ABOUT THE SPEAKER
Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com
TED2017

Jimmy Lin: A simple new blood test that can catch cancer early

Джымі Лін: Новы просты аналіз крыві, які можа дыягназаваць рак раней

Filmed:
1,471,238 views

Джымі Лін працуе над тэхналогіямі, якія змогуць знайсці рак на некалькі месяцаў раней, чым тыя, што існуюць цяпер. Ён распавядае пра рэвалюцыйны метад, які шукае маленькія знакі прысутнасці рака ў целе праз просты аналіз крыві, што дазваляе даведацца пра рэцыдывы некаторых форм рака на 100 дзён раней, чым традыцыйныя метады. Гэта можа быць промнем надзеі ў барацьбе, дзе ранняя дыягностыка мае значэнне.
- Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Cancer.
0
1753
1167
Рак.
00:15
Many of us have lost family,
friends or loved ones
1
3301
3065
Шмат хто з нас страцілі родных,
блізкіх ці сяброў
00:18
to this horrible disease.
2
6390
1680
праз гэтую страшную хваробу.
00:20
I know there are some of you
in the audience
3
8094
2096
Я ведаю, што ў залі ёсць тыя,
00:22
who are cancer survivors,
4
10214
1241
што перамаглі рак,
00:23
or who are fighting cancer at this moment.
5
11479
2155
альбо тыя, што змагаюцца з ім цяпер.
00:25
My heart goes out to you.
6
13658
1991
Я перажываю за вас усім сэрцам.
00:27
While this word often conjures up
emotions of sadness and anger and fear,
7
15673
5274
Слова “рак” ідзе побач са смуткам,
гневам і страхам,
00:32
I bring you good news
from the front lines of cancer research.
8
20971
3514
але я прынёс вам добрыя навіны
з перадавой у даследванні рака.
00:36
The fact is, we are starting to win
the war on cancer.
9
24509
3860
Насамрэч,
мы пачынаем перамагаць у вайне з ракам.
Фактычна, мы знаходзімся
на скрыжаванні
00:41
In fact, we lie at the intersection
10
29318
1703
00:43
of the three of the most exciting
developments within cancer research.
11
31045
4189
трох найбольш хвалюючых
распрацовак у анкалогіі.
00:47
The first is cancer genomics.
12
35258
2285
Першая – гэта геноміка рака.
00:49
The genome is a composition
13
37567
2025
Геном – гэта сукупнасць
00:51
of all the genetic information
encoded by DNA
14
39616
2936
усёй генетычнай інфармацыі арганізма,
00:54
in an organism.
15
42576
1367
закадаванай у ДНК.
00:55
In cancers, changes
in the DNA called mutations
16
43967
2841
Пры раку змены ў ДНК,
што называюць мутацыямі,
00:58
are what drive these cancers
to go out of control.
17
46832
2802
акурат стымулююць ракавыя клеткі
выходзіць з-пад кантролю.
01:02
Around 10 years ago,
I was part of the team at Johns Hopkins
18
50070
3292
Каля 10 год таму я працаваў
ва ўніверсітэце Джона Хопкінса
01:05
that first mapped
the mutations of cancers.
19
53386
2598
ў групе, якая першая
злакалізавала мутацыі пры раку.
01:08
We did this first for colorectal,
20
56008
2186
Мы вызначылі генетычныя
мутацыі рака кішэчніка,
01:10
breast, pancreatic and brain cancers.
21
58218
2526
малочнай залозы, падстраўнікавай залозы
і рака мозга.
01:13
And since then, there have been
over 90 projects in 70 countries
22
61164
3512
З таго часу ўжо больш
за 90 даследванняў у 70 краінах
01:16
all over the world,
23
64700
1590
па ўсім свеце
01:18
working to understand
the genetic basis of these diseases.
24
66314
3375
працавалі і працуюць, каб дазнацца
генетычныя асновы гэтых хваробаў.
