ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com
TEDxBeaconStreet

Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

Robert Waldinger: Hayatı güzelleştiren şey nedir? En uzun süreli mutluluk araştırmasından dersler

Filmed:
31,511,567 views

Bizi mutlu ve sağlıklı tutan şeyler nedir? Eğer şöhret ve para olduğunu düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz, ancak psikiyatri uzmanı Robert Waldinger'a göre yanılıyorsunuz. Yetişkin gelişimi üzerine yapılan 75 yaşındaki bir araştırmanın yöneticisi olarak Waldinger, gerçek mutluluk ve memnuniyet üzerine benzeri görülmemiş verilere sahip. Bu konuşmasında, araştırmadan çıkarılan, bazıları uygulanabilir olduğu kadar eski bilgelikler olan tatmin edici, uzun ömürlü ilişkilerin nasıl kurulacağına dair üç önemli dersi paylaşıyor.
- Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Hayatımız boyunca bizi sağlıklı
00:12
What keepstutar us healthysağlıklı and happymutlu
0
760
2975
00:15
as we go throughvasitasiyla life?
1
3760
1560
ve mutlu eden şeyler nedir?
00:18
If you were going to investyatırmak now
2
6520
2496
Eğer, şimdiden geleceğiniz için
00:21
in your futuregelecek besten iyi selföz,
3
9040
2056
yatırım yapacak olsanız,
00:23
where would you put your time
and your energyenerji?
4
11120
2960
zamanınızı ve enerjinizi neye harcardınız?
00:27
There was a recentson surveyanket of millennialsMillennials
5
15120
2416
Yakın zamanda,
Y nesline
(1980-1999 arası doğanlara)
00:29
askingsormak them what theironların
mostçoğu importantönemli life goalshedefleri were,
6
17560
5176
hayattaki en önemli hedeflerini
soran bir araştırma vardı.
00:34
and over 80 percentyüzde said
7
22760
2016
%80'den fazlası,
00:36
that a majormajör life goalhedef for them
was to get richzengin.
8
24800
4136
hayattaki en önemli hedeflerinin
zengin olmak olduğunu söyledi.
00:40
And anotherbir diğeri 50 percentyüzde
of those sameaynı younggenç adultsyetişkinler
9
28960
4336
Aynı genç yetişkinlerin %50'si,
00:45
said that anotherbir diğeri majormajör life goalhedef
10
33320
2536
hayattaki diğer bir önemli hedefin
00:47
was to becomeolmak famousünlü.
11
35880
1840
meşhur olmak olduğunu söyledi.
00:50
(LaughterKahkaha)
12
38960
1216
(Gülüşmeler)
00:52
And we're constantlysürekli told
to leanyağsız in to work, to pushit harderDaha güçlü
13
40200
6656
Daima, çalışmamız, çabalamamız
00:58
and achievebaşarmak more.
14
46880
2056
ve daha çok başarı elde etmemiz söylenir.
01:00
We're givenverilmiş the impressionizlenim that these
are the things that we need to go after
15
48960
3656
İyi bir yaşam sürmemiz için,
böyle şeyleri kovalamamız gerektiği
01:04
in ordersipariş to have a good life.
16
52640
1816
izlenimine kapılırız.
01:06
PicturesResimler of entiretüm liveshayatları,
17
54480
2216
İnsanların tüm hayatlarını,
01:08
of the choicesseçimler that people make
and how those choicesseçimler work out for them,
18
56720
5216
yaptığı seçimlerini ve bu seçimlerinin
onlara neler getireceğini anlamak
01:13
those picturesresimler
are almostneredeyse impossibleimkansız to get.
19
61960
2880
neredeyse imkansızdır.
01:18
MostÇoğu of what we know about humaninsan life
20
66080
3056
İnsan yaşamına dair bilgimizin çoğunu
01:21
we know from askingsormak people
to rememberhatırlamak the pastgeçmiş,
21
69160
3456
onlardan geçmişi hatırlamalarını
isteyerek öğreniriz
01:24
and as we know, hindsightGez
is anything but 20/20.
22
72640
4776
ve bildiğimiz gibi, tecrübeler
ancak yaşayarak edinilir.
01:29
We forgetunutmak vastgeniş amountsmiktarlar
of what happensolur to us in life,
23
77440
3696
Hayatta başımıza gelen şeylerin
büyük çoğunluğunu unuturuz
01:33
and sometimesara sıra memorybellek
is downrightdobra dobra creativeyaratıcı.
