ABOUT THE SPEAKER
Wendy De La Rosa - Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions.

Why you should listen

Wendy De La Rosa's work has been published in Scientific American, PBS Newshour, Forbes and Tech Crunch. In addition, she was recently named a Forbes "30 Under 30" honoree and a Daisy and Paul Soros scholar. De La Rosa is also a PhD at Stanford's Graduate School of Business focusing on consumer behavior. 

Prior to starting Common Cents Lab, De La Rosa helped start Google's first behavioral economics unit, optimizing product strategy and design, customer retention and engagement, and revenue across 30+ teams. She was also a researcher at The Wharton School at the University of Pennsylvania, where she collaborated with Dr. Adam Grant on research and application projects related to organizational behavior, employee motivation and burn-out. She was also a private equity investor at Goldman Sachs.

De La Rosa holds a bachelor's in economics with a concentration in management and finance from Wharton. She graduated summa cum laude and Phi Beta Kappa. In her spare time, De La Rosa leads a monthly behavioral economic reading and discussion series.

More profile about the speaker
Wendy De La Rosa | Speaker | TED.com
The Way We Work

Wendy De La Rosa: 3 psychological tricks to help you save money

Wendy De La Rosa: 3 trucuri psihologice care vă ajută să economisiți bani

Filmed:
1,969,849 views

Cu toții vrem să economisim bani, dar per total, astăzi oamenii fac tot mai puțin acest lucru. Cercetătoarea comportamentală Wendy De La Rosa studiază cum decid oamenii obișnuiți să-și îmbunătățească starea financiară. Ceea ce a descoperit vă poate ajuta fără efort să vă luați angajamentul de a economisi mai mult și de a cheltui mai puțin.
- Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:00
We all know that savingeconomisire is importantimportant
0
365
1759
Știm că e important să economisim,
00:02
and is something that we should be doing.
1
2148
1994
și ar trebui să facem asta.
00:04
And yetinca, overallper total, we're doing
lessMai puțin and lessMai puțin of it.
2
4166
2357
Și totuși, per total,
o facem tot mai puțin.
00:06
[The Way We Work]
3
6547
2602
[Felul în care muncim]
00:10
We know what we need to do.
4
10822
1587
Știm ce trebuie să facem.
00:12
The questionîntrebare is: How do we do it?
5
12433
2135
Întrebare este: cum o facem?
00:14
And that's what I'm here to teacha preda you.
6
14592
1826
Și asta e ceea ce o să vă învăț.
00:16
Your savingseconomie behaviorcomportament
isn't a questionîntrebare of how smartinteligent you are
7
16442
2833
Modul cum economisiți
nu ține de cât sunteți de deștepți
00:19
or how much willpowervointa you have.
8
19299
1510
sau de câtă voință aveți.
00:20
The amountCantitate we saveSalvați dependsdepinde
on the environmentalde mediu cuesindicii around us.
9
20833
3277
Suma pe care o economisim
depinde de factorii de mediu.
00:24
Let me give you an exampleexemplu.
10
24134
1413
Să vă dau un exemplu.
00:25
We rana fugit a studystudiu in whichcare, in one groupgrup,
11
25571
2508
Am făcut un studiu în care, într-un grup,
00:28
we showeda arătat people
theiral lor incomesursa de venit on a monthlylunar basisbază.
12
28103
2896
le-am arătat oamenilor
veniturile lor lunare.
00:31
In anothero alta groupgrup, we showeda arătat people
theiral lor incomesursa de venit on a weeklysăptămânal basisbază.
13
31023
3643
În alt grup, le-am arătat oamenilor
veniturile lor săptămânale.
