ABOUT THE SPEAKER
Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com
TED2017

Jimmy Lin: A simple new blood test that can catch cancer early

Jimmy Lin: Nove jednostavne krvne pretrage koje rano mogu otkriti rak

Filmed:
1,471,238 views

Jimmy Lin razvija tehnologije kojima će moći otkriti rak mjesecima i godinama prije trenutnih metoda. Dijeli svoju revolucionarnu tehniku koja traži male znake prisutnosti raka putem jednostavnih krvnih pretraga, uočavajući određena ponavljanja bolesti 100 dana prije nego tradicionalne metode. To bi mogla biti zraka nade u borbi gdje je rano otkrivanje vrlo važno.
- Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
CancerRak.
0
1753
1167
Rak.
00:15
ManyMnogi of us have lostizgubljen familyobitelj,
friendsprijatelji or lovedvoljen onesone
1
3301
3065
Mnogi od nas izgubili su obitelj,
prijatelje ili voljene osobe
00:18
to this horribleužasno diseasebolest.
2
6390
1680
od ove užasne bolesti.
00:20
I know there are some of you
in the audiencepublika
3
8094
2096
Znam da su neki od vas u publici
00:22
who are cancerRak survivorspreživjeli,
4
10214
1241
preživjeli rak,
00:23
or who are fightingborba cancerRak at this momenttrenutak.
5
11479
2155
ili se bore s rakom u ovom trenutku.
00:25
My heartsrce goeside out to you.
6
13658
1991
Suosjećam s vama.
00:27
While this wordriječ oftenčesto conjurespriziva up
emotionsemocije of sadnesstuga and angerbijes and fearstrah,
7
15673
5274
Iako ova riječ često priziva
osjećaje tuge, ljutnje i straha,
00:32
I bringdonijeti you good newsvijesti
from the frontispred lineslinije of cancerRak researchistraživanje.
8
20971
3514
donosim vam dobre vijesti
s prve crte istraživanja raka.
00:36
The factčinjenica is, we are startingpolazeći to winpobijediti
the warrat on cancerRak.
9
24509
3860
Činjenica je da počinjemo pobjeđivati
u ratu protiv raka.
00:41
In factčinjenica, we lielaž at the intersectionkrižanje
10
29318
1703
Zapravo, na raskrižju smo
00:43
of the threetri of the mostnajviše excitinguzbudljiv
developmentsrazvoj withinunutar cancerRak researchistraživanje.
11
31045
4189
tri najuzbudljivija razvoja
unutar istraživanja raka.
00:47
The first is cancerRak genomicsgenomika.
12
35258
2285
Prvi je genomika raka.
00:49
The genomegenom is a compositionsastav
13
37567
2025
Genom je sklop
00:51
of all the geneticgenetski informationinformacija
encodedkodirani by DNADNK
14
39616
2936
svih genetskih informacija
kodiranih od strane DNK
00:54
in an organismorganizam.
15
42576
1367
u organizmu.
00:55
In cancersraka, changespromjene
in the DNADNK calledzvao mutationsmutacije
16
43967
2841
Kod raka, mutacije u DNK
00:58
are what drivepogon these cancersraka
to go out of controlkontrolirati.
17
46832
2802
su ono što tjera rak
da nekontrolirano raste.
01:02
Around 10 yearsgodina agoprije,
I was partdio of the teamtim at JohnsJohns HopkinsHopkins
18
50070
3292
Prije 10 godina bio sam dio tima
u bolnici Johns Hopkins
01:05
that first mappedmapiranje
the mutationsmutacije of cancersraka.
19
53386
2598
koji je prvi mapirao mutacije raka.
01:08
We did this first for colorectaldebelog crijeva,
20
56008
2186
Radili smo prvo s rektalnim,
01:10
breastgrudi, pancreaticgušterače and brainmozak cancersraka.
21
58218
2526
rakom dojke, gušterače i mozga.
01:13
And sinceod then, there have been
over 90 projectsprojekti in 70 countrieszemlje
22
61164
3512
I od onda bilo je preko 90 projekata
u sedamdeset zemalja
01:16
all over the worldsvijet,
23
64700
1590
diljem svijeta,
01:18
workingrad to understandrazumjeti
the geneticgenetski basisosnova of these diseasesoboljenja.
24
66314
3375
koji rade na tome da razumiju
genetske osnove ovih bolesti.
01:21
TodayDanas, tensdeseci of thousandstisuća
of cancersraka are understoodrazumjeti
25
69713
3054
Danas razumijemo
desetke tisuća pojava raka
01:24
down to exquisiteFin molecularmolekularna detaildetalj.
26
72791
2295
do nevjerojatnih molekularnih detalja.
