ABOUT THE SPEAKER
Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com
TED2017

Jimmy Lin: A simple new blood test that can catch cancer early

Jimmy Lin: Ett enkelt blodprov kan hitta cancer tidigare

Filmed:
1,471,238 views

Jimmy Lin utvecklar tekniker för att hitta cancer flera månader eller år tidigare än med nuvarande metoder. Han berättar om en sensationell teknik som söker efter små signaler på förekomsten av cancer genom ett enkelt blodprov. De har hittat tecken på återkomst av cancer 100 dagar tidigare än traditionella metoder. Det är en strimma av hopp i en kamp där tidig upptäckt kan vara skillnaden mellan liv och död.
- Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
CancerCancer.
0
1753
1167
Cancer.
00:15
ManyMånga of us have lostförlorat familyfamilj,
friendsvänner or lovedälskade onesettor
1
3301
3065
Många av oss har förlorat familj,
vänner eller älskade
00:18
to this horriblefruktansvärd diseasesjukdom.
2
6390
1680
i denna fruktansvärda sjukdom.
00:20
I know there are some of you
in the audiencepublik
3
8094
2096
Jag vet att några av er i publiken
00:22
who are cancercancer survivorsöverlevande,
4
10214
1241
har överlevt cancer,
00:23
or who are fightingstridande cancercancer at this momentögonblick.
5
11479
2155
eller kämpar mot cancer just nu.
00:25
My hearthjärta goesgår out to you.
6
13658
1991
Jag känner verkligen med er.
00:27
While this wordord oftenofta conjurestrollar up
emotionskänslor of sadnesssorg and angerilska and fearrädsla,
7
15673
5274
Även om det här ordet ofta rör upp känslor
av sorg, ilska och rädsla
00:32
I bringföra you good newsNyheter
from the frontfrämre linesrader of cancercancer researchforskning.
8
20971
3514
kommer jag idag med goda nyheter
från cancerforskningens frontlinjer.
00:36
The factfaktum is, we are startingstartande to winvinna
the warkrig on cancercancer.
9
24509
3860
Det verkar som om
vi börjar vinna kriget mot cancer.
00:41
In factfaktum, we lielögn at the intersectionskärning
10
29318
1703
Vi befinner oss i själva verket
00:43
of the threetre of the mostmest excitingspännande
developmentsutvecklingen withininom cancercancer researchforskning.
11
31045
4189
mitt bland tre spännande genombrott
inom cancerforskningen.
00:47
The first is cancercancer genomicsgenomik.
12
35258
2285
Det första är cancergenomik.
00:49
The genomegenomet is a compositionsammansättning
13
37567
2025
Genomet är en sammansättning
00:51
of all the geneticgenetisk informationinformation
encodedkodade by DNADNA
14
39616
2936
av all genetisk information
som kodats med DNA
00:54
in an organismorganism.
15
42576
1367
i en organism.
00:55
In cancerscancrar, changesförändringar
in the DNADNA calledkallad mutationsmutationer
16
43967
2841
Det är förändringar
i DNA:t som kallas mutationer
00:58
are what drivekör these cancerscancrar
to go out of controlkontrollera.
17
46832
2802
som gör att cancern löper amok.
01:02
Around 10 yearsår agosedan,
I was partdel of the teamteam at JohnsJohns HopkinsHopkins
18
50070
3292
För ungefär 10 år sen
var jag medlem i teamet på Johns Hopkins
01:05
that first mappedmappas
the mutationsmutationer of cancerscancrar.
19
53386
2598
som var först med
att kartlägga cancermutationer.
01:08
We did this first for colorectalkolorektal,
20
56008
2186
Vi gjorde det först för tarm-,
01:10
breastbröst, pancreaticbukspottskörteln and brainhjärna cancerscancrar.
21
58218
2526
bröst-, bukspottkörtel- och hjärncancer.
01:13
And sincesedan then, there have been
over 90 projectsprojekt in 70 countriesländer
22
61164
3512
Sedan dess har det gjorts
över 90 projekt i 70 länder
01:16
all over the worldvärld,
23
64700
1590
över hela världen,
01:18
workingarbetssätt to understandförstå
the geneticgenetisk basisgrund of these diseasessjukdomar.
24
66314
3375
som undersökt genetiken
bakom dessa sjukdomar.
01:21
TodayIdag, tenstiotals of thousandstusentals
of cancerscancrar are understoodförstått
25
69713
3054
Idag förstår vi tiotusentals cancertyper
01:24
down to exquisiteutsökta molecularmolekyl- detaildetalj.
26
72791
2295
ner i minsta molekylära detalj.
