ABOUT THE SPEAKER
Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com
TED2017

Jimmy Lin: A simple new blood test that can catch cancer early

Jimmy Lin: Un nou test simplu de sânge ce poate detecta cancerul mai devreme

Filmed:
1,471,238 views

Jimmy Lin dezvoltă tehnologii ca să depisteze cancerul cu luni, chiar ani înaintea metodelor curente. El ne împărtășește o tehnică majoră care caută semnalele mici ale prezenţei cancerului printr-un simplu test de sânge, detectând recidivarea unor forme ale bolii cu 100 de zile mai devreme decât metodele tradiţionale. Ar putea fi o rază de speranţă în lupta în care depistarea timpurie face toată diferenţa.
- Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
CancerCancer.
0
1753
1167
Cancer.
00:15
ManyMulte of us have lostpierdut familyfamilie,
friendsprieteni or lovediubit onescele
1
3301
3065
Mulţi dintre noi am pierdut familii,
prieteni sau pe cei iubiţi
00:18
to this horribleoribil diseaseboală.
2
6390
1680
din cauza acestei boli oribile.
00:20
I know there are some of you
in the audiencepublic
3
8094
2096
Ştiu că sunt câţiva
dintre voi în auditoriu
00:22
who are cancercancer survivorssupraviețuitori,
4
10214
1241
care au supraviețuit
00:23
or who are fightingluptă cancercancer at this momentmoment.
5
11479
2155
sau care se luptă acum cu cancerul.
00:25
My heartinimă goesmerge out to you.
6
13658
1991
Gândurile mele se îndreaptă către voi.
00:27
While this wordcuvânt oftende multe ori conjuresconjures up
emotionsemoții of sadnesstristeţe and angerfurie and fearfrică,
7
15673
5274
În timp ce acest cuvânt evocă adesea
stări de tristeţe, furie şi frică,
00:32
I bringaduce you good newsștiri
from the frontfață lineslinii of cancercancer researchcercetare.
8
20971
3514
vă aduc veşti bune din linia întâi
a cercetării cancerului.
00:36
The factfapt is, we are startingpornire to wina castiga
the warrăzboi on cancercancer.
9
24509
3860
De fapt, începem să câștigăm
războiul împotriva cancerului.
00:41
In factfapt, we lieminciună at the intersectionintersecție
10
29318
1703
Ne aflăm la intersecţia
00:43
of the threeTrei of the mostcel mai excitingemoționant
developmentsevoluții withinîn cancercancer researchcercetare.
11
31045
4189
a celor mai interesante trei
dezvoltări din cercetarea cancerului.
00:47
The first is cancercancer genomicsgenomica.
12
35258
2285
Prima e genomica bolii canceroase.
00:49
The genomegenomului is a compositioncompoziţie
13
37567
2025
Genomul reprezintă
00:51
of all the geneticgenetic informationinformație
encodedcodate by DNAADN-UL
14
39616
2936
întreaga informaţie genetică
ce e codificată de ADN
00:54
in an organismorganism.
15
42576
1367
dintr-un organism.
00:55
In cancerscancere, changesschimbări
in the DNAADN-UL calleddenumit mutationsmutații
16
43967
2841
La celulele canceroase, mutațiile ADN-ului
00:58
are what driveconduce these cancerscancere
to go out of controlControl.
17
46832
2802
sunt cauza pentru care acesta
scapă de sub control.
01:02
Around 10 yearsani agoîn urmă,
I was partparte of the teamechipă at JohnsJohns HopkinsHopkins
18
50070
3292
Acum 10 ani făceam parte
din echipa de la Johns Hopkins
01:05
that first mappedmapate
the mutationsmutații of cancerscancere.
19
53386
2598
care a descris pentru prima dată
mutaţiile cancerigene.
01:08
We did this first for colorectalcolorectal,
20
56008
2186
Am făcut asta întâi
pentru cancerul colorectal,
01:10
breastsân, pancreaticpancreatic and braincreier cancerscancere.
21
58218
2526
de sân, pancreatic
şi pentru cel de creier.
01:13
And sincede cand then, there have been
over 90 projectsproiecte in 70 countriesțări
22
61164
3512
Şi de atunci au fost peste
90 de proiecte în 70 de ţări
01:16
all over the worldlume,
23
64700
1590
din jurul lumii
01:18
workinglucru to understanda intelege
the geneticgenetic basisbază of these diseasesboli.
24
66314
3375
la care s-a lucrat pentru a înțelege
baza genetică a acestor boli.
01:21
TodayAstăzi, tenszeci of thousandsmii
of cancerscancere are understoodînțeles
25
69713
3054
Azi, zeci de mii de tipuri
de cancer sunt înţelese
01:24
down to exquisiterafinat molecularmolecular detaildetaliu.
26
72791
2295
până la cele mai mici detalii moleculare.