00:34
And what we foundgăsite was that people
who saw theiral lor incomesursa de venit on a weeklysăptămânal basisbază
14
34690
4286
Și am constatat că oamenii
care și-au văzut veniturile săptămânale
și-au planificat mai bine bugetul
pe parcursul lunii.
00:39
were ablecapabil to budgetbuget better
throughoutde-a lungul the monthlună.
15
39000
2372
00:41
Now, it's importantimportant to know
16
41396
1300
Acum, e important să știți
00:42
that we didn't changeSchimbare
how much moneybani people were receivingprimire,
17
42720
2777
că nu am modificat
câți bani primeau oamenii,
am schimbat doar contextul
în care își înțelegeau veniturile.
00:45
we just changedschimbat the environmentmediu inconjurator
in whichcare they understoodînțeles theiral lor incomesursa de venit.
18
45521
3314
Iar factorii de mediu ca acesta au impact.
00:48
And environmentalde mediu cuesindicii
like this have an impactefect.
19
48859
2445
00:51
So I'm not going to shareacțiune trickstrucuri with you
that you alreadydeja know.
20
51328
3008
Așa că n-o să vă împărtășesc
trucuri pe care deja le cunoașteți.
00:54
I'm not going to tell you
how to opendeschis up a savingseconomie accountcont
21
54360
2762
N-o să vă spun
cum să deschideți un cont de economii
sau să începeți a economisi pentru pensie.
00:57
or how to startstart savingeconomisire
for your retirementpensionare.
22
57146
2012
Ceea ce o să vă învăț
e cum să depășiți acest decalaj
00:59
What I am going to shareacțiune with you
is how to bridgepod this gapdecalaj
23
59182
2885
01:02
from your intentionsintenţiile to saveSalvați
24
62091
1813
de la intenția de a economisi
01:03
and your actionsacţiuni.
25
63928
1294
până la acțiunea în sine.
01:05
Are you readygata?
26
65246
1181
Sunteți gata?
Iată numărul unu:
01:06
Here'sAici este numbernumăr one:
27
66451
1191
valorificați puterea angajamentului.
01:07
harnessvalorifica the powerputere of pre-commitmentpre-angajament.
28
67666
1747
01:09
FundamentallyFundamental, we think about ourselvesnoi insine
in two differentdiferit waysmoduri:
29
69437
3023
În fond, ne gândim la noi
în două moduri diferite:
01:12
our presentprezent selfde sine and our futureviitor selfde sine.
30
72484
2461
noi din prezent și noi din viitor.
01:14
In the futureviitor, we're perfectperfect.
31
74969
1651
În viitor, suntem perfecți.
01:16
In the futureviitor, we're going to
saveSalvați for retirementpensionare,
32
76644
2356
În viitor, o să economisim pentru pensie,
01:19
we're going to losepierde weightgreutate,
33
79024
1295
o să slăbim,
o să-i sunăm mai des pe părinți.
01:20
we're going to call our parentspărinţi more.
34
80343
1793
Dar deseori uităm că noi din viitor
01:22
But we oftentimesdeseori forgeta uita
that our futureviitor selfde sine
35
82160
2125
01:24
is exactlyexact the samela fel personpersoană
as our presentprezent selfde sine.
36
84309
3040
suntem exact aceeași persoană
cu noi din prezent.
Unul din cele mai bune momente
01:27
We know that one of the bestCel mai bun timesori to saveSalvați
is when you get your taxfiscale returnîntoarcere.
37
87373
3579
de a economisi
e la rambursarea impozitelor.
01:30
So we triedîncercat an A/B testTest.
38
90976
1634
Așa că am încercat un test A/B.
01:32
In the first groupgrup, we textedtexted people
in earlydin timp FebruaryFebruarie,
39
92634
3389
În primul grup, am trimis mesaj oamenilor
la începutul lui februarie,
01:36
hopefullyin speranta before
they even fileddepusă for theiral lor taxestaxe.