01:28
The secondandra revolutionrotation
is precisionprecision medicinemedicin,
27
76200
2302
Den andra revolutionen
är precisionsmedicin,
01:30
alsoockså knownkänd as "personalizedpersonlig medicinemedicin."
28
78526
2404
eller "personaliserad medicin".
01:32
InsteadIstället of one-size-fits-allpassar alla methodsmetoder
to be ablestånd to treatbehandla cancerscancrar,
29
80954
3577
Istället för använda samma metod
på alla för att behandla cancer
01:36
there is a wholehela newny classklass of drugsnarkotika
that are ablestånd to targetmål cancerscancrar
30
84555
3655
finns det en helt ny typ av mediciner
som kan rikta in sig på cancer
01:40
basedbaserad on theirderas uniqueunik geneticgenetisk profileprofil.
31
88234
2207
baserat på dess genetiska profil.
01:42
TodayIdag, there are a hostvärd
of these tailor-madeskräddarsytt drugsnarkotika,
32
90917
2930
Idag finns det en mängd olika
skräddarsydda läkemedel,
01:45
calledkallad targetedmålinriktad therapiesterapier,
33
93871
1330
målinriktade cancerläkemedel,
01:47
availabletillgängliga to physiciansphysicians even todayi dag
34
95225
2183
som är tillgängliga för läkare redan idag
01:49
to be ablestånd to personalizepersonifiera
theirderas therapyterapi for theirderas patientspatienter,
35
97432
3263
för att personalisera behandlingen
för sina patienter,
01:52
and manymånga othersandra are in developmentutveckling.
36
100719
1926
och flera håller på att utvecklas.
01:55
The thirdtredje excitingspännande revolutionrotation
is immunotherapyimmunterapi,
37
103296
3298
Den tredje spännande revolutionen
är immunterapi,
01:58
and this is really excitingspännande.
38
106618
1776
som verkligen är spännande.
02:01
ScientistsForskare have been ablestånd
to leverageinflytande the immuneimmun systemsystemet
39
109045
2710
Forskare har kunnat
förstärka immunsystemet
02:03
in the fightbekämpa againstmot cancercancer.
40
111779
1495
i kampen mot cancer.
02:05
For exampleexempel, there have been wayssätt
where we find the off switchesswitchar of cancercancer,
41
113832
4196
Vi har till exempel kunnat hitta
avstängningsknappen för cancer

02:10
and newny drugsnarkotika have been ablestånd
to turnsväng the immuneimmun systemsystemet back on,
42
118052
3444
och nya läkemedel som har kunnat
slå på immunförsvaret igen,
02:13
to be ablestånd to fightbekämpa cancercancer.
43
121520
1588
för att kunna bekämpa cancern.
02:15
In additiontillägg, there are wayssätt
where you can take away immuneimmun cellsceller
44
123132
4091
Dessutom finns det sätt
där man kan ta ut immunceller
02:19
from the bodykropp,
45
127247
1160
från kroppen,
02:20
traintåg them, engineeringenjör them
and put them back into the bodykropp
46
128431
3087
öva dem, förändra dem
och sätta tillbaka dem i kroppen
02:23
to fightbekämpa cancercancer.
47
131542
1377
för att bekämpa cancer.
02:24
AlmostNästan soundsljud like
sciencevetenskap fictionfiktion, doesn't it?
48
132943
2678
Det låter nästan
som science fiction, eller hur?
02:28
While I was a researcherforskare
at the NationalNationella CancerCancer InstituteInstitutet,
49
136090
3016
När jag var forskare på
National Cancer Institute
02:31
I had the privilegeprivilegium of workingarbetssätt
with some of the pioneerspionjärerna of this fieldfält
50
139130
3455
hade jag förmånen att jobba
med några av pionjärerna
inom det här fältet
02:34
and watchedbetraktade the developmentutveckling firsthandförstahands.
51
142609
2246
och kunde följa utvecklingen
med egna ögon.
02:36
It's been prettySöt amazingfantastiskt.
52
144879
1443
Det har varit fantastiskt.
02:38
TodayIdag, over 600 clinicalklinisk trialsprövningar are openöppen,
53
146346
3005
Idag pågår över 600 kliniska prövningar
02:41
activelyaktivt recruitingrekrytering patientspatienter
to exploreutforska all aspectsaspekter in immunotherapyimmunterapi.
54
149375
4185
som aktivt rekryterar patienter
för att utforska
alla aspekter av immunterapi.
