ABOUT THE SPEAKER
Wendy De La Rosa - Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions.

Why you should listen

Wendy De La Rosa's work has been published in Scientific American, PBS Newshour, Forbes and Tech Crunch. In addition, she was recently named a Forbes "30 Under 30" honoree and a Daisy and Paul Soros scholar. De La Rosa is also a PhD at Stanford's Graduate School of Business focusing on consumer behavior. 

Prior to starting Common Cents Lab, De La Rosa helped start Google's first behavioral economics unit, optimizing product strategy and design, customer retention and engagement, and revenue across 30+ teams. She was also a researcher at The Wharton School at the University of Pennsylvania, where she collaborated with Dr. Adam Grant on research and application projects related to organizational behavior, employee motivation and burn-out. She was also a private equity investor at Goldman Sachs.

De La Rosa holds a bachelor's in economics with a concentration in management and finance from Wharton. She graduated summa cum laude and Phi Beta Kappa. In her spare time, De La Rosa leads a monthly behavioral economic reading and discussion series.

More profile about the speaker
Wendy De La Rosa | Speaker | TED.com
The Way We Work

Wendy De La Rosa: 3 psychological tricks to help you save money

Wendy De La Rosa: Para biriktirmenize yardım edecek 3 psikolojik numara

Filmed:
1,969,849 views

Hepimiz para biriktirmek istiyoruz ama bugün gitgide daha az insan bunu yapıypr. Davranış bilimci Wendy De La Rosa insanların finansal durumlarını iyileştirmek için nasıl karar verebileceklerini irdeliyor. Bulguları, daha fazla biriktirip daha az harcamanız için gerekli moda zahmetsiz bir şekilde girmenize yardım edebilir.
- Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:00
We all know that savingtasarruf is importantönemli
0
365
1759
Para biriktirmenin önemini biliyoruz.
00:02
and is something that we should be doing.
1
2148
1994
Yapmamız gerektiğini de.
00:04
And yethenüz, overalltüm, we're doing
lessaz and lessaz of it.
2
4166
2357
Ama bunu gitgide daha az yapıyoruz.
00:06
[The Way We Work]
3
6547
2602
[Çalışma Şeklimiz]
00:10
We know what we need to do.
4
10822
1587
Yapmamız gerekeni biliyoruz.
00:12
The questionsoru is: How do we do it?
5
12433
2135
Soru şu: Bunu nasıl yaparız?
00:14
And that's what I'm here to teachöğretmek you.
6
14592
1826
İşte size bunu öğretmek istiyorum.
00:16
Your savingstasarruf behaviordavranış
isn't a questionsoru of how smartakıllı you are
7
16442
2833
Para biriktirme davranışınızla
zekânız arasında bir bağ yok
00:19
or how much willpowerirade you have.
8
19299
1510
veya iradenizle.
00:20
The amounttutar we savekayıt etmek dependsbağlıdır
on the environmentalçevre cuesİpuçları around us.
9
20833
3277
Biriktirdiğimiz miktar,
çevremizdeki ipuçlarıyla ilgili.
00:24
Let me give you an exampleörnek.
10
24134
1413
Size bir örnek vereyim.
00:25
We ranran a studyders çalışma in whichhangi, in one groupgrup,
11
25571
2508
Bir çaışma yaptık,
00:28
we showedgösterdi people
theironların incomegelir on a monthlyaylık basistemel.
12
28103
2896
buna göre bir gruba
aylık bazda gelirlerini gösterdik.
00:31
In anotherbir diğeri groupgrup, we showedgösterdi people
theironların incomegelir on a weeklyhaftalık basistemel.
13
31023
3643
