ABOUT THE SPEAKER
Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com
TED2017

Jimmy Lin: A simple new blood test that can catch cancer early

Jimmy Lin: Een simpele nieuwe bloedtest die kanker vroeger kan opsporen

Filmed:
1,471,238 views

Jimmy Lin ontwikkelt technologieën om kanker maanden tot jaren vroeger te detecteren dan met de huidige methoden. Hij vertelt ons over een revolutionaire techniek die op zoek is naar kleine signalen van de aanwezigheid van kanker via een eenvoudige bloedtest die de terugkomst van sommige vormen van de ziekte honderd dagen eerder dan de traditionele methodes detecteert. Het kan een glimp van hoop zijn in een gevecht waar vroegtijdige detectie het hele verschil maakt.
- Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
CancerKanker.
0
1753
1167
Kanker.
00:15
ManyVeel of us have lostde weg kwijt familyfamilie,
friendsvrienden or lovedgeliefde onesdegenen
1
3301
3065
Velen onder ons verloren familie,
vrienden of geliefden
00:18
to this horribleverschrikkelijk diseaseziekte.
2
6390
1680
aan deze vreselijke ziekte.
00:20
I know there are some of you
in the audiencepubliek
3
8094
2096
Ik weet dat sommigen in het publiek
00:22
who are cancerkanker survivorsoverlevenden,
4
10214
1241
kanker hebben overwonnen
00:23
or who are fightingvechten cancerkanker at this momentmoment.
5
11479
2155
of op dit moment tegen kanker strijden.
00:25
My hearthart- goesgaat out to you.
6
13658
1991
Mijn hart gaat naar jullie uit.
00:27
While this wordwoord oftenvaak conjuresroept up
emotionsemoties of sadnessdroefheid and angerboosheid and fearangst,
7
15673
5274
Terwijl dit woord vaak emoties
van woede, verdriet en angst oproept,
00:32
I bringbrengen you good newsnieuws
from the frontvoorkant lineslijnen of cancerkanker researchOnderzoek.
8
20971
3514
breng ik jullie goed nieuws
van de frontlijnen van kankeronderzoek.
00:36
The factfeit is, we are startingbeginnend to winwinnen
the waroorlog on cancerkanker.
9
24509
3860
We beginnen de strijd
tegen kanker te winnen.
[EXPLICIETE MEDISCHE BEELDEN!]
00:41
In factfeit, we lieliggen at the intersectionkruispunt
10
29318
1703
In feite staan we op het kruispunt
00:43
of the threedrie of the mostmeest excitingopwindend
developmentsontwikkelingen withinbinnen cancerkanker researchOnderzoek.
11
31045
4189
van de drie meest interessante
ontwikkelingen in kankeronderzoek.
00:47
The first is cancerkanker genomicsgenomics.
12
35258
2285
De eerste is kankergenomica.
00:49
The genomegenoom is a compositionsamenstelling
13
37567
2025
Het genoom is het geheel
00:51
of all the geneticgenetisch informationinformatie
encodedgecodeerd by DNADNA
14
39616
2936
van alle door DNA gecodeerde
genetische informatie
00:54
in an organismorganisme.
15
42576
1367
in een organisme.
Bij kanker zijn het veranderingen
in het DNA, mutaties genaamd,
00:55
In cancerskankers, changesveranderingen
in the DNADNA calledriep mutationsmutaties
16
43967
2841
00:58
are what driverijden these cancerskankers
to go out of controlcontrole.
17
46832
2802
die deze kankers doen ontsporen.
Ongeveer 10 jaar geleden maakte ik
deel uit van het team bij Johns Hopkins
01:02
Around 10 yearsjaar agogeleden,
I was partdeel of the teamteam at JohnsJohns HopkinsHopkins
18
50070
3292
01:05
that first mappedtoegewezen
the mutationsmutaties of cancerskankers.
19
53386
2598
dat de mutaties van kankers
voor het eerst in beeld bracht.
01:08
We did this first for colorectalcolorectale,
20
56008
2186
Eerst voor colorectale,
01:10
breastborst, pancreaticalvleesklier and brainhersenen cancerskankers.
21
58218
2526
borst-, alvleesklier- en hersenkankers.
01:13
And sincesinds then, there have been
over 90 projectsprojecten in 70 countrieslanden
22
61164
3512
Sindsdien zijn meer dan
90 projecten in 70 landen
01:16
all over the worldwereld-,
23
64700
1590
over de hele wereld
01:18
workingwerkend to understandbegrijpen
the geneticgenetisch basisbasis of these diseasesziekten.
24
66314
3375
op zoek naar inzicht
in de genetische basis van deze ziekten.
Vandaag begrijpen we tienduizenden kankers
01:21
TodayVandaag, tenstientallen of thousandsduizenden
of cancerskankers are understoodbegrijpelijk
25
69713
3054
01:24
down to exquisiteexquise molecularmoleculair detaildetail-.
