ABOUT THE SPEAKER
Wendy De La Rosa - Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions.

Why you should listen

Wendy De La Rosa's work has been published in Scientific American, PBS Newshour, Forbes and Tech Crunch. In addition, she was recently named a Forbes "30 Under 30" honoree and a Daisy and Paul Soros scholar. De La Rosa is also a PhD at Stanford's Graduate School of Business focusing on consumer behavior. 

Prior to starting Common Cents Lab, De La Rosa helped start Google's first behavioral economics unit, optimizing product strategy and design, customer retention and engagement, and revenue across 30+ teams. She was also a researcher at The Wharton School at the University of Pennsylvania, where she collaborated with Dr. Adam Grant on research and application projects related to organizational behavior, employee motivation and burn-out. She was also a private equity investor at Goldman Sachs.

De La Rosa holds a bachelor's in economics with a concentration in management and finance from Wharton. She graduated summa cum laude and Phi Beta Kappa. In her spare time, De La Rosa leads a monthly behavioral economic reading and discussion series.

More profile about the speaker
Wendy De La Rosa | Speaker | TED.com
The Way We Work

Wendy De La Rosa: 3 psychological tricks to help you save money

Wendy De La Rosa: Drie psychologische trucjes om je geld te besparen

Filmed:
1,969,849 views

We willen allemaal geld sparen -- maar over het algemeen doen mensen dat tegenwoordig steeds minder. Gedragswetenschapper Wendy De La Rosa bestudeert hoe gewone mensen beslissingen nemen over het verbeteren van hun financiële welzijn. Ze ontdekte hoe je je pijnloos vastlegt om meer te sparen en minder uit te geven.
- Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:00
We all know that savingbesparing is importantbelangrijk
0
365
1759
We weten dat sparen belangrijk is
00:02
and is something that we should be doing.
1
2148
1994
en dat we het moeten doen.
Toch doen we het
over het algemeen steeds minder.
00:04
And yetnog, overallglobaal, we're doing
lessminder and lessminder of it.
2
4166
2357
00:06
[The Way We Work]
3
6547
2602
[De manier waarop we werken]
00:10
We know what we need to do.
4
10822
1587
We weten wat we moeten doen.
00:12
The questionvraag is: How do we do it?
5
12433
2135
De vraag is: hoe gaan we het doen?
00:14
And that's what I'm here to teachonderwijzen you.
6
14592
1826
Dat is wat ik je ga leren.
Je spaargedrag hangt niet af
van hoe slim je bent
00:16
Your savingsspaargeld behaviorgedrag
isn't a questionvraag of how smartslim you are
7
16442
2833
of hoeveel wilskracht je hebt.
00:19
or how much willpowerwilskracht you have.
8
19299
1510
00:20
The amountbedrag we savebesparen dependshangt af
on the environmentalmilieu cuessignalen around us.
9
20833
3277
De hoeveelheid die we sparen
hangt af van de omgevingsfactoren.
00:24
Let me give you an examplevoorbeeld.
10
24134
1413
Ik zal je een voorbeeld geven.
00:25
We ranrende a studystudie in whichwelke, in one groupgroep,
11
25571
2508
We deden onderzoek
waarin we één groep mensen
00:28
we showedtoonden people
theirhun incomeinkomen on a monthlymaandelijks basisbasis.
12
28103
2896
lieten zien wat ze maandelijks verdienden.
00:31
In anothereen ander groupgroep, we showedtoonden people
theirhun incomeinkomen on a weeklywekelijks basisbasis.
13
31023
3643
Een andere groep lieten we zien
wat ze wekelijks verdienden.
00:34
And what we foundgevonden was that people
