ABOUT THE SPEAKER
Wendy De La Rosa - Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions.

Why you should listen

Wendy De La Rosa's work has been published in Scientific American, PBS Newshour, Forbes and Tech Crunch. In addition, she was recently named a Forbes "30 Under 30" honoree and a Daisy and Paul Soros scholar. De La Rosa is also a PhD at Stanford's Graduate School of Business focusing on consumer behavior. 

Prior to starting Common Cents Lab, De La Rosa helped start Google's first behavioral economics unit, optimizing product strategy and design, customer retention and engagement, and revenue across 30+ teams. She was also a researcher at The Wharton School at the University of Pennsylvania, where she collaborated with Dr. Adam Grant on research and application projects related to organizational behavior, employee motivation and burn-out. She was also a private equity investor at Goldman Sachs.

De La Rosa holds a bachelor's in economics with a concentration in management and finance from Wharton. She graduated summa cum laude and Phi Beta Kappa. In her spare time, De La Rosa leads a monthly behavioral economic reading and discussion series.

More profile about the speaker
Wendy De La Rosa | Speaker | TED.com
The Way We Work

Wendy De La Rosa: 3 psychological tricks to help you save money

Wendy De La Rosa: Tri psihološka trika koji će vam pomoći da štedite

Filmed:
1,969,849 views

Svi mi želimo uštedjeti novac, ali općenito, ljudi to danas sve manje rade. Bihevioralna znanstvenica Wendy De La Rosa proučava kako obični ljudi donose odluke da bi poboljšali svoje financijsko stanje. Ono što je otkrila može vam pomoći da se bezbolno obvežete uštedjeti više i potrošiti manje.
- Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:00
We all know that savingušteda is importantvažno
0
365
1759
Svi znamo da je važno štedjeti
00:02
and is something that we should be doing.
1
2148
1994
i da je to nešto što trebamo činiti.
A ipak, općenito, to radimo sve manje.
00:04
And yetjoš, overallCjelokupni, we're doing
lessmanje and lessmanje of it.
2
4166
2357
00:06
[The Way We Work]
3
6547
2602
[Način na koji radimo]
00:10
We know what we need to do.
4
10822
1587
Znamo što trebamo učiniti.
00:12
The questionpitanje is: How do we do it?
5
12433
2135
Pitanje je: kako to učiniti?
00:14
And that's what I'm here to teachučiti you.
6
14592
1826
Ovdje sam kako bih vas tome naučila.
Vaša štedljivost nije pitanje
toga koliko ste pametni
00:16
Your savingsštednja behaviorponašanje
isn't a questionpitanje of how smartpametan you are
7
16442
2833
niti koliko imate snažnu volju.
00:19
or how much willpowersnaga volje you have.
8
19299
1510
00:20
The amountiznos we saveuštedjeti dependsovisi
on the environmentalekološki cuesštapovi around us.
9
20833
3277
Iznos koji uštedimo ovisi
o čimbenicima iz naše okoline.
00:24
Let me give you an exampleprimjer.
10
24134
1413
Dat ću vam primjer.
00:25
We ranran a studystudija in whichkoji, in one groupskupina,
11
25571
2508
Proveli smo istraživanje
u kojem smo u jednoj grupi
00:28
we showedpokazala people
theirnjihov incomeprihod on a monthlymjesečno basisosnova.
12
28103
2896
pokazivali ljudima
njihov prihod na mjesečnoj bazi.
00:31
In anotherjoš groupskupina, we showedpokazala people
theirnjihov incomeprihod on a weeklytjedni basisosnova.
13
31023
3643
U drugoj grupi smo ljudima
prikazali njihov prihod na tjednoj bazi.
00:34