26
72791
2295
tot op het fijnste moleculaire detail.
01:28
The secondtweede revolutionrevolutie
is precisionprecisie medicinegeneeskunde,
27
76200
2302
De tweede revolutie
is de precisiegeneeskunde,
01:30
alsoook knownbekend as "personalizedgepersonaliseerde medicinegeneeskunde."
28
78526
2404
ook bekend als
‘gepersonaliseerde geneeskunde’.
01:32
InsteadIn plaats daarvan of one-size-fits-all"one-size-fits-all" methodsmethoden
to be ablein staat to treattraktatie cancerskankers,
29
80954
3577
In plaats van ‘eenheidsworstmethoden’
om kankers te behandelen,
01:36
there is a wholegeheel newnieuwe classklasse of drugsdrugs
that are ablein staat to targetdoel cancerskankers
30
84555
3655
is er nu een geheel nieuwe klasse
van geneesmiddelen om kanker aan te pakken
01:40
basedgebaseerde on theirhun uniqueuniek geneticgenetisch profileProfiel.
31
88234
2207
op basis van hun
unieke genetische profiel.
01:42
TodayVandaag, there are a hostgastheer
of these tailor-madeop maat drugsdrugs,
32
90917
2930
Vandaag zijn er tal van deze
op maat gemaakte geneesmiddelen,
01:45
calledriep targeteddoelgerichte therapiestherapieën,
33
93871
1330
gerichte therapieën genaamd,
01:47
availablebeschikbaar to physiciansartsen even todayvandaag
34
95225
2183
al beschikbaar voor artsen
01:49
to be ablein staat to personalizepersonaliseren
theirhun therapybehandeling for theirhun patientspatiënten,
35
97432
3263
om hun therapie voor hun patiënten
te personaliseren,
01:52
and manyveel othersanderen are in developmentontwikkeling.
36
100719
1926
en vele andere zijn in ontwikkeling.
01:55
The thirdderde excitingopwindend revolutionrevolutie
is immunotherapyimmunotherapie,
37
103296
3298
De derde spannende revolutie
is immunotherapie,
01:58
and this is really excitingopwindend.
38
106618
1776
en dit is echt spannend.
Het is wetenschappers gelukt
het immuunsysteem in te schakelen
02:01
ScientistsWetenschappers have been ablein staat
to leveragehefboomwerking the immuneimmuun systemsysteem
39
109045
2710
02:03
in the fightstrijd againsttegen cancerkanker.
40
111779
1495
in de strijd tegen kanker.
02:05
For examplevoorbeeld, there have been waysmanieren
where we find the off switchesswitches of cancerkanker,
41
113832
4196
Zo vond men uit hoe we
sommige kankers konden uitschakelen
02:10
and newnieuwe drugsdrugs have been ablein staat
to turnbeurt the immuneimmuun systemsysteem back on,
42
118052
3444
en kwamen er geneesmiddelen die het
immuunsysteem weer konden inschakelen
02:13
to be ablein staat to fightstrijd cancerkanker.
43
121520
1588
om kanker te bestrijden.
02:15
In additiontoevoeging, there are waysmanieren
where you can take away immuneimmuun cellscellen
44
123132
4091
Daarnaast kunnen we immuun-cellen
02:19
from the bodylichaam,
45
127247
1160
uit je lichaam halen,
02:20
traintrein them, engineeringenieur them
and put them back into the bodylichaam
46
128431
3087
ze trainen, ze bewerken
en ze terugplaatsen in je lichaam
02:23
to fightstrijd cancerkanker.
47
131542
1377
om kanker te bestrijden.
02:24
AlmostBijna soundsklanken like
sciencewetenschap fictionfictie, doesn't it?
48
132943
2678
Klinkt bijna als sciencefiction, nietwaar?
02:28
While I was a researcheronderzoeker
at the NationalNationale CancerKanker InstituteInstituut,
49
136090
3016
Als onderzoeker
aan het National Cancer Institute
02:31
I had the privilegevoorrecht of workingwerkend
with some of the pioneersPioniers of this fieldveld-
50
139130
3455
had ik het voorrecht om te werken
met enkele pioniers op dit gebied
02:34
and watchedbekeken the developmentontwikkeling firsthanduit de eerste hand.
51
142609
2246
en de ontwikkeling
van dichtbij te bekijken.
02:36
It's been prettymooi amazingverbazingwekkend.
52
144879
1443
Het was verbazingwekkend.
02:38
TodayVandaag, over 600 clinicalklinisch trialstrials are openOpen,
53
146346
3005
Vandaag lopen meer
dan 600 klinische proeven
02:41
activelyactief recruitingrekruteren patientspatiënten
to exploreonderzoeken all aspectsaspecten in immunotherapyimmunotherapie.
54
149375
4185
die actief patiënten werven om alle
aspecten in immunotherapie te bekijken.