24
81160
2880
ve bazen de hafıza tamamıyla yaratıcıdır.
01:36
But what if we could watch entiretüm liveshayatları
25
84800
4376
Peki bütün hayatımızı
01:41
as they unfoldaçılmak throughvasitasiyla time?
26
89200
2856
zaman içerisinde geliştiği gibi
izleyebilsek nasıl olurdu?
01:44
What if we could studyders çalışma people
from the time that they were teenagersgençler
27
92080
3976
Ergenlik dönemlerinden
yaşlılık dönemlerinin sonuna kadar,
01:48
all the way into oldeski ageyaş
28
96080
2736
insanları gerçekten mutlu
ve sağlıklı tutan şeyleri
01:50
to see what really keepstutar people
happymutlu and healthysağlıklı?
29
98840
3360
görmek için incelesek nasıl olurdu?
01:55
We did that.
30
103560
1200
Biz bunu yaptık.
01:57
The HarvardHarvard StudyÇalışma of AdultYetişkin DevelopmentGeliştirme
31
105640
2216
"Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması"
01:59
mayMayıs ayı be the longestEn uzun studyders çalışma
of adultyetişkin life that's ever been donetamam.
32
107880
4760
belki de yetişkin hayatı üzerine yapılmış
en uzun süreli araştırmadır.
02:05
For 75 yearsyıl, we'vebiz ettik trackedizlenen
the liveshayatları of 724 menerkekler,
33
113720
6120
75 yıl boyunca,
724 erkeğin hayatını
02:13
yearyıl after yearyıl, askingsormak about theironların work,
theironların home liveshayatları, theironların healthsağlık,
34
121360
4496
yıldan yıla,
işlerini, ev yaşamlarını, sağlıklarını
02:17
and of coursekurs askingsormak all alonguzun bir the way
withoutolmadan knowingbilme how theironların life storieshikayeleri
35
125880
4376
ve tabii ki bütün bu süreç boyunca
hayat hikayelerinin
02:22
were going to turndönüş out.
36
130280
1440
ne hale geleceğini bilmeden sorarak
izledik.
02:25
StudiesÇalışmalar like this are exceedinglyson derece rarenadir.
37
133280
3616
Bunun gibi araştırmalar
son derece nadirdir.
02:28
AlmostNeredeyse all projectsprojeler of this kindtür
falldüşmek apartayrı withiniçinde a decadeonyıl
38
136920
4056
Bu tür projelerin neredeyse hepsi
on yıl içerisinde dağılır,
02:33
because too manyçok people
dropdüşürmek out of the studyders çalışma,
39
141000
3176
çünkü bir sürü insan
araştırmadan çekilir
02:36
or fundingfinansman for the researchAraştırma drieskurur up,
40
144200
2896
ya da araştırma fonu kesilir
02:39
or the researchersaraştırmacılar get distracteddikkati dağılmış,
41
147120
2256
veyahut araştırmacıların dikkati dağılır
02:41
or they dieölmek, and nobodykimse moveshamle the balltop
furtherayrıca down the fieldalan.
42
149400
4080
veya ölürler ve kimse de
topu hedefe koşturayım demez.
02:46
But throughvasitasiyla a combinationkombinasyon of luckşans
43
154280
2256
Fakat, şansın
02:48
and the persistencesebat
of severalbirkaç generationsnesiller of researchersaraştırmacılar,
44
156560
3696
ve birkaç araştırmacı neslin
kararlılığının birleşimi sayesinde
02:52
this studyders çalışma has survivedhayatta.
45
160280
1560
bu araştırma devam etti.
02:54
About 60 of our originalorijinal 724 menerkekler
46
162520
4496
Başlangıçtaki 724 adamımızın 60'ı
02:59
are still alivecanlı,
47
167040
1296
hâlâ yaşıyor,
03:00
still participatingkatılan in the studyders çalışma,
48
168360
2176
hâlâ araştırmaya katılıyor,
03:02
mostçoğu of them in theironların 90s.
49
170560
2040
çoğu 90'lı yaşlarındalar.
03:05
And we are now beginningbaşlangıç to studyders çalışma
50
173560
1896
Şimdi de bu adamların
03:07
the more than 2,000 childrençocuklar of these menerkekler.
51
175480
3360
2000'den fazla çocuğunu
incelemeye başlıyoruz.
03:11
And I'm the fourthdördüncü directoryönetmen of the studyders çalışma.
52
179680
2320
Ben de,
araştırmanın dördüncü yöneticisiyim.