40
96047
2452
să sperăm că înainte
de întocmirea fișelor de impozit.
01:38
And we askedîntrebă them,
41
98523
1159
Și i-am întrebat:
01:39
"If you get a taxfiscale refundRestituire,
what percentageprocent would you like to saveSalvați?"
42
99706
3337
„Dacă vi se returnează impozitul,
ce procent ați dori să economisiți?”
01:43
Now this is a really hardgreu questionîntrebare.
43
103067
1698
Asta sigur e o întrebare grea.
01:44
They didn't know if they would
receivea primi a taxfiscale refundRestituire or how much.
44
104789
3576
Nu știau dacă li se va returna impozitul
sau cât de mult.
01:48
But we askedîntrebă the questionîntrebare anywayoricum.
45
108389
1693
Dar i-am întrebat oricum.
01:50
In the secondal doilea groupgrup, we askedîntrebă people
right after they receivedprimit theiral lor refundRestituire,
46
110106
4189
În al doilea grup, am întrebat oamenii
imediat ce au primit impozitul înapoi:
01:54
"What percentageprocent would you like to saveSalvați?"
47
114319
1976
„Ce procent ați dori să economisiți?”
01:56
Now, here'saici e what happeneds-a întâmplat.
48
116319
1294
Iată ce s-a întâmplat.
01:57
In that secondal doilea conditioncondiție, when people
just receivedprimit theiral lor taxfiscale refundRestituire,
49
117637
3935
În al doilea caz, când oamenii
tocmai au primit înapoi impozitul,
02:01
they wanted to saveSalvați about 17 percentla sută
of theiral lor taxfiscale refundRestituire.
50
121596
3121
au vrut să economisească 17 procente
din impozitul returnat.
02:04
But in the conditioncondiție when we askedîntrebă people
before they even fileddepusă theiral lor taxestaxe,
51
124741
4516
Dar în cazul în care am întrebat oamenii
înainte de întocmirea fișelor de impozit,
02:09
savingseconomie ratestarife increaseda crescut
from 17 percentla sută to 27 percentla sută
52
129281
4453
rata de economii a crescut
de la 17 la 27 de procente
02:13
when we askedîntrebă in FebruaryFebruarie.
53
133758
1378
când am întrebat în februarie.
02:15
Why?
54
135160
1170
De ce?
Fiindcă te angajezi
față de tine din viitor,
02:16
Because you're committingsăvârșire
for your futureviitor selfde sine,
55
136354
2216
02:18
and of coursecurs your futureviitor selfde sine
can saveSalvați 27 percentla sută.
56
138594
2699
și sigur că viitorul tu
poate economisi 27 de procente.
02:21
These largemare changesschimbări in savingseconomie behaviorcomportament
57
141317
2603
Aceste mari schimbări
în comportamentul de economisire
02:23
camea venit from the factfapt that we changedschimbat
the decision-makingluarea deciziilor environmentmediu inconjurator.
58
143944
3159
vin de la faptul că am schimbat
mediul de luare a deciziei.
Vrem să fiți capabili
de aceeași putere de a vă angaja.
02:27
We want you to be ablecapabil
to harnessvalorifica that samela fel powerputere.
59
147127
2419
02:29
So take a momentmoment
60
149570
1260
Așa că luați o pauză
02:30
and think about the waysmoduri in whichcare
you can signsemn up your futureviitor selfde sine
61
150854
3415
și gândiți-vă la felul în care
vă angajați pe voi din viitor
02:34
for something that you know todayastăzi
will be a little bitpic hardgreu.
62
154293
2976
pentru ceva ce știți că azi
ar fi un pic cam greu.
02:37
SignSemn up for an appaplicaţia that letspermite you
make savingseconomie decisionsdeciziile in advanceavans.
63
157293
3659
Folosiți o aplicație care vă permite
să luați decizii de economisire în avans.
02:40
The tricktruc is, you have to have