01:21
Today, tens of thousands
of cancers are understood
25
69713
3054
На сёняшні дзень
дзясяткі тысяч выпадкаў рака
01:24
down to exquisite molecular detail.
26
72791
2295
разабраныя на малекулярным узроўні.
01:28
The second revolution
is precision medicine,
27
76200
2302
Другая рэвалюцыя –
гэта дакладная медыцына,
01:30
also known as "personalized medicine."
28
78526
2404
якую яшчэ называюць “персаналізаванай”.
01:32
Instead of one-size-fits-all methods
to be able to treat cancers,
29
80954
3577
Замест стандартных падыходаў
да лячэння ракавых захворванняў
01:36
there is a whole new class of drugs
that are able to target cancers
30
84555
3655
выкарыстоўваецца новы клас лекаў,
што скіраваны на ракавыя клеткі
01:40
based on their unique genetic profile.
31
88234
2207
і іх унікальныя генетычныя асаблівасці.
01:42
Today, there are a host
of these tailor-made drugs,
32
90917
2930
Ужо сёння ў арсэнале дактароў
ёсць безліч такіх лекаў,
01:45
called targeted therapies,
33
93871
1330
званых мэтавай тэрапіяй,
01:47
available to physicians even today
34
95225
2183
якую яны выкарыстоўваюць,
01:49
to be able to personalize
their therapy for their patients,
35
97432
3263
каб персаналізаваць
лячэнне сваіх пацыентаў,
01:52
and many others are in development.
36
100719
1926
і шмат новых лекаў распрацоўваецца.
01:55
The third exciting revolution
is immunotherapy,
37
103296
3298
Трэцяя хвалюючая рэвалюцыя –
імунатэрапія.
01:58
and this is really exciting.
38
106618
1776
Гэта сапраўды натхняльна.
02:01
Scientists have been able
to leverage the immune system
39
109045
2710
Навукоўцы навучыліся
выкарыстоўваць імунную сістэму
02:03
in the fight against cancer.
40
111779
1495
ў барацьбе з ракам.
02:05
For example, there have been ways
where we find the off switches of cancer,
41
113832
4196
Напрыклад, мы вынайшлі механізмы,
з дапамогай якіх рак выключае імунітэт,
02:10
and new drugs have been able
to turn the immune system back on,
42
118052
3444
а новыя лекі змаглі зноў яго ўключыць
02:13
to be able to fight cancer.
43
121520
1588
на барацьбу з ракам.
02:15
In addition, there are ways
where you can take away immune cells
44
123132
4091
Больш таго, можна выдзеліць імунныя клеткі
02:19
from the body,
45
127247
1160
з арганізма,
02:20
train them, engineer them
and put them back into the body
46
128431
3087
натрэніраваць іх, пераканструяваць
і запусціць назад у арганізм,
02:23
to fight cancer.
47
131542
1377
каб яны перамагалі рак.
02:24
Almost sounds like
science fiction, doesn't it?
48
132943
2678
Гучыць як навуковая фантастыка, праўда?
02:28
While I was a researcher
at the National Cancer Institute,
49
136090
3016
Калі я быў даследчыкам у
Нацыянальным Інстытуце Анкалогіі,
02:31
I had the privilege of working
with some of the pioneers of this field
50
139130
3455
мне пашчасціла працаваць з некаторымі
заснавальнікамі гэтага накірунку
02:34
and watched the development firsthand.
51
142609
2246
і першым бачыць усё на ўласныя вочы.
02:36
It's been pretty amazing.
52
144879
1443
Гэта было сапраўды надзвычайна!
02:38
Today, over 600 clinical trials are open,
53
146346
3005
А сёння ўжо распачатыя
больш за 600 клінічных выпрабаванняў,
02:41
actively recruiting patients
to explore all aspects in immunotherapy.
54
149375
4185
якія набіраюць пацыентаў для
высвятлення ўсіх аспектаў імунатэрапіі.
