ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com
TEDxBeaconStreet

Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

Robert Waldinger: Wat maakt een leven goed? Lessen uit het langstlopende onderzoek naar geluk

Filmed:
31,511,567 views

Wat houdt ons gelukkig en gezond, ons leven lang? Als je denkt dat het roem en geld zijn, dan ben je niet de enige -- maar volgens psychiater Robert Waldinger vergis je je. Als leider van een onderzoek naar volwassen ontwikkeling dat al 75 jaar loopt, heeft Waldinger een nooit geziene toegang tot gegevens over echt geluk en tevredenheid. In deze talk deelt hij drie belangrijke lessen uit dat onderzoek en enkele praktische levenswijsheden, zo oud als de straat, over hoe je een lang leven leidt dat je voldoening geeft.
- Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
What keepshoudt us healthygezond and happygelukkig
0
760
2975
Wat houdt ons gezond en gelukkig,
00:15
as we go throughdoor life?
1
3760
1560
ons leven lang?
00:18
If you were going to investinvesteren now
2
6520
2496
Als je nu zou investeren
00:21
in your futuretoekomst bestbeste selfzelf,
3
9040
2056
in je toekomstige beste ik,
00:23
where would you put your time
and your energyenergie?
4
11120
2960
waar zou je dan je tijd
en je energie in stoppen?
00:27
There was a recentrecent surveyenquête of millennialsmillennials
5
15120
2416
Een recente enquête bij millennials
00:29
askingvragen them what theirhun
mostmeest importantbelangrijk life goalsdoelen were,
6
17560
5176
vroeg hen wat hun belangrijkste
levensdoelen waren.
00:34
and over 80 percentprocent said
7
22760
2016
Meer dan 80 procent zei
00:36
that a majorgroot life goaldoel for them
was to get richrijk.
8
24800
4136
dat een belangrijk levensdoel was
om rijk te worden.
00:40
And anothereen ander 50 percentprocent
of those samedezelfde youngjong adultsvolwassenen
9
28960
4336
Nog eens 50 procent
van diezelfde jongvolwassenen
00:45
said that anothereen ander majorgroot life goaldoel
10
33320
2536
zei dat een ander belangrijk levensdoel
00:47
was to becomeworden famousberoemd.
11
35880
1840
was om beroemd te worden.
00:50
(LaughterGelach)
12
38960
1216
(Gelach)
00:52
And we're constantlyvoortdurend told
to leanmager in to work, to pushDuwen harderharder
13
40200
6656
We krijgen voortdurend te horen dat we
harder moeten werken
00:58
and achievebereiken more.
14
46880
2056
en meer moeten bereiken.
01:00
We're givengegeven the impressionindruk that these
are the things that we need to go after
15
48960
3656
We krijgen de indruk dat we
deze dingen moeten nastreven
01:04
in orderbestellen to have a good life.
16
52640
1816
om een goed leven te leiden.
01:06
PicturesFoto 's of entiregeheel liveslevens,
17
54480
2216
Een beeld van een volledig leven,
01:08
of the choiceskeuzes that people make
and how those choiceskeuzes work out for them,
18
56720
5216
van de keuzes die mensen maken
en hoe dat voor hen uitpakt,
01:13
those picturesafbeeldingen
are almostbijna impossibleonmogelijk to get.
19
61960
2880
zo'n beeld kan je bijna niet krijgen.
01:18
MostDe meeste of what we know about humanmenselijk life
20
66080
3056
Het grootste deel van onze kennis
over het menselijk leven
01:21
we know from askingvragen people
to rememberonthouden the pastverleden,
21
69160
3456
komt voort uit vragen
om het verleden te herinneren.
01:24
and as we know, hindsightachteraf
is anything but 20/20.
22
72640
4776
Zoals we weten is een terugblik
verre van 100% correct.
01:29
We forgetvergeten vastgroot amountshoeveelheden
of what happensgebeurt to us in life,
23
77440
3696
We vergeten zeer veel
van wat ons in het leven overkomt,
01:33
and sometimessoms memorygeheugen
is downrightronduit creativecreatief.
24
81160
2880
en soms is ons geheugen ronduit creatief.
01:36
But what if we could watch entiregeheel liveslevens
25
84800
4376
Wat als we volledige levens
konden observeren
01:41
as they unfoldontvouwen throughdoor time?