01:28
The secondal doilea revolutionrevoluţie
is precisionprecizie medicinemedicament,
27
76200
2302
A doua revoluţie e terapia țintită,
01:30
alsode asemenea knowncunoscut as "personalizedpersonalizate medicinemedicament."
28
78526
2404
de asemenea cunoscută
ca „medicina personalizată."
01:32
InsteadÎn schimb of one-size-fits-allOne-size-fits-all methodsmetode
to be ablecapabil to treattrata cancerscancere,
29
80954
3577
În locul metodelor universale
pentru tratarea cancerului,
01:36
there is a wholeîntreg newnou classclasă of drugsdroguri
that are ablecapabil to targetţintă cancerscancere
30
84555
3655
există o nouă gamă de medicamente
care pot ţinti cancerul
01:40
basedbazat on theiral lor uniqueunic geneticgenetic profileprofilul.
31
88234
2207
datorită profilului genetic unic
al acestuia.
01:42
TodayAstăzi, there are a hostgazdă
of these tailor-madepersonalizate drugsdroguri,
32
90917
2930
Azi există o mulţime
de medicamente personalizate,
01:45
calleddenumit targetedvizate therapiesterapii,
33
93871
1330
numite terapii ţintă,
01:47
availabledisponibil to physiciansmedici even todayastăzi
34
95225
2183
disponibile medicilor chiar şi azi
01:49
to be ablecapabil to personalizepersonaliza
theiral lor therapyterapie for theiral lor patientspacienți,
35
97432
3263
pentru a personaliza terapia
pentru pacienţii lor
01:52
and manymulți othersalții are in developmentdezvoltare.
36
100719
1926
şi multe altele sunt în dezvoltare.
01:55
The thirdal treilea excitingemoționant revolutionrevoluţie
is immunotherapyimunoterapie,
37
103296
3298
A treia revoluţie captivantă
e imunoterapia,
01:58
and this is really excitingemoționant.
38
106618
1776
şi aceasta e foarte interesantă.
02:01
ScientistsOamenii de stiinta have been ablecapabil
to leveragepârghie the immuneimun systemsistem
39
109045
2710
Savanţii au reușit
să influenţeze sistemul imunitar
02:03
in the fightluptă againstîmpotriva cancercancer.
40
111779
1495
în lupta împotriva cancerului.
02:05
For exampleexemplu, there have been waysmoduri
where we find the off switchesîntrerupătoare of cancercancer,
41
113832
4196
De exemplu, s-au găsit căi prin care
se oprește creșterea cancerul
02:10
and newnou drugsdroguri have been ablecapabil
to turnviraj the immuneimun systemsistem back on,
42
118052
3444
şi medicamente noi ce sunt capabile
să refacă sistemul imunitar
02:13
to be ablecapabil to fightluptă cancercancer.
43
121520
1588
pentru a lupta împotriva cancerul.
02:15
In additionplus, there are waysmoduri
where you can take away immuneimun cellscelulele
44
123132
4091
În plus, există metode prin care poţi lua
celulele imune din corp,
02:19
from the bodycorp,
45
127247
1160
02:20
traintren them, engineeringiner them
and put them back into the bodycorp
46
128431
3087
pe care să le antrenezi, organizezi
şi reintroduci în corp
02:23
to fightluptă cancercancer.
47
131542
1377
pentru a lupta cu cancerul.
02:24
AlmostAproape soundssunete like
scienceştiinţă fictionfictiune, doesn't it?
48
132943
2678
Sună ca o poveste
ştiinţifico-fantastică, nu-i aşa?
02:28
While I was a researchercercetător
at the NationalNaţionale CancerCancer InstituteInstitutul,
49
136090
3016
În timp ce eram cercetător
la National Cancer Institute
02:31
I had the privilegeprivilegiu of workinglucru
with some of the pioneerspionierii of this fieldcamp
50
139130
3455
am avut privilegiul să lucrez
cu câţiva dintre pionierii acestui domeniu
02:34
and watchedvizionat the developmentdezvoltare firsthandprima mână.
51
142609
2246
şi să privesc câteva dezvoltări
la prima mână.
02:36
It's been prettyfrumos amazinguimitor.
52
144879
1443
A fost uimitor.
02:38
TodayAstăzi, over 600 clinicalclinic trialsîncercări are opendeschis,
53
146346
3005
În prezent au loc
peste 600 de studii clinice
02:41
activelyactiv recruitingrecrutare patientspacienți
to exploreexplora all aspectsaspecte in immunotherapyimunoterapie.
54
149375
4185
ce recrutează pacienţi pentru a explora
toate aspectele imunoterapiei.