Başka bir gruba gelirlerini
haftalık bazda gösterdik.
00:34
And what we foundbulunan was that people
who saw theironların incomegelir on a weeklyhaftalık basistemel
14
34690
4286
Gelirlerini haftalık gören insanların
ay boyunca daha iyi hesap kitap
yaptığını gözlemledik.
00:39
were ableyapabilmek to budgetbütçe better
throughoutboyunca the monthay.
15
39000
2372
00:41
Now, it's importantönemli to know
16
41396
1300
Şunu da bilmek önemli,
00:42
that we didn't changedeğişiklik
how much moneypara people were receivingkabul,
17
42720
2777
İnsanların aldığı
para miktarını değiştirmedik,
00:45
we just changeddeğişmiş the environmentçevre
in whichhangi they understoodanladım theironların incomegelir.
18
45521
3314
sadece gelirlerini anladıkları
çevresel faktörü değiştirdik.
00:48
And environmentalçevre cuesİpuçları
like this have an impactdarbe.
19
48859
2445
Bunun gibi çevresel ipuçlarının
büyük etkisi oluyor.
00:51
So I'm not going to sharepay trickspüf nokta with you
that you alreadyzaten know.
20
51328
3008
Zaten bildiğiniz numaraları
paylaşmayacağım.
00:54
I'm not going to tell you
how to openaçık up a savingstasarruf accounthesap
21
54360
2762
Bir mevduat hesabı açmanızı
ve emekliliğiniz için
para biriktirmenizi söylemeyeceğim.
00:57
or how to startbaşlama savingtasarruf
for your retirementemeklilik.
22
57146
2012
00:59
What I am going to sharepay with you
is how to bridgeköprü this gapboşluk
23
59182
2885
Söyleyeceğim şey şu,
biriktirme isteğiniz
01:02
from your intentionsniyetleri to savekayıt etmek
24
62091
1813
ve hareketleriniz arasındaki o boşluğu
01:03
and your actionseylemler.
25
63928
1294
nasıl kapatırsınız?
01:05
Are you readyhazır?
26
65246
1181
Hazır mısınız?
01:06
Here'sİşte numbernumara one:
27
66451
1191
Birincisi,
01:07
harnesskoşum the powergüç of pre-commitmentön taahhüt.
28
67666
1747
özveri öncesi gücünüzü toplayın.
01:09
FundamentallyTemelde, we think about ourselveskendimizi
in two differentfarklı waysyolları:
29
69437
3023
Temel olarak kendimizi
iki farklı şekilde düşünürüz:
01:12
our presentmevcut selföz and our futuregelecek selföz.
30
72484
2461
şimdiki hâlimiz ve gelecekteki hâlimiz.
01:14
In the futuregelecek, we're perfectmükemmel.
31
74969
1651
Gelecekte kusursuzuz.
01:16
In the futuregelecek, we're going to
savekayıt etmek for retirementemeklilik,
32
76644
2356
Gelecekte emeklilik için
para biriktiririz,
01:19
we're going to losekaybetmek weightağırlık,
33
79024
1295
kilo veririz,
01:20
we're going to call our parentsebeveyn more.
34
80343
1793
ailemizi daha çok arar sorarız.
01:22
But we oftentimesOftentimes forgetunutmak
that our futuregelecek selföz
35
82160
2125
Ama genellikle unuttuğumuz şey,
01:24
is exactlykesinlikle the sameaynı personkişi
as our presentmevcut selföz.
36
84309
3040
gelecekteki hâlimiz
şimdiki hâlimizle tamamen aynı kişi.
01:27
We know that one of the besten iyi timeszamanlar to savekayıt etmek
is when you get your taxvergi returndönüş.
37
87373
3579
Para biriktirmek için en iyi zamanlardan
biri vergi iadesi alındığı zaman.
01:30
So we trieddenenmiş an A/B testÖlçek.
38
90976
1634
Biz de bir A/B testi denedik.
01:32
In the first groupgrup, we textedmesaj attım people
in earlyerken FebruaryŞubat,
39
92634
3389
İlk gruba Şubat ayı başında
mesaj gönderdik,
01:36
hopefullyinşallah before