02:46
While these three exciting
revolutions are ongoing,
55
154664
3061
Гэтыя тры хвалюючыя рэвалюцыі
ўжо адбываюцца,
02:49
unfortunately, this is only the beginning,
56
157749
2024
аднак, на жаль, гэта ўсяго толькі пачатак,
02:51
and there are still many, many challenges.
57
159797
3211
і наперадзе яшчэ шмат шмат перашкодаў.
02:55
Let me illustrate with a patient.
58
163032
1749
Я прывяду прыклад з пацыентам.
02:58
Here is a patient
with a skin cancer called melanoma.
59
166201
2911
Вось гэта пацыент
з меланомай – ракам скуры.
03:01
It's horrible; the cancer
has gone everywhere.
60
169136
3047
Гэта жудасна: рак распаўсюдзіўся паўсюль.
03:05
However, scientists were able
to map the mutations of this cancer
61
173206
3720
Аднак, вучоныя змаглі вынайсці
спецыфічныя для гэтага раку мутацыі
03:08
and give a specific treatment
that targets one of the mutations.
62
176950
4056
і прапісаць спецыфічныя лекі,
што накіраваны на адну з іх.
03:13
And the result is almost miraculous.
63
181950
2453
Вынікі проста неверагодныя.
03:16
Tumors almost seem to melt away.
64
184427
2446
Пухліны як быццам распусціліся.
03:19
Unfortunately, this is not
the end of the story.
65
187910
2512
На жаль, гэта не канец гісторыі.
03:23
A few months later, this picture is taken.
66
191077
2479
Некалькі месяцаў пазней
зрабілі гэты фотаздымак.
03:26
The tumor has come back.
67
194157
1487
Пухліны вярнуліся.
03:28
The question is: Why?
68
196627
1580
Пытанне – Чаму?
03:30
The answer is tumor heterogeneity.
69
198892
2432
Адказ у разнароднасці
ракавых клетак пухліны.
03:34
Let me explain.
70
202107
1249
Дазвольце растлумачыць.
03:37
Even a cancer as small
as one centimeter in diameter
71
205124
3488
Нават у пухліне дыяметрам
менш за 1 сантыметр
03:40
harbors over a hundred million
different cells.
72
208636
2693
ужо знаходзяцца
сотні мільёнаў розных клетак.
03:43
While genetically similar,
73
211848
1881
І хаця яны генетычна падобныя,
03:45
there are small differences
in these different cancers
74
213753
2709
паміж рознымі клеткамі
ўсё ж ёсць невялікія адрозненні,
03:48
that make them differently prone
to different drugs.
75
216486
2857
і таму яны па-рознаму
рэагуюць на розныя лекі.
03:51
So even if you have a drug
that's highly effective,
76
219367
2428
То бок, нават калі ёсць
высокаэфектыўны прэпарат,
03:53
that kills almost all the cells,
77
221819
1735
што забівае амаль усе клеткі,
03:55
there is a chance
that there's a small population
78
223578
3190
застаецца верагоднасць,
што ёсць невялікая папуляцыя клетак,
03:58
that's resistant to the drug.
79
226792
1774
рэзістэнтная да гэтага лякарства.
04:00
This ultimately is the population
80
228590
2022
Найбольш верагодна гэтыя клеткі
04:02
that comes back,
81
230636
1164
вырастуць зноў у пухліну,
04:03
and takes over the patient.
82
231824
1318
і хвароба вернецца.
04:05
So then the question is:
What do we do with this information?
83
233887
2859
Паўстае пытанне:
што рабіць з усёй гэтай інфармацыяй?
04:08
Well, the key, then,
84
236770
1262
Галоўнае, што
04:10
is to apply all these exciting
advancements in cancer therapy earlier,
85
238056
4870
прымяняць усе гэтыя неверагодныя
дасягненні тэрапіі рака
04:14
as soon as we can,
86
242950
1222
трэба як мага раней,
04:16
before these resistance clones emerge.
87
244196
2339
да таго, як узнікнуць рэзістэнтныя клеткі.
04:19
The key to cancer and curing cancer
is early detection.