02:46
While these threedrie excitingopwindend
revolutionsrevoluties are ongoingvoortdurende,
55
154664
3061
Terwijl deze drie spannende
revoluties aan de gang zijn,
02:49
unfortunatelyhelaas, this is only the beginningbegin,
56
157749
2024
is dit spijtig genoeg slechts het begin
02:51
and there are still manyveel, manyveel challengesuitdagingen.
57
159797
3211
en zijn er nog vele, vele uitdagingen.
02:55
Let me illustrateillustreren with a patientgeduldig.
58
163032
1749
Laat het me illustreren met een patiënt.
02:58
Here is a patientgeduldig
with a skinhuid cancerkanker calledriep melanomamelanoom.
59
166201
2911
Hier is een patiënt met een huidkanker
die melanoom genoemd wordt.
03:01
It's horribleverschrikkelijk; the cancerkanker
has goneweg everywhereoveral.
60
169136
3047
Het is verschrikkelijk:
de kanker zit overal.
03:05
HoweverEchter, scientistswetenschappers were ablein staat
to mapkaart the mutationsmutaties of this cancerkanker
61
173206
3720
Toch konden wetenschappers de mutaties
van deze vorm van kanker in kaart brengen
03:08
and give a specificspecifiek treatmentbehandeling
that targetsdoelen one of the mutationsmutaties.
62
176950
4056
en een specifieke behandeling geven
die zich richt op een van die mutaties.
03:13
And the resultresultaat is almostbijna miraculouswonderbaarlijk.
63
181950
2453
Het resultaat is wonderbaarlijk.
03:16
TumorsTumoren almostbijna seemlijken to meltsmelten away.
64
184427
2446
Tumoren lijken bijna weg te smelten.
03:19
UnfortunatelyHelaas, this is not
the endeinde of the storyverhaal.
65
187910
2512
Helaas is dit niet
het einde van het verhaal.
03:23
A fewweinig monthsmaanden laterlater, this pictureafbeelding is takeningenomen.
66
191077
2479
Een paar maanden later
werd deze foto genomen.
03:26
The tumortumor has come back.
67
194157
1487
De tumor is teruggekomen.
03:28
The questionvraag is: Why?
68
196627
1580
De vraag is: waarom?
03:30
The answerantwoord is tumortumor heterogeneityheterogeniteit.
69
198892
2432
Het antwoord ligt
in de heterogeniteit van de tumor.
03:34
Let me explainuitleg geven.
70
202107
1249
Laat het me uitleggen.
03:37
Even a cancerkanker as smallklein
as one centimetercentimeter in diameterdiameter
71
205124
3488
Zelfs een kanker zo klein
als een centimeter in diameter
03:40
harborshavens over a hundredhonderd millionmiljoen
differentverschillend cellscellen.
72
208636
2693
herbergt meer dan 100 miljoen
verschillende cellen.
Al zijn ze genetisch vergelijkbaar,
03:43
While geneticallygenetisch similarsoortgelijk,
73
211848
1881
toch zijn er kleine verschillen
in deze kankers,
03:45
there are smallklein differencesverschillen
in these differentverschillend cancerskankers
74
213753
2709
03:48
that make them differentlyanders pronevatbaar
to differentverschillend drugsdrugs.
75
216486
2857
waardoor ze anders reageren
op verschillende geneesmiddelen.
03:51
So even if you have a drugdrug
that's highlyzeer effectiveeffectief,
76
219367
2428
Zelfs al heb je een medicijn
dat zeer effectief is,
03:53
that killskills almostbijna all the cellscellen,
77
221819
1735
dat bijna alle cellen doodt,
03:55
there is a chancekans
that there's a smallklein populationbevolking
78
223578
3190
er is een kans
dat er een kleine populatie is
die resistent is voor het geneesmiddel.
03:58
that's resistantresistant to the drugdrug.
79
226792
1774
04:00
This ultimatelytenslotte is the populationbevolking
80
228590
2022
Die populatie komt uiteindelijk terug
04:02
that comeskomt back,
81
230636
1164
en de patiënt hervalt.
04:03
and takes over the patientgeduldig.
82
231824
1318
04:05
So then the questionvraag is:
What do we do with this informationinformatie?
83
233887
2859
Dan is de vraag:
wat doen we met deze informatie?
04:08
Well, the keysleutel, then,
84
236770
1262
Waar het op aankomt,
04:10
is to applyvan toepassing zijn all these excitingopwindend
advancementsvorderingen in cancerkanker therapybehandeling earliervroeger,
85
238056
4870
is deze geweldige vorderingen
in kankertherapie eerder toepassen,
04:14
as soonspoedig as we can,
86
242950
1222
zo snel we kunnen,
04:16
before these resistanceweerstand clonesklonen emergeopduiken.
87
244196
2339
voordat deze resistente klonen ontstaan.