02:46
While these threetre excitingspännande
revolutionsvarv are ongoingpågående,
55
154664
3061
Även om de här tre spännande
revolutionerna pågår
02:49
unfortunatelytyvärr, this is only the beginningbörjan,
56
157749
2024
är vi tyvärr ändå bara i början,
02:51
and there are still manymånga, manymånga challengesutmaningar.
57
159797
3211
och det finns många,
många utmaningar framför oss.
02:55
Let me illustrateillustrera with a patientpatient.
58
163032
1749
Låt mig ta en patient som exempel.
02:58
Here is a patientpatient
with a skinhud cancercancer calledkallad melanomamelanom.
59
166201
2911
Här är en patient med hudcancer, melanom.
03:01
It's horriblefruktansvärd; the cancercancer
has goneborta everywhereöverallt.
60
169136
3047
Det är fruktansvärt,
cancern har spritt sig överallt.
03:05
HoweverEmellertid, scientistsvetenskapsmän were ablestånd
to mapKarta the mutationsmutationer of this cancercancer
61
173206
3720
Men forskare har kartlagt
mutationerna för cancern
03:08
and give a specificspecifik treatmentbehandling
that targetsmål one of the mutationsmutationer.
62
176950
4056
och ger en behandling
som riktar in sig på en av mutationerna.
03:13
And the resultresultat is almostnästan miraculousmirakulös.
63
181950
2453
Resultatet är nästan ett mirakel.
03:16
TumorsTumörer almostnästan seemverka to meltsmälta away.
64
184427
2446
Tumörerna verkar smälta bort.
03:19
UnfortunatelyTyvärr, this is not
the endslutet of the storyberättelse.
65
187910
2512
Tyvärr är det inte slutet på historien.
03:23
A few monthsmånader latersenare, this picturebild is takentagen.
66
191077
2479
Den här bilden togs
ett par månader senare.
03:26
The tumortumör has come back.
67
194157
1487
Tumören var tillbaka.
03:28
The questionfråga is: Why?
68
196627
1580
Frågan är varför?
03:30
The answersvar is tumortumör heterogeneityheterogenitet.
69
198892
2432
Svaret är tumörheterogenitet.
03:34
Let me explainförklara.
70
202107
1249
Låt mig förklara.
03:37
Even a cancercancer as smallsmå
as one centimetercentimeter in diameterdiameter
71
205124
3488
Till och med en cancer
som är en centimeter i diameter
03:40
harborshamnar over a hundredhundra millionmiljon
differentannorlunda cellsceller.
72
208636
2693
innehåller över hundra miljoner
olika celler.
03:43
While geneticallygenetiskt similarliknande,
73
211848
1881
Även om de är genetiskt lika
03:45
there are smallsmå differencesskillnader
in these differentannorlunda cancerscancrar
74
213753
2709
finns det små skillnader
hos de olika cancertyperna
03:48
that make them differentlyannorlunda pronebenägen
to differentannorlunda drugsnarkotika.
75
216486
2857
som gör dem olika påverkbara
för ett läkemedel.
03:51
So even if you have a drugläkemedel
that's highlyi hög grad effectiveeffektiv,
76
219367
2428
Så även om man har
ett välfungerande läkemedel
03:53
that killsfiender almostnästan all the cellsceller,
77
221819
1735
som dödar nästan alla celler
03:55
there is a chancechans
that there's a smallsmå populationbefolkning
78
223578
3190
finns det en chans att en liten population
03:58
that's resistantresistent to the drugläkemedel.
79
226792
1774
är motståndskraftig mot det.
04:00
This ultimatelyi sista hand is the populationbefolkning
80
228590
2022
Det är den populationen
04:02
that comeskommer back,
81
230636
1164
som kommer tillbaka
04:03
and takes over the patientpatient.
82
231824
1318
och tar över patienten.
04:05
So then the questionfråga is:
What do we do with this informationinformation?
83
233887
2859
Frågan är vad vi kan göra
med den här informationen?
04:08
Well, the keynyckel-, then,
84
236770
1262
Nyckeln är
04:10
is to applytillämpa all these excitingspännande
advancementsframsteg in cancercancer therapyterapi earliertidigare,
85
238056
4870
att tillämpa de här spännande genombrotten
inom cancerforskningen tidigare,
04:14
as soonsnart as we can,
86
242950
1222
så snart vi kan, innan
04:16
before these resistancemotstånd cloneskloner emergeframträda.
87
244196
2339
de motståndskraftiga klanerna dyker upp.
04:19
The keynyckel- to cancercancer and curinghärdning cancercancer
is earlytidigt detectionupptäckt.
88
247230
4359
Nyckeln till att bota cancer
är att upptäcka den tidigt.
04:24
And we intuitivelyintuitivt know this.