who saw theirhun incomeinkomen on a weeklywekelijks basisbasis
14
34690
4286
We kwamen erachter dat
de mensen die hun weekinkomen zagen
beter het budget van
de hele maand konden bepalen.
00:39
were ablein staat to budgetbegroting better
throughoutoveral the monthmaand.
15
39000
2372
00:41
Now, it's importantbelangrijk to know
16
41396
1300
Belangrijk om te weten is
dat het bedrag ongewijzigd bleef.
00:42
that we didn't changeverandering
how much moneygeld people were receivingontvangende,
17
42720
2777
We veranderden alleen de manier
waarop ze hun inkomen zagen.
00:45
we just changedveranderd the environmentmilieu
in whichwelke they understoodbegrijpelijk theirhun incomeinkomen.
18
45521
3314
Omgevingsfactoren als deze hebben invloed.
00:48
And environmentalmilieu cuessignalen
like this have an impactbotsing.
19
48859
2445
00:51
So I'm not going to sharedelen trickstrucs with you
that you alreadynu al know.
20
51328
3008
Ik ga geen trucjes delen die je al weet.
Ik ga je niet vertellen
hoe je een spaarrekening opent
00:54
I'm not going to tell you
how to openOpen up a savingsspaargeld accountaccount
21
54360
2762
of hoe je moet sparen voor je pensioen.
00:57
or how to startbegin savingbesparing
for your retirementpensioen.
22
57146
2012
Ik ga je wel vertellen
hoe je het gat moet overbruggen
00:59
What I am going to sharedelen with you
is how to bridgebrug this gapkloof
23
59182
2885
01:02
from your intentionsbedoelingen to savebesparen
24
62091
1813
tussen je voornemen om te sparen
01:03
and your actionsacties.
25
63928
1294
en wat je doet.
Ben je klaar?
01:05
Are you readyklaar?
26
65246
1181
Tip nummer één:
01:06
Here'sHier is numberaantal one:
27
66451
1191
neem van tevoren een besluit.
01:07
harnessharnas the powermacht of pre-commitmentpre-commitment.
28
67666
1747
01:09
FundamentallyFundamenteel, we think about ourselvesonszelf
in two differentverschillend waysmanieren:
29
69437
3023
We denken op twee
verschillende manieren over onszelf:
01:12
our presentaanwezig selfzelf and our futuretoekomst selfzelf.
30
72484
2461
ons huidige zelf en onze toekomstige zelf.
01:14
In the futuretoekomst, we're perfectperfect.
31
74969
1651
In de toekomst zijn we perfect.
In de toekomst gaan we
voor ons pensioen sparen,
01:16
In the futuretoekomst, we're going to
savebesparen for retirementpensioen,
32
76644
2356
gaan we afvallen,
01:19
we're going to loseverliezen weightgewicht,
33
79024
1295
gaan we vaker onze ouders bellen.
01:20
we're going to call our parentsouders more.
34
80343
1793
We vergeten vaak dat
onze toekomstige zelf
01:22
But we oftentimesdikwijls forgetvergeten
that our futuretoekomst selfzelf
35
82160
2125
01:24
is exactlyprecies the samedezelfde personpersoon
as our presentaanwezig selfzelf.
36
84309
3040
exact dezelfde persoon is
als ons huidige zelf.
01:27
We know that one of the bestbeste timestijden to savebesparen
is when you get your taxbelasting returnterugkeer.
37
87373
3579
Een van de beste momenten om te sparen
is wanneer je belasting terugkrijgt.
01:30
So we triedbeproefd an A/B testtest.
38
90976
1634
Dus deden we een A/B-test.
01:32
In the first groupgroep, we textedtexted people
in earlyvroeg FebruaryFebruari,
39
92634
3389
We stuurden de eerste groep
een berichtje in begin februari,
01:36
hopefullyhopelijk before
they even filedGeplaatst for theirhun taxesbelastingen.
40
96047
2452
hopelijk voordat ze
hun belasting indienden.
01:38
And we askedgevraagd them,
41