03:15
SinceBeri 1938, we'vebiz ettik trackedizlenen the liveshayatları
of two groupsgruplar of menerkekler.
53
183400
4736
1938'den beri,
iki grup adamın yaşamlarını izledik.
03:20
The first groupgrup startedbaşladı in the studyders çalışma
54
188160
2136
İlk grup, araştırmaya başladığında
03:22
when they were sophomoresikinci sınıf öğrencileri
at HarvardHarvard CollegeÜniversite.
55
190320
2696
Harvard College'da
ikinci sınıf öğrencisiydi.
03:25
They all finishedbitmiş collegekolej
duringsırasında WorldDünya WarSavaş IIII,
56
193040
2816
Hepsi, üniversiteyi
II. Dünya Savaşı sırasında bitirdi
03:27
and then mostçoğu wentgitti off
to serveservis in the warsavaş.
57
195880
2440
ve sonrasında çoğu görev almak üzere
savaşa katıldı.
03:31
And the secondikinci groupgrup that we'vebiz ettik followedtakip etti
58
199280
2136
İzlediğimiz ikinci grup ise,
03:33
was a groupgrup of boysçocuklar
from Boston'sBoston'ın poorestyoksul neighborhoodsmahalleler,
59
201440
4176
Boston'ın en yoksul muhitlerinden,
03:37
boysçocuklar who were chosenseçilmiş for the studyders çalışma
60
205640
2016
araştırmaya
1930'ların Boston'ındaki
03:39
specificallyözellikle because they were
from some of the mostçoğu troubledsıkıntılı
61
207680
3336
en sorunlu ve yoksul
03:43
and disadvantageddezavantajlı familiesaileleri
62
211040
1856
bazı ailelerinden oldukları için
03:44
in the BostonBoston of the 1930s.
63
212920
2736
özellikle seçilen bir grup erkekti.
03:47
MostÇoğu livedyaşamış in tenementsbaşlanmasıyla,
manyçok withoutolmadan hotSıcak and coldsoğuk runningkoşu waterSu.
64
215680
4600
Ekseri gecekondularda, birçoğu sıcak ve
soğuk musluk suyundan yoksun yaşıyordu.
03:54
When they enteredgirdi the studyders çalışma,
65
222520
1896
Araştırmaya katıldıklarında,
03:56
all of these teenagersgençler were interviewedgörüşülen.
66
224440
2936
bu gençlerin hepsiyle görüşme yapıldı.
03:59
They were givenverilmiş medicaltıbbi examssınavları.
67
227400
2216
Muayeneden geçirildiler.
04:01
We wentgitti to theironların homesevler
and we interviewedgörüşülen theironların parentsebeveyn.
68
229640
3536
Evlerine gidip anne-babalarıyla görüştük.
04:05
And then these teenagersgençler
grewbüyüdü up into adultsyetişkinler
69
233200
2376
Sonra bu gençler,
04:07
who enteredgirdi all walksyürüyüşleri of life.
70
235600
2416
her kesimden yetişkinler oldular.
04:10
They becameoldu factoryfabrika workersişçiler and lawyersavukatları
and bricklayerstuğla örme ustaları and doctorsdoktorlar,
71
238040
6096
Fabrika sahibi, avukat, duvarcı
ve doktor oldular,
04:16
one PresidentBaşkan of the UnitedAmerika StatesBirleşik.
72
244160
2360
biri de Birleşik Devletler Başkanı.
04:20
Some developedgelişmiş alcoholismalkolizm.
A fewaz developedgelişmiş schizophreniaşizofreni.
73
248160
4240
Bazıları alkol bağımlısı oldu.
Birkaçında şizofreni ortaya çıktı.
04:25
Some climbedtırmandı the socialsosyal laddermerdiven
74
253320
2296
Kimi sınıf atladı;
04:27
from the bottomalt
all the way to the very topüst,
75
255640
3216
en alttan mümkün olduğu kadar en üste
04:30
and some madeyapılmış that journeyseyahat
in the oppositekarşısında directionyön.
76
258880
3280
ve kimisi bu yolculuğu aksi yönde yaptı.
04:35
The founderskurucuları of this studyders çalışma
77
263520
2936
Bu araştırmanın kurucuları
04:38
would never in theironların wildestçılgın dreamsrüyalar
78
266480
2016
hiçbir suretle
benim bugün burada durup
04:40
have imaginedhayal that I would be
standingayakta here todaybugün, 75 yearsyıl latersonra,
79
268520
4536
75 yıl sonra, size bu araştırmanın
hâlâ sürdüğünü söyleyeceğimin
04:45
tellingsöylüyorum you that
the studyders çalışma still continuesdevam ediyor.
