ABOUT THE SPEAKER
Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com
TED2017

Jimmy Lin: A simple new blood test that can catch cancer early

Джиммі Лін: Простий аналіз крові, що виявляє рак на ранніх стадіях

Filmed:
1,471,238 views

Джиммі Лін розробляє технології для виявлення раку на місяці або роки раніше, ніж стандартні методи. Він розказує про прорив у технології, яка шукає незначні ознаки наявності раку за допомогою простого аналізу крові, який діагностує повернення деяких форм хвороби на сто днів раніше, ніж традиційні методи. Це може бути променем надії у боротьбі, де раннє виявлення раку все докорінно міняє.
- Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
CancerРак.
0
1753
1167
Рак.
00:15
ManyБагато of us have lostзагублений familyсім'я,
friendsдрузі or lovedлюбив onesті, хто
1
3301
3065
Багато з нас втратили
сім'ю, друзів або коханих
00:18
to this horribleжахливо diseaseхвороба.
2
6390
1680
через цю жахливу хворобу.
00:20
I know there are some of you
in the audienceаудиторія
3
8094
2096
Знаю, що сьогодні в залі
є люди,
00:22
who are cancerрак survivorsвижили,
4
10214
1241
які вже побороли рак
00:23
or who are fightingбійки cancerрак at this momentмомент.
5
11479
2155
або ж зараз боряться
з ним.
00:25
My heartсерце goesйде out to you.
6
13658
1991
Я щиро вам співчуваю.
00:27
While this wordслово oftenчасто conjuresвикликає up
emotionsемоції of sadnessсмуток and angerгнів and fearстрах,
7
15673
5274
Хоча слово "рак" часто викликає
сум, гнів або страх,
00:32
I bringпринести you good newsновини
from the frontфронт linesлінії of cancerрак researchдослідження.
8
20971
3514
у мене є гарна новина для вас
з останніх досліджень раку.
00:36
The factфакт is, we are startingпочинаючи to winвиграти
the warвійна on cancerрак.
9
24509
3860
Справа в тому, що ми починаємо
перемагати у війні проти раку.
00:41
In factфакт, we lieбрешуть at the intersectionперетин
10
29318
1703
Сьогодні ми знаходимось на перетині
00:43
of the threeтри of the mostнайбільше excitingхвилююче
developmentsподії withinв межах cancerрак researchдослідження.
11
31045
4189
трьох найвиначніших винаходів
для боротьби проти раку.
00:47
The first is cancerрак genomicsгеноміка.
12
35258
2285
Перший - геноміка раку.
00:49
The genomeгеном is a compositionкомпозиція
13
37567
2025
Геном - це набір
00:51
of all the geneticгенетичний informationінформація
encodedзакодовано by DNAДНК
14
39616
2936
усієї генетичної інформації,
закодованої у ДНК
00:54
in an organismорганізм.
15
42576
1367
в організмі.
00:55
In cancersрак, changesзміни
in the DNAДНК calledназивається mutationsмутації
16
43967
2841
Саме зміни в ДНК ракових клітин,
які називаться мутації,
00:58
are what driveїхати these cancersрак
to go out of controlКОНТРОЛЬ.
17
46832
2802
виводять ці клітини
з-під контролю.
01:02
Around 10 yearsроків agoтому назад,
I was partчастина of the teamкоманда at JohnsДжонс HopkinsХопкінс
18
50070
3292
Близько 10 років тому я працював у команді
в університеті Дж. Гопкінса,
01:05
that first mappedзіставлено
the mutationsмутації of cancersрак.
19
53386
2598
яка вперше зобразила
мутації ракових клітин.
01:08
We did this first for colorectalколоректального,
20
56008
2186
Спершу дослідили клітини
раку товстої кишки,
01:10
breastгруди, pancreaticпідшлункової залози and brainмозок cancersрак.
21
58218
2526
раку грудей, підшлункової залози
і мозку.
01:13
And sinceз then, there have been
over 90 projectsпроекти in 70 countriesкраїн
22
61164
3512
З того часу розпочали
більше 90 проектів у 70 країнах
01:16
all over the worldсвіт,
23
64700
1590
по всьому світу,
01:18
workingпрацює to understandзрозуміти
the geneticгенетичний basisоснови of these diseasesхвороби.
24
66314
3375
щоб зрозуміти генетичну основу
цієї недуги.
01:21
TodayСьогодні, tensдесятки of thousandsтисячі
of cancersрак are understoodзрозуміла
25
69713
3054
На сьогодні десятки тисяч видів раку
01:24
down to exquisiteВишуканий molecularмолекулярна detailдетально.
26
72791
2295
вивчили дуже детально на
молекулярному рівні.