02:46
While these threeTrei excitingemoționant
revolutionsrevoluții are ongoingÎn curs de desfășurare,
55
154664
3061
În timp ce aceste trei revoluţii
captivante sunt în desfăşurare,
02:49
unfortunatelydin pacate, this is only the beginningînceput,
56
157749
2024
din păcate, acesta e doar începutul,
02:51
and there are still manymulți, manymulți challengesprovocări.
57
159797
3211
şi încă sunt multe, multe provocări.
02:55
Let me illustrateilustra with a patientrabdator.
58
163032
1749
Să vă exemplific cu un pacient.
02:58
Here is a patientrabdator
with a skinpiele cancercancer calleddenumit melanomaMelanomul.
59
166201
2911
Acesta e un pacient cu un cancer de piele
numit melanom.
03:01
It's horribleoribil; the cancercancer
has goneplecat everywherepretutindeni.
60
169136
3047
E oribil. Cancerul
s-a răspândit peste tot.
03:05
HoweverCu toate acestea, scientistsoamenii de știință were ablecapabil
to mapHartă the mutationsmutații of this cancercancer
61
173206
3720
Totuşi, cercetătorii au reușit
să cartografieze mutaţiile acestui cancer
03:08
and give a specificspecific treatmenttratament
that targetsobiective one of the mutationsmutații.
62
176950
4056
şi să ofere un tratament specific
care vizează una dintre aceste mutaţii.
03:13
And the resultrezultat is almostaproape miraculousmiraculos.
63
181950
2453
Şi rezultatul e aproape miraculos.
03:16
TumorsTumorile almostaproape seempărea to meltse topesc away.
64
184427
2446
Tumorile parcă s-au evaporat.
03:19
UnfortunatelyDin păcate, this is not
the endSfârşit of the storypoveste.
65
187910
2512
Din păcate nu acesta e sfârşitul poveştii.
03:23
A fewpuțini monthsluni latermai tarziu, this pictureimagine is takenluate.
66
191077
2479
Câteva luni mai târziu,
această poză a fost făcută.
03:26
The tumortumoare has come back.
67
194157
1487
Tumoarea a revenit.
03:28
The questionîntrebare is: Why?
68
196627
1580
Întrebarea e: De ce?
03:30
The answerRăspuns is tumortumoare heterogeneityeterogenitatea.
69
198892
2432
Răspunsul e diversitatea tumorilor.
03:34
Let me explainexplica.
70
202107
1249
Permiteți-mi să vă explic.
03:37
Even a cancercancer as smallmic
as one centimetercentimetru in diameterdiametru
71
205124
3488
Chiar şi un țesut canceros
de doar un centimentru în diametru
03:40
harborsporturi over a hundredsută millionmilion
differentdiferit cellscelulele.
72
208636
2693
are peste o sută de milioane
de celule diferite.
03:43
While geneticallygenetic similarasemănător,
73
211848
1881
Deși sunt similare genetic,
03:45
there are smallmic differencesdiferențele
in these differentdiferit cancerscancere
74
213753
2709
există mici diferenţe
în aceste celule canceroase
03:48
that make them differentlydiferit proneînclinat
to differentdiferit drugsdroguri.
75
216486
2857
care le fac predispuse diferit
la medicamente diferite.
03:51
So even if you have a drugmedicament
that's highlyextrem de effectiveefectiv,
76
219367
2428
Chiar dacă ai un medicament
care e foarte eficient,
03:53
that killsucide almostaproape all the cellscelulele,
77
221819
1735
care omoară aproape toate celulele,
03:55
there is a chanceşansă
that there's a smallmic populationpopulație
78
223578
3190
tot există posibilitatea
ca o mică populaţie
03:58
that's resistantrezistent to the drugmedicament.
79
226792
1774
să fie rezistentă la medicament.
04:00
This ultimatelyîn cele din urmă is the populationpopulație
80
228590
2022
Această populația revine
în cele din urmă
04:02
that comesvine back,
81
230636
1164
04:03
and takes over the patientrabdator.
82
231824
1318
şi reîmbolnăvește pacientul.
04:05
So then the questionîntrebare is:
What do we do with this informationinformație?
83
233887
2859
Deci întrebarea e:
Ce facem cu aceste informaţii?
04:08
Well, the keycheie, then,
84
236770
1262
Soluția e să aplicăm
04:10
is to applyaplica all these excitingemoționant
advancementsprogresele in cancercancer therapyterapie earliermai devreme,
85
238056
4870
toate aceste progrese din terapia
cancerului mai devreme,
04:14
as sooncurând as we can,
86
242950
1222
cât de repede putem,
04:16
before these resistancerezistenţă clonesclonele emergeapărea.
87
244196
2339
înainte ca aceste clone
rezistente să apară.
04:19
The keycheie to cancercancer and curingVindecarea cancercancer
is earlydin timp detectiondetectare.
88
247230
4359
Cheia pentru cancer şi vindecarea sa
e detectarea timpurie.