98523
1159
We vroegen hen:
01:39
"If you get a taxbelasting refundrestitutie,
what percentagepercentage would you like to savebesparen?"
42
99706
3337
'Als je belasting terugkrijgt,
welk percentage zou je daarvan sparen?'
01:43
Now this is a really hardhard questionvraag.
43
103067
1698
Dit is een zeer moeilijke vraag.
01:44
They didn't know if they would
receivete ontvangen a taxbelasting refundrestitutie or how much.
44
104789
3576
Ze wisten niet of ze belasting
zouden terugkrijgen en zo ja, hoeveel.
01:48
But we askedgevraagd the questionvraag anywayin ieder geval.
45
108389
1693
Maar we vroegen het toch.
01:50
In the secondtweede groupgroep, we askedgevraagd people
right after they receivedontvangen theirhun refundrestitutie,
46
110106
4189
De tweede groep vroegen we
direct na belastingteruggave:
'Welk percentage wil je hiervan sparen?'
01:54
"What percentagepercentage would you like to savebesparen?"
47
114319
1976
Dit gebeurde er.
01:56
Now, here'shier is what happenedgebeurd.
48
116319
1294
In de tweede groep, als mensen net hun
belasting hadden teruggekregen,
01:57
In that secondtweede conditionstaat, when people
just receivedontvangen theirhun taxbelasting refundrestitutie,
49
117637
3935
02:01
they wanted to savebesparen about 17 percentprocent
of theirhun taxbelasting refundrestitutie.
50
121596
3121
wilden ze ongeveer 17 procent van de
belastingteruggave sparen.
02:04
But in the conditionstaat when we askedgevraagd people
before they even filedGeplaatst theirhun taxesbelastingen,
51
124741
4516
Maar in de groep die gevraagd werd
nog voordat ze belastingaangifte deden,
02:09
savingsspaargeld ratesprijzen increasedtoegenomen
from 17 percentprocent to 27 percentprocent
52
129281
4453
steeg het percentage dat ze wilden sparen
van 17 procent naar 27 procent
als we het in februari vroegen.
02:13
when we askedgevraagd in FebruaryFebruari.
53
133758
1378
Waarom?
02:15
Why?
54
135160
1170
Omdat je besluiten neemt
voor je toekomstige zelf
02:16
Because you're committingplegen
for your futuretoekomst selfzelf,
55
136354
2216
en natuurlijk kan je toekomstige
zelf 27 procent sparen.
02:18
and of courseCursus your futuretoekomst selfzelf
can savebesparen 27 percentprocent.
56
138594
2699
02:21
These largegroot changesveranderingen in savingsspaargeld behaviorgedrag
57
141317
2603
Deze grote verandering in spaargedrag
komt doordat we de omstandigheden
veranderden waarin ze beslisten.
02:23
camekwam from the factfeit that we changedveranderd
the decision-makingbesluitvorming environmentmilieu.
58
143944
3159
02:27
We want you to be ablein staat
to harnessharnas that samedezelfde powermacht.
59
147127
2419
Deze kracht kun jij ook inzetten.
02:29
So take a momentmoment
60
149570
1260
Dus neem een momentje
02:30
and think about the waysmanieren in whichwelke
you can signteken up your futuretoekomst selfzelf
61
150854
3415
om na te denken hoe je
je toekomstige zelf kan vastleggen
02:34
for something that you know todayvandaag
will be a little bitbeetje hardhard.
62
154293
2976
voor iets waarvan je
nu al weet dat het moeilijk gaat zijn.
Gebruik een app die je vooraf
beslissingen over sparen laat maken.
02:37
SignTeken up for an appapp that letslaten we you
make savingsspaargeld decisionsbeslissingen in advancevan te voren.
63
157293
3659
02:40
The tricktruc is, you have to have
that bindingbindende contractcontract.
64
160976
3206
De truc: je moet
een bindend contract hebben.
02:44
NumberNummer two: use transitionovergang momentsmomenten