01:28
The seconddrugi revolutionrevolucija
is precisionpreciznost medicinelijek,
27
76200
2302
Druga revolucija je precizna medicina,
01:30
alsotakođer knownznan as "personalizedpersonalizirane medicinelijek."
28
78526
2404
poznata i kao "personalizirana medicina."
01:32
InsteadUmjesto toga of one-size-fits-alluniverzalna methodsmetode
to be ableu stanju to treatliječiti cancersraka,
29
80954
3577
Umjesto jedne metode liječenja
za sve tipove raka,
01:36
there is a wholečitav newnovi classklasa of drugslijekovi
that are ableu stanju to targetcilj cancersraka
30
84555
3655
postoji potpuno nova serija lijekova
kojom možemo ciljano liječiti rak,
01:40
basedzasnovan on theirnjihov uniquejedinstvena geneticgenetski profileProfil.
31
88234
2207
na temelju jedinstvenog genetskog profila.
01:42
TodayDanas, there are a hostdomaćin
of these tailor-madepo mjeri drugslijekovi,
32
90917
2930
Danas, postoji mnoštvo
ovih specijaliziranih lijekova
01:45
calledzvao targetedciljano therapiesterapije,
33
93871
1330
nazvanih ciljane terapije,
01:47
availabledostupno to physiciansliječnici even todaydanas
34
95225
2183
dostupne liječnicima već danas,
01:49
to be ableu stanju to personalizepersonalizirati
theirnjihov therapyterapija for theirnjihov patientspacijenti,
35
97432
3263
kako bi mogli stvoriti osobnu
terapiju za svoje pacijente,
01:52
and manymnogi othersdrugi are in developmentrazvoj.
36
100719
1926
a mnoge druge se još razvijaju.
01:55
The thirdtreći excitinguzbudljiv revolutionrevolucija
is immunotherapyimunoterapija,
37
103296
3298
Treća uzbudljiva revolucija
je imunoterapija,
01:58
and this is really excitinguzbudljiv.
38
106618
1776
i to je zaista uzbudljivo.
02:01
ScientistsZnanstvenici have been ableu stanju
to leveragemoć the immuneimun systemsistem
39
109045
2710
Znanstvenici su uspjeli
iskoristiti imunosni sustav
02:03
in the fightborba againstprotiv cancerRak.
40
111779
1495
u borbi protiv raka.
02:05
For exampleprimjer, there have been waysnačine
where we find the off switchesprekidači of cancerRak,
41
113832
4196
Na primjer, postojali su slučajevi
gdje smo našli prekidače za gašenje raka,
02:10
and newnovi drugslijekovi have been ableu stanju
to turnskretanje the immuneimun systemsistem back on,
42
118052
3444
a novi lijekovi mogli su ponovno
aktivirati imunosni sustav,
02:13
to be ableu stanju to fightborba cancerRak.
43
121520
1588
kako bi se borio protiv raka.
02:15
In additiondodatak, there are waysnačine
where you can take away immuneimun cellsStanice
44
123132
4091
Kao dodatak, postoje metode
kojima možete uzeti imunosne stanice
02:19
from the bodytijelo,
45
127247
1160
iz tijela,
02:20
trainvlak them, engineerinženjer them
and put them back into the bodytijelo
46
128431
3087
trenirati ih, podesiti i vratiti u tijelo
02:23
to fightborba cancerRak.
47
131542
1377
kako bi se borile protiv raka.
02:24
AlmostGotovo soundszvukovi like
scienceznanost fictionfikcija, doesn't it?
48
132943
2678
Gotovo zvuči kao
znanstvena fantastika, zar ne?
02:28
While I was a researcherIstraživač
at the NationalNacionalne CancerRak InstituteInstitut,
49
136090
3016
Dok sam istraživao
pri Nacionalnom Institutu za rak,
02:31
I had the privilegeprivilegija of workingrad
with some of the pioneerspioniri of this fieldpolje
50
139130
3455
imao sam čast raditi s nekima
od pionira na ovom polju
02:34
and watchedgledao the developmentrazvoj firsthandiz prve ruke.
51
142609
2246
i gledao sam razvoj iz prve ruke.
02:36
It's been prettyprilično amazingnevjerojatan.
52
144879
1443
Bilo je zadivljujuće.
02:38
TodayDanas, over 600 clinicalklinički trialsispitivanja are openotvoren,
53
146346
3005
Danas je otvoreno
preko 600 kliničkih testiranja
02:41
activelyaktivno recruitingvrbovanje patientspacijenti
to exploreistražiti all aspectsaspekti in immunotherapyimunoterapija.
54
149375
4185
i aktivno traže pacijente za istraživanje
svih vidova imunoterapije.