26
89200
2856
terwijl ze zich afspelen door de tijd?
01:44
What if we could studystudie people
from the time that they were teenagerstieners
27
92080
3976
Wat als we mensen konden bestuderen
van hun tienerjaren
01:48
all the way into oldoud ageleeftijd
28
96080
2736
tot hun oude dag
01:50
to see what really keepshoudt people
happygelukkig and healthygezond?
29
98840
3360
om te zien wat mensen echt
gelukkig en gezond houdt?
01:55
We did that.
30
103560
1200
Dat hebben we gedaan.
01:57
The HarvardHarvard StudyStudie of AdultVolwassene DevelopmentOntwikkeling
31
105640
2216
Het Harvard-onderzoek
naar volwassen ontwikkeling
01:59
maymei be the longestlangste studystudie
of adultvolwassen life that's ever been donegedaan.
32
107880
4760
is wellicht het langstlopende onderzoek
naar volwassen leven dat ooit gedaan is.
02:05
For 75 yearsjaar, we'vewij hebben trackedbijgehouden
the liveslevens of 724 menmannen,
33
113720
6120
75 jaar lang volgden we
het leven van 724 mannen,
02:13
yearjaar after yearjaar, askingvragen about theirhun work,
theirhun home liveslevens, theirhun healthGezondheid,
34
121360
4496
jaar na jaar, met vragen over hun werk,
hun huiselijk leven, hun gezondheid,
02:17
and of courseCursus askingvragen all alonglangs the way
withoutzonder knowingwetende how theirhun life storiesverhalen
35
125880
4376
vragen die we uiteraard stelden
zonder te weten hoe hun levensverhaal
02:22
were going to turnbeurt out.
36
130280
1440
zou uitdraaien.
02:25
StudiesStudies like this are exceedinglybuitengewoon rarezeldzaam.
37
133280
3616
Dit soort onderzoeken is zeer zeldzaam.
02:28
AlmostBijna all projectsprojecten of this kindsoort
fallvallen apartdeel withinbinnen a decadedecennium
38
136920
4056
De meeste projecten van dit type
vallen binnen de 10 jaar stil
02:33
because too manyveel people
droplaten vallen out of the studystudie,
39
141000
3176
omdat teveel mensen
hun deelname opzeggen,
02:36
or fundingfinanciering for the researchOnderzoek driesdroogt up,
40
144200
2896
of omdat de middelen opraken,
02:39
or the researchersonderzoekers get distractedafgeleid,
41
147120
2256
of omdat de onderzoekers
andere dingen aan hun hoofd hebben,
02:41
or they diedood gaan, and nobodyniemand movesmoves the ballbal
furtherverder down the fieldveld-.
42
149400
4080
of sterven zonder dat iemand
het vaandel overneemt.
02:46
But throughdoor a combinationcombinatie of luckgeluk
43
154280
2256
Door een combinatie van geluk
02:48
and the persistencevolharding
of severalverscheidene generationsgeneraties of researchersonderzoekers,
44
156560
3696
en volharding van meerdere
generaties onderzoekers
02:52
this studystudie has survivedoverleefd.
45
160280
1560
heeft dit onderzoek het gehaald.
02:54
About 60 of our originalorigineel 724 menmannen
46
162520
4496
Zowat 60 van de oorspronkelijke
724 mannen zijn nog in leven
02:59
are still alivelevend,
47
167040
1296
03:00
still participatingdeelnemende in the studystudie,
48
168360
2176
en nemen nog deel aan het onderzoek.
03:02
mostmeest of them in theirhun 90s.
49
170560
2040
De meesten zijn ouder dan 90.
03:05
And we are now beginningbegin to studystudie
50
173560
1896
We beginnen nu aan de studie
03:07
the more than 2,000 childrenkinderen of these menmannen.
51
175480
3360
van de meer dan 2.000 kinderen
van deze mannen.
03:11
And I'm the fourthvierde directorregisseur of the studystudie.
52
179680
2320
Ik ben de vierde onderzoeksleider.
03:15
SinceSinds 1938, we'vewij hebben trackedbijgehouden the liveslevens
of two groupsgroepen of menmannen.