to your advantagevoordeel.
65
164206
3602
Nummer twee: haal je voordeel
uit overgangsmomenten.
02:47
We did an experimentexperiment with a websitewebsite
66
167832
1884
We deden een experiment met een site
02:49
that helpshelpt olderouder adultsvolwassenen
sharedelen theirhun housinghuisvesting.
67
169740
2521
die oudere volwassenen
helpt om hun huis te delen.
02:52
We ranrende two adsadvertenties on socialsociaal mediamedia,
68
172285
1952
Twee advertenties op social media
02:54
targeteddoelgerichte to the samedezelfde
populationbevolking of 64-year-olds-jarigen.
69
174261
2842
waren gericht op
dezelfde groep 64-jarigen.
02:57
In one groupgroep, we said,
"Hey, you're gettingkrijgen olderouder.
70
177127
3041
Tegen een deel zeiden we:
'Hé, je wordt ouder.
Ben je klaar voor je pensioen?
03:00
Are you readyklaar for retirementpensioen?
71
180192
1434
Je huis delen kan helpen'.
03:01
HouseHuis sharingdelen can help."
72
181650
1183
03:02
In the secondtweede groupgroep,
we got a little bitbeetje more specificspecifiek
73
182857
2816
Tegen een ander deel
waren we wat specifieker
03:05
and said, "You're 64 turningdraaien 65.
74
185697
2382
en zeiden: 'Je bent 64 en wordt 65.
Ben je klaar voor je pensioen?
03:08
Are you readyklaar for retirementpensioen?
75
188103
1425
03:09
HouseHuis sharingdelen can help."
76
189552
1328
Je huis delen kan helpen.'
03:10
What we're doing in that secondtweede groupgroep
77
190904
1841
Wat we bij deze tweede groep deden
03:12
is highlightingmarkeren that
a transitionovergang is happeninggebeurtenis.
78
192769
2492
was benadrukken dat er
een overgang plaatsvond.
03:15
All of a suddenplotseling,
79
195285
1151
Ineens zagen we een stijging
03:16
we saw click-throughKlik door ratesprijzen,
and ultimatelytenslotte sign-upAanmelden ratesprijzen, increasetoename
80
196460
3122
in het aantal clicks
en uiteindelijke inschrijvingen
toen we dat benadrukten.
03:19
when we highlighthoogtepunt that.
81
199606
1160
In de psychologie noemen we dat
'het verse-starteffect'.
03:20
In psychologypsychologie, we call this
the "freshvers startbegin effecteffect."
82
200790
2717
03:23
WhetherOf it's the startbegin of a newnieuwe yearjaar
or even a newnieuwe seasonseizoen,
83
203531
3175
Of het nu het begin van een nieuw jaar
of een nieuw seizoen is,
03:26
your motivationmotivatie to acthandelen increasestoeneemt.
84
206730
2434
je motivatie om
in actie te komen neemt toe.
03:29
So right now, put a meetingvergadering
requestaanvraag on your calendarkalender
85
209188
2549
Dus zet gelijk een afspraak in je agenda
op de dag voor je volgende verjaardag.
03:31
for the day before your nextvolgende birthdayverjaardag.
86
211761
1881
03:33
IdentifyIdentificeren the one financialfinancieel thing
you mostmeest want to do.
87
213666
3092
Stel vast welk financiële ding
je het liefste wil doen.
03:37
And commitplegen yourselfjezelf to it.
88
217063
1893
En bind je daarop vast.
03:38
The thirdderde and finallaatste tricktruc:
89
218980
1717
De derde en laatste truc:
03:40
get a handlehandvat on smallklein, frequentveel voorkomend purchasesaankopen.
90
220721
3191
krijg grip op kleine,
herhaaldelijke aankopen.
03:43
We'veWe hebben runrennen a fewweinig differentverschillend studiesstudies
91
223936
2032
We hebben verschillende onderzoeken gedaan
03:45
and foundgevonden that the numberaantal one purchaseaankoop
people say they regretspijt, after bankbank feesfees,
92
225992
4587