they even filedunder for theironların taxesvergileri.
40
96047
2452
vergi beyanı yapmadan önce.
01:38
And we askeddiye sordu them,
41
98523
1159
Ve onlara sorduk,
01:39
"If you get a taxvergi refundgeri ödeme,
what percentageyüzde would you like to savekayıt etmek?"
42
99706
3337
''Vergi iadesi alırsanız
yüzde kaçını biriktirmek istersiniz?''
01:43
Now this is a really hardzor questionsoru.
43
103067
1698
Bu zor bir soru.
01:44
They didn't know if they would
receiveteslim almak a taxvergi refundgeri ödeme or how much.
44
104789
3576
Vergi idadesi ve ne kadar
alacaklarını bilmiyorlardı.
01:48
But we askeddiye sordu the questionsoru anywayneyse.
45
108389
1693
Ama yine de onlara sorduk.
01:50
In the secondikinci groupgrup, we askeddiye sordu people
right after they receivedAlınan theironların refundgeri ödeme,
46
110106
4189
İkinci gruba ise vergi iadelerini
aldıktan sonra mesaj gönderdik,
01:54
"What percentageyüzde would you like to savekayıt etmek?"
47
114319
1976
''Yüzde kaçını biriktirmek istersiniz?''
01:56
Now, here'sburada what happenedolmuş.
48
116319
1294
Bakın neler oldu.
01:57
In that secondikinci conditionşart, when people
just receivedAlınan theironların taxvergi refundgeri ödeme,
49
117637
3935
İkinci durumda, insanlar
vergi iadelerini aldığında
02:01
they wanted to savekayıt etmek about 17 percentyüzde
of theironların taxvergi refundgeri ödeme.
50
121596
3121
yaklaşık %17'sini biriktirmek istediler.
02:04
But in the conditionşart when we askeddiye sordu people
before they even filedunder theironların taxesvergileri,
51
124741
4516
Ama vergi beyanlarını sunmadan
sorduğumuz birinci grupta
02:09
savingstasarruf ratesoranları increasedartmış
from 17 percentyüzde to 27 percentyüzde
52
129281
4453
bu oran %17'den 27'ye çıktı,
02:13
when we askeddiye sordu in FebruaryŞubat.
53
133758
1378
Şubat ayında sorduğumuz grup.
02:15
Why?
54
135160
1170
Neden?
02:16
Because you're committingişlemekle
for your futuregelecek selföz,
55
136354
2216
Çünkü gelecekteki hâlinizi
buna adıyorsunuz
02:18
and of coursekurs your futuregelecek selföz
can savekayıt etmek 27 percentyüzde.
56
138594
2699
ve gelecekteki hâliniz %27 biriktirebilir.
02:21
These largegeniş changesdeğişiklikler in savingstasarruf behaviordavranış
57
141317
2603
Biriktirmedeki bu büyük değişiklikler
02:23
camegeldi from the factgerçek that we changeddeğişmiş
the decision-makingkarar verme environmentçevre.
58
143944
3159
karar verme çevresini
değiştirmemizden kaynaklanıyor.
02:27
We want you to be ableyapabilmek
to harnesskoşum that sameaynı powergüç.
59
147127
2419
Aynı gücü toplayabilmenizi istiyoruz.
02:29
So take a momentan
60
149570
1260
Şöyle bir durun
02:30
and think about the waysyolları in whichhangi
you can signişaret up your futuregelecek selföz
61
150854
3415
ve gelecekteki hâlinizi
02:34
for something that you know todaybugün
will be a little bitbit hardzor.
62
154293
2976
bugün size zor gelen bir şey için
nasıl adayacağınızı düşünün.
02:37
Signİşareti up for an appUygulamanın that letsHaydi you
make savingstasarruf decisionskararlar in advanceilerlemek.
63
157293
3659
Size önceden biriktirme planı
yaptıracak bir uygulama indirin.
02:40
The trickhile is, you have to have
that bindingbağlama contractsözleşme.
64
160976
3206
Numara şu, o bağlayıcı
sözleşmeye sahip olmalısınız.
02:44