53
183400
4736
Sinds 1938 volgen we het leven
van twee groepen mannen.
03:20
The first groupgroep startedbegonnen in the studystudie
54
188160
2136
De eerste groep stapte in het onderzoek
03:22
when they were sophomorestweedejaars
at HarvardHarvard CollegeCollege.
55
190320
2696
tijdens hun tweede jaar aan Harvard.
03:25
They all finishedgeëindigd collegecollege
duringgedurende WorldWereld WarOorlog IIII,
56
193040
2816
Ze studeerden allemaal af
tijdens de Tweede Wereldoorlog
03:27
and then mostmeest wentgegaan off
to servedienen in the waroorlog.
57
195880
2440
en de meesten vochten daarna in de oorlog.
03:31
And the secondtweede groupgroep that we'vewij hebben followedgevolgd
58
199280
2136
De tweede groep die we volgden,
03:33
was a groupgroep of boysjongens
from Boston'sBoston poorestarmste neighborhoodsbuurten,
59
201440
4176
waren jongens uit de armste
buurten van Boston,
03:37
boysjongens who were chosenuitgekozen for the studystudie
60
205640
2016
die speciaal voor het onderzoek
waren uitgekozen
03:39
specificallyspecifiek because they were
from some of the mostmeest troubledverontrust
61
207680
3336
omdat ze uit de meest
achtergestelde families
03:43
and disadvantagedkansarmen familiesgezinnen
62
211040
1856
03:44
in the BostonBoston of the 1930s.
63
212920
2736
uit het Boston van de jaren 30 kwamen.
03:47
MostDe meeste livedleefden in tenementshuurhuisjes,
manyveel withoutzonder hotwarm and coldkoude runninglopend waterwater.
64
215680
4600
De meesten woonden in sociale woningen,
vaak zonder stromend water.
03:54
When they enteredingevoerde the studystudie,
65
222520
1896
Toen ze in het onderzoek stapten,
03:56
all of these teenagerstieners were interviewedgeïnterviewd.
66
224440
2936
werden al deze tieners geïnterviewd.
03:59
They were givengegeven medicalmedisch examsexamens.
67
227400
2216
Ze werden medisch onderzocht.
04:01
We wentgegaan to theirhun homeshuizen
and we interviewedgeïnterviewd theirhun parentsouders.
68
229640
3536
We zochten hen thuis op
en interviewden hun ouders.
04:05
And then these teenagerstieners
grewgroeide up into adultsvolwassenen
69
233200
2376
Die tieners werden volwassen
04:07
who enteredingevoerde all walkswandelingen of life.
70
235600
2416
en leidden allerlei levens.
04:10
They becamewerd factoryfabriek workersarbeiders and lawyersadvocaten
and bricklayersmetselaars and doctorsartsen,
71
238040
6096
Ze werden fabrieksarbeider, advocaat,
metselaar en arts,
04:16
one PresidentDe Voorzitter of the UnitedVerenigd StatesStaten.
72
244160
2360
eentje werd president van de VS.
04:20
Some developedontwikkelde alcoholismalcoholisme.
A fewweinig developedontwikkelde schizophreniaschizofrenie.
73
248160
4240
Sommigen werden alcoholist.
Enkelen werden schizofreen.
04:25
Some climbedbeklommen the socialsociaal ladderladder
74
253320
2296
Sommigen klommen
op de maatschappelijke ladder,
04:27
from the bottombodem
all the way to the very toptop,
75
255640
3216
van beneden tot helemaal boven,
04:30
and some madegemaakt that journeyreis
in the oppositetegenover directionrichting.
76
258880
3280
en anderen maakten dezelfde reis andersom.
04:35
The foundersoprichters of this studystudie
77
263520
2936
De initiatiefnemers van het onderzoek
04:38
would never in theirhun wildestwildste dreamsdromen
78
266480
2016
hadden in hun stoutste dromen
04:40
have imaginedingebeeld that I would be
standingstaand here todayvandaag, 75 yearsjaar laterlater,
79
268520
4536
niet durven denken dat ik hier
vandaag zou staan, 75 jaar later,
04:45
tellingvertellen you that
the studystudie still continuesblijft.
80
273080
3080
om te vertellen dat het onderzoek
nog steeds loopt.