04:19
The keysleutel to cancerkanker and curinggenezen cancerkanker
is earlyvroeg detectionopsporing.
88
247230
4359
Dé sleutel voor genezing van kanker
is het vroegtijdig opsporen.
04:24
And we intuitivelyintuïtief know this.
89
252439
1669
We weten dit intuïtief.
04:26
FindingZoeken cancerkanker earlyvroeg
resultsuitslagen in better outcomesuitkomsten,
90
254132
3086
Kanker vroeg opsporen
geeft betere resultaten
04:29
and the numbersgetallen showtonen this as well.
91
257242
2046
en de cijfers tonen dat ook.
04:31
For examplevoorbeeld, in ovarianovariële cancerkanker,
if you detectopsporen cancerkanker in stagestadium fourvier,
92
259312
4243
Als je eierstokkanker
in fase vier ontdekt,
04:35
only 17 percentprocent of the womenvrouw
surviveoverleven at fivevijf yearsjaar.
93
263579
3129
overleeft slechts 17%
van de vrouwen na vijf jaar.
04:39
HoweverEchter, if you are ablein staat to detectopsporen
this cancerkanker as earlyvroeg as stagestadium one,
94
267268
4428
Maar vind je deze kanker al in fase een,
04:43
over 92 percentprocent of womenvrouw will surviveoverleven.
95
271720
2692
dan zal meer dan 92%
van de vrouwen het overleven.
04:46
But the sadverdrietig factfeit is, only 15 percentprocent
of womenvrouw are detectedgedetecteerd at stagestadium one,
96
274925
4803
Maar het trieste feit is
dat slechts 15% van de vrouwen
in fase een worden gedetecteerd,
04:51
whereasterwijl the vastgroot majoritymeerderheid, 70 percentprocent,
are detectedgedetecteerd in stagesstadia threedrie and fourvier.
97
279752
5572
terwijl de overgrote meerderheid, 70%,
worden gedetecteerd in fasen drie en vier.
04:57
We desperatelywanhopig need
better detectionopsporing mechanismsmechanismen for cancerskankers.
98
285348
4181
Wij hebben betere detectiemechanismen
voor kanker hard nodig.
05:02
The currentactueel bestbeste waysmanieren to screenscherm cancerkanker
fallvallen into one of threedrie categoriescategorieën.
99
290053
4278
De beste manieren
om kanker nu te screenen,
vallen in één van drie categorieën.
05:06
First is medicalmedisch proceduresprocedures,
100
294355
2175
Eerst heb je de medische procedures,
05:08
whichwelke is like colonoscopycolonoscopie
for colondikke darm cancerkanker.
101
296554
2908
zoals colonoscopie voor darmkanker.
05:11
SecondTweede is proteineiwit biomarkersBiomarkers,
like PSAPSA for prostateprostaat cancerkanker.
102
299486
4616
Twee zijn de proteïnebiomarkers,
zoals PSA voor prostaatkanker.
05:16
Or thirdderde, imagingImaging techniquestechnieken,
103
304126
2912
Of drie, de beeldvormingstechnieken,
05:19
suchzodanig as mammographymammografie for breastborst cancerkanker.
104
307062
2363
zoals mammografie voor borstkanker.
05:22
MedicalMedische proceduresprocedures are the goldgoud standardstandaard-;
105
310419
2426
Medische procedures zijn de goudstandaard,
05:24
howeverechter, they are highlyzeer invasiveinvasieve
106
312869
2096
maar ze zijn zeer ingrijpend
05:26
and requirevereisen a largegroot
infrastructureinfrastructuur to implementuitvoeren.
107
314989
2805
en ze vereisen een grote infrastructuur.
05:30
ProteinEiwit markersMarkeringen, while effectiveeffectief
in some populationspopulaties,
108
318682
3204
Eiwitmarkers, hoewel effectief
in sommige populaties,
05:33
are not very specificspecifiek
in some circumstancessituatie,
109
321910
2489
zijn in sommige gevallen
niet erg specifiek,
05:36
resultingAls gevolg in highhoog numbersgetallen
of falsevals positivespositieven,
110
324423
2583
wat resulteert in hoge
aantallen fout-positieven,
05:39
whichwelke then resultsuitslagen in unnecessaryonnodig work-upswerk-ups
and unnecessaryonnodig proceduresprocedures.
111
327030
5205
welke aanleiding zijn tot onnodig
verder zoeken en procedures.
05:45
ImagingImaging methodsmethoden,
while usefulnuttig in some populationspopulaties,
112
333322
2964
Beeldvormingsmethoden,
terwijl nuttig in sommige populaties,
05:48
exposeblootstellen patientspatiënten to harmfulschadelijk radiationbestraling.
113
336961
2897
stellen patiënten bloot
aan schadelijke straling.
05:51
In additiontoevoeging, it is not applicabletoepasselijk
to all patientspatiënten.