80
273080
3080
hayalini bile kurmamışlardır.
04:49
EveryHer two yearsyıl, our patienthasta
and dedicatedadanmış researchAraştırma staffpersonel
81
277280
3616
Her iki yılda bir, sabırlı ve kendilerini
bu işe adamış araştırma grubumuz
04:52
callsaramalar up our menerkekler
and askssorar them if we can sendgöndermek them
82
280920
3056
deneklerimizi arar ve onlara tekrar
04:56
yethenüz one more setset of questionssorular
about theironların liveshayatları.
83
284000
3120
yaşamlarına dair bir takım sorular
yöneltebilir miyiz diye sorar.
05:00
ManyBirçok of the inner cityŞehir BostonBoston menerkekler asksormak us,
84
288040
3576
Boston'ın yoksul kesiminden birçok erkek
05:03
"Why do you keep wantingeksik to studyders çalışma me?
My life just isn't that interestingilginç."
85
291640
3880
"Neden hala beni incelemek istiyorsunuz?
Hayatım hiç de ilginç değil." diye sorar.
05:08
The HarvardHarvard menerkekler never asksormak that questionsoru.
86
296600
2376
Harvard erkekleri bu soruyu asla sormaz.
05:11
(LaughterKahkaha)
87
299000
5200
(Gülüşmeler)
05:20
To get the clearestNET pictureresim
of these liveshayatları,
88
308920
2856
Bu hayatları iyice anlayabilmek için,
05:23
we don't just sendgöndermek them questionnairessoru formları.
89
311800
2936
onlara sadece anketler yapmıyoruz.
05:26
We interviewröportaj them in theironların livingyaşam roomsOdalar.
90
314760
2456
Onlarla yaşadıkları yerde görüşürüz.
05:29
We get theironların medicaltıbbi recordskayıtlar
from theironların doctorsdoktorlar.
91
317240
2936
Doktorlarından
hastalık geçmişlerini alırız.
05:32
We drawçekmek theironların bloodkan, we scantaramak theironların brainsbeyin,
92
320200
2496
Kan testi, beyin taraması yaparız,
05:34
we talk to theironların childrençocuklar.
93
322720
1696
çocuklarıyla konuşuruz.
05:36
We videotapevideo kaseti them talkingkonuşma with theironların wiveseşleri
about theironların deepesten derin concernsendişeler.
94
324440
5256
Eşleriyle en derin meselelerini konuşurken
videolarını çekeriz.
05:41
And when, about a decadeonyıl agoönce,
we finallyen sonunda askeddiye sordu the wiveseşleri
95
329720
3536
Yaklaşık on yıl önce, en sonunda eşlere,
araştırmanın üyeleri olarak
bize katılırlar mı diye sorduğumuzda,
05:45
if they would joinkatılmak us
as membersüyeler of the studyders çalışma,
96
333280
2376
05:47
manyçok of the womenkadınlar said,
"You know, it's about time."
97
335680
2696
kadınların çoğu "Anlaşılan zamanı geldi."
dedi.
05:50
(LaughterKahkaha)
98
338400
1056
(Gülüşmeler)
05:51
So what have we learnedbilgili?
99
339480
1696
Peki neler öğrendik?
05:53
What are the lessonsdersler that come
from the tensonlarca of thousandsbinlerce of pagessayfalar
100
341200
5216
Bu hayatlardan ortaya çıkardığımız
05:58
of informationbilgi that we'vebiz ettik generatedoluşturulan
101
346440
3056
on binlerce sayfalık bilgiden
alınan dersler
06:01
on these liveshayatları?
102
349520
1200
neler?
06:03
Well, the lessonsdersler aren'tdeğil about wealthservet
or fameşöhret or workingçalışma harderDaha güçlü and harderDaha güçlü.
103
351720
5600
Zenginlik, şöhret ya da
çok çalışmakla ilgili değiller.
06:10
The clearestNET messagemesaj that we get
from this 75-year-yıl studyders çalışma is this:
104
358520
6296
Bu 75 yıllık araştırmadan aldığımız
en net mesaj şudur:
06:16
Good relationshipsilişkiler keep us
happierdaha mutlu and healthierdaha sağlıklı. PeriodDönem.
105
364840
5200
İyi ilişkiler bizi daha mutlu
ve daha sağlıklı tutar. Bu kadar.