04:24
And we intuitivelyîn mod intuitiv know this.
89
252439
1669
Şi ştim asta instinctiv.
04:26
FindingGăsirea cancercancer earlydin timp
resultsrezultate in better outcomesrezultate,
90
254132
3086
Detectarea cancerului devreme
determină rezultate mai bune,
04:29
and the numbersnumerele showspectacol this as well.
91
257242
2046
şi numerele arată asta, de asemenea.
04:31
For exampleexemplu, in ovarianovarian cancercancer,
if you detectdetecta cancercancer in stageetapă fourpatru,
92
259312
4243
De exemplu, la cancerul ovarian,
dacă detectezi cancerul în stadiul patru,
04:35
only 17 percentla sută of the womenfemei
survivesupravieţui at fivecinci yearsani.
93
263579
3129
doar 17% din femei
vor supravieţui peste cinci ani.
04:39
HoweverCu toate acestea, if you are ablecapabil to detectdetecta
this cancercancer as earlydin timp as stageetapă one,
94
267268
4428
Totuşi, dacă poţi să-l detectezi
în primul stadiu,
04:43
over 92 percentla sută of womenfemei will survivesupravieţui.
95
271720
2692
peste 92% din femei vor supravieţui.
04:46
But the sadtrist factfapt is, only 15 percentla sută
of womenfemei are detecteddetectat at stageetapă one,
96
274925
4803
Dar vestea tristă e că doar 15%
din femei sunt detectate în primul stadiu,
04:51
whereasîntrucât the vastvast majoritymajoritate, 70 percentla sută,
are detecteddetectat in stagesetape threeTrei and fourpatru.
97
279752
5572
pe când majoritate, adică 70%,
sunt detectate în stadiile trei şi patru.
04:57
We desperatelycu disperare need
better detectiondetectare mechanismsmecanisme for cancerscancere.
98
285348
4181
Avem nevoie cu disperare de mecanisme
mai bune de detectare a cancerului.
05:02
The currentactual bestCel mai bun waysmoduri to screenecran cancercancer
fallcădea into one of threeTrei categoriescategorii.
99
290053
4278
Cele mai bune căi pentru a detecta
cancerul se înscriu în trei categorii.
05:06
First is medicalmedical proceduresproceduri,
100
294355
2175
Prima e reprezentată
de procedurile medicale,
05:08
whichcare is like colonoscopycolonoscopie
for colonColon cancercancer.
101
296554
2908
precum colonoscopia
pentru cancerul de colon.
05:11
SecondAl doilea is proteinproteină biomarkersbiomarkeri,
like PSAPSA for prostateprostată cancercancer.
102
299486
4616
A doua de biomarkerii proteici,
precum PSA pentru cancerul de prostată.
05:16
Or thirdal treilea, imagingimagistica techniquestehnici,
103
304126
2912
Iar treia de metodele imagistice,
05:19
suchastfel de as mammographymamografie for breastsân cancercancer.
104
307062
2363
precum mamografia pentru cancerul de sân.
05:22
MedicalMedicale proceduresproceduri are the goldaur standardstandard;
105
310419
2426
Procedurile medicale sunt
standardul de aur,
05:24
howeverin orice caz, they are highlyextrem de invasiveinvazive
106
312869
2096
totuşi, sunt foarte invazive
05:26
and requirenecesita a largemare
infrastructureinfrastructură to implementaplica.
107
314989
2805
şi presupun o infrastructură mare
pentru a fi implementate.
05:30
ProteinProteine markersmarkeri, while effectiveefectiv
in some populationspopulații,
108
318682
3204
Markerii proteici deşi sunt
eficienţi în unele cazuri ,
05:33
are not very specificspecific
in some circumstancesîmprejurări,
109
321910
2489
nu sunt foarte specifici
în anumite circumstanţe,
05:36
resultingRezultate in highînalt numbersnumerele
of falsefals positivespozitive,
110
324423
2583
rezultând astfel un număr mare
de rezultate fals pozitive,
05:39
whichcare then resultsrezultate in unnecessaryinutil work-upsmunca-up-uri
and unnecessaryinutil proceduresproceduri.
111
327030
5205
ce determină apoi multe consultaţii
şi proceduri inutile.
05:45
ImagingImagistica methodsmetode,
while usefulutil in some populationspopulații,
112
333322
2964
Metodele imagistice, deşi folositoare
la anumite cazuri,
05:48
exposeexpune patientspacienți to harmfulnociv radiationradiație.
113
336961
2897
îi expun pe pacienţi
la radiaţii periculoase.
05:51
In additionplus, it is not applicableaplicabil
to all patientspacienți.
114
339882
2614
În plus, nu pot fi folosite
la toţi pacienţii.
05:54
For exampleexemplu, mammographymamografie has problemsProbleme
in womenfemei with densedens breastssanii.