01:28
The secondдругий revolutionреволюція
is precisionточність medicineмедицина,
27
76200
2302
Друга революція - це
точна медицина
01:30
alsoтакож knownвідомий as "personalizedперсоналізовані medicineмедицина."
28
78526
2404
або "персоналізована медицина".
01:32
InsteadЗамість цього of one-size-fits-allодин розмір підходить всім methodsметоди
to be ableздатний to treatлікувати cancersрак,
29
80954
3577
Замість універсального методу
для лікування будь-якого раку
01:36
there is a wholeцілий newновий classклас of drugsнаркотики
that are ableздатний to targetціль cancersрак
30
84555
3655
тепер маємо цілий новий клас ліків,
призначених для конкретного виду раку,
01:40
basedна основі on theirїх uniqueунікальний geneticгенетичний profileпрофіль.
31
88234
2207
що базується на його унікальному
геномі.
01:42
TodayСьогодні, there are a hostхост
of these tailor-madeспеціально зробив drugsнаркотики,
32
90917
2930
Сьогодні є безліч спеціально розроблених
ліків,
01:45
calledназивається targetedцілеспрямований therapiesтерапії,
33
93871
1330
вони ж - цільова терапія,
01:47
availableдоступний to physiciansлікарі even todayсьогодні
34
95225
2183
яку сімейні лікарі використовують
01:49
to be ableздатний to personalizeперсоналізувати
theirїх therapyтерапія for theirїх patientsпацієнти,
35
97432
3263
навіть сьогодні, щоб підібрати лікування
для конкретного пацієнта,
01:52
and manyбагато хто othersінші are in developmentрозвиток.
36
100719
1926
і ще багато ліків у розробці.
01:55
The thirdтретій excitingхвилююче revolutionреволюція
is immunotherapyімунотерапія,
37
103296
3298
Третя неймовірна революція - це
імунотерапія,
01:58
and this is really excitingхвилююче.
38
106618
1776
і це справді неймовірно.
02:01
ScientistsВчені have been ableздатний
to leverageважелі впливу the immuneімунний systemсистема
39
109045
2710
Науковці навчилися зміцнювати
імунну систему
02:03
in the fightбій againstпроти cancerрак.
40
111779
1495
для боротьби проти раку.
02:05
For exampleприклад, there have been waysшляхи
where we find the off switchesперемикачі of cancerрак,
41
113832
4196
Наприклад, можна "вимкнути" рак,
02:10
and newновий drugsнаркотики have been ableздатний
to turnповорот the immuneімунний systemсистема back on,
42
118052
3444
а нові ліки можуть "вмикати"
імунну систему,
02:13
to be ableздатний to fightбій cancerрак.
43
121520
1588
щоб протистояти раку.
02:15
In additionКрім того, there are waysшляхи
where you can take away immuneімунний cellsклітини
44
123132
4091
Більше того, можна забрати
імунні клітини
02:19
from the bodyтіло,
45
127247
1160
з організму,
02:20
trainпоїзд them, engineerінженер them
and put them back into the bodyтіло
46
128431
3087
тренувати їх, розвинути їх і повернути
назад в організм,
02:23
to fightбій cancerрак.
47
131542
1377
щоб побороти рак.
02:24
AlmostМайже soundsзвуки like
scienceнаука fictionвигадка, doesn't it?
48
132943
2678
Звучить ніби наукова фантастика, правда?
02:28
While I was a researcherдослідник
at the NationalНаціональний CancerРак InstituteІнститут,
49
136090
3016
Коли я був дослідником у Національному
інституті раку,
02:31
I had the privilegeпривілей of workingпрацює
with some of the pioneersпіонерами of this fieldполе
50
139130
3455
я мав честь працювати з деякими
першовідкривачами в цій сфері
02:34
and watchedспостерігав the developmentрозвиток firsthandз перших рук.
51
142609
2246
і бачити їхні досягнення на власні очі.
02:36
It's been prettyкрасиво amazingдивовижний.
52
144879
1443
І це справді надзвичайно.
02:38
TodayСьогодні, over 600 clinicalклінічний trialsвипробування are openВІДЧИНЕНО,
53
146346
3005
Сьогодні проводять більше
600 клінічних випробувань,
02:41
activelyактивно recruitingрекрутинг patientsпацієнти
to exploreдосліджувати all aspectsаспекти in immunotherapyімунотерапія.
54
149375
4185
і всюди потрібні пацієнти для вивчення
всіх аспектів імунотерапії.
02:46
While these threeтри excitingхвилююче
revolutionsреволюції are ongoingтриває,
55
154664
3061
Попри те, що ці три захоплюючі
революції тривають,
02:49
unfortunatelyна жаль, this is only the beginningпочаток,
56
157749
2024
на жаль, це лише початок,
02:51
and there are still manyбагато хто, manyбагато хто challengesвиклики.