04:49
EveryElke two yearsjaar, our patientgeduldig
and dedicatedtoegewijd researchOnderzoek staffpersoneel
81
277280
3616
Om de twee jaar contacteert onze
geduldige en toegewijde ploeg
04:52
callscalls up our menmannen
and asksvraagt them if we can sendsturen them
82
280920
3056
onze mannen met de vraag
of we hen nog een lijst
04:56
yetnog one more setreeks of questionsvragen
about theirhun liveslevens.
83
284000
3120
met vragen over hun leven mogen sturen.
05:00
ManyVeel of the innerbinnenste citystad BostonBoston menmannen askvragen us,
84
288040
3576
Velen van de mannen
uit hartje Boston vragen ons:
05:03
"Why do you keep wantingwillen to studystudie me?
My life just isn't that interestinginteressant."
85
291640
3880
"Waarom blijven jullie me bestuderen?
Mijn leven is niet zo interessant."
05:08
The HarvardHarvard menmannen never askvragen that questionvraag.
86
296600
2376
De Harvard-mannen stellen die vraag nooit.
05:11
(LaughterGelach)
87
299000
5200
(Gelach)
05:20
To get the clearestduidelijkste pictureafbeelding
of these liveslevens,
88
308920
2856
Om het beste beeld te krijgen
van hun leven,
05:23
we don't just sendsturen them questionnairesvragenlijsten.
89
311800
2936
sturen we de vragenlijsten niet gewoon op.
05:26
We interviewinterview them in theirhun livingleven roomskamers.
90
314760
2456
We interviewen hen in hun huiskamers.
05:29
We get theirhun medicalmedisch recordsarchief
from theirhun doctorsartsen.
91
317240
2936
We krijgen hun medisch dossier
van hun artsen.
05:32
We drawtrek theirhun bloodbloed, we scanscannen theirhun brainshersenen,
92
320200
2496
We trekken bloed, scannen hun hersenen,
05:34
we talk to theirhun childrenkinderen.
93
322720
1696
praten met hun kinderen.
05:36
We videotapevideoband them talkingpratend with theirhun wivesvrouwen
about theirhun deepestdiepste concernszorgen.
94
324440
5256
We maken opnames van hun gesprekken
met hun vrouw over hun diepste zorgen.
05:41
And when, about a decadedecennium agogeleden,
we finallyTenslotte askedgevraagd the wivesvrouwen
95
329720
3536
Toen we tien jaar geleden uiteindelijk
aan de vrouwen vroegen
05:45
if they would jointoetreden us
as membersleden of the studystudie,
96
333280
2376
of ze ook deel wilden uitmaken
van het onderzoek,
05:47
manyveel of the womenvrouw said,
"You know, it's about time."
97
335680
2696
zeiden velen van hen:
"Dat werd zo'n beetje tijd."
05:50
(LaughterGelach)
98
338400
1056
(Gelach)
05:51
So what have we learnedgeleerd?
99
339480
1696
Wat hebben we geleerd?
05:53
What are the lessonservaring that come
from the tenstientallen of thousandsduizenden of pagespagina's
100
341200
5216
Welke lessen trekken we
uit de tienduizenden pagina's informatie
05:58
of informationinformatie that we'vewij hebben generatedgegenereerd
101
346440
3056
die we opstelden over deze levens?
06:01
on these liveslevens?
102
349520
1200
06:03
Well, the lessonservaring aren'tzijn niet about wealthrijkdom
or fameroem or workingwerkend harderharder and harderharder.
103
351720
5600
De lessen gaan niet over rijkdom of roem
of alsmaar harder werken.
06:10
The clearestduidelijkste messagebericht that we get
from this 75-year-jaar studystudie is this:
104
358520
6296
De duidelijkste boodschap uit dit
75-jarig onderzoek is de volgende:
06:16
Good relationshipsrelaties keep us
happiergelukkiger and healthiergezonder. PeriodPeriode.
105
364840
5200
goede relaties houden ons
gelukkiger en gezonder.
Punt aan de lijn.
06:23
We'veWe hebben learnedgeleerd threedrie biggroot lessonservaring
about relationshipsrelaties.
106
371000
3816
We leerden drie grote lessen
over relaties.