114
339882
2614
Bovendien zijn ze niet
toepasbaar op alle patiënten.
05:54
For examplevoorbeeld, mammographymammografie has problemsproblemen
in womenvrouw with densedicht breastsborsten.
115
342520
4043
Zo geeft mammografie problemen
bij vrouwen met dichte borsten.
05:59
So what we need is a methodmethode
that is noninvasivenoninvasive,
116
347036
3394
Daarom hebben we
een niet ingrijpende methode nodig
06:02
that is lightlicht in infrastructureinfrastructuur,
117
350454
1767
met een lichte infrastructuur
06:04
that is highlyzeer specificspecifiek,
118
352245
1263
die zeer specifiek is,
06:06
that alsoook does not have falsevals positivespositieven,
119
354148
3221
geen fout-positieven heeft,
06:09
does not use any radiationbestraling
120
357393
1966
geen gebruik maakt van enige straling
06:11
and is applicabletoepasselijk to largegroot populationspopulaties.
121
359383
2931
en op grote populaties
kan worden toegepast.
06:14
Even more importantlybelangrijker,
122
362338
1174
Nog belangrijker is
06:15
we need a methodmethode
to be ablein staat to detectopsporen cancerskankers
123
363536
2196
dat we een methode moeten hebben
om kankers op te sporen
06:17
before they're 100 millionmiljoen cellscellen in sizegrootte.
124
365756
2692
voordat ze 100 miljoen cellen groot zijn.
06:21
Does suchzodanig a technologytechnologie existbestaan?
125
369060
1565
Bestaat dergelijke technologie?
06:23
Well, I wouldn'tzou het niet be up here
givinggeven a talk if it didn't.
126
371008
2921
Nou, ik zou hier niet staan spreken
als het niet zo was.
(Gelach)
06:26
I'm excitedopgewonden to tell you about
this latestlaatste technologytechnologie we'vewij hebben developedontwikkelde.
127
374902
3471
Ik popel om jullie te vertellen
over de recentste technologie
die we hebben ontwikkeld.
06:31
CentralCentrale to our technologytechnologie
is a simpleeenvoudig bloodbloed testtest.
128
379215
2702
Centraal in onze technologie
staat een eenvoudig bloedonderzoek.
06:34
The bloodbloed circulatorybloedsomloop systemsysteem,
while seeminglyschijnbaar mundanemondain,
129
382382
3730
Onze bloedsomloop,
hoewel schijnbaar alledaags,
06:38
is essentialessentieel for you to surviveoverleven,
130
386136
2330
is essentieel voor ons overleven.
06:40
providinghet verstrekken van oxygenzuurstof
and nutrientsvoedingsstoffen to your cellscellen,
131
388490
2505
Hij vervoert zuurstof
en voeding naar de cellen
06:43
and removingVerwijderen wasteverspilling and carbonkoolstof dioxidedioxide.
132
391019
2605
en verwijdert afval en koolstofdioxide.
06:45
Here'sHier is a keysleutel biologicalbiologisch insightin zicht:
133
393648
1853
Hier is een belangrijk biologisch inzicht:
06:48
CancerKanker cellscellen growgroeien and diedood gaan
fastersneller than normalnormaal cellscellen,
134
396420
3083
kankercellen groeien en sterven
sneller dan normale cellen,
06:51
and when they diedood gaan,
135
399527
1196
en wanneer ze sterven,
06:52
DNADNA is shedschuur into the bloodbloed systemsysteem.
136
400747
2721
komt hun DNA in de bloedsomloop terecht.
06:55
SinceSinds we know the signatureshandtekeningen
of these cancerkanker cellscellen
137
403492
2770
We kennen de signalen
van deze kankercellen
door de sequentiëringsprojecten
van de verschillende kankergenomen.
06:58
from all the differentverschillend cancerkanker
genomegenoom sequencingsequencing projectsprojecten,
138
406286
2704
07:01
we can look for those signalssignalen in the bloodbloed
139
409014
2041
We kunnen uitkijken
naar deze signalen in het bloed
07:03
to be ablein staat to detectopsporen these cancerskankers earlyvroeg.
140
411079
2172
om deze kankers te ontdekken.
In plaats van te wachten
07:06
So insteadin plaats daarvan of waitingaan het wachten for cancerskankers
to be largegroot enoughgenoeg to causeoorzaak symptomssymptomen,
141
414409
3799
tot de kanker groot genoeg is
om symptomen te veroorzaken,
07:10
or for them to be densedicht enoughgenoeg
to showtonen up on imagingImaging,
142
418232
2899
of dicht genoeg om te verschijnen
bij de beeldvorming,
07:13
or for them to be prominentprominente enoughgenoeg
143
421155
2442
of prominent genoeg om hem
te kunnen zien bij medische procedures,
07:15
for you to be ablein staat to visualizevisualiseren
on medicalmedisch proceduresprocedures,
144
423621
3240
kunnen we naar kankers gaan zoeken
terwijl ze nog relatief klein zijn,
07:18
we can startbegin looking for cancerskankers
while they are relativelynaar verhouding prettymooi smallklein,
145
426885
3992
07:22
by looking for these smallklein amountshoeveelheden
of DNADNA in the bloodbloed.