89
252439
1669
Det känner vi på oss.
04:26
FindingAtt hitta cancercancer earlytidigt
resultsresultat in better outcomesutfall,
90
254132
3086
Att hitta cancer tidigt ger bättre utfall
04:29
and the numberstal showshow this as well.
91
257242
2046
och siffrorna bekräftar det.
04:31
For exampleexempel, in ovarianovariell cancercancer,
if you detectupptäcka, detektera cancercancer in stageskede fourfyra,
92
259312
4243
Om man till exempel
upptäcker äggstockscancer i stadie fyra
04:35
only 17 percentprocent of the womenkvinnor
surviveöverleva at fivefem yearsår.
93
263579
3129
överlever bara 17 procent
av kvinnorna i fem år.
04:39
HoweverEmellertid, if you are ablestånd to detectupptäcka, detektera
this cancercancer as earlytidigt as stageskede one,
94
267268
4428
Men om man upptäcker
den sortens cancer i stadie ett
04:43
over 92 percentprocent of womenkvinnor will surviveöverleva.
95
271720
2692
kommer över 92 procent
av kvinnorna att överleva.
Men den sorgliga sanningen är
04:46
But the sadledsen factfaktum is, only 15 percentprocent
of womenkvinnor are detectedupptäckt at stageskede one,
96
274925
4803
att bara 15 procent av kvinnorna
upptäcks i stadie ett,
04:51
whereasmedan the vastomfattande majoritymajoritet, 70 percentprocent,
are detectedupptäckt in stagesstadier threetre and fourfyra.
97
279752
5572
medan 70 procent upptäcks
i stadie tre eller fyra.
04:57
We desperatelydesperat need
better detectionupptäckt mechanismsmekanismer for cancerscancrar.
98
285348
4181
Vi är i desperat behov av
bättre metoder för att upptäcka cancer.
05:02
The currentnuvarande bestbäst wayssätt to screenskärm cancercancer
fallfalla into one of threetre categorieskategorier.
99
290053
4278
Idag är de bästa sätten
att upptäcka cancer något av följande tre:
05:06
First is medicalmedicinsk proceduresförfaranden,
100
294355
2175
Först medicinska undersökningar,
05:08
whichsom is like colonoscopykoloskopi
for colonkolon cancercancer.
101
296554
2908
som koloskopi för tarmcancer.
05:11
SecondAndra is proteinprotein biomarkersbiomarkörer,
like PSAPSA for prostateprostata cancercancer.
102
299486
4616
Nummer två är biomarkörer,
som PSA för prostatacancer.
05:16
Or thirdtredje, imagingImaging techniquestekniker,
103
304126
2912
Och nummer tre, avbildningstekniker,
05:19
suchsådan as mammographymammografi for breastbröst cancercancer.
104
307062
2363
som mammografi för bröstcancer.
05:22
MedicalMedicinsk proceduresförfaranden are the goldguld- standardstandard-;
105
310419
2426
Medicinska undersökningar är det säkraste;
05:24
howeverdock, they are highlyi hög grad invasiveinvasiva
106
312869
2096
men de är mycket invasiva
05:26
and requirebehöva a largestor
infrastructureinfrastruktur to implementgenomföra.
107
314989
2805
och kräver en omfattande infrastruktur
för att kunna användas.
05:30
ProteinProtein markersmarkörer, while effectiveeffektiv
in some populationspopulationer,
108
318682
3204
Proteinmarkörer är mycket effektiva
i vissa populationer
05:33
are not very specificspecifik
in some circumstancesomständigheter,
109
321910
2489
men är inte så specifika
under alla förutsättningar,
05:36
resultingsom följer in highhög numberstal
of falsefalsk positivespositiva,
110
324423
2583
vilket ger många fall
av falska positiva utfall,
05:39
whichsom then resultsresultat in unnecessaryonödig work-upsarbete-ups
and unnecessaryonödig proceduresförfaranden.
111
327030
5205
vilket i sin tur ger onödiga utredningar
och onödiga operationer.
05:45
ImagingImaging methodsmetoder,
while usefulanvändbar in some populationspopulationer,
112
333322
2964
Avbildningstekniker är användbara
i vissa populationer,
05:48
exposeöversikt patientspatienter to harmfulskadlig radiationstrålning.
113
336961
2897
men utsätter patienter
för skadlig strålning.
Dessutom är det inte möjligt
att använda på alla patienter.
05:51
In additiontillägg, it is not applicabletillämplig
to all patientspatienter.
114
339882
2614
05:54
For exampleexempel, mammographymammografi has problemsproblem
in womenkvinnor with densetät breastsbröst.