02:46
While these threetri excitinguzbudljiv
revolutionsrevolucije are ongoingu tijeku,
55
154664
3061
Dok se ove tri uzbudljive
revolucije događaju,
02:49
unfortunatelynažalost, this is only the beginningpočetak,
56
157749
2024
nažalost, ovo je tek početak,
02:51
and there are still manymnogi, manymnogi challengesizazovi.
57
159797
3211
i još postoji puno, puno izazova.
02:55
Let me illustrateilustrirati with a patientpacijent.
58
163032
1749
Predočit ću vam ovo s pacijentom.
02:58
Here is a patientpacijent
with a skinkoža cancerRak calledzvao melanomamelanom.
59
166201
2911
Ovaj pacijent ima rak kože, melanom.
03:01
It's horribleužasno; the cancerRak
has goneotišao everywheresvugdje, posvuda.
60
169136
3047
Užasno je, rak se proširio posvuda.
03:05
HoweverMeđutim, scientistsznanstvenici were ableu stanju
to mapkarta the mutationsmutacije of this cancerRak
61
173206
3720
No ipak, znanstvenici su
mapirali mutacije ovog raka
03:08
and give a specificspecifično treatmentliječenje
that targetsciljevi one of the mutationsmutacije.
62
176950
4056
i dali specifično liječenje
koje cilja jednu od mutacija.
03:13
And the resultproizlaziti is almostskoro miraculousčudesan.
63
181950
2453
I rezultat je gotovo čudotvoran.
03:16
TumorsTumori almostskoro seemčiniti se to meltrastopiti away.
64
184427
2446
Tumori su gotovo nestali.
03:19
UnfortunatelyNažalost, this is not
the endkraj of the storypriča.
65
187910
2512
Nažalost, ovo nije kraj priče.
03:23
A fewnekoliko monthsmjeseci laterkasnije, this pictureslika is takenpoduzete.
66
191077
2479
Nekoliko mjeseci kasnije,
ponovo je slikano.
03:26
The tumortumor has come back.
67
194157
1487
Tumor se vratio.
03:28
The questionpitanje is: Why?
68
196627
1580
Pitanje je: Zašto?
03:30
The answerodgovor is tumortumor heterogeneityheterogenost.
69
198892
2432
Odgovor je u tumorskoj heterogenezi.
03:34
Let me explainobjasniti.
70
202107
1249
Dozvolite da objasnim.
03:37
Even a cancerRak as smallmali
as one centimetercentimetar in diameterpromjer
71
205124
3488
Čak i rak promjera jednog centimetra
03:40
harborsluka over a hundredstotina millionmilijuna
differentdrugačiji cellsStanice.
72
208636
2693
sadrži stotine milijuna
različitih stanica.
03:43
While geneticallygenetski similarsličan,
73
211848
1881
Iako su genetski slične,
03:45
there are smallmali differencesRazlike
in these differentdrugačiji cancersraka
74
213753
2709
postoje male razlike
u tim stanicama
03:48
that make them differentlyrazličito pronesklon
to differentdrugačiji drugslijekovi.
75
216486
2857
koje ih čine različito podložnima
na različite lijekove.
03:51
So even if you have a drugdroga
that's highlyvisoko effectivedjelotvoran,
76
219367
2428
Čak i ako imate lijek koji je
izrazito učinkovit
03:53
that killsubija almostskoro all the cellsStanice,
77
221819
1735
i koji uništi gotovo sve stanice,
03:55
there is a chanceprilika
that there's a smallmali populationpopulacija
78
223578
3190
moguće je da postoji mala populacija
03:58
that's resistantotporan to the drugdroga.
79
226792
1774
koja je otporna na lijek.
04:00
This ultimatelyna kraju is the populationpopulacija
80
228590
2022
To je na kraju populacija
04:02
that comesdolazi back,
81
230636
1164
koja se vrati
04:03
and takes over the patientpacijent.
82
231824
1318
i preuzme pacijenta.
04:05
So then the questionpitanje is:
What do we do with this informationinformacija?
83
233887
2859
Onda je pitanje sljedeće:
Što radimo s ovim informacijama?
04:08
Well, the keyključ, then,
84
236770
1262
Pa, tada je ključno
04:10
is to applyprimijeniti all these excitinguzbudljiv
advancementsnapredak in cancerRak therapyterapija earlierranije,
85
238056
4870
primjeniti sve ove uzbudljive napretke
u terapiji raka ranije,
04:14
as soonuskoro as we can,
86
242950
1222
što je prije moguće,
04:16
before these resistanceotpornost clonesklonovi emergepojaviti.
87
244196
2339
prije nego se ovi otporni klonovi pojave.
04:19
The keyključ to cancerRak and curingliječenje cancerRak
is earlyrano detectionotkrivanje.