57
159797
3211
і попереду ще багато, багато перешкод.
02:55
Let me illustrateілюструємо with a patientпацієнт.
58
163032
1749
Я покажу вам на прикладі пацієнта.
02:58
Here is a patientпацієнт
with a skinшкіра cancerрак calledназивається melanomaМеланома.
59
166201
2911
Ось пацієнт, в якого рак шкіри,
тобто меланома.
03:01
It's horribleжахливо; the cancerрак
has goneпішов everywhereскрізь.
60
169136
3047
Це жахливо, рак тепер повсюди.
03:05
HoweverОднак, scientistsвчені were ableздатний
to mapкарта the mutationsмутації of this cancerрак
61
173206
3720
Проте, науковцям вдалося вивчити
мутації цього раку
03:08
and give a specificконкретний treatmentлікування
that targetsцілі one of the mutationsмутації.
62
176950
4056
і призначити спеціальне лікування,
націлене на одну з мутацій.
03:13
And the resultрезультат is almostмайже miraculousчудодійний.
63
181950
2453
На перший погляд, результат
просто дивовижний.
03:16
TumorsПухлини almostмайже seemздається to meltрозтопити away.
64
184427
2446
Здається, пухлини майже зникли.
03:19
UnfortunatelyНа жаль, this is not
the endкінець of the storyісторія.
65
187910
2512
На жаль, це не кінець історії.
03:23
A fewмало хто monthsмісяці laterпізніше, this pictureкартина is takenвзятий.
66
191077
2479
Це фото зробили кілька місяців потому.
03:26
The tumorпухлина has come back.
67
194157
1487
Пухлина повернулася.
03:28
The questionпитання is: Why?
68
196627
1580
Питання - чому?
03:30
The answerвідповісти is tumorпухлина heterogeneityнеоднорідності.
69
198892
2432
Відповідь - гетерогенність пухлини.
03:34
Let me explainпояснити.
70
202107
1249
Дозвольте, поясню.
03:37
Even a cancerрак as smallмаленький
as one centimeterсантиметр in diameterдіаметр
71
205124
3488
Навіть такий малий рак, 1 см в діаметрі,
03:40
harborsгавані over a hundredсто millionмільйон
differentінший cellsклітини.
72
208636
2693
приховує більше ста мільйонів
різних клітин.
03:43
While geneticallyгенетично similarподібний,
73
211848
1881
Хоча вони генетично схожі,
03:45
there are smallмаленький differencesвідмінності
in these differentінший cancersрак
74
213753
2709
між цими різними раками
є незначні відмінності,
03:48
that make them differentlyінакше proneсхильний
to differentінший drugsнаркотики.
75
216486
2857
через що вони по-різному реагують
на різні ліки.
03:51
So even if you have a drugнаркотик
that's highlyвисоко effectiveефективний,
76
219367
2428
Тож, навіть якщо у вас
дуже ефективні ліки,
03:53
that killsвбиває almostмайже all the cellsклітини,
77
221819
1735
що вбивають майже всі клітини,
03:55
there is a chanceшанс
that there's a smallмаленький populationнаселення
78
223578
3190
є можливість, що незначна кількість клітин
03:58
that's resistantстійкий to the drugнаркотик.
79
226792
1774
не піддається лікам.
04:00
This ultimatelyв кінцевому підсумку is the populationнаселення
80
228590
2022
Зрештою, це і є клітини,
04:02
that comesприходить back,
81
230636
1164
які повертаються
04:03
and takes over the patientпацієнт.
82
231824
1318
і знову атакують пацієнта.
04:05
So then the questionпитання is:
What do we do with this informationінформація?
83
233887
2859
Тому ось яке питання:
що нам робити з цими знаннями?
04:08
Well, the keyключ, then,
84
236770
1262
Що ж, головне, очевидно,
04:10
is to applyзастосовувати all these excitingхвилююче
advancementsпрогрес in cancerрак therapyтерапія earlierраніше,
85
238056
4870
застосувати усі ці досягнення в
раковій терапії раніше,
04:14
as soonскоро as we can,
86
242950
1222
якомога швидше,
04:16
before these resistanceопір clonesклонів emergeз'являються.
87
244196
2339
до того, як з'являться їхні стійкі клони.
04:19
The keyключ to cancerрак and curingлікування cancerрак
is earlyрано detectionвиявлення.
88
247230
4359
Ключ до раку і лікування раку полягає
у ранньому виявленні.
04:24
And we intuitivelyінтуїтивно know this.
89
252439
1669
Десь інтуїтивно ми це знаємо.
04:26
FindingПошук cancerрак earlyрано
resultsрезультати in better outcomesнаслідки,
90
254132
3086
Діагностування раку на ранніх стадіях
дає кращі результати,
04:29
and the numbersномери showпоказати this as well.