en zagen dat de voornaamste
uitgave waar mensen spijt van krijgen,
behalve bankkosten, uit eten gaan is.
03:50
is eatingaan het eten out.
93
230603
1150
Het is een regelmatige uitgave
die we bijna elke dag doen
03:51
It's a frequentveel voorkomend purchaseaankoop
we make almostbijna everyelk day,
94
231777
2778
en het is als druppelsgewijs verdrinken.
03:54
and it's deathdood by a thousandduizend cutsbezuinigingen.
95
234579
2171
03:56
A coffeekoffie here, a burritoBurrito there ...
96
236774
2359
Hier een koffie, daar een burrito...
03:59
It addsvoegt up and decreasesvermindert
our abilityvermogen to savebesparen.
97
239157
2846
Het telt op en vermindert
onze mogelijkheid tot sparen.
04:02
Back when I livedleefden in NewNieuw YorkYork CityStad,
98
242713
1731
Toen ik in New York woonde,
04:04
I lookedkeek at my expenseskosten
99
244468
1381
keek ik naar mijn uitgaven
04:05
and saw that I spentdoorgebracht over 2,000 dollarsdollars
on ride-sharingRide-sharing appsapps.
100
245873
4190
en zag dat ik meer dan 2.000 dollar aan
apps voor delen van auto's had betaald.
Dat was meer dan
mijn huur in New York.
04:10
It was more than my NewNieuw YorkYork CityStad renthuur.
101
250087
2015
04:12
I vowedgezworen to make a changeverandering.
102
252126
1802
Ik besloot dit te veranderen.
04:13
And the nextvolgende monthmaand,
I spentdoorgebracht 2,000 dollarsdollars again --
103
253952
2962
En de volgende maand
gaf ik weer 2.000 dollar uit --
04:16
no changeverandering, because the informationinformatie
alonealleen didn't changeverandering my behaviorgedrag.
104
256938
3815
geen verandering, omdat alleen
de informatie mijn gedrag niet veranderde.
04:20
I didn't changeverandering my environmentmilieu.
105
260777
1699
Mijn omstandigheden bleven gelijk.
04:22
So now that I was 4,000 dollarsdollars
in the holegat, I did two things.
106
262500
3535
Dus toen ik 4.000 dollar kwijt was
deed ik twee dingen.
04:26
The first is that I unlinkedOntkoppeld
my creditcredit cardkaart
107
266059
2554
Allereerst koppelde ik mijn creditcard los
04:28
from my car-sharingAutodelen appsapps.
108
268637
1465
van mijn deelauto-apps.
04:30
InsteadIn plaats daarvan, I linkedgekoppelde a debitdebet cardkaart
that only had 300 dollarsdollars a monthmaand.
109
270126
4096
Ik koppelde er een betaalkaart aan
waar 300 dollar per maand op stond.
04:34
If I needednodig more,
110
274246
1198
Als ik meer nodig had,
04:35
I had to go throughdoor the wholegeheel processwerkwijze
of addingtoe te voegen a newnieuwe cardkaart,
111
275468
2850
moest ik de moeite nemen
om een nieuwe kaart toe te voegen
04:38
and we know that everyelk clickKlik,
everyelk barrierbarrière, changesveranderingen our behaviorgedrag.
112
278342
4452
en we weten dat elke click,
elk obstakel, ons gedrag verandert.
04:42
We aren'tzijn niet machinesmachines.
113
282818
1270
We zijn geen machines.
04:44
We don't carrydragen around an abacusAbacus everyelk day,
114
284112
2452
We dragen niet de hele dag
een abacus bij ons
04:46
addingtoe te voegen up what we're spendinguitgaven,
in comparisonvergelijking to what we wanted.
115
286588
3686
die onze uitgaven vergelijkt
met wat we wilden uitgeven.
04:50
But what our brainshersenen are very good at
116
290298
2254
Maar onze hersenen zijn heel goed
04:52
is countingtelling up the numberaantal of timestijden
we'vewij hebben donegedaan something.
117
292576
3151
in het bijhouden van
het aantal keren dat we iets doen.
04:55
So I gavegaf myselfmezelf a limitbegrenzing.