88
247230
4359
Ключ да вылечвання рака –
ранейшая дыягностыка.
04:24
And we intuitively know this.
89
252439
1669
Інтуітыўна мы ўжо гэта разумеем.
04:26
Finding cancer early
results in better outcomes,
90
254132
3086
Ранейшае вынаходжванне рака
дае лепшыя рэзультаты лячэння,
04:29
and the numbers show this as well.
91
257242
2046
лічбы гэта падцвярджаюць.
04:31
For example, in ovarian cancer,
if you detect cancer in stage four,
92
259312
4243
Вось напрыклад, пры раку яічнікаў,
калі знайсці яго на чацвертай стадыі,
04:35
only 17 percent of the women
survive at five years.
93
263579
3129
то праз 5 гадоў толькі 17 адсоткаў жанчын
застанецца жыць.
04:39
However, if you are able to detect
this cancer as early as stage one,
94
267268
4428
Аднак, калі магчыма дыягназаваць гэты рак
на першай стадыі,
04:43
over 92 percent of women will survive.
95
271720
2692
то больш за 92 адсоткі жанчын выжывуць.
04:46
But the sad fact is, only 15 percent
of women are detected at stage one,
96
274925
4803
Сумна, што толькі ў 15 адсоткаў жанчын
рак знаходзяць на першай стадыі,
04:51
whereas the vast majority, 70 percent,
are detected in stages three and four.
97
279752
5572
а пераважная большасць, 70 адсоткаў,
дыягназуецца на трэцяй і чацвертай стадыі.
04:57
We desperately need
better detection mechanisms for cancers.
98
285348
4181
Нам адчайна неабходныя
лепшыя механізмы дыягностыкі рака.
05:02
The current best ways to screen cancer
fall into one of three categories.
99
290053
4278
Тыя метады, што існуюць цяпер,
можна аднесці да адной з трох катэгорый.
05:06
First is medical procedures,
100
294355
2175
Першая – медыцынскія маніпуляцыі,
05:08
which is like colonoscopy
for colon cancer.
101
296554
2908
як, напрыклад, коланаскапія
для рака кішэчніка.
05:11
Second is protein biomarkers,
like PSA for prostate cancer.
102
299486
4616
Другая – гэта бялковыя маркеры,
як ПСА для прастаты.
05:16
Or third, imaging techniques,
103
304126
2912
І трэцяя, гэта метады візуалізацыі,
05:19
such as mammography for breast cancer.
104
307062
2363
як мамаграфія для раку малочнай залозы.
05:22
Medical procedures are the gold standard;
105
310419
2426
Залаты стандарт –
гэта медыцынскія маніпуляцыі.
05:24
however, they are highly invasive
106
312869
2096
Аднак, яны скрайне інвазіўныя,
05:26
and require a large
infrastructure to implement.
107
314989
2805
а для іх ажыццяўлення
неабходна вялікая інфраструктура.
05:30
Protein markers, while effective
in some populations,
108
318682
3204
Бялковыя маркеры, хоць і эфектыўныя
ў некаторых папуляцыях,
05:33
are not very specific
in some circumstances,
109
321910
2489
у тых ці іншых умовах
не вельмі спецыфічныя,
05:36
resulting in high numbers
of false positives,
110
324423
2583
што дае вялікую колькасць
памылкова дадатных выпадкаў,
05:39
which then results in unnecessary work-ups
and unnecessary procedures.
111
327030
5205
а гэта, у сваю чаргу, вядзе
да непатрэбных аглядаў і ўмяшальніцтваў.
05:45
Imaging methods,
while useful in some populations,
112
333322
2964
Метады візуалізацыі часам
эфектыўныя ў некаторых папуляцыях,
05:48
expose patients to harmful radiation.
113
336961
2897
аднак падвяргаюць пацыента
шкоднаму выпраменьванню.
05:51
In addition, it is not applicable
to all patients.
114
339882
2614
Больш таго, не ўсім пацыентам
яны падыходзяць.
