ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com
TEDxBeaconStreet

Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

Robert Waldinger: Yaxshi hayotning asosi nima? Baxt sirining eng uzoq davom etgan o‘rganishdan kelib chiqqan hayot saboqlari | Robert Waldinger | TED Talks

Filmed:
31,511,567 views

Hayotimiz davomida bizni nima sog'lom va baxtli saqlaydi? Agar bu pul va shuhrat deb o'ylasangiz, siz bu fikrda yolg'iz emassiz - ammo, psixiatr Robert Waldingerga ko'ra, siz hato o'ylabsiz. 75 yil davom etgan kattalar rivojlanishi bo'yicha tadqiqotning direktori sifatida, Waldinger haqiqiy baxt va ehtiyojni qondirish uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ldi. Bu nutqda, u uzoq va to'liq hayot kechirish uchun, tadqiqotdan olingan 3 asosiy saboqlarni bo'lishadi.
- Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
What keeps us healthy and happy
0
760
2975
Butun hayotimiz davomida bizni
00:15
as we go through life?
1
3760
1560
nima sog’lom va xursand qiladi?
00:18
If you were going to invest now
2
6520
2496
O’ylab ko’ringchi, yoruq kelajakingiz
00:21
in your future best self,
3
9040
2056
uchun o’z kuch va vaqtingizni
00:23
where would you put your time
and your energy?
4
11120
2960
nimalagra sarflagan bo’lar edingiz?
00:27
There was a recent survey of millennials
5
15120
2416
Yaqinda bo’lib o’tgan so’rovlar
00:29
asking them what their
most important life goals were,
6
17560
5176
natijasiga qarasak,
Millenium avlodining 80 foizi
00:34
and over 80 percent said
7
22760
2016
hayotlaridagi eng asosiy maqsad,
00:36
that a major life goal for them
was to get rich.
8
24800
4136
bu hayotlarida boylikkar ega bo’lishdir.
00:40
And another 50 percent
of those same young adults
9
28960
4336
Qolgan yoshlarning 50%i uchun esa,
00:45
said that another major life goal
10
33320
2536
hayotdagi eng asosiy maqsad,
00:47
was to become famous.
11
35880
1840
bu mashxur bo’lish ekan.
00:50
(Laughter)
12
38960
1216
(Kulgi)
00:52
And we're constantly told
to lean in to work, to push harder
13
40200
6656
Bizga har doim ko’proq ishlash, tirishish
va katta etishuvlavga harakat qilish
00:58
and achieve more.
14
46880
2056
kerakligi haqida ta'kidlashadi.
01:00
We're given the impression that these
are the things that we need to go after
15
48960
3656
Bizda shunga harakat qilsak,
yaxshiroq hayot kechiramiz,
01:04
in order to have a good life.
16
52640
1816
degan taassurot tu’giladi.
01:06
Pictures of entire lives,
17
54480
2216
Hayotning to’la rasmi
01:08
of the choices that people make
and how those choices work out for them,
18
56720
5216
inson qilgan qarorlari va
ular qilgan qarorlarning oqibatlari
01:13
those pictures
are almost impossible to get.
19
61960
2880
taassurotiga esa,
amalda yetib ham bo’lmaydi.
01:18
Most of what we know about human life
20
66080
3056
Insoniyat hayoti to’g’risidagi
aksariyat bilimlar,
01:21
we know from asking people
to remember the past,
21
69160
3456
inson o’tmishi haqidagi
xotirasiga bog’langan.
01:24
and as we know, hindsight
is anything but 20/20.
22
72640
4776
Lekin xotiraga 100% ishonish mumkin
emasligini hammamiz bilamiz.
01:29
We forget vast amounts
of what happens to us in life,
23
77440
3696
Biz o’tmishda bo’lgan ko’p
narsalarni esdan chiqazamiz
01:33
and sometimes memory
is downright creative.
24
81160
2880
va ba’zan xotiralar boshqacha
bo'lib qolishlari mumkin.
01:36
But what if we could watch entire lives
25
84800
4376
Agarda bizda, hayotni butunlay
qanday o’tyapganini ko’rishga
01:41
as they unfold through time?
26
89200
2856
imkoniyatimiz bo’lgandachi?