88
247230
4359
Ključ raka i liječenja raka
je u ranom otkrivanju.
04:24
And we intuitivelyintuitivno know this.
89
252439
1669
I intuitivno znamo ovo.
04:26
FindingNalaz cancerRak earlyrano
resultsrezultati in better outcomesrezultati,
90
254132
3086
Kada rak pronađemo ranije,
dobijemo bolje rezultate
04:29
and the numbersbrojevi showpokazati this as well.
91
257242
2046
i brojke to također pokazuju.
04:31
For exampleprimjer, in ovarianjajnika cancerRak,
if you detectotkriti cancerRak in stagefaza fourčetiri,
92
259312
4243
Na primjer, rak jajnika,
ako ga otkrijete u četvrtom stadiju,
04:35
only 17 percentposto of the womenžene
survivepreživjeti at fivepet yearsgodina.
93
263579
3129
samo 17 posto žena preživi pet godina.
04:39
HoweverMeđutim, if you are ableu stanju to detectotkriti
this cancerRak as earlyrano as stagefaza one,
94
267268
4428
Ako ga otkrijete u prvom stadiju,
04:43
over 92 percentposto of womenžene will survivepreživjeti.
95
271720
2692
oko 92 posto žena će preživjeti.
04:46
But the sadtužan factčinjenica is, only 15 percentposto
of womenžene are detectedotkriven at stagefaza one,
96
274925
4803
Ali tužna činjenica je da samo 15 posto
žena dijagnosticiramo u prvom stadiju,
04:51
whereasdok the vastogroman majorityvećina, 70 percentposto,
are detectedotkriven in stagesfaze threetri and fourčetiri.
97
279752
5572
a većini, oko 70 posto, bude
dijagnosticirano u trećem i četvrtom.
04:57
We desperatelyočajnički need
better detectionotkrivanje mechanismsmehanizmi for cancersraka.
98
285348
4181
Očajnički trebamo bolji mehanizam
za otkrivanje raka.
05:02
The currentstruja bestnajbolje waysnačine to screenzaslon cancerRak
fallpad into one of threetri categorieskategorije.
99
290053
4278
Najbolji načini za pronalazak raka
spadaju u jednu od ove tri kategorije.
05:06
First is medicalmedicinski procedurespostupci,
100
294355
2175
Prvo su medicinski postupci,
05:08
whichkoji is like colonoscopykolonoskopija
for colondebelo crijevo cancerRak.
101
296554
2908
kao kolonoskopija za rak debelog crijeva.
05:11
SecondDrugi is proteinprotein biomarkersbiomarkeri,
like PSAPSA for prostateprostata cancerRak.
102
299486
4616
Drugo su proteinski biomarkeri,
kao za rak prostate.
05:16
Or thirdtreći, imagingobrada slike techniquesTehnike,
103
304126
2912
Ili treće, tehnike snimanja,
05:19
suchtakav as mammographymamografija for breastgrudi cancerRak.
104
307062
2363
kao mamografija za rak dojke.
05:22
MedicalMedicinski procedurespostupci are the goldzlato standardstandard;
105
310419
2426
Medicinski postupci su zlatni standard;
05:24
howevermeđutim, they are highlyvisoko invasiveinvazivne
106
312869
2096
no, oni su jako invazivni
05:26
and requirezahtijevati a largeveliki
infrastructureinfrastruktura to implementimplementirati.
107
314989
2805
i traže veliku infrastrukturu za primjenu.
05:30
ProteinProteina markersoznake, while effectivedjelotvoran
in some populationspopulacije,
108
318682
3204
Proteinski markeri, iako učinkoviti
kod nekih populacija,
05:33
are not very specificspecifično
in some circumstancesokolnosti,
109
321910
2489
nisu dovoljno specifični
u određenim okolnostima,
05:36
resultingŠto je rezultiralo in highvisok numbersbrojevi
of falselažan positivespozitivci,
110
324423
2583
rezultirajući s mnogo
lažnih pozitivnih rezultata,
05:39
whichkoji then resultsrezultati in unnecessarynepotreban work-upsmaterijal i
and unnecessarynepotreban procedurespostupci.
111
327030
5205
koji potom rezultiraju
nepotrebnim pretragama i liječenjima.
05:45
ImagingObrada slike methodsmetode,
while usefulkoristan in some populationspopulacije,
112
333322
2964
Metode snimanja, iako korisne
kod nekih populacija,
05:48
exposeizložiti patientspacijenti to harmfulštetan radiationradijacija.
113
336961
2897
izlažu pacijente štetnom zračenju.
05:51
In additiondodatak, it is not applicableprimjenjivo
to all patientspacijenti.