And what we foundpronađeno was that people
who saw theirnjihov incomeprihod on a weeklytjedni basisosnova
14
34690
4286
Otkrili smo da je ljudima
kojima je prikazan njihov tjedni prihod,
00:39
were ableu stanju to budgetbudžet better
throughoutkroz the monthmjesec.
15
39000
2372
bolje išlo planiranje budžeta
tijekom mjeseca.
00:41
Now, it's importantvažno to know
16
41396
1300
Važan podatak je
da nismo promijenili
koliko su novca dobivali,
00:42
that we didn't changepromijeniti
how much moneynovac people were receivingprimanje,
17
42720
2777
samo smo promijenili okolinu
u kojoj su razumjeli svoj prihod.
00:45
we just changedpromijenjen the environmentokolina
in whichkoji they understoodrazumjeti theirnjihov incomeprihod.
18
45521
3314
Ovakvi čimbenici okoline
imaju svoj utjecaj.
00:48
And environmentalekološki cuesštapovi
like this have an impactudar.
19
48859
2445
00:51
So I'm not going to sharePodjeli tricksUmjesto with you
that you alreadyveć know.
20
51328
3008
Neću s vama podijeliti
trikove koje već znate.
Neću vam pričati
kako otvoriti štedni račun,
00:54
I'm not going to tell you
how to openotvoren up a savingsštednja accountračun
21
54360
2762
niti kako da počnete štedjeti za mirovinu.
00:57
or how to startpočetak savingušteda
for your retirementodlazak u mirovinu.
22
57146
2012
Ono što ću podijeliti s vama
je kako premostiti jaz
00:59
What I am going to sharePodjeli with you
is how to bridgemost this gappraznina
23
59182
2885
01:02
from your intentionsnamjere to saveuštedjeti
24
62091
1813
između svojih namjera da uštedite
01:03
and your actionsakcije.
25
63928
1294
i svojih postupaka.
01:05
Are you readyspreman?
26
65246
1181
Jeste li spremni?
Prvo:
01:06
Here'sOvdje je numberbroj one:
27
66451
1191
koristiti snagu obvezivanja.
01:07
harnessupregnuti the powervlast of pre-commitmentprije obveze.
28
67666
1747
01:09
FundamentallyOsnovi, we think about ourselvessebe
in two differentdrugačiji waysnačine:
29
69437
3023
U osnovi, razmišljamo o sebi
na dva različita načina:
01:12
our presentpredstaviti selfsam and our futurebudućnost selfsam.
30
72484
2461
naše sadašnje i buduće ja.
01:14
In the futurebudućnost, we're perfectsavršen.
31
74969
1651
U budućnosti smo savršeni.
01:16
In the futurebudućnost, we're going to
saveuštedjeti for retirementodlazak u mirovinu,
32
76644
2356
U budućnosti ćemo štedjeti za mirovinu,
01:19
we're going to loseizgubiti weighttežina,
33
79024
1295
smršaviti,
01:20
we're going to call our parentsroditelji more.
34
80343
1793
češće ćemo zvati roditelje.
01:22
But we oftentimesčesto forgetzaboraviti
that our futurebudućnost selfsam
35
82160
2125
Ali često zaboravljamo
da je naše buduće ja
01:24
is exactlytočno the sameisti personosoba
as our presentpredstaviti selfsam.
36
84309
3040
upravo ista osoba kao i naše sadašnje ja.
01:27
We know that one of the bestnajbolje timesputa to saveuštedjeti
is when you get your taxporez returnpovratak.
37
87373
3579
Znamo da je jedan od najboljih trenutaka
za štednju kada dobijete povrat poreza.
01:30
So we triedpokušala an A/B testtest.
38
90976
1634
Zato smo probali test A/B.
01:32
In the first groupskupina, we textedposlao poruku people
in earlyrano FebruaryVeljača,
39
92634
3389
U prvoj grupi smo poslali poruku
ljudima početkom veljače,
01:36
hopefullynadajmo se before
they even filedVaralica for theirnjihov taxesporezi.
40
96047
2452
nadajući se da još nisu podnijeli zahtjev.
01:38
And we askedpitao them,
41