NumberNumarası two: use transitiongeçiş momentsanlar
to your advantageavantaj.
65
164206
3602
İkincisi, dönüşüm anlarını
avantaja çevirin.
02:47
We did an experimentdeney with a websiteWeb sitesi
66
167832
1884
Bir internet sitesiyle deney yaptık,
02:49
that helpsyardım eder olderdaha eski adultsyetişkinler
sharepay theironların housingKonut.
67
169740
2521
olgun bireylere konut konusunda
yardım eden bir site.
02:52
We ranran two adsreklamlar on socialsosyal mediamedya,
68
172285
1952
Sosyal medyada iki reklam yayınladık,
02:54
targetedHedeflenen to the sameaynı
populationnüfus of 64-year-oldsyıllık bir-yaş.
69
174261
2842
64 yaşında olan
aynı popülasyonu hedefledik.
02:57
In one groupgrup, we said,
"Hey, you're gettingalma olderdaha eski.
70
177127
3041
Grupların birinde reklam şöyleydi,
''Hey, yaşlanıyorsunuz.
03:00
Are you readyhazır for retirementemeklilik?
71
180192
1434
Emeklilik için hazır mısınız?
03:01
HouseEv sharingpaylaşım can help."
72
181650
1183
Ev paylaşmanın yardımı olabilir.''
03:02
In the secondikinci groupgrup,
we got a little bitbit more specificözel
73
182857
2816
İkinci grupta ise biraz daha net olduk,
03:05
and said, "You're 64 turningdöndürme 65.
74
185697
2382
''65 yaşına basmak üzeresiniz.
03:08
Are you readyhazır for retirementemeklilik?
75
188103
1425
Emeklilik için hazır mısınız?
03:09
HouseEv sharingpaylaşım can help."
76
189552
1328
Ev paylaşmanın yardımı olabilir.''
03:10
What we're doing in that secondikinci groupgrup
77
190904
1841
İkinci grupta yaptığımız
03:12
is highlightingVurgulama that
a transitiongeçiş is happeningolay.
78
192769
2492
o dönüşümün altını çizmekti.
03:15
All of a suddenani,
79
195285
1151
Birdenbire
03:16
we saw click-throughtıklama ratesoranları,
and ultimatelyen sonunda sign-upKayıt ratesoranları, increaseartırmak
80
196460
3122
oranları inceleme
ve üye olma oranları artış gösterdi,
03:19
when we highlightvurgulamak that.
81
199606
1160
biz net olduğumuz zaman.
03:20
In psychologyPsikoloji, we call this
the "freshtaze startbaşlama effectEfekt."
82
200790
2717
Psikolojide buna
''yeni başlangıç etkisi'' diyoruz.
03:23
WhetherOlup olmadığı it's the startbaşlama of a newyeni yearyıl
or even a newyeni seasonsezon,
83
203531
3175
Yeni yılın başı
veya yeni bir mevsim de olsa
03:26
your motivationmotivasyon to actdavranmak increasesartışlar.
84
206730
2434
harekete geçme motivasyonunuz artıyor.
03:29
So right now, put a meetingtoplantı
requestistek on your calendartakvim
85
209188
2549
Tam şu anda, doğum gününüzden
bir önceki gün için
03:31
for the day before your nextSonraki birthdaydoğum günü.
86
211761
1881
takviminizde bir toplantı koyun.
03:33
IdentifyTanımlamak the one financialmali thing
you mostçoğu want to do.
87
213666
3092
En çok yapmak istediğiniz
tek bir finansal şeyi belirleyin.
03:37
And commitişlemek yourselfkendin to it.
88
217063
1893
Ve kendinizi ona adayın.
03:38
The thirdüçüncü and finalnihai trickhile:
89
218980
1717
Üçüncü ve son numara:
03:40
get a handlesap on smallküçük, frequentsık purchasesalımları.
90
220721
3191
Küçük ve sık alışverişlerinizi
kontrol altına alın.
03:43
We'veBiz ettik runkoş a fewaz differentfarklı studiesçalışmalar
91
223936
2032
Birkaç farklı çalışma yaptık
03:45
and foundbulunan that the numbernumara one purchasesatın alma
people say they regretpişman, after bankbanka feesharç,