91
257242
2046
і статистика це підтверджує.
04:31
For exampleприклад, in ovarianяєчників cancerрак,
if you detectвиявити cancerрак in stageетап fourчотири,
92
259312
4243
Наприклад, якщо виявити рак яєчників
на четвертій стадії,
04:35
only 17 percentвідсоток of the womenжінки
surviveвижити at fiveп'ять yearsроків.
93
263579
3129
лише 17% жінок проживуть 5 років.
04:39
HoweverОднак, if you are ableздатний to detectвиявити
this cancerрак as earlyрано as stageетап one,
94
267268
4428
Але якщо діагностувати цей рак ще
на першій стадії,
04:43
over 92 percentвідсоток of womenжінки will surviveвижити.
95
271720
2692
більше 92% жінок житимуть.
04:46
But the sadсумний factфакт is, only 15 percentвідсоток
of womenжінки are detectedвиявлено at stageетап one,
96
274925
4803
Як не сумно, та тільки у 15% жінок
знаходять рак на першій стадії,
04:51
whereasв той час як the vastвеличезний majorityбільшість, 70 percentвідсоток,
are detectedвиявлено in stagesетапи threeтри and fourчотири.
97
279752
5572
натомість у більшості, тобто 70%,
це на третій або четвертій стадії.
04:57
We desperatelyвідчайдушно need
better detectionвиявлення mechanismsмеханізми for cancersрак.
98
285348
4181
Нам критично потрібні кращі механізми
діагностування раку.
05:02
The currentструм bestнайкраще waysшляхи to screenекран cancerрак
fallпадати into one of threeтри categoriesкатегорій.
99
290053
4278
Найкращі сучасні методи виявлення раку
діляться на три категорії.
05:06
First is medicalмедичний proceduresпроцедури,
100
294355
2175
Перші - це медичні процедури,
05:08
whichкотрий is like colonoscopyКолоноскопія
for colonтовстої кишки cancerрак.
101
296554
2908
як наприклад, колоноскопія для
товстої кишки.
05:11
SecondДругий is proteinбілок biomarkersБіомаркери,
like PSAУРП for prostateпростата cancerрак.
102
299486
4616
Наступна група - біомаркери білка,
наприклад, антиген раку простати.
05:16
Or thirdтретій, imagingImaging techniquesтехніки,
103
304126
2912
І третя - методи візуалізації,
05:19
suchтакий as mammographyмамографії for breastгруди cancerрак.
104
307062
2363
такі як мамографія при раку грудей.
05:22
MedicalМедичні proceduresпроцедури are the goldзолото standardстандарт;
105
310419
2426
Медичні процедури - це золотий стандарт,
05:24
howeverоднак, they are highlyвисоко invasiveІнвазивні
106
312869
2096
проте, вони дуже агресивні
05:26
and requireвимагати a largeвеликий
infrastructureінфраструктура to implementреалізувати.
107
314989
2805
і вимагають великої інфраструктури.
05:30
ProteinБілка markersмаркери, while effectiveефективний
in some populationsпопуляції,
108
318682
3204
Біомаркери білка, нібито ефективні
для деяких клітин,
05:33
are not very specificконкретний
in some circumstancesобставини,
109
321910
2489
не дуже точно працюють за
певних обставин, тому дають
05:36
resultingв результаті in highвисокий numbersномери
of falseпомилковий positivesпозитивні,
110
324423
2583
велику кількість помилкових
позитивних результатів,
05:39
whichкотрий then resultsрезультати in unnecessaryнепотрібний work-upsРобота з іншими класами
and unnecessaryнепотрібний proceduresпроцедури.
111
327030
5205
які призводять до непотрібних
оглядів і процедур.
05:45
ImagingТомографія methodsметоди,
while usefulкорисний in some populationsпопуляції,
112
333322
2964
Методи візуалізації, теж корисні
при певних клітинах,
05:48
exposeпіддавати patientsпацієнти to harmfulшкідливий radiationвипромінювання.
113
336961
2897
піддають пацієнта шкідливій
радіації.
05:51
In additionКрім того, it is not applicableзастосовні
to all patientsпацієнти.
114
339882
2614
До того ж, його не можна застосовувати
для всіх.
05:54
For exampleприклад, mammographyмамографії has problemsпроблеми
in womenжінки with denseщільний breastsгруди.
115
342520
4043
Наприклад, мамографія неефективна
при ущільненій молочній залозі.