115
342520
4043
Mammografi har till exempel problem
med kvinnor som har kompakta bröst.
05:59
So what we need is a methodmetod
that is noninvasiveicke-invasiv,
116
347036
3394
Så vad vi behöver är en metod
som inte är invasiv,
06:02
that is lightljus in infrastructureinfrastruktur,
117
350454
1767
som inte kräver stor infrastruktur,
06:04
that is highlyi hög grad specificspecifik,
118
352245
1263
som är mycket specifik
06:06
that alsoockså does not have falsefalsk positivespositiva,
119
354148
3221
och som inte ger falskt positiva utfall,
06:09
does not use any radiationstrålning
120
357393
1966
inte använder strålning
06:11
and is applicabletillämplig to largestor populationspopulationer.
121
359383
2931
och som går att tillämpa
på stora grupper av människor.
06:14
Even more importantlyviktigt,
122
362338
1174
Ännu viktigare är
06:15
we need a methodmetod
to be ablestånd to detectupptäcka, detektera cancerscancrar
123
363536
2196
att vi behöver en metod
som kan hitta cancer
06:17
before they're 100 millionmiljon cellsceller in sizestorlek.
124
365756
2692
innan den har vuxit
till över 100 miljoner celler i storlek.
06:21
Does suchsådan a technologyteknologi existexistera?
125
369060
1565
Finns det en sådan teknik?
06:23
Well, I wouldn'tskulle inte be up here
givingger a talk if it didn't.
126
371008
2921
Jag skulle inte stå här och tala
om det inte var så.
06:26
I'm excitedupphetsad to tell you about
this latestsenast technologyteknologi we'vevi har developedtagit fram.
127
374902
3471
Jag är glad att kunna berätta om
den senaste tekniken som vi har utvecklat.
06:31
CentralCentrala to our technologyteknologi
is a simpleenkel bloodblod testtesta.
128
379215
2702
Det centrala i vår metod
är ett enkelt blodprov.
06:34
The bloodblod circulatorycirkulatorisk systemsystemet,
while seeminglytill synes mundanevärldslig,
129
382382
3730
Blodomloppet, även om
det verkar vardagligt,
06:38
is essentialgrundläggande for you to surviveöverleva,
130
386136
2330
är nödvändigt för att vi ska överleva,
06:40
providingtillhandahålla oxygensyre
and nutrientsnäringsämnen to your cellsceller,
131
388490
2505
det skickar syre och näring
till dina celler,
06:43
and removingavlägsnande wasteavfall and carbonkol dioxidedioxid.
132
391019
2605
och tar med sig avfall och koldioxid.
06:45
Here'sHär är a keynyckel- biologicalbiologisk insightinsikt:
133
393648
1853
Det här är en biologisk upptäckt:
06:48
CancerCancer cellsceller growväxa and die
fastersnabbare than normalvanligt cellsceller,
134
396420
3083
Cancerceller växer och dör
snabbare än normala celler,
06:51
and when they die,
135
399527
1196
och när de dör
06:52
DNADNA is shedskjul into the bloodblod systemsystemet.
136
400747
2721
släpps deras DNA ut i blodet.
06:55
SinceSedan we know the signaturessignaturer
of these cancercancer cellsceller
137
403492
2770
Eftersom vi känner till signaturen
hos dessa cancerceller
06:58
from all the differentannorlunda cancercancer
genomegenomet sequencingsekvensering projectsprojekt,
138
406286
2704
från alla olika projekt
som sekvenserat cancerceller,
07:01
we can look for those signalssignaler in the bloodblod
139
409014
2041
kan vi titta efter de signalerna i blodet
07:03
to be ablestånd to detectupptäcka, detektera these cancerscancrar earlytidigt.
140
411079
2172
för att kunna upptäcka
dessa cancersorter tidigt.
Så istället för att vänta på
07:06
So insteadistället of waitingväntar for cancerscancrar
to be largestor enoughtillräckligt to causeorsak symptomssymptom,
141
414409
3799
att cancersvulsterna
ska bli stora nog att ge symtom
07:10
or for them to be densetät enoughtillräckligt
to showshow up on imagingImaging,
142
418232
2899
eller tillräckligt täta
för att synas vid röntgen
07:13
or for them to be prominentframstående enoughtillräckligt
143
421155
2442
eller för att de ska bli stora nog
07:15
for you to be ablestånd to visualizevisualisera
on medicalmedicinsk proceduresförfaranden,
144
423621
3240
att kunna synas
vid medicinska undersökningar
07:18
we can startStart looking for cancerscancrar
while they are relativelyrelativt prettySöt smallsmå,
145
426885
3992
kan vi börja leta efter cancersvulster
medan de är ganska små,
07:22
by looking for these smallsmå amountsmängder
of DNADNA in the bloodblod.