146
430901
3604
door deze kleine hoeveelheden DNA
in het bloed op te sporen.
Ik vertel hoe we dit doen.
07:27
So let me tell you how we do this.
147
435815
1675
Zoals ik al zei, beginnen we
met een eenvoudig bloedonderzoek --
07:29
First, like I said, we startbegin off
with a simpleeenvoudig bloodbloed testtest --
148
437514
2864
07:32
no radiationbestraling, no complicatedingewikkeld equipmentuitrusting --
149
440402
2575
geen straling,
geen ingewikkelde apparatuur --
07:35
a simpleeenvoudig bloodbloed testtest.
150
443001
1466
een eenvoudige bloedtest.
07:36
Then the bloodbloed is shippedverzonden to us,
151
444491
1536
Het bloed wordt naar ons verzonden
07:38
and what we do
is extractextract the DNADNA out of it.
152
446051
2389
en we halen het DNA eruit.
Omdat je lichaam vooral
uit gezonde cellen bestaat,
07:41
While your bodylichaam is mostlymeestal healthygezond cellscellen,
153
449110
2396
07:43
mostmeest of the DNADNA that's detectedgedetecteerd
will be from healthygezond cellscellen.
154
451530
3646
komt het grootste deel van het
gedetecteerde DNA van gezonde cellen.
07:47
HoweverEchter, there will be a smallklein amountbedrag,
lessminder than one percentprocent,
155
455834
3067
Maar een kleine hoeveelheid,
minder dan 1%,
07:50
that comeskomt from the cancerkanker cellscellen.
156
458925
1732
zal van de kankercellen komen.
07:53
Then we use molecularmoleculair biologybiologie methodsmethoden
to be ablein staat to enrichverrijken this DNADNA
157
461545
4206
Vervolgens passen we
moleculaire-biologie toe
om dit DNA te verrijken
07:57
for areasgebieden of the genomegenoom whichwelke are knownbekend
to be associatedgeassocieerd with cancerkanker,
158
465775
4412
voor genoomstukken waarvan bekend is
dat ze gepaard gaan met kanker,
08:02
basedgebaseerde on the informationinformatie
from the cancerkanker genomicsgenomics projectsprojecten.
159
470211
2953
gebaseerd op de informatie
van de projecten voor kankergenomica.
08:05
We're ablein staat to then put this DNADNA
into DNA-sequencingDNA-sequencing machinesmachines
160
473664
3877
We kunnen dan dit DNA
in DNA-sequencing machines steken
08:09
and are ablein staat to digitizedigitaliseren the DNADNA
into A'sA's, C'sC's, T'sT's and G'sG's
161
477565
4690
en het DNA digitaliseren
in A's, C's, T's en G's
08:14
and have this finallaatste readoutuitlezing.
162
482279
1598
voor de laatste uitlezing.
08:16
UltimatelyUiteindelijk, we have informationinformatie
of billionsmiljarden of lettersbrieven
163
484451
5990
Uiteindelijk hebben we informatie
van miljarden letters
08:22
that outputuitgang from this runrennen.
164
490465
3010
uit deze procedure.
08:26
We then applyvan toepassing zijn statisticalstatistisch
and computationalcomputational methodsmethoden
165
494635
3220
Vervolgens passen we statistische
en computationele methoden toe
08:29
to be ablein staat to find
the smallklein signalsignaal that's presentaanwezig,
166
497879
2672
om het aanwezige kleine signaal te vinden,
08:32
indicativeindicatieve of the smallklein amountbedrag
of cancerkanker DNADNA in the bloodbloed.
167
500575
3656
kenmerkend voor de kleine hoeveelheid
kanker-DNA in het bloed.
08:37
So does this actuallywerkelijk work in patientspatiënten?
168
505278
2425
Werkt dit wel bij patiënten?
08:39
Well, because there's no way
of really predictingvoorspellen right now
169
507727
3490
Omdat we nu nog niet kunnen voorspellen
08:43
whichwelke patientspatiënten will get cancerkanker,
170
511241
1508
welke patiënten kanker krijgen,
08:44
we use the nextvolgende bestbeste populationbevolking:
171
512773
2057
gebruiken we de tweede beste populatie:
08:47
cancerskankers in remissionverlossing;
172
515441
1435
kankers in remissie;
08:49
specificallyspecifiek, lunglong cancerkanker.
173
517552
2422
meer specifiek, longkanker.
08:52
The sadverdrietig factfeit is, even with the bestbeste drugsdrugs
that we have todayvandaag,
174
520405
3309
Het droeve feit is dat zelfs met de beste
geneesmiddelen die we vandaag hebben
08:55
mostmeest lunglong cancerskankers come back.