06:23
We'veBiz ettik learnedbilgili threeüç bigbüyük lessonsdersler
about relationshipsilişkiler.
106
371000
3816
İlişkilerle ilgili üç büyük ders aldık.
06:26
The first is that socialsosyal connectionsbağlantıları
are really good for us,
107
374840
4096
Birincisi, sosyal ilişkilerin
gerçekten yararlı olduğudur
06:30
and that lonelinessyalnızlık killsöldürür.
108
378960
2496
ve yalnızlıksa öldürür.
06:33
It turnsdönüşler out that people
who are more sociallysosyal connectedbağlı
109
381480
3656
Sonunda,
aileye, arkadaşlara, topluma
06:37
to familyaile, to friendsarkadaşlar, to communitytoplum,
110
385160
3096
daha sosyal bir şekilde
bağlı olan insanların,
06:40
are happierdaha mutlu, they're physicallyfiziksel olarak healthierdaha sağlıklı,
and they livecanlı longeruzun
111
388280
4696
daha mutlu, bedensel olarak daha sağlıklı
olduğu ve çevresi daha sınırlı kişilerden
06:45
than people who are lessaz well connectedbağlı.
112
393000
3376
daha uzun yaşadığı anlaşıldı.
06:48
And the experiencedeneyim of lonelinessyalnızlık
turnsdönüşler out to be toxictoksik.
113
396400
3416
Ayrıca yalnız yaşamanın
zararlı olduğu ortaya çıktı.
06:51
People who are more isolatedyalıtılmış
than they want to be from othersdiğerleri
114
399840
5136
Diğerlerinden daha yalnız olan insanlar,
06:57
find that they are lessaz happymutlu,
115
405000
3216
daha mutsuz olduklarını,
07:00
theironların healthsağlık declinesdüşüşler earlierdaha erken in midlifeOrta yaş,
116
408240
2936
sağlıklarının
orta yaşların başlarında bozulduğunu,
07:03
theironların brainbeyin functioningişleyen declinesdüşüşler soonerEr
117
411200
2216
beyin fonksiyonlarının
daha erken gerilediğini
07:05
and they livecanlı shorterdaha kısa liveshayatları
than people who are not lonelyyalnız.
118
413440
3560
ve yalnız olmayanlardan
daha kısa yaşadıklarını anlar.
07:10
And the sadüzgün factgerçek
is that at any givenverilmiş time,
119
418040
3216
Üzücü gerçek şudur ki;
ileride
07:13
more than one in fivebeş AmericansAmerikalılar
will reportrapor that they're lonelyyalnız.
120
421280
4600
her beş Amerikalıdan en az biri
yalnız olduğundan şikayet edecek.
07:19
And we know that you
can be lonelyyalnız in a crowdkalabalık
121
427040
2656
Kalabalıkta da yalnız olabildiğinizi
07:21
and you can be lonelyyalnız in a marriageevlilik,
122
429720
2656
ve evliyken yalnız olabileceğinizi
biliyoruz,
07:24
so the secondikinci bigbüyük lessonders that we learnedbilgili
123
432400
2136
dolayısıyla aldığımız ikinci büyük ders;
07:26
is that it's not just
the numbernumara of friendsarkadaşlar you have,
124
434560
3096
sadece sahip olduğunuz
arkadaşlarınızın sayısı
07:29
and it's not whetherolup olmadığını or not
you're in a committedtaahhüt relationshipilişki,
125
437680
3496
ve karşılıklı saygıya dayalı ilişki içinde
olup olmadığınız değil,
07:33
but it's the qualitykalite
of your closekapat relationshipsilişkiler that mattershususlar.
126
441200
4640
önemli olan,
yakın ilişkilerinizin mahiyetidir.
07:38
It turnsdönüşler out that livingyaşam in the midstortasında
of conflictfikir ayrılığı is really badkötü for our healthsağlık.
127
446560
4776
Anlaşmazlıkların ortasında yaşamanın
sağlığımıza zararlı olduğu
ortaya çıktı.
07:43
High-conflictYüksek-çatışma marriagesevlilikler, for exampleörnek,
withoutolmadan much affectionsevgi,
128
451360
3976
Örneğin, şiddetli geçimsizliğin olduğu,
muhabbetin olmadığı evliliklerin
07:47
turndönüş out to be very badkötü for our healthsağlık,
perhapsbelki worsedaha da kötüsü than gettingalma divorcedboşanmış.
129
455360
5776
sağlığımıza zararlı olduğu, belki de
boşanmaktan daha kötü olduğu anlaşıldı.