that bindingobligatoriu contractcontracta.
64
160976
3206
Trucul este că trebuie
să vă angajați prin acel contract.
02:44
NumberNumărul two: use transitiontranziție momentsmomente
to your advantageavantaj.
65
164206
3602
Numărul doi: folosiți momentele
de tranziție în avantajul vostru.
02:47
We did an experimentexperiment with a websitewebsite
66
167832
1884
Am făcut un experiment cu un website
02:49
that helpsajută oldermai batran adultsadulți
shareacțiune theiral lor housingcarcasă.
67
169740
2521
care ajută adulții în vârstă
să împartă locuința.
02:52
We rana fugit two adsanunțuri on socialsocial mediamass-media,
68
172285
1952
Am dat două anunțuri în social media,
02:54
targetedvizate to the samela fel
populationpopulație of 64-year-oldstineri de An Nou.
69
174261
2842
având ca țintă populația de 64 de ani.
02:57
In one groupgrup, we said,
"Hey, you're gettingobtinerea oldermai batran.
70
177127
3041
Într-un grup, am spus:
„Hei, îmbătrâniți pe zi ce trece.
03:00
Are you readygata for retirementpensionare?
71
180192
1434
Sunteți gata de pensionare?
03:01
HouseCasa sharingpartajare can help."
72
181650
1183
Împărțirea locuinței ajută.”
03:02
In the secondal doilea groupgrup,
we got a little bitpic more specificspecific
73
182857
2816
În al doilea grup,
am intrat mai în detalii
03:05
and said, "You're 64 turningcotitură 65.
74
185697
2382
și am spus: „Mergeți pe 65 de ani.
03:08
Are you readygata for retirementpensionare?
75
188103
1425
Sunteți gata de pensionare?
03:09
HouseCasa sharingpartajare can help."
76
189552
1328
Împărțirea locuinței ajută!”
03:10
What we're doing in that secondal doilea groupgrup
77
190904
1841
Ceea ce am făcut în al doilea grup
03:12
is highlightingevidenţierea that
a transitiontranziție is happeninglucru.
78
192769
2492
e să subliniem că tranziția
e în desfășurare.
03:15
All of a suddenbrusc,
79
195285
1151
Deodată,
03:16
we saw click-throughclick-through ratestarife,
and ultimatelyîn cele din urmă sign-upÎnscriere ratestarife, increasecrește
80
196460
3122
am văzut rata clicurilor,
și în final rata înscrierilor crescând
03:19
when we highlightevidenţia that.
81
199606
1160
când am subliniat asta.
03:20
In psychologyPsihologie, we call this
the "freshproaspăt startstart effectefect."
82
200790
2717
În psihologie, asta se numește
„efectul noului început”.
03:23
WhetherDacă it's the startstart of a newnou yearan
or even a newnou seasonsezon,
83
203531
3175
Fie că e un început de an
sau chiar un nou anotimp,
03:26
your motivationmotivație to actact increasescreșteri.
84
206730
2434
motivație de a acționa crește.
03:29
So right now, put a meetingîntâlnire
requestcerere on your calendarcalendar
85
209188
2549
Iar acum, planificați o întâlnire
în calendar
03:31
for the day before your nextUrmător → birthdayzi de nastere.
86
211761
1881
cu o zi înainte de data nașterii.
03:33
IdentifyIdentifica the one financialfinanciar thing
you mostcel mai want to do.
87
213666
3092
Identificați acel lucru financiar
pe care vreți să-l faceți.
03:37
And commitcomite yourselftu to it.
88
217063
1893
Și angajați-vă să-l faceți.
03:38
The thirdal treilea and finalfinal tricktruc:
89
218980
1717
Al treilea și cel din urmă truc:
03:40
get a handlemâner on smallmic, frequentfrecvent purchasesachiziții.
90
220721
3191
uitați-vă la micile cumpărături frecvente.
03:43
We'veNe-am runalerga a fewpuțini differentdiferit studiesstudiu
91
223936
2032
Am făcut câteva studii diferite
03:45