01:44
What if we could study people
from the time that they were teenagers
27
92080
3976
Insonlarning o’smirlikdan boshlab,
to qariylik chog’igacha
01:48
all the way into old age
28
96080
2736
kuzatish imkoniyatimiz bo’lgandachi,
01:50
to see what really keeps people
happy and healthy?
29
98840
3360
ularni nima rostdan ham sog’lom
va baxtli qilishini ko’ra olsakchi?
01:55
We did that.
30
103560
1200
Biz buni qila oldik.
01:57
The Harvard Study of Adult Development
31
105640
2216
Garvardning Kattalar Rivojlanishi bo’yicha
01:59
may be the longest study
of adult life that's ever been done.
32
107880
4760
o’tkazgan tadqiqotni, eng uzoq muddatli
tadqiqot sifatida ko’rib chiqish mumkin.
02:05
For 75 years, we've tracked
the lives of 724 men,
33
113720
6120
75 yil davomida biz, 724 erkak
kishining hayotini kuzatdik.
02:13
year after year, asking about their work,
their home lives, their health,
34
121360
4496
Yildan yilga ularga ish to’g’risida,
shaxsiy hayot va so’gliqlari
02:17
and of course asking all along the way
without knowing how their life stories
35
125880
4376
haqida savollar berdik,
lekin ularning hayoti qanday
02:22
were going to turn out.
36
130280
1440
shakllanishini bilmas edik.
02:25
Studies like this are exceedingly rare.
37
133280
3616
Bunday tadqiqotlar juda kam bo’ladi.
02:28
Almost all projects of this kind
fall apart within a decade
38
136920
4056
Deyarli barcha, shunga o’xshash loyihalar
o’n yil ham davom etmaydi,
02:33
because too many people
drop out of the study,
39
141000
3176
chunki, ishtirokchilarning ko’pchligi
ketganligi tufayli,
02:36
or funding for the research dries up,
40
144200
2896
yoki mablag’ bilan ta’minlashning
tugashi tufayli,
02:39
or the researchers get distracted,
41
147120
2256
yoki ishtirokchilar qiziqishi o'zgaradi,
02:41
or they die, and nobody moves the ball
further down the field.
42
149400
4080
yoki o’limlari tufayli,
izdoshlari yo’qligi paytida tugaydi.
02:46
But through a combination of luck
43
154280
2256
Lekin baxtli tasodiflar va
02:48
and the persistence
of several generations of researchers,
44
156560
3696
tadqiqotchilarning bir nechta avlodi
tirishqoqligi tufayli,
02:52
this study has survived.
45
160280
1560
bu loyiha oxirgacha ish yuritdi.
02:54
About 60 of our original 724 men
46
162520
4496
Bizning 724 erkak kishidan 60 tasi
02:59
are still alive,
47
167040
1296
haligacha tirik va loyihada
03:00
still participating in the study,
48
168360
2176
qatnashishni davom etishyapti.
03:02
most of them in their 90s.
49
170560
2040
Ko’pchiligi 90 yoshdan oshgan.
03:05
And we are now beginning to study
50
173560
1896
Endi esa biz, shu insonlarning
03:07
the more than 2,000 children of these men.
51
175480
3360
2000 dan ortiq bolalari orqasidan,
kuzatishni boshlayapmiz.
03:11
And I'm the fourth director of the study.
52
179680
2320
Men shu loyihaning 4-rahbariman.
03:15
Since 1938, we've tracked the lives
of two groups of men.
53
183400
4736
1938 yildan boshlab, 2 guruhga bo’lingan,
erkak kishilarning hayotini kuzatmoqdamiz.
03:20
The first group started in the study
54
188160
2136
Birinchi guruh ishtirokchilari,
03:22
when they were sophomores
at Harvard College.
55
190320
2696
loyiha boshida, Garvardning
2 kurs talabalari edilar.
03:25
They all finished college
during World War II,
56
193040
2816
Ular o’qishni, Ikkinchi
Jahon Urushi paytida bitirishgan
03:27
and then most went off
to serve in the war.
57
195880
2440
va ularning ko’pchiligi
urushda qatnashishgan.