114
339882
2614
I dodatno, nisu primjenjive
na sve pacijente.
05:54
For exampleprimjer, mammographymamografija has problemsproblemi
in womenžene with densegust breastsgrudi.
115
342520
4043
Na primjer, mamografija ima problema
kod žena koje imaju gusto tkivo dojki.
05:59
So what we need is a methodnačin
that is noninvasiveneinvazivna,
116
347036
3394
Tako da trebamo metodu
koja nije invazivna,
06:02
that is lightsvjetlo in infrastructureinfrastruktura,
117
350454
1767
koja nema veliku infrastrukturu,
06:04
that is highlyvisoko specificspecifično,
118
352245
1263
koja je vrlo specifična,
06:06
that alsotakođer does not have falselažan positivespozitivci,
119
354148
3221
da nema lažne pozitivne rezultate,
06:09
does not use any radiationradijacija
120
357393
1966
ne koristi zračenje
06:11
and is applicableprimjenjivo to largeveliki populationspopulacije.
121
359383
2931
i primjenjiva je na širokoj populaciji.
06:14
Even more importantlyvažnije,
122
362338
1174
Još važnije,
06:15
we need a methodnačin
to be ableu stanju to detectotkriti cancersraka
123
363536
2196
trebamo metodu koja može uočiti rak
06:17
before they're 100 millionmilijuna cellsStanice in sizeveličina.
124
365756
2692
prije nego zahvati sto milijuna stanica.
06:21
Does suchtakav a technologytehnologija existpostojati?
125
369060
1565
Postoji li takva tehnologija?
06:23
Well, I wouldn'tne bi be up here
givingdavanje a talk if it didn't.
126
371008
2921
Pa, ne bih bio ovdje i pričao,
da ne postoji.
06:26
I'm exciteduzbuđen to tell you about
this latestnajnoviji technologytehnologija we'veimamo developedrazvijen.
127
374902
3471
Uzbuđen sam s vama podijeliti
informacije o najnovijoj tehnologiji.
06:31
CentralSredišnje to our technologytehnologija
is a simplejednostavan bloodkrv testtest.
128
379215
2702
Osnova naše tehnologije je
jednostavan test krvi.
06:34
The bloodkrv circulatoryKrvožilni systemsistem,
while seeminglynaizgled mundanezemaljski,
129
382382
3730
Sustav protoka krvi,
iako se čini vrlo običan,
06:38
is essentialosnovni for you to survivepreživjeti,
130
386136
2330
osnova je našeg preživljavanja,
06:40
providingpružanje oxygenkisik
and nutrientshranjive tvari to your cellsStanice,
131
388490
2505
dajući kisik i hranjive tvari stanicama
06:43
and removinguklanjanje wastegubljenje and carbonugljen dioxidedioksid.
132
391019
2605
i uklanjajući otpad i ugljični dioksid.
06:45
Here'sOvdje je a keyključ biologicalbiološki insightuvid:
133
393648
1853
Ovo je ključna biološka stvar:
06:48
CancerRak cellsStanice growrasti and dieumrijeti
fasterbrže than normalnormalan cellsStanice,
134
396420
3083
Stanice raka rastu i umiru
brže od normalnih stanica
06:51
and when they dieumrijeti,
135
399527
1196
i kada umru,
06:52
DNADNK is shedšupe into the bloodkrv systemsistem.
136
400747
2721
DNK se odbacuje u krvotok.
06:55
SinceOd we know the signaturesPotpisi
of these cancerRak cellsStanice
137
403492
2770
Pošto znamo potpise ovih stanica raka,
06:58
from all the differentdrugačiji cancerRak
genomegenom sequencingsekvencioniranje projectsprojekti,
138
406286
2704
iz svih različitih projekata
sekvenciranja genoma raka,
07:01
we can look for those signalssignali in the bloodkrv
139
409014
2041
možemo tražiti ove signale u krvi
07:03
to be ableu stanju to detectotkriti these cancersraka earlyrano.
140
411079
2172
kako bismo rano otkrili rak.
07:06
So insteadumjesto of waitingčekanje for cancersraka
to be largeveliki enoughdovoljno to causeuzrok symptomssimptomi,
141
414409
3799
Umjesto čekanja da rak bude
dovoljno uznapredovao i izazove simptome,
07:10
or for them to be densegust enoughdovoljno
to showpokazati up on imagingobrada slike,
142
418232
2899
ili da bude dovoljno gust
kako bi se vidio na slikama,
07:13
or for them to be prominentistaknuti enoughdovoljno
143
421155
2442
ili da bude dovoljno uznapredovao
07:15
for you to be ableu stanju to visualizevizualizirati
on medicalmedicinski procedurespostupci,
144
423621
3240
te ga možete vizualizirati
medicinskim procedurama,
07:18
we can startpočetak looking for cancersraka
while they are relativelyrelativno prettyprilično smallmali,
145
426885
3992
možemo početi tražiti rak
dok je još relativno malen,
07:22
by looking for these smallmali amountsiznosi
of DNADNK in the bloodkrv.