and foundgăsite that the numbernumăr one purchasecumpărare
people say they regretRegret, after bankbancă feestaxele,
92
225992
4587
și prima cheltuială pe care oamenii spun
că o regretă, după comisioanele bancare,
03:50
is eatingmâncare out.
93
230603
1150
este să ia masa în oraș.
03:51
It's a frequentfrecvent purchasecumpărare
we make almostaproape everyfiecare day,
94
231777
2778
E o achiziție frecventă
pe care o facem aproape zilnic,
03:54
and it's deathmoarte by a thousandmie cutsreduceri.
95
234579
2171
și are o mie de tăișuri.
03:56
A coffeecafea here, a burritoBurrito there ...
96
236774
2359
O cafea aici, un burrito dincolo...
03:59
It addsadaugă up and decreasesscade
our abilityabilitate to saveSalvați.
97
239157
2846
Se tot adună și ne scade
capacitatea de a economisi.
04:02
Back when I livedtrăit in NewNoi YorkYork CityCity,
98
242713
1731
Când trăiam în New York CIty,
04:04
I lookedprivit at my expensescheltuielile
99
244468
1381
m-am uitat la cheltuieli
04:05
and saw that I spenta petrecut over 2,000 dollarsdolari
on ride-sharingRide-sharing appsaplicaţii.
100
245873
4190
și am văzut că erau peste 2.000 de dolari
cheltuiți pe aplicații de taxi.
04:10
It was more than my NewNoi YorkYork CityCity rentchirie.
101
250087
2015
Era mai mult decât chiria din New York.
04:12
I voweda promis to make a changeSchimbare.
102
252126
1802
Am jurat să fac o schimbare.
04:13
And the nextUrmător → monthlună,
I spenta petrecut 2,000 dollarsdolari again --
103
253952
2962
Iar luna următoare,
am cheltuit din nou 2.000 de dolari,
04:16
no changeSchimbare, because the informationinformație
alonesingur didn't changeSchimbare my behaviorcomportament.
104
256938
3815
nicio schimbare, fiindcă doar informația
nu mi-a schimbat comportamentul.
04:20
I didn't changeSchimbare my environmentmediu inconjurator.
105
260777
1699
Nu mi-a schimbat mediul.
04:22
So now that I was 4,000 dollarsdolari
in the holegaură, I did two things.
106
262500
3535
Așa că fiind pe minus cu 4.000 de dolari
am făcut două lucruri.
04:26
The first is that I unlinkeddeconectat
my creditcredit cardcard
107
266059
2554
Primul a fost să deconectez
cardul de credit
04:28
from my car-sharingcar-sharing appsaplicaţii.
108
268637
1465
de aplicațiile de taxi.
04:30
InsteadÎn schimb, I linkedlegat a debitdebit cardcard
that only had 300 dollarsdolari a monthlună.
109
270126
4096
În schimb, am conectat un card de debit
care avea doar 300 de dolari pe lună.
04:34
If I neededNecesar more,
110
274246
1198
Dacă trebuia mai mult,
04:35
I had to go throughprin the wholeîntreg processproces
of addingadăugare a newnou cardcard,
111
275468
2850
treceam prin tot procesul
de adăugare a unui nou card,
04:38
and we know that everyfiecare clickclic,
everyfiecare barrierbarieră, changesschimbări our behaviorcomportament.
112
278342
4452
și știm că fiecare clic, fiecare barieră,
ne schimbă comportamentul.
04:42
We aren'tnu sunt machinesmaşini.
113
282818
1270
Nu suntem mașinării.
04:44
We don't carrytransporta around an abacusabacul everyfiecare day,
114
284112
2452
Nu purtăm cu noi un abac în fiecare zi,
04:46
addingadăugare up what we're spendingcheltuire,
in comparisoncomparaţie to what we wanted.
115
286588
3686
adunând ceea ce cheltuim,
comparativ cu ceea ce am fi vrut.
04:50
But what our brainscreier are very good at
116
290298
2254
Dar creierul nostru știe
04:52
is countingsocoteală up the numbernumăr of timesori
we'vene-am doneTerminat something.
117
292576
3151
să numere de câte ori am făcut un lucru.