118
295751
1785
Dus ik stelde een limiet aan mezelf.
04:57
I can only use ride-sharingRide-sharing appsapps
threedrie timestijden a weekweek.
119
297560
3558
Ik mag slechts drie keer per week
een deelauto-app gebruiken.
05:01
It forcedgedwongen me to rationrantsoen my travelsreizen.
120
301142
2714
Dit dwong me om
mijn reizen te rantsoeneren.
Ik kreeg grip op mijn autodeel-uitgaven
-- tot genoegen van mijn man --
05:03
I got a handlehandvat on my car-sharingAutodelen expenseskosten
to the benefitvoordeel of my husbandman,
121
303880
3658
05:07
because of the environmentalmilieu
changesveranderingen that I did.
122
307562
2247
doordat ik mijn omstandigheden veranderde.
05:09
So get a handlehandvat on whateverwat dan ook
that purchaseaankoop is for you,
123
309833
2872
Krijg dus grip op
wat die uitgave voor jou inhoudt
05:12
and changeverandering your environmentmilieu
to make it harderharder to do so.
124
312729
2973
en verander je omstandigheden
zodat dat moeilijker wordt.
05:16
Those are my tipsTips for you.
125
316095
1801
Dit zijn mijn tips voor jou.
05:17
But I want you to rememberonthouden one thing.
126
317920
2135
Onthoud echter één ding.
05:20
As humanmenselijk beingswezens, we can be irrationalirrationeel
when it comeskomt to savingbesparing
127
320079
3927
Het is menselijk om irrationeel te zijn
op het gebied van sparen
05:24
and spendinguitgaven and budgetingbudgettering.
128
324030
1874
en uitgeven en budgetteren.
05:25
But luckilygelukkig, we know this about ourselvesonszelf,
129
325928
2246
Maar gelukkig weten we dit over onszelf
05:28
and we can predictvoorspellen how we'llgoed acthandelen
underonder certainzeker environmentsomgevingen.
130
328198
3619
en kunnen we ons gedrag voorspellen
onder bepaalde omstandigheden.
05:31
Let's do that with savingbesparing.
131
331841
1785
Laten we dat ook met sparen doen.
Door je omstandigheden te veranderen
help je je toekomstige zelf.
05:33
Let's changeverandering our environmentmilieu
to help our futuretoekomst selvesselves.
132
333650
3104
Translated by Esther van Driel
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Wendy De La Rosa - Behavioral scientist
Wendy De La Rosa is a co-founder of Common Cents Lab, where she focuses on using behavioral science to help people make better financial decisions.

Why you should listen

Wendy De La Rosa's work has been published in Scientific American, PBS Newshour, Forbes and Tech Crunch. In addition, she was recently named a Forbes "30 Under 30" honoree and a Daisy and Paul Soros scholar. De La Rosa is also a PhD at Stanford's Graduate School of Business focusing on consumer behavior. 

Prior to starting Common Cents Lab, De La Rosa helped start Google's first behavioral economics unit, optimizing product strategy and design, customer retention and engagement, and revenue across 30+ teams. She was also a researcher at The Wharton School at the University of Pennsylvania, where she collaborated with Dr. Adam Grant on research and application projects related to organizational behavior, employee motivation and burn-out. She was also a private equity investor at Goldman Sachs.

De La Rosa holds a bachelor's in economics with a concentration in management and finance from Wharton. She graduated summa cum laude and Phi Beta Kappa. In her spare time, De La Rosa leads a monthly behavioral economic reading and discussion series.

More profile about the speaker
Wendy De La Rosa | Speaker | TED.com