05:59
So what we need is a methodметод
that is noninvasiveнеінвазивний,
116
347036
3394
Тож нам потрібен неагресивний метод,
06:02
that is lightсвітло in infrastructureінфраструктура,
117
350454
1767
без вимог значної інфраструктури,
06:04
that is highlyвисоко specificконкретний,
118
352245
1263
дуже точний,
06:06
that alsoтакож does not have falseпомилковий positivesпозитивні,
119
354148
3221
який також не дає фальшивих
позитивних результатів,
06:09
does not use any radiationвипромінювання
120
357393
1966
не використовує радіації
06:11
and is applicableзастосовні to largeвеликий populationsпопуляції.
121
359383
2931
і націлений на різні види клітин.
06:14
Even more importantlyголовне,
122
362338
1174
Та ще важливіше,
06:15
we need a methodметод
to be ableздатний to detectвиявити cancersрак
123
363536
2196
що нам потрібен метод,
який би виявляв рак
06:17
before they're 100 millionмільйон cellsклітини in sizeрозмір.
124
365756
2692
до того, як він виросте до
100 мільйонів клітин.
06:21
Does suchтакий a technologyтехнологія existіснувати?
125
369060
1565
Така технологія існує?
06:23
Well, I wouldn'tне буде be up here
givingдавати a talk if it didn't.
126
371008
2921
Що ж, якщо ні, то я б тут не стояв.
06:26
I'm excitedсхвильований to tell you about
this latestостанній technologyтехнологія we'veми маємо developedрозроблений.
127
374902
3471
Я надзвичайно щасливий розказати вам
про нашу останню технологію.
06:31
CentralЦентральний to our technologyтехнологія
is a simpleпростий bloodкров testтест.
128
379215
2702
В її основі - простий аналіз крові.
06:34
The bloodкров circulatoryкровообігу systemсистема,
while seeminglyздавалося б mundaneмирський,
129
382382
3730
Кровоносна система, на перший погляд
банальна,
06:38
is essentialістотне for you to surviveвижити,
130
386136
2330
дуже важлива для життя,
06:40
providingзабезпечення oxygenкисень
and nutrientsпоживні речовини to your cellsклітини,
131
388490
2505
вона доносить кисень і поживні
речовини до клітин
06:43
and removingвидалення wasteвідходи and carbonвуглець dioxideдіоксид.
132
391019
2605
і виводить продукти життєдіяльності
і вуглекислий газ.
06:45
Here'sОсь a keyключ biologicalбіологічний insightв поле зору:
133
393648
1853
Ось ключова ідея біології:
06:48
CancerРак cellsклітини growрости and dieвмирати
fasterшвидше than normalнормальний cellsклітини,
134
396420
3083
ракові клітини ростуть та помирають
швидше, ніж звичайні,
06:51
and when they dieвмирати,
135
399527
1196
і коли вони помирають,
06:52
DNAДНК is shedсарай into the bloodкров systemсистема.
136
400747
2721
ДНК потрапляє в кровоносну
систему.
06:55
SinceПочинаючи з we know the signaturesпідписи
of these cancerрак cellsклітини
137
403492
2770
Оскільки ми знаємо ознаки
цих ракових клітин
06:58
from all the differentінший cancerрак
genomeгеном sequencingпослідовність projectsпроекти,
138
406286
2704
з різних проектів секвенування
генома раку,
07:01
we can look for those signalsсигнали in the bloodкров
139
409014
2041
ми можемо пошукати ці сигнали в крові,
07:03
to be ableздатний to detectвиявити these cancersрак earlyрано.
140
411079
2172
щоб виявити рак максимально рано.
07:06
So insteadзамість цього of waitingочікування for cancersрак
to be largeвеликий enoughдостатньо to causeпричина symptomsсимптоми,
141
414409
3799
Тож, замість чекати, коли рак виросте
настільки, щоб проявились симптоми,
07:10
or for them to be denseщільний enoughдостатньо
to showпоказати up on imagingImaging,
142
418232
2899
або коли вони будуть досить великі,
щоб побачити на знімках,
07:13
or for them to be prominentвидатний enoughдостатньо
143
421155
2442
чи досить помітні,
07:15
for you to be ableздатний to visualizeвізуалізувати
on medicalмедичний proceduresпроцедури,
144
423621
3240
щоб побачити на медичному огляді,
07:18
we can startпочати looking for cancersрак
while they are relativelyвідносно prettyкрасиво smallмаленький,
145
426885
3992
тепер ми можемо шукати рак,
поки він відносно невеликий,
07:22
by looking for these smallмаленький amountsсуми
of DNAДНК in the bloodкров.
146
430901
3604
і шукати цю незначну кількість
ДНК в крові.
07:27
So let me tell you how we do this.
147
435815
1675
Дозвольте розказати детальніше.
07:29
First, like I said, we startпочати off
with a simpleпростий bloodкров testтест --
148
437514
2864
По-перше, як я вже казав, починаємо
з простого аналізу крові:
07:32
no radiationвипромінювання, no complicatedускладнений equipmentобладнання --
149
440402
2575
жодної радіації, складного облданання,
07:35
a simpleпростий bloodкров testтест.