05:54
For example, mammography has problems
in women with dense breasts.
115
342520
4043
Напрыклад, мамаграфія праблемная ў жанчын
са шчыльнай тканкай малочнай залозы.
05:59
So what we need is a method
that is noninvasive,
116
347036
3394
Значыць нам патрэбен метад,
які будзе неінвазіўным,
06:02
that is light in infrastructure,
117
350454
1767
не патрабуе складанай інфраструктуры,
06:04
that is highly specific,
118
352245
1263
будзе высокаспецыфічным,
06:06
that also does not have false positives,
119
354148
3221
не мае памылкова дадатных выпадкаў,
06:09
does not use any radiation
120
357393
1966
не выкарыстоўвае выпраменьванне,
06:11
and is applicable to large populations.
121
359383
2931
і які можна ўжываць
сярод вялікіх груп насельніцтва.
06:14
Even more importantly,
122
362338
1174
І, што яшчэ больш важна,
06:15
we need a method
to be able to detect cancers
123
363536
2196
нам патрэбен метад,
што зможа вынайсці рак
06:17
before they're 100 million cells in size.
124
365756
2692
перш, чым пухліна будзе мець
100 мільёнаў клетак.
06:21
Does such a technology exist?
125
369060
1565
Ці існуе такая тэхналогія?
06:23
Well, I wouldn't be up here
giving a talk if it didn't.
126
371008
2921
Я, напэўна, тут бы не выступаў,
калі б яе не было.
06:26
I'm excited to tell you about
this latest technology we've developed.
127
374902
3471
Я вельмі рады распавесці вам пра
апошнюю тэхналогію, што мы распрацавалі.
06:31
Central to our technology
is a simple blood test.
128
379215
2702
У яе аснове просты аналіз крыві.
06:34
The blood circulatory system,
while seemingly mundane,
129
382382
3730
Крываносная сістэма падаецца нецікавай,
06:38
is essential for you to survive,
130
386136
2330
але яна неабходна нам, каб выжыць,
06:40
providing oxygen
and nutrients to your cells,
131
388490
2505
бо дастаўляе кісларод і неабходныя
рэчывы нашым клеткам
06:43
and removing waste and carbon dioxide.
132
391019
2605
і ачышчае іх ад прадуктаў
распаду і вуглякіслага газу.
06:45
Here's a key biological insight:
133
393648
1853
Вось галоўная біялагічная асабліваць:
06:48
Cancer cells grow and die
faster than normal cells,
134
396420
3083
ракавыя клеткі растуць і паміраюць
нашмат хутчэй, чым здаровыя.
06:51
and when they die,
135
399527
1196
А калі яны гінуць,
06:52
DNA is shed into the blood system.
136
400747
2721
то ДНК з гэтых клетак
трапляе ў крываноснае русла.
06:55
Since we know the signatures
of these cancer cells
137
403492
2770
Паколькі мы ведаем генетычныя асаблівасці
ракавых клетак
06:58
from all the different cancer
genome sequencing projects,
138
406286
2704
з папярэдніх даследванняў
па секвенаванню геномаў рака,
07:01
we can look for those signals in the blood
139
409014
2041
то можам шукаць гэтыя асаблівасці ў крыві,
07:03
to be able to detect these cancers early.
140
411079
2172
каб раней дыягназаваць рак.
07:06
So instead of waiting for cancers
to be large enough to cause symptoms,
141
414409
3799
Замест таго, каб чакаць,
пакуль рак вырасце ў пухліну
і выкліча сімптомы,
07:10
or for them to be dense enough
to show up on imaging,
142
418232
2899
ці пакуль яе можна будзе знайсці
метадамі візуалізацыі,
07:13
or for them to be prominent enough
143
421155
2442
альбо пакуль яна не будзе
выпіраць дастаткова шмат,
07:15
for you to be able to visualize
on medical procedures,
144
423621
3240
каб убачыць яе падчас маніпуляцыі,
07:18
we can start looking for cancers
while they are relatively pretty small,
145
426885
3992
мы можам пачаць шукаць пухліны,
пакуль яны яшчэ адносна маленькія,
07:22
by looking for these small amounts
of DNA in the blood.