06:26
The first is that socialsociaal connectionsverbindingen
are really good for us,
107
374840
4096
De eerste is dat sociale banden
echt goed voor ons zijn,
06:30
and that lonelinesseenzaamheid killskills.
108
378960
2496
en dat eenzaamheid dodelijk is.
06:33
It turnsbochten out that people
who are more sociallymaatschappelijk connectedaangesloten
109
381480
3656
Het blijkt dat mensen met meer
sociale banden
06:37
to familyfamilie, to friendsvrienden, to communitygemeenschap,
110
385160
3096
met familie, vrienden, een gemeenschap,
06:40
are happiergelukkiger, they're physicallyfysiek healthiergezonder,
and they liveleven longerlanger
111
388280
4696
gelukkiger zijn, fysiek gezonder,
en dat ze langer leven
06:45
than people who are lessminder well connectedaangesloten.
112
393000
3376
dan mensen met minder banden.
06:48
And the experienceervaring of lonelinesseenzaamheid
turnsbochten out to be toxicgiftig.
113
396400
3416
De ervaring van eenzaamheid
blijkt giftig te zijn.
06:51
People who are more isolatedgeïsoleerd
than they want to be from othersanderen
114
399840
5136
Mensen die meer geïsoleerd zijn
van anderen dan ze zelf willen,
06:57
find that they are lessminder happygelukkig,
115
405000
3216
vinden zichzelf minder gelukkig,
07:00
theirhun healthGezondheid declinesdalingen earliervroeger in midlifemidlife,
116
408240
2936
hun gezondheid verzwakt sneller
tijdens de middelbare leeftijd,
07:03
theirhun brainhersenen functioningfunctionerende declinesdalingen soonereerder
117
411200
2216
hun hersenen gaan sneller achteruit,
07:05
and they liveleven shorterkortere liveslevens
than people who are not lonelyeenzaam.
118
413440
3560
ze leven minder lang
dan mensen die niet eenzaam zijn.
07:10
And the sadverdrietig factfeit
is that at any givengegeven time,
119
418040
3216
De droeve realiteit is dat
op elk moment
07:13
more than one in fivevijf AmericansAmerikanen
will reportrapport that they're lonelyeenzaam.
120
421280
4600
meer dan één op vijf Amerikanen
zegt dat hij eenzaam is.
07:19
And we know that you
can be lonelyeenzaam in a crowdmenigte
121
427040
2656
We weten dat je eenzaam kan zijn
in een mensenmassa
07:21
and you can be lonelyeenzaam in a marriagehuwelijk,
122
429720
2656
en in een huwelijk.
07:24
so the secondtweede biggroot lessonles that we learnedgeleerd
123
432400
2136
De tweede grote les die we leerden,
07:26
is that it's not just
the numberaantal of friendsvrienden you have,
124
434560
3096
is dat het niet zomaar gaat
om hoeveel vrienden je hebt
07:29
and it's not whetherof or not
you're in a committedtoegewijd relationshipverhouding,
125
437680
3496
en of je in een vaste relatie zit,
07:33
but it's the qualitykwaliteit
of your closedichtbij relationshipsrelaties that mattersaangelegenheden.
126
441200
4640
maar dat het draait om de kwaliteit
van je nauwe relaties.
07:38
It turnsbochten out that livingleven in the midstmidden
of conflictconflict is really badslecht for our healthGezondheid.
127
446560
4776
Als je midden in een conflict zit,
is dat slecht voor je gezondheid.
07:43
High-conflictHoog-conflict marriageshuwelijken, for examplevoorbeeld,
withoutzonder much affectiongenegenheid,
128
451360
3976
Huwelijken vol conflicten,
zonder veel genegenheid
07:47
turnbeurt out to be very badslecht for our healthGezondheid,
perhapsmisschien worseerger than gettingkrijgen divorcedgescheiden.
129
455360
5776
zijn heel slecht voor onze gezondheid,
slechter wellicht dan echtscheidingen.
07:53
And livingleven in the midstmidden of good,
warmwarm relationshipsrelaties is protectivebeschermend.
130
461160
4776
En leven in goede, warme relaties
biedt bescherming.