146
430901
3604
genom att leta efter
små mängder DNA i blodet.
07:27
So let me tell you how we do this.
147
435815
1675
Så här gör vi det.
07:29
First, like I said, we startStart off
with a simpleenkel bloodblod testtesta --
148
437514
2864
Först tar vi, som jag sa,
ett enkelt blodprov -
07:32
no radiationstrålning, no complicatedkomplicerad equipmentUtrustning --
149
440402
2575
ingen strålning,
ingen komplicerad utrustning -
07:35
a simpleenkel bloodblod testtesta.
150
443001
1466
ett enkelt blodprov.
07:36
Then the bloodblod is shippedskickat to us,
151
444491
1536
Sen skickas blodprovet till oss
07:38
and what we do
is extractextrahera the DNADNA out of it.
152
446051
2389
och vi tar ut DNA från det.
07:41
While your bodykropp is mostlyför det mesta healthyfriska cellsceller,
153
449110
2396
Eftersom kroppen
mest består av friska celler
07:43
mostmest of the DNADNA that's detectedupptäckt
will be from healthyfriska cellsceller.
154
451530
3646
kommer det mesta
av DNA:t att vara friskt.
07:47
HoweverEmellertid, there will be a smallsmå amountmängd,
lessmindre than one percentprocent,
155
455834
3067
Men det kommer finnas en liten mängd,
mindre än en procent
07:50
that comeskommer from the cancercancer cellsceller.
156
458925
1732
som kommer från cancerceller.
07:53
Then we use molecularmolekyl- biologybiologi methodsmetoder
to be ablestånd to enrichberika this DNADNA
157
461545
4206
Vi använder molekylärbiologiska metoder
för att komplettera DNA:t
07:57
for areasområden of the genomegenomet whichsom are knownkänd
to be associatedassocierad with cancercancer,
158
465775
4412
i de områden som är kända för
att vara förknippade med cancer,
08:02
basedbaserad on the informationinformation
from the cancercancer genomicsgenomik projectsprojekt.
159
470211
2953
baserat på infomationen
från projekten kring canceregenetik.
08:05
We're ablestånd to then put this DNADNA
into DNA-sequencingDNA-sekvensering machinesmaskiner
160
473664
3877
Sen kan vi lägga DNA:t
i DNA-sekvenserande maskiner
08:09
and are ablestånd to digitizedigitalisera the DNADNA
into A'sA: s, C'sCS, T'sT: s and G'sG: s
161
477565
4690
och kan då dela upp DNA:t
i A:n, C:n, T:n och G:n
08:14
and have this finalslutlig readoutavläsning.
162
482279
1598
för att få det här slutliga resultatet.
08:16
UltimatelyI slutändan, we have informationinformation
of billionsmiljarder of lettersbrev
163
484451
5990
Till slut får vi ut
flera miljarder bokstäver
08:22
that outputproduktion from this runspringa.
164
490465
3010
efter den här körningen.
08:26
We then applytillämpa statisticalstatistisk
and computationalberäknings methodsmetoder
165
494635
3220
Sen tillämpar vi statistiska
och matematiska metoder
08:29
to be ablestånd to find
the smallsmå signalsignal that's presentnärvarande,
166
497879
2672
för att kunna hitta
de små signaler som finns där,
08:32
indicativevägledande of the smallsmå amountmängd
of cancercancer DNADNA in the bloodblod.
167
500575
3656
som visar att det finns
en liten mängd cancer-DNA i blodet.
08:37
So does this actuallyfaktiskt work in patientspatienter?
168
505278
2425
Fungerar det verkligen på patienter?
08:39
Well, because there's no way
of really predictingförutsäga right now
169
507727
3490
Eftersom det inte finns något sätt
att just nu beräkna
vilka patienter som kommer få cancer
08:43
whichsom patientspatienter will get cancercancer,
170
511241
1508
08:44
we use the nextNästa bestbäst populationbefolkning:
171
512773
2057
använder vi den näst bästa gruppen:
08:47
cancerscancrar in remissionremission;
172
515441
1435
de som tillfrisknar från cancer,
08:49
specificallyspecifikt, lunglunga cancercancer.
173
517552
2422
närmare bestämt lungcancer.
08:52
The sadledsen factfaktum is, even with the bestbäst drugsnarkotika
that we have todayi dag,
174
520405
3309
Sorgligt nog kommer lungcancer
oftast tillbaka.
08:55
mostmest lunglunga cancerscancrar come back.