115
342520
4043
De exemplu, mamografia are probleme
la femeile cu sânii denşi.
05:59
So what we need is a methodmetodă
that is noninvasiveneinvaziv,
116
347036
3394
Aşa că avem nevoie de o metodă
care e non-invazivă,
06:02
that is lightușoară in infrastructureinfrastructură,
117
350454
1767
care nu necesită multe dispozitive,
06:04
that is highlyextrem de specificspecific,
118
352245
1263
care e foarte specifică,
06:06
that alsode asemenea does not have falsefals positivespozitive,
119
354148
3221
care, de asemenea,
nu dă rezultate fals pozitive,
06:09
does not use any radiationradiație
120
357393
1966
nu foloseşte radiaţii
06:11
and is applicableaplicabil to largemare populationspopulații.
121
359383
2931
şi poate fi utilizată
pentru o populaţie mare.
06:14
Even more importantlyimportant,
122
362338
1174
Chiar mai important,
06:15
we need a methodmetodă
to be ablecapabil to detectdetecta cancerscancere
123
363536
2196
avem nevoie de o metodă
care depistează cancerul
06:17
before they're 100 millionmilion cellscelulele in sizemărimea.
124
365756
2692
înainte să aibă 100 de milioane
de celule în mărime.
06:21
Does suchastfel de a technologytehnologie existexista?
125
369060
1565
Există o astfel de metodă?
06:23
Well, I wouldn'tnu ar fi be up here
givingoferindu- a talk if it didn't.
126
371008
2921
Ei bine, nu aş fi aici să ţin
acest discurs dacă nu ar exista.
06:26
I'm excitedexcitat to tell you about
this latestcele mai recente technologytehnologie we'vene-am developeddezvoltat.
127
374902
3471
Mă bucur să vă spun despre
ultima tehnologie pe care am dezvoltat-o.
06:31
CentralCentrală to our technologytehnologie
is a simplesimplu bloodsânge testTest.
128
379215
2702
Descoperirea noastră se bazează
pe un simplu test de sânge.
06:34
The bloodsânge circulatorysistemul circulator systemsistem,
while seeminglyaparent mundanelumesc,
129
382382
3730
Sistemul circulator, deşi pare banal,
06:38
is essentialesenţial for you to survivesupravieţui,
130
386136
2330
e esenţial pentru supravieţuire,
06:40
providingfurnizarea oxygenoxigen
and nutrientsnutrienți to your cellscelulele,
131
388490
2505
asigurând celulelor tale
oxigen şi nutrienţi,
06:43
and removingeliminarea wastedeşeuri and carboncarbon dioxidebioxid.
132
391019
2605
şi îndepărtând reziduurile
şi dioxidul de carbon.
06:45
Here'sAici este a keycheie biologicalbiologic insightînțelegere:
133
393648
1853
Iată o înţelegere biologică cheie:
06:48
CancerCancer cellscelulele growcrește and diea muri
fastermai repede than normalnormal cellscelulele,
134
396420
3083
Celulele canceroase cresc şi mor
mai repede decât cele normale
06:51
and when they diea muri,
135
399527
1196
şi când mor,
06:52
DNAADN-UL is shedmagazie into the bloodsânge systemsistem.
136
400747
2721
ADN-ul se pierde în sistemul circulator.
06:55
SinceDeoarece we know the signaturessemnături
of these cancercancer cellscelulele
137
403492
2770
Din moment ce ştim amprenta
acestor celule canceroase
06:58
from all the differentdiferit cancercancer
genomegenomului sequencingsecvențiere projectsproiecte,
138
406286
2704
de la toate proiectele de secvențiere
a genomul cancerului,
07:01
we can look for those signalssemnalele in the bloodsânge
139
409014
2041
putem căuta acele semnale în sânge
07:03
to be ablecapabil to detectdetecta these cancerscancere earlydin timp.
140
411079
2172
ca să detectăm devreme
celulele canceroase.
07:06
So insteadin schimb of waitingaşteptare for cancerscancere
to be largemare enoughdestul to causecauza symptomssimptome,
141
414409
3799
Decât să aşteptăm apariția simptomelor
cauzate de tumoare
07:10
or for them to be densedens enoughdestul
to showspectacol up on imagingimagistica,
142
418232
2899
sau să fie destul de dense
ca să apară imagistic,
07:13
or for them to be prominentproeminent enoughdestul
143
421155
2442
sau destul de proeminente
07:15
for you to be ablecapabil to visualizeimagina
on medicalmedical proceduresproceduri,
144
423621
3240
pentru a le putea vizualiza
folosind procedurile medicale,
07:18
we can startstart looking for cancerscancere
while they are relativelyrelativ prettyfrumos smallmic,
145
426885
3992
putem începe să ne uităm după celulele
canceroase când încă sunt destul de mici,
07:22
by looking for these smallmic amountssume
of DNAADN-UL in the bloodsânge.