146
430901
3604
праз даследванне тых невялікіх колькасцей
ДНК з мутацыямі ў крыві.
07:27
So let me tell you how we do this.
147
435815
1675
Я раскажу, як мы гэта робім.
07:29
First, like I said, we start off
with a simple blood test --
148
437514
2864
Перш, як я казаў, мы пачынаем
са звычайнага аналіза крыві.
07:32
no radiation, no complicated equipment --
149
440402
2575
Ніякай радыяцыі,
складанага абсталявання.
07:35
a simple blood test.
150
443001
1466
Звычайны аналіз крыві.
07:36
Then the blood is shipped to us,
151
444491
1536
Нам дасылаюць узор крыві,
07:38
and what we do
is extract the DNA out of it.
152
446051
2389
а мы выдзяляем з гэтай крыві ДНК.
07:41
While your body is mostly healthy cells,
153
449110
2396
Наш арганізм складаецца больш
са здаровых клетак,
07:43
most of the DNA that's detected
will be from healthy cells.
154
451530
3646
таму і большасць знойдзенай ДНК
будзе паходзіць са здаровых клетак.
07:47
However, there will be a small amount,
less than one percent,
155
455834
3067
Аднак, будзе і вельмі маленькая
колькасць, менш аднаго адсотка,
07:50
that comes from the cancer cells.
156
458925
1732
што паходзіць з ракавых клетак.
07:53
Then we use molecular biology methods
to be able to enrich this DNA
157
461545
4206
Потым мы выкарыстоўваем метады
малекулярнай біялогіі,
каб узбагаціць тую ДНК
07:57
for areas of the genome which are known
to be associated with cancer,
158
465775
4412
на тыя адрэзкі ў геноме,
якія маюць вядомыя асацыяцыі з ракам,
08:02
based on the information
from the cancer genomics projects.
159
470211
2953
а ўсё базуецца на ведах
з даследванняў геномікі рака.
08:05
We're able to then put this DNA
into DNA-sequencing machines
160
473664
3877
Потым мы ўжо можам выкарыстаць гэтую ДНК
для секвеніравання ў спецыяльнай машыне,
08:09
and are able to digitize the DNA
into A's, C's, T's and G's
161
477565
4690
і расшыфраваць яе
да паслядоўнасці з А, Ц, Т і Г,
08:14
and have this final readout.
162
482279
1598
з чым і будзем далей працаваць.
08:16
Ultimately, we have information
of billions of letters
163
484451
5990
У канцы мы маем інфармацыю
з мільярдамі літар
08:22
that output from this run.
164
490465
3010
у якасці рэзультата расшыфроўкі.
08:26
We then apply statistical
and computational methods
165
494635
3220
Потым мы выкарыстоўваем
статыстычныя і вылічальныя метады,
08:29
to be able to find
the small signal that's present,
166
497879
2672
каб знайсці маленькі сігнал,
што прысутнічае
08:32
indicative of the small amount
of cancer DNA in the blood.
167
500575
3656
і з'яўляецца індыкатарам
існавання ракавай ДНК у крыві.
08:37
So does this actually work in patients?
168
505278
2425
А ці будзе гэта працаваць
з рэальнымі пацыентамі?
08:39
Well, because there's no way
of really predicting right now
169
507727
3490
Пакуль што немагчыма дакладна прадказаць,
08:43
which patients will get cancer,
170
511241
1508
якія пацыенты захварэюць ракам,
08:44
we use the next best population:
171
512773
2057
таму мы выкарыстоўваем іншую папуляцыю –
08:47
cancers in remission;
172
515441
1435
пацыентаў з ракам у рэмісіі,
08:49
specifically, lung cancer.
173
517552
2422
у асаблівасці з ракам лёгкіх.