98523
1159
Pitali smo ih:
01:39
"If you get a taxporez refundpovrat novca,
what percentagepostotak would you like to saveuštedjeti?"
42
99706
3337
„Ako dobijete povrat poreza, koji postotak
biste voljeli staviti na stranu?“
01:43
Now this is a really hardteško questionpitanje.
43
103067
1698
To je vrlo teško pitanje.
01:44
They didn't know if they would
receivedobiti a taxporez refundpovrat novca or how much.
44
104789
3576
Nisu znali hoće li dobiti povrat
niti koji iznos.
Ali postavili smo pitanje
bez obzira na to.
01:48
But we askedpitao the questionpitanje anywayu svakom slučaju.
45
108389
1693
01:50
In the seconddrugi groupskupina, we askedpitao people
right after they receivedprimljen theirnjihov refundpovrat novca,
46
110106
4189
U drugoj grupi smo pitali ljude
odmah nakon što su dobili povrat novca:
01:54
"What percentagepostotak would you like to saveuštedjeti?"
47
114319
1976
„Koliki postotak biste voljeli uštedjeti?“
01:56
Now, here'sevo what happeneddogodilo.
48
116319
1294
Evo što se dogodilo.
01:57
In that seconddrugi conditionstanje, when people
just receivedprimljen theirnjihov taxporez refundpovrat novca,
49
117637
3935
U drugoj situaciji, kada su ljudi
upravo dobili povrat poreza,
02:01
they wanted to saveuštedjeti about 17 percentposto
of theirnjihov taxporez refundpovrat novca.
50
121596
3121
željeli su sačuvati
oko 17 posto tog novca.
02:04
But in the conditionstanje when we askedpitao people
before they even filedVaralica theirnjihov taxesporezi,
51
124741
4516
Ali u situaciji kada smo pitali ljude
prije nego što su uopće podnijeli zahtjev,
02:09
savingsštednja ratesstope increasedpovećan
from 17 percentposto to 27 percentposto
52
129281
4453
stopa štednje se povećala
sa 17 na 27 posto
02:13
when we askedpitao in FebruaryVeljača.
53
133758
1378
kada smo ih pitali u veljači.
02:15
Why?
54
135160
1170
Zašto?
Zato što se obvezujete
za svoje buduće ja,
02:16
Because you're committingizvršenje
for your futurebudućnost selfsam,
55
136354
2216
02:18
and of coursenaravno your futurebudućnost selfsam
can saveuštedjeti 27 percentposto.
56
138594
2699
i naravno da vaše buduće ja
može uštedjeti 27 posto.
02:21
These largeveliki changespromjene in savingsštednja behaviorponašanje
57
141317
2603
Ove velike promjene u ponašanju
vezanom za štednju
02:23
camedošao from the factčinjenica that we changedpromijenjen
the decision-makingodlučivanje environmentokolina.
58
143944
3159
proizlaze iz činjenice da smo promijenili
okolinu za donošenje odluke.
02:27
We want you to be ableu stanju
to harnessupregnuti that sameisti powervlast.
59
147127
2419
Htjeli bismo da uspijete
iskoristiti tu istu moć.
02:29
So take a momenttrenutak
60
149570
1260
Na trenutak
02:30
and think about the waysnačine in whichkoji
you can signznak up your futurebudućnost selfsam
61
150854
3415
razmislite o načinima na koje možete
uključiti svoje buduće ja,
02:34
for something that you know todaydanas
will be a little bitbit hardteško.
62
154293
2976
za nešto za što danas znate
da će biti pomalo teško.
02:37
SignZnak up for an appapp that letsomogućuje you
make savingsštednja decisionsodluke in advancenapredovati.
63
157293
3659
Registrirajte se na aplikaciju pomoću koje
možete unaprijed odlučivati o uštedi.
02:40
The tricktrik is, you have to have
that bindingobvezujuće contractugovor.
64
160976
3206
Trik je u tome da morate imati
obvezujući ugovor.
02:44
NumberBroj two: use transitiontranzicija momentstrenutke