92
225992
4587
ve banka ödemeleri dışında
insanların pişman olduğu tek harcamanın
dışarıda yemek olduğunu bulduk.
03:50
is eatingyemek yiyor out.
93
230603
1150
03:51
It's a frequentsık purchasesatın alma
we make almostneredeyse everyher day,
94
231777
2778
Neredeyse her gün yaptığımız
sık bir harcama
03:54
and it's deathölüm by a thousandbin cutskeser.
95
234579
2171
ve asla iyiye gitmiyor.
03:56
A coffeeKahve here, a burritobörek there ...
96
236774
2359
Şurada bir kahve, orada bir atıştırma.
03:59
It addsekler up and decreasesazaltır
our abilitykabiliyet to savekayıt etmek.
97
239157
2846
Sürekli biriktirme yeteneğimizi azaltıyor.
04:02
Back when I livedyaşamış in NewYeni YorkYork CityŞehir,
98
242713
1731
New York City'de yaşadığımız zaman,
04:04
I lookedbaktı at my expensesgiderleri
99
244468
1381
harcamalarıma baktığımda
04:05
and saw that I spentharcanmış over 2,000 dollarsdolar
on ride-sharingyolculuk paylaşımı appsuygulamaların.
100
245873
4190
ulaşım uygulamalarına iki bin doların
üzerinde harcadığımı gördüm.
04:10
It was more than my NewYeni YorkYork CityŞehir rentkira.
101
250087
2015
New York City ev kiramdan daha çoktu.
04:12
I vowedyemin ettim to make a changedeğişiklik.
102
252126
1802
Ben de değişmeye yemin ettim.
04:13
And the nextSonraki monthay,
I spentharcanmış 2,000 dollarsdolar again --
103
253952
2962
Sonraki ay yine iki bin dolar harcadım.
04:16
no changedeğişiklik, because the informationbilgi
aloneyalnız didn't changedeğişiklik my behaviordavranış.
104
256938
3815
Değişim olmadı, çünkü bilgi tek başına
davranışımı değiştiremedi.
04:20
I didn't changedeğişiklik my environmentçevre.
105
260777
1699
Çevremi değiştirmemiştim.
04:22
So now that I was 4,000 dollarsdolar
in the holedelik, I did two things.
106
262500
3535
Şimdi 4.000 dolar gitmişken
iki şey yaptım.
04:26
The first is that I unlinkedBağlantısız
my creditkredi cardkart
107
266059
2554
Önce kredi kartı bilgilerimi
04:28
from my car-sharingAraba paylaşımı appsuygulamaların.
108
268637
1465
taksi uygulamalarından sildim.
04:30
InsteadBunun yerine, I linkedbağlantılı a debitborç cardkart
that only had 300 dollarsdolar a monthay.
109
270126
4096
Onun yerine aylık limiti 300 dolar olan
bir banka kartı bilgisi girdim.
04:34
If I neededgerekli more,
110
274246
1198
Fazlası gerekirse
04:35
I had to go throughvasitasiyla the wholebütün processsüreç
of addingekleme a newyeni cardkart,
111
275468
2850
yeni bir kart ekleme
zahmetine katlanacaktım.
04:38
and we know that everyher clicktık,
everyher barrierbariyer, changesdeğişiklikler our behaviordavranış.
112
278342
4452
Her tık, her bariyer
davranışımızı değiştirir.
04:42
We aren'tdeğil machinesmakineler.
113
282818
1270
Biz makine değiliz.
04:44
We don't carrytaşımak around an abacusAbacus everyher day,
114
284112
2452
Yanımızda her gün abaküs taşımıyoruz,
04:46
addingekleme up what we're spendingharcama,
in comparisonkarşılaştırma to what we wanted.
115
286588
3686
istediğimizle karşılaştırarak
harcamalarımızı saymıyoruz.
04:50
But what our brainsbeyin are very good at
116
290298
2254
Ama beynimiz belki de
04:52
is countingsayma up the numbernumara of timeszamanlar
we'vebiz ettik donetamam something.
117
292576
3151
bir harcama yaptığımız
her zamanı sayabiliyor.
04:55
So I gaveverdi myselfkendim a limitsınır.