150
443001
1466
лише простий аналіз крові.
07:36
Then the bloodкров is shippedвідправлені to us,
151
444491
1536
Нам привозять зразок крові,
07:38
and what we do
is extractекстракт the DNAДНК out of it.
152
446051
2389
і ми витягуємо з неї ДНК.
07:41
While your bodyтіло is mostlyв основному healthyздоровий cellsклітини,
153
449110
2396
Огранізм переважно містить
здорові клітини,
07:43
mostнайбільше of the DNAДНК that's detectedвиявлено
will be from healthyздоровий cellsклітини.
154
451530
3646
тому більшість знайденого ДНК -
від здорових клітин.
07:47
HoweverОднак, there will be a smallмаленький amountсума,
lessменше than one percentвідсоток,
155
455834
3067
Все ж, незначна кількість,
менше 1%,
07:50
that comesприходить from the cancerрак cellsклітини.
156
458925
1732
буде від ракових клітин.
07:53
Then we use molecularмолекулярна biologyбіологія methodsметоди
to be ableздатний to enrichзбагатити this DNAДНК
157
461545
4206
Тоді використовуємо методи молекулярної
біології, щоб збільшити ці ДНК
07:57
for areasрайони of the genomeгеном whichкотрий are knownвідомий
to be associatedасоційований with cancerрак,
158
465775
4412
для ділянок генома, які пов'язані з раком,
08:02
basedна основі on the informationінформація
from the cancerрак genomicsгеноміка projectsпроекти.
159
470211
2953
на основі інформації з проектів
генома раку.
08:05
We're ableздатний to then put this DNAДНК
into DNA-sequencingСеквенування ДНК machinesмашини
160
473664
3877
Тепер ми можемо покласти ДНК
у машину для секвенування ДНК,
08:09
and are ableздатний to digitizeоцифровувати the DNAДНК
into A'sА, C'sСі, T'sT. and G'sG в
161
477565
4690
поділити ДНК на нуклеотидні основи
A, C, T, і G
08:14
and have this finalфінал readoutзчитування.
162
482279
1598
і отримати фінальний звіт.
08:16
UltimatelyВ кінцевому рахунку, we have informationінформація
of billionsмільярди of lettersлисти
163
484451
5990
Тепер ми маємо інформацію про
мільйони літер,
08:22
that outputвихід from this runбіжи.
164
490465
3010
які виходять з цього аналізу.
08:26
We then applyзастосовувати statisticalстатистичний
and computationalобчислювальна methodsметоди
165
494635
3220
Тоді ми застосовуємо статистичні
й обчислювальні методи,
08:29
to be ableздатний to find
the smallмаленький signalсигнал that's presentприсутній,
166
497879
2672
щоб знайти невеликий сигнал,
08:32
indicativeвказує of the smallмаленький amountсума
of cancerрак DNAДНК in the bloodкров.
167
500575
3656
який свідчить про невелику кількість
раку ДНК в крові.
08:37
So does this actuallyнасправді work in patientsпацієнти?
168
505278
2425
То ж чи працює цей метод?
08:39
Well, because there's no way
of really predictingпрогнозування right now
169
507727
3490
Оскільки насправді немає способу
передбачити зараз,
08:43
whichкотрий patientsпацієнти will get cancerрак,
170
511241
1508
які пацієнти матимуть рак,
08:44
we use the nextдалі bestнайкраще populationнаселення:
171
512773
2057
ми використовуємо наступну
групу клітин:
08:47
cancersрак in remissionРемісія;
172
515441
1435
рак у ремісії,
08:49
specificallyконкретно, lungлегеня cancerрак.
173
517552
2422
особливо, рак легень.
08:52
The sadсумний factфакт is, even with the bestнайкраще drugsнаркотики
that we have todayсьогодні,
174
520405
3309
На жаль, навіть з найкращими ліками,
які є сьогодні,
08:55
mostнайбільше lungлегеня cancersрак come back.
175
523738
2212
переважно рак легень повертається.
08:57
The keyключ, then, is to see
176
525974
1300
Головна ідея - побачити,
08:59
whetherчи то we're ableздатний to detectвиявити
these recurrencesрецидиви of cancersрак
177
527298
3651
чи ми можемо виявляти повернення
раку
09:02
earlierраніше than with standardстандарт methodsметоди.
178
530973
1867
раніше, ніж при стандартних методах.
