szeretetteli kapcsolatok
valóságos védőhálót szőnek körénk.
07:57
OnceEgyszer we had followedmajd our menférfiak
all the way into theirazok 80s,
131
465960
3096
Mikor a kutatás alanyai
már a nyolcvanas éveikben jártak,
visszatekintettünk arra az időszakra,
amikor középkorúak voltak,
08:01
we wanted to look back at them at midlifemidlife
132
469080
3016
hogy lássuk, képesek voltunk-e megjósolni,
08:04
and to see if we could predictmegjósolni
133
472120
1576
08:05
who was going to grow
into a happyboldog, healthyegészséges octogenarianPünkösdi gondolatfoszlányok
134
473720
3976
hogy kiből lesz boldog, egészséges ember
nyolcvanéves korára,
08:09
and who wasn'tnem volt.
135
477720
1200
és kiből nem.
08:11
And when we gatheredösszegyűjtött togetheregyütt
everything we knewtudta about them
136
479680
4216
És amikor mindent összegyűjtöttünk,
amit csak tudtunk róluk
08:15
at agekor 50,
137
483920
1360
50 éves korukban,
08:18
it wasn'tnem volt theirazok middleközépső agekor
cholesterolkoleszterin levelsszintek
138
486080
2536
nos, nem az akkori
koleszterinszintjük volt az,
08:20
that predictedjósolt how they
were going to grow oldrégi.
139
488640
2896
ami előrevetítette,
hogy hogyan fognak megöregedni.
08:23
It was how satisfiedelégedett they were
in theirazok relationshipskapcsolatok.
140
491560
3456
Sokkal inkább az, hogy mennyire voltak
elégedettek a kapcsolataikkal.
08:27
The people who were the mosta legtöbb satisfiedelégedett
in theirazok relationshipskapcsolatok at agekor 50
141
495040
4896
Azok, akik a legelégedettebbek voltak
a kapcsolataikkal 50 éves korukban,
08:31
were the healthiestlegegészségesebb at agekor 80.
142
499960
2400
ők váltak a legegészségesebb 80 évesekké.
08:35
And good, closeBezárás relationshipskapcsolatok
seemlátszik to bufferpuffer us
143
503680
3176
Úgy tűnik, hogy a jó, szoros kapcsolataink
08:38
from some of the slingshevederek and arrowsnyilak
of gettingszerzés oldrégi.
144
506880
2760
meggátolják az öregedésünket.
08:42
Our mosta legtöbb happilyboldogan partneredtárs menférfiak and womennők
145
510480
3976
A legboldogabb párok,
férfiak és nők egyaránt,
08:46
reportedjelentett, in theirazok 80s,
146
514480
2055
arról számoltak be a 80-as éveikben,
08:48
that on the daysnapok
when they had more physicalfizikai painfájdalom,
147
516559
2937
hogy még a legnagyobb fizikai
fájdalmaik közepette is
08:51
theirazok moodhangulat stayedtartózkodott just as happyboldog.
148
519520
1960
a hangulatuk ugyanolyan jó maradt.
08:54
But the people who were
in unhappyboldogtalan relationshipskapcsolatok,
149
522400
3256
Ellenben azok, akik boldogtalan
kapcsolatban éltek,
08:57
on the daysnapok when they
reportedjelentett more physicalfizikai painfájdalom,
150
525680
2936
amikor komoly fizikai
fájdalomról számoltak be,
09:00
it was magnifiednagyított by more emotionalérzelmi painfájdalom.
151
528640
3040
azt az érzelmi fájdalmaik
még inkább felerősítették.
09:04
And the thirdharmadik bignagy lessonlecke that we learnedtanult
about relationshipskapcsolatok and our healthEgészség
152
532360
4376
A harmadik nagy tanulság, amit megtudtunk
a kapcsolatokról és az egészségről, az az,
09:08
is that good relationshipskapcsolatok
don't just protectvéd our bodiestestületek,
153
536760
3256
hogy a jó kapcsolatok nemcsak
a testünket védik meg,
09:12
they protectvéd our brainsagyvelő.
154
540040
1480
hanem az agyunkat is.
09:14
It turnsmenetek out that beinglény
in a securelybiztonságosan attachedcsatolt relationshipkapcsolat
155
542440
4656
Stabil, biztonságos kapcsolatban élni,
09:19
to anotheregy másik personszemély in your 80s
is protectivevédő,
156
547120
3896
tartozni valakihez a 80-as éveinkben,
igazán oltalmazó.