118
295751
1785
Ben de kendime bir sınır koydum.
04:57
I can only use ride-sharingyolculuk paylaşımı appsuygulamaların
threeüç timeszamanlar a weekhafta.
119
297560
3558
Taksi uygulamalarını
haftada üç kullanacaktım.
05:01
It forcedzorunlu me to rationrasyon my travelsNow.
120
301142
2714
Seyahatlerimi düzenlemek zorunda kaldım.
05:03
I got a handlesap on my car-sharingAraba paylaşımı expensesgiderleri
to the benefityarar of my husbandkoca,
121
303880
3658
Eşimin yararına taksi harcamalarımı
kontrol altına aldım,
05:07
because of the environmentalçevre
changesdeğişiklikler that I did.
122
307562
2247
çünkü çevresel faktörleri değiştirmiştim.
05:09
So get a handlesap on whateverher neyse
that purchasesatın alma is for you,
123
309833
2872
Sizin bunun gibi harcamanız neyse
onu kontrol altına alın
05:12
and changedeğişiklik your environmentçevre
to make it harderDaha güçlü to do so.
124
312729
2973
ve o harcamayı yapacağınız
çevresel koşulları zorlaştırın.
05:16
Those are my tipsİpuçları for you.
125
316095
1801
Tavsiyelerim bunlar.
05:17
But I want you to rememberhatırlamak one thing.
126
317920
2135
Ama bir şeyi hatırlamanızı istiyorum.
05:20
As humaninsan beingsvarlıklar, we can be irrationalirrasyonel
when it comesgeliyor to savingtasarruf
127
320079
3927
Biz insanlar, konu para biriktirme olunca
harcama ve hesap konusunda
05:24
and spendingharcama and budgetingbütçeleme.
128
324030
1874
makul olamayabiliyoruz.
05:25
But luckilyiyi ki, we know this about ourselveskendimizi,
129
325928
2246
Ama neyse ki bunun farkındayız
05:28
and we can predicttahmin how we'lliyi actdavranmak
underaltında certainbelli environmentsortamları.
130
328198
3619
ve belli koşullar altında
nasıl davranacağımızı kestirebiliriz.
05:31
Let's do that with savingtasarruf.
131
331841
1785
Para biriktirirken bunu yapalım.
05:33
Let's changedeğişiklik our environmentçevre
to help our futuregelecek selvescanlarından.
132
333650
3104
Çevresel koşulları değiştirerek
gelecekteki hâlimize yardım edelim.
Translated by Cihan Ekmekçi
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Wendy De La Rosa - Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions.

Why you should listen

Wendy De La Rosa's work has been published in Scientific American, PBS Newshour, Forbes and Tech Crunch. In addition, she was recently named a Forbes "30 Under 30" honoree and a Daisy and Paul Soros scholar. De La Rosa is also a PhD at Stanford's Graduate School of Business focusing on consumer behavior. 

Prior to starting Common Cents Lab, De La Rosa helped start Google's first behavioral economics unit, optimizing product strategy and design, customer retention and engagement, and revenue across 30+ teams. She was also a researcher at The Wharton School at the University of Pennsylvania, where she collaborated with Dr. Adam Grant on research and application projects related to organizational behavior, employee motivation and burn-out. She was also a private equity investor at Goldman Sachs.

De La Rosa holds a bachelor's in economics with a concentration in management and finance from Wharton. She graduated summa cum laude and Phi Beta Kappa. In her spare time, De La Rosa leads a monthly behavioral economic reading and discussion series.

More profile about the speaker
Wendy De La Rosa | Speaker | TED.com