04:55
So I gavea dat myselfeu insumi a limitlimită.
118
295751
1785
Așa că mi-am acordat o limită.
04:57
I can only use ride-sharingRide-sharing appsaplicaţii
threeTrei timesori a weeksăptămână.
119
297560
3558
Pot utiliza aplicațiile de taxi
doar de trei ori pe săptămână.
05:01
It forcedforţat me to rationraţie my travelscălătorii.
120
301142
2714
M-am forțat să raționalizez călătoriile.
05:03
I got a handlemâner on my car-sharingcar-sharing expensescheltuielile
to the benefitbeneficiu of my husbandsoț,
121
303880
3658
Am redus aceste cheltuieli
spre beneficiul soțului meu,
datorită schimbărilor de mediu
pe care le-am făcut.
05:07
because of the environmentalde mediu
changesschimbări that I did.
122
307562
2247
05:09
So get a handlemâner on whateverindiferent de
that purchasecumpărare is for you,
123
309833
2872
Așa că preluați controlul
asupra cumpărăturii voastre,
05:12
and changeSchimbare your environmentmediu inconjurator
to make it harderMai tare to do so.
124
312729
2973
și schimbați mediul
pentru a o face mai greu de realizat.
Acestea sunt trucurile mele pentru voi.
05:16
Those are my tipsSfaturi for you.
125
316095
1801
05:17
But I want you to remembertine minte one thing.
126
317920
2135
Dar vreau să vă amintiți un lucru.
05:20
As humanuman beingsființe, we can be irrationaliraţional
when it comesvine to savingeconomisire
127
320079
3927
Ca ființe umane, putem fi iraționali
când vine vorba să economisim,
05:24
and spendingcheltuire and budgetingBugetarea.
128
324030
1874
să cheltuim și să facem bugetul.
05:25
But luckilydin fericire, we know this about ourselvesnoi insine,
129
325928
2246
Dar din fericire știm asta despre noi,
05:28
and we can predictprezice how we'llbine actact
undersub certainanumit environmentsmedii.
130
328198
3619
și putem prezice cum vom acționa
în anumite condiții.
05:31
Let's do that with savingeconomisire.
131
331841
1785
Hai să facem asta și cu economisirea.
05:33
Let's changeSchimbare our environmentmediu inconjurator
to help our futureviitor selvesSinele.
132
333650
3104
Haideți să schimbăm mediul
pentru a ne ajuta pe noi cei din viitor.
Translated by Mihaida Meila
Reviewed by Mirel-Gabriel Alexa

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Wendy De La Rosa - Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions.

Why you should listen

Wendy De La Rosa's work has been published in Scientific American, PBS Newshour, Forbes and Tech Crunch. In addition, she was recently named a Forbes "30 Under 30" honoree and a Daisy and Paul Soros scholar. De La Rosa is also a PhD at Stanford's Graduate School of Business focusing on consumer behavior. 

Prior to starting Common Cents Lab, De La Rosa helped start Google's first behavioral economics unit, optimizing product strategy and design, customer retention and engagement, and revenue across 30+ teams. She was also a researcher at The Wharton School at the University of Pennsylvania, where she collaborated with Dr. Adam Grant on research and application projects related to organizational behavior, employee motivation and burn-out. She was also a private equity investor at Goldman Sachs.

De La Rosa holds a bachelor's in economics with a concentration in management and finance from Wharton. She graduated summa cum laude and Phi Beta Kappa. In her spare time, De La Rosa leads a monthly behavioral economic reading and discussion series.

More profile about the speaker
Wendy De La Rosa | Speaker | TED.com