07:53
And livingyaşam in the midstortasında of good,
warmIlık, hafif sıcak relationshipsilişkiler is protectivekoruyucu.
130
461160
4776
Ayrıca güzel, sıcak ilişkiler yaşamak
koruyucudur.
07:57
OnceBir kez we had followedtakip etti our menerkekler
all the way into theironların 80s,
131
465960
3096
Deneklerimizi
80'li yaşları boyunca izlediğimizden,
08:01
we wanted to look back at them at midlifeOrta yaş
132
469080
3016
geçmişe dönüp onların orta yaşlı
hallerine bakmak,
08:04
and to see if we could predicttahmin
133
472120
1576
ve kimlerin
08:05
who was going to growbüyümek
into a happymutlu, healthysağlıklı octogenarianseksenlik
134
473720
3976
mutlu, sağlıklı seksenlikler olup
kimlerin olmayacağını
08:09
and who wasn'tdeğildi.
135
477720
1200
tahmin edebileceğimizi görmek istedik.
08:11
And when we gatheredtoplanmış togetherbirlikte
everything we knewbiliyordum about them
136
479680
4216
50 yaşlarında olduğu zamanlar
hakkında bildiğimiz her şeyi
08:15
at ageyaş 50,
137
483920
1360
bir araya getirdiğimizde,
08:18
it wasn'tdeğildi theironların middleorta ageyaş
cholesterolkolesterol levelsseviyeleri
138
486080
2536
nasıl yaşlanacaklarını gösteren
08:20
that predictedtahmin how they
were going to growbüyümek oldeski.
139
488640
2896
orta yaş kolesterol düzeyleri değildi.
08:23
It was how satisfiedmemnun they were
in theironların relationshipsilişkiler.
140
491560
3456
İlişkilerinden
ne kadar memnuniyet duyduklarıydı.
08:27
The people who were the mostçoğu satisfiedmemnun
in theironların relationshipsilişkiler at ageyaş 50
141
495040
4896
50 yaşında,
en tatminkar ilişkileri olan insanlar,
08:31
were the healthiesten sağlıklı at ageyaş 80.
142
499960
2400
80 yaşında en sağlıklı olanlardı.
08:35
And good, closekapat relationshipsilişkiler
seemgörünmek to bufferarabellek us
143
503680
3176
İyi, samimi ilişkilerin bizi
08:38
from some of the slingsAskılar and arrowsoklar
of gettingalma oldeski.
144
506880
2760
yaşlılığın bazı sonuçlarından koruduğu
görünüyor.
08:42
Our mostçoğu happilymutlu partneredOrtaklık menerkekler and womenkadınlar
145
510480
3976
Eşlik ettiğimiz
en mutlu erkekler ve kadınlar
08:46
reportedrapor, in theironların 80s,
146
514480
2055
80'li yaşlarında,
08:48
that on the daysgünler
when they had more physicalfiziksel painAğrı,
147
516559
2937
bedenen daha çok acıları olduğu günler
08:51
theironların moodruh hali stayedkaldı just as happymutlu.
148
519520
1960
ruhen mutlu olduklarını belirtti.
08:54
But the people who were
in unhappymutsuz relationshipsilişkiler,
149
522400
3256
Fakat, mutsuz ilişkileri olan insanlar
08:57
on the daysgünler when they
reportedrapor more physicalfiziksel painAğrı,
150
525680
2936
bedenen daha çok acıları olduğunu
söyledikleri günler
09:00
it was magnifiedbüyütülmüş by more emotionalduygusal painAğrı.
151
528640
3040
bunun daha fazla duygusal acıyla
arttığını bildirdi.
09:04
And the thirdüçüncü bigbüyük lessonders that we learnedbilgili
about relationshipsilişkiler and our healthsağlık
152
532360
4376
İlişkiler ve sağlığa dair çıkardığımız
üçüncü büyük ders,
09:08
is that good relationshipsilişkiler
don't just protectkorumak our bodiesbedenler,
153
536760
3256
iyi ilişkilerin sadece vücudumuzu değil
09:12
they protectkorumak our brainsbeyin.
154
540040
1480
beynimizi de koruduğudur.