08:52
The sad fact is, even with the best drugs
that we have today,
174
520405
3309
Сумны факт, але нават з найлепшымі
лекамі, што сёння існуюць,
08:55
most lung cancers come back.
175
523738
2212
большасць ракаў лёгкіх вяртаецца.
08:57
The key, then, is to see
176
525974
1300
Рашэннем можа быць спроба
08:59
whether we're able to detect
these recurrences of cancers
177
527298
3651
дыягназаваць гэты рэцыдыў хваробы
09:02
earlier than with standard methods.
178
530973
1867
раней, чым могуць стандартныя метады.
09:05
We just finished a major trial
179
533339
2377
Мы толькі скончылі клінічнае выпрабаванне
09:07
with Professor Charles Swanton
at University College London,
180
535740
3747
з прафесарам Чарльзам Суонтанам з
Універсітэтскага Каледжу Лондана
09:11
examining this.
181
539511
1166
па даследванню гэтага.
09:12
Let me walk you through
an example of one patient.
182
540701
2518
Дазвольце прадставіць
прыклад аднаго пацыента.
09:16
Here's an example of one patient
who undergoes surgery
183
544766
2827
Вось пацыент, якому правялі аперацыю
09:19
at time point zero,
184
547617
1168
ў кропцы нуль на шкале,
09:20
and then undergoes chemotherapy.
185
548809
2482
а потым ён атрымоўвае хіміятэрапію.
09:23
Then the patient is under remission.
186
551709
2485
І вось пацыент у рэмісіі.
09:26
He is monitored using clinical exams
and imaging methods.
187
554218
4609
За ім назіраюць з дапамогай
клінічных аглядаў і метадаў візуалізацыі.
09:31
Around day 450, unfortunately,
the cancer comes back.
188
559149
4903
Дзесьці на 450-ы дзень, на жаль,
рак вяртаецца.
09:37
The question is:
Are we able to catch this earlier?
189
565266
2485
Пытанне – ці можам мы злавіць яго раней?
09:39
During this whole time,
we've been collecting blood serially
190
567775
3745
На працягу ўсяго гэтага часу
мы рэгулярна бралі кроў,
09:43
to be able to measure
the amount of ctDNA in the blood.
191
571544
3278
каб памераць колькасць
свабоднай ракавай ДНК у крыві.
09:47
So at the initial time point, as expected,
192
575560
3297
У пачатковай кропцы, як мы і чакалі,
09:50
there's a high level
of cancer DNA in the blood.
193
578881
3698
быў вялікі ўзровень ракавай ДНК у крыві.
09:54
However, this goes away to zero
in subsequent time points
194
582603
3667
Аднак потым гэта знікае
і ўзровень трымаецца на нулі
09:58
and remains negligible
after subsequent points.
195
586294
3457
І яшчэ доўга застаецца невызначальным.
10:02
However, around day 340, we see the rise
of cancer DNA in the blood,
196
590993
5273
Але на 340 дзень мы бачым
падвышэнне ракавай ДНК у крыві,
10:08
and eventually, it goes up higher
for days 400 and 450.
197
596290
4565
а на 400 і 450 дні
натуральна вырастае яшчэ больш.
10:13
Here's the key, if you've missed it:
198
601415
2432
Вось галоўнае, калі вы прапусцілі:
10:15
At day 340, we see the rise
in the cancer DNA in the blood.
199
603871
4981
на 340-ы дзень мы бачым падвышэнне
ракавай ДНК у крыві.
10:20
That means we are catching this cancer
over a hundred days earlier
200
608876
4216
Гэта значыць, што мы знаходзім гэты рак
больш чым на сто дзён раней,
10:25
than traditional methods.
201
613116
1477
чым традыцыйныя метады.
Гэта на сто дзён раней, калі мы ўжо
можам прызначыць лекаванне.
10:27
This is a hundred days earlier
where we can give therapies,
202
615101
2813
10:29
a hundred days earlier
where we can do surgical interventions,
203
617938
3319
На сто дзён раней, калі мы можам
правесці хірургічнае ўмяшальніцтва.