07:57
OnceEenmaal we had followedgevolgd our menmannen
all the way into theirhun 80s,
131
465960
3096
Toen we onze mannen hadden gevolgd
tot ze halverwege de 80 waren,
08:01
we wanted to look back at them at midlifemidlife
132
469080
3016
keken we terug
naar hun middelbare leeftijd
08:04
and to see if we could predictvoorspellen
133
472120
1576
om te zien of we konden voorspellen
08:05
who was going to growgroeien
into a happygelukkig, healthygezond octogenarianTachtigjarige
134
473720
3976
wie een gelukkige, gezonde
tachtiger zou worden
08:09
and who wasn'twas niet.
135
477720
1200
en wie niet.
08:11
And when we gatheredverzamelde togethersamen
everything we knewwist about them
136
479680
4216
Toen we alles wat we over hen wisten
08:15
at ageleeftijd 50,
137
483920
1360
op hun vijftigste verzamelden,
08:18
it wasn'twas niet theirhun middlemidden- ageleeftijd
cholesterolcholesterol levelslevels
138
486080
2536
waren het niet hun cholesterolcijfers
08:20
that predictedvoorspelde how they
were going to growgroeien oldoud.
139
488640
2896
die voorspelden hoe ze oud zouden worden.
08:23
It was how satisfiedtevreden they were
in theirhun relationshipsrelaties.
140
491560
3456
Het was hun tevredenheid
over hun relaties.
08:27
The people who were the mostmeest satisfiedtevreden
in theirhun relationshipsrelaties at ageleeftijd 50
141
495040
4896
De mensen die op hun vijftigste het meest
tevreden waren over hun relaties,
08:31
were the healthiestgezondste at ageleeftijd 80.
142
499960
2400
waren het gezondst op hun tachtigste.
08:35
And good, closedichtbij relationshipsrelaties
seemlijken to bufferbuffer us
143
503680
3176
Goede relaties geven ons een buffer
08:38
from some of the slingsstroppen and arrowspijlen
of gettingkrijgen oldoud.
144
506880
2760
tegen een aantal kwalijke kantjes
van het ouder worden.
08:42
Our mostmeest happilyGelukkig partneredeen partnership menmannen and womenvrouw
145
510480
3976
Onze mannen en vrouwen
met de meest gelukkige relaties
08:46
reportedgerapporteerd, in theirhun 80s,
146
514480
2055
meldden, na hun tachtigste,
08:48
that on the daysdagen
when they had more physicalfysiek painpijn,
147
516559
2937
dat ze op de dagen waarop
ze fysiek het meest leden,
08:51
theirhun moodhumeur stayedverbleef just as happygelukkig.
148
519520
1960
even gelukkig bleven.
08:54
But the people who were
in unhappyongelukkig relationshipsrelaties,
149
522400
3256
Maar de mensen in ongelukkige relaties
08:57
on the daysdagen when they
reportedgerapporteerd more physicalfysiek painpijn,
150
525680
2936
meldden dat hun fysieke pijn,
op dagen waarop die het ergst was,
09:00
it was magnifiedvergrote by more emotionalemotioneel painpijn.
151
528640
3040
verhoogd werd door emotionele pijn.
09:04
And the thirdderde biggroot lessonles that we learnedgeleerd
about relationshipsrelaties and our healthGezondheid
152
532360
4376
Een derde grote les
over relaties en gezondheid
09:08
is that good relationshipsrelaties
don't just protectbeschermen our bodieslichamen,
153
536760
3256
is dat goede relaties niet alleen
ons lichaam beschermen,
09:12
they protectbeschermen our brainshersenen.
154
540040
1480
maar ook ons brein.
09:14
It turnsbochten out that beingwezen
in a securelyveilig attachedgehecht relationshipverhouding
155
542440
4656
Blijkt dat in een veilige, hechte
relatie zitten met iemand
09:19
to anothereen ander personpersoon in your 80s
is protectivebeschermend,
156
547120
3896
na je tachtigste, je beschermt.
09:23
that the people who are in relationshipsrelaties
157
551040
1976
Mensen met een relatie
09:25
where they really feel they can counttellen
on the other personpersoon in timestijden of need,
158
553040
4136
waarin ze ervaren dat ze kunnen
rekenen op de ander in tijden van nood,
09:29
those people'sPeople's memoriesherinneringen
stayverblijf sharperscherper longerlanger.
159
557200
3696
behouden langer een scherp geheugen.