09:14
It turnsdönüşler out that beingolmak
in a securelygüvenli bir şekilde attachedekli relationshipilişki
155
542440
4656
80'li yaşlarınızda,
diğer kişiye
09:19
to anotherbir diğeri personkişi in your 80s
is protectivekoruyucu,
156
547120
3896
güvenle bağlanmış ilişki içinde olmanın
koruyucu olduğu anlaşıldı,
09:23
that the people who are in relationshipsilişkiler
157
551040
1976
öyle ki, ihtiyaç duyduklarında
09:25
where they really feel they can countsaymak
on the other personkişi in timeszamanlar of need,
158
553040
4136
diğerine gerçekten güvenebileceklerini
hissettikleri ilişkileri olan insanlar,
09:29
those people'sinsanların memorieshatıralar
staykalmak sharperdaha keskin longeruzun.
159
557200
3696
hafızaları daha uzun süre
kuvvetli kalan insanlardır.
09:32
And the people in relationshipsilişkiler
160
560920
1496
Partnerine tam olarak
09:34
where they feel they really
can't countsaymak on the other one,
161
562440
3136
güvenebileceğini hissedemediği
ilişkileri olanlar,
09:37
those are the people who experiencedeneyim
earlierdaha erken memorybellek declinedüşüş.
162
565600
3880
erken hafıza zayıflığı çeken insanlardır.
09:42
And those good relationshipsilişkiler,
they don't have to be smoothpürüzsüz all the time.
163
570520
3456
İyi ilişkiler de
her zaman sorunsuz olacak değil.
09:46
Some of our octogenarianseksenlik couplesçiftler
could bickertartışır with eachher other
164
574000
3576
Seksenlerindeki çiftlerimizden bazıları
birbirleriyle münakaşa ediyor,
09:49
day in and day out,
165
577600
1736
her gün,
09:51
but as long as they feltkeçe that they
could really countsaymak on the other
166
579360
3176
fakat diğerine gerçekten
güvenebileceklerini hissettikleri sürece
09:54
when the going got toughsert,
167
582560
1816
zor zamanlarında,
09:56
those argumentsargümanlar didn't take a tollGeçiş ücreti
on theironların memorieshatıralar.
168
584400
3600
bu kavgalar hafızalarını
olumsuz etkilemiyor.
10:01
So this messagemesaj,
169
589600
2736
Demem o ki,
10:04
that good, closekapat relationshipsilişkiler
are good for our healthsağlık and well-beingsağlık,
170
592360
5696
iyi, samimi ilişkiler sağlığımıza ve
mutluluğumuza yararlıdır mesajı,
10:10
this is wisdombilgelik that's as oldeski as the hillstepeler.
171
598080
2936
çok eski bir bilgeliktir.
10:13
Why is this so hardzor to get
and so easykolay to ignorealdırmamak?
172
601040
3840
Neden bunu anlaması bu kadar zor ve
kulak ardı etmesi bu kadar kolay?
10:17
Well, we're humaninsan.
173
605560
1456
İnsan olduğumuz için.
10:19
What we'devlenmek really like is a quickhızlı fixdüzeltmek,
174
607040
2816
İstediğimiz şey anlık bir çözüm,
10:21
something we can get
175
609880
1696
hayatlarımızı güzelleştirecek
10:23
that'llo olacak make our liveshayatları good
and keep them that way.
176
611600
2760
ve bu şekilde tutacak
elde edebileceğimiz bir şey.
10:27
Relationshipsİlişkiler are messydağınık
and they're complicatedkarmaşık
177
615320
3336
İlişkiler, darmadağın ve karmaşıklar
10:30
and the hardzor work of tendingeğilimi
to familyaile and friendsarkadaşlar,
178
618680
3816
ve aileye ve arkadaşlara
yönelmenin zorluğu
10:34
it's not sexyseksi or glamorousgöz alıcı.
179
622520
2656
çekici ve büyüleyici olmamasıdır.
10:37
It's alsoAyrıca lifelongömür boyu. It never endsuçları.
180
625200
3336
Ayrıca ömür boyu olmasıdır. Asla bitmez.
10:40
The people in our 75-year-yıl studyders çalışma
who were the happiesten mutlu in retirementemeklilik
181
628560
5056
75 yıllık araştırmamızda,
emekliliğinde en mutlu olan insanlar,
10:45
were the people who had activelyaktif workedişlenmiş
to replacedeğiştirmek workmatesiş arkadaşlarım with newyeni playmatesoyun arkadaşları.
182
633640
5816
iş arkadaşları yerine bilfiil yeni
oyun arkadaşları koymaya çalışanlardı.