09:23
that the people who are in relationshipskapcsolatok
157
551040
1976
Azok, akik ilyen kapcsolatban élnek,
09:25
where they really feel they can countszámol
on the other personszemély in timesalkalommal of need,
158
553040
4136
amelyben tényleg azt érzik,
hogy ha kell, számíthatnak a másikra,
09:29
those people'semberek memoriesmemóriák
staymarad sharperélesebb longerhosszabb.
159
557200
3696
ezeknek az embereknek a memóriája
tovább marad éles.
09:32
And the people in relationshipskapcsolatok
160
560920
1496
Akik viszont olyan kapcsolatban élnek,
09:34
where they feel they really
can't countszámol on the other one,
161
562440
3136
amelyben azt érzik, hogy nem igazán
számíthatnak a másikra,
09:37
those are the people who experiencetapasztalat
earlierkorábban memorymemória declinehanyatlás.
162
565600
3880
nos, ezek az emberek korábban
tapasztalnak memóriaromlást.
09:42
And those good relationshipskapcsolatok,
they don't have to be smoothsima all the time.
163
570520
3456
Persze a jó kapcsolatoknak sem kell
mindig zökkenőmentesnek lenniük.
09:46
Some of our octogenarianPünkösdi gondolatfoszlányok couplespárok
could bickerveszekszik with eachminden egyes other
164
574000
3576
Némelyik nyolcvanéves pár
képes nap mint nap
09:49
day in and day out,
165
577600
1736
civakodni egymással,
09:51
but as long as they feltfilc that they
could really countszámol on the other
166
579360
3176
ám amíg azt érzik,
hogy igazán számíthatnak a másikra,
09:54
when the going got toughkemény,
167
582560
1816
ha a dolgok keményre fordulnak,
09:56
those argumentsérvek didn't take a tolldíj
on theirazok memoriesmemóriák.
168
584400
3600
ezek a torzsalkodások nem okoznak
komoly károsodást a memóriájukban.
10:01
So this messageüzenet,
169
589600
2736
Szóval, az a tanulság,
hogy a jó, bensőséges kapcsolatok
10:04
that good, closeBezárás relationshipskapcsolatok
are good for our healthEgészség and well-beingjólét,
170
592360
5696
jó hatással vannak az egészségünkre
és az általános közérzetünkre,
10:10
this is wisdombölcsesség that's as oldrégi as the hillsdombok.
171
598080
2936
és ez a bölcsesség már olyan régi,
akár a hegyek.
10:13
Why is this so hardkemény to get
and so easykönnyen to ignorefigyelmen kívül hagyni?
172
601040
3840
Miért olyan nehéz megcsinálni,
és miért hagyjuk mégis figyelmen kívül?
10:17
Well, we're humanemberi.
173
605560
1456
Nos, emberek vagyunk.
10:19
What we'dHázasodik really like is a quickgyors fixerősít,
174
607040
2816
A leginkább egy gyors reparálást
szeretnénk,
valamit, amivel mintegy varázsütésre
10:21
something we can get
175
609880
1696
10:23
that'llhogy majd make our liveséletét good
and keep them that way.
176
611600
2760
hosszútávon helyrehozhatjuk az életünket.
10:27
RelationshipsKapcsolatok are messyrendetlen
and they're complicatedbonyolult
177
615320
3336
A kapcsolatok bonyolultak és zavarosak,
10:30
and the hardkemény work of tendingjobbára
to familycsalád and friendsbarátok,
178
618680
3816
ezért a családról, illetve
a barátokról való gondoskodás
10:34
it's not sexyszexis or glamorouselbűvölő.
179
622520
2656
nem túl vonzó.
10:37
It's alsois lifelongéletre szóló. It never endsvéget ér.
180
625200
3336
Ráadásul egy életen át tart.
Soha nem lehet kipipálni.
10:40
The people in our 75-year-év studytanulmány
who were the happiestlegboldogabb in retirementnyugdíj
181
628560
5056
A 75 éves kutatásunkban azok az emberek
váltak a legboldogabb nyugdíjasokká,
10:45
were the people who had activelyaktívan workeddolgozott
to replacecserélje workmatesmunkatársak with newúj playmatesjátszótársai.
182
633640
5816
akik aktívan munkálkodtak azon, hogy
a munkatársaikat játszótársakra cseréljék.