146
430901
3604
uitându-ne la aceste cantităţi mici
de ADN din sânge.
07:27
So let me tell you how we do this.
147
435815
1675
Iată cum facem asta.
07:29
First, like I said, we startstart off
with a simplesimplu bloodsânge testTest --
148
437514
2864
Întâi, cum am zis, începem
cu un simplu test de sânge --
07:32
no radiationradiație, no complicatedcomplicat equipmentechipament --
149
440402
2575
fără radiaţii,
fără echipamente complicate --
07:35
a simplesimplu bloodsânge testTest.
150
443001
1466
un simplu test de sânge.
07:36
Then the bloodsânge is shippedexpediate to us,
151
444491
1536
Sângele e trimis apoi la noi,
07:38
and what we do
is extractextrage the DNAADN-UL out of it.
152
446051
2389
iar noi extragem ADN-ul din el.
Deoarece corpul conţine
în mare parte celule sănătoase,
07:41
While your bodycorp is mostlyMai ales healthysănătos cellscelulele,
153
449110
2396
07:43
mostcel mai of the DNAADN-UL that's detecteddetectat
will be from healthysănătos cellscelulele.
154
451530
3646
cea mai mare parte a ADN-ului detectat
va fi de la celulele sănătoase.
07:47
HoweverCu toate acestea, there will be a smallmic amountCantitate,
lessMai puțin than one percentla sută,
155
455834
3067
Totuşi, va fi o cantitate mică,
mai puţin de un procent,
07:50
that comesvine from the cancercancer cellscelulele.
156
458925
1732
care vine din celulele canceroase.
07:53
Then we use molecularmolecular biologybiologie methodsmetode
to be ablecapabil to enrichîmbogăţi this DNAADN-UL
157
461545
4206
Apoi folosim metode de biologie moleculară
pentru a îmbogăţi acest ADN
07:57
for areaszone of the genomegenomului whichcare are knowncunoscut
to be associatedasociate with cancercancer,
158
465775
4412
în zonele genomului despre
care ştim că sunt asociate cu cancerul,
08:02
basedbazat on the informationinformație
from the cancercancer genomicsgenomica projectsproiecte.
159
470211
2953
potrivit informaţiilor
din cercetările genomicii cancerului.
08:05
We're ablecapabil to then put this DNAADN-UL
into DNA-sequencingADN-ul-secventiere machinesmaşini
160
473664
3877
Apoi putem să punem acest ADN
în aparate de secvențiere
08:09
and are ablecapabil to digitizedigitiza the DNAADN-UL
into A'sAdrian, C'sC pe, T'sT pe and G'sG pe
161
477565
4690
şi putem să digitalizăm ADN-ul
în A, C, T şi G
08:14
and have this finalfinal readoutcitire.
162
482279
1598
şi să avem acest afişaj final.
08:16
UltimatelyÎn cele din urmă, we have informationinformație
of billionsmiliarde of lettersscrisori
163
484451
5990
În cele din urmă, avem informaţii formate
din miliarde de litere
08:22
that outputproducție from this runalerga.
164
490465
3010
care rezultă din această operațiune.
08:26
We then applyaplica statisticalstatistic
and computationalcomputațională methodsmetode
165
494635
3220
Apoi aplicăm metode
statistice şi informatice
08:29
to be ablecapabil to find
the smallmic signalsemnal that's presentprezent,
166
497879
2672
pentru a găsi cel mai mic semnal prezent
08:32
indicativeindicativă of the smallmic amountCantitate
of cancercancer DNAADN-UL in the bloodsânge.
167
500575
3656
ce indică o cantitate mică de ADN
canceros în sânge.
08:37
So does this actuallyde fapt work in patientspacienți?
168
505278
2425
Deci chiar funcţionează asta la pacienţi?
08:39
Well, because there's no way
of really predictingprezicerea right now
169
507727
3490
Păi, pentru că nu există
niciun mod de a prezice
08:43
whichcare patientspacienți will get cancercancer,
170
511241
1508
care pacienţi vor avea cancer,
08:44
we use the nextUrmător → bestCel mai bun populationpopulație:
171
512773
2057
folosim următoarea cea mai bună populaţie:
08:47
cancerscancere in remissionŞtergerea;
172
515441
1435
cancerul în remisiune;
08:49
specificallyspecific, lungplămân cancercancer.
173
517552
2422
mai specific, cancerul pulmonar.
Vestea tristă e că chiar şi cu cele mai
bune medicamente
08:52
The sadtrist factfapt is, even with the bestCel mai bun drugsdroguri
that we have todayastăzi,
174
520405
3309
pe care le avem azi,
majoritatea cancerelor revin.
08:55
mostcel mai lungplămân cancerscancere come back.