to your advantageprednost.
65
164206
3602
Drugo: upotrijebite
prijelazne trenutke u svoju korist.
02:47
We did an experimenteksperiment with a websiteweb stranica
66
167832
1884
Radili smo eksperiment s web stranicom
02:49
that helpspomaže olderstariji adultsodrasli
sharePodjeli theirnjihov housingkućište.
67
169740
2521
koja pomaže starijima
da dijele smještaj s drugima.
Stavili smo dva oglasa na društvene mreže,
02:52
We ranran two adsoglasi on socialsocijalni mediamedia,
68
172285
1952
02:54
targetedciljano to the sameisti
populationpopulacija of 64-year-olds-godiĹnje starosti.
69
174261
2842
usmjerene na istu populaciju
64-godišnjaka.
02:57
In one groupskupina, we said,
"Hey, you're gettinguzimajući olderstariji.
70
177127
3041
U jednoj grupi smo rekli:
„Hej, sve ste stariji.
03:00
Are you readyspreman for retirementodlazak u mirovinu?
71
180192
1434
Jeste li spremni za mirovinu?
Dijeljenje smještaja može pomoći.“
03:01
Housekuća sharingdijeljenje can help."
72
181650
1183
03:02
In the seconddrugi groupskupina,
we got a little bitbit more specificspecifično
73
182857
2816
U drugoj grupi smo bili malo konkretniji
03:05
and said, "You're 64 turningtokarenje 65.
74
185697
2382
i rekli: „Imate 64 godine, ulazite u 65.
03:08
Are you readyspreman for retirementodlazak u mirovinu?
75
188103
1425
Jeste li spremni za mirovinu?
Dijeljenje smještaja može pomoći.“
03:09
Housekuća sharingdijeljenje can help."
76
189552
1328
03:10
What we're doing in that seconddrugi groupskupina
77
190904
1841
U drugoj grupi postižemo
03:12
is highlightingisticanje that
a transitiontranzicija is happeningdogađa.
78
192769
2492
naglašavanje da je nastupio
prijelazni period.
03:15
All of a suddennaglo,
79
195285
1151
Iznenada,
vidjeli smo da je broj klikova,
a na kraju i broj prijavljenih, porastao
03:16
we saw click-throughklik-kroz ratesstope,
and ultimatelyna kraju sign-upPrijavu ratesstope, increasepovećati
80
196460
3122
03:19
when we highlightistaknuti that.
81
199606
1160
kada smo to naglasili.
03:20
In psychologyPsihologija, we call this
the "freshsvježe startpočetak effectposljedica."
82
200790
2717
U psihologiji to nazivamo
„efektom novog početka“.
03:23
WhetherDa li it's the startpočetak of a newnovi yeargodina
or even a newnovi seasonsezona,
83
203531
3175
Bilo da je u pitanju početak nove godine
ili čak godišnjeg doba,
03:26
your motivationmotivacija to actčin increasespovećava.
84
206730
2434
povećava se vaša motivacija
da se aktivirate.
03:29
So right now, put a meetingsastanak
requestzahtjev on your calendarkalendar
85
209188
2549
Zato sada odmah
unesite oznaku u svoj kalendar
03:31
for the day before your nextSljedeći birthdayrođendan.
86
211761
1881
za dan prije sljedećeg rođendana.
03:33
IdentifyIdentificirati the one financialfinancijska thing
you mostnajviše want to do.
87
213666
3092
Odredite jednu stvar
vezanu za financije koju najviše želite
03:37
And commitpočiniti yourselfsami to it.
88
217063
1893
i posvetite joj se.
03:38
The thirdtreći and finalkonačni tricktrik:
89
218980
1717
Treći i posljednji trik:
03:40
get a handlerukovati on smallmali, frequentčest purchaseskupi.
90
220721
3191
kontrolirajte male, česte kupovine.
03:43
We'veMoramo runtrčanje a fewnekoliko differentdrugačiji studiesstudije
91
223936
2032
Proveli smo nekoliko
različitih istraživanja
03:45
and foundpronađeno that the numberbroj one purchasekupiti
people say they regretžaljenje, after bankbanka feesnaknada,