10:51
Just like the millennialsMillennials
in that recentfriss surveyfelmérés,
183
639480
2976
A mai fiatalokhoz hasonlóan,
a mi kutatásunkban résztvevők is,
10:54
manysok of our menférfiak when they
were startingkiindulási out as youngfiatal adultsfelnőttek
184
642480
3616
felnőtt életük hajnalán,
ugyanúgy a hírnevet és a gazdagságot,
10:58
really believedvéljük that famehírnév and wealthjólét
and highmagas achievementteljesítmény
185
646120
4016
illetve a kitüntetést és a karriert
11:02
were what they neededszükséges to go after
to have a good life.
186
650160
3936
tartották a tökéletes élet kulcsának.
11:06
But over and over, over these 75 yearsévek,
our studytanulmány has shownLátható
187
654120
4176
De újra és újra, hosszú éveken keresztül,
a kutatásunk azt mutatta,
11:10
that the people who faredjártak the bestlegjobb were
the people who leaneddőlt in to relationshipskapcsolatok,
188
658320
5656
hogy azok szerepelnek a legjobban,
azok jutnak a legtovább,
akik képesek a családjukra,
a barátaikra támaszkodni.
11:16
with familycsalád, with friendsbarátok, with communityközösség.
189
664000
3240
11:21
So what about you?
190
669080
1976
Szóval, mi a helyzet önökkel?
11:23
Let's say you're 25,
or you're 40, or you're 60.
191
671080
3760
Tegyük fel, hogy ön 25 éves,
vagy 40, esetleg 60.
11:27
What mightesetleg leaningferde in
to relationshipskapcsolatok even look like?
192
675800
2960
Mit jelent a gyakorlatban
ez a kapcsolatokra való támaszkodás?
11:31
Well, the possibilitieslehetőségek
are practicallygyakorlatilag endlessvégtelen.
193
679760
3120
Nos, a lehetőségek lényegében végtelenek.
11:35
It mightesetleg be something as simpleegyszerű
as replacingcseréje screenképernyő time with people time
194
683600
6096
Akár ezek: a képernyő előtt töltött időt
ezentúl inkább emberekkel töltjük.
11:41
or liveningLivening up a staleelavult relationshipkapcsolat
by doing something newúj togetheregyütt,
195
689720
4456
Vagy egy bezápult kapcsolat felfrissítése
úgy, hogy csinálunk valami újat együtt,
11:46
long walkssétál or datedátum nightséjszaka,
196
694200
2200
egy hosszú séta, vagy egy késő esti randi,
11:49
or reachingelérve out to that familycsalád membertag
who you haven'tnincs spokenbeszélt to in yearsévek,
197
697360
4856
esetleg felkeresni egy családtagot,
akivel évek óta nem beszéltünk,
11:54
because those all-too-commontúlságosan is gyakori familycsalád feudsviszályok
198
702240
3496
hiszen ezek a túlságosan is gyakori
családi viszályok
11:57
take a terribleszörnyű tolldíj
199
705760
2216
iszonyatosan sokba kerülnek azoknak,
12:00
on the people who holdtart the grudgesharagszom.
200
708000
2080
akik képtelenek a megbocsátásra.
12:04
I'd like to closeBezárás with a quoteidézet
from MarkMark TwainTWAIN.
201
712000
3920
Egy Mark Twain idézettel
szeretném befejezni.
12:09
More than a centuryszázad agoezelőtt,
202
717280
2376
Több mint egy évszázada,
12:11
he was looking back on his life,
203
719680
2616
visszatekintve az életére,
12:14
and he wroteírt this:
204
722320
1280
ezt írta:
12:16
"There isn't time, so briefrövid is life,
205
724840
3696
"Az élet olyan rövid, hogy nincs benne idő
12:20
for bickeringsbickerings, apologiesElnézést,
heartburningsheartburnings, callingshivatás to accountszámla.
206
728560
5160
veszekedésre, bocsánatkérésre,
megbánásra, számonkérésre.
12:26
There is only time for lovingszerető,
207
734720
2816
Csak a szeretetre van idő,
12:29
and but an instantazonnali,
so to speakbeszél, for that."
208
737560
3720
és ha szabad így kifejezni magam,
csak egy pillanat van rá."
12:34
The good life is builtépült
with good relationshipskapcsolatok.
209
742760
4376
A jó élethez vezető út
jó kapcsolatokkal van kikövezve.
12:39
Thank you.
210
747160
1216
Köszönöm.
12:40
(ApplauseTaps)
211
748400
5440
(Taps)
Translated by Péter Szentirmai
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com