03:31
And the second group that we've followed
58
199280
2136
Ikkinchi guruh ishtirokchilari esa,
03:33
was a group of boys
from Boston's poorest neighborhoods,
59
201440
4176
Bostonning eng kambag’al
tumanlarida tug'ilib-o'sishgan.
03:37
boys who were chosen for the study
60
205640
2016
O'rganish uchun tanlangan bolalar
03:39
specifically because they were
from some of the most troubled
61
207680
3336
asosan Bostonning
1930-yillardagi eng noxush va
03:43
and disadvantaged families
62
211040
1856
e’tibordan chetda qolgan oilalarga
03:44
in the Boston of the 1930s.
63
212920
2736
mansub ekanligi sababli tanlanishgan.
03:47
Most lived in tenements,
many without hot and cold running water.
64
215680
4600
Ularning aksariyati suvsiz bo’lgan
ijaraga olingan xonadonda yashar edilar.
03:54
When they entered the study,
65
222520
1896
Loyihani boshlashdan oldin,
03:56
all of these teenagers were interviewed.
66
224440
2936
barcha yigitlar bilan suhbat o’tkazildi.
03:59
They were given medical exams.
67
227400
2216
Barcha yigitlar tibbiy ko'rikdan o’tishdi.
04:01
We went to their homes
and we interviewed their parents.
68
229640
3536
Biz ularning uyiga kelib,
ota-onalari bilan suhbatlashdik.
04:05
And then these teenagers
grew up into adults
69
233200
2376
Keyin esa bu yigitlar ulg’ayishdi,
04:07
who entered all walks of life.
70
235600
2416
o’zining xilma-xil taqdirlari bilan.
04:10
They became factory workers and lawyers
and bricklayers and doctors,
71
238040
6096
Ular zavod xodimlari, huquqshunoslar,
shifokorlar va quruvchilar bo’lishdi,
04:16
one President of the United States.
72
244160
2360
bittasi hatto AQSH Prezidenti bo’ldi!
04:20
Some developed alcoholism.
A few developed schizophrenia.
73
248160
4240
Kimdir alkogolik bo’ldi.
Ba’zilari esa shizofreniya bilan kasal.
04:25
Some climbed the social ladder
74
253320
2296
Ba’zilari ijtimoiy o’sish bo’yicha
04:27
from the bottom
all the way to the very top,
75
255640
3216
pastdan eng tepaga harakat qilishdi,
04:30
and some made that journey
in the opposite direction.
76
258880
3280
ba’zilari esa qarama-qarshi
yo’nalishda harakat qilishdi.
04:35
The founders of this study
77
263520
2936
Loyihaning asoschilari
04:38
would never in their wildest dreams
78
266480
2016
hatto eng sirli orzularida ham,
04:40
have imagined that I would be
standing here today, 75 years later,
79
268520
4536
men bugun 75 yil o'tib, shu yerda turib,
loyiha hali ham ish yuritmoqdaligini
04:45
telling you that
the study still continues.
80
273080
3080
haqida aytib berishimni,
tasavvur ham qilisha olishmagan.
04:49
Every two years, our patient
and dedicated research staff
81
277280
3616
Har ikki yil, bizning sabrli va o’z ishiga
sodig bo’lgan xodimlarimiz,
04:52
calls up our men
and asks them if we can send them
82
280920
3056
bizning ishtirokchilarimizga
telefon qilib,
04:56
yet one more set of questions
about their lives.
83
284000
3120
hayotlari haqida anketa yuborsak
bo'ladimi deb so'rashadi.
05:00
Many of the inner city Boston men ask us,
84
288040
3576
Boston markazida yashuvchi
yigitlarning ko’pchiligi so'rashadi:
05:03
"Why do you keep wanting to study me?
My life just isn't that interesting."
85
291640
3880
Nima uchun meni kuzatishni davom etyapsiz?
Hayotimda qiziqarli hech narsa yo’q.
05:08
The Harvard men never ask that question.
86
296600
2376
Garvad bitiruvchilari bu kabi
savolni berishmaydi.
05:11
(Laughter)
87
299000
5200
(Kulgi)
05:20
To get the clearest picture
of these lives,
88
308920
2856
Ularning hayotlari haqida
aniqlik kiritish uchun,
05:23
we don't just send them questionnaires.
89
311800
2936
biz nafaqat ularga anketa yuboramiz.