92
225992
4587
i otkrili da su glavni trošak zbog kojeg
ljudi žale, uz bankarske naknade,
03:50
is eatingjelo out.
93
230603
1150
obroci izvan kuće.
03:51
It's a frequentčest purchasekupiti
we make almostskoro everysvaki day,
94
231777
2778
To je česta potrošnja
koju obavljamo skoro svaki dan
03:54
and it's deathsmrt by a thousandtisuću cutsrezovi.
95
234579
2171
i predstavlja sporu smrt.
03:56
A coffeekava here, a burritoBurrito there ...
96
236774
2359
Ovdje kava, tamo sendvič ...
03:59
It addsdodaje up and decreasessmanjuje
our abilitysposobnost to saveuštedjeti.
97
239157
2846
Sve se to skuplja i smanjuje
našu sposobnost da uštedimo.
04:02
Back when I livedživjeli in NewNovi YorkYork CityGrad,
98
242713
1731
Kada sam živjela u New Yorku,
04:04
I lookedgledao at my expensestroškove
99
244468
1381
pogledala sam svoje troškove
04:05
and saw that I spentpotrošen over 2,000 dollarsdolara
on ride-sharingdijeljenja vožnje appsaplikacije.
100
245873
4190
i vidjela da sam potrošila preko
2 000 dolara na aplikacije za prijevoz.
04:10
It was more than my NewNovi YorkYork CityGrad rentnajam.
101
250087
2015
To je bilo više
od moje stanarine u New Yorku.
04:12
I vowedObećao je to make a changepromijeniti.
102
252126
1802
Obećala sam sebi da ću to promijeniti.
04:13
And the nextSljedeći monthmjesec,
I spentpotrošen 2,000 dollarsdolara again --
103
253952
2962
Sljedeći mjesec
sam opet potrošila 2 000 dolara.
04:16
no changepromijeniti, because the informationinformacija
alonesam didn't changepromijeniti my behaviorponašanje.
104
256938
3815
Nije bilo promjene jer sama ta informacija
nije promijenila moje ponašanje.
04:20
I didn't changepromijeniti my environmentokolina.
105
260777
1699
Nisam promijenila okolinu.
04:22
So now that I was 4,000 dollarsdolara
in the holerupa, I did two things.
106
262500
3535
Nakon što sam bila 4 000 dolara u minusu,
napravila sam dvije stvari.
04:26
The first is that I unlinkednepovezana
my creditKreditna cardkartica
107
266059
2554
Prvo sam odjavila kreditnu karticu
04:28
from my car-sharingzajedničko korištenje automobila appsaplikacije.
108
268637
1465
s aplikacije za prijevoz.
04:30
InsteadUmjesto toga, I linkedpovezan a debitDugovni cardkartica
that only had 300 dollarsdolara a monthmjesec.
109
270126
4096
Umjesto toga sam stavila debitnu karticu
na kojoj je bilo samo 300 dolara mjesečno.
04:34
If I neededpotreban more,
110
274246
1198
Ako bi mi trebalo više,
04:35
I had to go throughkroz the wholečitav processpostupak
of addingdodajući a newnovi cardkartica,
111
275468
2850
morala bih proći kroz čitav proces
dodavanja nove kartice,
04:38
and we know that everysvaki clickklik,
everysvaki barrierprepreka, changespromjene our behaviorponašanje.
112
278342
4452
a znamo da svaki klik, svaka prepreka,
mijenja naše ponašanje.
04:42
We aren'tnisu machinesstrojevi.
113
282818
1270
Nismo strojevi.
04:44
We don't carrynositi around an abacusAbacus everysvaki day,
114
284112
2452
Ne nosimo abakus sa sobom svaki dan
04:46
addingdodajući up what we're spendingtrošenje,
in comparisonusporedba to what we wanted.
115
286588
3686
kako bismo računali koliko trošimo
u odnosu na ono što želimo.
04:50
But what our brainsmozak are very good at
116
290298
2254
Ali našem mozgu vrlo dobro ide
04:52
is countingračunajući up the numberbroj of timesputa
we'veimamo doneučinio something.
117
292576
3151
računanje koliko puta smo učinili nešto.