09:32
And the people in relationshipsrelaties
160
560920
1496
En mensen in relaties
09:34
where they feel they really
can't counttellen on the other one,
161
562440
3136
waarin ze echt niet op de ander
kunnen rekenen,
09:37
those are the people who experienceervaring
earliervroeger memorygeheugen declineafwijzen.
162
565600
3880
die mensen ervaren sneller
dat hun geheugen achteruitgaat.
09:42
And those good relationshipsrelaties,
they don't have to be smoothglad all the time.
163
570520
3456
Die goede relaties moeten echt
niet altijd wolkenloos zijn.
09:46
Some of our octogenarianTachtigjarige couplesparen
could bickerBicker with eachelk other
164
574000
3576
Sommige tachtigjarige koppels
kibbelden voortdurend,
09:49
day in and day out,
165
577600
1736
09:51
but as long as they feltvoelde that they
could really counttellen on the other
166
579360
3176
maar zolang ze het gevoel hadden
dat ze echt op de ander konden rekenen
09:54
when the going got toughtaai,
167
582560
1816
in kwade tijden,
09:56
those argumentsargumenten didn't take a tolltol
on theirhun memoriesherinneringen.
168
584400
3600
hadden die ruzies geen negatief
effect op hun geheugen.
10:01
So this messagebericht,
169
589600
2736
Deze boodschap,
10:04
that good, closedichtbij relationshipsrelaties
are good for our healthGezondheid and well-beingwelzijn,
170
592360
5696
dat goede, hechte relaties goed zijn
voor onze gezondheid en welbevinden,
10:10
this is wisdomwijsheid that's as oldoud as the hillsheuvels.
171
598080
2936
dat is wijsheid zo oud als de straat.
10:13
Why is this so hardhard to get
and so easygemakkelijk to ignorenegeren?
172
601040
3840
Waarom is ze dan zo lastig te begrijpen
en zo makkelijk te miskennen?
10:17
Well, we're humanmenselijk.
173
605560
1456
Wel, we zijn mensen.
10:19
What we'dwij hadden really like is a quicksnel fixrepareren,
174
607040
2816
Waar wij van houden,
is een snelle oplossing,
10:21
something we can get
175
609880
1696
iets waardoor ons leven
goed wordt en goed blijft.
10:23
that'lldat zal make our liveslevens good
and keep them that way.
176
611600
2760
10:27
RelationshipsRelaties are messyrommelig
and they're complicatedingewikkeld
177
615320
3336
Relaties zijn morsig en ingewikkeld.
10:30
and the hardhard work of tendingde neiging
to familyfamilie and friendsvrienden,
178
618680
3816
Het harde werk van zorg dragen
voor familie en vrienden
10:34
it's not sexysexy or glamorousbetoverend.
179
622520
2656
is niet sexy of glamoureus.
10:37
It's alsoook lifelonglevenslang. It never endsloopt af.
180
625200
3336
Het is levenslang.
Het stopt nooit.
10:40
The people in our 75-year-jaar studystudie
who were the happiestgelukkigste in retirementpensioen
181
628560
5056
De mensen in ons 75-jarig onderzoek
die het gelukkigst waren na hun pensioen
10:45
were the people who had activelyactief workedwerkte
to replacevervangen workmatescollega 's with newnieuwe playmatesPlaymates.
182
633640
5816
hadden actief gewerkt aan de vervanging
van werkmakkers door nieuwe speelmakkers.
10:51
Just like the millennialsmillennials
in that recentrecent surveyenquête,
183
639480
2976
Net als de millennials
in dat recente onderzoek
10:54
manyveel of our menmannen when they
were startingbeginnend out as youngjong adultsvolwassenen
184
642480
3616
geloofden velen van onze mannen
bij hun start als jongvolwassenen
10:58
really believedgeloofde that fameroem and wealthrijkdom
and highhoog achievementprestatie
185
646120
4016
dat ze roem en rijkdom en welslagen
11:02
were what they needednodig to go after
to have a good life.
186
650160
3936
moesten nastreven om een goed leven te leiden.