05:26
We interview them in their living rooms.
90
314760
2456
Biz ular bilan ularning
uylarida suhbatlashamiz.
05:29
We get their medical records
from their doctors.
91
317240
2936
Shifokorlardan bemorning
tibbiy kitobchalarini olamiz.
05:32
We draw their blood, we scan their brains,
92
320200
2496
Ular qon topshirishadi,
ularning miyasini tekshiramiz
05:34
we talk to their children.
93
322720
1696
bolalari bilan suhbat qilamiz.
05:36
We videotape them talking with their wives
about their deepest concerns.
94
324440
5256
Biz ular xotinlari bilan, eng chuqur
tashvishlari suhbatini videoga yozamiz.
05:41
And when, about a decade ago,
we finally asked the wives
95
329720
3536
Nihoyat, o’n yil oldin biz,
ularning xotinlariga, loyihada
05:45
if they would join us
as members of the study,
96
333280
2376
ishtirok etishni taklif qilganimizda,
05:47
many of the women said,
"You know, it's about time."
97
335680
2696
ularning ko’pchiligi
“Nihoyat taklif qildila!” deyishdi.
05:50
(Laughter)
98
338400
1056
(Kulgi)
05:51
So what have we learned?
99
339480
1696
Demak, biz nimani o’rgandik?
05:53
What are the lessons that come
from the tens of thousands of pages
100
341200
5216
Ularning hayoti to’g’risidagi, minglab
sahifalarda yig’ilgan axborotlardan
05:58
of information that we've generated
101
346440
3056
qanday natijalarga
06:01
on these lives?
102
349520
1200
biz ega bo’ldik?
06:03
Well, the lessons aren't about wealth
or fame or working harder and harder.
103
351720
5600
Demak, bu natijalar boylik yoki shuhrat
va ko’proq ishlash kerak ekanligida emas.
06:10
The clearest message that we get
from this 75-year study is this:
104
358520
6296
Balki 75 yillik tadqiqotlardan so’ng,
bizga ma'lum bo'lgan eng yorqin fikr bu:
06:16
Good relationships keep us
happier and healthier. Period.
105
364840
5200
yaxshi munosabatlar bizni
sog’lomroq va baxtliroq qilishadi. Bo’ldi.
06:23
We've learned three big lessons
about relationships.
106
371000
3816
Biz munosabatlar haqida
uchta asosiy saboqni o’rganib oldik.
06:26
The first is that social connections
are really good for us,
107
374840
4096
Birinchidan – odamlar bilan munosabatlar
biz uchun juda foydali,
06:30
and that loneliness kills.
108
378960
2496
yolg’izlik esa o’ldiradi.
06:33
It turns out that people
who are more socially connected
109
381480
3656
Shunisi ma’lum bo’ldiki,
oilasi, do’stlari va jamiyat bilan
06:37
to family, to friends, to community,
110
385160
3096
aloqasi kuchli bo’lgan insonlar,
06:40
are happier, they're physically healthier,
and they live longer
111
388280
4696
yolg’izlikni tanlagan insonlardan,
baxtliroq, jismonan sog’lom va
06:45
than people who are less well connected.
112
393000
3376
uzoqroq umr ko’rishar ekan.
06:48
And the experience of loneliness
turns out to be toxic.
113
396400
3416
Yolg’izlik o’zi esa,
insonni zaharlashi mumkinligi aniqlandi.
06:51
People who are more isolated
than they want to be from others
114
399840
5136
O’zining niyatisiz boshqa insonlardan,
ko’proq ajralgan odamlar,
06:57
find that they are less happy,
115
405000
3216
yolg’iz emas insonlarga ko’ra,
o’zini baxtsizroq his qilishadi,
07:00
their health declines earlier in midlife,
116
408240
2936
yosh paytlarida salomatligi
tezroq yomonlashadi,
07:03
their brain functioning declines sooner
117
411200
2216
miya harakati sekinlashi boshlanadi
07:05
and they live shorter lives
than people who are not lonely.
118
413440
3560
va hayoti qisqaroq bo’lishi kuzatildi.
07:10
And the sad fact
is that at any given time,
119
418040
3216
Eng achinarli narsa shundaki,
qachon so’rashingizdan qat’iy nazar,
07:13
more than one in five Americans
will report that they're lonely.