175
523738
2212
08:57
The keycheie, then, is to see
176
525974
1300
Cheia e să vedem
08:59
whetherdacă we're ablecapabil to detectdetecta
these recurrencesrecidivele of cancerscancere
177
527298
3651
dacă suntem capabili să detectăm
aceste recurențe ale cancerului
09:02
earliermai devreme than with standardstandard methodsmetode.
178
530973
1867
mai devreme decât metodelele standard.
09:05
We just finishedterminat a majormajor trialproces
179
533339
2377
Tocmai am terminat un studiu clinic major
09:07
with ProfessorProfesor universitar CharlesCharles SwantonSwanton
at UniversityUniversitatea CollegeColegiul LondonLondra,
180
535740
3747
cu profesorul Charles Swanton
de la University College London.
09:11
examiningexaminarea this.
181
539511
1166
09:12
Let me walkmers pe jos you throughprin
an exampleexemplu of one patientrabdator.
182
540701
2518
Permiteți-mi să vă spun cazul
unui pacient.
09:16
Here'sAici este an exampleexemplu of one patientrabdator
who undergoeseste supus surgeryinterventie chirurgicala
183
544766
2827
Acest pacient a suferit
o intervenţie chirurgicală
09:19
at time pointpunct zerozero,
184
547617
1168
la timpul zero,
09:20
and then undergoeseste supus chemotherapychimioterapie.
185
548809
2482
apoi e supus chemoterapiei.
09:23
Then the patientrabdator is undersub remissionŞtergerea.
186
551709
2485
Ulterior pacientul e în remisiune.
09:26
He is monitoredmonitorizate usingutilizând clinicalclinic examsexamene
and imagingimagistica methodsmetode.
187
554218
4609
E monitorizat folosind teste clinice
şi metode imagistice.
09:31
Around day 450, unfortunatelydin pacate,
the cancercancer comesvine back.
188
559149
4903
În jurul zilei 450, din păcate,
cancerul revine.
09:37
The questionîntrebare is:
Are we ablecapabil to catchcaptură this earliermai devreme?
189
565266
2485
Întrebarea e:
Putem să-l surprindem mai devreme?
09:39
DuringÎn timpul this wholeîntreg time,
we'vene-am been collectingcolectare bloodsânge seriallyserial
190
567775
3745
În tot acest timp,
am colectat sânge în serii
09:43
to be ablecapabil to measuremăsura
the amountCantitate of ctDNActDNA in the bloodsânge.
191
571544
3278
ca să putem măsura cantitatea
de ctADN din sânge.
09:47
So at the initialiniţială time pointpunct, as expectedașteptat,
192
575560
3297
Deci la punctul iniţial,
după cum ne aşteptam,
09:50
there's a highînalt levelnivel
of cancercancer DNAADN-UL in the bloodsânge.
193
578881
3698
se află un nivel înalt de ADN
canceros în sânge.
09:54
HoweverCu toate acestea, this goesmerge away to zerozero
in subsequentulterioare time pointspuncte
194
582603
3667
Totuşi, acesta se reduce la zero
09:58
and remainsrămășițe negligibleneglijabil
after subsequentulterioare pointspuncte.
195
586294
3457
şi rămâne ulterior la o valoare
neglijabilă.
10:02
HoweverCu toate acestea, around day 340, we see the risecreştere
of cancercancer DNAADN-UL in the bloodsânge,
196
590993
5273
Totuşi, în jurul zilei 340, vedem
creşterea ADN-ului canceros în sânge,
10:08
and eventuallyîn cele din urmă, it goesmerge up highersuperior
for dayszi 400 and 450.
197
596290
4565
şi în cele din urmă, creşte şi mai mult
între zilele 400 și 450.
10:13
Here'sAici este the keycheie, if you've missedratat it:
198
601415
2432
Iată cheia, în caz că aţi ratat-o:
10:15
At day 340, we see the risecreştere
in the cancercancer DNAADN-UL in the bloodsânge.
199
603871
4981
în ziua 340, putem vedea creşterea
ADN-ului canceros în sânge.
10:20
That meansmijloace we are catchingatractiv this cancercancer
over a hundredsută dayszi earliermai devreme
200
608876
4216
Asta înseamnă că surprindem acest cancer
cu peste 100 de zile mai devreme
10:25
than traditionaltradiţional methodsmetode.
201
613116
1477
decât metodele tradiţionale.
10:27
This is a hundredsută dayszi earliermai devreme
where we can give therapiesterapii,
202
615101
2813
Sunt 100 de zile
în care putem oferi terapii,
10:29
a hundredsută dayszi earliermai devreme
where we can do surgicalchirurgical interventionsintervenții,
203
617938
3319
100 de zile în care se pot face
intervenţii chirurgicale,
10:33
or even a hundredsută dayszi lessMai puțin
for the cancercancer to growcrește
204
621281
3033
sau chiar 100 de zile mai puțin
pentru cancer să crească
10:36
or a hundredsută dayszi lessMai puțin
for resistancerezistenţă to occuravea loc.