09:05
We just finishedзакінчив a majorмажор trialпробний
179
533339
2377
Ми нещодавно закінчили
головне дослідження
09:07
with ProfessorПрофесор CharlesЧарльз SwantonSwanton
at UniversityУніверситет CollegeКоледж LondonЛондон,
180
535740
3747
з професором Чарльзом Свентоном
при Університетському коледжі Лондона,
09:11
examiningВивчаючи this.
181
539511
1166
вивчаючи це питання.
09:12
Let me walkходити you throughчерез
an exampleприклад of one patientпацієнт.
182
540701
2518
Я покажу вам приклад одного пацієнта.
09:16
Here'sОсь an exampleприклад of one patientпацієнт
who undergoesзазнає surgeryхірургія
183
544766
2827
Ось пацієнт, якому роблять операцію
09:19
at time pointточка zeroнуль,
184
547617
1168
в нульовий момент часу,
09:20
and then undergoesзазнає chemotherapyхіміотерапія.
185
548809
2482
а тоді він проходить хіміотерапію.
09:23
Then the patientпацієнт is underпід remissionРемісія.
186
551709
2485
Потім у пацієнта ремісія.
09:26
He is monitoredмоніторинг usingвикористовуючи clinicalклінічний examsіспити
and imagingImaging methodsметоди.
187
554218
4609
Його перевіряють за допомогою
медичних оглядів та методів візуалізації.
09:31
Around day 450, unfortunatelyна жаль,
the cancerрак comesприходить back.
188
559149
4903
Десь на 450-ий день, на жаль,
рак повертається.
09:37
The questionпитання is:
Are we ableздатний to catchвиловити this earlierраніше?
189
565266
2485
Питання:
чи ми можемо бачити це раніше?
09:39
DuringПід час this wholeцілий time,
we'veми маємо been collectingзбирати bloodкров seriallyсерійно
190
567775
3745
Увесь цей час ми періодично брали
кров на аналіз,
09:43
to be ableздатний to measureміра
the amountсума of ctDNActDNA in the bloodкров.
191
571544
3278
щоб вимірювати кількість
ДНК ракових клітин.
09:47
So at the initialпочатковий time pointточка, as expectedочікуваний,
192
575560
3297
Тож на початку, як і очікувалось,
09:50
there's a highвисокий levelрівень
of cancerрак DNAДНК in the bloodкров.
193
578881
3698
був високий вміст ДНК раку в крові.
09:54
HoweverОднак, this goesйде away to zeroнуль
in subsequentНаступні time pointsокуляри
194
582603
3667
Та далі він зійшов до нуля
09:58
and remainsзалишається negligibleнезначна
after subsequentНаступні pointsокуляри.
195
586294
3457
і залишався незначним деякий час.
10:02
HoweverОднак, around day 340, we see the riseпідніматися
of cancerрак DNAДНК in the bloodкров,
196
590993
5273
Проте біля 340-го дня ми побачили
збільшення ДНК раку крові,
10:08
and eventuallyврешті-решт, it goesйде up higherвище
for daysдні 400 and 450.
197
596290
4565
і далі він піднімався від 400-го
до 450-го дня.
10:13
Here'sОсь the keyключ, if you've missedпропустив it:
198
601415
2432
Ось ключ, якщо ви пропустили:
10:15
At day 340, we see the riseпідніматися
in the cancerрак DNAДНК in the bloodкров.
199
603871
4981
на 340-ий день ми бачимо збільшення
ДНК раку в крові.
10:20
That meansзасоби we are catchingловити this cancerрак
over a hundredсто daysдні earlierраніше
200
608876
4216
Тобто ми ловимо рак більше, ніж
на сто днів раніше,
10:25
than traditionalтрадиційний methodsметоди.
201
613116
1477
ніж традиційні методи.
10:27
This is a hundredсто daysдні earlierраніше
where we can give therapiesтерапії,
202
615101
2813
За ці сто днів ми б могли проводити
лікування,
10:29
a hundredсто daysдні earlierраніше
where we can do surgicalхірургічне interventionsвтручання,
203
617938
3319
за ці сто днів ми можемо зробити
операції,
10:33
or even a hundredсто daysдні lessменше
for the cancerрак to growрости
204
621281
3033
на сто днів менше буде рости рак,
10:36
or a hundredсто daysдні lessменше
for resistanceопір to occurвиникати.
205
624338
3122
на сто днів менше, щоб з'явився опір.
10:40
For some patientsпацієнти, this hundredсто daysдні
meansзасоби the matterматерія of life and deathсмерть.
206
628682
4175
Для деяких пацієнтів ці сто днів - це
питання життя або смерті.
10:45
We're really excitedсхвильований
about this informationінформація.
207
633417
2323
Ми надзвичайно радіємо такій інформації.