146
430901
3604
tražeći ove male količine DNK u krvi.
Dozvolite da vam kažem kako to činimo.
07:27
So let me tell you how we do this.
147
435815
1675
07:29
First, like I said, we startpočetak off
with a simplejednostavan bloodkrv testtest --
148
437514
2864
Prvo, kako sam rekao,
počinjemo testiranjem krvi,
07:32
no radiationradijacija, no complicatedsložen equipmentoprema --
149
440402
2575
bez zračenja, bez složene opreme,
07:35
a simplejednostavan bloodkrv testtest.
150
443001
1466
jednostavan test krvi.
07:36
Then the bloodkrv is shippeddostavljaju to us,
151
444491
1536
Onda nam dopreme krv
07:38
and what we do
is extractekstrakt the DNADNK out of it.
152
446051
2389
i iz nje izvlačimo DNK.
07:41
While your bodytijelo is mostlyuglavnom healthyzdrav cellsStanice,
153
449110
2396
Dok su u vašem tijelu
većinom zdrave stanice,
07:43
mostnajviše of the DNADNK that's detectedotkriven
will be from healthyzdrav cellsStanice.
154
451530
3646
većina DNK će biti iz zdravih stanica.
07:47
HoweverMeđutim, there will be a smallmali amountiznos,
lessmanje than one percentposto,
155
455834
3067
Ali, postojat će mala količina,
manje od 1 posto,
07:50
that comesdolazi from the cancerRak cellsStanice.
156
458925
1732
koja dolazi iz stanica raka.
07:53
Then we use molecularmolekularna biologybiologija methodsmetode
to be ableu stanju to enrichobogatiti this DNADNK
157
461545
4206
Zatim, kako bismo obogatili DNK,
koristimo metode molekularne biologije,
07:57
for areaspodručja of the genomegenom whichkoji are knownznan
to be associatedpovezan with cancerRak,
158
465775
4412
za područja genoma za koja se zna
da su povezani s rakom,
08:02
basedzasnovan on the informationinformacija
from the cancerRak genomicsgenomika projectsprojekti.
159
470211
2953
prema informacijama iz projekata
koji su se bavili genomikom raka.
08:05
We're ableu stanju to then put this DNADNK
into DNA-sequencingSekvenciranje DNA machinesstrojevi
160
473664
3877
Možemo onda uzeti tu DNK
i staviti je u sekvencer
08:09
and are ableu stanju to digitizedigitalizirati the DNADNK
into A'sČlana, C'sC je, T'sT and G'sG
161
477565
4690
te možemo digitalizirati DNK
u A, C, T i G
08:14
and have this finalkonačni readoutčitanje.
162
482279
1598
i dobiti iščitanje.
08:16
UltimatelyNa kraju, we have informationinformacija
of billionsmilijarde of lettersslova
163
484451
5990
Na kraju, imamo informacije
o milijardama slova
08:22
that outputizlaz from this runtrčanje.
164
490465
3010
koja proizlaze iz ovoga.
08:26
We then applyprimijeniti statisticalstatistički
and computationalračunalna methodsmetode
165
494635
3220
Potom primjenjujemo statističke
i računalne metode
08:29
to be ableu stanju to find
the smallmali signalsignal that's presentpredstaviti,
166
497879
2672
kako bismo pronašli
mali signal koji je prisutan,
08:32
indicativeindikativno of the smallmali amountiznos
of cancerRak DNADNK in the bloodkrv.
167
500575
3656
indicirajući malu količinu
DNK raka u krvi.
08:37
So does this actuallyzapravo work in patientspacijenti?
168
505278
2425
Radi li ovo zaista na pacijentima?
08:39
Well, because there's no way
of really predictingpredviđanje right now
169
507727
3490
Pa, budući još ne postoji način
da zaista predvidimo
08:43
whichkoji patientspacijenti will get cancerRak,
170
511241
1508
koji pacijenti će dobiti rak,
08:44
we use the nextSljedeći bestnajbolje populationpopulacija:
171
512773
2057
koristimo sljedeću najbolju populaciju:
08:47
cancersraka in remissionremisija;
172
515441
1435
rak u remisiji;
08:49
specificallyposebno, lungpluća cancerRak.
173
517552
2422
konkretno, rak pluća.
08:52
The sadtužan factčinjenica is, even with the bestnajbolje drugslijekovi
that we have todaydanas,
174
520405
3309
Tužna činjenica je,
i uz najbolje lijekove danas,
08:55
mostnajviše lungpluća cancersraka come back.