175
523738
2212
de meeste longkankers terugkomen.
08:57
The keysleutel, then, is to see
176
525974
1300
Waar het om gaat,
08:59
whetherof we're ablein staat to detectopsporen
these recurrencesterugkerende items of cancerskankers
177
527298
3651
is of we dit hervallen van kanker
eerder dan met standaardmethoden
kunnen opsporen.
09:02
earliervroeger than with standardstandaard- methodsmethoden.
178
530973
1867
09:05
We just finishedgeëindigd a majorgroot trialproces
179
533339
2377
We hebben net
een groot onderzoek voleindigd
09:07
with ProfessorProfessor CharlesCharles SwantonSwanton
at UniversityUniversiteit CollegeCollege LondonLonden,
180
535740
3747
met Professor Charles Swanton
aan University College London.
09:11
examiningonderzoeken this.
181
539511
1166
Laten we een voorbeeld
van een patiënt overlopen.
09:12
Let me walklopen you throughdoor
an examplevoorbeeld of one patientgeduldig.
182
540701
2518
09:16
Here'sHier is an examplevoorbeeld of one patientgeduldig
who undergoesondergaat surgerychirurgie
183
544766
2827
Een voorbeeld van een patiënt
die een operatie ondergaat
09:19
at time pointpunt zeronul,
184
547617
1168
op tijdstip nul
09:20
and then undergoesondergaat chemotherapychemotherapie.
185
548809
2482
en dan chemotherapie krijgt.
09:23
Then the patientgeduldig is underonder remissionverlossing.
186
551709
2485
Dan is de patiënt in remissie.
09:26
He is monitoredgecontroleerd usinggebruik makend van clinicalklinisch examsexamens
and imagingImaging methodsmethoden.
187
554218
4609
Hij wordt gevolgd met klinische
testen en beeldvormingsmethoden.
09:31
Around day 450, unfortunatelyhelaas,
the cancerkanker comeskomt back.
188
559149
4903
Rond dag 450 komt de kanker helaas terug.
09:37
The questionvraag is:
Are we ablein staat to catchvangst this earliervroeger?
189
565266
2485
De vraag is:
kunnen we dit eerder opsporen?
09:39
DuringTijdens this wholegeheel time,
we'vewij hebben been collectingverzamelen bloodbloed seriallyserieel
190
567775
3745
Gedurende deze hele tijd
hebben we regelmatig bloed genomen
09:43
to be ablein staat to measuremaatregel
the amountbedrag of ctDNActDNA in the bloodbloed.
191
571544
3278
om de hoeveelheid ctDNA
in het bloed te kunnen meten.
09:47
So at the initialeerste time pointpunt, as expectedverwacht,
192
575560
3297
Op het eerste tijdstip
vinden we, zoals verwacht,
09:50
there's a highhoog levelniveau
of cancerkanker DNADNA in the bloodbloed.
193
578881
3698
een hoog niveau
van kanker-DNA in het bloed.
09:54
HoweverEchter, this goesgaat away to zeronul
in subsequentlatere time pointspoints
194
582603
3667
Dit zakt echter geleidelijk naar nul
09:58
and remainsstoffelijk overschot negligiblete verwaarlozen
after subsequentlatere pointspoints.
195
586294
3457
en wordt verwaarloosbaar
op de volgende tijdstippen.
10:02
HoweverEchter, around day 340, we see the risestijgen
of cancerkanker DNADNA in the bloodbloed,
196
590993
5273
Maar rond dag 340 zien we
een toename van kanker-DNA in het bloed
10:08
and eventuallytenslotte, it goesgaat up higherhoger
for daysdagen 400 and 450.
197
596290
4565
en uiteindelijk stijgt het verder
op de dagen 400 en 450.
10:13
Here'sHier is the keysleutel, if you've missedgemiste it:
198
601415
2432
Hier is de sleutel,
mocht je hem gemist hebben:
10:15
At day 340, we see the risestijgen
in the cancerkanker DNADNA in the bloodbloed.
199
603871
4981
op dag 340 zien we de stijging
van kanker-DNA in het bloed.
10:20
That meansmiddelen we are catchingvangen this cancerkanker
over a hundredhonderd daysdagen earliervroeger
200
608876
4216
Dat betekent dat we deze kanker
meer dan 100 dagen eerder ontdekken
10:25
than traditionaltraditioneel methodsmethoden.
201
613116
1477
dan met de traditionele methoden.
10:27
This is a hundredhonderd daysdagen earliervroeger
where we can give therapiestherapieën,
202
615101
2813
Dit zijn 100 dagen eerder
waar we therapieën kunnen geven,
10:29
a hundredhonderd daysdagen earliervroeger
where we can do surgicalchirurgisch interventionsinterventies,
203
617938
3319
100 dagen eerder waar we
chirurgische ingrepen kunnen doen,
10:33
or even a hundredhonderd daysdagen lessminder
for the cancerkanker to growgroeien
204
621281
3033
of zelfs 100 dagen minder
dat de kanker kan groeien
10:36
or a hundredhonderd daysdagen lessminder
for resistanceweerstand to occurvoorkomen.