10:48
Because of this assignmentприсвоєння,
we'veми маємо doneзроблено additionalДодаткові studiesнавчання now
208
636539
3097
Завдяки цим результатам ми провели
додаткові дослідження
10:51
in other cancersрак,
209
639660
1262
інших видів раку,
10:52
includingв тому числі breastгруди cancerрак, lungлегеня cancerрак
210
640946
3335
зокрема, раку грудей, легень
10:56
and ovarianяєчників cancerрак,
211
644305
1221
і раку яєчників.
10:58
and I can't wait to see how much earlierраніше
we can find these cancersрак.
212
646068
4350
Я не можу дочекатися, щоб побачити,
наскільки раніше ми зможемо виявляти їх.
11:04
UltimatelyВ кінцевому рахунку, I have a dreamмрія,
213
652354
1468
Зрештою, у мене є мрія,
11:06
a dreamмрія of two vialsфлаконів of bloodкров,
214
654394
2266
мрія про дві пробірки зразків крові.
11:09
and that, in the futureмайбутнє, as partчастина of all
of our standardстандарт physicalфізичний examsіспити,
215
657536
3865
і що в майбутньому, як частина всіх
стандартних медичних оглядів,
11:13
we'llдобре have two vialsфлаконів of bloodкров drawnнамальований.
216
661425
1928
будуть дві пробірки зразків крові.
11:15
And from these two vialsфлаконів of bloodкров
we will be ableздатний to compareпорівняти
217
663821
3342
І з цими двома пробірками
ми зможемо порівняти
11:19
the DNAДНК from all knownвідомий
signaturesпідписи of cancerрак,
218
667187
3511
ДНК усіх відомих ознак раку,
11:22
and hopefullyсподіваюся, що then detectвиявити cancersрак
monthsмісяці to even yearsроків earlierраніше.
219
670722
3947
і, надіюсь, виявляти рак на місяці
чи навіть роки раніше.
11:27
Even with the therapiesтерапії we have currentlyв даний час,
220
675359
2171
Навіть при сучасних методах
лікування
11:29
this could mean that millionsмільйони
of livesживе could be savedзбережено.
221
677554
2601
ми б врятували мільйони життів.
11:32
And if you addдодати on to that
recentостаннім часом advancementsпрогрес in immunotherapyімунотерапія
222
680179
4171
Якщо ви приєднаєтесь до нещодавніх
досягнень в імунотерапії
11:36
and targetedцілеспрямований therapiesтерапії,
223
684374
1292
та цільовй терапії,
11:37
the endкінець of cancerрак is in sightвидовище.
224
685690
2172
кінець раку з\явиться на горизонті.
11:40
The nextдалі time you hearпочуй the wordслово "cancerрак,"
225
688934
2157
Наступного разу, як ви почуєте слово
"рак",
11:43
I want you to addдодати to the emotionsемоції: hopeнадія.
226
691115
2426
додайте емоції: надію.
11:46
HoldУтримання on.
227
694303
1158
Тримайтесь.
11:48
CancerРак researchersдослідники all around the worldсвіт
are workingпрацює feverishlyгарячково
228
696342
3573
Дослідники раку по всьому світу
гарячково працюють,
11:51
to beatбити this diseaseхвороба,
229
699939
1156
щоб викорінити його,
11:53
and tremendousвеличезний progressпрогрес is beingбуття madeзроблений.
230
701119
2030
і досягають приголомшливого прогресу.
11:55
This is the beginningпочаток of the endкінець.
231
703956
1968
Це початок кінця.
11:58
We will winвиграти the warвійна on cancerрак.
232
706380
2129
Ми переможемо війну з раком.
12:00
And to me, this is amazingдивовижний newsновини.
233
708861
1864
Як на мене, це чудова новина.
12:03
Thank you.
234
711193
1167
Дякую.
12:04
(ApplauseОплески)
235
712384
4521
(Оплески)
Translated by Viktoriia Kokuienko
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jimmy Lin - Geneticist
TED Fellow Jimmy Lin is developing technologies to catch cancer early.

Why you should listen

C. Jimmy Lin, MD, PhD, MHS is the Chief Scientific Officer (CSO), Oncology at Natera and a TED Fellow. He comes from a long history as a pioneer in cancer genomics. Most recently, he led the clinical genomics program at the National Cancer Institute (NCI) at the National Institutes of Health (NIH). Previously, at Johns Hopkins and Washington University in St. Louis, Lin was part of one of the first clinical genomics labs in academia and led the computational analyses of the first ever exome sequencing studies in cancer, including breast, colorectal, pancreatic, glioblastoma, medulloblastoma and melanoma.

Lin has published in top academic journals, such as Science, Nature and Cell, and he has been an expert in national and international media outlets, such as New York Times, Forbes, Bloomberg BusinessweekThe Washington Post, and the Financial Times.

More profile about the speaker
Jimmy Lin | Speaker | TED.com