120
421280
4600
beshtadan kamida bitta amerikalik sizga,
men yolg’izman deb javob beradi.
07:19
And we know that you
can be lonely in a crowd
121
427040
2656
Biz bilamizki, insonlar olomonda ham,
07:21
and you can be lonely in a marriage,
122
429720
2656
turmush hayotda ham
yolg’iz bo'lishadi,
07:24
so the second big lesson that we learned
123
432400
2136
shunday qilib, biz bilib olgan
2 saboq:
07:26
is that it's not just
the number of friends you have,
124
434560
3096
bu do'stlaringiz qanchaligida emas,
07:29
and it's not whether or not
you're in a committed relationship,
125
437680
3496
yoki doimiy juftungiz borligi haqida emas,
07:33
but it's the quality
of your close relationships that matters.
126
441200
4640
balki yaqinlaringiz bilan orangizdagi
munosabatlaringiz sifatidadir.
07:38
It turns out that living in the midst
of conflict is really bad for our health.
127
446560
4776
Mojaro holatida yashas,
bizning sog’ligimizga juda zararli ekan.
07:43
High-conflict marriages, for example,
without much affection,
128
451360
3976
Masalan, sevgi va muhabbat
yetishmaydigan ixtilofli oilalar,
07:47
turn out to be very bad for our health,
perhaps worse than getting divorced.
129
455360
5776
insonning sog’ligiga juda zararlidir,
balki ajralishdan ham ta’siri kattaroq.
07:53
And living in the midst of good,
warm relationships is protective.
130
461160
4776
Yaxshi ruhiy muhitdagi hayot esa,
biz uchun himoya hisoblanadi.
07:57
Once we had followed our men
all the way into their 80s,
131
465960
3096
Bizning ishtirokchilarimizning yoshi
80 dan oshgandan so’ng,
08:01
we wanted to look back at them at midlife
132
469080
3016
biz orqaga nazar tashlashga qaror qildik,
08:04
and to see if we could predict
133
472120
1576
kim baxtli va sog’lom
08:05
who was going to grow
into a happy, healthy octogenarian
134
473720
3976
80 yasharlik kishi bo’ladi va kim bo’la
osmasligini, bashorat qila olarmidik
08:09
and who wasn't.
135
477720
1200
degan savol tug’ildi.
08:11
And when we gathered together
everything we knew about them
136
479680
4216
Biz ishtirokchilarimizning
50 yashar paytlaridagi
08:15
at age 50,
137
483920
1360
barcha ma’lumotlarni yig’ib,
08:18
it wasn't their middle age
cholesterol levels
138
486080
2536
ular keksayib qanday bo’lishlari,
08:20
that predicted how they
were going to grow old.
139
488640
2896
ularning u yoshdagi xolesterin
darajasi bog’liq emas.
08:23
It was how satisfied they were
in their relationships.
140
491560
3456
Balki ularning munosabatlari
qanday rivojlanishiga bog’liq.
08:27
The people who were the most satisfied
in their relationships at age 50
141
495040
4896
50 yoshda munosabatlari bilan
mamnun bo’lgan insonlar,
08:31
were the healthiest at age 80.
142
499960
2400
80 yoshda sog’lomroq bo’lishar ekan.
08:35
And good, close relationships
seem to buffer us
143
503680
3176
Yaxshi va yaqin munosabatlar,
bizni taqdir zarbalari
08:38
from some of the slings and arrows
of getting old.
144
506880
2760
va keksalikdan himoya qiluvchi
qalqon kabi bo’lar ekan.
08:42
Our most happily partnered men and women
145
510480
3976
80 yoshdan oshgan eng baxtli juftliklar,
08:46
reported, in their 80s,
146
514480
2055
bizga shunday deyishgan,
08:48
that on the days
when they had more physical pain,
147
516559
2937
hatto eng qattiq jismoniy
og’riqlar paytlarida ham,
08:51
their mood stayed just as happy.
148
519520
1960
ular yaxshi kayfiyatda qolishar ekan.