175
523738
2212
većina raka pluća se vrati.
08:57
The keyključ, then, is to see
176
525974
1300
Ključ je, onda, vidjeti
08:59
whetherda li we're ableu stanju to detectotkriti
these recurrencesponavljanje of cancersraka
177
527298
3651
možemo li detektirati
povratak raka
09:02
earlierranije than with standardstandard methodsmetode.
178
530973
1867
ranije nego standardnim metodama.
09:05
We just finishedgotov a majorglavni trialsuđenje
179
533339
2377
Upravo smo završili veliko testiranje
09:07
with ProfessorProfesor CharlesCharles SwantonSwanton
at UniversitySveučilište CollegeKoledž LondonLondon,
180
535740
3747
s profesorom Charlesom Swantonom
sa Sveučilišta u Londonu,
09:11
examiningispitivanje this.
181
539511
1166
proučavajući ovo.
09:12
Let me walkhodati you throughkroz
an exampleprimjer of one patientpacijent.
182
540701
2518
Proći ćemo zajedno
primjer jednog pacijenta.
09:16
Here'sOvdje je an exampleprimjer of one patientpacijent
who undergoesprolazi surgerykirurgija
183
544766
2827
Ovo je primjer pacijenta
koji odlazi na operaciju
u nultoj vremenskoj točci,
09:19
at time pointtočka zeronula,
184
547617
1168
09:20
and then undergoesprolazi chemotherapykemoterapija.
185
548809
2482
potom ide na kemoterapiju.
09:23
Then the patientpacijent is underpod remissionremisija.
186
551709
2485
Zatim je pacijent u remisiji.
09:26
He is monitoredpratiti usingkoristeći clinicalklinički examsispiti
and imagingobrada slike methodsmetode.
187
554218
4609
Prati ga se koristeći klinička testiranja
i metode vizualizacije, odnosno slikanja.
09:31
Around day 450, unfortunatelynažalost,
the cancerRak comesdolazi back.
188
559149
4903
Nažalost, oko 450. dana, rak se vraća.
09:37
The questionpitanje is:
Are we ableu stanju to catchulov this earlierranije?
189
565266
2485
Pitanje je: Jesmo li ga mogli
uočiti ranije?
09:39
DuringTijekom this wholečitav time,
we'veimamo been collectingprikupljanje bloodkrv seriallyserijski
190
567775
3745
Cijelo ovo vrijeme
serijski smo skupljali krv,
09:43
to be ableu stanju to measuremjera
the amountiznos of ctDNActDNA in the bloodkrv.
191
571544
3278
kako bismo mjerili
količinu ctDNK u krvi.
09:47
So at the initialpočetni time pointtočka, as expectedočekuje se,
192
575560
3297
Na početnoj vremenskoj točci,
kako smo i očekivali,
09:50
there's a highvisok levelnivo
of cancerRak DNADNK in the bloodkrv.
193
578881
3698
postoji visoka razina
DNK raka u krvi.
09:54
HoweverMeđutim, this goeside away to zeronula
in subsequentnaknadne time pointsbodova
194
582603
3667
No, to nestaje u
kasnijim vremenskim točkama
09:58
and remainsostaci negligiblezanemariv
after subsequentnaknadne pointsbodova.
195
586294
3457
i ostaje zanemarivo u budućnosti.
10:02
HoweverMeđutim, around day 340, we see the riseustati
of cancerRak DNADNK in the bloodkrv,
196
590993
5273
No, 340. dana uočavamo
skok DNK raka u krvi
10:08
and eventuallyeventualno, it goeside up higherviši
for daysdana 400 and 450.
197
596290
4565
i s vremenom, penje se
oko 400. i 450. dana.
10:13
Here'sOvdje je the keyključ, if you've missedpropustili it:
198
601415
2432
Ovdje je ključ, ako ste ga propustili.
10:15
At day 340, we see the riseustati
in the cancerRak DNADNK in the bloodkrv.
199
603871
4981
340. dana vidimo podizanje
DNK raka u krvi.
10:20
That meanssredstva we are catchinglov this cancerRak
over a hundredstotina daysdana earlierranije
200
608876
4216
To znači da smo primjetili rak
stotinu dana ranije
10:25
than traditionaltradicionalan methodsmetode.
201
613116
1477
od tradicionalnih metoda.