10:51
Just like the millennialsMillennials
in that recentson surveyanket,
183
639480
2976
Tıpkı bu yeni araştırmadaki
Y nesli gibi,
10:54
manyçok of our menerkekler when they
were startingbaşlangıç out as younggenç adultsyetişkinler
184
642480
3616
deneklerimizin birçoğu
genç yetişkinler olarak yola çıktıklarında
10:58
really believedinanılır that fameşöhret and wealthservet
and highyüksek achievementbaşarı
185
646120
4016
şöhret ve zenginliğin ve yüksek başarının,
iyi bir hayata sahip olmak için
11:02
were what they neededgerekli to go after
to have a good life.
186
650160
3936
kovalamaları gereken şeyler olduğuna
gerçekten inanıyordu.
11:06
But over and over, over these 75 yearsyıl,
our studyders çalışma has showngösterilen
187
654120
4176
Fakat tekraren, bu 75 yılın üzerine,
araştırmamız
11:10
that the people who faredsayılırdı the besten iyi were
the people who leanedeğildi in to relationshipsilişkiler,
188
658320
5656
en başarılı olan insanların
aile, arkadaşlar ve toplumla
11:16
with familyaile, with friendsarkadaşlar, with communitytoplum.
189
664000
3240
ilişkilere eğilenler olduğunu gösterdi.
11:21
So what about you?
190
669080
1976
Peki ya siz?
11:23
Let's say you're 25,
or you're 40, or you're 60.
191
671080
3760
25 yaşındasınız diyelim,
ya da 40 veya 60 yaşında.
11:27
What mightbelki leaningeğilerek in
to relationshipsilişkiler even look like?
192
675800
2960
İlişkilere önem vermek
acaba nasıl görünüyor?
11:31
Well, the possibilitiesolasılıklar
are practicallypratikte endlesssonsuz.
193
679760
3120
Neredeyse sonsuz ihtimal var.
11:35
It mightbelki be something as simplebasit
as replacingyerine screenekran time with people time
194
683600
6096
Filmin süresini insanlara zaman ayırmakla
değiştirmek kadar basit bir şey olabilir
11:41
or liveninglivening up a stalebayat relationshipilişki
by doing something newyeni togetherbirlikte,
195
689720
4456
ya da bitkin bir ilişkiyi, birlikte
yeni bir şeyler yaparak canlandırmak,
11:46
long walksyürüyüşleri or datetarih nightsgece,
196
694200
2200
uzun yürüyüşler veya gece buluşmaları...
11:49
or reachingulaşan out to that familyaile memberüye
who you haven'tyok spokenkonuşulmuş to in yearsyıl,
197
697360
4856
ya da senelerdir konuşmadığınız
aile ferdine ulaşmak olabilir,
11:54
because those all-too-commonAll-çok-ortak familyaile feudskan davaları
198
702240
3496
çünkü şu pek bilindik aile kavgaları
11:57
take a terriblekorkunç tollGeçiş ücreti
199
705760
2216
kin tutan insanları
12:00
on the people who holdambar the grudgeskin.
200
708000
2080
olumsuz anlamda etkiler.
12:04
I'd like to closekapat with a quotealıntı
from MarkMark TwainTwain.
201
712000
3920
Konuşmamı Mark Twain'in bir sözüyle
kapatmak istiyorum.
12:09
More than a centuryyüzyıl agoönce,
202
717280
2376
Yüzyıldan fazla bir süre önce,
12:11
he was looking back on his life,
203
719680
2616
geri dönüp hayatına bakmış
12:14
and he wroteyazdı this:
204
722320
1280
ve şunu yazmıştı:
12:16
"There isn't time, so briefkısa is life,
205
724840
3696
"Hayat öyle kısa ki;
12:20
for bickeringsbickerings, apologiesÖzür dilerim,
heartburningsheartburnings, callingsçağrıları to accounthesap.
206
728560
5160
tartışmalara, özür dilemelere
kıskançlıklara, hesap sormalara zaman yok.
12:26
There is only time for lovingseven,
207
734720
2816
Sadece sevmek için zaman var
12:29
and but an instantanlık,
so to speakkonuşmak, for that."
208
737560
3720
ve bunun için, tabiri caizse sadece
'bir an' var."
12:34
The good life is builtinşa edilmiş
with good relationshipsilişkiler.
209
742760
4376
Sağlıklı bir hayat,
iyi ilişkilerle inşa edilir.
12:39
Thank you.
210
747160
1216
Teşekkür ederim.
12:40
(ApplauseAlkış)
211
748400
5440
(Alkışlar)
Translated by Selda Yener
Reviewed by Sancak Gülgen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com