08:54
But the people who were
in unhappy relationships,
149
522400
3256
Lekin, baxtsiz munosabatda
bo'lgan insonlar esa,
08:57
on the days when they
reported more physical pain,
150
525680
2936
jismoniy og’riqlar paytida,
hissiy og’riq ularga qo’shilib,
09:00
it was magnified by more emotional pain.
151
528640
3040
ularning azobi kuchayar ekan.
09:04
And the third big lesson that we learned
about relationships and our health
152
532360
4376
Biz munosabatlar va sog’liq haqidagi
o’zlashtirib olgan 3-saboqimiz,
09:08
is that good relationships
don't just protect our bodies,
153
536760
3256
yaxshi munosabatlar nafaqat
tanamizni himoyalaydi,
09:12
they protect our brains.
154
540040
1480
balki miyamizni ham himoyalaydi
09:14
It turns out that being
in a securely attached relationship
155
542440
4656
Shu narsa aniqlandiki,
80 yoshdan so’ng,
09:19
to another person in your 80s
is protective,
156
547120
3896
mustahkam va ishonchli munosabatlarda
bo'lish, siz uchun himoya bo'ladi,
09:23
that the people who are in relationships
157
551040
1976
boshqa insonga qiyin paytlarda
09:25
where they really feel they can count
on the other person in times of need,
158
553040
4136
tayana oladigan munosabatlarda
bo'lgan insonlarning
09:29
those people's memories
stay sharper longer.
159
557200
3696
xotirasi yaxshiroq saqlanib qolinishi
ma'lum bo'ldi.
09:32
And the people in relationships
160
560920
1496
Va boshqa insonga
09:34
where they feel they really
can't count on the other one,
161
562440
3136
qiyin paytlarda tayana olmaydigan
munosabatlarda bo'lgan
09:37
those are the people who experience
earlier memory decline.
162
565600
3880
insonlarda xotira bilan muammolar
ancha oldin sodir bo’ladi.
09:42
And those good relationships,
they don't have to be smooth all the time.
163
570520
3456
Shu bilan birga, yaxshi munosabatlar,
har doim beg’uborlik degani emas.
09:46
Some of our octogenarian couples
could bicker with each other
164
574000
3576
80 yoshdan oshgan ba’zi juftliklarimizda,
kecha va kunduz
09:49
day in and day out,
165
577600
1736
janjal davom etishi mumkin, lekin,
09:51
but as long as they felt that they
could really count on the other
166
579360
3176
modomiki ular, bir-birlarini
qo’llab-quvvatlashni davom etishsa,
09:54
when the going got tough,
167
582560
1816
bunday janjallar ularning xotirasiga,
09:56
those arguments didn't take a toll
on their memories.
168
584400
3600
katta zarar yetkazib bera olmasligi
ma'lum bo'ldi.
10:01
So this message,
169
589600
2736
Asosiy fikr shundaki,
10:04
that good, close relationships
are good for our health and well-being,
170
592360
5696
yaxshi va yaqin munosabatlar,
salomatlik va yaxshi kayfiyat garovidir,
10:10
this is wisdom that's as old as the hills.
171
598080
2936
ha, bu donolik dunyo kabi eskidir.
10:13
Why is this so hard to get
and so easy to ignore?
172
601040
3840
Nima uchun buni o’zlashtirish qiyin,
e’tiborsiz qoldirish esa oson?
10:17
Well, we're human.
173
605560
1456
Chunki biz oddiy odammiz.
10:19
What we'd really like is a quick fix,
174
607040
2816
Biz hayotimizni yaxshilaydigan va
10:21
something we can get
175
609880
1696
uni shunday qoldiradigan
10:23
that'll make our lives good
and keep them that way.
176
611600
2760
qisqa va tez muddatli echimlarni
afzal ko’ramiz.
10:27
Relationships are messy
and they're complicated
177
615320
3336
Lekin munosabatlarda hech
qanday kafolat yo’q,
10:30
and the hard work of tending
to family and friends,
178
618680
3816
ular juda murakkab va sizdan har doim
oila va do’stlaringiz
10:34
it's not sexy or glamorous.
179
622520
2656
uchun harakatni talab qilashadi.
10:37
It's also lifelong. It never ends.
180
625200
3336
Bu butun umr ishidir.
Va buning oxiri yo’q.