205
624338
3122
sau 100 de zile mai puţin
pentru ca rezistenţă să apară.
10:40
For some patientspacienți, this hundredsută dayszi
meansmijloace the mattermaterie of life and deathmoarte.
206
628682
4175
Pentru unii pacienţi, aceste 100 de zile
fac diferența între viaţă şi moarte.
10:45
We're really excitedexcitat
about this informationinformație.
207
633417
2323
Suntem foarte entuziasmaţi
de această descoperire.
10:48
Because of this assignmentmisiune,
we'vene-am doneTerminat additionalsuplimentare studiesstudiu now
208
636539
3097
Datorită acestei descoperiri
am început studii
şi pentru alte tipuri de cancer,
10:51
in other cancerscancere,
209
639660
1262
10:52
includinginclusiv breastsân cancercancer, lungplămân cancercancer
210
640946
3335
incluzând cancerul de sân, pulmonar
10:56
and ovarianovarian cancercancer,
211
644305
1221
şi cancerul ovarian,
10:58
and I can't wait to see how much earliermai devreme
we can find these cancerscancere.
212
646068
4350
şi de-abia astept să văd
cât de devreme le putem depista.
11:04
UltimatelyÎn cele din urmă, I have a dreamvis,
213
652354
1468
În cele din urmă, am un vis,
11:06
a dreamvis of two vialsflacoane of bloodsânge,
214
654394
2266
un vis a două fiole de sânge,
11:09
and that, in the futureviitor, as partparte of all
of our standardstandard physicalfizic examsexamene,
215
657536
3865
şi că în viitor, ca parte a tuturor
examenelor medicale standard,
11:13
we'llbine have two vialsflacoane of bloodsânge drawndesenat.
216
661425
1928
ni se vor recolta doua fiole de sânge.
11:15
And from these two vialsflacoane of bloodsânge
we will be ablecapabil to comparecomparaţie
217
663821
3342
Şi din aceste două fiole de sânge
vom fi capabili să comparăm
11:19
the DNAADN-UL from all knowncunoscut
signaturessemnături of cancercancer,
218
667187
3511
ADN-ul de la toate semnăturile
cunoscute ale cancerului
11:22
and hopefullyin speranta then detectdetecta cancerscancere
monthsluni to even yearsani earliermai devreme.
219
670722
3947
şi sper că vom depista cancerul
cu luni sau chiar ani mai devreme.
11:27
Even with the therapiesterapii we have currentlyîn prezent,
220
675359
2171
Chiar şi cu terapiile
pe care le avem acum,
11:29
this could mean that millionsmilioane
of livesvieți could be savedsalvate.
221
677554
2601
asta înseamnă că milioane
de vieţi pot fi salvate.
11:32
And if you addadăuga on to that
recentRecent advancementsprogresele in immunotherapyimunoterapie
222
680179
4171
Şi dacă adaugi acele
progrese recente în imunoterapie
11:36
and targetedvizate therapiesterapii,
223
684374
1292
şi în terapiile ţintă,
11:37
the endSfârşit of cancercancer is in sightvedere.
224
685690
2172
sfârşitul cancerului e la orizont.
11:40
The nextUrmător → time you hearauzi the wordcuvânt "cancercancer,"
225
688934
2157
Data viitoare când auziți
cuvântul „cancer,"
11:43
I want you to addadăuga to the emotionsemoții: hopesperanţă.
226
691115
2426
vreau să adăugați la acele emoţii
cuvântul speranţă.
11:46
HoldŢineţi on.
227
694303
1158
Rezistaţi.
11:48
CancerCancer researcherscercetători all around the worldlume
are workinglucru feverishlyfebril
228
696342
3573
Cercetătorii cancerului din întreaga lume
lucrează din greu
11:51
to beatbate this diseaseboală,
229
699939
1156
ca să înfrângă această boală,
11:53
and tremendousextraordinar progressprogres is beingfiind madefăcut.
230
701119
2030
şi progrese uimitoare au fost făcute.
11:55
This is the beginningînceput of the endSfârşit.
231
703956
1968
Acesta e începutul sfârşitului.
11:58
We will wina castiga the warrăzboi on cancercancer.
232
706380
2129
Vom câştiga războiul împotriva cancerului.
12:00
And to me, this is amazinguimitor newsștiri.
233
708861
1864
Și pentru mine acestea
sunt niște veşti extraordinare.
12:03
Thank you.
234
711193
1167
Mulţumesc.
12:04
(ApplauseAplauze)
235
712384
4521
(Aplauze)
Translated by Ioana Bold
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com