10:33
or even a hundred days less
for the cancer to grow
204
621281
3033
На сто дзён меней для пухліны, каб расці,
10:36
or a hundred days less
for resistance to occur.
205
624338
3122
ці на сто дзён меней,
каб устойлівасць змагла развіцца.
10:40
For some patients, this hundred days
means the matter of life and death.
206
628682
4175
Для некаторых пацыентаў сто дзён значаць
вырашэнне пытання жыцця і смерці.
10:45
We're really excited
about this information.
207
633417
2323
Мы вельмі ўзрушаны
гэтымі рэзультатамі.
10:48
Because of this assignment,
we've done additional studies now
208
636539
3097
Праз гэтыя высновы, мы правялі
дадатковыя даследванні
10:51
in other cancers,
209
639660
1262
на іншых формах рака,
10:52
including breast cancer, lung cancer
210
640946
3335
у тым ліку рака малочнай залозы, лёгкіх
10:56
and ovarian cancer,
211
644305
1221
і рака яічнікаў.
10:58
and I can't wait to see how much earlier
we can find these cancers.
212
646068
4350
Я не магу дачакацца пабачыць, наколькі
раней мы можам злавіць гэтыя хваробы.
11:04
Ultimately, I have a dream,
213
652354
1468
У мяне з’явілася мара,
11:06
a dream of two vials of blood,
214
654394
2266
мара пра дзве прабіркі з крывёй,
11:09
and that, in the future, as part of all
of our standard physical exams,
215
657536
3865
што ў будучыні ў якасці часткі
нашых стандартных медаглядаў
11:13
we'll have two vials of blood drawn.
216
661425
1928
у нас будуць браць кроў у дзве прабіркі.
11:15
And from these two vials of blood
we will be able to compare
217
663821
3342
З гэтых дзвюх прабірак з крывёй
мы зможам праверыць
11:19
the DNA from all known
signatures of cancer,
218
667187
3511
ДНК на ўсе вядомыя ракавыя мутацыі,
11:22
and hopefully then detect cancers
months to even years earlier.
219
670722
3947
І, спадзяюся, дыягназаваць рак на
некалькі месяцаў, а можа нават год раней.
11:27
Even with the therapies we have currently,
220
675359
2171
Нават з тымі лекамі, што мы цяпер маем,
11:29
this could mean that millions
of lives could be saved.
221
677554
2601
гэта б азначала мільёны
выратаваных жыццяў.
11:32
And if you add on to that
recent advancements in immunotherapy
222
680179
4171
А калі дадаць апошнія
дасягненні ў імунатэрапіі
11:36
and targeted therapies,
223
684374
1292
і мэтавай тэрапіі,
11:37
the end of cancer is in sight.
224
685690
2172
то перамога над ракам завіднее.
11:40
The next time you hear the word "cancer,"
225
688934
2157
Наступным разам,
калі пачуеце слова "рак",
11:43
I want you to add to the emotions: hope.
226
691115
2426
я б хацеў, каб вы дадалі
да сваіх пачуццяў надзею.
11:46
Hold on.
227
694303
1158
Трымайцеся!
11:48
Cancer researchers all around the world
are working feverishly
228
696342
3573
Даследчыкі рака па ўсім свеце
ліхаманкава працуюць, каб перамагчы
11:51
to beat this disease,
229
699939
1156
гэтую хваробу,
11:53
and tremendous progress is being made.
230
701119
2030
І неверагодны прагрэс ужо зроблены.
11:55
This is the beginning of the end.
231
703956
1968
Гэта пачатак канца.
11:58
We will win the war on cancer.
232
706380
2129
Мы пераможам у вайне з ракам.
12:00
And to me, this is amazing news.
233
708861
1864
І для мяне гэта чароўныя навіны.
12:03
Thank you.
234
711193
1167
Дзякуй.
12:04
(Applause)
235
712384
4521
(Апладысменты)
Translated by Natallia Rameika
Reviewed by Hanna Baradzina

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com