205
624338
3122
of 100 dagen minder
om resistentie op te bouwen.
Voor sommige patiënten
10:40
For some patientspatiënten, this hundredhonderd daysdagen
meansmiddelen the matterer toe doen of life and deathdood.
206
628682
4175
betekenen deze 100 dagen
een kwestie van leven of dood.
10:45
We're really excitedopgewonden
about this informationinformatie.
207
633417
2323
We zijn erg enthousiast
over deze informatie.
10:48
Because of this assignmenttoewijzing,
we'vewij hebben donegedaan additionalextra studiesstudies now
208
636539
3097
Vanwege deze toewijzing
hebben we nu bijkomende studies gedaan
10:51
in other cancerskankers,
209
639660
1262
op andere vormen van kanker,
10:52
includinginclusief breastborst cancerkanker, lunglong cancerkanker
210
640946
3335
met inbegrip van borstkanker, longkanker
10:56
and ovarianovariële cancerkanker,
211
644305
1221
en eierstokkanker,
10:58
and I can't wait to see how much earliervroeger
we can find these cancerskankers.
212
646068
4350
en ik kan niet wachten om te zien hoeveel
eerder we deze kankers kunnen vinden.
11:04
UltimatelyUiteindelijk, I have a dreamdroom,
213
652354
1468
Uiteindelijk heb ik een droom,
11:06
a dreamdroom of two vialsflesjes of bloodbloed,
214
654394
2266
een droom van twee buisjes bloed,
11:09
and that, in the futuretoekomst, as partdeel of all
of our standardstandaard- physicalfysiek examsexamens,
215
657536
3865
dat in de toekomst, als onderdeel van
al onze standaard fysiologische testen,
11:13
we'llgoed have two vialsflesjes of bloodbloed drawngetrokken.
216
661425
1928
we twee buisjes bloed trekken.
11:15
And from these two vialsflesjes of bloodbloed
we will be ablein staat to comparevergelijken
217
663821
3342
En met deze twee buisjes bloed
zullen we het DNA kunnen vergelijken
11:19
the DNADNA from all knownbekend
signatureshandtekeningen of cancerkanker,
218
667187
3511
van alle bekende tekenen van kanker,
11:22
and hopefullyhopelijk then detectopsporen cancerskankers
monthsmaanden to even yearsjaar earliervroeger.
219
670722
3947
en hopelijk kanker maanden
tot zelfs jaren eerder detecteren.
11:27
Even with the therapiestherapieën we have currentlymomenteel,
220
675359
2171
Zelfs met de huidige therapieën
11:29
this could mean that millionsmiljoenen
of liveslevens could be savedgered.
221
677554
2601
zou dit al miljoenen levens kunnen redden.
11:32
And if you addtoevoegen on to that
recentrecent advancementsvorderingen in immunotherapyimmunotherapie
222
680179
4171
Als je dat toevoegt
aan de recente vooruitgang
in de immunotherapie
en de gerichte therapieën,
11:36
and targeteddoelgerichte therapiestherapieën,
223
684374
1292
is het einde van kanker in zicht.
11:37
the endeinde of cancerkanker is in sightzicht.
224
685690
2172
De volgende keer
dat je het woord ‘kanker’ hoort,
11:40
The nextvolgende time you hearhoren the wordwoord "cancerkanker,"
225
688934
2157
11:43
I want you to addtoevoegen to the emotionsemoties: hopehoop.
226
691115
2426
moet je aan de emoties
ook ‘hoop’ toevoegen.
11:46
HoldHoud on.
227
694303
1158
Hou vol.
11:48
CancerKanker researchersonderzoekers all around the worldwereld-
are workingwerkend feverishlykoortsachtig
228
696342
3573
Kankeronderzoekers over de hele wereld
werken koortsachtig
11:51
to beatovertreffen this diseaseziekte,
229
699939
1156
om deze ziekte te verslaan
11:53
and tremendousenorme progressvooruitgang is beingwezen madegemaakt.
230
701119
2030
en er wordt enorme vooruitgang geboekt.
11:55
This is the beginningbegin of the endeinde.
231
703956
1968
Dit is het begin van het einde.
11:58
We will winwinnen the waroorlog on cancerkanker.
232
706380
2129
We zullen de strijd tegen kanker winnen.
12:00
And to me, this is amazingverbazingwekkend newsnieuws.
233
708861
1864
Voor mij is dit geweldig nieuws.
12:03
Thank you.
234
711193
1167
Dank u.
12:04
(ApplauseApplaus)
235
712384
4521
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com