10:40
The people in our 75-year study
who were the happiest in retirement
181
628560
5056
Bizning 75 yillik tadqiqotimizda,
o’z hamkasblarini do'st qilgan
10:45
were the people who had actively worked
to replace workmates with new playmates.
182
633640
5816
ishtirokchilarimiz, nafaqaga chiqqan
eng baxtli insondirlar.
10:51
Just like the millennials
in that recent survey,
183
639480
2976
Huddi Millenium avlodi orasida
o’tkazilgan so’rovlarga kabi,
10:54
many of our men when they
were starting out as young adults
184
642480
3616
ishtirokchilarimizning yoshlik paytida
ko’pchiligi,
10:58
really believed that fame and wealth
and high achievement
185
646120
4016
ulg’aygan paytlarida, boylik, shuhrat
va ulkan muvaffaqiyatlar,
11:02
were what they needed to go after
to have a good life.
186
650160
3936
ularga baxtli hayot uchun eng kerakli
narsa deb, chin dildan ishonishar edi.
11:06
But over and over, over these 75 years,
our study has shown
187
654120
4176
Lekin 75 yil davomida o’tkazilgan
tadqiqotlar natijasida,
11:10
that the people who fared the best were
the people who leaned in to relationships,
188
658320
5656
do’stlari, oilasi va yaqin insonlari bilan
mustahkam munosabatlar qurish
11:16
with family, with friends, with community.
189
664000
3240
yaxshiroq ekanligi, bizga
qayta-qayta isbot bo’ldi.
11:21
So what about you?
190
669080
1976
Siz nima deb o’ylaysiz?
11:23
Let's say you're 25,
or you're 40, or you're 60.
191
671080
3760
Aytaylik, hozir siz 25, 40
yoki 60 yoshdasiz.
11:27
What might leaning in
to relationships even look like?
192
675800
2960
Siz uchun munosabatlarga kuch
sarflamoq nimani anglatadi?
11:31
Well, the possibilities
are practically endless.
193
679760
3120
Imkoniyatlar esa deyarli cheksiz.
11:35
It might be something as simple
as replacing screen time with people time
194
683600
6096
Bu ekran yonida o’tirishning o’rniga,
boshqa insonlar bilan vaqt o’tkazish,
11:41
or livening up a stale relationship
by doing something new together,
195
689720
4456
yoki munosabatlarni yangilash uchun
qiziq fikrlar o’ylab topish:
11:46
long walks or date nights,
196
694200
2200
ko’chada aylanish
yoki kechki uchrashuvdir,
11:49
or reaching out to that family member
who you haven't spoken to in years,
197
697360
4856
yoki uzoq vaqtdan beri gaplashmagan
qarindoshga telefon qilish,
11:54
because those all-too-common family feuds
198
702240
3496
chunki hammamizga ma’lumki,
bunday narsalar,
11:57
take a terrible toll
199
705760
2216
ko’pincha oilalardagi kelishmovchiliklar
12:00
on the people who hold the grudges.
200
708000
2080
sababi bilan bo’ladi.
12:04
I'd like to close with a quote
from Mark Twain.
201
712000
3920
Men Mark Tvenning so’zlari
bilan yakunlamoqchiman.
12:09
More than a century ago,
202
717280
2376
Bir asrdan oldin,
12:11
he was looking back on his life,
203
719680
2616
u o’z o’tgan hayotiga qarab,
12:14
and he wrote this:
204
722320
1280
shunday yozgan edi:
12:16
"There isn't time, so brief is life,
205
724840
3696
“Vaqt yo’q – umr juda qisqa,
12:20
for bickerings, apologies,
heartburnings, callings to account.
206
728560
5160
fitnalikka, avf etishga, safro
va javobga da’vad qilishga.
12:26
There is only time for loving,
207
734720
2816
Sevish uchun faqat vaqt bor,
12:29
and but an instant,
so to speak, for that."
208
737560
3720
lekin, shunga ham bir zum bor”.
12:34
The good life is built
with good relationships.
209
742760
4376
Yaxshi hayot faqat yaxshi
munosabatlar orqali quriladi.
12:39
Thank you.
210
747160
1216
Rahmat.
12:40
(Applause)
211
748400
5440
(Qarsaklar).
Translated by Fazo fazer
Reviewed by Maruf Pazilov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com