04:55
So I gavedali myselfsebe a limitograničiti.
118
295751
1785
Stoga sam si postavila ograničenje.
04:57
I can only use ride-sharingdijeljenja vožnje appsaplikacije
threetri timesputa a weektjedan.
119
297560
3558
Mogu koristiti aplikaciju za prijevoz
samo tri puta tjedno.
05:01
It forcedprisiljeni me to rationobrok my travelsputovanja.
120
301142
2714
To me je prisililo da ograničim putovanja.
05:03
I got a handlerukovati on my car-sharingzajedničko korištenje automobila expensestroškove
to the benefitkorist of my husbandsuprug,
121
303880
3658
Izašla sam na kraj s troškovima prijevoza,
na zadovoljstvo mog supruga,
05:07
because of the environmentalekološki
changespromjene that I did.
122
307562
2247
zbog promjene u okolini koje sam unijela.
05:09
So get a handlerukovati on whateveršto god
that purchasekupiti is for you,
123
309833
2872
Dakle, ustanovite
koji je to trošak u vašem slučaju
05:12
and changepromijeniti your environmentokolina
to make it harderteže to do so.
124
312729
2973
i promijenite okolinu
tako da vam otežava trošenje.
05:16
Those are my tipsSavjeti for you.
125
316095
1801
To su moji savjeti za vas.
05:17
But I want you to rememberzapamtiti one thing.
126
317920
2135
Ali htjela bih da upamtite jednu stvar.
05:20
As humanljudski beingsbića, we can be irrationaliracionalan
when it comesdolazi to savingušteda
127
320079
3927
Kao ljudska bića, znamo biti
iracionalni kada je u pitanju štednja,
05:24
and spendingtrošenje and budgetingIzrada proračuna.
128
324030
1874
trošenje i planiranje budžeta.
05:25
But luckilysrećom, we know this about ourselvessebe,
129
325928
2246
Ali srećom, znamo za tu činjenicu o sebi
05:28
and we can predictpredvidjeti how we'lldobro actčin
underpod certainsiguran environmentsokruženja.
130
328198
3619
i možemo predvidjeti kako ćemo postupiti
u određenim situacijama.
05:31
Let's do that with savingušteda.
131
331841
1785
Učinimo to i sa štednjom.
05:33
Let's changepromijeniti our environmentokolina
to help our futurebudućnost selvessebe.
132
333650
3104
Promijenimo svoju okolinu
kako bismo pomogli svojem budućem ja.
Translated by Sanda Liker
Reviewed by Danijela Rako

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Wendy De La Rosa - Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions.

Why you should listen

Wendy De La Rosa's work has been published in Scientific American, PBS Newshour, Forbes and Tech Crunch. In addition, she was recently named a Forbes "30 Under 30" honoree and a Daisy and Paul Soros scholar. De La Rosa is also a PhD at Stanford's Graduate School of Business focusing on consumer behavior. 

Prior to starting Common Cents Lab, De La Rosa helped start Google's first behavioral economics unit, optimizing product strategy and design, customer retention and engagement, and revenue across 30+ teams. She was also a researcher at The Wharton School at the University of Pennsylvania, where she collaborated with Dr. Adam Grant on research and application projects related to organizational behavior, employee motivation and burn-out. She was also a private equity investor at Goldman Sachs.

De La Rosa holds a bachelor's in economics with a concentration in management and finance from Wharton. She graduated summa cum laude and Phi Beta Kappa. In her spare time, De La Rosa leads a monthly behavioral economic reading and discussion series.

More profile about the speaker
Wendy De La Rosa | Speaker | TED.com