175
523738
2212
även med de bästa mediciner vi har dag.
08:57
The keynyckel-, then, is to see
176
525974
1300
Nyckeln är att kunna upptäcka
återkomsten av cancern
08:59
whetherhuruvida we're ablestånd to detectupptäcka, detektera
these recurrencesupprepningar of cancerscancrar
177
527298
3651
09:02
earliertidigare than with standardstandard- methodsmetoder.
178
530973
1867
tidigare än med standardmetoderna.
09:05
We just finishedfärdiga a majorstörre trialrättegång
179
533339
2377
Vi har precis avslutat
en stor klinisk prövning
09:07
with ProfessorProfessor CharlesCharles SwantonSwanton
at UniversityUniversitet CollegeCollege LondonLondon,
180
535740
3747
tillsammans med professor Charles Swanton
vid University College London,
där vi har undersökt det här.
09:11
examiningatt undersöka this.
181
539511
1166
09:12
Let me walk you throughgenom
an exampleexempel of one patientpatient.
182
540701
2518
Låt mig berätta om en patient.
09:16
Here'sHär är an exampleexempel of one patientpatient
who undergoesgenomgår surgerykirurgi
183
544766
2827
Här är en patient
som genomgår en operation
09:19
at time pointpunkt zeronoll-,
184
547617
1168
vid tidpunkt noll,
09:20
and then undergoesgenomgår chemotherapykemoterapi.
185
548809
2482
och sedan genomgår cellgiftsbehandling.
09:23
Then the patientpatient is underunder remissionremission.
186
551709
2485
Sen får patienten tillfriskna.
09:26
He is monitoredövervakas usinganvänder sig av clinicalklinisk examstentor
and imagingImaging methodsmetoder.
187
554218
4609
Hen följs upp genom
läkarundersökningar och röntgen.
09:31
Around day 450, unfortunatelytyvärr,
the cancercancer comeskommer back.
188
559149
4903
Runt dag 450 är tyvärr cancern tillbaka.
09:37
The questionfråga is:
Are we ablestånd to catchfånga this earliertidigare?
189
565266
2485
Frågan är: Hade vi kunnat
upptäcka detta tidigare?
09:39
DuringUnder this wholehela time,
we'vevi har been collectingsamlar bloodblod seriallyseriellt
190
567775
3745
Under hela den här tiden
har vi kontinuerligt tagit blodprover
09:43
to be ablestånd to measuremäta
the amountmängd of ctDNActDNA in the bloodblod.
191
571544
3278
för att kunna mäta mängden ctDNA i blodet.
09:47
So at the initialförsta time pointpunkt, as expectedförväntat,
192
575560
3297
Vid det första tillfället finns som väntat
09:50
there's a highhög levelnivå
of cancercancer DNADNA in the bloodblod.
193
578881
3698
en hög nivå av cancer-DNA i blodet.
09:54
HoweverEmellertid, this goesgår away to zeronoll-
in subsequentefterföljande time pointspoäng
194
582603
3667
Detta går ner till noll
vid nästkommande provtagningar
09:58
and remainsresterna negligibleförsumbar
after subsequentefterföljande pointspoäng.
195
586294
3457
och fortsätter vara försumbar
flera gånger efter det.
10:02
HoweverEmellertid, around day 340, we see the risestiga
of cancercancer DNADNA in the bloodblod,
196
590993
5273
Men runt dag 340 ser vi
en ökning av cancer-DNA i blodet,
10:08
and eventuallyså småningom, it goesgår up higherhögre
for daysdagar 400 and 450.
197
596290
4565
och sen ökar det för dag 400 och 450.
10:13
Here'sHär är the keynyckel-, if you've missedmissade it:
198
601415
2432
Här är nyckeln, ifall ni missade den:
10:15
At day 340, we see the risestiga
in the cancercancer DNADNA in the bloodblod.
199
603871
4981
Vid dag 340 kan vi se ökningen
av cancer-DNA i blodet.
10:20
That meansbetyder we are catchingfångst this cancercancer
over a hundredhundra daysdagar earliertidigare
200
608876
4216
Det betyder att vi fångar cancern
över hundra dagar tidigare
10:25
than traditionaltraditionell methodsmetoder.
201
613116
1477
än med traditionella metoder.
10:27
This is a hundredhundra daysdagar earliertidigare
where we can give therapiesterapier,
202
615101
2813
Det är hundra dagar tidigare
då man kan börja behandla,
10:29
a hundredhundra daysdagar earliertidigare
where we can do surgicalkirurgisk interventionsinterventioner,
203
617938
3319
hundra dagar tidigare
då man kan operera,
10:33
or even a hundredhundra daysdagar lessmindre
for the cancercancer to growväxa
204
621281
3033
och hundra färre dagar
då cancern kan växa
10:36
or a hundredhundra daysdagar lessmindre
for resistancemotstånd to occurinträffa.