10:27
This is a hundredstotina daysdana earlierranije
where we can give therapiesterapije,
202
615101
2813
Ovo je stotinu dana više
u kojima možemo liječiti,
10:29
a hundredstotina daysdana earlierranije
where we can do surgicalkirurška interventionsintervencije,
203
617938
3319
stotinu dana više gdje
možemo obaviti operaciju,
10:33
or even a hundredstotina daysdana lessmanje
for the cancerRak to growrasti
204
621281
3033
ili čak sto dana manje
da rak raste,
10:36
or a hundredstotina daysdana lessmanje
for resistanceotpornost to occurdoći.
205
624338
3122
ili stotinu dana manje
da se stvori otpornost.
10:40
For some patientspacijenti, this hundredstotina daysdana
meanssredstva the matterstvar of life and deathsmrt.
206
628682
4175
Za neke pacijente, stotinu dana
znači razliku između života i smrti.
10:45
We're really exciteduzbuđen
about this informationinformacija.
207
633417
2323
Zaista smo uzbuđeni
zbog ovih informacija.
10:48
Because of this assignmentzadatak,
we'veimamo doneučinio additionalDodatne studiesstudije now
208
636539
3097
Zbog ovog zadatka,
odradili smo dodatne studije
10:51
in other cancersraka,
209
639660
1262
kod drugih tipova raka,
10:52
includinguključujući breastgrudi cancerRak, lungpluća cancerRak
210
640946
3335
uključujući rak dojke, rak pluća
10:56
and ovarianjajnika cancerRak,
211
644305
1221
i rak jajnika,
10:58
and I can't wait to see how much earlierranije
we can find these cancersraka.
212
646068
4350
i ne mogu dočekati da vidim
koliko ranije ćemo uočiti ove vrste raka.
11:04
UltimatelyNa kraju, I have a dreamsan,
213
652354
1468
U konačnici imam san,
11:06
a dreamsan of two vialsbočice of bloodkrv,
214
654394
2266
sanjam dvije epruvete krvi
11:09
and that, in the futurebudućnost, as partdio of all
of our standardstandard physicalfizička examsispiti,
215
657536
3865
i da ćemo u budućnosti,
kao dio svakog liječničkog pregleda,
11:13
we'lldobro have two vialsbočice of bloodkrv drawnnacrtan.
216
661425
1928
dati dvije epruvete krvi.
11:15
And from these two vialsbočice of bloodkrv
we will be ableu stanju to compareusporediti
217
663821
3342
I iz te dvije epruvete
moći ćemo napraviti usporedbu
11:19
the DNADNK from all knownznan
signaturesPotpisi of cancerRak,
218
667187
3511
DNK za sve poznate vrste raka
11:22
and hopefullynadajmo se then detectotkriti cancersraka
monthsmjeseci to even yearsgodina earlierranije.
219
670722
3947
i moći uočiti rak mjesecima,
pa čak i godinama ranije.
11:27
Even with the therapiesterapije we have currentlytrenutno,
220
675359
2171
Čak i pomoću terapija
koje imamo trenutno,
11:29
this could mean that millionsmilijuni
of livesživot could be savedspremaju.
221
677554
2601
to znači da bi se milijuni
života mogli spasiti.
11:32
And if you adddodati on to that
recentnedavni advancementsnapredak in immunotherapyimunoterapija
222
680179
4171
I ako tome dodate
nedavne napretke u imunoterapiji
11:36
and targetedciljano therapiesterapije,
223
684374
1292
i ciljane terapije,
11:37
the endkraj of cancerRak is in sightvid.
224
685690
2172
kraj raka se bliži.
11:40
The nextSljedeći time you hearčuti the wordriječ "cancerRak,"
225
688934
2157
Sljedećeg puta kada čujete riječ "rak",
11:43
I want you to adddodati to the emotionsemocije: hopenada.
226
691115
2426
želim da dodate emociju: nada.
11:46
HoldDržite on.
227
694303
1158
Izdržite.
11:48
CancerRak researchersistraživači all around the worldsvijet
are workingrad feverishlygrozničavo
228
696342
3573
Istraživači raka diljem svijeta
vrlo aktivno rade
11:51
to beatpobijediti this diseasebolest,
229
699939
1156
da pobijede ovu bolest
11:53
and tremendousogroman progressnapredak is beingbiće madenapravljen.
230
701119
2030
i ogromni pomaci su napravljeni.
11:55
This is the beginningpočetak of the endkraj.
231
703956
1968
Ovo je početak kraja.
11:58
We will winpobijediti the warrat on cancerRak.
232
706380
2129
Pobijedit ćemo u ratu protiv raka.
12:00
And to me, this is amazingnevjerojatan newsvijesti.
233
708861
1864
A za mene, to su odlične vijesti.
12:03
Thank you.
234
711193
1167
Hvala vam.
12:04
(ApplausePljesak)
235
712384
4521
(Pljesak)
Translated by Ivan Stamenkovic
Reviewed by Sanda L

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com