11:06
But over and over, over these 75 yearsjaar,
our studystudie has showngetoond
187
654120
4176
Ons onderzoek toonde
over die 75 jaar heen voortdurend aan
11:10
that the people who faredverging the bestbeste were
the people who leanedleunde in to relationshipsrelaties,
188
658320
5656
dat de mensen die het best gedijden,
zich overgaven aan relaties
11:16
with familyfamilie, with friendsvrienden, with communitygemeenschap.
189
664000
3240
met familie, vrienden, een gemeenschap.
11:21
So what about you?
190
669080
1976
En jij?
11:23
Let's say you're 25,
or you're 40, or you're 60.
191
671080
3760
Stel dat je 25 bent, of 40, of 60.
11:27
What mightmacht leaningscheve in
to relationshipsrelaties even look like?
192
675800
2960
Hoe ziet dat eruit,
je overgeven aan relaties?
11:31
Well, the possibilitiesmogelijkheden
are practicallybijna endlesseindeloos.
193
679760
3120
De mogelijkheden zijn bijna eindeloos.
11:35
It mightmacht be something as simpleeenvoudig
as replacingvervangen screenscherm time with people time
194
683600
6096
Misschien kan je gewoon 'schermtijd'
door 'mensentijd' vervangen,
11:41
or liveninglivening up a stalemuf relationshipverhouding
by doing something newnieuwe togethersamen,
195
689720
4456
of een futloze relatie doen opleven
door samen iets nieuws doen,
11:46
long walkswandelingen or datedatum nightsovernachtingen,
196
694200
2200
lange wandelingen, of afspraakjes,
11:49
or reachingbereiken out to that familyfamilie memberlid
who you haven'thebben niet spokenmondeling to in yearsjaar,
197
697360
4856
of contact opnemen met dat familielid
met wie je al jaren niet meer sprak,
11:54
because those all-too-commonall-too-common familyfamilie feudsvetes
198
702240
3496
want die familievetes
die al te veel voorkomen,
11:57
take a terribleverschrikkelijk tolltol
199
705760
2216
hebben een vreselijk effect
12:00
on the people who holdhouden the grudgeswrok.
200
708000
2080
op de mensen die anderen iets verwijten.
12:04
I'd like to closedichtbij with a quotecitaat
from MarkMark TwainTwain.
201
712000
3920
Ik wil graag afsluiten
met een citaat van Mark Twain.
12:09
More than a centuryeeuw agogeleden,
202
717280
2376
Meer dan een eeuw geleden
12:11
he was looking back on his life,
203
719680
2616
keek hij terug op zijn leven
12:14
and he wroteschreef this:
204
722320
1280
en schreef dit:
12:16
"There isn't time, so briefkort is life,
205
724840
3696
"Er is geen tijd, het leven is te kort,
12:20
for bickeringsbickerings, apologiesexcuses,
heartburningsheartburnings, callingsroepingen to accountaccount.
206
728560
5160
voor kibbelen, excuses,
ergernis en afrekeningen.
12:26
There is only time for lovingliefhebbend,
207
734720
2816
Er is alleen tijd voor liefde,
12:29
and but an instantogenblik,
so to speakspreken, for that."
208
737560
3720
en dan nog, niet meer dan een oogwenk.'
12:34
The good life is builtgebouwd
with good relationshipsrelaties.
209
742760
4376
Een goed leven bestaat uit goede relaties.
12:39
Thank you.
210
747160
1216
Dankuwel.
12:40
(ApplauseApplaus)
211
748400
5440
(Applaus)
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Rik Delaet

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Waldinger - Psychiatrist, psychoanalyst, Zen priest
Robert Waldinger is the Director of the Harvard Study of Adult Development, one of the most comprehensive longitudinal studies in history.

Why you should listen

Robert Waldinger is a psychiatrist, psychoanalyst and Zen priest. He is Clinical Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and directs the Harvard Study of Adult Development, one of the longest-running studies of adult life ever done. The Study tracked the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their Baby Boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and wellbeing in middle age. He writes about what science and Zen can teach us about healthy human development.

Dr. Waldinger is the author of numerous scientific papers as well as two books. He teaches medical students and psychiatry residents at Massachusetts General Hospital in Boston, and he is a Senior Dharma Teacher in Boundless Way Zen.

To keep abreast of research findings, insights and more, visit robertwaldinger.com.

More profile about the speaker
Robert Waldinger | Speaker | TED.com