205
624338
3122
och hundra färre dagar
då resistens kan uppstå.
10:40
For some patientspatienter, this hundredhundra daysdagar
meansbetyder the mattermateria of life and deathdöd.
206
628682
4175
För vissa patienter betyder hundra dagar
en skillnad mellan liv och död.
10:45
We're really excitedupphetsad
about this informationinformation.
207
633417
2323
Vi blev väldigt glada över detta.
10:48
Because of this assignmentuppdrag,
we'vevi har doneGjort additionalYtterligare studiesstudier now
208
636539
3097
På grund av det
har vi nu gjort fler kliniska prövningar
10:51
in other cancerscancrar,
209
639660
1262
på fler typer av cancer,
10:52
includingInklusive breastbröst cancercancer, lunglunga cancercancer
210
640946
3335
inklusive bröstcancer, lungcancer
10:56
and ovarianovariell cancercancer,
211
644305
1221
och äggstockscancer,
10:58
and I can't wait to see how much earliertidigare
we can find these cancerscancrar.
212
646068
4350
och vi ser fram emot att se
hur långt tidigare vi kan upptäcka dem.
11:04
UltimatelyI slutändan, I have a dreamdröm,
213
652354
1468
Jag har en dröm,
11:06
a dreamdröm of two vialsinjektionsflaskor of bloodblod,
214
654394
2266
en dröm om två rör blod,
11:09
and that, in the futureframtida, as partdel of all
of our standardstandard- physicalfysisk examstentor,
215
657536
3865
och att vi i framtiden,
som en del av våra läkarundersökningar,
11:13
we'llväl have two vialsinjektionsflaskor of bloodblod drawndragen.
216
661425
1928
ger ifrån oss två rör blod.
11:15
And from these two vialsinjektionsflaskor of bloodblod
we will be ablestånd to comparejämföra
217
663821
3342
Från dessa två rör
kommer vi att kunna jämföra
11:19
the DNADNA from all knownkänd
signaturessignaturer of cancercancer,
218
667187
3511
DNA:t från alla kända typer av cancer,
11:22
and hopefullyförhoppningsvis then detectupptäcka, detektera cancerscancrar
monthsmånader to even yearsår earliertidigare.
219
670722
3947
och förhoppningvis upptäcka cancern
månader eller till och med år tidigare.
11:27
Even with the therapiesterapier we have currentlyför närvarande,
220
675359
2171
Med befintliga behandlingsmetoder
11:29
this could mean that millionsmiljoner
of livesliv could be savedsparade.
221
677554
2601
skulle det betyda att miljoner liv
skulle kunna räddas.
11:32
And if you addLägg till on to that
recentnyligen advancementsframsteg in immunotherapyimmunterapi
222
680179
4171
Om man lägger till de nyliga framgångarna
inom immunoterapi
och målsökande behandlingar
11:36
and targetedmålinriktad therapiesterapier,
223
684374
1292
11:37
the endslutet of cancercancer is in sightsyn.
224
685690
2172
ser vi slutet på kampen mot cancer.
11:40
The nextNästa time you hearhöra the wordord "cancercancer,"
225
688934
2157
Nästa gång du hör ordet "cancer",
11:43
I want you to addLägg till to the emotionskänslor: hopehoppas.
226
691115
2426
vill jag att du ska lägga till
en känsla: hopp.
11:46
HoldHåll on.
227
694303
1158
Håll ut.
11:48
CancerCancer researchersforskare all around the worldvärld
are workingarbetssätt feverishlyfebrilt
228
696342
3573
Cancerforskare över hela världen
arbetar frenetiskt
för att besegra sjukdomen,
11:51
to beatslå this diseasesjukdom,
229
699939
1156
11:53
and tremendousenorm progressframsteg is beingvarelse madegjord.
230
701119
2030
och oerhörda framsteg har gjorts.
11:55
This is the beginningbörjan of the endslutet.
231
703956
1968
Detta är början till slutet.
11:58
We will winvinna the warkrig on cancercancer.
232
706380
2129
Vi ska vinna kriget mot cancer.
12:00
And to me, this is amazingfantastiskt newsNyheter.
233
708861
1864
För mig är det strålande nyheter.
12:03
Thank you.
234
711193
1167
Tack.
12:04
(ApplauseApplåder)
235
712384
4521
(Applåder)
Translated by Annika Bidner
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com